Проекти рішення міської ради

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 


 Про звіт міського голови за період

з 11.11.2015 по 10.11.2016 рр.

 

 

 

           Заслухавши звіт міського голови Черняєва А.О. за період з 11.11.2015 по 10.11.2016 рр., керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26, частиною 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВІРІШИЛА:

 

 

               Звіт міського голови Черняєва Андрія Олександровича за період

з 11.11.2015 по 10.11.2016 рр. прийняти до відома (звіт додається).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 


 Про затвердження Положення

про порядок подання та розгляду

електронних петицій

 

З метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Сіверської міської ради, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій згідно з додатком.

2. Постійній комісії Сіверської міської ради з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Колесникова) підготувати відповідні зміни до Регламенту Сіверської  міської ради.

3. Відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради  (Левицька)  офіційно оприлюднити дане рішення на сайті Сіверської міської ради .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Сіверської міської ради Гатченко Світлану Вікторівну.

 

Міський голова                                                                           А.О.Черняєв

 

        Додаток

          до рішення міської  ради

                                                                                           10.11.2016 № 7/14

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок подання та розгляду електронних петицій

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної їх кількості, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

 

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Сіверській  міській раді, забезпечує загальний відділ виконкому міської ради.

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Сіверської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.5. Електронна петиція подається ініціатором через портал «Електронних петицій до влади м. Сіверська» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».

2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційному порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська»,  зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.

2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  адміністратором сайту на відповідність  вимогам пункту 2.2 та 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається мотивована відмова.

2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, посадова особа на яку покладено відповідні обовяз’ки передає петицію на розгляд міському голові (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка виконує його обов’язки), який розглядає її впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування.

2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська», а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації. Для розгляду електронної петиції органом або посадовою особою, якій  вона подана, необхідно зібрати на її підтримку не менше 100 підписів впродовж не більше 90 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Збір голосів здійснюється на офіційному порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» у розділі «Петиції». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються посадовою особою недійсними та не враховуються при підрахунку голосів, про що посадова особа  повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається посадовою особою на розгляд відповідному органу чи посадовій особі.

3.2. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.3. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше десяти робочих днів від дня її реєстрації.

3.4. В разі якщо питання в зазначений термін вирішити неможливо, відповідний орган або посадова особа встановлюють необхідний термін для його розгляду, який не може перевищувати тридцяти календарних днів, про що повідомляє ініціатора. Якщо питання, порушене в петиції, подане на розгляд Сіверської міської ради або виконавчого комітету міської ради, термін розгляду петиції збільшується на кількість днів, необхідних для оприлюднення проекту рішення відповідного колегіального органу згідно вимог чинного законодавства. Інформація про терміни розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

3.5. Електронна петиція після її реєстрації розглядається органом або посадовою особою, якій вона подана. На розгляд може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю щодо питань, піднятих у тексті Петиції під час її розгляду на пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету міської ради.

3.6. Міська рада проводить громадські слухання або консультації з громадскістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції.

3.7. Результати розгляду електронної петиції не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду, оприлюднюється на порталі «Електронних петицій до влади м. Сіверська» і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються, або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх прийнятих рішень (розпоряджень, наказів, тощо).

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 


 Про  внесення  змін   до   рішення

міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46

«Про міський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік, керуючись  статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46 «Про міський бюджет на 2016 рік»:

 

         1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2016 рік:

 

-  доходи міського бюджету у сумі 9 374 764   грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 9 122 214 грн., доходи спеціального фонду бюджету 252 550 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

 

-  видатки міського бюджету у сумі 9 497 986 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 9 223 214 грн., видатки спеціального фонду бюджету  274772 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

 

         1.2. В пункті 4 цифри «141500» замінити цифрами «798 452».

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 


 Про     затвердження       Плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних  актів  Сіверської

міської  ради  на  2017 рік

 

         З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   Сіверської міської ради на 2017  рік (додається).

