Рішення міської ради

 

УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 162
 
 
 

 Про звіт міського голови за період
з 11.11.2015 по 10.11.2016 рр.
 
 
 
           Заслухавши звіт міського голови Черняєва А.О. за період з 11.11.2015 по 10.11.2016 рр., керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26, частиною 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВІРІШИЛА:
 
 
               Звіт міського голови Черняєва Андрія Олександровича за період
з 11.11.2015 по 10.11.2016 рр. прийняти до відома (звіт додається).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Додаток
          до рішення міської  ради
                                                                                           10.11.2016№ 7/14 – 162
 
 
Звіт Сіверського міського голови за період
з 11.11.2016 по 10.11.2016
 
         На початку звіту я хотів би  подякувати всіх мешканців міста, тому що, всі досягнення за рік, безумовно, наша спільна заслуга. Тільки в співпраці і взаємодопомозі можна вирішувати проблеми громади, планувати подальшу роботу. За цей рік нашою командою було вирішено чимало важливих питань, які стосуються покращення життя мешканців  міста.
         Одним із основних принципів системи місцевого самоврядування є підзвітність її представницьких та виконавчих органів перед територіальною громадою. Згідно вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я представляю звіт про роботу за період з 11.11. 2015 року по 10.11. 2016 року.  Звіт міського голови – це, перш з все, можливість доповісти громаді щодо проведеної роботи мною, міською радою та її виконавчим комітетом. Вся наша діяльність здійснювалась у відповідності з діючим законодавством України, затвердженим регламентом роботи і була націлена на інтереси громади, поліпшення якості життя населення, збереження  соціальної та комунальної сфери.
            Для досягнення заданої мети в роботі міської ради визначені основні напрямки роботи: 
- виконання заходів щодо збору місцевих податків і надходження їх до міського бюджету;
- реформування і розвиток житлово-комунального господарства;
- розвиток та підтримка бюджетних установ;
- сприяння подальшому розвитку малого бізнесу.
Аналізуючи роботу за рік, можна сказати, що ми прожили складний рік. Незважаючи на підтримку, яку ми знаходили в районних та обласних структурах, багато питань вирішувались важко и не швидко.
 
За звітний період міською радою 7-го скликання проведено 13 пленарних засідань (в т.ч. – 5 позачергових), розглянуто і прийнято 161 питання, із них:
-         47 про діяльність міської ради та її виконавчого комітету;
-         35 щодо соціально-економічного розвитку міста;
-         37 - бюджетні та фінансові;
-         42 - земельні.
Розроблено, обговорено  та прийнято:
- Регламент роботи Сіверської міської ради 7-го скликання;
- 7 програм: Розвиткуземельних відносин і охорони  земель Сіверської  міської ради на 2016 – 2020 роки, Соціально-економічного розвитку міста на 2016рік, «Молодь,  культура  та   спорт»  на  2016 -  2020  роки,  Розвитку житлово - комунального господарства м. Сіверська на  2016-2020 рр., Охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2016 – 2020 роки, Попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх  на  2016- 2020  роки, Приватизації  об’єктів  міської комунальної власності на 2016 рік.     
- 9 положень: Про постійні комісій  міської ради 7-го скликання, Про порядок сплати земельного податку, Про Раду старійшин при Сіверському міському голові, Про порядок виявлення, обліку, використання відчуження безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території  Сіверської міської ради, Про порядок проведення конкурсу з визначення виконавцяпослуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську, Про  тендерний   комітет   виконавчого комітету Сіверської  міської  ради, Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних   громад, Про Опікунську раду при виконкомі міської ради, Про порядок подання та розгляду електронних петицій.
Рішення прийняті в межах наданих повноважень міській раді.
В міській раді працює 3 постійні комісії:
з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів -  голова Капінус Н.В.;
- з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології – голова  Шпулін О.В.;
- з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності – голова Колеснікова С.М.
Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Організує підготовку пленарних засідань та засідань постійних комісій, сприяє депутатам в здійсненні їх повноважень секретар міської ради Гатченко С.В.
Аналіз участі депутатів в пленарних засіданнях показав, що у всіх 13 засіданнях прийняли участь 4 депутата (Гатченко С.В., Колеснікова С.М., Чумак Д.О., Борисова С.В.), пропустили 1 засідання 5 (Пипенко О.О., Капінус Н.В., Коломійцева С.А., Пшенка О.В., Роате А.М.), 2 – 6 (Крохалєва Н.В., Кутовий В.Г., Волошина Т.В., Руденко О.А., Сірокурова Л.В., Замула І.С.), 3 – 3 (Галичина Р.Д., Самкова Н.В., Міндзяк С.А.), 4 – 5 (Фролов С.В., Кравченко В.Д., Соловйов С.Л., Пивоварова А.В., Радченко С.В.), 5 – 3 (Малина Л.В., Коцарь В.Є., Шпулін О.В.).
 
Протягом звітного періоду виконкомом Сіверської міської ради, згідно затверджених планів робот, проведено 13 засідань виконкому, на яких розглянуто 151 питань, зних питання:
           - в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку – 91;
           - в галузі будівництва – 8;
           - у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту –21;
           - у сфері соціального захисту населення – 20;
           -  інші – 11.
Координує діяльність виконкому, здійснює контроль і виконання рішень
вищих органів, засідань виконкому та нарад з питань, віднесених до його компетенції керуючий справами виконкому міської ради Поливода Любов Василівна.
 
За підсумками роботи щодо розгляду звернень громадян за вищевказаний періодна особистий прийом до міського голови звернулося 59 громадян, до міської ради надійшло 162 звернення.
Питання, порушені у зверненнях:
           - аграрної політики і земельних відносин – 33
           - транспорту і зв’язку – 0
           - фінансової, податкової, митної політики – 0
           - праці і заробітної плати – 12
           -  соціального захисту населення – 28
           -  охорони здоров’я – 0
           -  житлової політики – 12
           -  комунального господарства – 68
           -  екології та природних ресурсів – 0
           -  забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 1
-         інші – 8.
         За звітний період із облдержадміністрації, райдержадміністрації та урядової «Гарячої лінії» надійшло 44 інформаційно-контрольних карток звернень громадян нашого міста. З них: 40 - з питань комунального господарства,  3 - з питань житлової політики, 1 - соціального захисту. На всі питання заявникам було надано роз’яснення та відповіді по суті.
           Керуючим справами виконкому міської ради вчинено 323 нотаріальні дії, 164 громадянам міста надано консультації щодо посвідчення заповітів, довіреностей та оформлення спадщини. Проводилась робота з нотаріальними конторами (88 листів) щодо надання інформації про померлих громадян та реєстрацію їх заповітів Сіверською міською радою для оформлення спадщини.
          Надіслано 52 заяви про реєстрацію у спадковому реєстрі  заповітів громадян міста до Донецької філії державного підприємства «Інформаційний центр» міністерства юстиції України.
         Проведено 57 сходів громадян, на яких порушувалися питання щодо стану будинків, роботи комунальних підприємств міста, тарифів, перейменування вулиць та ін..
         За ініціативою міської ради, для зручності в оформленні та здачі документів на субсидії, на постійній основі працівником Артемівського районного УПСЗН ведеться прийом громадян міста в міській раді. Цією послугою скористалося більше як 2 тис. громадян, з них 1222 оформили субсидію.
 
