Рішення міської ради

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

29.09.2017

Сіверськ

 №__7/6-68

 

Про виконання бюджету

Дронівської сільської ради

за І півріччя 2017 року

 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера Дронівської сільської ради Резнікової С.М. про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2017 року, на підставі статті 8 Закону України «Про добровільне об′єднання територіальних громад», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію головного бухгалтера Дронівської сільської ради Резнікової С.М. про виконання бюджету  за  І півріччя 2017 року  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  бюджету Дронівської сільської ради у сумі 415107,0 грн., в тому числі загального фонду 409978,0грн.; спеціального фонду     5129,0грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки бюджету Дронівської сільської ради у сумі 199786,0 грн., в тому числі: загального фонду 193482,0грн.; спеціального фонду  6304,0 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, (Баканов).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                           В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-69__

 

Про виконання бюджету

Різниківської сільської ради

за І півріччя 2017 року

 

          Заслухавши інформацію спеціаліста ІІ категорії-бухгалтера Різниківської сільської ради Гезуля Н.І. про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2017 року, на підставі статті 8 Закону України «Про добровільне об′єднання територіальних громад», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію  спеціаліста ІІ категорії-бухгалтера Різниківської сільської ради Гезуля Н.І. про виконання бюджету  за  І півріччя 2017 року  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  бюджету Різниківської сільської ради у сумі 1183264,0 грн., в тому числі загального фонду 1176051,0грн.; спеціального фонду     7213,0грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки бюджету Різниківської сільської ради у сумі 800388,0 грн., в тому числі: загального фонду 630894,0грн.; спеціального фонду  169494,0 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, (Баканов).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                           В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-70_

 

Про виконання бюджету

Cеребрянської сільської ради

за І півріччя 2017 року

 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера Серебрянської сільської ради Перепелюкової Є.П. про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2017 року, на підставі статті 8 Закону України «Про добровільне об′єднання територіальних громад», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію головного бухгалтера Серебрянської сільської ради Перепелюкової Є.П. про виконання бюджету  за  І півріччя 2017 року  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  бюджету Серебрянської сільської ради у сумі 639169 грн., в тому числі загального фонду 629532 грн.; спеціального фонду     9637 грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки бюджету Серебрянської сільської ради у сумі 575649 грн., в тому числі: загального фонду 568814 грн.; спеціального фонду  6835 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, (Баканов).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                           В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-71__

 

Про внесення змін до рішення Серебрянської сільської ради від 23.12.2016 №7/14-78 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера Серебрянської сільської ради Перепелюкової Є.П., щодо внесення змін до бюджету сільської ради на 2017 рік, на підставі пункту 4 статті 14, статей 72,78 Бюджетного Кодексу України, статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 26, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести  до рішення Серебрянської сільської ради від  23.12.2016 №7/14-78 «Про сільський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:

1.1. Пункт 1 даного рішення викласти в новій редакції:

«Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі  1632289 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  1615989 грн., доходи спеціального фонду бюджету  16300 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2235271 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  2088771грн., видатки спеціального фонду бюджету 130200 грн. згідно з додатком 2  цього рішення;

- дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 472782 грн.,  згідно з додатком 3 до  цього рішення.»

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 130200грн.,  згідно з додатком 3 до  цього рішення.»

 

1.2.  В пункті 2 даного рішення цифри «1326989»  замінити цифрами  «2235271»;

1.3.  Пункт 11 даного рішення викласти у новій редакції:

«Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих  (регіональних) програм у сумі 472782 грн. згідно з додатком 3 до  цього рішення.»

1.4.  У звязку з цим пункти 11-12 даного рішення вважати відповідно пунктами 12-13.

2. Контроль за виконанням дійсного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

Міський голова                                                                                В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-72__

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до статей 14, 78  Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Бахмутської районної ради від 31.07.2017р. № 7/21-295 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 7/45-173 «Про районний бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік»:

            1.1. Пункт 1 даного рішення виклати в новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 22 347 232 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 22 026 394 грн., доходи спеціального фонду бюджету 320 838 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 22 768 132 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 15 098 559 грн., видатки спеціального фонду бюджету  7 669 573 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

            1.2. В пункті 4 даного рішення цифри «446 500» замінити цифрами «11 203 633».

            1.3. Додатки 1, 2, 3, 5 даного рішення викласти в новій редакції.

            1.4. Пункт 8 доповнити підпунктом 8.4 наступного змісту:

            «Не використані на кінець бюджетного періоду кошти, які були отримані у 2017 році з районного бюджету у вигляді субвенції міській раді для виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міської ради на 2017 рік зберігаються на відповідних рахунках міського бюджету та спрямовуються для покриття відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх призначення.»

          2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної  політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

Міський   голова                                                                                     В.А. Масюженко                                                                                     

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-73___

 

Про створення добровільного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      формування цивільного захисту

 

З метою забезпечення вчасного реагування на надзвичайні ситуації та подолання їх наслідків,  на виконання пунктів 1, 5 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції  формувань цивільного захисту» та  постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту», керуючись статтями 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1.Створити добровільне формування цивільного захисту та затвердити Положення про добровільне формування цивільного захисту Сіверської міської  ради Донецької області, що додається.

 

2.Організацію відбору до добровільного формування цивільного захисту та координацію його дій покласти на Мілько Надію Василівну - провідного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку  відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради.

 

3.Делегувати право підписання меморандумів з роботодавцями членів добровільного формування цивільного захисту відповідно до затвердженого Положення міському  голові.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

 

Міський голова                                                                               В.А.Масюженко


 

                                                                                      Додаток

                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                 _29.09.2017 № _7/6-73__

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільне формування цивільного захисту

Сіверської міської ради  Донецької області

 

1. Це Положення визначає організаційні засади утворення та залучення добровільного формування цивільного захисту до виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тому числі пожеж) алі - допоміжні роботи) на території Сіверської міської ради (обєднаної територіальної громади).

2.Добровільне формування цивільного захисту є тимчасовим добровільним об’єднанням громадян, що утворюється для вчасного реагування на надзвичайні ситуації (в тому числі пожежі) на випадок загрози їх виникнення для виконання допоміжних робіт.

3. Добровільне формування цивільного захисту очолює начальник посадова особа з цивільного захисту виконкому Сіверської міської ради Донецької області.

Начальник здійснює керівництво добровільним формуванням цивільного захисту та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій. Враховуючи стан здоров’я осіб, включених до складу добровільного формування цивільного захисту, та їх навички, посадова особа з цивільного захисту може створювати окремі групи добровільного формування, які залучаються для визначеного переліку робіт.

4. До складу добровільних формувань цивільного захисту на добровільних засадах включаються громадяни України, які за станом здоров’я придатні до участі у завданнях, стосовно яких вони виявили бажання. Для участі у видах діяльності, які передбачені підпунктами підпунктів «е», «ж», «з», «и», «л», «о», «п», «т» пункту 4 цього Положення, особа має мати стан здоров’я, який відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством для професіоналів, які займаються такими видами робіт.

Особа, яка хоче бути включеною до складу добровільного формування цивільного захисту, має бути повнолітньою і мати повну цивільну дієздатність. Для робіт, передбачених у попередньому абзаці цього пункту, граничний вік залученої особи становить 60 років.

Громадяни, які виявили бажання стати членами добровільного формування цивільного захисту, подають заяву відповідного зразка, встановленому у додатку 1 до цього Положення.

Права добровільного формування та громадян, які виконують завдання у їх складі, а також обов’язки таких громадян визначаються відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

Крім зазначених обов'язків, члени добровільного формування цивільного захисту можуть за їх згодою залучатись до таких робіт:

а) проведення виступів на профілактичну тематику у дошкільних та шкільних закладах освіти, на підприємствах;

б) проведення відпрацювання планів евакуації у дошкільних та шкільних закладах освіти, на підприємствах;

в) проведення інструктажів з населенням та працівниками перед масовими заходами та пожежонебезпечними роботами;

г) участь в розробці і внесенні пропозицій щодо змін в існуючі нормативно-правові акти України щодо формування і здійснення цільових програм, спрямованих на розвиток добровольчого руху на території громад;

ґ) агітація щодо вступу до добровільних формувань цивільного захисту на території громад;

д) інформування голови територіальної громади та/або територіальні підрозділи ДСНС України, щодо порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;

е) виконання нефахових робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, що не пов'язані із ризиком для життя та здоров'я;

є) з’ясування місця розташування джерел водопостачання та супроводження пожежного автотранспорту до них;

ж) оточення місця проведення аварійно-рятувальних робіт за умови що це не пов'язано із ризиком для життя та здоров'я;

з) пошук заблукалих у лісі;

и) визволення автотранспорту зі снігових заметів чи інших ситуацій, які унеможливили його рух;

і) участь в здійсненні під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів населення та матеріальноехнічних засобів;

ї) участь в організації заходів з укриття населення під час надзвичайних ситуацій;

й) надання домедичної  допомоги постраждалим;

к) надання психологічної підтримки або допомоги населенню під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

л) участь у переміщенні пожежного та аварійно-рятувального обладнання до місця виникнення надзвичайної ситуації;

м) залучення до проведення фото/відео фіксації аварійно-рятувальних робіт з метою подальшого аналізу дій під час ліквідації НС;

н) залучення до збору інформації (опитування та спостереження) про наявність вибухонебезпечних предметів, хімічно небезпечних речовин та постраждалих людей в тому числі під час НС;

о) участь у зборі пожежного та аварійно-рятувального обладнання після ліквідації надзвичайної ситуації;

п) залучення до гасіння займань незначного характеру у екосистемах (займання стерні, сухої трави, сміття тощо);

р) допомога громадянам у наведенні порядку після ліквідації пожежі або надзвичайної ситуації (утилізація зіпсованих речей, участь у вантажоперевезенні, ремонтних роботах внаслідок руйнування будівель, тощо);

с) участь в очищенні подвір’я (присадибних ділянок), які належать самотнім та (або) людям похилого віку, від горючого сміття, сухих рослин тощо;

т) допомога у проведені робіт з вирубки сухих кущів;

у) проведення робіт з визволення людей та тварин, які потрапили до пастки;

ф) допомога людям, яким потрібен супровід, добратись до закладів охорони здоровя;

х) інформування відпочиваючих про небезпеку на воді, допоміжні роботи у рятуванні людей, якщо вони не становлять загрози для життя і здоровя члена добровільного формування.

