13.10.2016

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 146

 

 

 
 

 

 

 Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши  пропозиції депутатів міської ради щодо об’єднання (додаються), враховуючи результати громадських обговорень, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста

Сіверська Сіверської міської ради,  сіл Серебрянка, Григорівка Серебрянської сільської ради, сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради, сіл Різниківка, Свято-Покровське Різниківської сільської ради   в Сіверську міську територіальну громаду з центром у місті Сіверську .

 

2.     Міському голові Черняєву А.О. звернутися до Серебрянської,

Дронівської, Різниківської сільських рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 147

 

 

 
 

 

 

 Про виконання міського бюджету

за ІІІ квартал  2016 ріку

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за ІІІ квартал 2016 року, на виконання рішення міської ради від 24.12.2015 року  № 7/4-46  «Про міський бюджет на 2016 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за  ІІІ квартал 2016 рік  прийняти до відома.

 

            2. Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 6 787 679 грн., в тому числі загального фонду 6 547 287 грн.; спеціального фонду                       240 392 грн. (додаток 1).

 

            3. Затвердити видатки міського бюджету у сумі 6 197 880 грн., в тому числі: загального фонду 5 937 714 грн.; спеціального фонду  260 166 грн. (додаток 2).

 

            4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                        А.О. Черняєв                                                                                     

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 148

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення  змін   до   рішення

міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46

«Про міський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік, враховуючи рішення Бахмутської районної ради від 28.09.2016 року  № 7/13-127 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/3-31 «Про районний бюджет на 2016 рік», керуючись  статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46 «Про міський бюджет на 2016 рік»:

 

         1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2016 рік:

 

-  доходи міського бюджету у сумі 9 254 764   грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 9 002 214 грн., доходи спеціального фонду бюджету 252 550 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 9 377 986 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 9 103 214 грн., видатки спеціального фонду бюджету  274772 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

 

         1.2. В пункті 4 цифри «141500» замінити цифрами «748 452».

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         А.О. Черняєв                                                                                      

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 149

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення   змін   до   рішення

міської ради від 20.11.2015 № 7/1-15 «Про затвердження Плану діяльності

з  підготовки  проектів  регуляторних

актів Сіверської міської ради на 2016рік»

 

        З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Доповнити додаток до рішення міської ради від 20.11.2015 № 7/1 - 15 «Про  затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сіверської міської ради на 2016 рік» пунктом 4 наступного змісту:

 

№ з/п

Вид документу

Назва проекту регуляторного акту

Мета прийняття

Строк підготовки

 

Найменування органів розробників проекту

Відповідальні за підготовку

4

Рішення міської

ради

Про  затвердження Порядку виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності

Визначення Порядку виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності

IV квартал 2016 року

Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради

Левицька Г.Л.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 150

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

Міської   ради   від   17.01.2012 

№ 6/12-244 «Про затвердження

Порядку   передачі    в   оренду

комунального майна територіальної громади м. Сіверська»

 

 Розглянувши службову записку від 05.10.201.65 начальника відділу з питань соціальної та правової політики виконкому міської ради                     Левицької Г.Л. про внесення змін до рішення міської ради від 17.01.2012  №6/12-244  «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Сіверська», з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Сіверська,  враховуючи Законом України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись статтями  26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 17.01.2012 № 6/12-244   «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Сіверська», виклавши додатки 1 та 2 даного рішення  в новій редакції.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А.О. Черняєв

 


            Додаток 1

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13 – 150

 

 

ПоРяДОК

передачі в оренду майна комунальної власності

територіальної громади  м. Сіверська

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Сіверська (далі – Порядок) регламентує особливості передачі в оренду об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Сіверська (далі – комунальне майно), регулює організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна та правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання майна, укладання, припинення та розірвання договору оренди майна.

1.2. Порядок розроблений на підставі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно – правових актів з метою підвищення ефективності використання комунального майна, удосконалення процесу передачі в оренду комунального майна та забезпечення  надходження коштів від оренди до міського бюджету та на рахунки балансоутримувачів.

1.3. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Положенням.   

 

2.     Об’єкти оренди

 

Об’єктами оренди комунального майна є:

-       цілісні майнові комплекси (надалі ЦМК) комунальних підприємств та

їх структурних підрозділів;

-       нерухоме майно (нежитлові приміщення, будівлі, споруди);

-       окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться в

оперативному управлінні або господарському віданні комунальних підприємств, організацій, установ;

-       інше майно, не заборонене до оренди діючим законодавством

         Нерухоме майно Сіверської міської ради, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду. 
 

3.     суб’єкти орендних відносин

 

     Орендодавцем комунального майна від імені територіальної громади м.

Сіверська щодо оренди комунального майна є Сіверська міська рада та підприємства, в господарському віданні та в оперативному управлінні яких перебуває майно Сіверської міської ради.

         Орендарями комунального майна можуть бути господарські товариства, підприємства, установи  інші юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. 

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись, як суб’єкт підприємницької діяльності.

 

4.     Порядок набуття комунального майна в оренду

 

4.1.         Комунальні підприємства, установи та організації, в повному господарському віданні або в оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними, зобов’язані протягом 10 робочих днів з моменту виявлення такого майна, надавати до міської ради інформацію для його внесення до переліку об’єктів, які можуть бути надані в оренду. Зазначена інформація повинна містити наступні дані: найменування об´єкту, адреса, площа (до листа додається розрахунок площі з урахуванням місць загального користування), поверх об'єкта, витяг з технічного паспорту нерухомого майна з позначенням об’єкта оренди, технічний стан об'єкта оренди, благоустрій, забезпеченість комунікаціями та інші відомості, що мають значення для опису об'єкта оренди.

4.2.         Відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (далі - відділ) формує щороку на підставі інформації комунальних підприємств, установ та організацій, в повному господарському віданні або в оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно (далі – балансоутримувачів), перелік об’єктів, які можуть бути надані в оренду. Перелік змінюється по мірі надходження інформації від балансоутримувачів. Перелік об’єктів, які можуть бути надані в оренду формується відділом протягом 10 робочих днів і розміщується на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

Інформація про перелік об’єктів, які можуть бути надані в оренду, є відкритою та надається відділом на запит будь-якої зацікавленої особи безоплатно.