         Наша діяльність відкрита та прозора. З метою інформування населення офіційний сайт міської ради регулярно висвітлює діяльність органів місцевого самоврядування, публікуються для обговорення територіальною громадою регуляторні акти, проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, оприлюднюються прийняті рішення на сесіях та виконкомах, розпорядження міського голови з питань життєдіяльності міста. Сайт постійно удосконалюється, добавляються нові розділи, збільшується його наповнюваність. На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», за звітний період на сайті розміщені всі відповідні документи.   
 
            Державна регуляторна політика міської  ради та її виконавчого комітету в 2016 році здійснювалася з дотриманням всіх процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
            Міською радою та її виконавчим комітетом підготовлено 7 проектів регуляторних актів, які супроводжувалися аналізом їх регуляторного впливу. З метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань дані проекти були оприлюдненні в установленому законодавством порядку. Всі отриманні в установлений термін зауваження та пропозиції розглянуті та враховані в прийняті відповідних рішень.
            В результаті проведених процедур прийнято рішення міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську».  Ще три проекти проходять процедуру регуляторного впливу та будуть винесені на розгляд сесії в найближчий час
-         «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на
території  м.Сіверська»;
-         «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території м.Сіверська»
-         «Про затвердження порядку виведення житлового приміщення
(квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності»
            Виконкомом міської ради прийнято наступні регуляторні акти:
-         «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд
та прибудинкових територій у м. Сіверську»
-         «Про затвердження тарифів на вивезення та розміщення на полігоні
твердих побутових відходів для мешканців багатоквартирних будинків житлового фонду м. Сіверська»
-         «Про затвердження тарифів на вивезення та розміщення на полігоні
твердих побутових відходів для населення, підприємств та бюджетних установ м. Сіверська».
 
                    Центром всієї нашої роботи, її ядром є міський бюджет і шляхи його щоденного наповнення. Самою головною задачею, яка стоїть перед виконкомом міської ради, є вирівнювання показників бюджету по доходам та видаткам. На жаль, на сьогоднішній день доходи міського бюджету не покривають потреби на утримання існуючих бюджетних установ. Скритий дефіцит в поточному році складає 2 млн. грн.. Це означає, що не вистачає коштів не тільки для вирішення комунальних проблем, але і на утримання бюджетних установ, виплати заробітної плати, оплати за енергоносії. Для вирішення цієї задачі робота ведеться в таких напрямках:  
-         оптимізація витрат закладами бюджетної сфери;
-         отримання додаткової дотації із районного бюджету на вирівнювання
фінансової забезпеченості міського бюджету;
     - пошук резервів наповнюваності міського бюджету.
Доходиміського бюджету на 2016 рікзатверджені  в суммі 9 254 764 грн. в тому числі:
     - власні доходи 1 764 500 грн. ;
     - дотація з районного бюджету – 1 485 500 грн.;
     - субвенція з районного бюджету – 5 752 214 грн.;
     - спеціальний фонд – 252 550 грн.
По підсумкам роботи за 10 місяців поточного рокувласні доходивиконані в розмірі 1 665 615 грн. (94%) до річного плану.
Основні показники доходної частиниєдиний податок, земельний податок, рентна плата за користування  надрами, акцизний збір.
Видаткиміського бюджету в 2016 році. Крім захищених статтей (зарплата, нарахування на зарплату, розрахунки за енергоносії, продуктихарчування), проводились видатки на благоустрійміста:
- капітальний ремонт дахів багатоповерхових будинків – 3 228 191 грн.;
- капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення -  1 725 674 грн.;
-  придбанняелектролічильників для вуличного освітлення  - 7 800 грн.;
- поточний ремонт, підключення ліній електропередач  та техумови в
суммі  –    195 000 грн.;
оплата електроенергії за вуличне освітлення – 160 000 грн.;
- придбання посадочного матеріалудля озелененя дитячогомайданчика
– 6 700 грн.
         Субвенція на спільнеутримання районного архіву – 71 068 грн.
         Фінансова підтримкаМСКП – 197 500 грн. в т.ч:
- погашення заборгованості по заработній    платі 180 000 грн,;
- громадські роботи 7 500 грн.;
- придбання запчастей на автобус 10 000 грн.
 