 

         2. Доручити начальнику відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицькій Г.Л. здійснити оприлюднення Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   Сіверської міської ради на 2017  рік, затвердженого цим рішенням.

 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус). 

 

 

 

Міський голова                                                                       А.О.Черняєв

                     


                                                                                    Додаток

                                                                                   до рішення міської  ради

                                                                           10.11.2016 № 7/ 14 -

 

 

План діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів   Сіверської міської ради на 2017  рік

 

 

з/п

Вид

документу

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття

Строки підготовки

Найменування органів розробників проекту

Відповідальні за підготовку

 

1

 

Рішення міської ради

 

Про встановлення ставок місцевих податків та зборів у м. Сіверську  на 2017 рік

 

 

Приведення у відповідність до законодавства України

 

 

І півріччя 2017 року

 

Відділ економіки та торгівлі виконкому Сіверської міської ради

 

Капінус Н.В.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                      С.В. Гатченко


1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 


 Про затвердження Програми

поводження з твердими побутовими

відходами в м. Сіверську на 2017-2021рр.

 

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську на 2017-2021рр., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську на 2017-2021рр.

 

          2.  Директору Сіверського міського спеціалізованого підприємства (Пшенка) забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою.

 

           3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих ради Гатченку Віталію Анатолійовичу щороку звітувати на засіданнях міської ради та у ЗМІ про хід виконання даного рішення.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус) та з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

Міський голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

                                                                       

                    Додаток

          до рішення міської  ради

                                                                                           10.11.2016 № 7/14

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

В м. СІВЕРСЬКУ

НА 2017-2021 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Відсутність ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами зумовлює їх накопиченню у значній кількості у місцях видалення, що призводить до нарощування антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних компонентів – землі, водних та атмосферних ресурсів, порушення ландшафтів, погіршення умов проживання населення.

Актуальність і доцільність розробки Програми поводження з твердими побутовими відходами (далі - з відходи) визначається багатьма чинниками. Складна екологічна ситуація та тенденції до подальшого забруднення природного середовища побутовими відходами зумовлюють необхідність вжиття невідкладних заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами та екологічного оздоровлення довкілля. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому.

Забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і споживання набуває для міста все більшої гостроти. У містіпобутові відходи складуються у балках, ярах, канавах, у берегів річки. Гострою залишається проблема стихійних сміттєзвалищ. Це пов’язано з тим, що не все населення охоплено збором та вивозом побутових відходів та недостатньою кількістю контейнерів для збору відходів. Ще однією проблемою у даній сфері є утворення метану та летких вуглеводнів на полігоні ТПВ внаслідок анаеробних процесів, які відбуваються у захоронених шарах сміття без доступу повітря. Це спричиняє забруднення атмосферного повітря та створює високу імовірність загоряння сміття.

Зазначені проблеми вже не один рік визначають необхідність розробки програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Сіверську, основним спрямуванням якої є створення умов для розвитку сфери поводження з відходами, побудованій на принципах раціональності та екологічної безпеки. Формування заходів, передбачених Програмою,нерозривно пов’язано з необхідністю впровадження сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами, зокрема – раціональної організації роздільного збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів. Це змішані побутові відходи, небезпечні побутові відходи, побутові відходи від ремонту, побутові відходи електронного та електричного обладнання, ресурсноцінні побутові відходи, харчові відходи.

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі - Програма) на 2017-2021 роки спрямована на поліпшення стану благоустрою м. Сіверська, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, а також на розв’язання ключових екологічних проблем міста, пов’язаних із неефективним поводженням з твердими побутовими відходами, запобігання накопиченню твердих побутових відходів у місцях їх складування, підвищення ефективності повторного використання відходів шляхом нарощування обсягів їх утилізації, що сприятиме зниженню негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Правовою основою Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами».

Контроль за реалізацією Програми здійснюють екологічна інспекція, районна санітарна епідеміологічна станція, відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує Сіверська міська рада. Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів: міського бюджету, бюджету комунального підприємства, районного та державного бюджетів, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, позабюджетні кошти.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –37 080 000 грн., у тому числі: кошти місцевого бюджету – 300 000 грн., кошти місцевого та бюджетів вищого рівня –  580 000 грн., кошти бюджетів вищого рівня – 5 600 000 грн., інші – 30 000 000 грн. (додаток до Програми).

