29.08.16

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

08.09.2016

Сіверськ

                7/12 -

 

 

 
 

 

 

 Про      затвердження       Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних   громад

 

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток

             до рішення міської  ради

                                                                                              08.09.2016 № 7/12

 

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань

добровільного об’єднання територіальних громад

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 

4. Громадське обговорення передбачає:

 

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

         - час та дата проведення громадського обговорення;

         - місце проведення громадського обговорення;

         - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників).

 

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 

         Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

         - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

         - розсилання письмових запрошень;

 

         2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 

         3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 

         5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

 

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

         Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

         Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

         Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 

         7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 

         8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 

         9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            С.В. Гатченко

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

08.09.2016

Сіверськ

                7/12 -

 

 

 
 

 

 

 Про втрату чинності рішень

міської ради

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

 

- від 16.06.2015 № 6/50 – 708 «Про затвердження Порядку проведення   громадського обговорення з питання добровільного об’єднання  територіальних    громад»;

 

-         від 07.07.2015 № 6/51 – 726 «Про надання згоди на добровільне

об’єднання територіальних громад»;

 

- від 10.09.2015 № 6/52 – 742 «Про внесення змін до рішення міської ради   від  07.07.2015  №  6/51 - 726 «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад»;

 

- від 04.07.2016 № 7/10 – 111 «Про схвалення проекту рішення Сіверської   міської   ради  «Про добровільне  об’єднання  територіальних     громад».

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

08.09.2016

Сіверськ

                7/12 -

 

 

 
 

 

 

 Про   спільне   фінансування

 Артемівського      районного

 трудового архіву в 2017 році

 

            Для спільного фінансування Артемівського трудового архіву, з метою його утримання, на підставі статей 75, 92, 104, 104 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Делегувати повноваження Бахмутській районній раді щодо тимчасового зберігання архівних документів, які не належать до національного архівного фонду, нагромаджених  у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради з одночасною передачею до Бахмутського районного бюджету в 2017 році коштів у вигляді субвенції а утримання Артемівського районного трудового архіву, як об’єкту спільного утримання, у розмірі 22,22% від загальної суми видатків Артемівського районного трудового архіву, розташованих у бюджетному запиті на 2017 рік.

 

            2. Доручити міському голові Черняєву А.О. заключити з Бахмутською районною радою (Пластун) договір про передачу та прийняття права на проведення видатків з тимчасового зберігання архівних документів, які не належать о Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради, на 2017 рік.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...