Рішення виконкому від 21.02.2017

 +

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 24

 

       
   
 

 

 

Про затвердження Положення про

порядок компенсації шкоди,
завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою

 

         З метою відновлення об’єктів благоустрою м. Сіверська, поліпшення їх умов утримання, на виконання рішення Сіверської міської ради від 24.01.2017 №7/19-209 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», керуючись  підпунктом 7 пункту а) статті 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити Положення  про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою  з додатком.

 

         2. Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) оприлюднити дане рішення з додатком на  офіційному веб - сайті Сіверської міської ради .

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича.

 

 

 

Міський голова                                                                       А.О. Черняєв

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                                          до рішення виконкому

                                                                                          міської ради

                                                                                           21.02.201724     

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

 

І. Загальні положення

 

         1.1. Положення «Про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою» (надалі – Положення) розроблене відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 13 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Постанови Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України № 826 від 15.06.2006 р. «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 171 від 27.10.1997 р. «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 326 від 03.11.2008 року «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

          1.2. Положення встановлює процедуру та порядок обрахунку розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою, правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста  Сіверська (далі – Правил благоустрою міста) та її компенсації юридичними та фізичними особами відповідно до затрат на ліквідацію збитків та негативних наслідків, завданих благоустрою міста та міській громаді, і які можуть викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.

         1.3. Дія цього Положення поширюється на фізичних та  юридичних осіб незалежно від форми власності.

 

2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою у сфері благоустрою

 

           2.1.  До відповідальності за  порушення  законодавства  у  сфері благоустрою міста  притягаються особи, винні у:

         2.1.1.  порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил
у сфері благоустрою;

          2.1.2. проектуванні  об'єктів  благоустрою   з порушенням  затвердженої  в  установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

         2.1.3.  порушенні   встановлених    законодавством    екологічних,
санітарно-гігієнічних   вимог   та   санітарних   норм   під   час проектування,  розміщення,  будівництва та  експлуатації  об'єктів благоустрою;

         2.1.4. порушенні правил благоустрою м. Сіверська;

         2.1.5. порушенні  режиму  використання  і  охорони  територій  та об'єктів рекреаційного призначення;

          2.1.6.  самовільному  зайнятті   території   (частини   території) об'єкта благоустрою;

         2.1.7. пошкодженні  (руйнуванні  чи  псуванні)  вулично-дорожньої
мережі, інших об'єктів благоустрою;

         2.1.8. знищенні  або  пошкодженні  зелених  насаджень  чи   інших
об'єктів озеленення, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

         2.1.9.  забрудненні (засміченні) території;

         2.1.10. неналежному  утриманні  об'єктів   благоустрою,   зокрема
покриття доріг,  тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

         2.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері
благоустрою міста,  до відповідальності,  передбаченої  законом,   не  звільняє  їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою.

 

3.  Порядок визначення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою

 

         3.1. Факти порушення законодавства у сфері благоустрою встановлюються уповноваженими особами виконавчих органів Сіверської міської ради, Сіверського МСКП, органів самоорганізації населення, співробітниками Сіверського відділку  Артемівського  відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Донецькій області (за узгодженням), працівниками санітарно-епідеміологічної служби (за узгодженням).

         3.2. Факти порушення  оформляються актом обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою (додаток 1), протоколом про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 254  Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток 2), матеріалами фото, відео фіксації, тощо.

         3.2.1. Протокол про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою складається окремо на кожну  особу, якщо правопорушення вчинене кількома  особами.

          3.2.2.  Виявлене правопорушення Правил благоустрою території міста Сіверська фіксується уповноваженими особами виконавчих органів міської ради, міських комунальних підприємств, органів самоорганізації населення, співробітниками Сіверського відділку  Артемівського  відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Донецькій області (за узгодженням), працівниками санітарно-епідеміологічної служби (за узгодженням), про що складається акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою та  адміністративний протокол з обов'язковим посиланням на статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункт  Правил благоустрою території міста Сіверська.

         3.2.3.  Адміністративний протокол складається державною мовою в двох  примірниках  в паперовому вигляді, заповнюється розбірливим почерком та повинен мати  нумерацію.

        Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу.

        У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

         3.2.4. Особі, щодо якої складається протокол, роз'яснюються права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України, та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

         3.2.5.   Протокол підписується уповноваженою особою, яка його склала, та  особою, щодо якої його складено. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

         3.2.6. Особа, щодо якої складено протокол, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які додаються до протоколу.

       У разі відмови від надання пояснення по суті вчиненого правопорушення або підписання протоколу уповноважена особа робить у протоколі запис такого змісту: (прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті правопорушення (-нь), викладеного (-них) у протоколі, або підписання протоколу відмовився (-лася) та засвідчує це своїм підписом із зазначенням дати.

       Відмова від надання пояснення або підписання протоколу також може підтверджуватися підписами свідків.

         3.2.7. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою, матеріалами фото, відео фіксації, пояснення свідків, заяви,  інші документи, що підтверджують факт правопорушення).

         3.3. Обсяг заподіяної шкоди об’єкта благоустрою визначається його  балансоутримувачем при складані акту обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості (додаток 3).         

   

   4. Методика обрахування розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок використання коштів

 

         4.1. Методика    визначення    відновної   вартості   об'єктів, елементів 
благоустрою (далі - Методика) установлює єдиний підхід  до  оцінки
розміру відшкодування збитків,  завданих об'єкту благоустрою,  при
визначенні відновної вартості таких об'єктів.

         4.2. Розмір    відшкодування    збитків,    завданих    об'єкту
благоустрою,   визначається   балансоутримувачем   за    методикою
визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства.

         4.3. Методика встановлює порядок обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою,  Правил благоустрою території міста Вінниці, що є адекватним затратам на ліквідацію негативних наслідків та інших збитків, завданих об’єктам  благоустрою міста та міській громаді, та визначає порядок компенсації шкоди.

         4.4. Методику розроблено відповідно до:

         4.4.1. Закону України    "Про    благоустрій    населених   пунктів";

         4.4.2. Постанови Кабінету  Міністрів  України  від  15.06.2006р. N 826
"Про  затвердження  Порядку  визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою";

         4.4.3. Постанови  Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

         4.4.4. Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 326 від 03.11.2008 року «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою»;

         4.4.5. Наказу Держжитлокомунгоспу  України  від  23.09.2003р.  N   154 "Про  затвердження  Порядку  проведення  ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004р. за N 189/8788;

         4.4.6. Наказу Міністерства  фінансів  України  від  31.12.1999р.  N  318
"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку",  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 19.01.2000р. за N 27/4248.