Безумовно, одним із актуальних питань для містян залишається сфера будівництва та комунального господарства.
     На балансі Сіверського МСКП знаходиться 77 багатоквартирні будинки. З них: 45 будинків – з централізованим опаленням, 32 будинків – на індивідуальному опаленні. До опалювального періоду 2016-2017рр. вчасно підготовлено  усі багатоквартирні будинки житлового фонду м. Сіверська. Опалювальний період розпочато вчасно 15 жовтня. При наявності аварійних ситуацій (пориви на трасах, внутрішньобудинкові проблеми) обслуговуючими підприємствами ПП «Донжилсервіс» та ВО «Краснолиманська тепломережа» максимально швидко виконувалися заходи з їх усунення.
     Слід зазначити, що комунальний житловий фонд було передано попередньою владою в край незадовільному стані: дахи будинків, каналізаційні системи, внутрішньобудинкові системи опалення тощо. Склалося враження, що кошти, сплачені населенням за квартплату, витрачалися не за призначенням. У зв’язку з чим на ПП «Донжилсервіс» (Шишко) лягла потужне і відповідальне навантаження.
За звітний період були капітально відремонтовані дахи на 40 багатоквартирних будинках, загальною площею  14 684 кв.м., а саме: вул. Енергетиків, 23, 24, 26, Сосюри, 4, 6, 8, 10, Суворова, 3, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 36, 38, Садова, 32, 34, 40, Доломітників (Червоноармійська), 15, Б.Хмельницького, 17, просп. Миру (Леніна), 7, 20, Північна, 2, 6, 39, Лікарняна, 14, 16,  пров. Приозерний, 3, пров. Дружби, 7, вул. М.Закаряна (Калініна), 25, пров. Заводський, 4, вул. Молодіжна, 1, 6. Також надана допомога в ремонті покрівель приватного сектору – 43 будинки. Планується продовжити ремонтні роботи і в 2017 році.
Проведено роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення 47 вулиць, де встановлено 526 світильників, 4 нових шафи обліку електроенергії вуличного освітлення та протягнуто 30 280 м кабелю. Таким чином були повністю освітлені мікрорайон Центральний (вул. Ямська (Артема), пров. Маяковського, вул. Набережна, Нижня, Поштова, Центральна (Леніна), Залізнична),  2-ге селище  (Бахмутська, Нахімова, Мирна (Орджонікідзе), Покровська (Жовтнева), Лермонтова, Річна (К.Маркса), вул. К.Білостоцького), 3-є селище (Джерельна (Куйбишева), Широка (Комсомольська), Першотравнева, Абрикосова (Димитрова), Польова, Затишна (Щербакова)  та Нове селище (Ціолковського, Робоча, Клинова (Пролетарська), Сільськогосподарська, Виноградна, Нова, Новоселецька, Південна, Гагаріна), Радивонівка (Шкільна, Чайковського, Р.Патріотів, Мєндєлєєва, Павлова, Радивонівська (Колгоспна), Лугова (Крупської) та більша частина Чорногорівки (Безіменна, Вишнева (Котовського), Зелена (Кірова), Тиха (К.Лібкнехта), Толстого, Зарічна), а також вул. Північна, Лікарняна, Східна (Чапаєва), Степова, Клубна. Вартість робіт склала  1 759 253 грн. Протягом року проводились постійні роботи з ремонту електромереж в тому числі замінено 18 опор  ліній енергопостачання.
Дбаючи про якісне забезпечення міста питною водою в 2016 році збудована та введена в експлуатацію нова потужна насосна станція на Кіровському водозаборі. На сьогодні вирішується питання капітального ремонту магістрального водоводу від водозабору до накопичувальних резервуарів протяжністю 7 км.
В місті активно проводилися роботи з благоустрою, до яких були залучені підприємства, заклади,  організації та установи. Підрозділи ЗСУ, що базуються в місті, більшість фермерських господарств на прохання міської ради надавали техніку для вивезення побутових та будівельних відходів з місць стихійних звалищ та для завезення піску до дитячих закладів і на дитячі майданчики, та до кладовищ міста. Протягом року   ліквідовано  21 стихійне сміттєзвалище – це близько 160 кубометрів. Періодично проводився покос трави на основних вулицях, прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, кладовищ. Звертаю увагу, що ці роботи проводились не завжди своєчасно, але на це є об’єктивні причини (відсутність спецтехніки та обладнання).   Проводилися роботи з висадки саджанців 221 декоративних дерев (липа, горобина, яблуня декоративна, катальпа, в’яз) та  282 кущів (жасмин, бирючина, кизильник). Виконано роботи з розчищення  400 м водостічної канави по вул. Шевченка.
На полігоні ТПВ 2 рази за рік проводилися  планування та грейдеровка підїзної дороги.
Встановлено два нових сучасних дитячих майданчика (сквер по вул. Ямській, вул. Садова).
Завдяки постійному та наполегливому діалогу зі службою автомобільних доріг Донецької області за звітний період відремонтовано 1615 кв.м асфальто-бетонного покриття вулиць: Шкільна, Ямська (Артема), Безіменна, Зарічна, Гоголя, Шосейна (Менжинського), Дачна (Енгельса). Такі дії дозволили відновити рух зокрема вулицею Гоголя, ремонт якої не здійснювався з 2007 року.
В 2016 році розпочаті роботи з капітального ремонту пошкодженого під час бойових дій мосту через річку Суха Плотва, на в’їзді в місто з боку с. Званівка. Роботи планується завершити до кінця року.
На майбутнє закладено надійний фундамент розвитку міста. А так, на сьогодні виконана робота з розробки проектно-кошторисної документації з:
1.     Капітальний ремонт доріг (вул. Північна, Суворова, Бахмутська,
Пушкіна, Молодіжна, Залізнична) – 8 744 986 грн.
2.     Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Тимірязєва – 8200 879  грн.
3.     Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення 34 вулиць міста
(вул. Садова, Молодіжна, Суворова, Пушкіна, Гоголя, Енергетиків, пров. Квітковий, Дачна (Енгельса), Шосейна (Менжинського), Колесникова, Донецька, Партизанська, Травнева (Свердлова), Слобожанська (Островського), З. Космодем’янської, Чернишевського, Мічуріна, Західна, 40 років Перемоги, Теплична, Сосюри, Зоряна (Дзержинського), Доломітників (Червоноармійська), І.Франка (Горького), Журби, частина вулиць Поштової, Північної, Залізничної, провулки  Забахмутський (Радянський), Ломоносова, Приозерний, Дружби, Заводський, тупік Дачний, освітлення Північного шляхопроводу) – 1189685  грн.
         Реанімовано фінансовий стан та економічну активність Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства. Завдяки фінансовій допомозі міської ради, яка склала 297 500 грн., погашено заборгованість із заробітної плати, що утворилася на підприємстві за 2014-2015 роки. Виконано поточний ремонт сміттєвоза та автобусу. На сьогодні підприємство займається утриманням доріг, міськими пасажирськими перевезеннями та збиранням і утилізацією ТПВ від населення та організацій. Станом на сьогодні послуги надаються вчасно, відповідно до затверджених графіків, за винятком аварійних ситуацій.
         З питань земельних відносин та землекористування міською радою та її виконавчим комітетом проведена наступна робота:
         Підготовлено та прийнято 42 рішення міської ради, у т. ч.:
          - з питань надання дозволу на складання технічної документації  
щодо приватизації земельних ділянок – 16 рішень;
- з питань надання дозволу на складання технічної документації або
проекту відведення щодо передачі земельних ділянок у власність  –  4;
- з питань передачі земельних ділянок у власність – 2;
- щодо продовження договору оренди земельної ділянки  - 1;
- затвердження технічної документації або проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність – 4;
- затвердження технічної документації щодо передачі земельної
ділянки у постійне користування – 1;
- щодо попереднього погодження матеріалів на отримання на право
користування надрами – 1;
- щодо затвердження Програми охорони навколишнього природного 
середовища – 1;
- щодо розірвання договору оренди землі – 1;
- про продовження терміну дії договору оренди землі – 1;
- про надання пільг Сіверському МСКП зі сплати земельного податку – 1;
- про затвердження Програми розвитку земельних відносин – 1;
- про прийняття безоплатно у комунальну власність нерухомого
майна – 2;
- про внесення змін до попередніх рішень – 7.
         Продовжено термін дії двох договорів оренди землі: ТОВ «Автотрейдінг» на 17 років та з ФОП Літвінюком В.С. на 10 років з корегуванням орендної плати з урахування коефіцієнтів індексації за 2015 та 2016 роки. Завершується робота з продажу 2 земельних ділянок ФОП Пшонці Л.Г.
         Розроблено та прийнято Програму розвитку земельних відносин на 2016 – 2020 роки. Розроблено розділ у Програмі охорони навколишнього природного середовища стосовно охорони земельних та водних ресурсів.
        Вирішено межових спорів громадян міста з виходом на місце – 8.
Оформлено довідок з питань наявності присадибних ділянок, земельних паїв або землі для ведення особистого селянського господарства – 75.
         Надано 65 роз’яснень та консультацій громадянам з питань землекористування, вступу у спадщину, переоформлення земельних паїв, сплати земельного податку, вирішення земельних та межових спорів, правил розташування на присадибних земельних ділянках дерев, кущів, колодязів вигрібних ям, встановлення огорожі тощо.
На території міської ради станом на 01.11.2016 року, є діючими  22 договори оренди земельних ділянок, у тому числі з юридичними особами – 13, з  фізичними особами – 9.
Боржниками зі сплати орендної плати є:
 -  ПрАТ «Ізсев» - 2510090,62 грн;
 - ТОВ «Промвест» (колишній Сіверський цегельний завод) - 324780,912 грн.;
 - Сіверське МіськСТ - 10589,00 грн.
           Дані підприємства з червні 2014 року не сплачують орендну плату, неодноразові звернення до керівників підприємств не сприяють погашенню заборгованості тому міська рада готує позов до суду.
           Користувачами земельних ділянок на території міста є – 15 юридичних осіб та – 111фізичних осіб.
           Найбільшими боржниками зі сплати земельного податку є:
- Міщенко Д.Д. – 63524,00грн;
- Міщенко Л.І. – 54010,00 грн;
- Серяєв В.В. – 59179,00 грн;
- ФОП Лінник С.І. - 14974,32 грн;
- Демченко М.Д. - 12385,85 грн.
 
