Проект рішення МІСЬКОЇ РАДИ

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши  пропозиції депутатів міської ради щодо об’єднання (додаються), враховуючи результати громадських обговорень, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста

Сіверська Сіверської міської ради,  сіл Серебрянка, Григорівка Серебрянської сільської ради, сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради, сіл Різниківка, Свято-Покровське Різниківської сільської ради   в Сіверську міську територіальну громаду з центром у місті Сіверську .

 

2.     Міському голові Черняєву А.О. звернутися до Серебрянської,

Дронівської, Різниківської сільських рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення   змін   до   рішення

міської ради від 20.11.2015 № 7/1 - 15 «Про затвердження Плану діяльності

з  підготовки  проектів  регуляторних

актів Сіверської міської ради на 2016рік»

 

        З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Доповнити додаток до рішення міської ради від 20.11.2015 № 7/1 - 15 «Про  затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сіверської міської ради на 2016 рік» пунктом 4 наступного змісту:

 

№ з/п

Вид документу

Назва проекту регуляторного акту

Мета прийняття

Строк підготовки

 

Найменування органів розробників проекту

Відповідальні за підготовку

4

Рішення міської

ради

Про  затвердження Порядку виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності

Визначення Порядку виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності

IV квартал 2016 року

Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради

Левицька Г.Л.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження Положення

про Опікунську раду при виконкомі

міської ради

 

 

         З метою соціального захисту неповнолітніх,  повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, ,керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити Положення про Опікунську раду при виконкомі міської ради (додається).

 

2.     Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від

04.08.2009 №5/37-550  «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2008 №5/24-298 «Про утворення опікунської ради при виконкомі міської ради».

        

 

 

 

Міський голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

 

           Додаток

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Опікунську раду при виконавчому комітеті

Сіверської  міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Сіверської міської ради (далі – Опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Сіверської  міської ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.       

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 9-15 осіб. До складу опікунської ради входять депутати, посадові особи виконавчих органів Сіверської міської ради, представники навчальних закладів, міської лікарні, поліції та  громадських організацій. Склад опікунської ради затверджується рішенням міської ради.

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

         Завданням опікунської ради є:

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету міської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

 Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки

3.2. Розглядає сімейні спори, пов’язані з вихованням дітей.

3.3. Подання заяв, клопотань до районної служби у справах дітей про захист прав неповнолітніх.

3.4.Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками (одним із батьків) обов’язків з виховання, або щодо зловживання їх своїми правами.

3.5. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів неповнолітніх, які перебувають під опікою (піклуванням).

3.6. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.7. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

                            4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

         Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав  інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

         5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням депутата Сіверської міської ради та представників громадськості, його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

5.9. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснює відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності, відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради.

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

6.3. Секретар опікунської ради:

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- готує звіти про роботу опікунської ради;

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

- виконує інші доручення голови опікунської ради;

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Сіверської міської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

6.4. Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про утворення Опікунської ради

при виконкомі міської ради

 

 

         З метою соціального захисту неповнолітніх, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, ,керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Утворити Опікунської раду при виконкомі міської ради та затвердити її персональний склад (додається).

 

2.     Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

 

- від 08.04.2008 №5/24-298 «Про утворення опікунської ради при виконкомі міської ради»;

 

- від 02.12.2015 №7/2-32  «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2008 №5/24-298 «Про утворення опікунської ради при виконкомі міської ради».

        

 

 Міський голова                                                                                 А.О.Черняєв 
                                                                                

            Додаток

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13

                                                                      

 

Склад

 Опікунської ради при виконкомі міської ради

 

  

1.Грек Віктор Васильович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Опікунської ради

 

2.Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, заступник голови Опікунської ради

 

3.Головіна Олена Євгенівна

- провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, секретар Опікунської ради

 

 

Члени Опікунської ради:

 

4. Жуганов Віталій Станіславович

- старший оперуповноважений Бахмутсь-кого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (за згодою)

 

5. Замула Микола Іванович

- завідуючий дитячим відділенням Сіверської міської лікарні (за згодою)

 

6. Колеснікова Світлана Миколаївна

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань соціальної та правової політики та депутатської діяльності

 

7. Малина Лариса Володимирівна

- директор Сіверської ЗОШ І-ІІ ступенів №3, депутат міської ради (за згодою)

 

8. Петренко Олена Іванівна

- директор (завідувач) ДНЗ № 3 «Золота рибка»

 

9. Подоляк Тетяна Сергіївна

 - директор Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (за згодою)

 

10. Пипенко Світлана Миколаївна

 - директор (завідувач) ДНЗ № 2 «Світлячок»

 

 

 

11. Савченко Олена Вячеславівна

 - директор (завідувач) ДНЗ № 4 «Червона гвоздика»

 

12. Стиранець Володимир  

      Іванович

-   директор Сіверського професійного ліцею (за згодою)