         4.5. Методика   застосовується  балансоутримувачами  об'єктів та\або елементів  благоустрою при оцінці завданих збитків таким об'єктам у разі:

         1) протиправного    пошкодження    чи    знищення   елементів благоустрою;

         2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

         а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

          б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

          в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

          г) прокладанні нових інженерних мереж;

          д) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

           4.3.4.6.  Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань
благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в
повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення
незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які
визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку
такс,  методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність
таких  такс,  методик,  розрахунків  не  може  бути  підставою для
відмови  у  відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується
за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку
рішенням  органу  місцевого самоврядування, на облаштування одного
квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного
квадратного  метра  землі  на відновлення порушеного стану об'єкта
благоустрою або довкілля.        4.3.2. 

4.7. У разі протиправного пошкодження чи знищення об’єктів благоустрою розмір відшкодування збитків, визначається за участю балансоутримувача на підставі затверджених калькуляцій на вартість виготовлення елементів благоустрою та калькуляцій витрат вартості обстеження місця події, визначення ступеню пошкодження, калькуляції вартості відновлення, виготовлення елементів благоустрою, відновлення типової  калькуляції   до даної Методики.

         4.8. Для обчислення розміру відшкодувань підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території міста  Сіверська,  використовуються згідно методик  чинного законодавства.

         4.9. Поняття,  що використовуються у цій Методиці, мають таке
значення:

         - відновна вартість  об'єктів  благоустрою  -  вартість робіт з
усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до  стану
їх  функціонального використання за призначенням,  який відповідає
вимогам державних стандартів, норм і правил;

         -  економічно - обґрунтовані    плановані   витрати   -   витрати, планування яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів, нормативів,  норм,  технологічних регламентів,  а також вимог щодо надання  відповідних  послуг  визначеної  кількості  та  якості  з урахуванням   економічних   і   природно-кліматичних  особливостей регіону.

         4.10. Інші поняття  у  цій  Методиці  вживаються  у значеннях,  які
наведені в Законі  України  "Про  благоустрій  населених  пунктів".

       

5. Напрямки використання коштів

 

5.1. Кошти від фізичних та юридичних осіб отриманих  за пошкодження об’єктів  благоустрою внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою спрямовуються на рахунок балансоутримувача  об’єкту  благоустрою для усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до стану їх функціонального використання за призначенням, який відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

 

               

6. Процедура та порядок обрахування розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

 

         6.1. У випадку виявлення факту порушення законодавства у сфері благоустрою міста уповноваженими особами виконавчих органів міської ради, міських комунальних підприємств, органів самоорганізації населення, співробітниками Сіверського відділку  Артемівського  відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Донецькій області (за узгодженням), працівниками санітарно-епідеміологічної служби (за узгодженням), складається попередній  акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою в 2-х примірниках.

            6.2. В акті обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою має бути зазначено: дата, час та місце складання акту, прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка склала акт, прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон, свідків (не менше одного), які були присутні при складанні акту і можуть підтвердити факт порушення законодавства у сфері благоустрою. Всебічно, повно та об’єктивно описано місце порушення законодавства у сфері благоустрою, чітко зазначено масштаби нанесеної шкоди.  В разі знаходження особи, яка вчинила порушення законодавства у сфері благоустрою зазначається його прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса проживання, реєстрації,  контактний телефон,  документи що посвідчують  особу  та роз’яснено його особисті права, а також зауваження та доповнення, що надійшли під час складання акту.

         6.3.  У разі  самовільного проїзду, заїзду та залишення на зелених зонах автотранспортних засобів, або інших пошкоджень об’єктів благоустрою автотранспортом, в акті  зазначається марка автотранспортного засобу , тип  та  реєстраційний державний номерний знак.

          6.4. До акту обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою додається  схематичний план  місця знаходження пошкодженого об’єкту благоустрою з розміщенням на ньому  сторонніх об’єктів (автотранспорту, будівельних матеріалів, відходів, тощо), фото та відео матеріали.

         6.5. Акт підписується всіма особами, які брали участь в огляді місця вчинення порушення законодавства у сфері благоустрою. У випадку відмови порушника підписати поданий акт або його відсутності – особа, яка складає акт робить про це відповідну відмітку, та підтверджує відмову у підписанні акту та відсутності порушника підписами свідків.

         6.6 Акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою з  схематичним планом об’єкту з розміщенням на ньому сторонніх об’єктів  (автотранспорту, будівельних матеріалів, відходів, тощо) та  матеріалами  фото, відеозаписами,  передаються балансоутримувачу,  для  обрахування розміру відшкодування шкоди та витрат, необхідних для відновлення об’єкту благоустрою.

          6.7 Для визначення відновної вартості об'єкта благоустрою його балансоутримувач  утворює комісію, до складу якої  включаються представники балансоутримувача і власника зазначеного об’єкту, спеціалісти  з  питань  благоустрою виконкому  міської ради, представники інших  виконавчих органів (за згодою)  (далі  -  комісія).  До  складу  комісії  можуть входити представники громадських організацій (за згодою). Головою комісії  призначається  представник балансоутримувача об'єкта благоустрою.

         6.8. Комісія   проводить   обстеження   об'єкта благоустрою,  встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість  робіт  з  його   відновлення   (відбудови)   і   складає   відповідний акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості встановленої форми.

        6.9. Юридична чи фізична особа, винна у пошкодженні чи знищенні об'єкту благоустрою,  бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості. Якщо винна особа не погоджується з актом, або на час складання акту не відома, або не присутня, але про час та місце проведення обстеження її повідомлено, акт  із  зауваженнями,  які  є  його   невід'ємною частиною, підписуються членами комісії.

         У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або підписати акт - в акті робиться відповідна відмітка.

         6.10.  Розмір  відшкодування  збитків, завданих   об'єкту благоустрою,   пов'язаний   з   усуненням  пошкоджень    об'єкта благоустрою,  що  виникли  безпосередньо  в  результаті дій винної особи або як наслідок таких дій, і складається з вартості робіт на його  відновлення  до  стану  функціонального  використання такого об'єкта благоустрою, що відповідає вимогам  державних  стандартів,  норм  і правил.

         6.11. Відновна вартість об'єктів благоустрою розраховується на основі  економічно  обґрунтованих  планованих витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.