Роль і місце малого бізнесу в економіці міста найкраще проявляється в притаманних йому функціях, а саме, внесок в справу формування конкурентного середовища, оперативне реагування на зміни кон’юнктури ринку, зайнятості населення, пом’якшення соціальної напруги, створює джерело надходжень до міського бюджету. 
 Наше місто має розвинену мережу торгівлі, що дає можливість на високому рівні  повністю забезпечувати  попит населення споживчими  товарами. В місті здійснюють господарську діяльність 128 фізичних осіб-підприємців.
На 01.11.2016 загальна кількість об’єктів  сфери обслуговування налічує 103 одиниці, з них працюють 63 магазини, мілко роздрібні  об’єкти – 9, побутове обслуговування – 16, аптеки – 8, ресторанне господарство – 5 одиниць, АЗС – 2.
За рік відкрилося 10 нових  об’єктів («М’ясна лавка», «Іриска», «Трьошка», «Пивна лавка», «М’ясний», «Ремонт одягу», аптека «Центральна», «Вторсировина», «Восход», «Фаберлік»). Здійснюється виїзна торгівля в с.Рудник.
За рік суб’єктами господарської діяльності на капітальний та поточний ремонт об’єктів сфери обслуговування витрачено 804 тис.грн.
В місті постійно проводяться  міські свята, різні заходи, в яких громада охоче приймає активну участь. І більшість цих заходів проводиться за допомогою фізичних осіб-підприємців, які щиро відгукуються і надають спонсорські внески для їх проведення.
Міська рада постійно надає консультаційну та методичну допомогу, інформує підприємців щодо змін та нововведень в Законодавстві України,  у співпраці з Фіскальною податковою інспекцією, Управлінням Держпродспоживслужби для фізичних осіб-підприємців в міській раді проводились інформаційні  дні. 
Складено та розглянуто 11 протоколів з приводу порушень Правил торгівлі на ринку. Захищаючи права споживачів, міською радою позитивно було вирішено 51  питання стосовно  звернень громадян.
Постійною бюджетною комісією  було проведено  6засідань, на яких розглянуто борги щодо землекористування та  сплати податків, в результаті чого   до міського бюджету надійшло 9 тис.грн.
Проведена певна робота щодо сплати акцизного податку.
Також постійно ведеться робота щодо залучення громади до  участі в різних проектних конкурсах, які в перспективі надають можливість отримати кошти благодійних фондів для розвитку бізнесу, соціальної сфери та ін. Розроблено та надано до    конкурсів: екологічний проект «Крона», «Парк Сіверськ», 6 проектів в ДФРР (Державний Фонд регіонального розвитку).
 
          При виконкомі міської ради працюють Опікунська рада та постійні комісії: з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків в пенсійний фонд та попередження неплатіжеспроможності; житлова; з питань відключення квартир від мереж центрального опалення та встановлення індивідуального; адміністративна; у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх.
Опікунська рада надає допомогу виконавчому комітету міської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту неповнолітніх, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. Забезпечує особисті та майнові права та інтереси неповнолітніх,  повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. Сприяє забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.
Постійною бюджетною комісією  було проведено  6засідань, на яких розглянуто борги щодо землекористування та  сплати податків, в результаті чого   до міського бюджету надійшло 9 тис.грн. Проведена певна робота щодо сплати акцизного податку.
         За звітний період проведено 6 засідань житлової комісії, на яких розглянуто питання постановки на квартирний облік – 10, питання надання житла – 1. Поставлено на квартирний облік – 7. Розпочата робота з обліку пустуючих  квартир. Наразі до суду підготовлено 3 позови на примусову виписку громадян, які протягом багатьох років не мешкають у квартирах, у звязку з чим квартири занедбані. У звязку з втратою права  на отримання комунального житла зі списку громадян, що потребують поліпшення житлових умов знято 10 громадян. Розпочато роботу по виявленню та постановці на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини. На даний час до власності територіальної громади міста передано один житловий будинок. Ведеться активна робота по квартирам житлового фонду міста, які перебувають у комунальній власності територіальної громади щодо приведення документації згідно нормам діючого законодавства (в роботі знаходиться більше 10 квартир).
         Комісією з питань відключення квартир від мереж центрального опалення проведено 4 засідання, на яких було розглянуто 10 питань: надано дозволів на встановлення індивідуального опалення – 6, дозволів на підключення до мереж центрального опалення - 1.
         Відбулося 9 засідань адміністративної комісії, де розглянуто 18 матеріалів адміністративних правопорушень. На порушників накладено стягнень у вигляді штрафу на загальну суму 1 989 грн., з яких до міського бюджету надійшло 1 649 грн. Слід зазначити, що від роботи адмінкомісії залежить не лише наведення порядку, а і поповнення міського бюджету. У зв’язку з цим, комунальним підприємствам міста необхідно посилити роботу з виявлення фактів адмінправопорушень та складання адмінпротоколів.
         Комісією у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх 13 дітей знято з обліку у зв’язку з позбавленням батьківських прав їх батьків і знаходження дітей в спеціальних загальноосвітніх закладах, які знаходяться за межами  міста Сіверська та зі зміною місця проживання родин, 13  поставлено на облік дітей, які мешкають у сім’ях, де батьки ухиляються від батьківських обов’язків.
Разом з працівниками соціальних служб було вилучено з родин, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків 5 неповнолітніх дітей, які були влаштовані до відповідних державних закладів та знаходяться в лікарняному закладі міста Сіверськ. 6 родин перебувають на обліку, як такі де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків та 2 родини знаходяться під постійним контролем.
За звітний період виконкомом міської ради зареєстровано:
-         150 актових записів про смерть;
-         34 актові записи про народження;
-         41 актовий запис про шлюб, а також прийнято 37 заяв про реєстрацію
шлюбу.
- 4500 довідок про склад родини.
З квітня місяця поточного року на органи місцевого самоврядування делеговано повноваження з питання реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації  місця проживання громадян. За поточний період прийнято 849 осіб. Підключено та запроваджено в роботу Єдиний реєстр територіальної громади.
 
У зв’язку з проведенням АТО в Донецькій  та Луганській областях значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Ведеться реєстр ВПО, який щомісячно надається до УПСЗН АРДА. З метою контролю за виплатою соціальної допомоги та пенсій спеціалістами відділу спільно з працівниками ПФУ,УПСЗН АРДА, постійно проводяться перевірки щодо фактичного місця проживання  ВПО  на території міста (235 актів). Для оформлення вищезазначених виплат ВПО видано 224 довідки про фактичне місце проживання.
 
