ПР Міськ ради від від 23.12.2016

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до статей 14, 78  Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Бахмутської районної ради від 29.09.2017р. № 7/22-320 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 7/45-173 «Про районний бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік»:

         1.1. Пункт 1 рішення виклати в новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 23 943 271 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 16 542 968 грн., доходи спеціального фонду бюджету 5 631 175 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 24 364 771 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 15 098 559 грн., видатки спеціального фонду бюджету  7 821 803 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

         1.2. В пункті 4 цифри «446 500» замінити цифрами «11 708 763».

         1.3. Додатки 1, 2, 3, 5 викласти в новій редакції.

          2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної  політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                        В.А. Масюженко                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання міського

бюджету за ІІІ квартал  2017 ріку

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за ІІІ квартал 2017 року, на виконання рішення міської ради від 23.12.2016 року  № 7/7-194  «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за   2017 рік  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 15 181 337 грн., в тому числі загального фонду 14 864 322 грн.; спеціального фонду  317 015 грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки міського бюджету у сумі 9 073 460 грн., в тому числі: загального фонду 8 692 330 грн.; спеціального фонду  381 130 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Баканов).

 

 

 

 

 

Міський   голова                       В.А. Масюженко                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради   від   13.04.2017

№  7/22- 244    «Про створення

ліквідаційної комісії з припинення

юридичної особи - Сіверська міська

виборча комісія Артемівського району

Донецької області»

 

           У зв’язку зі звільненням заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Грека В.В.  (за станом здоров’я), з метою приведення нормативно-правових актів згідно діючого законодавства України враховуючи службову записку начальника відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради Левицької Ганни Леонідівни, керуючись статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

 

ВИРIШИЛА:

 

 

1. Внести до рішення міської ради від 13.04.2017  №7/21-244

«Про створення ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи – Сіверська міська виборча комісія Артемівського району Донецької області» наступні зміни:

 

- в пункті 1 даного рішення замість слів « Грек Віктор Васильович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (ІПН 2121307436) слід читати слова «Бондаревський Руслан Павлович, секретар міської ради (ІПН 2789704855).

 

-         Пункт 2 даного рішення викласти  в новій редакції:

«Секретарю міської ради Бондаревському Р.П.  подати державному реєстратору дане рішення для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи Сіверська міська виборча комісія Артемівського району Донецької області»

 

 

 

 

 

Міський голова                                 В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

Про створення служби у

справах дітей виконавчого комітету

Сіверської  міської ради

 

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади), на виконання Закону України від 24.01.1995 ««Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 №1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», керуючись статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

1. Створити службу у справах дітей виконавчого комітету Сіверської міської ради.

 

2. Затвердити:

2.1. Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Сіверської міської ради (додаток 1).

2.2. Структуру служби у справах дітей (додаток 2)

 

3. Начальнику служби у справах дітей виконавчого комітету Сіверської міської ради провести державну реєстрацію юридичної особи згідно чинного законодавства.

 

4. Відділу з питань обліку та звітності (Іващенко) передбачити видатки на утримання та забезпечення діяльності служби у справах дітей виконкому Сіверської міської ради.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

 

Міський голова                                        В.А.Масюженко

 

 

 

  Додаток 1

до рішення міської  ради

 _____.2017 № 7/____     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

                            виконавчого комітету Сіверської  міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Служба у справах дітей  виконавчого комітету Сіверської міської ради (далі  -  служба)  є  виконавчим органом Сіверської  міської ради,  із статусом юридичної особи, підзвітна  і підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, підпорядковується заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, а також підзвітна службі у справах дітей обласної держадміністрації

1.2. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,                      рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями                 міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Положення про службу у справах дітей затверджується рішенням міської ради.

1.4. Служба є юридичною особою, має право самостійного балансу, рахунки в органах Державного казначейства, має власний бланк, кутовий штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5. Ліквідація та реорганізація служби здійснюється за рішенням міської ради .

1.6. Повна назва: «Служба у справах дітей Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області»

Юридична адреса:84522, Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Центральна, буд.8.

 

                                     2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2. Основними завданнями служби є:

2.1 реалізація державної  політики  з питань  соціального  захисту   дітей,   запобігання   дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.2 розроблення і здійснення самостійно  або разом з органами місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади,   підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.3 координація зусиль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності  та безпритульності;

2.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

2.5 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.6  ведення державної статистики щодо дітей;

2.7 ведення обліку дітей, які опинилися  у  складних  життєвих обставинах,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

2.8 надання, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної  допомоги,  консультацій  з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.9 улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

2.10 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій  бездоглядності  та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.11 визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,  сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.12    ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»);

2.13. підготовка пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста та профілактику негативних явищ у цій сфері;

2.14. здійснення інших повноважень, покладених на службу, відповідно до чинного законодавства.

2.2.    При здійсненні повноважень служба зобов’язана: 

  2.2.1.  Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.
            2.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи. 
            2.2.3.  Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

 

3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення у місті становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.2. Надає в межах компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу закладам, підприємствам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них. 

3.3. Подає пропозиції до проектів міських програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей

3.4. Сприяє:

3.4.1. В межах своєї компетенції розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створенню дитячих будинків сімейного типу.

3.4.2. Усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

3.4.3. Можливості утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу з числа кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі за направленням з інших регіонів України.

3.4.4. Підприємствам всіх форм власності, організаціям та установам у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.

            3.5. Надає потенційним усиновлювачам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, та видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

            3.6. Готує:

           3.6.1. Висновки про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для іноземних громадян – кандидатів в усиновлювачі.

            3.6.2. Висновок про можливість утворення дитячого будинку сімейного типу.

           3.6.3. Акти обстеження житлово-побутових умов батьків-вихователів,  прийомних батьків та умов проживання дітей.

            3.6.4. Необхідний пакет документів з питань створення дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу та у прийомні сім’ї.

             3.6.5. Звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

            3.7. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

            3.8. Здійснює перевірку умов проживання і виховання дітей у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після влаштування у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

            3.9. Координує облік:

           3.9.1. Кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

            3.9.2. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

           3.9.3. Дітей, які можуть бути усиновлені, влаштовані до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

3.9.4. Дітей, які проживають в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

           3.9.5. Дітей, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання.

  3.9.6. Дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля в сім’ї.

           3.9.7. Ведення в ЄІАС «Діти» даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та даних дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

 3.9.8 Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника, молодшого 18 років.