13. Череповська Людмила

      Іванівна

- директор Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (за згодою)

 

14. Шаповалова Ганна Іванівна

 - провідний спеціаліст з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

 

15.Шваник Людмила Василівна

 - в.о. директора (завідувача) ДНЗ № 1 «Сонечко »

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської ради від 16.08.2016 № 7/11-130

«Про прийняття безоплатно у

комунальну власність територіальної

громади м. Сіверська житлового будинку з господарськими спорудами» 

 

                Розглянувши клопотання Краматорського ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 09.09.2016 року № 1880 «Щодо безоплатного прийняття у комунальну власність», враховуючи статтю 118 Житлового кодексу УРСР, керуючись статтями  10, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Внести зміни до рішення міської ради від 16.08.2016 № 7/11-130 «Про прийняття безоплатно у комунальну власність територіальної громади                   м. Сіверська житлового будинку з господарськими спорудами»  виклавши пункт 1 даного рішення в новій редакції:

 

«1. Прийняти безоплатно в комунальну власність територіальної громади м. Сіверська від Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

- житловий  будинок з усіма господарськими будівлями та спорудами                 ( в.т.ч. Б,З-гаражі, В-погреб, Г,Ж-сараї, Е,Д-убиральні ) інвентарний номер 21460061831001100009, який розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Південна, буд.11 з державної у комунальну власність територіальної громади Сіверської міської ради, з подальшою приватизацією співробітниками Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

 

- дворове покриття житлового будинку, інвентарний номер 21460061832001410003, яке розташоване за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд. 11;

 

-огорожу житлового будинку, інвентарний номер 21460061832001410004, яка розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Південна, буд.11;

 

- газопровід низького тиску до житлового будинку, інвентарний номер 20060030333000301048, який розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Південна, буд. 11.».

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про   внесення   змін   в   рішення міської ради від 20.11.2015 № 7/1-12 «Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання»

 

         На підставі статей 28 – 35 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись статтями 26, 59, 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни в рішення міської ради від 20.11.2015 № 7/1-12 «Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання»:

 

-         «Статтю 36. доповнити пунктами 15, 16 такого змісту:

 

 «15. Розглядає питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням  Сіверським міським головою, секретарем, депутатами міської ради 7-го скликання вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» процедур врегулювання конфлікту інтересів.

16. Надає міському голові, секретарю, депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                             

міського голови за ІІІ - й квартал  

2016 р.

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження міського голови за  ІІІ - й  квартал 2016 року:

 

         - з основної діяльності  з 68 по № 96 (додаток 1);

                               

         - з особового складу   з № 74 по № 116   (додаток 2);

 

         - про відрядження з №  35 по № 48  (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток 1

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

                                              за  ІІІ - й квартал 2016 року

 

Дата

Про що

68

01.07.2016

Про скликання чергової  10-ї сесії міської ради 7-го скликання

69

04.07.2016

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.01.2016 № 6 «Про затвердження графіку основних та додаткових відпусток працівників міської раді та її виконкому на 2016 рік»

70

07.07.2016

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.01.2016 № 1 «Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану»

71

12.07.2016

Про утворення тимчасової комісії з обстеження стану водостічних канав м. Сіверська

72

14.07.2016

Про встановлення надбавки директору Центра культури Драненко Л.І.

73

27.07.2016

Про фінансову підтримку Сіверського МСКП 

74

27.07.2016

Про премію та надбавку за липень 2016 року

75

27.07.2016

Про надання частини щорічної відпустки та додаткової відпустки  Драненко Л.І.

76

28.07.2016

Про створення комітету з конкурсних торгів

 

77

04.08.2016

Про скликання чергової  11-ї сесії міської ради 7-го скликання

78

08.08.2016

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

м. Сіверська»

79

15.08.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Пшенці О.В.

 

80

18.08.2016

Про роботу виконкому міської ради у святковий  день 24 серпня – День Незалежності України

81

29.08.2016

Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Котинській В.В.

82

29.08.2016

Про тимчасове переведення Сторожилової Р.І. на посаду завідувача Сіверської бібліотеки для дітей

83

29.08.2016

Про скликання чергової  12-ї сесії міської ради 7-го скликання

84

05.09.2016

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради з нагоди свята – «День міста – 2016»

85

06.09.2016

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради на честь свята «День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України»

86

06.09.2016

Про утворення комісії з приймання-передачі нежитлового приміщення по вулиці Садовій, 1 «б»

м. Сіверська

87

06.09.2016

Про розподіл видатків цільового фонду

88

06.09.2016

Про перенесення чергової  12-ї сесії міської ради 7-го скликання

89

07.09.2016

Про внесення змін до штатних розписів бюджетних установ Сіверської міської ради

 

90

19.09.2016

Про матеріальне заохочення працівників дитячих навчальних закладів Сіверської міської ради

91

19.09.2016

Про утворення комісії з прийому-передачі картотек приватного сектору м. Сіверська

92

19.09.2016

Про затвердження організаційно-технічних заходів з усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства

93

21.09.2016

Про вивчення пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорювання

94

26.09.2016

Про початок опалювального періоду 2016-2017 рр. в   м. Сіверську

95

26.09.2016

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

м. Сіверська»

96

27.09.2016

Про скликання чергової  13-ї сесії міської ради 7-го скликання

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                         С.В.Гатченко

 

 

            Додаток 2

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з особового складу

за ІІІ - й квартал  2016 року

 

Дата

Про що

74

02.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Косинцевій Н.В.