         Станом на 01.10.2016 р. в місті налічується 1056 дітей, в т.ч.: від 0 до 3 років – 142 дитини, від 3 до 6 – 222 дитини, від 6 до 14 – 481 дитина, від 14 до 18 – 211 дітей.
Сформовано Соціальний паспорт дитячого населення міста, виявлені пільгові категорії дітей, а саме: 126 – виховуються в багатодітних сім’ях, 30 – малозабезпечені, 8 – знаходяться під опікою, 35 – діти-інваліди, 60 – виховуються в неповних сім’ях, 99 – матерями-одиначками.
Проведено перевірку щодо цільового використання державної допомоги, яка надається опікунам над повнолітніми недієздатними громадянами (11 чоловік)  та дітьми-сиротами або дітьми, батьки яких ухиляються від своїх обов’язків (9 дітей). Постійно ведеться контроль за родинами де мешкають діти, батьки яких ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків (13 дітей).
 
На обліку ВОС перебуває 1382 військовозобов’язаних громадянина. Протягом року було вручено 180 повісток для проходження медичного обстеження військовозобов’язаних громадянам та   115  повісток для проходження військової служби в збройних сил України. Ведеться ретельний контроль за військовозобов’язаними (зміна адреси, перереєстрація місця проживання, зміна прізвища і т.д.)
Чимала увага приділяється пільговій категорії населення (пенсіонери -  3570, інваліди - 8, учасники ВОВ – 257, діти-війни – 855, учасники АТО - 22 і т.д.) з питань надання допомоги у оформленні субсидій, соціальних допомог, пенсій та інших видів виплат. Постійно надається роз’яснювально-консультативна інформація з соціальних питань різним категоріям населення.
 
За звітний період  в місті збережено мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Функціонує 4 ДНЗ, в яких виховується  289 дітей ( відсоток охоплення становить – 96%). Черга з 13 дітей є в ДНЗ № 1 «Сонечко», де існує нагальна проблема з відкриттям ще однієї групи. Середня наповнюваність ДНЗ становить 69%.
В місті працює 3 загальноосвітні школи ( 2 – І-ІІІ ступенів, 1 – І-ІІ ступенів). В них навчається 584 учні. Сіверську загальноосвітню школу № 2 визначено опорною школою, що дасть можливість після відповідної реорганізації надавати освітні послуги на більш високому рівні. Проблемою є наповнюваність шкіл (вона складає в середньому 39 %) і значне старіння  педагогічних колективів.
Позашкільну освіту надають районний Центр дитячої та юнацької творчості та музична школа. В ЦДЮТ працює 16 гуртків, в яких займається 137 дітей. Гуртки ведуть 11 педагогічних працівників. Вихованці ЦДЮТ 17 разів ставали переможцями різноманітних конкурсів. В початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Музична школа міста Сіверська» навчається 106 дітей по класам фортепіано, баяна, скрипки, духових інструментів та гітари. Вихованці школи протягом року приймали участь в 5 музичних конкурсах, де зайняли 3 призових місця.
                  Професійно – технічну освіту надає Сіверський професійний ліцей, де навчається 93 учні.
 
Спортивне життя міста в основному сконцентроване в спортивно – оздоровчому комплексі «Доломітчик», де працюють 2 групи дзю-до (31 чол.), 3 групи з міні – футболу(45 чол.), 3 групи з волейболу (48 чол,) 2 групи з шейпінгу (40 чол.), 2 групи з важкої атлетики (30 чол.) , 8 груп з плавання (120 чол.), група здоров’я (15 чол.). Всього на сьогоднішній день в СОК системно займаються спортом 329 жителів міста різного віку.
Крім того, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста працюють різноманітні спортивні гуртки  та секції, в яких займається 42% учнів.
 
Послуги в задоволенні духовних та культурних потреб жителів міста надають Центр культури та 2 бібліотеки. В Центрі  культури  працює 12 гуртків, де займається 138 чоловік та 5 клубів за інтересами ( 101 чол.). Протягом року працівниками Центру культури проведено 5 загальноміськисх заходів. Протягом року учасники художньої самодіяльності приймали участь в різноманітних конкурсах та фестивалях, а в 5 стали переможцями і призерами.
 
На виконання Закону України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» рішенням міської ради було створено  робочу групу щодо виконання Закону. В рамках його виконання: проведено 36 громадських обговорень з питань перейменування вулиць міста, прийнято рішення про перейменування 30 вулиць, 3 вулиці перейменовано по рішенню голови Донецької ОДА, підтримано клопотання Артемівської районної ради щодо перейменування Артемівського району в Бахмутський район,  проведено демонтаж пам’ятника  В.І. Леніну.
 
Ведеться робота щодо виконання Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». Розглянуто  пропозиції депутатів міської ради щодо об’єднання, проведено громадські обговорення та міською радою прийнято рішення про  згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста Сіверська Сіверської міської ради,  сіл Серебрянка, Григорівка Серебрянської сільської ради, сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради, сіл Різниківка, Свято-Покровське Різниківської сільської ради   в Сіверську міську територіальну громаду з центром у місті Сіверську .
 
         В наступному 2017 році планується вирішувати актуальні проблемні питання:
         - капітальний ремонт автодоріг;
         - капітальний ремонт шляхопроводів;
- придбання спецтехніки;
- благоустрій території полігону ТПВ;
- будівництво блочних очисних споруд;
- капітальний ремонт магістрального водоводу.
 
Хочеться окремо відзначити ті підприємства та організації, які найбільш активно допомагали місту у втіленні багатьох напрямків життєдіяльності: Благодійний  фонд «Дар» та його засновник Рева Дмитро Олексійович, ТОВ «КНАУФ Гіпс Донбас» в особі генерального директора Бичкова Олександра Миколайовича,  Агентство ООН у справах біженців (Управління верховного комісаріату ООН), Адвентистське агентство «АДРА», Благодійна організація «Людина в біді»,  підрозділи Збройних сил України, що базуються у місті, ТОВ «Мостбудінвест» - Москаленко Андрій Володимирович, ТОВ «Будремсервіс» - Світенко Олег Анатолійович, ТОВ «Міськсвітло» - Токарєв Геннадій Григорович, ТОВ «Променергобуд» - Єлецков Олександр Анатолійович.
Дякую за конструктивну критику, поради і підтримку депутатам міської ради, членам виконкому, громадським організаціям, небайдужим і активним громадянам міста.
 
Незважаючи на відсутність бюджетоутворюючих підприємств і явний дефіцит міського бюджету, за останній рік в Сіверську зроблено чимало. Я вже сьогодні готовий вірити, що наше місто має надію на відродження. Мир, взаємодопомога, спільна робота допоможуть подолати труднощі та досягти кращих результатів. Всі разом ми збережемо та примножимо добрі справи і Сіверськ знов стане затишним і комфортним для життя.
 
 
        
 
 
 
Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 163
 
 
 

 Про затвердження Положення
про порядок подання та розгляду
електронних петицій
 
З метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Сіверської міської ради, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій згідно з додатком.
2. Постійній комісії Сіверської міської ради з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Колесникова) підготувати відповідні зміни до Регламенту Сіверської  міської ради.
3.Відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради  (Левицька)  офіційно оприлюднити дане рішення на сайті Сіверської міської ради .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Сіверської міської ради Гатченко Світлану Вікторівну.
 