 3.10 Здійснює контроль:

           3.10.1. За умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

            3.10.2. За отриманням дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу і прийомними дітьми прийомних сімей соціальної допомоги та грошового забезпечення батьків чи припинення їх виплат.

            3.10.3. За умовами роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності у разі необхідності.

              3.10.4. За додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчинення ними правопорушень.

             3.11. Разом з правоохоронними органами, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини та умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів. 

              3.12. Організовує і здійснює разом з відділами виконавчого комітету  міської ради, представниками органів внутрішніх справ заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що зумовлюють дитячу бездоглядність, безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 

             3.13. Виявляє разом з відділами виконавчого комітету  міської ради, органами внутрішніх справ, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків.

           3.14. Проводить загальноміські заходи, збори-наради у сфері соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності серед них.

 3.15. Сприяє вирішенню питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей. 

          3.16. Вносить на розгляд міської ради пропозиції з питань створення дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу та у прийомні сім’ї.

  3.17. Готує і подає на розгляд міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо створення сприятливих умов для реалізації програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів. 

3.18. Подає до проектів програм соціально-економічного розвитку міської ради  та проектів міського бюджету пропозиції в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей. 

3.19. Вносить міському голові пропозиції щодо  утворення, реорганізації та ліквідації центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради. 

3.20. Надає організаційну і методичну допомогу центру соціально-психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за його діяльністю.

           3.21. Розробляє проекти програм, розпорядчих актів різної ваги, спрямованих на забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.22. Розробляє інструктивно-методичні документи для забезпечення виконання покладених завдань.

3.23. Вносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб служби.

3.24. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення державними та міськими нагородами посадових  осіб служби, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у діяльності соціального захисту дітей, запобігання правопорушенням та дитячій бездоглядності.

3.25. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань виконавчого комітету міської ради.

3.26. Готує та подає у встановленому порядку статистичну звітність відповідно до  законодавства та міжнародних стандартів.

3.27. Забезпечує розгляд у встановленому порядку заяв, скарг, звернень громадян, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції служби.

3.28. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції служби.

3.29. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба.

3.30. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.31. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням антикорупційного законодавства посадовими особами служби.

3.32. Проводить в межах компетенції інформаційно-роз’яснювальну роботу  через засоби масової інформації.

3.33. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень. 

 

4.  ПРАВА СЛУЖБИ

 

4.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання структурними підрозділами центральних органів  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами, громадянами, та направляти рішення служб щодо дітей до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. 

4.2. Отримувати у визначений службою строк від структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, посадових осіб повідомлення про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

            4.3. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій всіх форм власності інформацію, документи, а від органу державної статистики – статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій усіх форм власності у разі порушення прав і інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.6. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, установах та організаціях усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.7. Звертатися до суду в інтересах дитини для виконання покладених на службу завдань, передбачених цим положенням, представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями  усіх форм власності.

4.8. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.

4.9. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів для усунення таких причин. 

4.10. Порушувати перед відповідними відділами виконавчих  органів міської ради питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах дітей.

4.11. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законодавством фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.12. Залучати для розгляду питань, що належать до її компетенції, посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету, представників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками).

4.13. Розробляти й реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення захисту свобод і законних інтересів дітей.

4.14. Скликати у встановленому порядку наради, конференції, семінари з питань за напрямом діяльності.

4.15. Укладати у встановленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими, іншими громадськими та благодійними організаціями.

4.16. Визначати потребу у створенні і функціонуванні спеціальних установ для дітей і закладів соціального захисту на території міста та подавати у встановленому порядку пропозиції щодо їх утворення.

4.17. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби,  утворювати колегії  у складі начальника служби (голова колегії), керівників інших відділів виконкому міської ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника служби. Рішення колегії  проводяться в життя наказами начальника служби.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ

 

5.1. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими відділами виконавчого комітету міської ради, а також з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями з питань соціального захисту дітей, запобігання  дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку. На посаду начальника служби призначається особа, яка має вищу педагогічну або юридичну освіту, за освітньо – кваліфікаційним  рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в службі, в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Начальник служби здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень служби та несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань.

5.4. Посадові інструкції начальника служби затверджуються міським головою або його заступником з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності.

  5.5. Служба утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична  чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків затверджується міською радою. Штатний розпис служби узгоджується фінансовим управлінням виконкому міської ради і затверджується міською радою.

5.6. У разі утворення структурних підрозділів у складі служби начальник служби затверджує їх положення.

5.7. Функції  щодо  проведення  процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на службу.

5.8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), керівників інших структурних підрозділів виконавчого комітету, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії і положення про неї затверджується виконавчим комітетом міської ради за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться наказами начальника служби.

5.9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

 

6. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ

 

Начальник служби:

6.1.Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу задач, законність прийнятих їм рішень, визначає ступінь відповідальності його працівників.

6.2 Призначає на посаду та звільняє з посади працівників служби, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності.

6.3 Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.4 Подає на затвердження голові міської ради кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

  6.5 Затверджує положення про  структурні  підрозділи  і функціональні обов'язки працівників служби (в разі створення).

  6.6. Організує підвищення кваліфікації спеціалістів служби, проводить атестацію підлеглих спеціалістів

  6.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства

            6.8. У період тимчасової відсутності начальника, його обов’язки виконує провідний спеціаліст  служби.

 

7. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ

 

7.1. Служба забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, та доступом до мережі Інтернету, відповідно обладнаним місцем для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень та іншим за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.2 Структура, загальна численність і фонд оплати праці працівників служби затверджуються рішенням міської ради.

7.3. Функції ведення бухгалтерського обліку служби у справах дітей виконкому міської ради покладаються на відділ з питань  обліку та звітності виконкому міської ради.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ

 

8.1. Служба несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень.

