Проекти рішень

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 


 Про схвалення проекту рішення

Сіверської   міської   ради  «Про

добровільне  об’єднання  терито-

ріальних     громад»

 

Розглянувши проект рішення Сіверської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, затвердженою розпорядженням міського голови від 29.07.2015 № 64 «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад»,  протокол № 2 від 30.07. 2015 робочої групи  з проведення на території міста Сіверська громадського обговорення з питання добровільного об’єднання територіальних громад, враховуючи результати громадського обговорення, відповідно до статті  7 Закону України від 05.02.2015 року №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити  проект рішення Сіверської  міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, затвердженою розпорядженням міського голови від 29.07.2015 № 64 «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад» (додається).

2. Сіверському міському голові Черняєву Андрію Олександровичу  подати до  Донецької обласної державної адміністрації, Донецької військово – цивільної адміністрації  проект рішення  Сіверської  міської ради, схвалений рішенням міської ради від 04.07.2016 № 7/ 10 - 111, для надання висновку щодо відповідності цього проекту рішення Конституції та законам України.

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

            Додаток 

             до рішення міської  ради

                                                                                              04.07.2016 № 7/10

 

            Проект рішення Сіверської  міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, затвердженою розпорядженням міського голови від 29.07.2015 № 64 «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад»

 

Про добровільне об’єднання

територіальних громад

Відповідно до  статті   4, пункту  4 статті 6, статті 7 Закону України від 05.02.2015 року №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада

 ВИРІШИЛА: 

          1. Об’єднатися з територіальними громадами міста Сіверськ Сіверської  міської ради; сіл Різниківка, Свято - Покровське Різниківської сільської ради; сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради; сіл Серебрянка, Григорівка Серебрянської сільської ради  в Сіверську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним  центром у місті Сіверськ .

2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад: міста Сіверськ Сіверської  міської ради; сіл Різниківка, Свято - Покровське Різниківської сільської ради; сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради; сіл Серебрянка, Григорівка Серебрянської сільської ради  в Сіверську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Сіверськ (додається).

           3. Доручити Сіверському міському голові Черняєву А.О. звернутися до Донецької обласної державної адміністрації, Донецької військово – цивільної адміністрації  з поданням про утворення Сіверської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним  центром у місті Сіверськ.

4.  Повноваження Сіверської міської ради, Сіверського  міського голови припинити з моменту набуття повноважень новобраними органами місцевого самоврядування, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

5.  Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Сіверської  міської ради визначити Сіверську  міську раду об’єднаної територіальної громади.

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв


                                                                                                 Додаток 

                                                                                                   до рішення міської  ради

                                                                                                                                                                                    _______2016 № 7/

 

 

ПЛАН

 

організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад: міста Сіверськ Сіверської міської ради; сіл Різниківка, Свято – Покровське  Різниківської сільської ради; сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради; сіл Серебрянка, Григорівка Серебрянської сільської ради в Сіверську міську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Сіверськ

 

з/п

 

Назва заходу

Термін

виконання

 

Відповідальні за виконання

 

Примітка

І

Діяльність апарату Сіверської міської об'єднаної територіальної громади , її структурних

підрозділів та спеціалізованих виконавчих органів

1.

Розроблення організаційної структури та штатного розпису        апарату  Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, її структурних підрозділів та спеціалізованих виконавчих органів

Вересень -

грудень 2016

року

Міський голова, старости, секретар ради, заступники      міського голови,           керуючий справами виконкому

Відповідно до типового штатного розпису, затвердженому КМУ

2.

Утворення відповідних структурних підрозділів та затвердження їх штатних одиниць

IV квартал  2016 року

1 квартал  2017 року

Міський голова, старости, секретар ради, заступники      міського голови,           керуючий справами виконкому

 

3.

Розроблення  та  затвердження   відповідних положень та посадових інструкцій

IV квартал  2016 року

1 квартал  2017 року

Міський голова, старости, секретар ради, заступники      міського голови,           керуючий справами виконкому голови

 

4.

Забезпечення зайнятості скорочених працівників сільських рад відповідно до професії, кваліфікації, з дотриманням процедури конкурсного відбору та проходження служби в органах місцевого самоврядування

1 квартал 2017 року

Керуючий       справами виконкому;    керівники служби         персоналу, спеціалізованих виконавчих органів

Відповідно до проекту ЗУ    «Про    службу    в органах          місцевого самоврядування»

5.

Організація взаємодії з Центром зайнятості з питань працевлаштування і інформування скорочених працівників відносно вакансій в інших установах, підприємствах

1 квартал 2017 року

Служба персоналу

 

ІІ

Забезпечення якості та доступності публічних, адміністративних послуг, що надаються в об'єднаній

територіальній громаді на рівні не нижчому ніж до об'єднання

1.

Створення Центру надання адмінпослуг м. Сіверська

І - ІІ  квартал 2017 року

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

2.