Міський голова                                                                           А.О.Черняєв
 
        Додаток
          до рішення міської  ради
                                                                                           10.11.2016№ 7/14 – 163
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання та розгляду електронних петицій
 
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної їх кількості, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.
1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.
 
Розділ 2. Порядок подання електронної петиції
2.1. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Сіверській  міській раді, забезпечує загальний відділ виконкому міської ради.
2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Сіверської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.
2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.
2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.
Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.
2.5. Електронна петиція подається ініціатором через портал «Електронних петицій до влади м. Сіверська» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».
2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційному порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська»,  зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.
2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  адміністратором сайту на відповідність  вимогам пункту 2.2 та 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається мотивована відмова.
2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, посадова особа на яку покладено відповідні обовяз’ки передає петицію на розгляд міському голові (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка виконує його обов’язки), який розглядає її впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування.
2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.
2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська», а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації. Для розгляду електронної петиції органом або посадовою особою, якій  вона подана, необхідно зібрати на її підтримку не менше 100 підписів впродовж не більше 90 календарних днів з дня оприлюднення петиції.
Збір голосів здійснюється на офіційному порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» у розділі «Петиції». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються посадовою особою недійсними та не враховуються при підрахунку голосів, про що посадова особа  повідомляє такого учасника на його електронну адресу.
Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.
3.1 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається посадовою особою на розгляд відповідному органу чи посадовій особі.
3.2. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.3. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше десяти робочих днів від дня її реєстрації.
3.4. В разі якщо питання в зазначений термін вирішити неможливо, відповідний орган або посадова особа встановлюють необхідний термін для його розгляду, який не може перевищувати тридцяти календарних днів, про що повідомляє ініціатора. Якщо питання, порушене в петиції, подане на розгляд Сіверської міської ради або виконавчого комітету міської ради, термін розгляду петиції збільшується на кількість днів, необхідних для оприлюднення проекту рішення відповідного колегіального органу згідно вимог чинного законодавства. Інформація про терміни розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, вказану під час реєстрації.
3.5. Електронна петиція після її реєстрації розглядається органом або посадовою особою, якій вона подана. На розгляд може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю щодо питань, піднятих у тексті Петиції під час її розгляду на пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету міської ради.
3.6. Міська рада проводить громадські слухання або консультації з громадскістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції.
3.7. Результати розгляду електронної петиції не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду, оприлюднюється на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються, або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх прийнятих рішень (розпоряджень, наказів, тощо).
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 164
 
 
 

 Про     затвердження       Плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних  актів  Сіверської
міської  ради  на  2017 рік
 
         З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   Сіверської міської ради на 2017  рік (додається).
 
         2. Доручити начальнику відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицькій Г.Л. здійснити оприлюднення Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   Сіверської міської ради на 2017  рік, затвердженого цим рішенням.
 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус). 
 
 
 
Міський голова                                                                       А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 


                                                                                    Додаток
                                                                                   до рішення міської  ради
                                                                                10.11.2016 № 7/ 14 - 164
 
 
План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів   Сіверської міської ради на 2017  рік
 
 
з/п
Вид
документу
Назва проекту регуляторного акта
Мета прийняття
Строки підготовки
Найменування органів розробників проекту
Відповідальні за підготовку
 
1
 
Рішення міської ради
 
Про встановлення ставок місцевих податків та зборів у м. Сіверську  на 2017 рік
 
 
Приведення у відповідність до законодавства України
 
 
І півріччя 2017 року
 
Відділ економіки та торгівлі виконкому Сіверської міської ради
 
Капінус Н.В.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                        С.В. Гатченко


 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 165
 
 
 

 Про продаж житлового будинку
з господарськими будівлями і
спорудами  гр. Устименку В.В.
 
           Розглянувши заяву гр. Устименка  В.В. від 08.11.2016 про передачу у власність шляхом продажу жилого будинку з господарськими будівлями та спорудами розташованого у м. Сіверську по вул. ім. О. Суворова, 51 і надані документи (додаються),  на підставі  статей 12, 19, 38, 39, 186 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити Сіверській міській раді (Код ЄДРПОУ 04053097) (юридична адреса: Україна, Донецька область Бахмутський район, місто Сіверськ, вулиця Центральна, 8) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Сіверській міській раді для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Сіверськ, вул. ім. О. Суворова, 51 Бахмутський район, Донецької області.
 
           2. Затвердити Сіверській міській раді (Код ЄДРПОУ 04053097) (юридична адреса: Україна, Донецька область Бахмутський район, місто Сіверськ, вулиця Центральна, 8) звіт про оцінку майна житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, розташованого за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вулиця ім. О.Суворова, будинок, 51 у сумі 3 500 (три тисячі п’ятсот)  грн., який виконано ПП «Фірма «Інженер» у 2016 році. 
                                        
          3. Продати громадянину Устименку Володимиру Васильовичу  (паспорт ВС 443183, виданий 12.10.2000, ідн. № 2110616931), який мешкає за адресою: м. Горлівка, вул. Герцена, 28/39 житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами, розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вулиця ім. О.Суворова, будинок, 51, із земель житлової та громадської забудови міста площею 0,0711 га, кадастровий номер 1420910400:00:001:1336, земель комунальної власності Сіверської міської ради, за ціною  3 500 грн. ( три тисячи п’ятсот  грн.).
 
            4. Покупець вносить платіж за наступними реквізитами: Артемівське УК/м. Сіверськ/ 31030000, код ЄДРПОУ 37868870, р/р 31514905700135 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016,  кошти від відчуження майна.
 
           5. Міському голові (Черняєв) укласти договір купівлі-продажу житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами.
 
           6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 166
 
 
 

 Про внесення  змін   до   рішення
міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46
«Про міський бюджет на 2016 рік»
 
Відповідно до  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік, керуючись  статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46 «Про міський бюджет на 2016 рік»:
 
         1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2016 рік:
 
-  доходи міського бюджету у сумі 9 374 764   грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 9 122 214 грн., доходи спеціального фонду бюджету 252 550 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;
 
-  видатки міського бюджету у сумі 9 497 986 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 9 223 214 грн., видатки спеціального фонду бюджету  274772 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;
 
         1.2. В пункті 4 цифри «141500» замінити цифрами «798 452».
 
          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 167
 
 
 

 Про затвердження Програми
поводження з твердими побутовими
відходами в м. Сіверську на 2017-2021рр.
 
 
           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську на 2017-2021рр., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську на 2017-2021рр.
 
          2.  Директору Сіверського міського спеціалізованого підприємства (Пшенка) забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою.
 