8.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники служби притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства

 

 

 

Положення підготовлено відділом соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради

 

Начальник відділу                                    Г.Л.Левицька

Секретар  міської ради                                   Р.П. Бондаревський

 

 

Додаток 2

до рішення міської  ради

_____.2017 № 7/____     

 

СТРУКТУРА

 служби у справах дітей

                            виконавчого комітету Сіверської  міської ради

 

Начальник служби

1

 

Провідний спеціаліст

1

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                Р.П. Бондаревський

 

 

 

Про внесення  змін  до  рішення

міської ради від 07.07.2017 № 7/1-22

«Про затвердження персонального

складу виконавчого комітету Сіверської  

міської   ради»

 

               Розглянувши пропозицію міського голови Масюженка В.А  про виведення зі складу виконавчого  комітету Сіверської міської ради Грека В.В,

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у зв’язку зі звільненням за станом здоров’я та Коломійцевої С.А. на підставі її заяви, враховуючи службову записку керуючого справами виконкому міської ради Поливоди Л.В. з цього питання (додаються), керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Внести до рішення міської ради від 07.07.2017 № 7/1-22 «Про затвердження персонального складу  виконавчого  комітету Сіверської   міської   ради» наступні зміни:

 

          - цифру та слова « 3. Грек Віктор Васильович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» виключити;

          - цифру та слова « 17. Коломійцева Світлана Анатоліївна - Голова ради ветеранів (за згодою)» виключити.

          У зв’язку з цим  цифри   4 - 17  вважати відповідно цифрами 3-15.

 

 

 

Міський  голова                             В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради   від   31.07.2017

№  7/3-48  «Про утворення Опікунської

ради при виконкомі міської ради та

затвердження  її персонального складу»

 

            У зв’язку з кадровими змінами в  Бахмутському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області,  з метою соціального захисту неповнолітніх, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки,  враховуючи службову записку начальника відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради Левицької Г.Л. (додається), керуючись статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРIШИЛА:

  

Внести до рішення міської ради від 31.07.2017 № 7/3-48 «Про утворення Опікунської ради при виконкомі міської ради та затвердження  її персонального складу» наступні зміни:

 

         - в пункті 5 додатку до даного рішення замість слів «Жуганов Віталій Станіславович»  читати слова  «Тищенко Володимир Володимирович»

 

   

 

Міський голова                                  В.А.Масюженко

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради   від   28.02.2017

№  7/21-220 «Про затвердження

Порядку підготовки та   прийняття 

регуляторних   актів Сіверської   міської   

ради  та   її виконавчим  комітетом»

 

            З метою забезпечення здійснення роботи з підготовки та прийняття регуляторних актів  Сіверської міської ради та її  виконавчим комітетом, відповідно до  Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», постанови  Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», враховуючи рішення міської ради від 14.07.2017 № 7/2-33 «Про внесення змін до рішення  міської ради від 31.05.2017 № 7/1-4  «Про затвердження структури виконавчих органів та загальної чисельності апарата Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади», керуючись статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

 

1. Внести до рішення міської ради від 28.02.2017 №7/21-220

«Про затвердження Порядку підготовки та   прийняття  регуляторних   актів Сіверської   міської   ради  та   її виконавчим  комітетом» наступні зміни:

 

         - підпункт 2.2. пункту 2 викласти в новій редакції:

«Надавати відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради (Капінус)   звіти про здійснення регуляторної діяльності щорічно до 25 грудня поточного року.»

- пункт 3 викласти в новій редакції:

«Організаційне   забезпечення    виконання     рішення     покласти   на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради Капінус Наталю Вікторівну.»

- додаток до даного рішення викласти в новій редакції (додається).

 

 

  

Міський голова                         В.А.Масюженко

                                                                                          

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

 _______.2017 № 7/____     

  

ПОРЯДОК

підготовки та прийняття регуляторних актів

Сіверської міської ради та її  виконавчим комітетом

  

1.Загальні положення

 

1.1 Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Сіверської міської ради  та її виконавчим комітетом (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Регламенту Сіверської міської ради, затвердженого рішенням Сіверської міської ради від 07.07.2017 №7/1-13, (далі - Регламент) та інших нормативно-правових актів.

1.2. Цей Порядок регламентує діяльність Сіверської  міської ради та її виконавчого комітету з підготовки та прийняття нормативно-правових актів, які або окремі положення яких, спрямовані на правове регулювання господарських відносин.

1.3. Функції по координації здійснення державної регуляторної політики Сіверської міської ради та її виконавчого комітету здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради.

 

 

2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

2.1.Розробники регуляторних актів (далі - розробники) щорічно до 10 жовтня надають до відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради інформацію для формування Плану діяльності з    підготовки    проектів регуляторних актів Сіверської міської ради, виконкому міської ради  на наступний рік.

Інформація повинна включати визначення виду і назву проекту регуляторного акту, мету його прийняття, строк підготовки проекту, а також найменування розробника, який готує проект.

2.2. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради забезпечує затвердження до 15 грудня поточного року Плану діяльності з підготовки  проектів  регуляторних  актів   Сіверської міської ради, виконкому міської ради  на  наступний  рік (далі - План). 

2.3. Якщо розробник готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого  Плану, то цей розробник повинен не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту надати відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради інформацію відповідно до абзацу другого  п.2.1 цього Порядку.

2.4. Після отримання цієї інформації  відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради готує відповідні зміни до Плану, надає їх для затвердження та оприлюднення відповідно до діючого законодавства.

2.5. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш,  як у десятиденний строк після їх затвердження, шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради в розділі «Регуляторна політика».

 

 

3. Підготовка та прийняття регуляторних актів

 

3.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється згідно цього Порядку.

3.2. По кожному проекту регуляторного акту до його оприлюднення   у засобах масової інформації, розробником готується аналіз його регуляторного впливу відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, із внесеними  до неї змінами.

3.3. Результати  аналізу  регуляторного  впливу  проекту регуляторного  акту, викладені   у   письмовій   формі,   підписуються   розробником.

 3.4. Розробник оприлюднює повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту шляхом розміщення  його у друкованому засобі масової інформації або  на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня оприлюднення проекту регуляторного акту. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинне містити:

·        стислий виклад змісту проекту;

·        поштову та електронну адресу розробника проекту, на які надсилаються

зауваження та пропозиції;

·        інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту та

відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та адреса сторінки в мережі Інтернет);

·        інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та

пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань;

·        інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх

об'єднаннями зауважень та пропозицій.

3.5. Розробник разом з проектом регуляторного акту подає аналіз його регуляторного впливу та копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту до  відповідної депутатської  комісії Сіверської міської ради.

Після погодження проекту регуляторного акту відповідною депутатською комісією Сіверської міської ради готується експертний звіт щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

3.6. Розробник оприлюднює проект регуляторного акту з відповідним аналізом   регуляторного   впливу у друкованому засобі масової інформації  або  на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради в розділі «Регуляторна політика».

  3.7. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо    оприлюдненого    проекту   регуляторного    акту  та    відповідного    аналізу регуляторного впливу:

3.7.1. Приймаються розробником  у терміни, встановлені розробником, але не менше, ніж один місяць та не більше, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

3.7.2. Підлягають розгляду розробником цього проекту та за результатами повністю чи частково враховуються або мотивовано відхиляються.