         6.12. Розрахунок  відновної   вартості  об'єкта  елемента       благоустрою здійснюється   на  нормативній  основі  відповідно  до  економічно обґрунтованих планованих витрат,  а також на підставі державних  і галузевих     нормативів   (норм)  витрат  матеріальних  і паливно-енергетичних ресурсів,  техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці.

          Витрати, об'єктивне  нормування   яких    не    можливе, розраховуються з  урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та на підставі планованих кошторисів.

         6.13. Склад економічно обґрунтованих планових витрат на роботи
з  усунення  шкоди,  завданої  об'єкту
благоустрою,  визначається балансоутримувачем на підставі переліку робіт, визначених комісією і відображених в акті обстеження об'єкта благоустрою.

         6.14. Відновна  вартість  об'єкта  благоустрою визначається за відновною  вартістю  окремих  елементів  благоустрою,   які   було пошкоджено чи знищено.

         6.15. До  складу  відновної  вартості  може  входити  вартість
розроблення  проектно-кошторисної  документації   на   відновлення
(відбудову)  об'єкта благоустрою у випадках,  коли законодавством під час виконання робіт з усунення пошкоджень об'єктів благоустрою передбачено необхідність розроблення такої документації.

         6.16. У випадку   відновлення  об'єктів благоустрою  шляхом проведення  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт відновна   вартість  об'єктів благоустрою   визначається   за стандартами, нормами і правилами, які діють у будівництві.

         6.17. Якщо  відновлення  об'єкта благоустрою  не   передбачає виконання  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт, відновна вартість об'єкта благоустрою визначається  за  економічно обґрунтованими планованими витратами.

         6.18. За відсутності потреби у розробленні  проектно-кошторисної документації  на відновлення (відбудову) об'єкта благоустрою винна юридична чи фізична особа повинна  забезпечити  усунення  власними силами   пошкодження   та/або   відновлення   (відбудови)  об'єкта елемента благоустрою чи  перерахувати  на  рахунок  балансоутримувача  суму відновної вартості, зазначену в акті обстеження об'єкта.

     Якщо виникає потреба у розробленні проектно-кошторисної документації, відповідні витрати відносяться до відновної вартості об'єкта елемента    благоустрою.

         6.19. Роботи  з усунення  пошкодження   та/або   відновлення (відбудови) об'єкта благоустрою виконуються  винною  юридичною  чи фізичною особою у строки, визначені  письмовим  договором  з балансоутримувачем об'єкта.

         6.20. Акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою, акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості, схематичний план розташування пошкодженого об’єкту та\або елементу благоустрою, матеріали фотофіксації правопорушення надається правопорушнику та відправляється на розгляд до адміністративної комісії районних адміністрації за місцем проживання правопорушника.  

         6.21. У випадку неможливості встановити особу порушника на місці вчинення правопорушення працівники, які виявили правопорушення приймають міри до встановлення зазначеної особи (осіб) за допомогою співробітників Сіверського відділку  Артемівського  відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Донецькій області (за узгодженням). В разі порушення правил благоустрою водієм автотранспорту, де особу на місці не можливо встановити, відповідний запит для встановлення власника автомобіля та осіб, які ним керували,  надається   до  Сіверського відділку  Артемівського  відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Донецькій області  для встановлення особи правопорушника та його місця проживання.

         6.22. Після надання Сіверським відділком  Артемівського  відділу поліції  Головного управління  Національної поліції в Донецькій області   інформації щодо власника (власників) транспортного засобу та його (їх) місця проживання, на відповідну адресу направляється повідомлення, щодо  надання пояснень по факту  вчиненого правопорушення.

          6.23. У випадку неявки власника (власників) транспортного засобу для надання пояснень, протокол про адміністративне правопорушення складається на особу, яка є власником транспортного засобу, якій разом з адміністративним протоколом, направляється акт обстеження  місця порушення законодавства у сфері благоустрою, акт обстеження об’єкту благоустрою при визначенні його відновної вартості, схематичний план розташування пошкодженого об’єкту благоустрою, матеріали фото фіксації та інформація щодо добровільного відшкодування завданих збитків.

          6.24. Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбувається не пізніше, ніж у двохмісячний строк з моменту вчинення правопорушення.

         6.25. Для усунення порушень правил благоустрою міста Сіверська правопорушнику може надаватися  припис, щодо усунення виявлених порушень у сфері благоустрою, в якому зазначається, прізвище  ім’я по батькові посадової особи, яка надала припис,  прізвище, ім’я по-батькові, посада, контактний телефон, місце проживання особи якій наданий припис,  дата складання припису, місце та суть вчиненого правопорушення відповідно до пункту Правил благоустрою міста Сіверська, термін усунення правопорушення,  підпис особи, яка отримала припис (додаток 4).

          6.26.  У випадку відмови порушником сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, балансоутримувач об’єкту благоустрою, згідно статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», подає позов до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам  благоустрою  внаслідок  порушення законодавства у сфері благоустрою,  Правил   благоустрою територій  міста Сіверська.

 

7. Прикінцеві положення

 

1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням виконкому міської ради згідно  чинного  законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

 

АКТ

обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою

 

«____» «____________» 20__ р.                                                          м. Сіверськ

 

Мною, ____________________________________________________________
                                                 
(посада прізвище, ім'я, по-батькові)

_______________________________________________________________________________________________________

У присутності свідків:

1. ________________________________________________________________

                                            (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон)

__________________________________________________________________                                              

2._________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон)

_________________________________________________________________

 

та представника балансоутримувача об’єкта благоустрою_________________ __________________________________________________________________

                                                     ( прізвище, ім'я, по батькові, адреса, контактний телефон)

_______________________________________________________________________________________________________

За адресою:  ___________________________________________________

провели обстеження об’єкту благоустрою ______________________________

__________________________________________________________________

та  виявили порушення Правил благоустрою території міста Сіверська _____

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

     Порушення призвело до пошкодження: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        В результаті неправомірних дій пошкоджено  (знищено).

1.     _________________ газону (кв. м)

2.     _________________ квітників (кв. м)

3.     _________________ кущів (шт.)

4.     _________________ дерев (шт.) діаметр _______ см (на висоті ____м)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                (зазначаються інші пошкодження об’єкту або/та елементів благоустрою)

  

     Особа порушника встановлена, не встановлена (підкреслити).