5. Громадяни включаються до списку членів добровільного формування цивільного захисту за умови успішного проходження ними відбору.

Відбір до добровільного формування цивільного захисту організовується посадовою особою з цивільного захисту та має складатись з психологічного і медичного огляду та співбесіди.

Якщо особа, яка виявила бажання стати членом добровільного формування цивільного захисту, в заяві не зазначила жоден з підпунктів «е», «ж», «з», «и», «л», «о», «п», «т» пункту 4 цього Положення як роботи, до яких вона хоче бути залученою, медичний огляд є необовязковим.

6. Порядок залучення членів добровільного формування цивільного захисту до виконання робіт визначається начальником добровільного формування з урахуванням особистого графіку членів формування.

Начальник добровільного формування щомісячно складає (оновлює) графік, в якому відображається зручний час для членів формувань для залучення до робіт, а також їх робочий час за місцем роботи. Начальник має право залучати членів добровільного формування у їх робочий час за місцем роботи тільки для виконання невідкладних робіт, передбачених підпунктами «е» - «л», «п», «у» пункту 4 цього Положення.

Задля забезпечення вчасного реагування на надзвичайні ситуації (в тому числі – пожежі) міська рада може завчасно узгоджувати з суб’єктами господарювання залучення їх працівників членів добровільного формування цивільного захисту для виконання допоміжних робіт у робочий час шляхом підписання з ними відповідного меморандуму, згідно з додатком 2  до цього Положення.

Оповіщення членів добровільного формування цивільного захисту про необхідність їхнього залучення для невідкладних робіт здійснюється за допомогою телефонного та/або інтернет-зв’язку. Залучення до інших видів робіт здійснюється за попередньо узгодженим з членами формування графіком.

Члени добровільного формування цивільного захисту для виконання певних видів робіт повинні пройти необхідну підготовку. Організація такої підготовки покладається на посадову особу з цивільного захисту з урахуванням видів робіт, до яких планується залучати конкретного члена добровільного формування.

На кожного члена добровільного формування заводиться щоденник, у якому відображаються роботи, до яких він/вона був(ла) залучений(а), дата і час проведення робіт та підпис начальника добровільного формування.

Начальник добровільного формування цивільного захисту має право залучати до профілактичних видів діяльності осіб, які не досягають мінімального віку для члена добровільного формування, встановленим цим Положенням, за бажанням такої особи і за згодою її законних представників. Така згода повинна надаватись на кожен випадок залучення і посвідчуватись письмово.

Начальник добровільного формування зобовязаний організувати зведення відомостей про залучення членів добровільних формувань та забезпечити наявність резервної копії зведених відомостей.

          7. Добровільні формування цивільного захисту на період виконання поставлених їм завдань     на     умовах     повернення     забезпечуються     необхідним майном формою), приміщеннями, засобами зв’язку, автотранспортними засобами, оргтехнікою тощо). Рішення про надання майна, порядок його зберігання, користування і повернення затверджується міською радою.

Витрати на організацію відбору і навчання членів добровільного формування цивільного захисту покриваються за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Міська рада може приймати рішення про надання пільг, засобів морального та/чи матеріального стимулювання членам добровільного формування цивільного захисту в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

8. Інформація про утворення добровільного формування цивільного захисту та залучення його до виконання допоміжних робіт відображається у звітних документах з питань цивільного захисту міською радою.

Начальник добровільного формування цивільного захисту звітує перед міською радою про діяльність добровільного формування та понесені у звязку з цим витрати не рідше одного разу у півроку.

9. Діяльність добровільних формувань цивільного захисту припиняється за рішенням міської  ради.

 

Секретар міської  ради                                          Р.П.Бондаревський


Додаток 1

до Положення

 

 

 

ЗАЯВА

 

про приєднання до складу добровільного формування цивільного захисту

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________________

 

2. Дата народження

 

3. Адреса фактичного проживання

 

______________________________________________________________________________

 

4. Телефон, електронна пошта (якщо є)___________________________________________________________________________

 

5. Освіта (найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність)_________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

 

6. Місце роботи/навчання, посада________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 

7. Наявність водійського посвідчення, категорія і строк чинності ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

 

8. Наявність досвіду у пожежній охороні, спеціалізація

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

9. Наявність досвіду участі у бойових діях, який саме

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

10. Видидіяльності, до яких хотів (ла) б бути залученим (поставити відмітку):


 а) проведення виступів на профілактичну тематику у дошкільних та шкільних закладах освіти, на підприємствах;

 б) проведення відпрацювання планів евакуації у дошкільних та шкільних закладах освіти, на підприємствах;

 в) проведення інструктажів з населенням та працівниками перед масовими заходами та пожежонебезпечними роботами;

 г) участь в розробці і внесенні пропозицій щодо змін в існуючі нормативно-правові акти України щодо формування і здійснення цільових програм, спрямованих на розвиток добровольчого руху на території громад;

 ґ) агітація щодо вступу до добровільних формувань цивільного захисту на території громад;

 д) інформування голови територіальної громади та/або територіальні підрозділи ДСНС України, щодо порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;

 е) виконання нефахових робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, що не пов'язані із ризиком для життя та здоров'я;

 є) з’ясування місця розташування джерел водопостачання та супроводження пожежного автотранспорту до них;

 ж) оточення місця проведення аварійно-рятувальних робіт за умови що це не пов'язано із ризиком для життя та здоров'я;

 з) пошук заблукалих у лісі;

 и) визволення автотранспорту зі снігових заметів чи інших ситуацій, які унеможливили його рух;

 і) участь в здійсненні під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів населення та матеріально-технічних засобів;

 ї) участь в організації заходів з укриття населення під час надзвичайних ситуацій;  й) надання домедичної допомоги постраждалим;

 к) надання психологічної підтримки або допомоги населенню під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

 л) участь у переміщенні пожежного та аварійно-рятувального обладнання до місця виникнення надзвичайної ситуації;

 м) залучення до проведення фото/відео фіксації аварійно-рятувальних робіт з метою подальшого аналізу дій під час ліквідації НС;

 н) залучення до збору інформації (опитування та спостереження) про                                                                                                       наявність вибухонебезпечних предметів, хімічно небезпечних речовин та постраждалих людей в тому числі під час НС;

 о) участь у зборі пожежного та аварійно-рятувального обладнання після ліквідації надзвичайної ситуації;

 п) залучення до гасіння займань незначного характеру у екосистемах (займання стерні, сухої трави, сміття тощо);

 р) допомога громадянам у наведенні порядку після ліквідації пожежі або надзвичайної ситуації (утилізація зіпсованих речей, участь у вантажоперевезенні, ремонтних роботах внаслідок руйнування будівель, тощо);

 с) участь в очищенні подвіря (присадибних ділянок), які належать самотнім та (або) людям похилого віку, від горючого сміття, сухих рослин тощо;

 т) допомога у проведені робіт з вирубки сухих кущів;

 у) проведення робіт з визволення людей та тварин, які потрапили до пастки;

 ф) допомога людям, яким потрібен супровід, добратись до закладів охорони здоров’я;

 х) інформування відпочиваючих про небезпеку на воді, допоміжні роботи у рятуванні людей, якщо вони не становлять загрози для життя і здоров’я члена добровільного формування.

 

Своїм підписом засвідчую згоду на збір і обробку персональних даних відповідно до встановлених законодавством вимог.

Дата: _________________                                   Підпис: ________________


Додаток 2

до Положення

 

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ

про підтримку діяльності добровільного формування цивільного захисту

на території Сіверської міської ради (об'єднаної територіальної громади) Донецької області

 

 

 

Керуючись чинним законодавством України, маючи на меті забезпечити безпеку громадян, які проживають на території Сіверської міської ради (об'єднаної територіальної громади), заохочувати участь громадян у суспільному житті,

 

Сіверський міський голова  від імені Сіверської міської  ради та ______________________________________________________________________

 (назва суб'єкта господарювання – роботодавця) уклали цей Меморандум про наступне:

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Меморандум затверджений Сіверським міським головою від імені Сіверської міської ради та керівником _____________________________ і має для відповідних суб’єктів силу рівнозначну договору між ними.

            1.2.Робочими органами, які забезпечують      виконання    цього    Меморандуму,    є ______________________________________________________________________________(посадова особа з цивільного захисту селищної ради) та керівник ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

2. Напрями співпраці

 

2.1. Сторони визначають такі напрями співпраці за цим Меморандумом:

взаємодія у проведенні профілактичних заходів та навчань з питань цивільного захисту;

взаємодія щодо проведення агітації до вступу у добровільні формування цивільного захисту;

залучення працівників _______________________ за їх згодою до діяльності добровільних формувань цивільного захисту;

залучення працівників _______________________ за їх згодою до навчань і тренувань, необхідних для виконання завдань добровільних формувань цивільного захисту.

