Рішення міської ради від 14.07.2017

  

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2014

Сіверськ

              №7/2-24 

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської ради від 31.05.2017

№ 7/1-6 «Про  реорганізацію

Дронівської  сільської ради»

 

             Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

            Внести до рішення  міської ради від 31.05.2017  № 7/1-6 «Про  реорганізацію Дронівської  сільської ради» наступні зміни:

 

          - у пункті 5 даного рішення замість цифр та  слів «01 липня 2017 року»

читати цифри та слова «29 грудня 2017 року»;

 

           - у пункті 6 даного рішення замість цифр та  слів «15 серпня 2017 року»

читати цифри та слова «15 січня 2018 року».

 

 

Міський голова                                                                           В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-25 

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 31.05.2017

№ 7/1-7 «Про  реорганізацію

Різниківської  сільської ради»

 

              Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

              Внести до рішення  міської ради від 31.05.2017  № 7/1-7 «Про  реорганізацію Різниківської  сільської ради» наступні зміни:

 

          - у пункті 5 даного рішення замість цифр та  слів «01 липня 2017 року»

читати цифри та слова «29 грудня 2017 року»;

 

           - у пункті 6 даного рішення замість цифр та  слів «15 серпня 2017 року»

читати цифри та слова «15 січня 2018 року».

 

 

Міський голова                                                                            В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-26 

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 31.05.2017

№ 7/1-8 «Про  реорганізацію

Серебрянської  сільської ради»

 

            Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

          Внести до рішення  міської ради від 31.05.2017  № 7/1-8 «Про  реорганізацію Серебрянської  сільської ради» наступні зміни:

 

          - у пункті 5 даного рішення замість цифр та  слів «01 липня 2017 року»

читати цифри та слова «29 грудня 2017 року»;

 

           - у пункті 6 даного рішення замість цифр та  слів «15 серпня 2017 року»

читати цифри та слова «15 січня 2018 року».

 

 

Міський голова                                                                           В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-27 

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 31.05.2017 № 7/1-5 

«Про затвердження тимчасового

Положення про старосту Сіверської

об’єднаної територіальної громади»

 

           З метою належного надання адміністративних послуг на всій території об’єднаної територіальної громади, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 25.10.2016 № 3058/5 «Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Внести до рішення міської ради від 31.05.2017 № 7/1-5 «Про затвердження тимчасового Положення про старосту Сіверської  об’єднаної територіальної громади» наступні зміни:

        

          - додаток до вищевказаного  рішення викласти в новій редакції (додається).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 

          до рішення міської  ради

                                                                                              31.05.2017 № 7/1 – 5

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Сіверської  міської об’єднаної територіальної громади

 

            Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости. 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статус старости

1.1.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка обирається на строк повноважень міської ради у відповідному селі, визначеному за рішенням міської ради, має свою печатку та штамп для довідок та гербову номерну печатку для здійснення нотаріальних дій.

 1.1.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та цим Положенням.

 1.1.3. Визначення переліку населених пунктів Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, в яких запроваджується посада старости, здійснюється за рішенням міської ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром Сіверської об’єднаної територіальної громади, староста не обирається.

 1.1.4. У своїй діяльності староста керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими актами законодавства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, Статутом Сіверської міської  об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до вимог законів України «Про місцеві вибори» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1.1.6. Староста за посадою є членом виконавчого комітету Сіверської міської ради.

1.2.  Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається в порядку, визначеному законом, на строк повноважень Сіверської міської ради.

1.2.2. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Сіверської міської об’єднаної територіальної  громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Сіверської міської ради.

1.2.3. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

1.2.4. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. 

1.2.5. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об’єднаної міської територіальної громади та проживають на території населеного пункту (села ), де за рішенням Сіверської міської ради проводяться такі вибори. 

1.2.6. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Сіверської  міської ради за виключенням випадків дострокового припинення ним повноважень.

 1.2.7. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Сіверської міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

1.2.8. Положення про старосту Сіверської міської об’єднаної територіальної громади затверджується Сіверською міською радою.

 

ІІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ

2.1. Староста відповідно до статті 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконує наступні завдання:

1) представляє інтереси жителів села у виконавчих органах Сіверської  міської ради;

2) сприяє жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного села , підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

 2.2. На старосту відповідно до статті 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладаються такі обов’язки:

1) додержуватися Конституції України та інших нормативно-правових актів України, що визначають його діяльність та регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, Статуту Сіверської міської об’єднаної територіальної громади та цього Положення; виконувати рішення міської ради та її виконавчого комітету;

2) представляти жителів відповідного села в Сіверській міській раді;

3) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села ;

4) вносити пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного села виконавчих органів Сіверської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) сприяти жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та інших установ, видавати довідки та інформацію за їх зверненнями;

6) здійснювати у визначені графіком дні прийому прийняття заяв від жителів відповідного села, адресовані Сіверській міській раді, її посадовим особам з подальшою їх передачею за призначенням;

7) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів відповідного села  у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; звітувати у передбачені цим Положенням строки про результати моніторингу на засіданні виконавчого комітету Сіверської міської ради;

8) здійснювати прийом жителів відповідного села відповідно до визначеного графіка прийому;

9) ініціювати серед жителів відповідного села надання ними пропозицій щодо соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування, розміщення громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту; інших питань місцевого значення;

10) здійснювати збір пропозицій від жителів відповідного села відносно питань місцевого значення, їх аналіз з подальшою передачею сформованої інформації за призначенням;

11) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного села Сіверської міської ради, дотримання правил з питань благоустрою, затверджених рішенням Сіверської міської ради, та звітувати про його результати у строки, передбачені цим Положенням, на засіданні виконавчого комітету міської ради;

12) сприяти виконанню на території відповідного села Сіверської міської ради програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Сіверської міської ради, цільових програм з інших питань самоврядування;

13) надавати допомогу та брати участь в організації загальних зборів громадян відповідного села ; надавати допомогу в оформленні документів за результатами зборів; здійснювати моніторинг втілення в життя рішень, прийнятих на зборах, та повідомляти про це Сіверську міську раду;

14) здійснювати моніторинг стану об’єктів комунальної власності, які розміщені на території відповідного села; у разі виявлення його пошкодження або намірів про неналежне його використання невідкладно повідомляти про це Сіверську міську раду;

15) сприяти діяльності органів самоорганізації населення, які діють на території відповідного села , надавати їм практичну допомогу;

16) сприяти створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

17) сприяти роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

18) сприяти створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

19) не рідше одного разу на рік звітувати перед Сіверською міською радою та перед жителями відповідного села;

20) виконувати поточні доручення Сіверської міської ради, її виконавчого комітету, Сіверського міського голови та звітувати про їх виконання.