 

Відомості про особу:

 

1.  Прізвище, ім’я, по-батькові________________________________________

2.  Рік народження __________________________________________________

3.  Місце проживання та реєстрації ____________________________________

__________________________________________________________________

4.       Контактний телефон________________ _____________________________

5.       Посада, місце роботи _____________________________________________

__________________________________________________________________

6.       Юридична адреса місця роботи, робочий телефон____________________

__________________________________________________________________

7.       Документ, який посвідчує особу ___________________________________

(серія, номер, дата видачі,ким видано )

_____________________________________________________________________________________________

 

             Порушнику роз’яснено права, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто, чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.

                Зауваження і клопотання, що надійшли від присутніх під час складання акту:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

         Під час складання акту проведено фото фіксацію правопорушення у кількості ________ фото, відеозапис _________________, що додаються.

         Висновок:  ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Підписи:

1.Посадова особа                  ___________________                          _____________

                                                                                   (прізвище)                                                                       (підпис)

2. Свідки:                       ___________________                           _____________

                                                                                  (прізвище)                                                                        (підпис)

                М.П.                                  ___________________                           ____________

                                                                                   (прізвище)                                                                       (підпис)

Порушник                      __________________                            _____________

                                                                                   (прізвище)                                                                      (підпис)

 

Копію акту отримав:

 «______» «_____________» 20__ р. _______________        _____________

                                                                               (прізвище)                   (підпис)

 

 

Додаток 2 до Положення про   

порядок компенсації шкоди,

завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою                 

серія _ № _______

 

ПРОТОКОЛ
 ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

«___» ____________ 20 ___ року  о _____год. ____ хв.                                                м. Сіверськ

 

Я,________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище ім’я по батькові особи, яка склала протокол)                    
склав цей протокол, про те, що громадянин(ка)_________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)              
Документ, що посвідчує особу_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (серія, номер, дата видачі, ким видано)    
Дата  та місце народження____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                                 ( назва, юридична адреса)              
Посада ______________________________________________________________________________

Місце проживання___________________________________________________________________
_________________________________________________________телефон____________________ порушив(ла) вимоги пп._______________________________ Правил благоустрою м. Сіверська ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                      (суть адміністративного правопорушення) 
за що відповідальність передбачена ст. ___________ КУпАП.          
Свідки:1._________________________________________________________________________________________________________________________________________підпис__________________

                                                                                   (прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, телефон)                   
2.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________підпис___________________
                                                                                   (прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, телефон)

Гр. _________________________________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім’я по батькові)             
роз’яснено права та обов’язки передбачені ст. 63 Конституції України  та ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться  «___» _________ 20___ року о _____ год. _____ хв. за адресою: ______________
___________________________________________________________               ____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                         (підпис)

Пояснення особи яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті порушення ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _______________________

Екземпляр протоколу отримав____________________________             ______________________
                                                                                             
(прізвище)                                                                                              ( підпис)

Інші відомості необхідні для вирішення справи___________________________________________

 

Підпис посадової особи, яка склала протокол__________________________________________

Додаток 3 до Положення Про накладання стягнень та відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою


                                                                Акт

обстеження об'єкта благоустрою
при визначенні його відновної вартості

 "___"______________ 20__ р.                                                           м. Сіверськ

Комісія у складі:

 

Голова комісії   __________________             _____________________
                                                                  (посада)                                                                                    (ПІБ)

Член комісії      __________________             _____________________
                                                                   (посада)                                                                                    (ПІБ)

                                            __________________             _____________________
                                                                   (посада)                                                                                    (ПІБ)

                                                               

 Створена на основі ________________________________________________
                                                  
(документ про затвердження комісії)

 _________________________________________________________________,
                                                                                            (назва балансоутримувача об'єкта благоустрою)

Провела  обстеження з  "___"________ до "___"________ 20__ р.   на об'єкті благоустрою_______________________________________________________
                                                                                     (назва об'єкта благоустрою і місце його знаходження)
__________________________________________________________________

 та виявила пошкодження чи знищення елементів благоустрою, оцінку їх стану та визначення відновної вартості об'єктів  благоустрою,  які  були заподіяні внаслідок__________________________________________________
                                                 
(причина заподіяння пошкоджень   чи знищення елементів благоустрою)
 __________________________________________________________

 _________________________________________________________

__________________________________________________________

з\п

Перелік пошкодження чи знищених елементів благоустрою

Коротка оцінка

стану елементів благоустрою

Перелік робіт з усунення пошкоджень

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Розмір відновної вартості становить ________________________________
                                                                                                          (літерами)

 _______________________________________ грн.___________________ коп.

      Висновки за  результатами  виявлення   пошкоджень   чи   знищення
елементів  благоустрою,  оцінки  їх  стану та визначення відновної
вартості об'єктів благоустрою: _______________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Пропозиції комісії: _____________________________________________

 _________________________________________________________________
   

     Відповідно до п.4 ст. 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», акт направляється до суду разом з позовом про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою м. Сіверська.

 

 

 Підписи членів комісії:

 Голова комісії   __________________             _____________________
                                     
(ПІБ)                                                                                       (підпис)

  Член комісії     __________________              _____________________
                                        
(ПІБ)                                                                                      (підпис)

           М.П.          __________________              _____________________

                                      (ПІБ)                                                                                       (підпис)

 Винна особа      __________________              _____________________
                                      
(ПІБ)                                                                                     (підпис)

 

з такими зауваженнями:
 _________________________________________________________________
  (зміст зауважень до акта обстеження об'єкта благоустрою винної
 _________________________________________________________________
   у пошкодженні об'єкта благоустрою особи у разі їх наявності)

     *Примітка: У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або підписати акт - в акті робиться відповідна відмітка.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Положення про   

порядок компенсації шкоди,

завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 8, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область,84522, тел./факс: (06274) 5-20-00, факс 5-27-66

E-mail:  siverskarada@ukr.net Код  ЄДРПОУ 04053097

 

П Р И П И С

 

від «___»_________20 ___р                                                                           ______ год. ______ хв.

 

Громадянин(ка)_______________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)              
Посада_______________________________________________________________________

 

Місце вчинення правопорушення_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Відповідно до Закону України, «Про благоустрій населених пунктів»,  «Правил благоустрою території м. Сіверська», пропоную Вам усунути такі порушення:

 

Суть вчиненого правопорушення

Пункт правил благоустрою, який порушено

Термін усунення порушення

1

2

3

4

 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За невиконання установлених правил благоустрою території м. Сіверська та наданого припису Ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності згідно ст.152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

 

Припис видав:                                

______________________                                           __________                        _________________

             (посада)                                                                     (підпис)                                              (ПІБ)

М.П.