2.2. За вказаними напрямами співпраці Сторони:

            Домовляються про організацію профілактичних заходів   на об’єктах ____________ за попередньою згодою керівника;

Організовують  навчання  працівників ____________________________ з питань цивільного захисту;

              Погоджують залучення у їх робочий час працівників _____________, які є членами добровільного формування цивільного захисту, до невідкладних робіт, передбачених у п.6 Положення про  добровільне формування цивільного   захисту                                                                                                                                                                                            Сіверської міської ради (об'єднаної територіальної громади);

Погоджують        залучення   у     їх робочий       час працівників ______________, які є членами добровільного формування цивільного захисту, до навчань і тренувань, необхідних для виконання завдань добровільного формування цивільного захисту, якщо такі навчання і тренування не можуть бути проведені в інший час.

 

3. Забезпечення виконання Меморандуму

 

3.1. Сторони зобов’язуються виконувати Меморандум шляхом виконання таких обов'язків:

Сіверська міська рада зобов'язується належним чином забезпечувати діяльність добровільного формування цивільного захисту в межах затверджених видатків на нього;

______________________ зобов'язується підтримувати участь своїх працівників у добровільному формуванні цивільного захисту, не чинити тиск на підлеглих у зв'язку з їх участю у таких формуваннях, сприяти проведенню заходів профілактичного спрямування на території своїх об'єктів, а також не враховувати час залучення працівника до робіт добровільного формування цивільного захисту як прогули за умови наявності документів, які підтверджують його залучення.

 

4. Прикінцеві положення

 

4.1. Цей Меморандум укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

4.2. Зміни до цього Меморандуму вносяться за ініціативою будь-якої із Сторін після узгодження змін обома Сторонами.

4.3. Цей Меморандум укладено строком на один рік.

4.4. Якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за два місяці до дня закінчення дії цього Меморандуму про намір припинити його дію, він вважатиметься таким, що продовжує свою дію на наступний рік.

4.5. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягненням взаємної згоди.

 

Міський голова                                                                                           Керівник

____________                                                                                              ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017_

Сіверськ

              №_7/6-74__

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради   від   31.07.2017

№  7/3-51 «Про  затвердження  

Положень про відділи виконкому

міської ради»

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017№295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «про місцеве самоврядування»,з метою забезпечення виконавчим комітетом міської ради організації ефективного здійснення делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Внести до рішення міської  ради  від 31.07.2017 № 7/3-51 «Про затвердження Положень про відділи виконкому міської ради» наступні зміни:

 

           - додаток 3 до вищевказаного рішення викласти в новій редакції (додається).

        

 

 

 

Міський голова                                                                     В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                           Додаток

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                  _29.09.2017 № _7/6-74_

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціально-правової та внутрішньої  політики виконкому Сіверської міської ради

   

1.      Загальні положення

 

1.1. Відділ соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради  (далі — Відділ) утворюється за рішенням Сіверської міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2.Відділ є підконтрольним та  підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та  заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування,  розпорядженнями і дорученнями  міського голови та дорученнями заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

 

2.Мета відділу

 

            Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціально та правової політики,

юридичне супроводження та забезпечення єдиної правової політики та якості при виконанні Сіверською міською радою та її виконавчими органами своїх завдань на підставі, в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Сіверська вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

 

3.Основні завдання, функції та права

 

3.1 Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні питання:

3.1.1 Планування діяльності, організація та контроль планування діяльності його посадових осіб, моніторинг та контроль виконання плану роботи відділу.

3.1.2. Забезпечення системного аналізу процесів у сфері суспільно-політичних відносин, створення умов для удосконалення співпраці міської ради та її виконавчих органів з місцевими громадськими організаціями, структурними утвореннями політичних партій, органами самоорганізації населення, засобами масової інформації, правоохоронними органами та сприяння суспільно-політичній стабільності та громадянському порозумінню на території міста

3.1.3.Сприяння процесам утвердження та розвитку цінностей громадянського суспільства, принципів гласності та прозорості у роботі органів місцевого самоврядування, впровадження нових методів і форм інформування населення, забезпечення права членів територіальної громади на інформацію, впровадження у сферу громадських відносин принципів законності, правопорядку та патріотизму.

3. 1.4. Моніторинг і контроль за виконанням керівниками підприємств, організацій та установ міста рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови

3. 1.5.  Забезпечення особистого прийому громадян посадовими особами Відділу.

3. 1.6. Надання інформації про діяльність Відділу на веб-сайт міської ради та її виконавчого комітету.

3. 1.7. Організовує проведення соціологічних досліджень.

3.1.8. Сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

3.1.9.Здійснення інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої політики держави.

3.1.10. Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;

3.1.11.Забезпечення постійного моніторингу суспільно-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в місті.

3.1.12. Забезпечення виконання законодавства з питань, оборонної,  мобілізаційної та режимно-секретної роботи.

3.1.13. Забезпечення реалізації на території міста державної політики та забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері цивільного захисту шляхом організації заходів щодо попередження, ліквідації та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій; планування, організація і забезпечення оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста, а також забезпечення режиму секретності у міській раді.

3.1.14. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації в межах повноважень відділу.

3.1.15. Забезпечення дотримання законності в діяльності Сіверської міської ради та її виконавчих органів.

 3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує контрольну, організаційну, дорадчу, інформаційну, нормотворчу, аналітичну функції. Відповідно до цього Відділ При здійсненні повноважень Відділ виконує:

3.2.1. Організує:

            - роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

-державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

- складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;

 - видачу в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

-  накладання у порядку, визначеному законодавством, штрафів за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень відділу соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради;

- здійснення фіксації процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

- звітує про виконання покладених на відділ соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;

- подання до Держпраці чи її територіальних органів матеріалів та організаційно-розпорядчих документів, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

- участь в організації проведення та / або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- аналізування стану та тенденції додержання законодавства про працю у межах території Сіверської міської  ради та вживає заходів до усунення недоліків;

- постійне інформування населення про стан здійснення делегованих повноважень;

- підготовку та подання  в установленому порядку аналітичних матеріалів і статистичної звітності з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, міському голові та Держпраці;

- проведення  моніторингу проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;

- проведення моніторингу стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

- участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

- співпрацю з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

 

 

 

           - сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби   безпеки, внутрішніх справ адвокатури  і  Державної кримінально-виконавчої  служби  України на території міської ради; 

           - внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності  посадових  осіб, якщо  вони  ігнорують законні вимоги та рішення  міської ради та її виконавчого комітету, прийняті в межах їх повноважень;

           - звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств,   установ та організацій, які  обмежують  права територіальної громади, а також повноваження міської ради, її виконавчого комітету та посадових осіб;

           - створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних  служб;

           - створення резервного фонду для  ліквідації  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

           - вжиття  у разі надзвичайних  ситуацій  необхідних  заходів відповідно  до  закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності  підприємств, установ та організацій, врятування   життя   людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних  цінностей; 

           - вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  проведення зборів,   мітингів, маніфестацій і демонстрацій,спортивних, видовищних та  інших  масових  заходів; здійснення  контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

           - управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури ,фізкультури  і  спорту, оздоровчими   закладами, які належать територіальній громаді або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

           - здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді,розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння  діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних  закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

          - створення при загальноосвітніх  навчальних закладах комунальної  власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів  місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,а також  коштів населення,  інших джерел;

           - вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на  пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та  лабораторії, необхідних для  їх творчої діяльності;

           - медичне обслуговування та харчування у закладах освіти,  культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді або передані їй;

           - створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

           - сприяння  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,   асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які  діють  у  сфері охорони  здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

           - створення  умов для занять фізичною культурою і спортом на території ради та в місцях масового відпочинку;

           - забезпечення   відповідно   до   законодавства   пільгових категорій  населення  лікарськими  засобами  та виробами медичного призначення;

           - облік дітей дошкільного та шкільного віку;

           - роботу щодо запобігання  бездоглядності неповнолітніх;

           - охорону пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

  - оперативне рішення всіх питань, пов’язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану, які належать до компетенції начальника відділу;

  - прийом громадян з питань державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, також складання первинних актових записів про народження, видачу свідоцтва про народження;

 -     прийом громадян з питань державної реєстрації шлюбу;

 - прийом заяв громадян про реєстрацію шлюбу, оформлення відповідних первинних актових записів, видачу свідоцтв про шлюб;

 - прийом громадян з питань державної реєстрації смерті фізичної особи, також оформлення первинних актових записів про смерть, видачу свідоцтв про смерть;

 - за заявою наречених проводить державну реєстрацію шлюбу в урочистій обстановці;

 - видачу направлення на медичне обстеження при прийнятті заяви про державну реєстрацію шлюбу ;

 - належне зберігання та оформлення книг державної реєстрації актів цивільного стану та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану;

 - належний облік та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням норм законодавства;

  - подачу звітів до Бахмутського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області про державну реєстрацію актів цивільного стану по міській раді за формами № 97 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (місячна) та звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

  - відповідно пункту 18 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-1 КУпАП, та передає до адміністративної комісії при виконкомі Сіверської міської ради;

  - передачу паспортних,  військово-облікових документів та повідомлення у семиденний строк органи внутрішніх справ та Бахмутський МВК  про передачу або не передачу цих  документів за місцем державної реєстрації смерті;

  - направлення повідомлення щомісячно до  Артемівської об’єднаної державної податкової  інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області про померлих громадян для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