           3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих ради Гатченку Віталію Анатолійовичу щороку звітувати на засіданнях міської ради та у ЗМІ про хід виконання даного рішення.
 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус) та з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
 
 
Міський голова                                                                           А.О. Черняєв
 
 
                                                                       
                    Додаток
          до рішення міської  ради
                                                                                           10.11.2016№ 7/14167
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
В м. СІВЕРСЬКУ
НА 2017-2021 РОКИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП
Відсутність ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами зумовлює їх накопиченню у значній кількості у місцях видалення, що призводить до нарощування антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних компонентів – землі, водних та атмосферних ресурсів, порушення ландшафтів, погіршення умов проживання населення.
Актуальність і доцільність розробки Програми поводження з твердими побутовими відходами (далі - з відходи) визначається багатьма чинниками. Складна екологічна ситуація та тенденції до подальшого забруднення природного середовища побутовими відходами зумовлюють необхідність вжиття невідкладних заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами та екологічного оздоровлення довкілля. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому.
Забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і споживання набуває для міста все більшої гостроти. У містіпобутові відходи складуються у балках, ярах, канавах, у берегів річки. Гострою залишається проблема стихійних сміттєзвалищ. Це пов’язано з тим, що не все населення охоплено збором та вивозом побутових відходів та недостатньою кількістю контейнерів для збору відходів. Ще однією проблемою у даній сфері є утворення метану та летких вуглеводнів на полігоні ТПВ внаслідок анаеробних процесів, які відбуваються у захоронених шарах сміття без доступу повітря. Це спричиняє забруднення атмосферного повітря та створює високу імовірність загоряння сміття.
Зазначені проблеми вже не один рік визначають необхідність розробки програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську, основним спрямуванням якої є створення умов для розвитку сфери поводження з відходами, побудованій на принципах раціональності та екологічної безпеки. Формування заходів, передбачених Програмою,нерозривно пов’язано з необхідністю впровадження сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами, зокрема – раціональної організації роздільного збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів. Це змішані побутові відходи, небезпечні побутові відходи, побутові відходи від ремонту, побутові відходи електронного та електричного обладнання, ресурсноцінні побутові відходи, харчові відходи.
Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі - Програма) на 2017-2021 роки спрямована на поліпшення стану благоустрою м. Сіверська, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, а також на розв’язання ключових екологічних проблем міста, пов’язаних із неефективним поводженням з твердими побутовими відходами, запобігання накопиченню твердих побутових відходів у місцях їх складування, підвищення ефективності повторного використання відходів шляхом нарощування обсягів їх утилізації, що сприятиме зниженню негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Правовою основою Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами».
Контроль за реалізацією Програми здійснюють екологічна інспекція, районна санітарна епідеміологічна станція, відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації.
Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує Сіверська міська рада. Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів: міського бюджету, бюджету комунального підприємства, районного та державного бюджетів, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, позабюджетні кошти.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –37 080 000 грн., у тому числі: кошти місцевого бюджету – 300 000 грн., кошти місцевого та бюджетів вищого рівня –  580 000 грн., кошти бюджетів вищого рівня – 5 600 000 грн., інші – 30 000 000 грн. (додаток до Програми).
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 
Метою Програми є координація дій місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знешкодження та захоронення побутових відходів, проведенню комплексної оцінки екологічного стану сміттєзвалища, впровадженню нових та розширенню і модернізації діючих потужностей, впорядкуванню та облаштуванню існуючого полігону ТПВ, обмеженню шкідливого вплину сміттєзвалища на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з побутовими відходами.
Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:
1. Затвердити схему санітарного очищення м. Сіверська.
2. Реформувати систему санітарного очищення в місті.
3.Забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ.
4. Облаштування полігону ТПВ, контейнерних майданчиків.
5. Зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання.
6. Впровадити роздільне збирання побутових відходів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН
СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ В м. СІВЕРСЬКУ.
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
 
У м. Сіверську організовано централізований вивіз твердих побутових відходів. Збором, вивезенням та розміщенням відходів на полігоні займається єдине в місті комунальне підприємство Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство. Послугами підприємства охоплені приватний сектор міста, житловий фонд, приватні підприємці, підприємства, бюджетні та інші установи та організації міста. Однак договорами охоплено не всіх мешканців. Мешканці приватних будинків здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів самостійно на своїх садибах. Досить пасивно ведеться робота і з укладання договорів з мешканцями багатоквартирних будинків. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів призводить до утворення стихійних звалищ на полях, лісових угіддях, вздовж доріг, що значно погіршує екологічний і санітарний стан довкілля. Основним способом видалення твердих побутових відходів  в місті є їх захоронення на полігоні ТПВ, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам.
Площа полігону ТПВ 11,28га. Полігон обслуговується з 1951 року. На полігоні розміщуються відходи 4 класу небезпеки, які вивозяться від домовласників приватного та житлового фонду, підприємств, організацій міста. Приймання відходів на полігоні передбачений навалом.
Полігон не має обвалування та інших засобів захисту довкілля. Тривале накопичення побутових відходів приводить до виникнення не передбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, метал).
Проектом реконструкції полігону ТПВ передбачається:
-         захист ділянки складування ТПВ від стоку поверхневих вод з вище розташованих земельних масивів;
-         улаштування огорожі по периметру полігону;
-         планування основи полігону з метою формування оптимальної поверхні;
-         улаштування протифільтраційного екрану для полігону;
-         улаштування водовідвідних канав по межі складування для локалізації забруднених дощових вод;
-         переміщення, ущільнення та ізоляція ґрунтом існуючих ТПВ;
-         організація адміністративно-побутової зони;
-         улаштування ставка-накопичувача фільтрату та дощових вод;
-         складування ТПВ та організація ухилів під лісонасадження рекреаційного призначення;
-         рекультивація полігону з подальшою витримкою зачиненого полігону не менше 2-х років;
-         моніторинг забруднень, що надходять з об’єкта поховання ТПВ до стабілізаційного періоду (40-50 років).
На даний час роздільне збирання твердих побутових відходів в м. Сіверськ не запроваджено.
Для забезпечення найбільш повного та ефективного поводження з відходами необхідне будівництво сортувальної станції та придбання обладнання:
-         контейнери для роздільного збору відходів;
-         механізованої лінії для сортування відходів на полігоні.
Необхідне запровадження компостування органічних відходів та організація вивезення відходів 1-го та 2-го класу небезпеки до спеціалізованих підприємств з утилізації та переробки.
         Для реалізації програми необхідно придбати наступну техніку:
- автомобіль-сміттєвоз Б 10 М ЧТЗ з боковим завантаженням;
- бульдозер Б 10 М ЧТЗ;
- трактор МТЗ-82 БОРЕСК з навісним обладнанням та причепами для збору, транспортування, знешкодження і складування відходів.
ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ
 
Оснащення комунальних підприємств сучасними сміттєвозами і контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як самого міста, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.
Виконання Програми дасть змогу:
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище; - зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.


Додаток до Програми
ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. ВАРТІСТЬ З ЇХ ВИКОНАННЯ
 
Заходи
Показники заходів, од.
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.
Всього
 
2017р.
 
2018р.
 
2019р.
 
2020р.
 
2021р.
 
Джерела фінан-сування
 
Всього
 
2017р.
 
2018р.
 
2019р.
 
2020р.
 