Створення філій Центру надання адмінпослуг у селах Різниківка,   Дронівка,   Серебрянка

І - ІІ  квартал     2017 року

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

ІІІ

 

Забезпечення стабільного соціально - економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

 

 

1.

Розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного сполучення віддалених населених пунктів з

центром об'єднаної громади

1)

Утворення комунального автотранспортного підприємства для надання послуг з перевезення пасажирів

2017 рік

Заступник         міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

2)

Придбання автобусів для надання послуг з перевезення пасажирів на маршрутах : м. Сіверська, сел Різниківка, Серебрянка,   Дронівка

2017 рік

Заступник         міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

3)

Проведення розрахунку та встановлення економічно обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів

2017 рік

Заступник         міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

 

2.

 

Збереження та розвиток мережі об'єктів охорони здоров'я, підвищення якості медичного обслуговування (особливо

закладів з надання первинної медичної допомоги)

 

1)

Збереження існуючої мережі лікувальних установ

об'єднаної територіальної громади:

- фельдшерських  пунктів (Дронівський, Серебрянський, Різниківський);

- амбулаторної поліклініки м. Сіверська

- лікарні в м. Сіверську

- станції швидкої допомоги м. Сіверська

 

 

 

2)

Виконання поточних та капітальних ремонтів будинків Сіверської міської лікарні, амбулаторії м. Сіверська, фельдшерських пунктів (Дронівський, Серебрянський, Різниківський)

2017-2020

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

.

 

3)

Придбання медичного обладнання та інвентарю

2017-2020

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

4)

Забезпечення об'єктів охорони здоров'я засобами

для надання первинної медичної допомоги

2017

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

5)

Сприяння      у       вирішенні       кадрових       питань

(заповнення існуючих вакансій лікарів-спеціалістів)

2017

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

6)

Організація виїзних прийомів лікарів-спеціалістів Сіверської міської лікарні в селах об’єднаної територіальної громади

2017

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

3.

Збереження та розвиток мережі об’єктів дошкільної та загальної середньої, позашкільної освіти. Забезпечення

рівного доступу громадян об’єднаної громади до якісної освіти

 

1).

 Збереження та розвиток мережі об’єктів дошкільної, загальної середньої, позашкільної  та професійної освіти:

- професійний ліцей м. Сіверська

-   загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів (Сіверська З0Ш №1, Сіверська ЗОШ  №2, Серебрянська ЗОШ);

-  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів

( Сіверська З0Ш №3, Свято-Покровська ЗОШ);

-  загальноосвітніх навчальних закладів І ступня

( Дронівська ЗОШ);

-   дошкільних навчальних закладів (Сіверський ДНЗ №1, Сіверський ДНЗ №2, Сіверський ДНЗ №3, Сіверський ДНЗ №4, Серебрянський ДНЗ, Різниківський ДНЗ);

-  закладів позашкільної освіти (Сіверський ЦДЮТ,

початковий спеціалізований навчальний заклад музична школа м. Сіверська).

 

 

 

2)

Виконання поточних, капітальних ремонтів будинків закладів освіти

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 обов’язків

 

 

3)

Покращення матеріально-технічної бази закладів (придбання меблів, інвентарю та обладнання)

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 

4)

Впровадження програми «Шкільний автобус»

  2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 

4.

Створення умов для здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту

1)

Збереження існуючої мережі об’єктів фізичної культури та спорту об’єднаної територіальної громади:

-  спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

м. Сіверська;

-  стадіон «Авангард» м. Сіверська;

-  міні-футбольне поле зі штучним покриттям

м. Сіверська

- міні-футбольне поле зі штучним покриттям в с. Свято-Покровське

 

 

-                      

Постійно

 

 

2)

Побудова нових спортивних майданчиків в селах ОТГ. Організація  спортивних майданчиків вуличним тренажерним та спортивним обладнанням

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Виконання поточних та капітальних ремонтів існуючих спортивних об’єктів

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

4)

Створення спортивного комітету з метою максимального залучення населення об’єднаної територіальної громади до занять фізичною культурою та спортом

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

5)

Організація систематичного відвідування спортивного комплексу вихованцями та учнями навчальних закладів об’єднаної територіальної громади

Постійно

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

5.

Розвиток та збереження мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи. Збереження культурного потенціалу національної культурної спадщини об’єднаної громади, підтримка професійного та аматорського мистецтва

1)

Збереження мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи об’єднаної територіальної громади:

- Сіверський Центр культури;

- Сіверська міська бібліотека;

- Сіверська дитяча бібліотека;

- Серебрянська сільська бібліотека;

- Серебрянський будинок культури;

- Дронівська сільська бібліотека;

- Дронівський будинок культури;

- Різниківський будинок культури;

- Різниківська сільська бібліотека

 

 

-

Постійно

 

 

2)

Виконання поточних та капітальних ремонтів закладів культури, мистецтва та музейної справи

     2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Організація та проведення культурно-масових та мистецьких заходів у населених пунктах об’єднаної територіальної громади

      Постійно

Заступник  міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

4)

Залучення населення до культурного життя об’єднаної територіальної громади

 

 

 

      Постійно

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

6.