           - подачу інформації про померлих громадян до Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області протягом  10 робочих днів з дня реєстрації смерті особи;

  - подачу повідомлення про смерть дітей до управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації протягом 10 робочих днів з дня реєстрації смерті дитини;

  - подачу повідомлення до Бахмутського МВК про зміну військовозобов’язаними і призовниками прізвища у зв’язку з державною реєстрацією шлюбу у семиденний строк;

  - прийом громадян міста з особистих питань, що належать до компетенції начальника відділу;

  - підготовку проектів рішень міської ради і її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції начальника відділу;

           - призов громадян на строкову військову та  альтернативну (невійськову) службу, а  також  їх мобілізацію, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України;            

           - заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території ради;

           - вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням   військовим  частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових  приміщень і жилої  площі,  інших об'єктів, комунально-побутових послуг;

           - здійснення заходів щодо військово-патріотичного  виховання населення міста;

           - здійснення реєстрації та зняття з місця реєстрації  проживання/перебування осіб;

           - формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;

           - здійснення передачі інформації та/ або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру; 

      - аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів на території міської ради;

-  сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, засобами масової інформації;

-   підготовка матеріалів з питань внутрішньої політики для доповідей міському голові; 

- здійснення  взаємодії міської ради  з засобами масової інформації;

-  здійснення  взаємодії міської ради  згідно з чинним законодавством з діючими релігійними організаціями, як учасниками громадського життя, з політичними партіями та громадськими організаціями у питаннях, що належать до компетенції відділу;

- сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

- підготовка   в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичних матеріалів та організація  брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в міській раді;

- сприяння інформаційному наповненню офіційної сторінки Інтернет міської ради  та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток міста;

- забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації;

- забезпечення  виконання міською радою   обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- збирання, систематизація, накопичення та зберігання в електронній формі документів  або  їх  копії,   що містять  публічну  інформацію,  яка знаходиться у володінні міської ради та її структурних підрозділів, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

-  проведення аналізу та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі міста шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, засобів масової інформації;

- офіційне повідомлення засобів масової інформації про час, місце проведення, порядок денний засідань міської ради, нарад, семінарів та про підсумки розгляду питань, які розглядаються;

- забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради  публічної інформації про діяльність міської ради  відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації ” за умови надання апаратом та іншими структурними підрозділами міської ради  документів, що містять публічну інформацію, передбачену частиною першою вказаної статті;

- забезпечення  оприлюднення відповідно до вимог частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації ” проектів розпоряджень голови  міської ради , що мають ознаки нормативно-правового акту, та офіційне опублікування розпоряджень голови міської ради, які є нормативно-правовими актам, проектів рішень міської ради, що вносяться на її розгляд;

- проведення аналізу та узагальнення інформації про забезпечення доступу до публічної інформації структурними підрозділами  міської ради;

- внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації;

- організацію і проведення нарад, засідань, зустрічей з питань, що належать до компетенції відділу;

- вживання заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних ”;

- виконання інших функції за дорученням голови міської ради;

-в установленому порядку фінансове, матеріально-технічне, інженерне та інші види забезпечення заходів цивільного захисту;

- забезпечення  оперативного і повного інформування міського голови про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації;

- прийняття участі у здійснені нагляду і контролю за виконанням вимог цивільного захисту і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту міста до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста і об’єктах;

-  розробку оперативно-мобілізаційних документів та здійснює організаційне забезпечення переведення виконавчих органів міської ради і об’єктів економіки на режим роботи в умовах особливого періоду;

- забезпечення прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до сезону, визначення підлеглих територій за наявності потенційно-небезпечних об'єктів;

- розробку документів із запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов'язковими до виконання органами управління та силами цивільного захисту міста;

- надання пропозицій щодо робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контроль за  готовністю органів місцевого самоврядування до дій за призначенням;

- прийняття участі у координації діяльності органів місцевого самоврядування, служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо забезпечення готовності до пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- підготовку звітів, інформації, інструктивно-методичні матеріали, матеріали статистичної звітності з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- у  межах своєї компетенції видачу довідок;

-  висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації , інформує територіальну громаду про свою роботу через засоби масової інформації, сайт міської ради та рекламні носії;

- виконання інших функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

 

      3.2.2. Забезпечує роботу щодо:

         - вирішення  відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також  військовослужбовців, звільнених  у запас  (крім  військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків,проведенні  капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних  ділянок  для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

            - організації для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

            - вирішення питань про надання за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг у зв'язку з похованням   самотніх громадян, а  також  інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

            - здійснення  передбачених законодавством заходів щодо  поліпшення житлових  і матеріально-побутових  умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій,   військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які  потребують обслуговування  вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають  потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;

            - вирішення  відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

              - забезпечує контроль за правильним виконанням законодавчих актів, інших нормативно - правових документів відділами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування;

            - подання  відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

           - вирішення  відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які  постраждали   внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

           - організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб,  зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також  за  договорами - на  підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

            - виконання делегованих повноважень згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

            - діяльність громадської ради, координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

            - організацію та проведення разом з відповідними  відділами міської ради громадських слухань територіальної громади;

           - ведення  колективних переговорів та укладенням територіальних  тарифних угод, вирішенням колективних трудових спорів  (конфліктів) щодо  підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради;  реєстрації колективних договорів і угод,за їх виконанням;

- захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про відділ соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради, та запобігання можливим його порушенням;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

- державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

              - виконання заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або  позбавлення  волі на певний строк.

 

3.3.При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

            3.3.1. Отримувати в установленому порядку інформацію, звітні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.3.2. Вступати у межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

            3.3.3. Брати участь у комплексних перевірках підприємств, організацій та установ міста з питань, що належать до його компетенції.

3.3.4Організовувати заняття з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 3.3.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу

3.3.6. Брати участь у засіданнях дорадчих органів міської ради, нарадах, які проводяться, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.3.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.3.8. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

3.3.9. На час відсутності працівника відділу, його обов’язки виконує інший працівник, згідно взаємозаміни, зазначеної у посадових інструкціях.

3.3.10. Під час реалізації повноважень, відділ взаємодіє з постійними комісіями міської ради, апаратом  міської   ради та її виконавчого комітету, відділами міської   ради, установами та організаціями міста, відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади, правоохоронними органами, засобами масової інформації, органами самоорганізації населення, громадськими організаціями, міськими осередками політичних партій, іншими  об'єднаннями громадян, громадянами.

3.3.11. Безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування.

3.3.12. Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

3.3.13.Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги.

3.3.14.За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів.

3.3.15. Отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

3.3.16. Проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

 

 

 

4.Система взаємодії

 

          Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадським об’єднаннями.

 

5. Структура Відділу

 

 5.1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються міською радою з урахуванням пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та її виконавчого комітету.

5.2 Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються  згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу.

5.4.   Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру: 

 

            - начальник відділу;

 

- провідний спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану;

 

            - провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку;

            - провідний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання;

            - провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх;

            - спеціаліст по роботі з пільговими категоріями населення;

           - провідний спеціаліст з юридичних питань – юрисконсульт;

 

- провідний спеціаліст з питань інформаційних технологій.

 

6. Керівництво Відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством

6.2. Начальник Відділу:

 6.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

 6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

              6.2.3. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства (в тому числі з грифом «Для службового користування»), архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

 6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших Відділів з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

            6.2.5.Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень керівництва за вхідними документами.

 6.2.6. Розробляє, готує та погоджує проекти рішень міської ради та її виконкому  розпоряджень міського голови з питань  основної діяльності, розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

 6.2.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у Відділі.

 6.2.8. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України.

 6.2.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

6.3. Для виконання обов’язків начальнику Відділу надається право:

 6.3.1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

 6.3.2.Контролювати і вимагати дотримання працівниками Відділу встановлених правил роботи з документами.

 6.3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого комітету подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

 6.3.4. Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу.

 6.3.5. Візувати документи в межах своєї компетенції.

 6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

 6.3.7. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

 6.3.8. Уносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

 6.3.9. Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам Відділу.

 6.4. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник Відділу несе відповідальність за:

 - невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно  вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

 - невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

 - перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

 - незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

 - недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

 - недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша посадова особа цього підрозділу відповідно до посадових обов’язків або за розпорядженням міського голови.

 

7.Заключні положення

 

           7.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених завдань на Відділ.

          7.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим  положенням не допускається.

          7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно чинного законодавства України.

 

Секретар міської  ради                                       Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-75__

 

Про відзнаки Сіверської міської ради

З метою заохочення та стимулювання громадян і колективів за досягнення в різних сферах життєдіяльності, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Сіверської міської ради, створення матеріальних та духовних цінностей, відповідно до указів Президента України від 02.12.1995                           № 1116/95 «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» та від 30.05.2012  № 365/2012 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», враховуючи Закон України  «Про захист персональних даних», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

 ВИРІШИЛА:

1.     Заснувати відзнаки Сіверської міської ради:

 

1.1 Почесна грамота Сіверської міської ради.

1.2 Подяка Сіверської міської ради.

 

2. Затвердити:

2.1.Положення про Почесну грамоту Сіверської міської ради згідно з додатком 1.

2.2.Положення про Подяку Сіверської міської ради згідно з додатком 2.

3. Відділу з питань обліку та звітності  виконкому міської ради (Іващенко) щорічно передбачати в міському бюджеті Сіверської міської територіальної громади асигнування на придбання бланків Почесних грамот і Подяк та виплату грошової винагороди до них.