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є координація дій місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знешкодження та захоронення побутових відходів, проведенню комплексної оцінки екологічного стану сміттєзвалища, впровадженню нових та розширенню і модернізації діючих потужностей, впорядкуванню та облаштуванню існуючого полігону ТПВ, обмеженню шкідливого вплину сміттєзвалища на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з побутовими відходами.

Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

1. Затвердити схему санітарного очищення м. Сіверська.

2. Реформувати систему санітарного очищення в місті.

3.Забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ.

4. Облаштування полігону ТПВ, контейнерних майданчиків.

5. Зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання.

6. Впровадити роздільне збирання побутових відходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН

СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ В м. СІВЕРСЬКУ.

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ

 

У м. Сіверську організовано централізований вивіз твердих побутових відходів. Збором, вивезенням та розміщенням відходів на полігоні займається єдине в місті комунальне підприємство Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство. Послугами підприємства охоплені приватний сектор міста, житловий фонд, приватні підприємці, підприємства, бюджетні та інші установи та організації міста. Однак договорами охоплено не всіх мешканців. Мешканці приватних будинків здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів самостійно на своїх садибах. Досить пасивно ведеться робота і з укладання договорів з мешканцями багатоквартирних будинків. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів призводить до утворення стихійних звалищ на полях, лісових угіддях, вздовж доріг, що значно погіршує екологічний і санітарний стан довкілля. Основним способом видалення твердих побутових відходів  в місті є їх захоронення на полігоні ТПВ, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам.

Площа полігону ТПВ 11,28га. Полігон обслуговується з 1951 року. На полігоні розміщуються відходи 4 класу небезпеки, які вивозяться від домовласників приватного та житлового фонду, підприємств, організацій міста. Приймання відходів на полігоні передбачений навалом.

Полігон не має обвалування та інших засобів захисту довкілля. Тривале накопичення побутових відходів приводить до виникнення не передбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, метал).

Проектом реконструкції полігону ТПВ передбачається:

-         захист ділянки складування ТПВ від стоку поверхневих вод з вище розташованих земельних масивів;

-         улаштування огорожі по периметру полігону;

-         планування основи полігону з метою формування оптимальної поверхні;

-         улаштування протифільтраційного екрану для полігону;

-         улаштування водовідвідних канав по межі складування для локалізації забруднених дощових вод;

-         переміщення, ущільнення та ізоляція ґрунтом існуючих ТПВ;

-         організація адміністративно-побутової зони;

-         улаштування ставка-накопичувача фільтрату та дощових вод;

-         складування ТПВ та організація ухилів під лісонасадження рекреаційного призначення;

-         рекультивація полігону з подальшою витримкою зачиненого полігону не менше 2-х років;

-         моніторинг забруднень, що надходять з об’єкта поховання ТПВ до стабілізаційного періоду (40-50 років).

На даний час роздільне збирання твердих побутових відходів в м. Сіверськ не запроваджено.

Для забезпечення найбільш повного та ефективного поводження з відходами необхідне будівництво сортувальної станції та придбання обладнання:

-         контейнери для роздільного збору відходів;

-         механізованої лінії для сортування відходів на полігоні.

Необхідне запровадження компостування органічних відходів та організація вивезення відходів 1-го та 2-го класу небезпеки до спеціалізованих підприємств з утилізації та переробки.

         Для реалізації програми необхідно придбати наступну техніку:

- автомобіль-сміттєвоз Б 10 М ЧТЗ з боковим завантаженням;

- бульдозер Б 10 М ЧТЗ;

- трактор МТЗ-82 БОРЕСК з навісним обладнанням та причепами для збору, транспортування, знешкодження і складування відходів.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Оснащення комунальних підприємств сучасними сміттєвозами і контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як самого міста, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище; - зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.


