Рішення Сіверської міськради

 

УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 139
 
 
 

 

 Про      затвердження       Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних   громад
 
 
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Додаток
             до рішення міської  ради
                                                                                              08.09.2016№ 7/12 – 139
 
 
Порядок
проведення громадських обговорень з питань
добровільного об’єднання територіальних громад
 
1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 
2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.
Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
 
3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.
 
4. Громадське обговорення передбачає:
 
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
         - час та дата проведення громадського обговорення;
         - місце проведення громадського обговорення;
         - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників).
 
Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.
 
         Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:
         - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);
         - розсилання письмових запрошень;
 
         2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
 
         3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
 
         5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.
 
6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
         Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
         Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
         Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
 
         7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.
 
         8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).
 
         9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                            С.В. Гатченко
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 140
 
 
 

 

 Про втрату чинності рішень
міської ради
 
 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:
 
- від 16.06.2015 № 6/50 – 708 «Про затвердження Порядку проведення   громадського обговореннязпитання добровільного об’єднання  територіальних    громад»;
 
-         від 07.07.2015 № 6/51 – 726 «Про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад»;
 
- від 10.09.2015 № 6/52 – 742«Про внесення змін до рішення міської ради   від  07.07.2015  №  6/51 - 726 «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад»;
 
- від 04.07.2016 № 7/10 – 111 «Просхвалення проекту рішенняСіверської   міської  ради  «Продобровільне  об’єднання  територіальних     громад».
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 141
 
 
 

 

  Про   присвоєння   звання
«Почесний громадянин міста
Сіверська»
 
 
         З нагоди свята «День міста – 2016», за значний внесок у патріотичне виховання молодого покоління міста Сіверська, на підставі рішення сесії міської ради від 24.05.2012 № 6/17-290 «Про затвердження Положення «Про почесного громадянина міста Сіверська»», протоколу засідання організаційного комітету по підготовці та проведенню свята «День міста - 2016» від 02.09.2016 (додається), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Присвоїти Анохіну Івану Федоровичу, ветерану війни та праці, звання «Почесний громадянин міста Сіверська».
 
         2. Вручити знак та посвідчення «Почесний громадянин міста Сіверська»  на святі «День міста – 2016».
 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Колеснікова).
  
 
 
 
 
 Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 142
 
 
 

 

 Про   спільне   фінансування
 Артемівського      районного
 трудового архіву в 2017 році
 
            Для спільного фінансування Артемівського трудового архіву, з метою його утримання, на підставі статей 75, 92, 104, 104 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
            1. Делегувати повноваження Бахмутській районній раді щодо тимчасового зберігання архівних документів, які не належать до національного архівного фонду, нагромаджених  у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради з одночасною передачею до Бахмутського районного бюджету в 2017 році коштів у вигляді субвенції а утримання Артемівського районного трудового архіву, як об’єкту спільного утримання, у розмірі 22,22% від загальної суми видатків Артемівського районного трудового архіву, розташованих у бюджетному запиті на 2017 рік.
 
            2. Доручити міському голові Черняєву А.О. заключити з Бахмутською районною радою (Пластун) договір про передачу та прийняття права на проведення видатків з тимчасового зберігання архівних документів, які не належать о Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради, на 2017 рік.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 143
 
 
 

 

 Про затвердження переліку житлово –
комунальних послуг, право на надання
яких у м. Сіверську виборюється
на конкурсних засадах
 
З  метою створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг у м. Сіверську, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню, посилення відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами, відповідно до Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417, статей 21, 35-1 Закону України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173, Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити перелік житлово-комунальних послуг, право на надання яких у м. Сіверську виборюється на конкурсних засадах (далі – Перелік), (додається).
 
          2. Доручити виконавчому комітету міської ради (Гатченко) виступити організатором конкурсних відборів виконавця послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м. Сіверську та виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Сіверська.
 
3. Організатору конкурсу в установленому порядку здійснити організаційні заходи та підготовку документів, необхідних для проведення конкурсних відборів.
        
          4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології  (Шпулін).
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Додаток
             до рішення міської  ради
                                                                                              08.09.2016№ 7/12 – 143
 
 
 
 
Перелік житлово-комунальних послуг,
право на надання яких у м.  Сіверську
виборюється на конкурсних засадах
 
 
 
№ з/п
Житлово-комунальні послуги, право на надання яких у
м. Сіверську виборюється на конкурсних засадах
 
1.
Управління багатоквартирними будинками  у м. Сіверську
 
2.
Вивезення побутових відходів на території м. Сіверська
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 144
 
 
 

 

 Про скасування рішень виконкому
міської ради
 
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про скасування рішень виконкому міської ради (додається), з метою приведення у відповідність до норм законодавства нормативних актів виконкому міської ради щодо конкурсних процедур  з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську,  керуючись підпунктом 15 пункту 1 статті 26 та пунктом 9 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Скасувати рішення виконкому міської ради:
 
-         від 19.07.2016 № 102 «Про утворення конкурсної комісії з визнання
виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську»;
 
-         від 19.07.2016 № 103 «Про затвердження конкурсної документації для
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську».
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
08.09.2016
Сіверськ
                7/12 - 145
 
 
 

 

 Про преміювання
             
 
          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
                         
ВИРІШИЛА:
 
1. Преміювати міського голову Черняєва Андрія Олександровича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
                                                 
- за серпень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.
 
2. Преміювати секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
                                                 
- за серпень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.
 
3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за серпень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.
 
4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
- за серпень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.
 
5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за серпень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.
 
6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2016 рік.
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...