21) вчиняти нотаріальні дії на території відповідного села Сіверської міської ради згідно Закону України «Про нотаріат».

22) видавати довідки за вимогою громадян на території відповідного села Сіверської міської ради згідно діючого законодавства України.

2.3. Староста відповідно до статті 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» має наступні права:

1) брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Сіверської міської ради, а також у засіданнях постійних та тимчасових  комісій ради,на яких розглядаються питання, що безпосередньо або опосередковано зачіпають інтереси громадян, які проживають на території відповідного села;

2) знайомитися до засідання виконавчого комітету з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні;

3) вносити пропозиції щодо порядку денного у процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету; отримувати від доповідачів роз’яснення; вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому;

4) оголошувати на засіданнях виконавчого комітету Сіверської міської ради тексти заяв та звернень громадян, які проживають на території відповідного села, з питань, що стосуються інтересів таких громадян;

5) ініціювати перед Сіверською міською радою проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади;

6) ініціювати перед постійними комісіями Сіверської міської ради вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів;

7) взаємодіяти з Сіверською міською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, громадськими об’єднаннями, а також іншими суб’єктами та інституціями, які діють на території відповідного села Сіверської міської ради;

8) одержувати безоплатно від  Сіверської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного села Сіверської міської ради.

ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАРОСТИ

3.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства та інші питання діяльності старости визначаються Сіверською міською радою та її виконавчим комітетом.

3.2.. Графік прийому жителів відповідного села старостою затверджується виконавчим комітетом міської ради з врахуванням вимог діючого законодавства.

3.3. Інформаційне, методологічне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення старости здійснюється виконавчим комітетом міської ради з місцевого бюджету.

IV ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

4.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, відповідальним – перед Сіверською міською радою та її виконавчим комітетом.

4.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села  на відкритій зустрічі з громадянами.

4.3. На вимогу не менше половини депутатів Сіверської  міської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

4.4. Староста не рідше ніж один раз у півріччя звітує на засіданні виконавчого комітету міської ради про свою діяльність, в тому числі про результати здійсненого ним моніторингу за напрямами, означеними в цьому Положенні.

 4.5. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 4.6. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                          Р.П.Бондаревський 

 

 

 1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-28 

 

Про виготовлення старостам

відповідних населених пунктів

додаткових гербових номерних

печаток Сіверської міської ради

 

          З метою належного надання адміністративних послуг на всій території об’єднаної територіальної громади,  відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», Правил організації з діловодства та архівного зберігання документів у держаних органах, органах місцевого самоврядування,  на підприємствах,  в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, згідно Закону України  «Про нотаріат», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Виготовити старостам відповідних населених пунктів додаткові гербові номерні печатки виконавчого комітету  Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області  № 1, № 2, № 3 (описи додаються додаток 1-3).

2.Видати:                                                                                                                                           2.1 Додаткову гербову номерну печатку № 1  Яковенку Андрію Володимировичу, який виконує обов’язки старости на території сіл Дронівка, Платонівка. які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.   

                                                                                                                                               2.2 Додаткову гербову номерну печатку № 2  Різник Ніні Вікторівні, яка виконує обов’язки старости на території сіл Різниківка, Свято-Покровське, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

 

2.3 Додаткову гербову номерну печатку № 3  Ходаку Віктору Павловичу, який виконує обов’язки старости на території сіл Серебрянка, Григорівка, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

                                                         

3. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання додаткових гербових номерних печаток на виконуючих обов’язки старост у відповідних населених пунктах Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області згідно Положення про старосту.

 

4. Ведення журналу обліку та видачі номерних додаткових гербових печаток доручити керуючому справами виконкому Сіверської міської ради.

 

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

14.07.2017 №7/2-28

 

 

Опис

додаткової гербової печатки № 1 виконавчого комітету

Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади)

Бахмутського району Донецької області

 

 

Обов’язкові відомості:

 

      Гербова печатка  виконавчого комітету  має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України шириною 12 мм, висотою 17 мм, обрамлене колом діаметром 22 мм.

      По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою розміщуються написи: "Повне найменування ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  № 1.

      На нижньому стику напису найменування виконавчого комітету Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  у  першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в ЕДРПОУ 04053097»

      Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

                                            

                                           1\clip_image006.png" o:title=""/>

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

     14.07.2017 №7/2-28

 

 

Опис

додаткової гербової печатки № 2 виконавчого комітету

Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади)

Бахмутського району Донецької області

 

 

Обов’язкові відомості:

 

      Гербова печатка  виконавчого комітету  має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України шириною 12 мм, висотою 17 мм, обрамлене колом діаметром 22 мм.

      По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою розміщуються написи: "Повне найменування ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  № 2.

      На нижньому    стику    напису    найменування виконавчого комітету Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  у  першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в ЕДРПОУ 04053097»

      Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

 

                                          1\clip_image008.png" o:title=""/>

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 3

до рішення міської ради

                                                                                     14.07.2017 №7/2-28

 

 

Опис

додаткової гербової печатки № 3 виконавчого комітету

Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади)

Бахмутського району Донецької області

 

 

Обов’язкові відомості:

 

      Гербова печатка  виконавчого комітету  має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України шириною 12 мм, висотою 17 мм, обрамлене колом діаметром 22 мм.

      По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою розміщуються написи: "Повне найменування ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  № 3.

      На нижньому    стику    напису    найменування виконавчого комітету Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  у  першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в ЕДРПОУ 04053097»

      Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

                                 1\clip_image010.png" o:title=""/>

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Р.П.Бондаревський

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-29 

 

Про виготовлення номерних печаток

та штампів для довідок  старостам

відповідних населених пунктів

Сіверської міської ради

 

            З метою належного надання адміністративних послуг на всій території об’єднаної територіальної громади,  відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Виготовити додаткові номерні печатки та штампи для довідок виконавчого комітету  Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області  № 1, № 2, № 3 (описи додаються додаток 1-3).

2.Видати:                                                                                                                                           2.1 Додаткову номерну печатку та штамп № 1 для довідок  Яковенку Андрію Володимировичу, який виконує обов’язки старости на території сіл Дронівка, Платонівка. які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.   