4. Загальному відділу  виконкому міської ради (Замула), забезпечувати отримання згоди на збір та обробку персональних даних за формою згідно з додатком 3 та підготовку необхідних документів щодо нагородження:

-  Почесною грамотою Сіверської міської ради

- Подякою Сіверської міської ради для розгляду міським головою, а також облік нагороджених.

5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 13.11.2007 № 5/20-231«Про Почесну Грамоту, Подяку Сіверської міської ради ».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

Міський голова                                                                  В.А.Масюженко

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток 1

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                           _29.09.2017 № _7/6-75__ 

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту Сіверської міської ради

 

1. Почесна грамота Сіверської міської ради  (далі - Почесна грамота) є формою заохочення трудових колективів, представників органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок, військовослужбовців, окремих громадян за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Сіверської міської ради, видатні досягнення у сфері розвитку виробництва, освіти, охорони здоров’я, науки, культури, мистецтва, спорту, забезпечення законності та правопорядку, інших сферах суспільного життя, активну політичну, суспільну та благодійну діяльність, а також з нагоди державних, професійних, міських свят і ювілейних дат.

 2. Висунення кандидатур для нагородження Почесною грамотою здійснюється на принципах гласності і публічності, колегіальних демократичних процедур прийняття рішень, за ініціативою органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок. Кандидатури для нагородження узгоджуються із секретарем Сіверської міської ради.

3.Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається міським головою і оформляється розпорядженням міського голови відповідно.

 4.Для нагородження Почесною грамотою, не пізніше ніж за 30 робочих  днів до дати засідання виконавчого комітету Сіверської міської ради, яке передує даті нагородження, не пізніше ніж за 2 робочих дні до прийняття розпорядження міським головою, провідним спеціалістом загального відділу виконкому міської ради подаються:

- письмове клопотання про нагородження Почесною грамотою, підписане керівником підприємства, установи, організації, який ініціює нагородження;

- довідка-подання, яка містить: для окремих осіб – інформацію про особисті виробничі, наукові та інші досягнення особи; для колективів - відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення. Довідка -подання готується за формою, встановленою у додатку до цього Положення (додається);

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка висувається для нагородження;

- згода на збір та обробку персональних даних.

 У разі висунення до нагородження трудових колективів підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення – фінансово-економічні показники або характеристика діяльності підприємства, установи, організації, органа  місцевого самоврядування та самоорганізації населення із вказівкою досягнень та позитивних тенденцій (підписується керівником та завіряється печаткою підприємства, організації, установи).

5.Нагородження Почесною грамотою громадян або колективів може здійснюватися не частіше одного разу протягом 2 років.

         6.Особам, нагородженим Почесною грамотою Сіверської міської ради,  може виплачуватися (за наявності коштів у міському бюджеті) грошова винагорода у розмірі  400 грн. Оподаткування грошової винагороди здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

         7.Вручення Почесної грамоти Сіверської міської ради здійснюється міським головою або за його дорученням секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради в урочистій обстановці.

 

Секретар міської  ради                                 Р.П.Бондаревський

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                          Додаток

до Положення про Почесну грамоту Сіверської міської ради

                                                                                                           

Д О В І Д К А - П  О  Д  А  Н  Н  Я

до нагородження Почесною грамотою

Сіверської  міської ради

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові особи (назва підприємства, установи, організації та ін.)______________________________________________________________

 2. Посада та місце роботи, служби (для окремої особи)____________________

___________________________________________________________________

 3. Число, місяць і рік народження особи (для колективів підприємств, установ, організацій – дата заснування) ________________________________________

 4. Освіта __________________________________________________________

 5. Якою нагородою і коли нагороджувався______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

6.      Паспортні дані  ___________________________________________________

 

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                   ___________________________________________________________________

 

8.   Загальний стаж роботи  ___________________________________________          

 

9.  Характеристика із зазначенням конкретних заслуг (особи, колективу підприємства, установи, організації), за які представляється до нагороди

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

(посада особи, яка вносить пропозицію)

 

________________________                                         ______________________

      (прізвище, ініціали)                                                                               (підпис)

 

 

 

“_______” ________________________ р.

 

МП

 

 

Секретар міської  ради                                 Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 2

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                           _29.09.2017 № _7/6-75_ 

                                                         Положення

про Подяку Сіверської міської ради

 

1. Подяка Сіверської  міської ради (далі - Подяка) є формою заохочення трудових колективів, представників органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок, військовослужбовців, окремих громадян за сумлінну працю, заслуги у виробничій, науковій, державній, громадській, військовій, творчій, політичній та інших сферах діяльності та з нагоди державних, професійних, міських свят і ювілейних дат.

         2. Висунення кандидатур для оголошення Подяки здійснюється на принципах гласності і публічності, колегіальних демократичних процедур прийняття рішень, за ініціативою органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок. Кандидатури для оголошення Подяки  узгоджуються із секретарем Сіверської міської ради.

         3. Рішення про оголошення Подяки приймається міським  головою і оформляється розпорядженням міського голови відповідно.

         4. Для оголошення Подяки, не пізніше ніж за 30 робочих  днів до дати засідання виконавчого комітету Сіверської міської ради, яке передує даті нагородженняне пізніше ніж за 2 робочих дні до прийняття розпорядження міським головою, провідним спеціалістом загального відділу виконкому міської ради  подаються:

- письмове клопотання про оголошення Подяки, підписане керівником підприємства, установи, організації, який ініціює нагородження;

- довідка-подання, яка містить: для окремих осіб – інформацію про особисті виробничі, наукові та інші досягнення особи; для колективів - відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення. Довідка-подання готується за формою, встановленою у додатку до цього Положення (додається);

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка висувається для нагородження;

- згода на збір та обробку персональних даних.

У разі висунення до нагородження відзнаками Сіверської міської ради трудових колективів підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення – фінансово-економічні показники або характеристика діяльності підприємства, установи, організації, органа  місцевого самоврядування та самоорганізації населення із вказівкою досягнень та позитивних тенденцій (підписується керівником та завіряється печаткою підприємства, організації, установи).

5.Оголошення Подяки громадянам або колективам може здійснюватися не частіше одного разу протягом 2 років.

6.Особам, яким оголошено Подяку Сіверської міської ради,  може виплачуватися грошова винагорода (за наявності коштів у міському бюджеті) у розмірі  150 грн. Оподаткування грошової винагороди здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

7. Оголошення Подяки  Сіверської міської ради здійснюється міським головою або за його дорученням секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради в урочистій обстановці.

 

 

Секретар міської  ради                                 Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток

до Положення про Подяку Сіверської міської ради

                                                                                                           

Д О В І Д К А - П  О  Д  А  Н  Н  Я

до нагородження Подякою

Сіверської  міської ради

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові особи (назва підприємства, установи, організації та ін.)______________________________________________________________

 2. Посада та місце роботи, служби (для окремої особи)_____________________________________________________________

 3. Число, місяць і рік народження особи (для колективів підприємств, установ, організацій – дата заснування) ________________________________________

 4. Освіта __________________________________________________________

 5. Якою нагородою і коли нагороджувався______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

6.      Паспортні дані  ___________________________________________________

 

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                   __________________________________________________________________

 

8.   Загальний стаж роботи  ___________________________________________           

9.  Характеристика із зазначенням конкретних заслуг (особи, колективу підприємства, установи, організації), за які представляється до нагороди

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

(посада особи, яка вносить пропозицію)

 

________                                         ___________                                     (прізвище, ініціали)                           (підпис)

 “_______” ________________________ р.

 МП

 

 Секретар міської  ради                                Р.П.Бондаревський

                                                                                                             Додаток 3

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                           _29.09.2017 № __7/6-75_ 

                                                         ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, ____________________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Сіверській  міській раді на обробку моїх особистих персональних даних, які містяться в документах, поданих на отримання відзнак Сіверської міської ради.

Також даю згоду на доступ до моїх персональних даних третіх осіб у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

«____» ____________ 20___ р.      _________________________ ( _________ )

                                                                           (Підпис)                                   (ПІБ)

Підтверджую, що отримав (-ла) повідомлення про мої права згідно Закону України  «Про захист персональних даних».

Також попереджений (-на) про те, що документи, які містять мої персональні дані, є документами з постійним строком зберігання, не підлягають знищенню та через 5 років з моменту подання будуть передані до архіву міської ради.

 

«____» ____________ 20___ р.      __________________ ( ________________ )

                                                                          (Підпис)                                     (ПІБ)

------------------------------------(лінія відрізу)-----------------------------------------------

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про права суб’єкта персональних  даних

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості будуть використані з метою оформлення процедури нагородження відзнаками Сіверської  міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до ст. 8. Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:
             1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

              2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

              3) на доступ до своїх  персональних  даних;

              4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

              5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

              6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

              7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

              8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

              9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;         

             10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

             11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

             12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

             13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

 Секретар міської  ради                                Р.П.Бондаревський

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №__7/6-76__

 

Про зміни до штатного розпису

дошкільного навчального закладу

ясла-садок № 1 комбінованого типу

"Сонечко"  Сіверської міської ради

 

 

            Розглянувши листа директора (завідувача) ДНЗ № 1 "Сонечко" Сіверської міської ради Шванік Л.В. від 13.09.2017 щодо введення додатково 0,5 ставки вихователя логопедичної групи, враховуючи повну наповненість обох логопедичних груп, відповідно до  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», керуючись статтею 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Ввести до штатного розпису дошкільного навчального закладу ясла-садок № 1 комбінованого типу "Сонечко" Сіверської міської ради додатково 0,5 ставки вихователя логопедичної групи.