3.8.  Для отримання пропозиції щодо удосконалення проекту регуляторного акту,  розробник направляє до Державної  регуляторної служби України  наступні документи:

- проект регуляторного акту;

аналіз регуляторного впливу регуляторного акту;

- експертний висновок відповідальної постійної комісії  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту та  аналізу регуляторного впливу.

Державна регуляторна служба України проводить аналіз поданих документів на відповідність вимогам статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та готує пропозиції з обґрунтованими зауваженнями та висновками (у разі їх наявності).

Після отримання позитивного висновку Державної  регуляторної служби України проект регуляторного акту виноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету.

3.9. Розробник у десятиденний строк після  затвердження регуляторного акту оприлюднює його у місцевому друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради в розділі «Регуляторна політика».

3.10. Розробник, після затвердження та оприлюднення регуляторного акту в п’ятиденний термін  надає до відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради  копію регуляторного акту та підтвердження його оприлюднення  у друкованому засобі масової інформації.

3.11. Офіційно не оприлюднені акти не є чинними.

3.12. Пропозиції від громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів  або їх перегляду розглядаються виконавчим комітетом Сіверської міської ради у місячний термін. За результатами розгляду заявнику надається мотивована відповідь в письмовій формі.

3.13. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

 

 

4. Відстеження результативності регуляторних актів

 

4.1. Стосовно  кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове,   повторне та  періодичне відстеження  його  результативності. Відстеження  результативності регуляторних актів, прийнятих  міською радою та виконавчим комітетом міської ради    здійснюється   розробником   відповідно   до   Методики   відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами), у межах встановлених нею строків.

4.2. Виконання заходів  з  відстеження результативності  регуляторного  акту здійснюється розробником у термін не більший, ніж 45 робочих днів.

4.3. Звіт   про   відстеження   результативності   регуляторного   акта   готується розробником і повинен містити:

·        вид та назву регуляторного акту, результативність якого відстежується,

дату його прийняття та номер (крім випадку базового відстеження);

·        назву виконавця заходів з відстеження;

·        строк виконання заходів з відстеження;

·        тип відстеження (базове, повторне, періодичне);

·        методи одержання результатів відстеження;

·        дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а

також способи одержання даних;

·        кількісні та якісні значення показників результативності акту;

·        оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення

визначених цілей.

              4.4 Розробник оприлюднює звіт про відстеження результативності регуляторного акту, шляхом його розміщення у друкованому засобі масової інформації  або на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради в розділі «Регуляторна політика».

               4.5. Звіт про  відстеження результативності  регуляторного  акта передається   розробником   до відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради не  пізніше наступного робочого дня з дня  його оприлюднення.

 5. Перегляд прийнятих регуляторних актів

 

5.1.Перегляд прийнятих регуляторних актів здійснюється на підставі аналізу звіту розробника про відстеження результативності регуляторного акту. Ініціатива про перегляд регуляторного акту може надходити від розробника регуляторного акту; в інших випадках, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами України, у результаті чого міською радою приймається рішення: про зупинення дії регуляторного акта або його скасування чи необхідність залишення цього регуляторного акта без змін.

5.2. Регуляторні органи щорічно готують звіти про здійснення регуляторної діяльності, що містять інформацію про:

·        прийняті протягом року регуляторні акти;

·        акти, які були внесені до Плану, але не були прийняті в поточному році;

·        відстеження результативності регуляторних актів.

 

 

6. Прикінцеві положення

 

Відповідальність  за дотриманням усіх передбачених чинним  законодавством регуляторних процедур  покладається  на  розробників проектів регуляторних актів.

Координаційну  діяльність із здійснення  державної регуляторної  політики покладається  на відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради.

Усі питання не врегульовані даним Порядком, вирішуються  відповідно  до чинного  законодавства України.

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                      Р.П. Бондаревський

 

 

 

 

 

Про   оголошення   конкурсу     з

визначення офіційної символіки

Сіверської міської ради (об’єднана

територіальна  громада)

         

          З метою збереження історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і традицій Сіверської міської ради (об’єднана територіальна  громада), сприяння розвитку туризму та визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Сіверської міської ради,  керуючись статтями  22,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити конкурс з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) .

           2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити Положення про проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (додаток 2).

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

 

Міський голова                                                 В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

Додаток 1

          до рішення міської  ради

 _____2017 № 7/____   

 

 Склад

конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) 

 

1.Бондаревський Руслан Павлович

- секретар міської ради, голова робочої групи

 

2. Вовченко Володимир Володимирович

- - представник громадськості (за згодою),  заступник голови робочої групи

 

3. Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради, секретар робочої групи

Члени комісії:

 

4. Вірченко Любов Вікторівна

- завідувач Сіверської міської бібліотеки

 

5. Драненко Любов Іванівна

- директор Сіверського міського центру культури

6. Карпова Олена Валентинівна

- депутат міської ради

 

7. Олійник Юлія Анатоліївна

- депутат міської ради

8. Поливода Любов Василівна

– керуючий справами виконкому міської ради

9. Різник Ніна Вікторівна

- в.о. старости на території сіл Різниківка, Свято-Покровське

10. Ходак Віктор Павлович

- в.о. старости на території сіл Серебрянка, Григорівка

11. Яковенко Андрій Володимирович

- в.о. старости на території сіл Дронівка, Платоніка

 

Секретар  міської ради                        Р.П. Бондаревський

 

 


 

Додаток 1

         до рішення міської  ради

_____2017 № 7/____   

ПОЛОЖЕННЯ

 

про проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) 

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.

1.2. Організатором конкурсу є Сіверська міська рада.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.12.2017  по 29.12.2017;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 09.01.2018  по 12.01.2018;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт – з 15.01.2018 по 15.02.2018;

4 етап – підбиття комісією по проведенню конкурсу з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)   підсумків громадського обговорення та відбір кращих конкурсних робіт (не більше трьох) для подальшого визначення переможців сесією міської ради – 28.02.2018;

5 етап – визначення Сіверською міською радою переможців конкурсу з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)  та затвердження нею офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)   - до 15.03.2018.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Сіверська міська  рада залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), а саме:

- створення ескізу герба та прапора Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- написання тексту та музики гімну Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- поширення інформації про Сіверську міську раду (об’єднана територіальна громада)  як культурну, історичну та туристичну частину Донбасу;

- популяризація Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) на українській та міжнародній туристичній арені;

- пробудження у мешканців Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;

- розроблення та створення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (герба, прапора, гімну).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

Герб Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

4.1.1. Ескіз герба Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4 а також в електронному оцифрованому вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

Робота має бути виконана в кольорі.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Сіверську міську раду (об’єднана територіальна громада) серед інших адміністративно територіальних одиниць України.