4.3.         Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

         - від фізичних або юридичних осіб, які можуть буди орендарями відповідно до цього Порядку;

         - від підприємств, за якими закріплене майно на праві господарського відання або оперативного управління;

- від міської ради.

4.4.     Фізичні або юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (потенційні орендарі), подають  до відділу заяву.

4.5.     До заяви про намір взяти комунальне майно в оренду (або для участі у конкурсі) потенційний орендар додає такий перелік документів:

- належним чином засвідчену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів (для юридичних осіб);

- копії сторінок паспорта (1, 2 сторінка, остання сторінка із зазначенням місця проживання) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (для фізичної особи);

- копію рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння іншої ознаки неприбутковості  (в разі необхідності);

- копію ліцензії (у разі здійснення діяльності, яка потребує ліцензування);

4.6.         У випадку укладання договору оренди майна на новий термін орендар до заяви додає:

- належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної або фізичної особи з наданням відповідних повноважень (подається у разі неявки керівника);

- посвідчені нотаріусом копії змін до установчих документів (у разі внесення змін (для юридичних осіб);

- копії сторінок  паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (у разі внесення змін (для фізичних осіб);

- копію чинного договору страхування орендованого майна.

4.7.    Інші копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб – підприємців, за умови її наявності) та підписом керівника.

4.8.    Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

4.9.    Розгляд заяв про оренду ЦМК, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Сіверська, здійснюється з урахуванням  особливостей, встановлених Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

4.10.                  Відділ протягом 15 днів після дати отримання  заяви розміщує на офіційному веб-сайті міської ради оголошення про намір передати майно в оренду. Оголошення має містити інформацію: найменування об'єкту оренди, адресу, площу, умови оренди, назву підприємства (установи, організації) в оперативному управлінні або господарському віданні якого перебуває  об'єкт оренди або відмовляє в передачі  в оренду і повідомляє про це заявника.

4.11.    Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення про намір передати майно в оренду до відділу приймаються заяви про оренду майна.

4.12.    У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться. Управління протягом 3-х робочих днів видає наказ про передачу майна в оренду.

4.13.    У разі находження двох і більше заяв, Сіверська міська рада оголошує конкурс на право оренди.

4.14.     Конкурс не проводиться при наявності  2-х або більше заяв, в разі,  якщо один із претендентів пропонує взяти в оренду всю площу приміщення, яке пропонується для передачі в оренду, а інші – його частину. В такому випадку договір оренди укладається без проведення конкурсу з претендентом, який бере в оренду всю площу приміщення. Якщо на взяття в оренду всієї площі приміщення надходять заяви від 2-х і більше претендентів, а інші на його частину, в конкурсі мають право брати учать претенденти, які подали заяви на оренду всієї площі приміщення.

4.15.     У передачі в оренду об’єктів (в укладенні договору оренди на новий строк) може бути відмовлено, якщо:

- власником було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку об'єкта оренди;

- об'єкт включено до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій згідно з рішенням міської ради;

- у разі наявності заяв на оренду майна з боку осіб, яким майно надається відповідно до законодавства та цього Порядку без проведення конкурсу;

- об'єкт оренди зарезервований для оперативного розміщення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, комунальних підприємств тощо;

- запропоновані умови подальшої експлуатації об'єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на цій території міста;

- відомості  про юридичну особу не підтверджено в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або вона перебуває в процесі припинення;

- порушені вимоги цього Порядку;

- орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста;

- є інші підстави, передбачені законами.

4.16.     У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального  обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних  видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з  таким заявником без проведення конкурсу.

4.17.    Інші випадки передачі комунального  майна  в  оренду без  проведення  конкурсу, визначаються відповідно до діючого законодавства України.

 

5.     Набуття права на оренду комунального майна

на конкурсних засадах

5.1.   Конкурс на право оренди комунального майна (надалі-Конкурс) проводиться за наявності заяв про оренду від двох і більше фізичних та/або юридичних осіб (надалі - Учасники).

5.2.   Конкурс також може проводитися за ініціативою орендодавця.

5.3.   Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об'єкта, письмово повідомляються про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс шляхом вручення повідомлення відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради.

5.4.   Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що створюється розпорядженням міського лови. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу покладається на відділ комунального господарства, землекористування та екології.

            Оголошення про Конкурс публікується в місцевих друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати його проведення і повинно містити такі відомості:

            - інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа);

            - умови конкурсу;

            - дата, час і місце проведення конкурсу;

            - кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

            - перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

5.5. Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням для того виду діяльності, що зазначений претендентом у конкурсній документації;

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат);

- збереження (створення) нових робочих місць;

Конкурс може передбачати і інші умови, які включаються на підставі пропозицій, запропонованих балансоутримувачем.

5.6. Відділ не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

5.7. Основним  критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

5.8. Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком  використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Сіверська, затвердженою рішенням Сіверської міської ради (далі – Методика).

5.9. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд  комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу  він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

         - інформацію про засоби зв'язку з ним;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

         - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

         - довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

5.10. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

 

6.     ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

6.1. Головою комісії є заступник міського голови, який за розподілом обов’язків здійснює контроль за  відділом комунального господарства, землекористування та екології. Заступником голови комісії є начальник відділу. До складу комісії  входять представники відділу, представники балансоутримувача об’єкту оренди, відділу з питань обліку та звітності Сіверської міської ради, відділу з питань економіки та торгівлі, депутати Сіверської міської ради. Конкурсна комісія в разі необхідності має право залучати до своєї роботи відповідних спеціалістів (за згодою їх керівників). Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови. Комісія  розпочинає  роботу з моменту підпису розпорядження про її створення. 
6.2. Основними завданнями комісії є: 
- визначення умов та строку проведення конкурсу; 
- розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі; 
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону; 
- складення протоколів. 

У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати пояснення  учасників конкурсу.