 

          2. Директору (завідувачу) ДНЗ №1 «Сонечко» Сіверської міської ради  Шванік Л.В. на виконання пункту 1 цього рішення внести зміни до штатного розкладу.

 

            3. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) оплату праці введеної 0,5 ставки штатної одиниці здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці на 2017 рік.

 

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   В.А.Масюженко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-77__

 

Про скасування рішення міської ради від

16.12.2016 № 7/16-189

«Про визнання таким, що втратило чинність

 рішення міської ради від 08.04.2011 №6/5-107

«Про надання дозволу на розробку проектів

відведення земельних ділянок»»

 

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу соціально-правової та внутрішньої політики Бородая А.В. про необхідність скасування рішення міської ради від 16.12.2016 № 7/16-189 «Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 08.04.2001 №6/5-107 «Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок у власність»» та вважати таким, що втратило чинність, з метою приведення даного рішення до норм діючого законодавства, та визначення терміну для затвердження міською радою виготовлених проектів відведення земельних ділянок, на підставі Цивільного Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 12 Земельного кодексу України, керуючись статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Скасувати рішення міської ради від 16.12.2016 №7/16-189 «Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 08.04.20011 №6/5-107 «Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок у власність»».

 

            2.Рекомендувати громадянам згідно додатку (додається) надати проекти відведення земельних ділянок до 15.11.2017 року для затвердження їх міською радою.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         В.А. Масюженко

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

29.09.2017 №7/6-77____

 

 

С П И С О К

громадян яким необхідно надати проекти відведення

земельних ділянок для затвердження міською радою

 

 

          1. Орлова Олена Олексіївна (паспорт ВС 029375 виданий  02.11.1999 ідн. №2408909861), яка мешкає: м. Сіверськ, вул. Артема 6.

 

          2. Орлов Юрій  Олексійович (паспорт ВЕ 997306 виданий 12.04.2004 ідн. №3037615176), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Артема 6.

 

          3. Орлов Сергій Олексійович (паспорт ВВ 729143 виданий 24.03.1999 ідн. №2338712831), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Павлова 17.

 

          4. Орлов Олексій Вікторович (паспорт ВВ 878261 виданий 22.09.1999 ідн. №2132017699), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Артема 6.

 

           5. Коцарь В’ячеслав Євгенович (паспорт ВА №396815 виданий 01.08.1996 ідн. №2941220850), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Свердлова 28.

 

           6. Коцарь Галина Олексіївна (паспорт ВС 837999 виданий 03.04.2001 ідн. №2182914063), яка мешкає: м. Сіверськ, вул. Свердлова 28.

 

           7. Коцарь Євген Миколайович (паспорт ВЕ 300884 виданий 06.11.2001 ідн. №2105612273), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Свердлова 28.

 

           8. Коцарь Надія Сергіївна (паспорт МН 557505 виданий 11.11.2002 ідн. №3002501024), яка мешкає: м. Сіверськ, вул. Свердлова 28.

 

           9. Мірошниченко Тетяна Володимирівна (паспорт ВА 295039 виданий 16.01.1996 ідн. №1999400521), яка мешкає: м. Донецьк, вул.. Батищева 15/6.

 

          10. Мірошниченко Валерій Григорович (паспорт ВА 595027 виданий 15.01.1997 ідн. №1847800575), який мешкає: м. Донецьк, вул. Артема 197Г/24.

 

          11.    Мірошниченко Володимир Валерійович (паспорт ВЕ 919616 виданий 27.05.2003 ідн. №318811592), який мешкає: м. Донецьк, вул. Артема 197Г/24.

 

          12. Мірошниченко Олександр Валерійович (паспорт ВВ 760136 виданий 05.09.2003 ідн. №2773200235), який мешкає: м. Донецьк, вул.. Артема 197Г/24

 

          13. Барінова Марія Едуардівна (паспорт ВВ 619294 виданий 20.11.1998 ідн. №2802300387), яка мешкає: м. Донецьк, вул. Артема 100/82.

 

          14. Барінова Наталя Євгенівна (паспорт ВЕ 535700 виданий 04.12.2001 ідн. №2015900488), яка мешкає: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР 138/52.

 

          15. Барінов Едуард Федорович (паспорт ВВ 112113 виданий 25.11.1997 ідн. №1803400410), який мешкає м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР 138/52.

 

          16. Яновський Сергій Олександрович  (паспорт ВК 590819 виданий 22.04.2009 ідн. №3372509592), який мешкає: м. Донецьк, вул. Челюскінців 174А, гурт.

 

           17. Яновська Тетяна Єгорівна (паспорт ВС 297623 виданий 05.04.2000 ідн. №2344210143), яка мешкає: м. Костянтинівка, вул. Жовтнева 164/16.

 

           18. Дорохов Олександр Олександрович (паспорт ВА 367457 виданий 25.06.1996 ідн. №2522911552), який мешкає: м. Донецьк, вул. Фоміна 6/18.

 

            19. Дорохов Микита Олександрович (паспорт СМ 784380 виданий 04.05.2007 ідн. №3335100537), який мешкає: м. Донецьк, вул. Бак. Комісарів 104/9 кв. 18.

            20. Дорохова Наталя Іванівна (паспорт ВА 367456 виданий 25.06.1996 ідн. №2494616805), яка мешкає: м. Донецьк, вул. Бак. Комісарів 104/9 кв. 18.

 

            21. Красножон Андрій Вікторович (паспорт ВС 295289 виданий 25.04.2000 ідн. №2739434510), який мешкає: м. Донецьк, вул. Стротонавтів 36.

 

            22. Скакун Павло Петрович (паспорт ВВ 703853 виданий 26.02.1999 ідн. №19998917935), який мешкає: м. Донецьк, вул. Порт-Артурна 114.

 

            23. Скакун Ольга Леонідівна (паспорт ВК 481188 виданий 28.03.2008 ідн. №2928706464), яка мешкає: м. Донецьк, вул. Дзержинського 65А/33.

 

            24. Дмитренко Сергій Віталійович (паспорт ВВ 194095 виданий 12.01.1998 ідн. №2447500399), який мешкає: м. Донецьк, вул. Звягільського 55/6.

 

             25. Дмитренко Лариса Вікторівна (паспорт ВС 944985 виданий 13.03.2001 ідн. №2451419348), яка мешкає: м. Донецьк, вул. Кутузова 15/9.

 

            26. Дмитренко Владислав Сергійович (паспорт ВК 607021 виданий 29.04.2009 ідн3395200317), який мешкає: м. Донецьк, вул. Звягільського 55/6.

 

            27. Алєшков Олександр Германович (паспорт МЕ 413895 виданий 17.08.2004 ідн. №2555300550), який мешкає: смт. Олександрівка, вул. Шкільна 2.

 

            28. Алєшкова Наталя Володимирівна (паспорт ВА 057318 виданий 06.09.1995 ідн. №2545718609), яка мешкає: м. Донецьк, провул. Офіцерський 66/9.

 

           29. Колесніков Олег Вікторович (паспорт ВВ 835262 виданий 31.07.1999 ідн. №2593518930), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Енергетика 28/8.

 

           30. Колеснікова Ірина Олександрівна (паспорт МЕ 630390 виданий 16.11.2004 ідн. №2922304907), який мешкає: м. Сіверськ, вул. Енергетика 28/8.   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Р.П. Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-78__

 

Про надання згоди на безоплатне

прийняття  з державної у комунальну

власність територіальної громади 

Сіверської міської ради  об’єктів

нерухомого майна

 

 

              Розглянувши клопотання Краматорського ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 07.08.2017 № 1896/18 щодо безоплатного прийняття у комунальну власність, враховуючи Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», керуючись пунктом 51 частини 1 статті 26, статтею 59,60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати згоду Краматорському лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність територіальної громади Сіверської міської ради  об’єктів нерухомого майна, а саме:

:

- житлового будинку з усіма господарськими будівлями та спорудами ( в.т.ч. Б,З-гаражі, В-погреб, Г,Ж-сараї, Е,Д-убиральні ) інвентарний номер 21460061831001100009, який розташований за адресою: Донецька обл., Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд.11 з державної у комунальну власність територіальної громади Сіверської міської ради, з подальшою приватизацією співробітниками Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

-дворового покриття житлового будинку, інвентарний номер 21460061832001410003, яке розташоване за адресою: Донецька обл., Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд. 11;

-огорожі житлового будинку, інвентарний номер 21460061832001410004, яка розташована за адресою: Донецька обл., Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Південна, буд.11.

-газопроводу низького тиску до житлового будинку, інвентарний номер 20060030333000301048, який розташований за адресою: Донецька обл., Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд. 11;

 

2. Відділу соціально-правової  та внутрішньої політки  виконкому міської ради (Левицька) та відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради (Вороніна) здійснити необхідні організаційно – правові заходи з приймання до комунальної власності  майна, зазначеного у пункті 1 даного рішення.

 

3. Вважати такими що втратили чинність рішення міської ради

 

-  від 16.08.2016 №7/11-130 « про прийняття безоплатно у комунальну власність територіальної громади м.Сіверська житлового будинку з господарським спорудами»;

 

-  від 11.10.2016 № 7/13-153  «про внесення змін  до рішення міської ради від 16.08.2016 №7/11-130 « про прийняття безоплатно у комунальну власність територіальної громади м.Сіверська житлового будинку з господарським спорудами».

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Тужикова).