Охорона навколишнього природного середовища (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси)

1)

Розробка та затвердження рішенням міської ради об'єднаної територіальної громади місцевої програми «Охорони навколишнього природного середовища» з урахуванням заходів населених пунктів об’єднаної територіальної громади

 

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

2)

Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД), реконструкція міських очисних споруд, будівництво та ремонт очисних споруд у населених пунктах об’єднаної територіальної громади

 

2017-2020

Заступник  міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Проведення капітальних ремонтів та будівництво нових каналізаційних мереж, очисних споруд в населених пунктах об’єднаної територіальної громади

 

2017-2020

Міський голова, старости

 

4)

Придбання гідромашини для прочистки каналізаційних мереж

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

5)

Організація додаткових зелених зон: проведення інвентаризації існуючих та висадка нових зелених насаджень на визначених територіях, придбання обладнання та техніки для обслуговування зелених зон

 

2017-2018

Відділ згідно розподілу обов’язків

 

 

6)

 

Проведення моніторингу атмосферного повітря та підземних вод на полігоні твердих побутових відходів м. Сіверська

Постійно

 

Відділ згідно розподілу обов’язків

 

 

 

 

 

 

7)

Придбання бульдозера для планування відходів на полігоні ТПВ

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 

8)

Розробка ПКД на сортувально-переробну станцію на полігоні ТПВ або розробка  ПКД та будівництво нового полігону ТПВ

2017-2018

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 

9)

Проведення щорічних спільних акцій з благоустрою території об’єднаної територіальної громади за участю населення («День довкілля» та ін.)

Постійно

Відділ згідно розподілу обов’язків

 

 

10)

Оформлення, упорядкування цвинтарів  об’єднаної територіальної громади

 

2017-2018

Заступник міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

 

7.

Забезпечення доступу мешканців віддалених населених пунктів об’єднаної громади до харчових продуктів, товарів

першої необхідності та побутових послуг

1)

Організація пересувної торгівлі продуктами та товарами першої необхідності, товарами щоденного вжитку, одягу та взуття, тощо в селах об’єднаної територіальної громади

 

 

2017-2018

Заступники міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 

2)

Залучення населення об’єднаної територіальної громади до організації та участі в ярмарках (сезонних товарів, садово-городніх культур)

Постійно

Заступники міського

голови згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Сприяння розвитку мережі аптекарських пунктів в  селах об’єднаної територіальної громади

 

2017-2018

Заступники міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

8.

Забезпечити надання якісних житлово-комунальних послуг, в т.ч. в населених пунктах, мешканці яких раніше не

мали доступу до них

1)

Збереження існуючих комунальних підприємств Сіверське МСКП, ПП «Донжилсервіс», Серебрянське ЖКП та збільшення чисельності їх працівників

 

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, керівники комунальних підприємств

 

 

2)

Придбання двох сміттєвозів для приватного сектору та одного сміттєвоза для багатоповерхових будинків, придбання комбінованої машини, екскаватору, автовишки, вантажної та вантажно- пасажирської машин

 

2017-2018

 

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Здійснення розрахунку та затвердження економічно обґрунтованих тарифи на житлово-комунальні послуги в об’єднаній громаді

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

4)

Укладення договорів з новими споживачами на ЖК послуги

2017

Керівники комунальних підприємств

 

 

5)

Проведення роботи щодо переведення усіх багатоквартирних будинків на ОСББ

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділ згідно розподілу обов’язків

 

6)

Розробка та затвердження рішенням об’єднаної територіальної громади плану першочергових заходів з проведення капітальних та поточних ремонтів інженерних комунікацій тепло, - водо,- електропостачання та водовідведення

2017

Міський голова, старости, заступники міського голови згідно розподілу обов’язків

 

7)

Забезпечення населених пунктів об’єднаної територіальної громади організованим вивозом твердих побутових відходів

Постійно

Комунальне

підприємство

 

9.

Організація альтернативного водопостачання об’єднаної громади

 

1)

Проведення розробок та визначення додаткових джерел питного водопостачання міста (Свято-Покровський, Сухоярський, Чорногорівський водозабір), будівництво свердловин

 

 

2017-2018

Міський голова, заступник міського голови

 

2)

Проведення обстеження існуючих колодязів, їх санітарне оброблення та хлорування

 

2017

Відділ згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Організація на базі дільниці КП «Компанія «Вода Донбасу» комунального підприємства з надання послуг з водопостачання та водовідведення

 

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

10.