  Прапор Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

   4.1.3. Ескіз прапора Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4 а також в електронному оцифрованому вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

Робота має бути виконана в кольорі.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

4.2. Вимоги до тексту та музики гімну Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

4.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам. Допускається використання місцевих діалектизмів.

4.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін).

4.2.3. Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.2.4. Додатково учасники конкурсу повинні подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла з розширенням wav, mp3 в електронному вигляді або на електронному носії (СDR диск тощо).

4.2.5. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), прагнення її мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.2.6. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (на аркуші паперу формату А4 а також в електронному оцифрованому вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 а також в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)  (на аркуші паперу формату А4 а також в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 а також в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) учасник подає наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

 – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CDR диску у  форматі wav, mp3).

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Сіверської міської ради на адресу: 84522, Донецька область, Бахмутського району,  м. Сіверськ, вул. Центральна, буд. 8.

  6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку : 04053097@mail.gov.ua з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Сіверської міської ради» або «Текст і музика гімну Сіверської міської ради».

 

VII. Нагородження переможців конкурсу

7.1.Комісія з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)   проводить засідання щодо розгляду проектів зображень (макетів) герба та прапора. За результатами засідання визначаються кращі роботи (по 1 в кожній номінації Конкурсу).
            7.2. Кожен проект оцінюється за критеріями:

·        глибина висвітлення теми;

·        оригінальність розкриття теми;

·         зміст;

·        композиційна цілісність;

·        художня довершеність;

·        історична відповідність.

          7.3. Комісія з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)    має право звернутись до Українського Геральдичного Товариства з метою проведення геральдичної експертизи, та запропонувати авторам доопрацювати проекти.
              7.4. Після закінчення Конкурсу комісія
з визначення офіційної символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)   подає проекти, які перемогли, на затвердження міською  радою.

     7.5. Після прийняття рішення на сесії міської ради про затвердження, проекти-переможці набувають статусу офіційних символів Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

 

 

                       

Положення підготовлено відділом соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради

 

Начальник відділу                                   Г.Л.Левицька

Секретар  міської ради                                 Р.П. Бондаревський  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Додаток до Положення

Голові комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку

Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) ,

________________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(місце проживання)

________________________________________

 

________________________________________

(контактний телефон)

________________________________________

(електрона пошта)

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки

символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) 

 

Прошу мені допустити мене до участі у конкурсі

        

зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади

        

з написання тексту та музики гімну територіальної громади

 

З умовами  проведення конкурсу на створення офіційної символіки символіки Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)  ознайомлений та погоджуюсь.

 

______________                            _____________                  ___________

дата                                                                        підпис                                     прізвище, ініціали

 

Підготовлено відділом соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради

 

Начальник відділу                                    Г.Л.Левицька

Секретар  міської ради                                   Р.П. Бондаревський

 

 

 

 

Про внесення  змін до рішення Різниківської сільської ради від 23.12.2016  № 7/16-84 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на підставі ст.8 Закону України «Про  добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи службову записку головного бухгалтера Сіверської міської ради, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до рішення Різниківської сільської ради від 23.12.2016  №7/16-84 виклавши додаток №2, №3 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням дійсного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов С.М.)

 

 

 

 

Міський голова                          В.А.Масюженко

 

 


 

 

 

 

 

 

Про затвердження розпоряджень                                                                                             

міського голови за ІІІ-й квартал   2017

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження міського голови за  ІІІ - й  квартал 2017 року:

 

         - з особового складу з  № 83   по № 153   (додаток 1);

                               

         - з основної діяльності з № 71 по № 145  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 27  по № 57 (додаток 3).

 

 

 

 

 

Міський голова                               В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

Додаток  1

до рішення міської  ради

__________ № ________

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з особового складу

                                              за  ІІІ-й квартал 2017 року

 

Дата

Про що

83

03.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Реваці Ю.С.

84

03.07.2017

Про надання основної щорічної та додаткової відпустки  Бойку Н.Є.

85

03.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Бойку Н.Є.

86

03.07.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки Драголюбову А.В.

87

04.07.2017

Про прийняття на посаду за строковим договором Панфілової О.М.

88

05.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Драголюбову А.В.

89

07.07.2017

Про здійснення розрахунку із звільненим працівником Гатченком В.А.

90

10.07.2017

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної відпустки Капінус Н.В.

91

10.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Капінус Н.В.

92

10.07.2017

Про виконання обов’язків заступника міського голови (Копиця М.Г.)

93

12.07.2017

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки Греку В.В.

94

14.07.2017

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.06.2017 №61 «Про упорядкування структури апарату міської ради та її виконавчого комітету»

95

14.07.2017

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.06.2017 №62 «Про заходи у зв’язку із упорядкуванням структури апарату міської ради та її виконавчого комітету»

96

17.07.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки та додаткової за вислугу років Борисовій С.В.

97

17.07.2017

Про зарахування на стажування

98

18.07.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Іващенко Л.Г.

99

18.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Іващенко Л.Г.

100

18.07.2017

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та додаткової за вислугу років Міщенко О.А.

101

18.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Міщенко О.А.

102

20.07.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Присяжнюк Н.О.

103

20.07.2017

Про роботу у вихідний день начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицької Г.Л.

104

25.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Бочеровій А.В.

105

25.07.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Бочеровій А.В.

106

25.07.2018

Про надання основної щорічної відпустки Лащенко К.В.

107

25.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Лащенко К.В.

108

26.07.2017

Про премію за липень 2017

109

27.07.2017

Про надання основної щорічної відпустки Сабініну В.І.

110

27.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Сабініну В.І.

111

27.07.2017

Про премію за вересень 2017

112

27.07.2017

Про встановлення надбавки Котинській Н.Ф.

113

31.07.2017

Про визначення уповноваженої особи-інспектор з праці на території Сіверської міської ради

114

31.07.2017

Про переведення на посаду Андрющенко Т.В.

115

31.07.2017

Про переведення на посади

116

01.08.2017

Про утворення конкурсної комісії

117

01.08.2017

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та затвердження Переліку питань

118

01.08.2017

Про надання відпустки без збереження заробітної плати Різник Н.В.