2021р.
Проведення моніторингу ТПВ
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
Місцевий бюд-жет та бюджет вищого рівня
        
80,0
 
30,0
 
50,0
 
-
 
-
 
-
Паспортизація полігону ТПВ
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
Місцевий бюд-жет та бюджет вищого рівня
 
200,0
 
200,00
 
-
 
-
 
-
 
-
Схема санітарного  очищення міста
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
Місцевий бюд-жет та бюджет вищого рівня
 
300,0
 
-
 
300,00
 
-
 
-
 
-
Придбання
контейнерів
Звичайні
 
150
 
50
 
50
 
 
50
 
-
 
-
Місцевий бюджет, кошти підприємства
 
300,0
 
100,0
 
100,0
 
100,0
 
-
 
-
Для роз-дільного збирання
 
100
 
-
 
-
 
-
 
50
 
50
Бюджети вищого рівня
 
600,0
 
-
 
-
 
-
 
300,0
 
300,0
Всього:
250
50
50
50
50
50
 
900,0
100,0
100,0
100,0
300,0
300,0
Придбання
сміттєвозів
Звичайні
2
-
1
1
-
-
Бюджети вищого рівня
2000,0
1000,0
1000,0
-
-
-
Для роз-дільного збирання
 
2
 
-
 
-
 
-
 
1
 
1
Бюджети вищого рівня
 
2000,0
 
-
 
-
 
-
 
1000,0
 
1000,0
Всього:
4
-
1
1
1
1
 
4000,0
1000,0
1000,0
-
1000,0
1000,0
Придбання
трактору МТЗ
1
-
-
1
-
-
Бюджети вищого рівня
800,0
-
-
800,0
-
-
Придбання
бульдозеру
1
-
-
1
-
-
Бюджети вищого рівня
800,0
-
-
800,0
-
-
Будівництво
сортувальної станції
1
-
-
1
-
-
Інші джерела
30000,0
-
-
-
30000,0
-
ВСЬОГО:
 
 
 
 
 
 
 
37080,0
  1330,0
1450,0
1700,0
31300,0
1300,0


УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 168
 
 
 

 

 Про    постановку    на     баланс
Сіверського МСКП  нежитлового
приміщення
 
 
         Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про постановку на баланс Сіверського МСКП нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Сіверськ, вул. Садова, 1б, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Поставити на баланс Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства (Пшенка) нежитлове приміщення загальною площею 73,5 кв.м, розташоване за адресою: м. Сіверськ, вул. Садова, 1б.
 
         2. Міському голові Черняєву А.О. створити комісію з прийому-передачі нежитлового приміщення згідно пункту 1 даного рішення.
 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
 
 
Міський голова                                                                         А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 169
 
 
 

 

 Про   встановлення    пільг   щодо
земельного податку, що сплачується
на  території  м. Сіверська
Розглянувши службову записку провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо встановлення пільг зі сплати земельного податку (додається) органів державної влади, місцевого самоврядування інших бюджетних установ, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
 
         1. Звільнити від сплати земельного податку: ограни державної влади та місцевого самоврядування, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, науки, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, інші бюджетні установи, які повністю утримуються (фінансуються) за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
 
         3. Доручити відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради (Левицькій) здійснити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Капінус).
 
 
 
 
Міський голова                                                                         А.О.Черняєв
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 170
 
 
 

 

 Про надання згоди на встановлення
(відновлення )       меж      земельної
ділянки   в    натурі    (на  місцевості)
гр. Череповському А.В.
 
           Розглянувши заяву гр. Череповського А.В. від 25.10.2016 про надання згоди на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розташованої в межах м. Сіверська по вул. ім. З. Космодем’янської, 18 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 80, 81, 116, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
           Надати згоду гр. Череповському Анатолію Васильовичу (паспорт ВС 922955, виданий 04.05.2001, ідн. № 2233107939), на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська, орієнтовною площею до 0,1000 га, яка розташована у м. Сіверську по вул. ім. З. Космодем’янської, 18, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 -  171
 
 
 

 

 Про надання згоди на встановлення
(відновлення )       меж      земельної
ділянки   в    натурі    (на  місцевості)
гр. Олійник Н.Е.
 
 
           Розглянувши заяву гр. Олійник Н.Е. від 28.10.2016 про надання згоди на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розташованої в межах м. Сіверська по провул. ім. Ф. Чернишевського, 25 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 80, 81, 116, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           Надати згоду гр. Олійник Наталі Енверівні (паспорт ВК 449966, виданий 22.01.2008, ідн. № 2550211262), на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська, орієнтовною площею до 0,1000 га, яка розташована у м. Сіверську по провул. ім. Ф. Чернишевського, 25, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.
 
 
 
 
Міський голова                                                                         А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 172
 
 
 

 

 Про надання згоди на встановлення
(відновлення )       меж      земельної
ділянки   в    натурі    (на  місцевості)
гр. Бекіній Л.Т.
 
 
           Розглянувши заяву гр. Бекіної Л.Т. від 07.11.2016 про надання згоди на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розташованої в межах м. Сіверська по вул. ім. П. Новодрана, 23, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та передачі її безоплатно у власність, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 80, 81, 116, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           Надати згоду гр. Бекіній Любові Тимофіївні (паспорт ВВ 835250, виданий 28.07.1999, ідн. № 1975908445), на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська, орієнтовною площею до 0,1000 га, яка розташована у м. Сіверську по вул. ім. П. Новодрана, 23 та передачі її безоплатно у власність, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.
 
 
 
 
Міський голова                                                                         А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 173
 
 
 

 

 Про надання дозволу на складання
технічної   документації   щодо
встановлення   меж   земельної
ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Бекіній Л.Т.
 
           Розглянувши заяву гр. Бекіної Л.Т. від 07.11.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська по  вул.  ім. П. Новодрана, 23 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та передачі її безоплатно у власність, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл гр. Бекіній Любові Тимофіївні (паспорт ВВ 835250, виданий 28.07.1999, ідн. № 1975908445), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. Нижня, 24, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул.  ім. П.Новодрана, 23, та передачі її безоплатно у власність, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.
 
           2. Рекомендувати гр. Бекіній Л.Т. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Черняєв
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 174
 
 
 

 

 Про внесення змін до рішення
міської  ради від 11.10.2016 № 7/13-159 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки
в оренду гр. Богдановій З.І.»
 
 
Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 11.10.2016 № 7/13 - 159 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду гр. Богдановій З.І.» для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             
 
ВИРІШИЛА:
 
           Внести до рішення міської ради від 11.10.2016 № 7/13 - 159 «Про надання дозволу на розробку проектувідведення земельної ділянки в оренду
гр. Богдановій З.І.», такі зміни:
 
         - замість слів «на розробку проекту відведення земельної ділянки» слід читати слова «на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
10.11.2016
Сіверськ
                7/14 - 175
 
 
 

 

 Про преміювання
             
 
          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
                         
ВИРІШИЛА:
 
1. Преміювати міського голову Черняєва Андрія Олександровича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
                                                 
- за жовтень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.
 
2. Преміювати секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
                                                 
- за жовтень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.
 
3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за жовтень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.
 
4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за жовтень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.
 
5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за жовтень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.
 
6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2016 рік.
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...