Технічне переоснащення та розвиток комунальної інфраструктури

1)

Проведення енергетичних, екологічних аудитів та технічних обстежень об’єктів комунальної власності, енергетичної паспортизації житлових та громадських будівель

 

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

2)

Розробка та затвердження рішенням міської ради об’єднаної територіальної громади місцевої програми зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств щодо укомплектування спецтехнікою та спец обладнанням, технічного переоснащення, реконструкції об’єктів житлово- комунального, водопровідно-каналізаційного господарства

 

2017

 

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій і обладнання (у т.ч. приладів обліку) для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів в бюджетних будівлях та житловому фонді об’єднаної територіальної громади

 

 

 

2017-2020

 

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

4)

Технічне переоснащення основних фондів водопровідно- каналізаційного господарства, оснащення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства приладами обліку на всіх етапах виробництва

 

2017-2018

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

5)

Збільшення обсягів фінансування на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду з державного та місцевого бюджетів, залучення інвестиційних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів, створення бази проектно-кошторисної документації з капітального ремонту, реконструкції, термомодернізації житлових будинків для залучення коштів бюджетів усіх рівнів на визначені заходи

 

2017-2018

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

11.

Благоустрій території об’єднаної громади

1)

Розробка місцевої програми розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури віддалених від м. Сіверська сільських населених пунктів та залучення до реалізації цих заходів зацікавлених суб’єктів господарювання на умовах соціального партнерства

 

Міський голова, старости, заступники міського голови, відділи згідно розподілу обов’язків

 

 

2)

Визначення пріоритетних ділянок для виконання першочергових заходів з ремонту доріг загального користування, внутрішніх доріг та тротуарів, доріг без твердого покриття по населених пунктах об’єднаної територіальної громади та здійснення заходів з їх ремонту

 

2017

Міський голова, старости, заступники міського голови, відділи згідно розподілу обов’язків

 

 

3)

Розробка місцевої програми благоустрою території об’єднаної територіальної громади з урахуванням віддалених сільських населених пунктів

 

 

2017

Міський голова, старости, заступники міського голови, відділи згідно розподілу обов’язків

 

 

 

4)

Забезпечення     безперешкодного    доступу    осіб    з

обмеженими фізичними можливостями до         місць

загального користування та        соціальних установ,

які будуть створені (влаштування пандусів та ін.)

 

2017-2018

 

Відділи згідно розподілу обов’язків

 

 

5)

Придбання спеціалізованої техніки     для благоустрою

2017-2018

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

 

6)

Організація підрозділу комунального підприємства

по вирішенню проблеми безпритульних тварин

2017 - 2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

 

7)

Облаштування скверів, парків вуличними лавками

та урнами,     малими архітектурними формами

За планом

благоустрою

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділи згідно розподілу обов’язків

 

 

8)

Забезпечення       утримання      доріг       комунальної

власності об’єднаної територіальної громади в належному стані, як в літній так і в зимовий період

Постійно

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділи згідно розподілу обов’язків

 

9)

Облаштування та утримання в належному стані об'єктів благоустрою в населених пунктах об’єднаної територіальної громади (сквери, дитячі майданчики, пам'ятники, кладовища, спортивні майданчики)

Постійно

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділи згідно розподілу обов’язків

 

12.

Забезпечення задоволення потреб населення і господарського комплексу об'єднаної громади в послугах з освітлення та забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень

1)

Утримання в належному технічному стані існуючих мереж зовнішнього освітлення, своєчасне фінансування заходів по ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення

Постійно

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, обслуговуюча організація

 

2)

Визначення пріоритетних ділянок для виконання

першочергових          заходів          з         комплексної

реконструкції та        влаштування    нових    мереж    з

використанням         новітніх енергозберігаючих

технологій у сфері зовнішнього             освітлення по

населених пунктах об’єднаної територіальної громади

2017-2018

Міський голова,старости,

заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділ згідно розподілу обов’язків

 

3)

Організація системи телемеханічного контролю та комплексного управління зовнішнім освітленням по ОТГ

 

2017-2020

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

13.

Створення умов для розвитку підприємницького та інвестиційного середовища

1)

Проведення інвентаризації інвестиційних об’єктів об’єднаної територіальної громади; створення бази даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель

 

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

2)

Проведення аналізу можливостей залучення інвестицій і використання виробничих площ; налагодження контактів та співпраці із професійними національними та іноземними агенціями з питань залучення інвестицій

 

2017

Заступники міського голови, відділи згідно розподілу обов’язків

 

3)

Організація системи тренінгів та консультацій для підприємців

Постійно

Заступники міського голови, відділи згідно розподілу обов’язків

 

4)

Організація роботи по залученню інвесторів для створення нових робочих місць в населених пунктах об’єднаної територіальної громади

Постійно

Заступники міського голови, відділи згідно розподілу обов’язків

 

14.