                                                                                                                                               2.2 Додаткову номерну печатку та штамп № 2  Різник Ніні Вікторівні, яка виконує обов’язки старости на території сіл Різниківка, Свято-Покровське, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

 

2.3 Додаткову номерну печатку та штамп № 3  Ходаку Віктору Павловичу, який виконує обов’язки старости на території сіл Серебрянка, Григорівка, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

                                                          

3. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання додаткових номерних печаток та штампів на виконуючих обов’язки старост у відповідних населених пунктах Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області згідно Положення про старосту.

 

4. Ведення журналу обліку та видачі номерних печаток та штампів доручити керуючому справами виконкому Сіверської міської ради.

 

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

14.07.2017 №7/2-29

 

Опис

додаткової номерної печатки та штампу № 1 для довідок

  виконавчого комітету Сіверської міської ради

(об’єднаної територіальної громади)

Бахмутського району Донецької області

 

Обов’язкові відомості:

      1.Печатка для довідок виконавчого комітету має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться напис «Для довідок», обрамлене колом діаметром 22 мм.

      По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою розміщуються написи: "Повне найменування ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  № 1.

      На нижньому    стику    напису    найменування виконавчого комітету Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  у  першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в ЕДРПОУ 04053097»

      Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.    

                                          1\clip_image012.png" o:title=""/>

      2. Штамп для довідок №1 виконавчого комітету має прямокутну форму розміром 60 мм на 40 мм та містить наступну інформацію:

назва установи – Виконавчий комітет Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області;

код в ЕДРПОУ 04053097;

місцезнаходження – 84522, Донецька  область,  Бахмутський район, місто Сіверськ,  вул. Центральна, 8, телефон  5-20-00

№ 1                               УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СІВЕРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

Бахмутського району

Донецької  області

84522, м. Сіверськ. вул. Центральна, 8

телефон 5-20-00

№_____________від ______________________

  На № ____________ ________________ 20___ р.

Секретар міської ради                                                                                 Р.П.Бондаревський

Додаток 2

до рішення міської ради

14.07.2017 №7/2-29

Опис

додаткової номерної печатки та штампу № 2 для довідок

  виконавчого комітету Сіверської міської ради

(об’єднаної територіальної громади)

Бахмутського району Донецької області

 

Обов’язкові відомості:

      1.Печатка для довідок виконавчого комітету має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться напис «Для довідок», обрамлене колом діаметром 22 мм.

      По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою розміщуються написи: "Повне найменування ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  № 2.

      На нижньому    стику    напису    найменування виконавчого комітету Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  у  першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в ЕДРПОУ 04053097»

      Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

                                                1\clip_image014.png" o:title=""/>

      2. Штамп для довідок №2 виконавчого комітету має прямокутну форму розміром 60 мм на 40 мм та містить наступну інформацію:

назва установи – Виконавчий комітет Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області;

код в ЕДРПОУ 04053097;

місцезнаходження – 84522, Донецька  область,  Бахмутський район, місто Сіверськ,  вул. Центральна, 8, телефон  5-20-00

№ 2                               УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СІВЕРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

Бахмутського району

Донецької  області

84522, м. Сіверськ. вул. Центральна, 8

телефон 5-20-00

№_____________від ______________________

  На № ____________ ________________ 20___ р.

Секретар міської ради                                                                                 Р.П.Бондаревський

Додаток 3

до рішення міської ради

14.07.2017 №7/2-29

Опис

додаткової номерної печатки та штампу № 3 для довідок

  виконавчого комітету Сіверської міської ради

(об’єднаної територіальної громади)

Бахмутського району Донецької області

 

Обов’язкові відомості:

      1.Печатка для довідок виконавчого комітету має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться напис «Для довідок», обрамлене колом діаметром 22 мм.

      По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою розміщуються написи: "Повне найменування ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  № 3.

      На нижньому    стику    напису    найменування виконавчого комітету Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області  у  першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в ЕДРПОУ 04053097»

      Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

                                                  1\clip_image016.png" o:title=""/>

      2. Штамп для довідок № 3 виконавчого комітету має прямокутну форму розміром 60 мм на 40 мм та містить наступну інформацію:

назва установи – Виконавчий комітет Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області;

код в ЕДРПОУ 04053097;

місцезнаходження – 84522, Донецька  область,  Бахмутський район, місто Сіверськ,  вул. Центральна, 8, телефон  5-20-00

№3                                УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СІВЕРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

Бахмутського району

Донецької  області

84522, м. Сіверськ. вул. Центральна, 8

телефон 5-20-00

№_____________від ______________________

  На № ____________ ________________ 20___ р.

Секретар міської ради                                                                                Р.П.Бондаревський

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №  7/2-30

 

 

Про визначення уповноваженої

особи на здійснення нотаріальних дій на

території сіл Дронівка, Платонівка

 

 

   З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 25.10.2016  № 3058/5 «Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», відповідно до статей 37,52  Закону України «Про нотаріат», керуючись статтею 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити уповноважену посадову особу Яковенка Андрія Володимировича, який виконує обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбаченої частиною 1 статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл Дронівка, Платонівка, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

        

2. Дане рішення набуває чинності з 15.08.2017 року.

        

 

 

 

Міський голова                                                                     В.А. Масюженко

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №  7/2-31

 

 

Про визначення уповноваженої

особи на здійснення нотаріальних дій на

території сіл Різниківка, Свято-Покровське

 

 

    З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 25.10.2016  № 3058/5 «Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», відповідно до статей 37,52  Закону України «Про нотаріат», керуючись статтею 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити уповноважену посадову особу Різник Ніну Вікторівну, яка виконує обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбаченої частиною 1 статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл Різниківка, Свято-Покровське, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

        

2. Дане рішення набуває чинності з 15.08.2017 року .

 

 

 

 

Міський голова                                                                     В.А. Масюженко

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №  7/2-32

 

 

Про визначення уповноваженої

особи на здійснення нотаріальних дій на

території сіл Серебрянка, Григорівка

 

 

    З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 25.10.2016  № 3058/5 «Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», відповідно до статей 37,52  Закону України «Про нотаріат», керуючись статтею 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити уповноважену посадову особу Ходака Віктора Павловича, який виконує обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбаченої частиною 1 статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл Серебрянка, Григорівка, які входять до Сіверської міської ради (об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області.