119

01.08.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки та додаткової за вислугу років Вороніній Н.В.

120

07.08.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки та соціальної додаткової оплачуваної відпустки Удовенко О.І.

121

07.08.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Удовенко О.І.

122

08.08.2017

Про зарахування на стажування Замули І.С.

123

09.08.2017

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань Мілько Н.В.

124

10.08.2017

Про надання основної щорічної відпустки Ходаку В.П.

125

10.08.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Ходаку В.П.

126

11.08.2017

Про роботу у вихідний день начальника відділу соціально-правової та внутрішньої  політики виконкому міської ради Левицької Г.Л.

127

11.08.2017

Про перенесення невикористаної частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

128

11.08.2017

Про прийняття на посаду за строковим договором Шевченко І.С.

129

14.08.2017

Про надання додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Іващенко Л.Г.

130

22.08.2017

Про звільнення з посади Панфілової О.М.

131

23.08.2017

Про встановлення надбавки Котинській Н.Ф.

 

132

28.08.2017

Про премію за серпень 2017

133

01.09.2017

Про звільнення з посади Шевченко І.С.

134

01.09.2017

Про роботу у вихідний день начальника відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради Левицької Г.Л.

135

05.09.2017

Про призначення на посаду начальника загального відділу виконкому міської ради Замули І.С.

136

05.09.2017

Про призначення на посаду провідного спеціаліста з державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

137

05.09.2017

Про призначення на посаду начальника відділу земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради Фомішина В.П.

138

08.09.2017

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

139

12.09.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Реваці Ю.С.

140

19.09.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Котинській Н.Ф.

141

19.09.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки

142

20.09.2017

Про прийняття охоронцем міської ради за строковим трудовим договором (Панфілова О.М.)

143

20.09.2017

Про надання дня відпочинку за раніше відпрацьований день (Грек В.В.)

144

20.09.2017

Про проведення службового розслідування

145

27.09.2017

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Лащенко К.В.

146

27.09.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Присяжнюк Н.О.)

147

27.09.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення (Присяжнюк Н.О.)

148

27.09.2017

Про премію за вересень 2017

149

27.09.2017

Про надання основної щорічної та додаткової відпустки (Кабацька Н.А.)

150

27.09.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення (Кабацька Н.А.)

151

29.09.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Яковенко А.В.)

152

29.09.2017

Про надання дня відпочинку за раніше відпрацьований день (Мілько Н.В.)

153

29.09.2017

Про звільнення з роботи Панфілової О.М.)

 

 

 

 

Секретар  міської ради                       Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

Додаток  2

до рішення міської  ради

__________ № ________

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

за ІІІ-й квартал  2017 року

 

Дата

Про що

71

01.07.2017

Про створення тарифікаційної комісії

71/1

10.07.2017

Про скликання позачергової 2-ї сесії міської ради 7-го скликання

72

12.07.2017

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової Крохіній О.В.

73

12.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Крохіній О.В.

74

12.07.2017

Про премію за липень 2017 працівникам Різниківської сільради

75

12.07.2017

Про преміювання до професійного свята День бухгалтера Гезулі Н.І., Амеліної Ю.С.

76

12.07.2017

Про преміювання до професійного свята День бухгалтера Перепелюкової Є.П.

77

14.07.2017

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.06.2017 №49 «Про затвердження  штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік»

78

14.07.2017

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

79

24.07.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки та додаткової за вислугу років Ткаченко І.В.

80

30.06.2017

Про надання щорічної основної та додаткової відпустки Коваленко Т.В.

81

24.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Коваленко Т.В.

82

24.07.2017

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової Нефідовій Т.О.

83

26.07.2017

Про нагородження Подяками Сіверської міської ради з нагоди свята «День торгівлі в Україні»

84

26.07.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Нефідовій Т.О.

85

26.07.2017

Про премію за липень 2017 працівникам Серебрянської сільради

86

26.07.2017

Про скликання позачергової 3-ї сесії міської ради 7-го скликання

 

 

 

87

27.07.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки Пшенці О.В.

88

27.07.2017

Про встановлення надбавки директору Центру культури Драненко Л.І.

89

27.07.2017

Про визначення складу та утворення пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту

90

28.07.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Гатченко Г.В.

91

31.07.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Амеліній Ю.С.

92

31.07.2017

Про затвердження посадових інструкцій працівників виконкому міської ради

93

31.07.2017

 Про затвердження посадових інструкцій заступників міського голови та керуючого справами виконкому

94

31.07.2017

Про розподіл функціональних обов’язків між першим заступником та заступниками міського голови

95

31.07.2017

Про покладання обов’язків І-го заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

96

01.08.2017

Про зберігання і користування гербовими, канцелярськими печатками, штампами Сіверської міської ради та її виконкому

97

01.08.2017

Про внесення змін до розпорядження в.о. міського голови від 02.01.2013 №3  «Про затвердження Інструкції з діловодства в Сіверській міській раді та її виконавчому комітеті»

98

02.08.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки Вірченко Л.В.

99

07.08.2017

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової Гришаковій Т.В.

100

07.08.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Гришаковій Т.В.

101

07.08.2017

Про призупинення роботи ДНЗ «Буратіно» с.Серебрянка

102

10.08.2017

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів

103

11.08.2017

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради на честь 40-річчя з дня утворення Сіверського міського відділення міліції

104

11.08.2017

Про призупинення роботи ДНЗ №3 «Золота рибка» м.Сіверськ

105

14.08.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Сторожиловій Р.І.

106

14.08.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Сторожиловій Р.І.

107

14.08.2017

Про преміювання до Дня незалежності України працівників Серебрянської сільради

108

15.08.2017

Про звільнення завідувача Різниківського сільського клубу Крохіної О.В.

109

15.08.2017

Про скликання позачергової 4-ї сесії міської ради 7-го скликання

110

17.08.2017

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради на честь свята День незалежності України

111

17.08.2017

Про перенесення робочих днів у серпні 2017 року

112

17.08.2017

Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садочок №3 комбінованого типу «Золота рибка» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області за адресою: м.Сіверськ, вул.Молодіжна,1а

113

21.08.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки Перепелюковій Є.П.

114

22.08.2017

Про встановлення надбавки директору Центру культури Драненко Л.І.

115

23.08.2017

Про створення тарифікаційної комісії

116

23.08.2017

Про премію за серпень 2017 працівникам Серебрянської сільради

117

23.08.2017

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової Костенко В.С.