6.3. Члени комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення конкурсу, несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

- про учасників конкурсу,  їх кількість та конкурсні пропозиції до визначення переможця;

- яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

6.4. Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів комісії. Голос голови (у разі його відсутності – заступника голови) конкурсної комісії за умови рівного розподілу голосів членів комісії при визначенні переможця конкурсу є вирішальним.

6.5. Документи (крім пропозиції щодо розміру  орендної  плати) подаються  до  відділу у конвертах з написом  «На конкурс» з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим  засіданням, під час якого конверти розпечатуються. 

6.6. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується розпорядженням міського голови. Відділ протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

6.7. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

6.8. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.

6.9. У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів. При оголошенні повторного конкурсу відділ має право знизити початковий (стартовий) розмір ставки орендної плати за користування майном, яке передається в оренду, не більше ніж на 50 (п'ятдесят) відсотків.

6.10. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм  найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

6.11. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

6.12. Після затвердження списку учасників, допущених до  участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб). На засіданні можуть бути присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.

6.13. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

6.14. Голова комісії оголошує засідання відкритим, оприлюднює порядок проведення конкурсу та іншу необхідну інформацію.

6.15. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

6.16. Голова комісії (у разі його відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  заінтересованих осіб  розпечатує  конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

6.17. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів  «з  голосу» головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

6.18. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер  учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

6.19. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 5 відсотків від  найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

6.20. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Положення, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

6.21. Після  закінчення  засідання  комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається  протокол, у якому зазначаються відомості  про  учасників;  стартова  орендна  плата; пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу.  Протокол протягом двох робочих  днів після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

6.22. Протокол про результати конкурсу протягом  трьох  робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується розпорядженням міського голови.

6.23. Управління протягом трьох робочих днів після затвердження  результатів   конкурсу   письмово   повідомляє   про результати  конкурсу  всім  учасникам і публікує їх у виданнях,  в яких  було  надруковано  оголошення  про конкурс, та оприлюднює на офіційному веб-сайті міської ради.

6.24. Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у  конкурсі  -  з  оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те,  що конкурс не відбувся;

- укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного  комунального майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;

- проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

6.25. Відділ протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає у відділ підписаний проект договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені цим Порядком та включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

6.26. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 5.25 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання  комісії.

6.27. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до цього  Порядку, міський голова  скасовує своє розпорядження про визначення переможця.

6.28. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого цим Порядком.  На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Новим  переможцем  конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується розпорядженням міського голови.

6.29. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

- об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

- укладено договір з організацією, якій  об'єкт передається без проведення конкурсу відповідно до цього Порядку.

 

7. Укладення договору оренди

 

7.1. Відділ, на підставі поданої заяви, а у разі проведення конкурсу на право оренди комунального майна – на підставі протоколу конкурсної комісії, протягом 3 робочих днів готує розпорядження про передачу в оренду комунального майна.

7.2. Договір оренди укладається в місячний термін з дня підписання розпорядження, а при укладанні договору на новий термін з дня подання орендарем заяви.

7.3. Договір оренди укладається у письмовій формі (додаток до Порядку).

7.4. Договір оренди укладається на строк, встановлений договором. Договір оренди строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на орендаря.

7.5. Договір оренди повинен містити істотні умови, визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна». До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

7.6. Для укладення договору оренди Орендар зобов’язаний протягом одного місяця з дня прийняття наказу про передачу комунального майна в оренду надати до відділу наступні документи:

- незалежну оцінку об’єкта оренди;

- розрахунок орендної плати, здійснений балансоутримувачем;

7.7. При недотриманні строку подання документів без поважних причин розпорядження про передачу комунального майна в оренду підлягає скасуванню, про що в 15 денний строк письмово повідомляється заявник.

7.8.  Строк оренди у договорі визначається відповідно до чинного законодавства.

7.9. Обчислення строку дії договору оренди починається з дня його укладення (підписання або нотаріального посвідчення та державної реєстрації).

7.10. Передача об’єкта оренди здійснюється одночасно з укладенням договору та оформлюється актом прийому-передачі об’єкта оренди, який підписується між балансоутримувачем і орендарем та затверджується Управлінням.

7.11. Орендна плата за оренду комунального майна визначається відповідно до Методики. Розмір орендної плати за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.

7.12. Розрахунок розміру орендної плати проводиться балансоутримувачем згідно з Методикою.

7.13. Розрахунок розміру орендної плати, підготовлений уповноваженими особами балансоутримувача, додається до договору оренди та складає його невід'ємну частину.

7.14. Орендна плата встановлюється в грошовій формі і вноситься незалежно від наслідків господарської діяльності орендаря з дня підписання договору оренди.

7.15. Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін або змінено на вимогу однієї із сторін у випадках зміни методики її розрахунку, зміни цін і тарифів (ставки орендної плати) та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України, рішеннями міської ради, що набрали чинності, у порядку, визначеному законодавством.

7.16. Вартість комунальних послуг, експлуатаційних витрат, інших послуг, що надаються спеціалізованими організаціями, не входить до складу орендної плати та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з організаціями, що надають такі послуги або відшкодовує витрати балансоутримувачу на  утримання орендованого майна  та отримані комунальні послуги орендарю на підставі укладених договорів.

7.17. Відшкодування плати за користування земельною ділянкою здійснюється орендарем на підставі окремого договору, укладеного з балансоутримувачем.

7.18. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади м. Сіверська на це майно.

7.19. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни чи розірвання договору оренди.

7.20. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. Орендодавець  має право на одностороннє дострокове розірвання договору оренди у разі невиконання орендарем своїх зобов'язань, передбачених договором оренди.

7.21. Зміна або розірвання вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди, крім випадків, визначених цим Порядком.

7.22. В разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов'язаний повернути орендодавцю об'єкт оренди аналогічно порядку, встановленому для передачі майна в оренду.

7.23. У разі відсутності орендаря чи його небажання підписати відповідний акт, останній складається комісією, створеною балансоутримувачем об’єкта оренди за участю представників орендодавця, на підставі якого договір оренди вважається розірваним з дати складання акту.