        

2. Дане рішення набуває чинності з 15.08.2017 року.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №  7/2-33

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

 міської ради від 31.05.2017 № 7/1-4

 «Про затвердження структури виконавчих

 органів та загальної чисельності апарата

 Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади»

                                   

  Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Внести до рішення міської ради від 31.05.2017 року № 7/1-4 «Про затвердження структури виконавчих органів та загальної чисельності апарата Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади» наступні зміни:

 

         - додаток 2 викласти в новій редакції (додається).

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов)

  

          

 

 

 

Міський голова                                                                        В.А. Масюженко

 

    

 

 

 

   Додаток 2

   до рішення міської ради

   14.07.2017  р. № 7/2-33

 

СТРУКТУРА

апарату Сіверської міської ради об’єднаної територіальної громади

та її виконавчих органів з 01 серпня 2017 року

у кількості 50 штатних одиниць

з/п

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Міський голова

1

2

Секретар ради

1

3

І заступник міського голови

1

4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

2

5

Керуючий справами виконкому

1

6

В.о. старости

3

7

Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради

7

-

Начальник – головний бухгалтер

1

-

Заступник начальника – заступник головного бухгалтера

1

-

Провідний спеціаліст

3

-

Спеціаліст І категорії

2

8

Фінансовий відділ виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

9

Відділ соціально-правової та внутрішньої політики виконкому міської ради

8

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану

1

-

Провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку

1

-

Провідний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання

1

-

Провідний спеціаліст з юридичних питань - юрисконсульт

1

-

Провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх

1

-

Спеціаліст по роботі з пільговими категоріями населення

1

-

Провідний спеціаліст з питань інформаційних технологій

1

10

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

3

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

-

Спеціаліст І категорії з інвестиційних питань

1

11

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради

3

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

-

Спеціаліст І категорії

1

12

Відділ земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

13

Відділ освіти, культури і спорту виконкому міської ради

2

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

14

Загальний відділ виконкому міської ради

14

-

Начальник

1

-

Провідний спеціаліст

1

-

Інженер з техніки безпеки та охорони праці

1

-

Секретар керівника

1

-

Оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки

1

-

Завідуючий господарством

1

-

Водій службового автомобіля

1

-

Охоронець

3

-

Кочегар

2

-

Прибиральник службових приміщень

1

-

Двірник

1

 

ВСЬОГО

50

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-34 

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради від 13.04.2017 № 7/22 - 240

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної

 ділянки  в постійне користування

8 Державному пожежно – рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області»                            

 

 

             Розглянувши листа № 584 від 04.07.2017 начальника 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області Гордєєва О.В.  про внесення змін до рішення міської ради  від 13.04.2017 № 7/22 – 240 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 8 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України в Донецькій області», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

            1. Внести до рішення міської ради від 13.04.2017 № 7/22 - 240  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 8 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України в Донецькій області» наступні зміни:

 

           - у пункті 1 замість слів «земель державної власності Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області», читати слова «земель комунальної власності Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області»;

          - у пункті 2 замість слів «земельної ділянки державної власності» читати слова «земельної ділянки комунальної власності».

 

Міський голова                                                                            В.А. Масюженко     

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-35 

 

Про затвердження детального

плану території для реконструкції

89-ої професійної пожежної частини

8-го державного пожежно–рятувального

загону ГУ ДСНС України у Донецькій області

 

          Розглянувши листа № 557 від 27.06.2017 року начальника 8-го державного пожежно–рятувального  загону ГУ ДСНС України у Донецькій області Гордєєва О.В., враховуючи результати громадських обговорень від 30 червня 2017 року, згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», відповідно до статті  19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Затвердити детальний план території для реконструкції  89-ої професійної пожежної частини 8-го державного пожежно–рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, розташованої за адресою: вул. Садова, 10, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область.

 

         2.    Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) оприлюднити дане рішення на офіційному веб - сайті Сіверської міської ради.

 

         3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

 

 

Міський голова                                                                             В.А. Масюженко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-36 

 

Про надання дозволу на складання

технічної документації щодо

встановлення  меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

громадянці Годлі Т.І.

 

 

           Розглянувши заяву від 16.05.2017 гр. Годли Т. І.   про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська по вул.  Центральна, 83, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, та надані документи (додаються), на підставі статей 12, 118, 121, 122, Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Годлі Тамарі Іванівні  (паспорт ВН 409704, виданий 08.08.2007, ідн. № 1966613949), яка мешкає: вул. Лугова, 37, м. Сіверськ, на складання технічної  документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею до  0,0600 га за адресою: вул.  Центральна, 83, м. Сіверськ  Бахмутського району Донецької області із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Сіверської міської ради  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

 

           2. Рекомендувати гр. Годлі Тамарі Іванівні. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

 

 

Міський голова                                                                   В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-37 

 

Про припинення договору

оренди земельної ділянки

з гр. Пластуном Є.Ю.

 

           Розглянувши клопотання гр. Пластуна Є. Ю. від 03.07.2017 року, про припинення договору оренди земельної ділянки, враховуючи надані документи (додаються) на підставі пункту 5.2 договору оренди земельної ділянки, статі  12 Земельного Кодексу України,  статей 652, 654 Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1.    Припинити договір оренди земельної ділянки № б/н від  05.04.2017 

який було укладено з громадянином Пластуном Євгеном Юрійовичем (паспорт ВА 398541 виданий 21.11.1996, ідн. № 2928323258), мешкає: с. Роздолівка, Бахмутський район, Донецька область, вул. Сосюри, 8, у зв’язку із продажем об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці за адресою: м. Сіверськ, вул. Шосейна, 29.

 

          2. Провідному спеціалісту відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Макеєнку В.В. підготувати угоду про припинення договору оренди земельної ділянки.

 

          3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

 

Міський голова                                                                        В.А. Масюженко

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-38 

 

Про внесення змін до рішення

міської   ради  від 13.04.2017 № 7/22 - 242 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її у власність гр. Олійник Н.Е. та Олійнику Р.С.»

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Макеєнка В.В. про внесення змін до рішення міської ради  від 13.04.2017 № 7/22 - 242 «Про затвердження технічної документації ії землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її у власність громадянам Олійник Н.Е. та Олійнику Р.С., керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Внести до рішення міської ради від 13.04.2017 № 7/22 - 242 «Про затвердження технічної документації  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її у власність громадянам Олійник Н.Е. та Олійнику Р.С.» наступні зміни:

 

           - у пункті 2 замість слів «Передати гр. Олійник Наталі Енверівні. та неповнолітньому Олійник Ренату Сергійовичу означену у пункті 1 земельну ділянку безоплатно у власність», слід читати слова «Передати гр. Олійник Наталі Енверівні та неповнолітньому Олійник Ренату Сергійовичу означену у пункті 1 земельну ділянку безоплатно у спільну сумісну власність».