Додаток до Програми

ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. ВАРТІСТЬ З ЇХ ВИКОНАННЯ

 

Заходи

Показники заходів, од.

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

Всього

 

2017р.

 

2018р.

 

2019р.

 

2020р.

 

2021р.

 

Джерела фінан-сування

 

Всього

 

2017р.

 

2018р.

 

2019р.

 

2020р.

 

2021р.

Проведення моніторингу ТПВ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Місцевий бюд-жет та бюджет вищого рівня

        

80,0

 

30,0

 

50,0

 

-

 

-

 

-

Паспортизація полігону ТПВ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Місцевий бюд-жет та бюджет вищого рівня

 

200,0

 

200,00

 

-

 

-

 

-

 

-

Схема санітарного  очищення міста

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Місцевий бюд-жет та бюджет вищого рівня

 

300,0

 

-

 

300,00

 

-

 

-

 

-

Придбання

контейнерів

Звичайні

 

150

 

50

 

50

 

 

50

 

-

 

-

Місцевий бюджет, кошти підприємства

 

300,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

-

 

-

Для роз-дільного збирання

 

100

 

-

 

-

 

-

 

50

 

50

Бюджети вищого рівня

 

600,0

 

-

 

-

 

-

 

300,0

 

300,0

Всього:

250

50

50

50

50

50

 

900,0

100,0

100,0

100,0

300,0

300,0

Придбання

сміттєвозів

Звичайні

2

-

1

1

-

-

Бюджети вищого рівня

2000,0

1000,0

1000,0

-

-

-

Для роз-дільного збирання

 

2

 

-

 

-

 

-

 

1

 

1

Бюджети вищого рівня

 

2000,0

 

-

 

-

 

-

 

1000,0

 

1000,0

Всього:

4

-

1

1

1

1

 

4000,0

1000,0

1000,0

-

1000,0

1000,0

Придбання

трактору МТЗ

1

-

-

1

-

-

Бюджети вищого рівня

800,0

-

-

800,0

-

-

Придбання

бульдозеру

1

-

-

1

-

-

Бюджети вищого рівня

800,0

-

-

800,0

-

-

Будівництво

сортувальної станції

1

-

-

1

-

-

Інші джерела

30000,0

-

-

-

30000,0

-

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

37080,0

  1330,0

1450,0

1700,0

31300,0

1300,0


1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання згоди на встановлення

(відновлення )       меж      земельної

ділянки   в    натурі    (на  місцевості)

гр. Череповському А.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Череповського А.В. від 25.10.2016 про надання згоди на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розташованої в межах м. Сіверська по вул. ім. З. Космодем’янської, 18 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 80, 81, 116, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Надати згоду гр. Череповському Анатолію Васильовичу (паспорт ВС 922955, виданий 04.05.2001, ідн. № 2233107939), на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська, орієнтовною площею до 0,1000 га, яка розташована у м. Сіверську по вул. ім. З. Космодем’янської, 18, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання згоди на встановлення

(відновлення )       меж      земельної

ділянки   в    натурі    (на  місцевості)

гр. Олійник Н.Е.

 

           Розглянувши заяву гр. Олійник Н.Е. від 28.10.2016 про надання згоди на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розташованої в межах м. Сіверська по провул. ім. Ф. Чернишевського, 25 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 80, 81, 116, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Надати згоду гр. Олійник Наталі Енверівні (паспорт ВК 449966, виданий 22.01.2008, ідн. № 2550211262), на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська, орієнтовною площею до 0,1000 га, яка розташована у м. Сіверську по провул. ім. Ф. Чернишевського, 25, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2016

Сіверськ

                7/14 -

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської  ради від 11.10.2016 № 7/13-159 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки

в оренду гр. Богдановій З.І.»

 

 

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 11.10.2016 № 7/13 - 159 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду гр. Богдановій З.І.» для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

           Внести до рішення міської ради від 11.10.2016 № 7/13 - 159 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду

гр. Богдановій З.І.», такі зміни:

 

         - замість слів «на розробку проекту відведення земельної ділянки» слід читати слова «на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...