118

23.08.2017

Про надання соціальної відпустки Гущиній А.О.

119

28.08.2017

Про дозвіл на попередню оплату капітальних видатків у 2017 році

120

31.08.2017

Про нагородженням Грамотами Сіверської міської ради

121

06.09.2017

Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану

122

06.09.2017

Про призначення відповідального за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування»

123

06.09.2017

Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги та особистого і виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням міста «Пряма лінія» посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік

124

07.09.2017

Про нагородження Подяками Сіверської міської ради з нагоди свята «День фізичної культури і спорту України»

125

08.09.2017

Про скликання чергової 5-ї сесії міської ради 7-го скликання

126

12.09.2017

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради з нагоди свята «День міста -2017»

127

12.09.2017

Про скликання позачергової 5-ї сесії міської ради 7-го скликання

128

12.09.2017

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.09.2017 №125 «Про скликання чергової 5-ї сесії міської ради 7-го скликання»

129

13.09.2017

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради

130

15.09.2017

Про роботу працівників міської ради та її виконкому у неробочий день – 16.09.2017 «День міста -2017»

131

15.09.2017

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради

132

19.09.2017

Про затвердження відповідальних за забезпечення безпечної експлуатації систем теплоспоживання в комунальних бюджетних установах м.Сіверська

133

21.09.2017

Про преміювання працівників Дронівської сільради за вересень 2017 року

134

25.09.2017

Про преміювання працівників Серебрянської  сільради за вересень 2017 року

135

25.09.2017

Про створення комісії з проведення інвентаризації комунального майна Сіверської міської ради

136

25.09.2017

Про встановлення надбавки директору Центру культури Драненко Л.І.

137

25.09.2017

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки Драненко Л.І.

138

25.09.2017

Про повторне оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу виконкому міської ради та затвердження Переліку питань

139

25.09.2017

Про утворення робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Сіверської об’єднаної територіальної громади

140

26.09.2017

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради з нагоди 70-ти річного ювілею Сіверського професійного ліцею

141

26.09.2017

Про нагородження Грамотами та Подяками Сіверської міської ради з нагоди свята працівників дошкільної освіти та Дня вчителя

142

27.09.2017

Про затвердження зведеного кошторису на поточний ремонт зовнішнього освітлення, придбання та встановлення приладів освітлення с.Різниківка та с.Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області

143

27.09.2017

Про утворення комісії з підготовки дошкільних навчальних закладів міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

144

27.09.2017

Про початок опалювального періоду 2017-2018 рр. на території Сіверської міської ради

145

27.09.2017

Про початок поточних ремонтних робіт дорожнього покриття м.Сіверська

 

Секретар  міської ради                               Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

до рішення міської  ради

__________ № ________

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови про відрядження 

за ІІІ–й квартал 2017 року

 

 

 

                                                       з    27     по  № 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Секретар міської ради                                       Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

Про внесення  змін  до рішення Дронівської сільської ради від 23.12.2016р  № 7/16-63 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на підставі ст.8 Закону України «Про  добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести   зміни та доповнення до рішення Дронівської сільської ради від 23.12.2016р №7/16-63 виклавши додаток 2 у новій редакції .

2. Контроль за виконанням дійсного рішення покласти на постійну комісію  з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету , фінансів (Баканов С.М.)

 

 

Міський голова                            В.А.Масюженко

 

 

 

 

Про внесення змін до

рішення міської ради від 31.05.2017

№7/1-4 «Про  затвердження структури

виконавчих органів та загальної чисельності

апарату Сіверської міської ради об’єднаної

територіальної громади»

 

 

            У зв’язку з реорганізацією сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Артемівської райдержадміністрації та утворенням служби у справах дітей виконкому Сіверської міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Внести до рішення міської ради від 31.05.2017 №7/1-4 «Про затвердження структури  виконавчих органів та загальної чисельності апарату Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади» наступні зміни:

 

-         Додаток 2 викласти в новій редакції (додається).

-          

                  2.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської раді від 14.07.2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2017 №7/1-4

«Про затвердження структури виконавчих органів та загальної чисельності апарату Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади».

 

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

      

 

Міський голова                                В.А.Масюженко             

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 2

   до рішення міської ради

             .2017  р. № 7/

 

СТРУКТУРА

апарату Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади

та її виконавчих органів з 01 листопада 2017 року

у кількості 52 штатних одиниці

з/п

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Міський голова

1

2

Секретар ради

1

3

І заступник міського голови

1

4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

2

5

Керуючий справами виконкому

1

6

В.о. старости

3

7

Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради

7

-

Начальник – головний бухгалтер

1

-

Заступник начальника – заступник головного бухгалтера

1

-

Провідний спеціаліст

3

-

Спеціаліст І категорії

2

8

Фінансовий відділ виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

9

Відділ соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради

8

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану

1

-

Провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку

1

-

Провідний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання

1

-

Провідний спеціаліст з юридичних питань - юрисконсульт

1

-

Провідний спеціаліст у справах сім’ї та молоді

1

-

Спеціаліст по роботі з пільговими категоріями населення

1

-

Провідний спеціаліст з питань інформаційних технологій

1

10

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

3

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

-

Спеціаліст І категорії з інвестиційних питань

1

11

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради

3

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

12

Відділ земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

13

Відділ освіти, культури і спорту виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

14

Загальний відділ виконкому міської ради

14

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

-

Інженер з техніки безпеки та охорони праці

1

-

Секретар керівника

1

-

Оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки

1

-

Завідуючий господарством

1

-

Водій службового автомобіля

1

-

Охоронець

3

-

Кочегар

2

-

Прибиральник службових приміщень

1

-

Двірник

1

15 

Служба у  справах дітей виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

 

 

 

Секретар міської ради                  Р.П.Бондаревський

 


Про виконання бюджету

Дронівської сільської ради

за ІІІ квартал 2017 року

 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера Дронівської сільської ради Резнікової С.М. про виконання бюджету сільської ради за ІІІ квартал 2017 року, на підставі статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію головного бухгалтера Дронівської сільської ради Резнікової С.М. про виконання бюджету  за  ІІІ квартал 2017 року  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  бюджету Дронівської сільської ради у сумі 501226,0 грн., в тому числі загального фонду 490718,0грн.; спеціального фонду     10508,0грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки бюджету Дронівської сільської ради у сумі 492052,0 грн., в тому числі: загального фонду 483960,0грн.; спеціального фонду  8092,0 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, (Баканов).