 

 

 

 

Міський голова                                                                        В.А. Масюженко     

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-39 

 

Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

громадянину Овсяніку В.І.

 

           Розглянувши  заяву від 05.05.2017 гр. Овсяніка В.І. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Сіверської міської ради  в межах міста Сіверська  Бахмутського району Донецької області,  та надані документи (додаються), керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Овсяніку Володимиру Івановичу (паспорт СР 429422, виданий 03.06.1998, ідн. 2978108538)  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради  в межах міста Сіверська Бахмутського району Донецької області.

 

           2. Передати у власність гр. Овсяніку В. І. означену у пункті 1 земельну ділянку площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради в межах м. Сіверська Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420910400:00:002:1306).

 

          3.  Рекомендувати гр. Овсяніку В.І. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.  

 

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

 

Міський голова                                                                                В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-40 

 

Про надання дозволу на складання

технічної документації щодо

встановлення  меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

громадянці Котинській В.В.

 

 

           Розглянувши заяву від 10.07.2017 гр. Котинської В. В.   про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська по вул.  Ямська, 50,  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, та надані документи (додаються), на підставі статей 12, 118, 121, 122, Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Котинській Вірі Володимирівні  (паспорт ВК 409765, виданий 29.08.2007, ідн. № 3181601048), яка мешкає: вул. Садова, буд. 55, кв. 4, м. Сіверськ, на розробку технічної  документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею до 0,0873 га за адресою: вул.  Ямська, 55, м. Сіверськ  Бахмутського району Донецької області, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Сіверської міської ради  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

 

           2. Рекомендувати гр. Котинській Вірі Володимирівні замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В.А.Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-41

 

 

Про затвердження розпоряджень                                                                                             

міського  голови  за ІІ - й квартал  

2017 р.

 

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження міського голови за  ІІ - й  квартал 2017 року:

 

         - з основної діяльності  з № 30  по № 70  (додаток 1);

                               

         - з особового складу   з № 30  по № 82   (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 11  по № 26  (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

    до рішення міської  ради

                                                                                    14.07.2017 р. № 7/2-41

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

                                              за  ІІ - й квартал 2017 року

 

Дата

Про що

30

03.04.2017

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів

31

05.04.2017

Про скликання позачергової 22-ї  сесії міської ради 7-го скликання

32

07.04.2017

Про утворення комісії з продажу на аукціоні об’єкта комунальної власності

33

07.04.2017

Про роботу виконкому міської ради у святкові та неробочі  дні 16,17 квітня 2017р. – Пасха(Великдень)

34

14.04.2017

Про закріплення посадових осіб, керівників підприємств та закладів міста за дільничними виборчими комісіями

35

14.04.2017

Про преміювання директора Центру культури Драненко Л.І.

36

21.04.2017

Про роботу виконкому міської ради у святковий день 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні (День перемоги)

37

21.04.2017

Про роботу виконкому міської ради у святкові дні 1,2 травня – День міжнародної солідарності трудящих 

38

03.05.2017

Про скликання позачергової 23-ї  сесії міської ради 7-го скликання

39

05.05.2017

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради

40

17.05.2017

Про скликання позачергової 24-ї  сесії міської ради 7-го скликання

41

18.05.2017

Про встановлення надбавки директору Центра культури Драненко Л.І.

42

19.05.2017

Про створення робочої депутатської групи з підготовки першої сесії міської ради 7-го скликання

43

26.05.2017

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 12.10.2016 3 101 «Про затвердження штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік»

44

31.05.2017

Про утворення комісії щодо дотримання виконавчої дисципліни

45

01.06.2017

Про роботу виконкому міської ради у святкові та неробочі дні 04,05 червня – Тройці та 28 червня (День Конституції України)

46

07.06.2017

Про виконання обов’язків секретаря міської ради

47

07.06.2017

Про надання права підпису

48

07.06.2017

Про створення комісії з питання прийому-передачі майна

49

07.06.2017

Про затвердження штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік 

50

08.06.2017

Про створення робочої групи з питань утворення ЦНАП 

51

08.06.2017

Про створення робочої групи щодо внесення змін до структури Сіверської міської  ради та її виконавчого комітету

52

12.06.2017

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів

53

12.06.2017

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів Дронівської сільської ради

54

12.06.2017

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів Серебрянської  сільської ради

 55

12.06.2017

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів Різниківської сільської ради

56

12.06.2017

Про зміну електронної адреси Сіверської міської ради

57

13.06.2017

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.01.2013 № 3 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Сіверській міській раді та її виконавчому комітеті»

58

14.06.2017

Про висловлення Подяки Сіверської міської ради Гуляєвій Л.Є.

59

14.06.2017

Про утворення комісії з підготовки житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

60

20.06.2017

Про висловлення Подяк Сіверської міської ради  на честь свята Дня молоді

61

21.06.2017

Про встановлення надбавки директору Центра культури Драненко Л.І.

62

23.06.2017

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради Бахову Ю.

63

27.06.2017

Про фінансову підтримку Сіверського МСКП

64

29.06.2017

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради

65

29.06.2017

Про скликання першої сесії (друге пленарне засідання) міської ради 7-го скликання

66

29.06.2017

Про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників дитячих навчальних закладів з 01.07.2017

67

29.06.2017

Про створення комісії з інвентаризації кладовищ Сіверської міської ради

68

29.06.2017

Про утворення комісії з обстеження стану нежитлових приміщень, що є комунальною власністю та знаходяться в оренді

69

29.06.2017

Про премію за червень 2017 року працівникам Різниківської сільради

70

29.06.2017

Про премію за червень 2017 року працівникам Серебрянської сільради

 

 

Секретар  міської ради                                                            Р.П. Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

    до рішення міської  ради

                                                                                     14.07.2017 р. № 7/2-41

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з особового складу

за ІІ - й квартал  2017 року

 

Дата

Про що

30

10.04.2017

Про звільнення з посади Верміяша В.В.

31

10.04.2017

Про присвоєння позачергового рангу Верміяшу В.В. у зв’язку з виходом на пенсію

32

10.04.2017

Про преміювання до ювілею та нагородження Почесною Грамотою Сіверської міської ради     Верміяша В.В.