 

Припис одержав:

______________________                                                                                          __________________

          (підпис)                                                                                                                             (ПІБ)

 

 

 

                                Додаток №1

                                                                                     до акту обстеження об'єкта благоустрою
                                                                                   при визначенні його відновної вартості
 

 

 

 

РОЗРАХУНОК
              відновної вартості об'єкта благоустрою
__________________________________________________________________

 

п\п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда робітників, люд. год. не зайнятих обслуговуванням машини

усього

Експлуатації машин

усього

Заробітної плати

Експлуатації машин

Тих, що обслуговують машин

Заробітної плати

У тому числі заробітної плати

у  тому числі

заробітної плати

на одиницю

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань

обліку та звітності виконкому

міської ради                                                                                 

       

                                     

 

Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою  розроблено відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

 

Начальник відділу                                                                      Н.В. Вороніна

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                           Л.В. Поливода

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

 

Сіверськ

№ 25

 

Про зняття громадян з квартирного

обліку при виконкомі міської ради

 

 

         Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про зняття громадян з квартирного обліку при виконкомі міської ради, враховуючи протокол  житлової комісії при виконкомі міської ради від 09.02.2017 № 2  (додається), на підставі статті 40 Житлового Кодексу України, статті 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, керуючись підпунктом 7) пункту б) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради громадян міста (список додається).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток

                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                            21.02.2017 25

 

 

СПИСОК

громадян міста, знятих з квартирного обліку

при виконкомі міської ради

 

 

1.     Близнюк Тамара Михайлівна.

2.     Дейнега Зоя Миколаївна.

3.     Воропай Валерій Віталійович.

4.     Салко Катерина Миколаївна.

5.     Баканов Сергій Михайлович.

6.     Гарькавченко Наталія Борисівна.

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                Л.В. Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№  26

 

 

Про затвердження списку громадян,

що знаходяться на квартирному

обліку при виконкомі міської ради

 

 

         Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про затвердження списку громадян, що знаходяться на квартирному обліку при виконкомі міської ради, враховуючи протокол житлової комісії при виконкомі міської ради № 2 від 09.02.2017, на підставі статей 36, 38, 39, 40 Житлового Кодексу України, керуючись підпунктом 7) пункту б) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         Затвердити списки громадян, що знаходяться на квартирному обліку при виконкомі міської ради :

 

         - в загальній черзі  згідно додатку 1;

 

- в першочерговій черзі згідно додатку 2;

 

- в позачерговій черзі згідно додатку 3.

 

 

 

 Міський голова                                                                         А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Додаток  1                                                                                                                                                                                             

                                                                                                   до рішення виконкому

                                                                                                   міської ради

                                                                                                    21.02.2017  № 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                     

Список

громадян, що знаходяться на квартирному обліку – загальна черга

 

 

з/п

 

 

                    П.І.Б.

  

 

Адреса

Дата

взяття на

квартирний облік

 

Примітки

(черга)