7.24. У разі відсутності орендаря чи його небажання підписати угоду про дострокове розірвання договору оренди з ініціативи орендодавця, останній підписується комісією, створеною балансоутримувачем об’єкта оренди за участю представників орендодавця.

7.25. Якщо орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

7.26. В разі несвоєчасного звільнення об'єкта оренди при припиненні або розірванні договору оренди, орендар сплачує компенсацію за використання об'єкта оренди в розмірі подвійної орендної плати по день його передачі орендодавцеві за актом приймання-передання.

7.27. У разі, якщо орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

7.28. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором, якщо інше не встановлено законодавством. Зазначені дії оформляються  додатковою угодою до діючого договору оренди, яка  є його невід'ємною частиною або договором оренди на новий термін,  при обов'язковій наявності договору страхування, незалежної оцінки майна (у випадку, передбаченому цим Порядком), відсутності заборгованості.

7.29. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

7.30. Оплата послуг з проведення незалежної оцінки, рецензування звіту про оцінку майна проводиться за рахунок орендаря.

7.31. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий строк та на нових умовах за погодженням сторін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб орендодавця або з інших підстав, визначених законодавством.

7.32. У разі недосягнення домовленостей щодо умов договору переважне право орендаря припиняється.

7.33. У разі, якщо орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

7.34. Орендодавець та балансоутримувач мають право на безперешкодний доступ до об’єкта оренди з метою контролювання стану, напрямків та ефективності використання орендованого майна, виконання істотних умов договору оренди.

 

8. Суборенда

 

8.1. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено договором оренди.

8.2. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

8.3. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до міського бюджету.

8.4. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

8.5. Для отримання згоди на передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду, орендар подає орендодавцю заяву, в якій вказується повна назва або прізвище, ім'я, по батькові суборендаря, площа, яка передаватиметься в суборенду; вид діяльності, яку буде провадити суборендар в об'єкті оренди (його частині).

8.6. До заяви орендар додає проект договору суборенди  та відомості про суборендаря (перелік документів, який подається при намірі взяти комунальне майно в оренду), копію письмової заяви суборендаря до орендаря з проханням надати орендоване приміщення у суборенду.

8.7. Відділ розглядає наданий орендарем пакет документів на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та Порядку, і у разі відсутності зауважень готує розпорядження  про надання згоди орендарю на передачу комунального майна (його частини) в суборенду.

8.8. Строк надання комунального майна (його частини) в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

8.9. Надання орендарю згоди на передачу майна (його частини) в суборенду оформляється розпорядженням міського голови.

8.10. Орендар в десятиденний термін з дня підписання Договору суборенди надає орендодавцю копію договору суборенди.

8.11. В разі припинення або розірвання договору суборенди орендар письмово повідомляє про це орендодавця та надає копію додаткової угоди про припинення договору суборенди.

8.12. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

8.13. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

 

9. Поліпшення об’єкту оренди

 

9.1. Орендар здійснює поточний ремонт об’єкту оренди, утримує орендоване майно у безпечному стані і в порядку, передбаченому санітарними, протипожежними правилами експлуатації та нормативно законодавчими актами з охорони праці, особливу увагу звертаючи на оформлення фасаду та архітектурний облік будівлі, в якій знаходиться орендоване приміщення за рахунок власних коштів.

9.2. Поліпшення об’єкту оренди, що можуть бути відокремлені без заподіяння йому шкоди, які здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, Орендар вправі залишити за собою.

9.3. Орендар має право за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення об’єкту оренди в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

9.4. Вартість невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів орендаря не підлягає відшкодуванню в разі:

а) закінчення терміну дії договору оренди;

б) дострокового розірвання договору оренди з ініціативи орендаря;

в) дострокового розірвання договору оренди з ініціативи орендодавця внаслідок неналежного виконання орендарем умов договору;

г) здійснення невід'ємних поліпшень без згоди орендодавця;

ґ) якщо виконання робіт з невід'ємних поліпшень об'єкта оренди не відповідає переліку робіт, визначених орендодавцем;

д) відсутності підтвердження здійснення невід'ємних поліпшень за рахунок власних коштів орендаря. 

9.5. Можливість виконання орендарем робіт, пов'язаних з реконструкцією, реставрацією об'єкта оренди, визначається в порядку, передбаченому чинним містобудівним законодавством, але при обов'язковому попередньому узгодженні з орендодавцем, балансоутримувачем орендованого майна.

 

10. ПРОВЕДЕННЯ  Невід'ємних  ПОЛІПШЕНЬ

ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ

10.1. Невід'ємними поліпшенням об’єкту оренди є здійснені орендарем за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану об’єкту оренди та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

10.2. Для проведення здійснення  невід'ємних поліпшень об’єкту оренди, орендар звертається  до відділу комунального господарства, землекористування та екології Сіверської міської ради.

10.3. Процедура надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень об’єкту оренди включає такі етапи:

- подання заяви і пакета документів орендарем;

- розгляд заяви і документації орендаря;

- прийняття відповідного рішення.

10.4. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень об’єкту оренди орендар подає до міської ради заяву та такий пакет документів:

- інформація балансоутримувача щодо здійснення поліпшень об'єкту оренди з описом передбачуваних поліпшень;

- довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

- завірену копію проектно-кошторисної документації;

- звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень;

- копію ліцензії та дозволу на виконання робіт підрядній організації, яка буде виконувати ремонтно-будівельні роботи.

10.5. За результатами розгляду заяви орендарю міською радою  надається письмова згода на здійснення невід'ємних поліпшень об’єкту оренди у формі листа або мотивована відмова.

10.6. Згода на проведення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди надається на підставі розпорядження міського голови, яке містить інформацію про перелік невід’ємних поліпшень об’єкта оренди та їх кошторисну вартість.

10.7. В разі проведення орендарем розширення, реконструкції (комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів), технічного переобладнання, реставрації,  ремонту чи заміни основних конструктивних елементів приміщення, орендар звертається до Сіверської міської ради для розгляду цього питання та отримує дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області.

10.8. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю та балансоутримувачу.

10.9. Балансоутривувач зобов'язаний за рахунок орендаря виконувати технічний нагляд за пербігом виконання робіт та їх відповідність кошторисній та іншій документації.