 

 

Міський голова                                                                                      В.А.Масюженко                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-79__

 

Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища

 

З метою чіткого  визначення порядку та звітності щодо використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, пріоритетів та критеріїв відбору природоохоронних заходів для включення до бюджетних програм, відповідно до  статті 691 Бюджетного кодексу України, статей 9, 240, 242 та 250 Податкового кодексу України, пункту «є» статті 15, статей 41, 46 та 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634, керуючись пунктом 25 частини першої статті 26 та статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету (додається).

 

2.  Організаційне   забезпечення    виконання     рішення     покласти   на начальника земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради Фомішина Вадима Петровича.

 

3. Відділу земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради (Фомішин) здійснити оприлюднення  цього рішення  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23.04.2002 №ІУ/І-22 «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища.

 

         5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

Міський голова                                                                          В.А. Масюженко

Додаток 

                                                                                            до рішення міської  ради

                                                                                            29.09.2017_№ _7/6-79__

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища

1. Загальні положення

 

Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) створено відповідно до частини 25 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», керуючись вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634,  враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності,що належать до природоохоронних заходів».

Фонд створено з метою концентрації коштів для цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, заходів спрямованих на зниження негативного впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей та заходів, пов’язаних із впровадженням економічного механізму забезпечення охорони навколишнього середовища.

1.3 Фонд утворюється рішенням міської ради.

1.4. Порядок формування та використання Фонду визначається цим Положенням.

1.5.Положення про Фонд затверджується рішенням міської ради.

 

2. Формування Фонду

 

2.1. Фонд формується за рахунок надходжень до міського бюджету:

частини екологічного податку згідно із законом;

частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

інших надходжень згідно із чинним законодавством (у тому числі частини коштів бюджету розвитку).

2.2. Протягом року дохідна та видаткова частина Фонду можуть уточнюватись за зверненням головного розпорядника коштів на підставі фактичного виконання планових показників.

             2.3. Кошти Фонду акумулюються на спеціальному рахунку міського бюджету.

  2.4. Рішенням про міський бюджет на відповідний рік кошти Фонду розподіляються за головним розпорядниками згідно напрямків використання.

 

3. Використання коштів Фонду

 

3.1. Надходження, визначені пунктом 2.1  цього Положення,
які формують Фонд, спрямовуються за міською Програмою охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2016 – 2020 роки, Програмою поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську на 2017 -2021 рр., Програмою соціально – економічного відповідно до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду розвитку м. Сіверська, охорони навколишнього природного середовища, затвердженого на відповідний рік (далі – Перелік) шляхом розробки Плану використання коштів Фонду на відповідний рік.

3.2. Кошти Фонду використовуються тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

3.3. Кошти Фонду використовуються на виконання заходів,
які відповідають вимогам, установленим у Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (далі – Постанова Кабміну № 1147).

3.4. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням.

3.5. Контроль за станом надходжень до Фонду, правильністю та ефективним використанням підприємствами, установами і організаціями виділених їм коштів, здійснює головний розпорядник Сіверська міська рада.

3.6. Планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

3.6.  Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів Фонду несуть головні розпорядники та підприємства, організації, установи – одержувачі цих коштів.

3.7.  Залишок коштів Фонду на кінець бюджетного періоду переходить
на наступний бюджетний період і використовується на цілі, передбачені
цим Положенням.

 

4. Порядок та звітність щодо використання коштів Фонду

 

4.1. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу
до проекту Переліку є запит на виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронного заходу згідно з формою, наведеною у додатку до даного положення для здійснення природоохоронних заходів (далі – Запит), що подається на визначений фінансовий рік.

Якщо для реалізації заходу передбачаються капітальні видатки, то разом із Запитом подаються:

кошторисний розрахунок витрат та дефектний акт, які пропонується здійснити за рахунок коштів Фонду;

 документ щодо результатів проведення експертизи проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо;

наказ про затвердження проектно-кошторисної документації;

проект графіка реалізації заходу;

для заходів, пов'язаних з придбанням обладнання, устаткування, техніки – документ, який підтверджує вартість товару (рахунок, прайс-лист, цінова пропозиція тощо)

копії документів, що вказані підставою для виконання заходу,
або витяги з них.

4.2. З метою запобігання та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища, та їх наслідків, а також для реалізації невідкладних природоохоронних заходів заявники можуть подавати відповідні запити пізніше встановленого терміну

4.3. Пропозиції від підприємств, установ та організацій різних форм власності про використання коштів Фонду надходять до виконавчих органів міської ради.

4.3.  Відділ земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради здійснює попередній розгляд запитів, готує щодо них висновки про відповідність Постанові Кабміну № 1147 в місячний термін  із дня їх надходження і передає запити разом із зазначеними висновками та документами, визначеними в пункті 4.1 Положення, на розгляд профільної постійної комісії міської ради, після погодження з профільним заступником міського голови. При відхилені запитів чи необхідності їх доопрацювання заявники інформуються в місячний термін із дня їх надходження.

4.4. Подавачі запитів в особі керівників несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в Запиті
та документах, що додаються відповідно до вимог пункту 4.1 Положення.

4.5.  Відділ земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради  розробляє рекомендації з формування та використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, удосконалення економічного механізму управління природокористуванням.

4.6. Постійна комісія міської ради надає висновки
та рекомендації щодо використання коштів Фонду, згідно з якими формується проект Переліку.

4.7. Перелік, затверджується рішенням міської ради в обсязі прогнозованих надходжень до Фонду та залишку
на початок року.

4.8. Використання коштів Фонду провадиться лише
за визначеним напрямком, відповідно до рішення міської ради.

4.9.  Протягом року до Переліку можуть вноситися зміни. З Переліку можуть бути вилучені природоохоронні заходи за умови, якщо надійшли звернення від Заявників щодо неможливості їх виконання. Відділ земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради  розсилає листи заявникам щодо подання додаткових  запитів стосовно виділення коштів з Фонду або розглядає запити, які є в наявності в відділі земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради   з метою формування відкоригованого Переліку.

4.10. Видатки з Фонду на природоохоронні заходи, передбачені Переліком, здійснюються головним розпорядником коштів згідно з договорами на виконання природоохоронних заходів між замовником і виконавцем

4.11. Для здійснення фінансування з Фонду замовник робіт надає до управління економіки міської ради належним чином завірені копії документів:

- звіт  про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів (при проведенні процедури відкритих торгів);

– договору на виконання робіт (надання послуг, постачання товару) з усіма додатками (технічне завдання, кошторис, календарний план, договірна ціна, специфікація товару тощо);

 – акта виконання робіт (послуг) або акта прийому-передачі та видаткової накладної (при закупці товару);

Відповідно до діючого законодавства, у разі необхідності, головні розпорядники коштів можуть установлювати для одержувачів бюджетних коштів додаткові необхідні документи та отримувати від них додаткову інформацію або здійснювати перевірку виконання робіт (надання послуг, постачання товару)

4.12. Замовники природоохоронних заходів зобов’язані звітувати перед відділом земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконкому міської ради міської та відділом з питань обліку та звітності виконкому міської ради про цільове використання коштів у терміни, передбачені договорами та порядком ведення бухгалтерського обліку і звітності, надавати головним розпорядникам коштів всю необхідну фінансову та іншу документацію.

4.13. Фінансування з Фонду проводиться відділом з питань обліку та звітності виконкому міської ради на підставі Переліку на відповідний рік, затвердженого рішенням міської ради, згідно з заявкою.

4.14.  Головні розпорядники надають щоквартально інформацію про хід освоєння виділених коштів та річний звіт про використання коштів Фонду та  щодо кожного виконаного заходу звіт про цільове використання коштів із зазначенням отриманого (очікуваного) природоохоронного ефекту від впровадження заходу.

4.15. За нецільове та понад кошторисне витрачання бюджетних коштів посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством

 

5. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних заходів для включення до міських бюджетних програм

5.1. Під час формування відповідальними виконавцями проектів міських бюджетних програм, пріоритет надається природоохоронним
і ресурсозберігаючим заходам, які передбачені законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, і спрямовані
на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища. Джерелом фінансування природоохоронних заходів визначено Фонд.

5.2. Вибір природоохоронних заходів здійснюється відповідальними виконавцями на підставі інформації, вказаної в запитах та документах, визначених у пункті 4.1 цього Положення, за такими критеріями:

відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми
та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;

природоохоронний ефект;

економічна ефективність (термін окупності);

ступінь масштабності екологічного впливу;

наявність показників ресурсо- та енергозбереження;

використання апробованих приладів, обладнання, технологій;

готовність заходу на час подання запиту;

наявність власних коштів як джерела фінансування;

наявність гарантованого фінансування з інших джерел;

термін реалізації заходу;

сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами (установами, організаціями), на об'єктах яких здійснюються природоохоронні заходи.