1

Рибакова Тетяна Василівна

вул. Зарічна,1

24.06.1983

Загальна

2

Нікіфорова Ольга Олександрівна

вул. Ямська, 55/2

27.01.1988

Загальна

3

Дубонос Валентина Іванівна

вул. ім. О.Суворова, 15

28.11.1990

Загальна

4

Калюжна Ірина Леонідівна

вул. О.Суворова, 17/14

03.04.1991

Загальна

5

Кондратенко Євген Олексійович

вул. Верхня, 17/4

26.06.1991

Першочерга

6

Жердєва Тетяна Володимирівна

вул. Молодіжна, 1/123

25.12.1991

Загальна

7

Мозиловська Наталя Вікторівна

вул. ім. Шосейна,23

22.02.2006

Загальна

8

Радченко Любов Петрівна

вул. Донецька, 63

20.09.2006

Першочерга

 9

Яцунська Наталя Володимирівна

вул. Ювілейна, 6/50

15.11.2006

Загальна

10

Томяк Олександр Іванович

вул. Садова, 55/10

17.01.2007

Першочерга

11

Яковенко Григорій Анатолійович

вул. Новоселецька, 11

28.08.2008

Першочерга

12

Літвякова Неллі Олександрівна

вул. Садова, 55/17

10.10.2008

Першочерга

13

Лисенко Тетяна Іванівна

вул. ім. М. Коцюбинського,39

10.10.2008

Першочерга

14

Солдатова Лідія Андріївна

вул. Ямська, 57/4

23.01.2009

Першочерга

15

Тігай Тамара Олексіївна

вул. Західна,20

29.09.2009

Загальна

16

Саржевська Анастасія Леонідівна

вул. Павлова,95

02.12.2009

Першочерга

17

Тітова Інна Олександрівна

вул. Павлова,71

27.04.2010

Загальна

18

Стоянова Антоніна Володимирівна

вул. Ювілейна, 4/3

27.04.2010

Загальна

19

Гобілецький Олексій Васильович

вул. ім. Лісна,13/1

08.06.2010

Загальна

20

Абраменко Софія Валеріївна

вул. ім. Зоряна,6

08.02.2011

Позачерга

21

Ватутин Михайло Романович

Державний заклад

м. Слов’янськ

24.05.2011

Позачерга

22

Моісеєв Максим Сергійович

пров. Приозерний, 3/9

12.10.2011

Позачерга

23

Баранік Валерія Валеріївна

пров. Дружби, 2а/2

09.02.2012

Позачерга

24

Могилєвський Руслан Миколайович

м. Соледар

вул. Мічуріна, 123

20.03.2012

Позачерга

25

Даннік Ганна Володимирівна

вул. Нижня, 35

25.06.2012

Першочерга

26

Кисельов Іван Ігорович

вул. ім. М.Колесникова,13

30.08.2012

Першочерга

27

Чередніченко Оксана Сергіївна

вул. ім. М.Коцюбинського, 45

25.09.2012

Першочерга

28

Іваненко Тетяна Олександрівна

Державний заклад

м. Дружківка

22.01.2013

Позачерга

29

Ботвина Ірина Вікторівна

вул. Вишнева, 46

22.01.2013

Позачерга

30

Богдан Світлана Сергіївна

вул. ім. О. Суворова, 50

19.02.2013

Першочерга

31

Арділан Олександр Олександрович

м. Краматорськ

вул. Ювілейна, 10

27.03.2013

Позачерга

32

Дубатова Людмила Юріївна

вул. Радивонівських патріотів, 32

24.04.2013

Загальна

33

Антоненко Оксана Миколаївна

вул. ім. О.Нахімова, 7/3

11.07.2013

Загальна

34

Дідушенко Наталія Анатоліївна

вул. Мирна, 4

27.05.2014

Першочерга

35

Арділан Олена Олександрівна

Державний заклад,

м. Миколаївка

07.08.2015

Позачерга

36

Олексієнко Олександр Павлович

Вул. Б.Хмельницького, 25/1

07.08.2015

Позачерга

37

Санжиєва Юлія Володимирівна

вул. Ювілейна 8/34

21.01.2016

Позачерга

38

Могилевський Іван Миколайович

вул. Залізнична, 91

26.04.2016

Позачерга

39

Кірєєва Валентина Миколаївна

вул. Широка, 34

26.04.2016

Загальна

40

Ульянцев Іван Сергійович

м. Бахмут,

училище

21.10.2016

Позачерга

41

Нікіфорова Наталя Олександрівна

вул. Ціолковського, 28

21.10.2016

Першочерга

42

Чигрина Олена Миколаївна

вул. Суворова, 9/4

21.10.2016

Загальна 

43

Бойко Оксана Петрівна

вул. Лікарняна, 16/7

24.01.2017

Загальна

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л.В.Поливода

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 2

                                                                                                       до рішення виконкому

                                                                                                       міської ради

                                                                                                       21.02.2017 №  26

 

 

Список                 

громадян, що знаходяться на квартирному обліку –

першочергове отримання житлової площі

 

 

п/п

 

П.І.Б.

 

Адреса     

Дата взяття на

квартирний облік

  1

Радченко Любов Петрівна

вул. Донецька, 63

20.09.2006

2

Томяк Олександр Іванович

вул. Садова, 55/10

17.01.2007

3

Яковенко Григорій Анатолійович

вул. Новоселецька,11

28.08.2008

4

Літвякова Неллі Олександрівна

вул. Садова , 55/17

10.10.2008

5

Лисенко Тетяна Іванівна

вул. ім. М.Коцюбинського, 39

10.10.2008

6

Саржевська Анастасія Леонідівна

вул. Павлова, 95

02.12.2009

7

Даннік Ганна Володимирівна

вул. Нижня, 35

25.06.2012

8

Кисельов Іван Ігорович

вул. ім. М. Колесникова, 13

30.08.2012

9

Чередниченко Оксана Сергіївна

вул. ім. М.Коцюбинського, 45

25.09.2012

10

Богдан Світлана Сергіївна

вул. ім. О.Суворова, 50

19.02.2013

11

Дідушенко Наталія Анатоліївна

вул. Мирна, 4

27.05.2014

12

Солдатова Лідія Андріївна

вул. Ямська, 57/4

23.01.2016

13

Кондратенко Євген Олексійович

вул. Верхня, 17/4

26.06.2016

14

Нікіфорова Наталя Олександрівна

вул. Ціолковського, 28

21.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий  справами  виконкому                                                    Л.В.Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 3                                                                                                                                           

                                                                                                      до рішення виконкому

                                                                                                      міської ради

                                                                                                       21.02.201726

 

 

Список

громадян, що знаходяться на квартирному обліку –

позачергове отримання житлової площі

 

 

п/п

 

П.І.Б.

 

Адреса

Дата взяття на

квартирний облік

1

Абраменко Софія Валеріївна

вул. Зоряна, 61

08.02.2011

2

Ватутин Михаил Романовмч

Державний заклад,

м. Слов’янськ

24.05.2011

3

Моісеєв Максим Сергійович

вул. Приозерна ,3/9

12.10.2011

4

Баранік Валерія Валеріївна

пров. Дружби, 2а/2

08.02.2012

5

Могилєвський Руслан Миколайович

м. Соледар,

вул. Мічуріна, 123

20.03.2012

6

Іваненко Тетяна Олександрівна

Державний заклад,

м. Дружківка

22.01.2013

7

Ботвина Ірина Вікторівна

вул. Вишнева, 46

22.01.2013

8

Арділан Олександр Олександрович

м. Краматорськ,

вул. Ювілейна, 10

27.03.2013

9

Арділан Олена Олександрівна

Державний заклад,

м. Миколаївка

07.08.2015

10

Олексієнко Олександр  Павлович

вул.Б.Хмельницького,25/1

07.08.2015

11

Санжиєва Юлія Володимирівна

вул. Ювілейна 8/34

21.01.2016

12

Могилевський Іван Миколайович

вул. Залізнична, 91

26.04.2016

13

Ульянцев Іван Сергійович

м. Бахмут, училище

21.10.2016

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.В.Поливода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 27

Про створення та затвердження

складу оперативного штабу з

недопущення занесення збудника

африканської чуми свиней на територію

Сіверської міської ради 

 

           З метою недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію Сіверської міської ради, координації дій з посилення заходів профілактики захворювання тварин, на виконання рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії № 1 від 30.01.2017 Артемівської райдержадміністрації «Про посилення заходів щодо недопущення африканської чуми свиней на територію Бахмутського району», керуючись підпунктом 2 пункту б) статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 

            1.  Створити оперативний штаб з недопущення занесення збудника       африканської чуми свиней на територію Сіверської міської ради. 

 

            2. Затвердити склад оперативного штабу з недопущення занесення збудника  африканської чуми свиней на територію Сіверської міської ради  (додається).    

 

  3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича.

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

1\clip_image012.jpg" o:title=""/>                                                                    Додаток

                                                                                            до  рішення

                                                                                            виконкому міської ради

                                                                                             21.02.201727

 

Склад

оперативного штабу з недопущення занесення збудника 

африканської чуми свиней на територію Сіверської міської ради

 

Гатченко Віталій Анатолійович

– заступник міського голови,

   голова штабу

 

Заверюха Сергій Григорович

– держаний інспектор управління

   Держпродспоживслужби України в

   Артемівському районі, заступник

   голови штабу (за згодою)

Члени штабу:

 

Вороніна Наталя Василівна

– начальник відділу комунального

   господарства, землекористування та

   екології виконкому Сіверської

   міської ради

Жуганов Віталій Станіславович

– старший оперуповноважений    

   Бахмутського відділу поліції  

   Головного управління Національної

   поліції в Донецькій області (за

   згодою)

 

Котинська Ніна Федорівна

– провідний спеціаліст відділу

   економіки та торгівлі виконкому

   Сіверської міської ради

Перепьолкін Володимир Володимирович

– голова мікроради «Чорногорівка»

   (за згодою)

Пшенка Олександр Валерійович

       директор Сіверського МСКП

 

Радченко Сергій Володимирович

– депутат Сіверської міської ради    

 

 

 

Ревака Віктор Олександрович

– начальник 89 професійної пожежної

   частини 8 державного пожежно –

   рятувального загону головного

   управління державної служби з

   надзвичайних ситуацій України в

  Донецької області    (за згодою)

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Л.В. Поливода

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 28

 

 

Про погодження Часовоярському

 РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

 вартості послуг зі збору і перевезенню

 рідких   побутових  відходів   по

 м. Сіверську

    

         Розглянувши листа  директора  Часовоярського  РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»  Корчевський  А.С.   від  31.01.2017  № 05/2-15  про погодження вартості послуг зі збору і перевезенню рідких побутових відходів по м. Сіверську, керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити  Часовоярському  регіональному  виробничому  управлінню комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (Корчевський) вартість послуг зі збору і перевезенню рідких побутових відходів по м. Сіверську згідно додатку (додається).