10.10. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень  орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

         10.11. Акти виконаних робіт узгоджуються між балансоутримувачем і орендарем та затверджуються орендодавцем.

         10.12. Після затвердження орендодавцем актів виконаних робіт балансоутримувач здійснює збільшення балансової вартості об’єкту оренди на вартість проведених невід’ємних поліпшень. Ставка орендної плати визначається згідно з новою незалежною оцінкою об’єкта оренди.

         10.13. Поліпшення, що проведені орендарем за погодженням орендодавця, які неможливо відділити без спричинення шкоди об'єкту оренди, можуть компенсуватися орендарю у випадках, передбачених договором оренди та чинним законодавством, на підставі рішення орендодавця.

         10.14. Орендар який за згодою орендодавця здійснив невід’ємні поліпшення об’єкту оренди, має виключне право на приватизацію об’єкта оренди, у разі прийняття відповідного рішення  міської ради шляхом викупу.

10.15. Оцінка орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації здійснюється на підставі наказу Фонду державного майна  України від 27.02.2004  N 377.

 

11. КОНТРОЛЬ

 

11.1. Контроль за виконанням Орендарем своїх зобов'язань за договором покладається на Орендодавця. У разі порушень Орендарями своїх зобов'язань за договором, Орендодавець вживає відповідних заходів, передбачених договором оренди та чинним законодавством.

11.2. Контроль за своєчасністю здійснення платежів за оренду, поверненням об'єкту оренди при припиненні, розірванні договору, передачі Орендарем об’єкту оренди або його частини в суборенду покладається на балансоутримувачів.

11.3. Контроль за визначенням розміру плати за оренду (суборенду) покладається на Орендодавця. Контроль за спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до міського бюджету покладається на відділ з питань обліку та звітності виконкому Сіверської міської ради.

11.4. Балансоутримувачі здійснюють розрахунок та бухгалтерський облік орендної плати та плати за суборенду. В термін до 10 числа щомісячно балансоутримувачі надають відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому  міської ради та відділу з питань обліку та звітності міської ради звіт про нарахування та надходження орендної плати у розрізі кожного орендаря та звіт про діючі договори оренди.

11.5. Контроль за своєчасністю надходжень платежів за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Сіверська до міського бюджету здійснюється Орендодавцем та відділом з питань обліку та звітності виконкому міської ради. У разі порушення термінів сплати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Сіверська до міського бюджету, балансоутримувачем сплачується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочки (включаючи день оплати). 

11.6. Балансоутримувачі об’єктів оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Сіверська, у разі порушення Орендарем строків сплати орендної плати за договором оренди, здійснюють претензійно - позовну роботу із стягнення заборгованості з орендної плати згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                                             С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Додаток 2

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13150

 

 

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна

комунальної власності територіальної громади  м. Сіверська

 

1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ.

2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, що належить дорайонної комунальної власності.

3. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

4. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендарем та орендодавцем.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

У разі використання орендарем приміщення за різним цільовим призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акту розмежування орендованої площі, складеного комісією у складі орендодавця і орендаря.

5. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває це майно.

6. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати у відповідності до розміру орендних ставок визначенихрайонною радою;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за першій місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна ( крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.  

8. У разі оренди нерухомого майна( крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = (Воз + Внм)   х  Сор

 

де:      Опл – розмір річної орендної плати;

           Воз – вартість основних засобів, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

         Внм – вартість нематеріальних активів, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп

де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп – площа орендованого приміщення, кв. м.;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

9. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утворюються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариство Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

10. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

11. Розмір місячної орендної плати за першій місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

                                                                  Опл

Опл. міс. = ----------- х  Іпр  х  Ім

                                                                     12

де:      Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іпр – індекс інфляції з дати проведення незалежної оцінки до дати укладення договору оренди, або перегляду розміру орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць оренди.

12. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

13. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5- денний термін від дня одержання його письмової заяви.

16. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання, транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду нараховується без урахування пільг орендаря.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до спеціального фонду районного бюджету

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до спеціального фонду районного бюджету здійснюється орендодавцем.

18. Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами, що перебуває в районній комунальній власності - 100 відсотків спрямовується до спеціального фонду районногобюджету.

За нерухоме майно комунальних підприємств, організацій, установ та асоціації підприємств і організацій побутового обслуговування населення «Облпобутсоюз» - 50 відсотків від одержаної орендної плати (після сплати податків на додану вартість та прибуток) спрямовується до спеціального фонду районногобюджету, 50 відсотків комунальному підприємству, на балансі якого перебуває це майно і використовується на утримання, відновлення своїх основних засобів та поповнення власних обігових коштів.

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Додаток

                                                                  до Методики розрахунку і

                                                                       порядку використання плати

                                                                               за оренду майна комунальної      

                                                                               власності територіальної громади 

                                                                               м. Сіверська

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна комунальної власності

територіальної громади  м. Сіверська

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка

%

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3

Розміщення: 

40

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 

маклерських,рієлторських контор(агентств нерухомості), 

банкоматів

 

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4

Розміщення: 

30

 

виробників реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, 

тренажернихзалів

 

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів та автотоварів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8

Розміщення: 

20

 

клірингових установ

 

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

 

ресторанів

 

 

приватних закладів охорони здоров'я

 

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадятьгосподарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, 

скелець

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій засобів масової інформації:

 

 

- рекламного та еротичного характеру

 

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за 

участю юридичнихчи фізичних осіб інших держав, осіб без 

громадянства

 

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 

матеріали іноземних засобів масової інформації

 

 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

 

- офісних приміщень

 

9

Розміщення: 

18

 

крамниць – складів, магазинів – складів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

торговельних об'єктів з продажу: 

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

 

- автотоварів

 

 

- відео- та аудіо продукції

 

 

- антен

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17

11

Розміщення: 

15

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

 

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

 

складів

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12

Розміщення: 

13

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13

Розміщення: 

12

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

 

14

Розміщення: 

10

 

комп'ютерних клубів та інтернет - кафе

 

 

ветеринарних аптек 

 

 

рибних господарств

 

 