Розвиток земельних відносин, створення умов для раціонального використання земельних ресурсів

1)

Складання топографічного плану території об’єднаної територіальної громади

 

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділ згідно розподілу обов’язків

 

2)

Встановлення межі, проведення інвентаризації земель території об’єднаної територіальної громади

 

2017-2018

Старости, відділ згідно розподілу обов’язків

 

3)

Виконання нормативно-грошової оцінки об’єднаної територіальної громади

 

2017-2019

Старости, заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділ згідно розподілу обов’язків

 

4)

Складення Генеральних планів територій населених пунктів об’єднаної територіальної громади

 

2017-2018

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділ згідно розподілу обов’язків

 

5)

Проведення інвентаризації водних об'єктів об’єднаної територіальної громади, гідроспоруд з метою їх відновлення та ефективного використання ( м. Сіверськ, села Різниківка, Свято-Покровське, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка)

2017

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків, відділ згідно розподілу обов’язків

 

ІV

Забезпечення Конституційних прав та законних інтересів мешканців об'єднаної громади, охорона

громадського порядку

1)

Створення муніципальної структури з охорони

громадського порядку та профілактики

правопорушень на території  об'єднаної територіальної громади

 

2017

Заступник         міського

голови згідно розподілу обов’язків

Відповідно                   до

Положення

2)

Забезпечення роботи дільничного відповідної муніципальної структури відповідно встановленого графіку на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади

2017

Старости

 

3)

Посилення роботи по легалізації робочих місць на

території об’єднаної територіальної громади

Постійно

Заступник          міського

голови згідно розподілу обов’язків, старости

 

V

Розвиток інформаційного простору, формування надійної системи зв'язку влади з громадкістю

об'єднаної громади

1)

Створення друкованого засобу масової інформації

об’єднаної територіальної громади

2018

 

Міський голова, старости, секретар

ради

 

Відповідно до проекту

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

(ст.65)

2)

Забезпечення роботи офіційного веб-сайту

Сіверської міської об'єднаної територіальної

громади

І квартал 2017

року

Секретар ради ,

керівники структурних

підрозділів спеціалізованих

виконавчих органів   

 

3)

Впровадження системи електронного

документообігу та електронного цифрового підпису

І-ІІ квартал 2017

року

Керуючий        справами

виконкому,      відділ згідно розподілу обов’язків

 

4)

Встановлення інформаційних стендів, дошок оголошень, тумб тощо для оперативного інформування населення об'єднаної територіальної громади

І квартал 2017

року

Міський голова, старости, заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

5)

Збереження роботи поштових відділень зв'язку в

населених пунктах об'єднаної територіальної

громади, покращення умов їх роботи

Постійно

Заступник міського голови згідно розподілу обов’язків

 

                 

 

 

 

 

План підготовлено спільною робочою групою з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про  затвердження   Положення   про

порядок проведення конкурсу з визначення

виконавця послуг з управління багато-

квартирними будинками у м. Сіверську

 

          Відповідно до Законів України  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» (зі змінами), керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську (додається).

 

2. Делегувати повноваження з організації проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську виконкому Сіверської міської ради.

 

3. Виконкому Сіверської міської ради (Вороніна):

 

3.1. Створити конкурсну комісію та затвердити її склад;

3.2. Затвердити конкурсну документацію;

3.3. Забезпечити проведення конкурсу відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську. 

 

4. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення через засоби масової інформації та на сайті Сіверської міської ради.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

Міський  голова                                                                                           А.О. Черняєв

                                                                                             Додаток

            до рішення міської  ради

            04.07.2016 № 7/10 -

 

Положення

про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про житлово-комунальні послуги», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську.

1.3.Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

- конкурсна документація - комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

- конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

організатор конкурсу – виконавчий комітет Сіверської  міської ради;

учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги».

 

2.Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором конкурсу.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- досвід роботи з надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську.

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

6) характеристика території, де повинні надаватися послуги з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську.

7) вимоги до конкурсних пропозицій;

8) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

9) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

10) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

11) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Конкурсна документація затверджується організатором конкурсу.

2.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

2.5.Склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується організатором конкурсу.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

         2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації або в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену пунктом 2.2. цього Порядку.

2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший, ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.11. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляється учасникам конкурсу.

 

3. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання;

- документ, що містить відомості про досвід роботи з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську.

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та  порядкового номеру реєстрації.

 

4. Проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на  засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Протокол засідання конкурсної комісії  затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу  підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу виконкомом  міською радою.

5.6. Договір про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Сіверську з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії виконкомом міською ради протягом десяти календарних днів на строк не менш як на один  років.

5.7. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту оголошується новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

5.8. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

6. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок власних коштів.

 

7. Розгляд спорів

7.1.     Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

Про визначення виконавця послуг

з водопостачання і водовідведення,

газо- та електропостачання в

багатоквартирних будинках

житлового фонду м. Сіверська

 

 

           З метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, які проживають чи знаходяться в багатоквартирних будинках житлового фонду м. Сіверська, у забезпеченні холодною водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, враховуючи протокол засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у житловому фонді комунальної власності м. Сіверська від 21.06.2016 (додається), на підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про електроенергетику», постанови КМУ №1729 від 27.12.2001 «Про забезпечення споживачів природним газом», наказу Держкомітету з питань житлово-комунального господарства № 60 від 25.04.2005 «Порядок визначення житлово-комунальних послуг», керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Визначити виконавцем послуг з водопостачання і водовідведення, газо- та електропостачання в багатоквартирних будинках житлового фонду м. Сіверська ПП «Донжилсервіс» з 01.07.2016 по 30.06.2017.