 

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 19.07.2016  № 99 «Про погодження Часовоярському РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» вартості послуг зі збору і перевезенню рідких побутових  відходів  по м. Сіверську»

 

          

 

Міський   голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                        Додаток

                                                                                        до рішення

                                                                                        виконкому міської ради

                                                                                         21.02.201728

 

 

 

ВАРТІСТЬ

послуг Часовоярського  РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

зі збору і перевезенню РПВ  по м. Сіверську  на 2017 рік.

 

 

з/п

Найменування

Од. вим.

План

2017

Рентаб., %

1.

Вартість послуг:

грн./

м. куб.

 

 

 

населення

грн./

м. куб.

52,94

10

 

бюджетні організації

грн./

м. куб.

55,34

15

 

інші

грн./

м. куб.

72,18

50

 

 

 

 

 

 

 

   Керуючий справами виконкому                                           Л.В. Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 29

Про взяття на  облік  та  державну

реєстрацію безхазяйного нерухомого

майна   

        

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про виявлення в м. Сіверську безхазяйного нерухомого майна,  взяття його на облік та державну реєстрацію, враховуючи рішення Сіверської міської ради від 31.05.2016 № 7/8-89 «Про затвердження Положення «Про Порядок виявлення, обліку, використання, відчуження безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Сіверської міської ради», акт огляду безхазяйного нерухомого майна від 09.02.2017 (додається), відповідно до статті 355 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», керуючись підпунктом 10 пункту б) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської  ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити акт огляду безхазяйного нерухомого майна, розташованого в  місті Сіверську, вулиця Журби, 5, а саме: нежитлові приміщення - молочно-товарні ферми колишнього КСП «Ямське».

 

          2. Надати дозвіл реєстраційній службі Артемівського міськрайонного управління юстиції (Букрей)  взяти на облік та здійснити державну реєстрацію безхазяйного нерухомого майна відповідно до пункту 1 даного рішення.

 

3. Уповноважити начальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  Вороніну Наталю Василівну:

 

3.1  Звернутися з заявою до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно  про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до пункту 1 даного рішення.

 

3.2.  Оприлюднити інформацію про взяття на облік  безхазяйного нерухомого майна  на офіційному веб - сайті Сіверської міської ради та в  засобах масової інформації.

 

3.3. Вжити заходів по забезпеченню охорони безхазяйного нерухомого майна відповідно до пункту 1 даного рішення.

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича. 

  

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 30

Про зняття з облікових  даних

домоволодінь по вулиці Павлова

м. Сіверська

 

         Розглянувши заяву депутата міської ради Крохальової Н.В. щодо обстеження  домоволодінь по  вул. Павлова, 130, 132, 134, 136, 138 м. Сіверська та зняття їх з державного обліку, враховуючи акти обстеження даних будівель від 13.02.2017, на підставі статей 25, 346, 349 Цивільного Кодексу України, пункту 39 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обстежень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 303, керуючись підпунктом 5 пункту б) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити акти обстеження домоволодінь по вул. Павлова, №№ 130, 132, 134, 136, 138,  м. Сіверська на предмет зняття їх з облікових даних.

                                                                      

2. Надати дозвіл реєстраційній службі Артемівського міськрайонного управління юстиції (Букрей)  зняти з державного обліку домоволодіння відповідно до пункту 1 даного рішення.

 

           3. Уповноважити начальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  Вороніну Наталю Василівну звернутися з заявою до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно  про зняття з  обліку домоволодіння відповідно до пункту 1 даного рішення.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія  Анатолійовича.

 

 

 

Міський голова                                                                                  А.О.Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 31

Про виконання рішень виконкому,

що знаходяться на контролі 

у заступника міського голови

Гатченка В.А.

 

На контролі у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А знаходяться рішення виконкому міської ради від: 26.02.2016 № 43 «Про посилення протиепізоотичних та протиепідемічних заходів з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на території міської ради»: 27.09.2016 № 124 «Про передачу повноважень щодо визначення замовника (замовників) виконання робіт»; 21.10.2016 №144 «Про постановку на квартирний облік при виконкомі міської ради Ульянцева І.С.».

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. з цього питання, враховуючи службову записку (додається), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         Зняти з контролю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича рішення виконкому міської ради від: 26.02.2016 № 43 «Про посилення протиепізоотичних та протиепідемічних заходів з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на території міської ради»; 27.09.2016 № 124 «Про передачу повноважень щодо визначення замовника (замовників) виконання робіт»; 21.10.2016 № 144 «Про постановку на квартирний облік при виконкомі міської ради Ульянцева І.С.» у зв’язку з їх виконанням.

 

 

Міський голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 32

Про виконання рішень виконкому,

що  знаходяться  на  контролі 

у заступника міського голови

Грека В.В.

 

          На контролі у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека В.В. знаходяться рішення виконкому міської ради від:  27.09.2016 № 121 «Про затвердження списків дітей віком від 5 до 18 років, які мешкають на території міста Сіверська»; 27.09.2016 № 122 «Про постановку на  облік   дитини, яка мешкає в сім’ї, де батьки ухиляються від  виконання  своїх батьківських  обов’язків»; 07.10.2016 № 137 «Про затвердження Інструкції з

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами відділу соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради».

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека В.В. з цього питання, враховуючи службову записку (додається), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         Зняти з контролю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Грека Віктора Васильовича рішення виконкому міської ради від: 27.09.2016 № 121 «Про затвердження списків дітей віком від 5 до 18 років, які мешкають на території міста Сіверська»; 27.09.2016 № 122 «Про постановку на  облік   дитини, яка мешкає в сім’ї, де батьки ухиляються від  виконання  своїх батьківських  обов’язків»; 07.10.2016 № 137 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами відділу соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради» у зв’язку з їх виконанням.