приватних навчальних закладів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно - вишукувальні, проектно - конструкторські роботи

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті8 цього додатка

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17

Розміщення:

8

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18

Розміщення: 

7

 

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20

Розміщення: 

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для  надання послуг поштового зв'язку

 

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео - та аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів

 

21

Розміщення: 

5

 

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

 

санаторно - курортних закладів для дітей

 

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету 

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів зажитлово – комунальні послуги

 

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22

Розміщення: 

4

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах

 

 

громадських вбиралень

 

 

камер схову

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23

Розміщення: 

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

 

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менше як 50 кв. метрів

 

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24

Розміщення: 

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

дитячих молочних кухонь 

 

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів  для пільгових категорій громадян

 

25

Розміщення: 

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян,  безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26

Розміщення транспортних підприємств з: 

 

 

перевезення пасажирів

15

 

перевезення вантажів

18

27

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та  благодійних організацій наплощі, що не використовується  для провадження підприємницької діяльності

5

28

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі,  що не використовуєтьсядля провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

 

не більш як 100 кв. метрів

1

 

понад 100 кв. метрів

7

29

Інше використання нерухомого майна

15

30

Використання площі загального користування

5

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо   на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовується з коефіцієнтом 0,7.

 

 

 

Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади  м. Сіверська розроблено відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради.

 

Начальник відділу                                                                    Г.Л. Левицька

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 151

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження Положення

про Опікунську раду при виконкомі

міської ради

 

 

         З метою соціального захисту неповнолітніх,  повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, ,керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити Положення про Опікунську раду при виконкомі міської ради (додається).

 

2.     Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від

04.08.2009 №5/37-550  «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2008 №5/24-298 «Про утворення опікунської ради при виконкомі міської ради».

        

 

 

 

Міський голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

 

           Додаток

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13151

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Опікунську раду при виконавчому комітеті

Сіверської  міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Сіверської міської ради (далі – Опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Сіверської  міської ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.       

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 9-15 осіб. До складу опікунської ради входять депутати, посадові особи виконавчих органів Сіверської міської ради, представники навчальних закладів, міської лікарні, поліції та  громадських організацій. Склад опікунської ради затверджується рішенням міської ради.

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

         Завданням опікунської ради є:

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету міської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту неповнолітніх, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів неповнолітніх,  повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

 Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки

3.2. Розглядає сімейні спори, пов’язані з вихованням дітей.

3.3. Подання заяв, клопотань до районної служби у справах дітей про захист прав неповнолітніх.

3.4.Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками (одним із батьків) обов’язків з виховання, або щодо зловживання їх своїми правами.

3.5. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів неповнолітніх, які перебувають під опікою (піклуванням).

3.6. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.7. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

                            4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

         Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав  інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

         5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням депутата Сіверської міської ради та представників громадськості, його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

5.9. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснює відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності, відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради.

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

6.3. Секретар опікунської ради:

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- готує звіти про роботу опікунської ради;

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

- виконує інші доручення голови опікунської ради;

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Сіверської міської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

6.4. Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

 

Положення про Опікунську раду при виконкомі міської ради розроблено відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради.

 

Начальник відділу                                                                    Г.Л. Левицька

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 152

 

 

 
 

 

 

 Про утворення Опікунської ради

при виконкомі міської ради

 

 

         З метою соціального захисту неповнолітніх, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, ,керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Утворити Опікунської раду при виконкомі міської ради та затвердити її персональний склад (додається).

 

2.     Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

 

- від 08.04.2008 №5/24-298 «Про утворення опікунської ради при виконкомі міської ради»;

 

- від 02.12.2015 №7/2-32  «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2008 №5/24-298 «Про утворення опікунської ради при виконкомі міської ради».

        

 

 Міський голова                                                                                 А.О.Черняєв 
                                                                                

            Додаток

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13152

                                                  

                    

Склад

 Опікунської ради при виконкомі міської ради

 

 

1.Грек Віктор Васильович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Опікунської ради

 

2.Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, заступник голови Опікунської ради

 

3.Головіна Олена Євгенівна

- провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, секретар Опікунської ради

 

 

Члени Опікунської ради:

 

4. Жуганов Віталій Станіславович

- старший оперуповноважений Бахмутсь-кого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (за згодою)

 

5. Замула Микола Іванович

- завідуючий дитячим відділенням Сіверської міської лікарні (за згодою)

 

6. Колеснікова Світлана Миколаївна

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань соціальної та правової політики та депутатської діяльності

 

7. Малина Лариса Володимирівна

- директор Сіверської ЗОШ І-ІІ ступенів №3, депутат міської ради (за згодою)

 

8. Петренко Олена Іванівна

- директор (завідувач) ДНЗ № 3 «Золота рибка»

 

9. Подоляк Тетяна Сергіївна

 - директор Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (за згодою)

 

10. Пипенко Світлана Миколаївна

 - директор (завідувач) ДНЗ № 2 «Світлячок»

 

11. Савченко Олена Вячеславівна

 - директор (завідувач) ДНЗ № 4 «Червона гвоздика»

 

12. Стиранець Володимир  

      Іванович

-   директор Сіверського професійного ліцею (за згодою)

13. Череповська Людмила

      Іванівна

- директор Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (за згодою)

 

14. Шаповалова Ганна Іванівна

 - провідний спеціаліст з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

 

15.Шваник Людмила Василівна

 - в.о. директора (завідувача) ДНЗ № 1 «Сонечко »

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 153

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської ради від 16.08.2016 № 7/11-130

«Про прийняття безоплатно у

комунальну власність територіальної

громади м. Сіверська житлового будинку з господарськими спорудами» 

 

                Розглянувши клопотання Краматорського ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 09.09.2016 року № 1880 «Щодо безоплатного прийняття у комунальну власність», враховуючи статтю 118 Житлового кодексу УРСР, керуючись статтями  10, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Внести зміни до рішення міської ради від 16.08.2016 № 7/11-130 «Про прийняття безоплатно у комунальну власність територіальної громади                   м. Сіверська житлового будинку з господарськими спорудами»  виклавши пункт 1 даного рішення в новій редакції:

 

«1. Прийняти безоплатно в комунальну власність територіальної громади м. Сіверська від Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

- житловий  будинок з усіма господарськими будівлями та спорудами                 ( в.т.ч. Б,З-гаражі, В-погреб, Г,Ж-сараї, Е,Д-убиральні ) інвентарний номер 21460061831001100009, який розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Південна, буд.11 з державної у комунальну власність територіальної громади Сіверської міської ради, з подальшою приватизацією співробітниками Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

 

- дворове покриття житлового будинку, інвентарний номер 21460061832001410003, яке розташоване за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд. 11;

 

-огорожу житлового будинку, інвентарний номер 21460061832001410004, яка розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Південна, буд.11;

 

- газопровід низького тиску до житлового будинку, інвентарний номер 20060030333000301048, який розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд. 11.».