 

 

Міський   голова                                                                           В.А. Масюженко

 

 


Про виконання бюджету

Cеребрянської сільської ради

за ІІІ квартал 2017 року

 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера Серебрянської сільської ради Перепелюкової Є.П. про виконання бюджету сільської ради за ІІІ квартал 2017 року, на підставі статті 8 Закону України «Про добровільне об′єднання територіальних громад», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію головного бухгалтера Серебрянської сільської ради Перепелюкової Є.П. про виконання бюджету  за  ІІІ квартал 2017 року  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  бюджету Серебрянської сільської ради у сумі 1182522 грн., в тому числі загального фонду 1169305 грн.; спеціального фонду     13217 грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки бюджету Серебрянської сільської ради у сумі 1191826 грн., в тому числі: загального фонду 1181532 грн.; спеціального фонду  10294 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, (Баканов).

 

 

Міський   голова                                                                           В.А. Масюженко

  


Про внесення змін до рішення Серебрянської сільської ради від 23.12.2016 №7/14-78 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера Серебрянської сільської ради Перепелюкової Є.П., щодо внесення змін до бюджету сільської ради на 2017 рік, на підставі пункту 4 статті 14, статей 72,78 Бюджетного Кодексу України, статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 26, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести  до рішення Серебрянської сільської ради від  23.12.2016 №7/14-78 «Про сільський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:

1.1. Пункт 1 даного рішення викласти в новій редакції:

«Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі  1632289 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  1615989 грн., доходи спеціального фонду бюджету  16300 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2316871 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  2125371 грн., видатки спеціального фонду бюджету 191500 грн. згідно з додатком 2  цього рішення;

- дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 509382 грн.,  згідно з додатком 3 до  цього рішення.»

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 175200грн.,  згідно з додатком 3 до  цього рішення.»

 

1.2.  Пункт 11 даного рішення викласти у новій редакції:

«Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих  (регіональних) програм у сумі 509382 грн. згідно з додатком 3 до  цього рішення.»

2. Контроль за виконанням дійсного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

Міський голова                                   В.А. Масюженко

 

 


 

Про передачу в оперативне управління

та на баланс Сіверському МСКП

майна комунальної власності

Сіверської міської ради

 

З метою безпечного, регулярного перевезення мешканців Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), відповідно до Господарського кодексу України, враховуючи Закон України  «Про передачу об'єктів права державної  та комунальної власності», керуючись статтею 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРIШИЛА:

            1. Передати в оперативне  управління та на баланс Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Пшенка)  майно комунальної власності Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), а саме:

- автобус  РУТА 25,  2017 року випуску (модель АВТОБУС-D, № кузова А21R22H0063251, реєстраційний номер АН2012АА, серія номер технічного паспорту СХМ 919838) вартістю 798 000,00 грн. (сімсот дев’яносто вісім тисяч грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ у сумі 133 000,00 (сто тридцять три тисячі грн. 00 коп.)

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Копиці Михайлу Григоровичу здійснити приймання-передачі транспортного засобу зазначеного в пункті 1 даного рішення, в порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Відділу  житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради (Вороніна)  після здійснення заходів зазначених у пункті 2 даного рішення внести  відповідні зміни до Переліку комунального майна Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

4. Сіверському міському спеціалізованому у комунальному підприємству (Пшенка)  прийняти в оперативне управління та на баланс майно зазначене в пункті 1 на баланс Сіверського МСКП і забезпечити його збереження та ефективне використання за призначенням.

5.Контроль за виконанням дійсного рішення покласти на постійні комісії з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов С.М.) та з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Тужикова).

 

Міський голова                         В.А.Масюженко

 

 

 


 

Про дострокове розірвання

договору  оренди земельної ділянки

з ТОВ Артемівське агентство

«Союздрук» Донецької області

 

           Розглянувши клопотання директора ТОВ Артемівське агентство «Союздрук» Донецької області Бахіркіной М.В. від 24.10.2017 року, про дострокове розірвання  договору оренди земельної ділянки, враховуючи надані документи (додаються) на підставі пункту 5.3 договору оренди земельної ділянки, статі  12 Земельного Кодексу України,  статей 652, 654 Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» , керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1.    Дати згоду на дострокове розірвання  договору оренди земельної ділянки  від  14.04.2009  зареєстрованого в Артемівському відділі ДРФ ДП ЦДЗК 15.05.2009  № 040914800005 за взаємною згодою сторін, який було укладено з ТОВ Артемівське агентство «Союздрук» Донецької області, юридична адреса: пров. Ростовський, 1, м. Бахмут, Донецька область,  площею 0,0009 га. (кадастровий номер 1420910400:00:001:0144), розташована у м. Сіверськ по вул. ім. О. Суворова, площею 0,0010 га. (кадастровий номер 1420910400:00:002:0176) розташована у м. Сіверськ по вул. Поштова,    земельні ділянки надавались в оренду для розміщення кіосків з реалізації друкованої продукції.

 

         

 

          2.    Начальнику відділу земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради Фомішину  В.П. підготувати угоду про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки.

 

          3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

  

Міський голова                                              В.А. Масюженко

 

 


 

Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки  у власність

гр. Івченко О.С.

 

          Розглянувши заяву громадянки Івченко О.С. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража, із земель комунальної власності територіальної громади  Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області,  на підставі статей 12, 81, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

 

 

 

1. Надати дозвіл гр. Івченко Оксані Степанівні (паспорт ВК №582398, виданий Артемівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 10.04.2009, ІПН. 2588513828)  яка зареєстрована по вул. Енергетика, буд. 32, кв. 39, м. Сіверськ, Бахмутського району Донецької області, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража загальною площею 0,0022 га, за адресою: місто Сіверськ, вул. Доломітників, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади  Сіверської міської ради.

 

 

 

2. Громадянці Івченко О.С. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність через суб’єкта господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом та надати проект на розгляд та затвердження до Сіверської міської ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

  

Міський голова                                     В.А. Масюженко

  


Про преміювання

                

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                               

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Масюженко Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

         - за жовтень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

      2. Преміювати секретаря міської ради Бондаревського Руслана Павловича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

- за жовтень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу;

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Копицю Михайла Григоровича за результатами роботи і фактично відпрацьований час:

-
         за жовтень 2017 року у розмірі 10% посадового окладу;

 4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

- за жовтень 2017 року у розмірі 10% посадового окладу.

5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2017 рік.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

Міський голова                                            В.А. Масюженко

 


 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...