  

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 33

 

       
   
 

 

 

Про затвердження на території

Сіверської  міської ради переліку

видів громадських робіт для

засуджених громадян та

правопорушників

 

Розглянувши листи  Бахмутського міськрайонного відділу з питань пробації Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України від 05.01.2017 № 71 та 91 щодо визначення переліку видів громадських  робіт, на яких засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт у 2017 році, а також правопорушники, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, враховуючи вимоги статті  36 Кримінально-виконавчого кодексу України про порядок виконання покарання у виді громадських робіт,  статті  301 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  керуючись статями  34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити перелік видів громадських робіт рік на території Сіверської міської ради, на яких засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт у 2017 році, а також правопорушники, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, враховуючи вимоги статті  36 Кримінально-виконавчого кодексу України та  статті  301 Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток 1).

 

2. Визначити Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Пшенка) роботодавцем, за участю якого у 2017 році планується організація громадських робіт згідно пункту 1 на території Сіверської міської ради  (додаток 2).

 

        3. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) та Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Пшенка).

 

     4.Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича та Грека Віктора Васильовича.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                А.О.Черняєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Додаток 1

                                                                                                                    до рішення виконкому  

                     21.02.2017  33                                                                    

 

Перелік  

видів  громадських робіт рік на території Сіверської міської ради,  на яких засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт у 2017 році, а також правопорушники, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, враховуючи вимоги статті  36 Кримінально-виконавчого кодексу України та статті  301 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

         1. Благоустрій та озеленення території м. Сіверська, об’єктів соціальної сфери, цвинтарів, зон відпочинку, парків, скверів, дитячих майданчиків, територій, прилеглих до пам’ятників культури і архітектури, культових споруд, зупинок міського транспорту, придорожніх смуг.

2. Благоустрій території після закінчення будівництва та прибирання будівельного сміття.

3. Благоустрій та прибирання ринкових площ.

4. Будівельні роботи та підсобні роботи на будівництві.

5. Будівництво та ремонт шляхів.

6. Виконання підсобних робіт, пов’язаних з вирішенням екологічних проблем, у тому числі знищення амброзії.

7. Вирубка і санітарна чистка лісу.

8. Роботи на прибудинкових територіях, у т.ч. косіння трави.

9. Догляд за дорогами і придорожніми територіями.

10. Дорожні роботи.

11. Земляні роботи.

12. Посадка і догляд за насадженнями, квітами.

13. Прибирання вулиць, території м. Сіверська, скверів, парків, стадіонів, дитячих майданчиків, територій, прилеглих до пам’ятників культури і архітектури.

14. Проведення профілактичних заходів з метою запобігання епідемії.

15. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери: навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів, пансіонатів для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх осіб та осіб без постійного місця проживання.

16. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок.

17. Роботи, пов’язані з ремонтом та благоустроєм приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування.

18. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни. 

19. Упорядження інших місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території населеного пункту.

20. Упорядження територій м. Сіверська з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, визнаних такими у встановленому порядку, складних погодних умов, що не пов’язані з ризиком для життя.

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.В.Поливода  

   Додаток 2

   до рішення виконкому  

    21.02.201733

                                                                                                                                                                                   

 

 

Роботодавець

Вид робіт

Термін виконання робіт

Графік роботи роботодавця

 

 

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство

 

 

 

Відповідно до Переліку видів  громадських робіт рік на території Сіверської міської ради,  на яких засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт у 2017 році, а також правопорушники, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, враховуючи вимоги статті  36 Кримінально-виконавчого кодексу України та статті  301 Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно додатку 1 даного рішення

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

З 8-00 до 17-00 з понеділка до четверга п’ятниця з 8-00 до 16-00

 вихідний субота та неділя  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.В.Поливода 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№  34

Про внесення змін до рішення

виконкому міської ради від

11.12.2015 № 14  «Про надання

повноважень особам для складання

протоколів про адміністративне

правопорушення»

 

Заслухавши інформацію начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицької Г.Л. про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 11.12.2015 № 14 «Про надання повноважень особам для складання протоколів про адміністративне правопорушення», на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», враховуючи службову записку Левицької Г.Л. з цього питання (додається), керуючись статтею 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 11.12.2015  № 14 «Про надання повноважень особам для складання протоколів про адміністративне правопорушення»:

 

- абзац 3 пункту 1 викласти в новій редакції: «- начальнику, провідному спеціалісту з питань реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, провідному спеціалісту у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх  відділу соціальної та правової політики  виконкому міської ради  -  стаття  197, 212¹».

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 26.04.2016 № 68 Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 11.12.2015 № 14  «Про надання повноважень особам для складання протоколів про адміністративне правопорушення».

 

 Міський голова                                                                                А.О.Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 35

 

       
   
 

 

 

 Про  надання  матеріальної

 допомоги на лікування

 

                        

 

         Розглянувши  заяву Волкової Н.П. про  надання матеріальної  допомоги  на лікування, враховуючи  надані документи (додаються), керуючись статтями 28, 34, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ :

    

        1. Надати Волковій Ніні Павлівні матеріальну допомогу на лікування у розмірі 50 гривень.

       

        2. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) здійснити виплату матеріальної допомоги за рахунок коштів функціональної  класифікації  КФК 3400, КЕКВ 2730 – інші виплати населенню.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2017

Сіверськ

№ 36

 

       
   
 

 

 

Про встановлення режиму роботи

магазину  «Продуктовий» по  вулиці

Поштовій, 9  ФОП Асютіній Т.М.

 

         Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Асютіної Т.М., яка зареєстрована  по вул. Нахімова, буд. 15  м. Сіверська   про погодження режиму роботи  магазина «Продуктовий» з роздрібної реалізації  продовольчих товарів, розташованого по вул. Поштовій, 9,   на підставі статті 5 Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності  та правил торгівельного обслуговування населення», враховуючи  Положення «Про порядок встановлення за погодженням з власниками  режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери  обслуговування, незалежно від форм власності, розташованих на території м. Сіверська», керуючись підпунктом 4 пункту б) статті 30 Закону  України  «Про  місцеве   самоврядування  в Україні»,  виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

           Встановити, за погодженням з фізичною особою - підприємцем Асютіною Тетяною Михайлівною, режим роботи  магазину «Продуктовий» з роздрібної реалізації продовольчих товарів, розташованого по вулиці Поштовій, 9 з 8.00 до 17.00, без перерви; неділя – з 8.00 до 14.00, без перерви та вихідних.

 

          

 

Міський голова                                                                      А.О.Черняєв

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...