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 154

 

 

 
 

 

 

 Про   внесення   змін   в   рішення міської ради від 20.11.2015 № 7/1-12 «Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання»

 

         На підставі статей 28 – 35 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись статтями 26, 59, 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести в рішення міської ради від 20.11.2015 № 7/1-12 «Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання» наступні зміни:

 

-         Статтю 22. доповнити другим абзацом такого змісту:

«Проекти рішень з доданими до них документами, які винесені на розгляд

постійних комісій, розглядати в присутності заявника або уповноваженої особи у встановленому законом порядку.».

 

-         Статтю 36. доповнити пунктами 15, 16 такого змісту:

 «15. Розглядає питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням  Сіверським міським головою, секретарем, депутатами міської ради 7-го скликання вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» процедур врегулювання конфлікту інтересів.

16. Надає міському голові, секретарю, депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.».

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 155

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                             

міського голови за ІІІ - й квартал  

2016 р.

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження міського голови за  ІІІ - й  квартал 2016 року:

 

         - з основної діяльності  з 68 по № 96 (додаток 1);

                               

         - з особового складу   з № 74 по № 116   (додаток 2);

 

         - про відрядження з №  35 по № 48  (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток 1

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13155

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

                                              за  ІІІ - й квартал 2016 року

 

Дата

Про що

68

01.07.2016

Про скликання чергової  10-ї сесії міської ради 7-го скликання

69

04.07.2016

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.01.2016 № 6 «Про затвердження графіку основних та додаткових відпусток працівників міської раді та її виконкому на 2016 рік»

70

07.07.2016

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.01.2016 № 1 «Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану»

71

12.07.2016

Про утворення тимчасової комісії з обстеження стану водостічних канав м. Сіверська

72

14.07.2016

Про встановлення надбавки директору Центра культури Драненко Л.І.

73

27.07.2016

Про фінансову підтримку Сіверського МСКП 

74

27.07.2016

Про премію та надбавку за липень 2016 року

75

27.07.2016

Про надання частини щорічної відпустки та додаткової відпустки  Драненко Л.І.

76

28.07.2016

Про створення комітету з конкурсних торгів

 

77

04.08.2016

Про скликання чергової  11-ї сесії міської ради 7-го скликання

78

08.08.2016

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

м. Сіверська»

79

15.08.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Пшенці О.В.

 

80

18.08.2016

Про роботу виконкому міської ради у святковий  день 24 серпня – День Незалежності України

81

29.08.2016

Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Котинській В.В.

82

29.08.2016

Про тимчасове переведення Сторожилової Р.І. на посаду завідувача Сіверської бібліотеки для дітей

83

29.08.2016

Про скликання чергової  12-ї сесії міської ради 7-го скликання

84

05.09.2016

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради з нагоди свята – «День міста – 2016»

85

06.09.2016

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради на честь свята «День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України»

86

06.09.2016

Про утворення комісії з приймання-передачі нежитлового приміщення по вулиці Садовій, 1 «б»

м. Сіверська

87

06.09.2016

Про розподіл видатків цільового фонду

88

06.09.2016

Про перенесення чергової  12-ї сесії міської ради 7-го скликання

89

07.09.2016

Про внесення змін до штатних розписів бюджетних установ Сіверської міської ради

 

90

19.09.2016

Про матеріальне заохочення працівників дитячих навчальних закладів Сіверської міської ради

91

19.09.2016

Про утворення комісії з прийому-передачі картотек приватного сектору м. Сіверська

92

19.09.2016

Про затвердження організаційно-технічних заходів з усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства

93

21.09.2016

Про вивчення пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорювання

94

26.09.2016

Про початок опалювального періоду 2016-2017 рр. в   м. Сіверську

95

26.09.2016

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

м. Сіверська»

96

27.09.2016

Про скликання чергової  13-ї сесії міської ради 7-го скликання

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                         С.В.Гатченко

 

 

            Додаток 2

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13155

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з особового складу

за ІІІ - й квартал  2016 року

 

Дата

Про що

74

02.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Косинцевій Н.В.

75

04.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Міщенко О.А.

76

04.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки  Присяжнюк Н.О.

77

04.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Борисовій С.В.

78

04.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Верміяшу В.В.

79

05.07.2016

Про зняття дисциплінарного стягнення з Головіної О.Є.

80

07.07.2016

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Шаповаловій Г.І.

81

07.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Гатченко С.В.

82

11.07.2016

Про зарахування на стажування Лащенко К.В.

83

12.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Поливоді Л.В.

84

14.07.2016

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Іващенко Л.Г.

85

14.07.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради     Головіної О.Є.

86

15.07.2016

Про перенесення частини основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років  у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Верміяшу В.В.

87

15.07.2016

Про звільнення з посади Шевченко І.С.

88

18.07.2016

Про надання частин невикористаної основної щорічної відпустки, основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Капінус Н.В.

89

19.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Левицькій Г.Л.

90

19.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Вороніній Н.В.

91

20.07.2016

Про прийняття на посаду за строковим договором Лащенко К.В.

92

26.07.2016

Про перенесення частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Гатченку В.А.

93

28.07.2016

Про звільнення з посади двірника міської ради Гончарова В.К.

94

28.07.2016

Про прийняття на роботу двірником міської ради Володіна В.П.