33

10.04.2017

Про зарахування на стажування Макеєнка В.В.

34

10.04.2017

Про надання основної щорічної відпустки       Панфілову В.М.

35

10.04.2017

Про прийняття на посаду за строковим договором Панфілової О.М.

36

11.04.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки та додаткової за вислугу років Поливоді Л.В.

37

14.04.2017

Про звільнення кочегарів міської ради

38

14.04.2017

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки Левицькій Г.Л.

39

14.04.2017

Про присвоєння позачергового рангу Гатченку В.А.

40

19.04.2017

Про призначення за переводом на посаду провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Макеєнка В.В.

41

19.04.2017

Про призначення відповідального за забезпечення правильного правильного ведення обліку, зберігання та ви користування документів з грифом «Для службового користування»

42

21.04.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Вороніній Н.В.

43

25.04.2017

Про премію та надбавку за квітень 2017 року

44

03.05.2017

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням Вороніній Н.В., Левицькій Г.Л.

45

04.05.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Греку В.В.

46

04.05.2017

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та основної щорічної відпустки Гатченку В.А.

47

04.05.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Гатченко С.В.

48

05.05.2017

Про надання відпустки з наступним звільненням Володіну В.П.

49

10.05.2017

Про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

50

18.05.2017

Про надання основної щорічної відпустки    Драголюбову А.В.

51

18.05.2017

Про звільнення з посади Панфілової О.М.

52

18.05.2017

Про прийняття на посаду за строковим договором Панфілової О.М.

53

22.05.2017

Про звільнення двірника міської ради Володіна В.П.

54

22.05.2017

Про перевод на постійну посаду Гирьки О.В.

55

26.05.2017

Про премію та надбавку за травень 2017 року

56

31.05.2017

Про здійснення розрахунку  із звільненим працівником Черняєвим А.О.

57

31.05.2017

Про здійснення розрахунку  із звільненим працівником Гатченко С.В.

58

01.06.2017

Про попередження працівників Дронівської сільської ради про наступне вивільнення у порядку ст.49-2 законів про працю України

59

01.06.2017

Про попередження працівників Різниківської сільської ради про наступне вивільнення у порядку ст.49-2 законів про працю України

60

01.06.2017

Про попередження працівників Серебрянської сільської ради про наступне вивільнення у порядку ст.49-2 законів про працю України

61

01.06.2017

Про упорядкування структури апарату міської ради та її виконавчого комітету

62

01.06.2017

Про заходи у зв’язку з упорядкуванням структури апарату міської ради та її виконавчого комітету

63

02.06.2017

Про здійснення розрахунку  із звільненим працівником Прусаченко Н.В.

64

02.06.2017

Про здійснення розрахунку  із звільненим працівником Речич Т.М.

65

02.06.2017

Про здійснення розрахунку  із звільненим працівником Автархановою О.А.

66

02.06.2017

Про звільнення з посади Панфілової О.М.

67

06.06.2017

Про надання соціальної додаткової оплачуваної відпустки Міщенко О.А.

68

07.06.2017

Про надання основної щорічної відпустки       Хліпуненко О.М.

69

07.06.2017

Про прийняття на посаду за строковим договором Панфілової О.М.

70

07.06.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Гатченку В.А.

71

09.06.2017

Про надання частини основної щорічної відпустки Головіній О.Є.

72

09.06.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Головіній О.Є.

73

09.06.2017

Про роботу у вихідний день начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицької Г.Л.

74

19.06.2017

Про надання основної щорічної відпустки Мілько Н.В.

75

19.06.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Мілько Н.В.

76

27.06.2017

Про надання відпустки без збереження заробітної плати Косинцевій Н.В.

77

27.06.2017

Про надання частини невикористаної  основної щорічної відпустки та частини основної щорічної відпустки Косинцевій Н.В.

78

27.06.2017

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Косинцевій Н.В.

79

27.06.2017

Про премію за червень 2017 року

80

30.06.2017

Про відкликання з основної щорічної відпустки Головіної О.Є.

81

30.06.2017

Про надання частини щорічної основної відпустки Реваці Ю.С.

82

30.06.2017

Про звільнення з посади Панфілової О.М.

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                            Р.П. Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

     до рішення міської  ради

                                                                                      14.07.2017 р. № 7/2-41

 

 

  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови про відрядження 

за ІІ – й квартал 2017 року

 

 

 

з  № 11     по  № 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Р.П. Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №  7/2-42

 

 

 
 

 

 

 Про встановлення ставок місцевих 

податків  і  зборів  на території Сіверської

міської ради на 2018 рік

 

Відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Встановити   на території Сіверської міської ради такі місцеві податки та збори:

 

          1.1. Податок на майно, який складається з:

         1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

          1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно додатку 2.

          1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

 

          1.2.Туристичний збір, визначивши його елементи згідно додатку 4.

 

          1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів, визначивши його елементи згідно додатку 5.

 

         1.4.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України,визначивши його елементи згідно додатку 6.

 

          2. Відстеження результативності цього рішення здійснюється відділом економіки та торгівлі виконкому міської ради в терміни:

           2.1.Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

2.2.Повторне – через рік з дня набрання ним чинності.

2.3.Періодичне – раз на кожні три роки.

         3. Результати відстежень в 10-денний термін після їх здійснення, оприлюднюються на офіційному  сайті Сіверської міської ради.

        4. Встановити, що місцеві податки та збори встановлені цим рішенням вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

        5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність   рішення Сіверської міської ради:

- від 09.06.2016  № 7/9-104 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську»,

- від 28.02.2017 № 7/21- 216 «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.06.2016 № 7/9 – 104 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську».

 

                  6. Відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Капінус) забезпечити оприлюднення  даного рішення  через засоби масової інформації та/або  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

             7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов). 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                        В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 1

                                                                                          до рішення Сіверської міської ради

                                                                                           14.07.2017 р. №7/2-42

               

 

Елементи  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1. Платники  податку

           Платниками податку  визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

          2. Об’єкт оподаткування

        Об’єкт  оподаткування визначено   пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3.База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4.Пільги із сплати податку

Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

4.1.Відповідно  підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єкта  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітній) період (рік).

4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України наступні.