 

           2. Директору ПП «Донжилсервіс» Шишко Н.М. укласти договори:

 

- про співробітництво з виробниками послуг з водопостачання і водовідведення, газо- і електропостачання;

 

- на обслуговування житлових будинків, споруд та прибудинкової території у житловому фонді - з власниками та користувачами квартир.

 

         3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22.12.2015 № 7/3 – 42 «Про визначення виконавця послуг з водопостачання і водовідведення, газо- та електропостачання в багатоквартирних будинках житлового фонду

м. Сіверська на 2016 рік».

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

                               

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про   заходи   боротьби    з

каран­тинними  рослинами

Заслухавши інформацію начальника  відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Вороніної Н.В. про ситуацію щодо розвитку та умови розповсюдження карантинних рослин, з метою закріплення тогорічних досягнень у питаннях ліквідації очагових утворень карантинних рослин, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати стан боротьби з карантинними рослинами на території міської ради, як задовільний.

2.      Затвердити заходи боротьби з карантинними рослинами (амброзією
полинолистною) (додаток 1).

3.      Затвердити  розподіл території міської ради за суб'єктами господарської діяльності   для  підтримання  земель   у    вільному від карантинних рослин стані. (додаток  2).

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

                                                                                              Додаток 1

             до рішення міської  ради

             04.07.2016 № 7/ 10 -

                                                                                       

Заходи

боротьби з карантинними рослинами (амброзією полинолистною)

                                  

з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

 

Термін виконання

1.

Виривання амброзії з корінням на ранніх стадіях розвитку до початку цвітіння

землевласники та землекористувачі

травень - жовтень

2.

Знищення амброзії із застосуванням агротехнічних засобів з висівом газонних багаторічних трав.

сільгоспвиробники

березень -жовтень

3.

Знищення амброзії з використанням засобів хімічної боротьби (гербіцидів) повної дії

мікроради міста, землевласники та землекористувачі

квітень - листопад

                                  На землях автошляхів та залізниць

4.

3-х кратне низьке косіння, в т.ч. механічне

підрозділи «Облавтодору», підрозділи Донецької залізниці

травень - жовтень

5.

 Знищення з використанням засобів хімічної боротьби (гербіциди) повної дії

адміністрації «Облавтодору», Донецької залізниці, сільгоспвиробники

квітень - листопад

На землях сільгосппризначення

6.

Проведення заходів агротехнічної і хімічної боротьби після збору врожаю ранніх зернових

сільгоспвиробники всіх форм власності

липень -

листопад

7.

3-х кратне косіння до цвітіння країв ланів

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

червень -вересень

8.

Застосування елементів інтегрованої системи боротьби з амброзією в посівах

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

квітень -

жовтень

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

                                                                                              Додаток 2

             до рішення міської  ради

             04.07.2016 № 7/ 10 -

 

Розподіл території міської ради за

суб'єктами господарської діяльності для забезпечення заходів

боротьби з карантинними рослинами

 

з/п

Найменування підприємств, організацій та установ

Закріплена територія

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Сіверське МСКП

 

 

Шляхопроводи Південний, Північний, вул. Шкільна, провул. ім.. К. Тимірязєва, провул. Безіменний, вул. Бахмутська, вул. ім. К. Білостоцького, вул. Садова, провул. Нагірний, вул. ім.. О. Пушкіна, пішохідний міст через залізницю, кладовища міста та їх прилегла територія, територія житлового фонду (вул. Енергетиків, вул. ім. О. Суворова, вул. Ювілейна, вул. Молодіжна, вул. Доломітників, пров. Заводський, вул. ім. В. Сосюри, вул. ім. Миколи Закаряна, вул. Садова (від вул. Садова, 10 до вул. Ювілейної), прибудинкові території

2.

ПрАТ «Ізосев»

територія підприємства та прилегла територія

 

 

3.

 

 

А/Ф «Тайвань»

вул. Східна, вул. ім. С. Кисіленка, вул. ім. О. Кошового, вул. Лікарняна, провул. Дружби, вул. ім. В. Сосюри, вул.  Журби, вул.  Північна (від вул. Північної до вул.  Садової), провул. прилеглий до лісосмуги.

4.

ПП «Клива - 2006»

ФОП Пластун Є.Ю.

вул. Шосейна, вул. ім. Л.Толстого, вул. Дачна, вул. Донецька, вул. Слобожанська, вул. Травнева

5.

ТОВ «Фірма «Домас»

вул. ім. М. Коцюбинського, вул. ім. М. Колеснікова, пров. Безіменний

 

 

 

6.

ФОП Сірокуров В.Г.,

ФГ «Журавушка 2006»

ФГ  «Прометей»

ФОП Калашніков О.О.