95

28.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Черняєву А.О.

96

28.07.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Головіної О.Є.

97

28.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Гатченку В.А.

98

28.07.2016

Про перенесення частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Черняєву А.О.

99

28.07.2016

Про премію та надбавку за липень 2016 року

100

01.08.2016

Про надання вихідних днів Головіній О.Є.

101

03.08.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та компенсації за невикористану частину відпустки Бочеровій А.В.

102

11.08.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради     Головіної О.Є.

103

15.08.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки  Бойко Н.Є.

104

19.08.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

105

25.08.2016

Про премію та надбавку за серпень 2016 року

106

25.08.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Бочеровій А.В.

107

26.08.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

108

05.09.2016

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням Вороніній Н.В., Левицькій Г.Л.

109

13.09.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Савенко А.В.

110

14.09.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Іващенко Л.Г.

111

19.09.2016

Про припинення трудового договору (Шемлєй О.М.)

112

19.09.2016

Про перевод на постійну посаду Лащенко К.В.

113

21.09.2016

Про премію та надбавку за вересень 2016 року

114

23.09.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

115

23.09.2016

Про прийняття на посаду за строковим трудовим договором Шевченко І.С.

116

26.09.2016

Про надання основної щорічної відпустки Сабініну В.І.

117

28.09.2016

Про надання вихідного дня Головіній О.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                                 С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток  3

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13155

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови про відрядження 

за ІІІ – й квартал 2016 року

 

 

 

з  № 35     по  № 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 156

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення   змін   до   рішення

міської ради від 24.12.2015 № 7/4-48

«Про структуру, загальну чисельність

та витрати  на   утримання  апарату

Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік»

 

 

          На виконання вимог Закону України  «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів  місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», з метою покращення правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету,  керуючись пунктом 5  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 24.12.2015 № 7/4-48 «Про структуру, загальну чисельність та витрати на утримання апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік»,  виклавши його в новій редакції (додається).

 

         2. Дане рішення набирає чинності з 12.10.2016р.

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток  

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13156

 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 

з/п

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Міський голова

1

2

Секретар ради

1

3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

2

4

Керуючий справами виконкому

1

5

Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради

5

-

Начальник відділу з питань обліку та звітності – головний бухгалтер

1

-

Заступник начальника відділу з питань обліку та звітності – заступник головного бухгалтера

1

-

Спеціаліст І категорії відділу з питань обліку та звітності

3

6

Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради

5

-

Начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст з юридичних питань - юристконсульт відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

1

7

Відділ комунального господарства, землекористуван-ня та екології виконкому міської ради

3

-

Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

1

-

Спеціаліст І категорії відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

1

8

Відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради

2

-

Начальник відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

1

9

Загальний відділ виконкому міської ради

11

-

Начальник загального відділу виконкому міської ради

1

-

Секретар керівника

1

-

Завідуючий господарством

1

-

Водій службового автомобіля

1

-

Охоронець

3

-

Кочегар

2

-

Прибиральник службових приміщень

1

-

Двірник

1

 

 

ВСЬОГО:

 

31

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                         С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 157

 

 

 
 

 

 

 Про надання частини основної

 щорічної відпустки 

 

 

 

          Розглянувши особисту заяву міського голови Черняєва А.О., про надання частини основної щорічної відпустки, відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 6, 12 Закону України «Про відпустки»,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Надати Черняєву Андрію Олександровичу, міському голові, частину основної щорічної відпустки кількістю 12 календарних днів з 24.10.2016 по 04.11.2016 за період роботи з 11.11.2015 по 10.11.2016.

        

 

 

          

 

 

Міський  голова                                                                         А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 158

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної   документації    щодо

встановлення   меж    земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Череповському А.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Череповського А.В. від 19.09.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул.  ім. З. Космодем’янської, 18, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Череповському Анатолію Васильовичу  (паспорт ВС 922955, виданий 04.05.2001, ідн. № 2233107939), який мешкає за адресою: м. Сіверськ,  пров. ім. Ф. Чернишевського, 18, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул.  ім. З. Космодем’янської, 18, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Череповському А.В. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                 А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 159

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

проекту  відведення земельної

ділянки в оренду гр. Богдановій З.І.

 

               Розглянувши  заяву гр. Богданової З.І. від 22.09.2016 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлової будівлі магазину «1000 мелочей», на підставі статей 12, 19, 38, 39, 93, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл гр. Богдановій Зої Іванівні (паспорт ВЕ 062049, виданий 03.10.2001, ідн. № 1671503566), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. ім. О. Нахімова, 27 на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду терміном 1 рік, площею до 0,0700 га, розташованої у м. Сіверську по пров. Нагірний, 3а для обслуговування нежитлової будівлі магазину «1000 мелочей», яка належить їй на підставі витягу з Державного реєстру речових прав від 27.11.2014 № 17523141, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Гр. Богдановій З.І. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 160

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної   документації   щодо

встановлення   меж   земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Олійник Н.Е.

 

           Розглянувши заяву гр. Олійник Н.Е. від 06.10.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  провул. ім. Ф. Чернишевського, 25, та передачі у власність їй та її неповнолітньому сину, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Олійник Наталі Енверівні (паспорт ВК 449966, виданий 22.01.2008, ідн. № 2550211262), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  провул. ім. Ф. Чернишевського, 25 та її неповнолітньому сину Олійнику Ренату Сергійовичу (свідоцтво про народження від 17.10.2002 № 17), на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність у таких долях: ¾ частини ділянки гр. Олійник Н.Е. та ¼ частина ділянки її сину Олійнику Р.С.,   в межах міста Сіверська загальною площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, провул. ім. Ф.Чернишевського, 25, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради .

 

           2. Рекомендувати гр. Олійник Н.Е. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

Міський голова                                                                                   А.О.Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 - 161

 

 

 
 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Черняєва Андрія Олександровича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за вересень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.

 

2. Преміювати секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за вересень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за вересень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.

 

4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за вересень 2016 року у розмірі 40 % посадового окладу.

 

5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за вересень 2016 року у розмірі 20 % посадового окладу.

 

6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2016 рік.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...