             Встановити пільгову ставку для оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій, зазначених нижче, у розмірі 0 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)  року за 1 кв. метр загальної площі житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню:

             а) особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             б) особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             в) особи,  на яких відповідно до статті 10 поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             г) особи,  які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             ґ) особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

             д) члени сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та/або мають особливі трудові заслуги перед Україною;

             е) особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»;

             є) особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції.

      Така пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

             Встановити пільгову ставку у розмірі 0 відсотка для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) будівель, що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів та знаходяться у власності фізичних осіб.

             Уразі якщо у власності фізичної особи є декілька будинків та, відповідно, прибудинкових територій така пільгова ставка застосовується лише для об’єктів нежитлової нерухомості, які розміщені на одній прибудинковій території, що знаходяться у власності фізичної особи.

Управління праці та соціального захисту населення Артемівської районної державної адміністрації, щороку до 1 лютого подає до Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області перелік осіб, зареєстрованих в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги станом на 1 січня кожного року та мають право на застосування пільгової ставки для оподаткування об’єктів житлової нерухомості.

Перелік осіб надається по кожній пільговій категорії окремо, із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, дати народження, ідентифікаційного номеру (РНОКПП), дата початку та закінчення пільги (період пільги), серія і номер паспорту, серія і номер документу, що підтверджує його пільгову категорію, адреси проживання та номеру телефону (в разі наявності).

4.2.1.Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки громадські об’єднання (організації, спілки), які засновані згідно Закону України «Про громадські об’єднання» з об’єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких об’єднань (організацій, спілок) та знаходяться на території Сіверської міської ради.

4.2.2. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки благодійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких організацій та знаходяться на території Сіверської міської ради.

4.3. Відповідно підпункту 266.4.3 пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта /об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку

          Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – за 1кв.метр бази оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

                                                                                               у відсотках (%)                                                                                                                                                                                                                   

Типи нерухомості

Розміри ставок

                               Житлова нерухомість, яка перебуває у власності:

 

Фізичних осіб

Юридичних осіб

Житловий будинок

0,5

0,5

Прибудова до житлового будинку

0,5

0,5

Квартира

0,5

0,5

Котедж

0,5

0,5

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,3

0,3

Садовий будинок

0,3

0,3

Дачний будинок

0,3

0,3

 

                                                                                                         у відсотках (%)

Типи нерухомості

Розміри ставок

Нежитлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб

Будівлі офісні

0,5

Будівлі торговельні

0,5

0,2

Гаражі

Будівлі для публічних виступів

0,3

 

Господарські (присадибні) будівлі

0,2

Інші будівлі

0,2

 

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюються контролюючим органом  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3, 266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

7. Порядок сплати податку

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Р.П. Бондаревський

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                                             до рішення Сіверської міської ради

                                                                                             14.07.2017№7/2-42

 

 

Елементи  транспортного податку

 

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 267.1.статті 267 Податкового кодексу України.

2. Об'єкт  оподаткування

  Об’єкт оподаткування  визначено пунктом 267.2.статті 267 Податкового кодексу України.

3.База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 267.3.статті 267 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку

Ставка податку визначена пунктом 267.4.статті 267 Податкового кодексу України.

5.Податковий період

             Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку в порядку визначеному підпунктом 267.6 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України .

             Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою встановленою у порядку визначеному статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально, відповідно до підпункту 267.6.4 пункту 267.6 ст.267 Податкового кодексу України.

7. Порядок  сплати податку

Податок сплачується  у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар міської ради                                                              Р.П.Бондаревський

 

 

                                                                                         

                                                                                             Додаток 3

                                                                                             до рішення Сіверської міської ради

                                                                                             14.07.2017 р. №7/2-42

 

 

Елементи плати за землю

1.     Платники  податку за землю

1.1.Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

2.2.Об’кти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

3.1.Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271Податкового кодексу України.

3.2. Базу оподаткування  орендною платою визначено пунктом 288.4 статті 288Податкового кодексу України.

4.Ставка податку

Ставки земельного податку  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх  нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на 01 січня поточного року:

      4.1. За земельні ділянки (в межах населеного пункту) під житловим фондом (у т.ч. для обслуговування житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражними кооперативами, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  у розмірі 0,03 відсотка.

 

     4.2. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно - побутові будівлі та інші споруди)  у розмірі 0,25 відсотка.

 

      4.3.За земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції  у розмірі 0,25 відсотка.

 

4.4.За один гектар земель сільськогосподарського призначення (в межах населених пунктів):

а) для ріллі, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,3 відсотка;

б) для багаторічних насаджень  у розмірі 0,03 відсотка;

в) для несільськогосподарських угідь у розмірі 0,5 відсотка.

 

4.5. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що знаходяться у власності, які надані для промисловості, виробництва, будівництва  у розмірі 1,0 відсотка.

 

4.6. За земельні ділянки  комунальної власності (в межах населеного пункту), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності  у розмірі 1,0 відсотка.

 

          4.7. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що перебувають у власності для комерційного використання (залежно від виду економічної діяльності платника податку з урахуванням цільового призначення земельної ділянки:

 

         а) під майстерні з надання послуг (пошив, ремонт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо)  у розмірі 1,0 відсотка;

 

         б) для торгівлі продовольчими товарами  у розмірі 1,0 відсотка;

 

         в) для торгівлі непродовольчими товарами  у розмірі 1,0 відсотка;

 

         г) під торговельні, торгово-розважальні та розважальні комплекси  у розмірі 1,0 відсотка;

 

                д) під адміністративні будівлі та приміщення   у розмірі 1,0 відсотка;

 

          е) під склади, СТО, приватні ремонтні майстерні, мийки машин, автостоянки у розмірі 1,0 відсотка;

 

          є) під їдальні та дитячі кафе  у розмірі 1,0 відсоток;

         

         ж) під кафе, бари, ресторани, літні майданчики у розмірі 1,0 відсотка;

 

         з) під міні-хлібопекарні, хлібопекарні у розмірі 1,0 відсоток;

 

         и) для інших земельних ділянок - у  розмірі 1,0 відсотків.

 

           4.8. Для власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно застосовується ставка земельного податку у розмірі 2,0 відсотків.

 

          4.9. За земельні ділянки комунальної власності  ( в межах населеного пункту), на яких розташовані об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності суб’єктів господарювання ( фізичних та юридичних осіб), але які не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки або знаходяться у стадії оформлення у розмірі 2,0 відсотків.

 

4.10. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земельних ділянок, зазначених в підпункті 4.1 пункту 4 та земельних ділянок державної та комунальної форми власності) у  розмірі 2,0 відсотків.