75

04.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Міщенко О.А.

76

04.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки  Присяжнюк Н.О.

77

04.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Борисовій С.В.

78

04.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Верміяшу В.В.

79

05.07.2016

Про зняття дисциплінарного стягнення з Головіної О.Є.

80

07.07.2016

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Шаповаловій Г.І.

81

07.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Гатченко С.В.

82

11.07.2016

Про зарахування на стажування Лащенко К.В.

83

12.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Поливоді Л.В.

84

14.07.2016

Про надання основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Іващенко Л.Г.

85

14.07.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради     Головіної О.Є.

86

15.07.2016

Про перенесення частини основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років  у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Верміяшу В.В.

87

15.07.2016

Про звільнення з посади Шевченко І.С.

88

18.07.2016

Про надання частин невикористаної основної щорічної відпустки, основної щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років Капінус Н.В.

89

19.07.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та частини основної щорічної Левицькій Г.Л.

90

19.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Вороніній Н.В.

91

20.07.2016

Про прийняття на посаду за строковим договором Лащенко К.В.

92

26.07.2016

Про перенесення частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Гатченку В.А.

93

28.07.2016

Про звільнення з посади двірника міської ради Гончарова В.К.

94

28.07.2016

Про прийняття на роботу двірником міської ради Володіна В.П.

95

28.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Черняєву А.О.

96

28.07.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Головіної О.Є.

97

28.07.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Гатченку В.А.

98

28.07.2016

Про перенесення частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Черняєву А.О.

99

28.07.2016

Про премію та надбавку за липень 2016 року

100

01.08.2016

Про надання вихідних днів Головіній О.Є.

101

03.08.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та компенсації за невикористану частину відпустки Бочеровій А.В.

102

11.08.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради     Головіної О.Є.

103

15.08.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки  Бойко Н.Є.

104

19.08.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

105

25.08.2016

Про премію та надбавку за серпень 2016 року

106

25.08.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Бочеровій А.В.

107

26.08.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

108

05.09.2016

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням Вороніній Н.В., Левицькій Г.Л.

109

13.09.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Савенко А.В.

110

14.09.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки Іващенко Л.Г.

111

19.09.2016

Про припинення трудового договору (Шемлєй О.М.)

112

19.09.2016

Про перевод на постійну посаду Лащенко К.В.

113

21.09.2016

Про премію та надбавку за вересень 2016 року

114

23.09.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Шаповалової Г.І.

115

23.09.2016

Про прийняття на посаду за строковим трудовим договором Шевченко І.С.

116

26.09.2016

Про надання основної щорічної відпустки Сабініну В.І.

117

28.09.2016

Про надання вихідного дня Головіній О.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                                  С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток  3

             до рішення міської  ради

                                                                                              11.10.2016 № 7/13

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови про відрядження 

за ІІІ – й квартал 2016 року

 

 

 

з  № 35     по  № 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної   документації    щодо

встановлення   меж    земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Череповському А.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Череповського А.В. від 19.09.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул.  ім. З. Космодем’янської, 18, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Череповському Анатолію Васильовичу  (паспорт ВС 922955, виданий 04.05.2001, ідн. № 2233107939), який мешкає за адресою: м. Сіверськ,  пров. ім. Ф. Чернишевського, 18, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул.  ім. З. Космодем’янської, 18, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Череповському А.В. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                 А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.10.2016

Сіверськ

                7/13 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

проекту  відведення земельної

ділянки в оренду гр. Богдановій З.І.

 

               Розглянувши  заяву гр. Богданової З.І. від 22.09.2016 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлової будівлі магазину «1000 мелочей», на підставі статей 12, 19, 38, 39, 93, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл гр. Богдановій Зої Іванівні (паспорт ВЕ 062049, виданий 03.10.2001, ідн. № 1671503566), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. ім. О. Нахімова, 27 на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду терміном 1 рік, площею до 0,0700 га, розташованої у м. Сіверську по пров. Нагірний, 3а для обслуговування нежитлової будівлі магазину «1000 мелочей», яка належить їй на підставі витягу з Державного реєстру речових прав від 27.11.2014 № 17523141, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Гр. Богдановій З.І. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...