ТОВ «Техмашсервіс - 2006»

вул. Ямська (від провул. ім. Ф. Чернишевського до АЗС), вул. Павлова,  вул. Лугова, вул. Центральна (від. провул. ім. Ф. Чернишевського до нафтобази), вул. Шкільна, територія, вул. Центральна (від нафтобази), вул. ім. Д.  Мєндєлєєва, вул. Залізнична (від підстанції до вул. Радивонівських патріотів)

7.

ТОВ «Альянс»

вул. Молодіжна (ринок)

8.

ТОВ «Сіверське телебачення»

прилегла територія по провулку Заводський, 4

9.

ФОП Агаджанян К.А.

сквер між вул. Ямською та вул. Центральною

10.

ФОП Скорик А.В.

вул. Залізнична (прилегла територія)

11.

ФО Саржевська О.Л.

прилегла територія вулиць Залізнична та ім. О. Нахімова

12.

ФО Богданова З.І.

пров Нагірний

13.

ТОВ «Сіверський цегельний завод»

прилегла територія, висячий міст через р. Бахмутка, вул. Зарічна,  провул. від мосту через р. Бахмутка до вул. Зарічна, вул. Партизанська, технологічна дорога

14.

Залізнична станція Сіверськ та інші підрозділи дороги

територія  відчуження, водостічні канави, привокзальна площа, пішохідний перехідний міст через Залізницю (західна частина), вул. Залізнична (від вул. Поштової до вул. ім. О. Нахімова)

 

15.

 

Міське споживче товариство

територія, прилегла до торгівельних підприємств і контори, вул. Залізнична (від № 46 до хлібокомбі -нату), територія ринку

16.

Хлібокомбінат

прилегла територія вул. Залізнична

17.

ПрАТ «Полтава Зерно»

вул. Залізнична, водостічна канава (від вул. Поштової до підстанції)

18.

Сіверська дільниця Артемівського сіль РЕМ

прилегла територія до підприємства (вул. ім. О. Нахімова) та споруд

19.

СФГ „Рой”

прилегла територія вул. ім. О. Нахімова, вул. Залізнична (від  вул. ім. К.. Білостоцького до № 46)

20.

Підстанція Лисичанського ПЕМ

прилегла територія вул. ім. Т. Шевченко (від вул. Садової до вул. Енергетиків)

 

 

21.

 

Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

прилегла територія, вул. ім. О. Пушкіна (від шляхо - проводу до Парка Перемоги) вул. ім. О. Пушкіна (від магазину "Вітязь" і до в’їзду в місто Сіверськ, вул. Північна (від вул. ім. О.  Пушкіна до житлового сектору)

22.

ВО «Краснолиманська тепломережа»

прилегла територія, провул. Заводський, вул. Ювілейна

 

23.

 

Сіверськ дільниця Артемівського УГГ

прилегла територія підприємства та споруд, вул. ім. Б. Хмельницького (від вул. Садова до вул. Доломітників), вул. Миколи Закаряна

24.

Облавтодор

вул. ім. М. Гоголя, вул. Зарічна, вул. Ямська, вул. Шосейна, вул. Шкільна, вул. Дачна

 

 

25.

 

 

Сіверський професійний ліцей

прилегла територія до навчальних корпусів і гуртожитків, навчальний полігон з прилеглою територією, вул. Зоряна, вул. ім. О. Суворова, Доломітників (від вул. ім. О.Суворова до вул. Ювілейної)

 

 

26.

 

 

Загальноосвітня школа № 1

шкільний двір, вул. Поштова, вул. Залізнична (від вул. Поштової до вул. ім. К. Білостоцького), вул.ім. К. Білостоцького, вул. Центральна, вул. Ямська, провул. ім. Ф. Чернишевського, вул. Шкільна

 

27.

 

Загальноосвітня школа № 2

шкільний двір, прилегла територія, вул. вул. ім. Б. Хмельницького (від вул. Доломітників до вул. Енергетиків), вул. Миколи Закаряна, вул. Доломітників (від парку до вул. ім. О. Суворова)

 

28.

 

Загальноосвітня школа № 3

шкільний двір, прилегла територія, вул. Енергетиків (від вул. ім. О. Суворова до вул. Ювілейної) дитячий майданчик у жилому масиві

29.

Артемівський районний центр дитячої та юнацької творчості

двір, прилегла територія, по вул. ім. О. Суворова

30.

Міська лікарня

двір, прилегла територія, вул. ім. О. Суворова, вул. Північна, вул. ім. В. Сосюри

31.

Школа естетичного виховання

прилегла територія, вул. ім. О. Пушкіна

32.

Дитячий садок „Сонечко”

територія двору, вул. Центральна, провул. ім. В. Маяковського

33.

Дитячий садок „Золота Рибка”

прилегла територія

34.

Дитячий садок „Світлячок”

прилегла територія

35.

Дитсадок „Червона гвоздика”

прилегла територія по вул. Садовій та вул. Молодіжна

36.

Поштове відділення (центр)

прилегла територія по вул. Поштова

37.

Поштове відділення № 1

прилегла територія, вул. Енергетиків

38.