 

4.11.За земельні ділянки загального користування у розмірі 1,0 відсотка.

         4.12. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди,відповідно до пункту 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України.

         Для розрахунку розміру річної орендної плати за земельні ділянки,  що надаються в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам в залежності від цільового призначення земельних ділянок з урахуванням коефіцієнту до ставки земельного податку, встановити ставку земельного податку у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на  01 січня поточного року.

            4.13. Плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності об’єднаної територіальної громади м. Сіверська за своєю суттю тотожна орендної платі за земельну ділянку.

          Для розрахунку розміру річної плати за земельні ділянки комунальної власності об’єднаної територіальної громади м. Сіверська, що надаються за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності об’єднаної територіальної громади м. Сіверська суб’єктам господарювання в залежності від цільового призначення земельних ділянок з урахуванням коефіцієнту до ставки земельного податку, встановити ставку земельного податку у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на 01 січня поточного року.

 

 5. Пільги із сплати податку

5.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

5.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

5.3. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

5.4. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

5.5. Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України наступні. 

        Встановити пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Сіверської міської ради, звільнивши від сплати земельного податку юридичні особи:

- парки комунальної власності;

- дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальні заклади сільськогосподарського профілю та професійно-технічні училища;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури; заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих; військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання пільги зі сплати земельного податку.

6.Податковий період

Податковий базовий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.

7.Порядок обчислення плати за землю

7.1. Порядок обчислення плати за землю визначено ст.. 286 Податкового кодексу України.

7.2.Порядок  обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288Податкового кодексу України.

8. Строки оплати плати заземлю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар міської ради                                                             Р.П.Бондаревський

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

          Додаток 4

                                                                                             до рішення Сіверської міської ради

                                                                                             14.07.2017 р. №7/2-42

 

 

Елементи туристичного збору

 

 1. Платники збору

Платники  збору визначені пунктом 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

 

2. Ставка збору

 Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору визначеного у пункті 3.

 

3. База справляння збору

 Базою справляння збору  визначена пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

 

4. Податкові агенти

  Податкові агенти визначені пунктом 268.5 та 268.6ст.268 Податкового кодексу України.

 

5. Порядок сплати збору

Порядок сплати збору встановлено у відповідності до підпункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 5

                                                                                             до рішення Сіверської міської ради

                                                                                             14.07.2017 р. №7/2-42

 

 

Елементи збору за місця для паркування транспортних засобів

 

   1. Платники збору.

    Платники збору визначені пунктом 268'.1.1 та 268'.1.2 статті 268'.1 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування    

        Об’єкт оподаткування визначено пунктом 268'.2.1 статті 268'.2 Податкового кодексу України.

 

   3.База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 268'.2.2 статті 268'.2 Податкового кодексу України.

 

   4.Ставка збору.

Ставки збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі

0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

   Особливості встановлення збору визначено пунктом 268'.3.2 та 268'.4.1 статті 268'.4 Податкового кодексу України.

 

5.Порядок обчислення збору

      Порядок обчислення збору визначено пунктом 268'.5.1 та 268'5.2 статті 268'.5 Податкового кодексу України.

 

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Р.П.Бондаревський

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 6

                                                                                             до рішення Сіверської міської ради

                                                                                             14.07.2017 р. №7/2-42

 

 

Елементи єдиного податку

 

1. Платники  податку

Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку: 
а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень; 
б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 
- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень. 
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації)ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи
 
2.Ставка податку.
         Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Сіверської міської ради, за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:
-    для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.
- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  18 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

 

    3. Податковий  період

Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.
 

4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 

      Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси

     

5. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

      Платники єдиного першої і другої груп  подають до контролюючого органу податкову декларацію  платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені  пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

        

Секретар міської ради                                                              Р.П.Бондаревський                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-43 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до статей 14, 78  Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік»:

         1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 15 532 897 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 15 212 059 грн., доходи спеціального фонду бюджету 320 838 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 15 953 897 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 14 693 559 грн., видатки спеціального фонду бюджету  1 260 338 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

         1.2. В пункті 4 цифри «446 500» замінити цифрами «3 832 614».

         1.3. Додатки 1, 2, 3, 5 викласти в новій редакції.

          2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної  політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                           В.А. Масюженко                                                                                      

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-44 

 

Про фінансову підтримку

Сіверському МСКП

 

 

           Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому  міської ради Іващенко Л.Г. про необхідність виділення коштів для фінансової підтримки Сіверського МСКП з метою виконання робіт по благоустрою міста, керуючись  статтями 26,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Виділити кошти із загального фонду міського бюджету, для фінансової підтримки Сіверського МСКП, в розмірі 34 614грн.,00 коп. (тридцять чотири  тисячі шістсот чотирнадцять гривень,00 коп.) на виплату заробітної плати робітникам, що виконують громадські роботи по благоустрою території міста Сіверська.

 

2.            Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) здійснити довідки про перерозподіл коштів загального

фонду міського бюджету.

 

3.            Директору Сіверського МСКП Пшенці А.В. виділені кошти

спрямувати за цільовим призначенням згідно пункту 1 цього рішення.

 

         4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Баканов).

 

 

 

 

Міський  голова                                                                            В.А. Масюженко

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-45 

 

 
 

 

 

 Про затвердження розпоряджень

 міського голови

 

 

            На підставі рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/7-194 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Дронівської сільської ради від 23.12.2016 №7/16-63 «Про сільський бюджет на 2017 рік», рішення Різниківської сільської ради від 23.12.2016 №7/16-84 «Про сільський бюджет на 2017 рік», рішення Серебрянської сільської ради від 23.12.2016 №7/14-78 «Про сільський бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            Затвердити розпорядження міського голови:

 

 

-         від 12.06.2017 № 52 «Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів».

 

-         від 12.06.2017 № 53 «Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів Дронівської сільської ради».

 

-         від 12.06.2017 № 54 «Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів Серебрянської сільської ради».

 

-         від 12.06.2017 № 55 «Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів Різниківської сільської ради»;

 

 

 

 

Міський голова                                                                        В.А. Масюженко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2017

Сіверськ

              №7/2-46 

 

 

 
 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Масюженко Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за червень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

 

 

2. Преміювати секретаря міської ради Бондаревського Руслана Павловича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за червень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу;

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за червень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

 

 

 

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за червень 2017 року у розмірі 10 % посадового окладу.

 

5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2017 рік.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...