 

Секретар міської ради                                                          Р.П. Бондаревський

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                             до Положення про фонд

                                                                                             охорони навколишнього

                                                                                             природного середовища

ЗАПИТ

на виділення коштів з міського фонду охорони

навколишнього природного середовища

у 20___ році

1. Назва заходу _____________________________________________________

2. Вартість, грн._________________________

3. КЕКВ________________________________

4. Відомості про подавача:

    4.1. Повна назва, адреса___________________________________________

    4.2.Контактна особа (Ф.І.П., посада, контактний телефон, e-mail)____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Обґрунтування відповідності цільового спрямування використання фонду __________________________________________________________________

6. Екологічний ефект, який буде досягнуто від впровадження заходу:

 

 

Показник. Одиниця виміру

Значення показника

 

кількісні показники:

 

 

якісні показники:

 

 

 

7. Стисла характеристика заходу:

     7.1. Проблема, на вирішення якої спрямований захід:

     7.2. Стислий опис заходу (Місце впровадження, етапи виконання, характеристика і потужність обладнання, строки використання, вантажопідйомність, місткість, тощо):

      7.3 Пріоритетність заходу:

8. Графік виконання заходу:

Захід

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Назва етапу

 

 

 

 

Сума грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис керівника

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017_

Сіверськ

              №_7/6-80__

 

 Про  внесення  змін до рішення

міської   ради   від   15.04.2016

№7/7-81 «Про    затвердження    

Програми охорони навколишнього

природного середовища по Сіверській

міській раді на 2016-2020 роки»

                                    

           З метою  реалізації економічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Сіверської міської ради, покращення матеріально-технічної бази  Сіверського МСКП, забезпечення санітарної очистки території громади, враховуючи доповідну записку начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (Капінус), керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

          Внести зміни  в додаток до рішення міської ради  від 15.04.2016

№ 7/7-81 «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2016-2020 роки» виклавши таблицю пункта ІУ. «Санітарна очистка території міста» у новій редакції:

 

 

 

№ з/п

 

 

Заходи

 

Всього тис. грн.

Джерело фінансування

 

Фінансування по рокам

Державний та місцевий бюджети

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Проведення моніторингу

 

80,0

 

 

80,0

 

 

30,0

 

50,0

 

 

-

 

-

 

-

2.

Паспортизація

200,0

200,0

50,0

100,0

50,0

-

-

 3.

Ліквідація стихійних звалищ

 

100,0

 

100,00

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

4

Придбання  2 сміттєвозів з заднім навантаженням сміття, об’ємом 10-18 м. куб.

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

 

 

5

Придбання  150 євроконтейнерів для збирання  сміття (оцинковані)

1200,0

1200,0

 

1200,0

 

 

 

6

Придбання автовишка для спилювання аварійно-небезпечних дерев

2100,0

2100,0

 

2100,0

 

 

 

 

ВСЬОГО

8680,0

8680,0

100,0

8470,0

70,0

20,0

20,0

 

 

 

           Міський голова                                                                      В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-81__

 

Про передачу в оренду

земельної ділянки

ФГ «Максімус – 1»

 

             Розглянувши клопотання голови ФГ «Максімус – 1» Пластуна Ю.Ю. № 62 від 03.07.2017 року про передачу в оренду земельної ділянки, враховуючі надані документи (додаються) на підставі  статей 120, 122, 123, 124 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.   Передати в оренду ФГ «Максімус – 1» (код ЄДРПОУ 34433392) юридична адреса: Донецька область, Бахмутський район, с. Званівка, вул. Миру, 32, терміном на 20 років у зв’язку із купівлею об’єктів нерухомого майна  земельну ділянку площею 1,5357 га під господарськими будівлями і дворами із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Сіверської міської ради для обслуговування нежилих приміщень по вул. Шосейна, 29, м. Сіверська, Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420910400:00:002:1484).

 

            2.     Встановити орендну плату у розмірі 3 % від нормативно грошової оцінки земель міста Сіверськ Бахмутського району Донецької області, що складає 32393,88 на рік.

 

            3.   Провідному спеціалісту відділу земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища Макеєнко В.В. підготувати договір оренди земельної ділянки.

 

            4.     Здійснити реєстрацію права користування (оренди) на земельну ділянку згідно діючого законодавства.

 

            5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

Міський голова                                                                                 В.А. Масюженко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017_

Сіверськ

              №_7/6-82_

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради  від 14.07.2017 № 7/2 - 36

«Про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі на (місцевості) громадянці

Годлі    Т.І.»

 

        Розглянувши службову записку  провідного спеціаліста відділу земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища Макеєнка В.В. щодо внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2017 № 7/2 – 36 «Про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) громадянці Годлі Т.І.» керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Внести до рішення міської ради від 14.07.2017 № 7/2 - 36 «Про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) громадянці Годлі Т.І.» наступні зміни:

 

           - у пункті 1 замість цифр «0,0600 га», читати цифри «0,0900 га».

 

 

 

 

Міський голова                                                                                В.А. Масюженко     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017_

Сіверськ

              №_7/6-83__

 

Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

громадянці Міщенко Л.І.

 

           Розглянувши  заяву від 28.08.2017 гр. Міщенко Л.І. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Сіверської міської ради  в межах міста Сіверська  Бахмутського району Донецької області,  та надані документи (додаються), керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Міщенко Людмилі Іванівні (паспорт ВВ 477283, виданий 15.07.1998, ідн. 1606204701)  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради  в межах міста Сіверська Бахмутського району Донецької області.

 

           2. Передати у власність гр. Міщенко Л.І. означену у пункті 1 земельну ділянку площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради в межах м. Сіверська Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420910400:00:001:1351).

 

          3.  Рекомендувати гр. Міщенко Л.І. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.  

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

Міський голова                                                                                        В.А. Масюженко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__29.09.2017_

Сіверськ

              №_7/6-84__

 

Про надання дозволу на складання

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в постійне користування

Релігійній Громаді Пантелеймонівської

парафії Горлівської Єпархії Української

православної церкви міста Сіверська

Бахмутського району Донецької області

 

        Розглянувши заяву  настоятеля Свято – Пантелеймонівського храму міста Сіверська Ієромонаха Агапіта (Кашелупи Андрія Анатолійовича) від 05.09.2017,  про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Релігійній Громаді Пантелеймонівської парафії Горлівської Єпархії Української  православної церкви міста Сіверська Бахмутського району Донецької області для будівництва та обслуговування Свято – Пантелеймонівського храму міста Сіверська, та надані документи (додаються), керуючись статтями 12, 92, 122, 123 Земельного Кодексу України, на підставі статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл Релігійній Громаді Пантелеймонівської парафії Горлівської Єпархії Української  православної церкви міста Сіверська Бахмутського району Донецької області на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування Свято – Пантелеймонівського храму міста Сіверська, площею до 0,4000 га із земель житлової та громадської забудови м. Сіверська комунальної власності Сіверської міської ради, за адресою: пров. ім. В. Маяковського, 9, м. Сіверськ, Бахмутського району Донецької області.

       2. Рекомендувати Релігійній Громаді Пантелеймонівської парафії Горлівської Єпархії Української  православної церкви міста Сіверська Бахмутського району Донецької області замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

      3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

Міський голова                                                                   В.А.Масюженко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-85__

 

Про звільнення з посади заступника

міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Грека В.В.

      

          Розглянувши особисту заяву  Грека  В.В. , заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, про звільнення з посади за власним бажанням у зв’язку зі станом здоров’я, відповідно до статей 38,47 КЗпП України, статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи службову записку начальника загального відділу виконкому міської ради Замули І.С., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Звільнити  29.09.2017 Грека Віктора Васильовича , заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за власним бажанням у зв’язку зі станом здоров’я.

 

          2. Присвоїти з 29.09.2017 Греку В.В.  достроково черговий 10 ранг посадової особи органів місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад, за виконання особливо відповідальних завдань, пов’язаних із підготовкою та проведенням свята «День міста - 2017».

 

          3. Греку В.В. передати по акту прийому – передачі матеріальні цінності та справи, згідно номенклатури, Копиці М.Г., заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

          4. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) здійснити розрахунок із звільненим працівником та виплатити кошти за невикористані дні основної щорічної відпустки за період роботи з 20.11.2016 по день звільнення (16 календарних днів основної щорічної відпустки за період роботи з 20.11.2016 -19.11.2017 використано згідно розпоряджень від 04.05.2017 №45 та від 12.07.2017 №93 з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги для вирішення соціально-побутових питань).

 

 

Міський голова                                                                                 В.А.Масюженко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

29.09.2017__

Сіверськ

              №_7/6-86__

 

Про преміювання

                

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                               

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Масюженко Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                              

- за серпень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

- за вересень 2017 року у розмірі 10% посадового окладу.

 

2. Преміювати секретаря міської ради Бондаревського Руслана Павловича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                              

- за серпень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за вересень 2017 року у розмірі 10% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

-         за серпень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

-         за вересень 2017 року у розмірі 100% посадового окладу.

 

           4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Копицю Михайла Григоровича за результатами роботи і фактично відпрацьований час:

 

-         за серпень 2017 року у розмірі 10% посадового окладу;

-         за вересень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за серпень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

- за вересень 2017 року у розмірі 10% посадового окладу.

 

6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2017 рік.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_29.09.2017_

Сіверськ

              №_7/6-87__

 

Про внесення змін до

рішення  міської ради

від 07.07.2017 № 7/1-18

«Про затвердження на посаду заступника

 міського голови  з питань діяльності

виконавчих органів ради»   

 

       З метою приведення даного рішення до норм діючого законодавства, враховуючи службову записку начальника загального відділу виконкому міської ради Замули І.С.,  про внесення змін до рішення міської ради від 07.07.2017 № 7/1-18 «Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

        Внести до рішення міської ради від 07.07.2017 № 7/1-18 «Про  затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» наступні зміни:

 

-  в пункті 2 даного рішення замість цифри «4» слід читати цифру «5»

- пункт 3 даного рішення викласти в новій редакції :                                                           

    «Взяти до відома, що стаж служби в органах місцевого самоврядування та на державній службі Копиці М.Г. станом на 07.07.2017 становить 11 років 7 місяців 3 дні»;

-  в пункті 4 зазначеного рішення  замість цифри «15%» слід читати «20%».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    В.А.Масюженко

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...