 Філія Ощадбанку 21/0104

прилегла територія

39.

 Філія Ощадбанку 21/0105

прилегла територія

40.

Аптека «Добрі ліки»

прилегла територія

41.

Аптека «Альфа-фарм»

прилегла територія

42.

Центр культури

прилегла територія, пр-кт Миру (площа)

43.

АРСОК «Доломітчик»

прилегла територія, сквер, стадіон

44.

Бібліотека для дітей

прилегла територія

45.

Гаражний кооператив „Авангард”

територія гаражів та прилегла територія, двір

 

46.

Об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг

прилеглі території

47.

ПЧ-112

прилегла територія вул. Садової (від вул. ім. О. Пушкіна до  вул. ім. Б. Хмельницького)

 

48.

 

МВМ

господарчий двір, вул. Центральна (від провул. ім. Ф. Чернишевського до провул. ім. В. Маяковського), провул. ім. В. Маяковського (від вул. Залізничної до вул. Центральної)

49.

Свято - Пантелеймонівський Храм

територія двора,  вул. Ямська (від провул. ім. В. Маяковського до вул. Поштова)

50.

Свято-Казанський Храм

прилегла територія, водовідвідна канава біля храму.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

проекту    відведення    земельної

ділянки у власність неповнолітньому

Міщенку Д.Д.

 

               Розглянувши  заяву неповнолітнього Міщенка Д.Д. від 06.06.2016 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу для обслуговування нежилої будівлі авто - заправочної станції (АЗС), враховуючи нотаріально посвідчену заяву його батьків Міщенка Дмитра Володимировича та Міщенко Ірини Василівни щодо надання йому згоди на купівлю земельної ділянки (додається), на підставі статей 12, 19, 65, 71, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного кодексу України, статті 32 Цивільного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл неповнолітньому Міщенку Даніілу Дмитровичу (паспорт 000028129, виданий 02.03.2016, орган, що видав 1420), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Клубна, 1 на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу, площею до 0,2000 га, розташованої у м. Сіверську по вул. Шкільній, 55б для обслуговування нежилої будівлі авто – заправочної станції (АЗС), яка належить йому  на підставі договору дарування нежилого приміщення АЗС від 07.12.2000 № 7515, зі складу земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, землі комунальної власності міської ради, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Міщенку Д.Д. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             А.О.Черняєв

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про   внесення   змін  до  рішення

міської ради від 24.09.2013 № 6/33-519

«Про надання дозволу на розробку

проекту відведення земельних ділянок

в оренду Сіверському міському споживчому товариству»

 

      Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2013 № 6/33 – 519 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок в оренду Сіверському міському споживчому товариству» для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

           Внести до рішення міської ради від  24.09.2013 № 6/33 – 519 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок в оренду Сіверському міському споживчому товариству», такі зміни:

 

         - пункт 1 після слів «із складу земель житлової та громадської забудови міста,» доповнити словами «із земель комунальної власності міської ради,».

 

 

 

 

Міський голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

проекту   землеустрою    щодо

відведення  земельної  ділянки

у власність гр. Гриненко О.С.

 

               Розглянувши  заяву гр. Гриненко О.С.  від 15.06.2016 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 121, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл гр. Гриненко Оксані Сергіївні (паспорт ВК 184430, виданий 13.01.2006, ідн. № 2867218345), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Травнева, 55, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,1000 га, розташованої у м. Сіверську по вул. Травневій, 53, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності міської ради, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передбачити вимоги природоохоронного, санітарного та інших чинних законодавств України.

 

           3. Рекомендувати гр. Гриненко О.С. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                   А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної    документації    щодо

встановлення   меж     земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Корзуну С.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Корзуна С.В. від 24.06.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул. ім. О. Кошового, 14, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Корзуну Сергію Васильовичу (паспорт ВС 195353, виданий 25.02.2000, ідн. № 2709105499), який мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. ім. О.Кошового, 14, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд для передачі її безоплатно у власність, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. О.Кошового, 14, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Корзуну С.В. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                                 А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про передачу земельної ділянки

у власність гр. Пипенко О.О.

 

           Розглянувши заяву гр. Пипенко О.О. від 29.06.2016 про передачу земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1270 га у м. Сіверську по вул. ім. М. Коцюбинського, 17, на підставі статей 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121  Земельного Кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно у власність гр. Пипенко Ользі Олексіївні (паспорт ВК 870278, виданий 01.12.2011,  ідн. номер 3482101427), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. М. Коцюбинського, 19,  земельну ділянку площею 0,1270 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1251) для ведення особистого селянського господарства, яка розташована у м. Сіверську по вул. ім. М. Коцюбинського, 17, із земель комунальної власності Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області.

 

2. Рекомендувати гр. Пипенко О.О. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.07.2016

Сіверськ

                7/10 -

 

 

 
 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Черняєва Андрія Олександровича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за червень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

2. Преміювати секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за червень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

за червень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

за червень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

за червень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2016 рік.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...