Рішення міської ради

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 54

 

 

 
 

 

 

 Про виконання міського бюджету

за  2015 рік

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за 2015 рік, на виконання рішення міської ради від  15.01.2015 № 6/47-671 «Про міський бюджет на 2015 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за   2015 рік  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 13 271 466,0 грн., в тому числі загального фонду 12 956 583,0грн.; спеціального фонду                       314 883,0грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки міського бюджету у сумі 13 526 123,0грн., в тому числі: загального фонду 7 985 906,0грн.; спеціального фонду  5 540 217,0 грн. (додаток 2).

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 55

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46

«Про міський бюджет на 2016 рік»

 

 

Відповідно до статей 14, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2015 № 7/4-46 «Про

міський бюджет на 2016 рік»:

 

1.1.          Пункт 1 рішення виклати в новій редакції:

 

«1. Визначити на 2016 рік:

 

-  доходи міського бюджету у сумі 7 199 264 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 6 946 714 грн., доходи спеціального фонду бюджету 252 550 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

 

-   видатки міського бюджету у сумі 7 322 486грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 7 047 714 грн., видатки спеціального фонду бюджету  274 772 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

 

- дефіцит  загального фонду міського бюджету у сумі 101 000 грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 222 222 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.»

 

1.2.          В пункті 4 цифри «141500» замінити цифрами «264722».

 

1.3.          Доповнити рішення пунктом 11 наступної редакції:

«11. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.»

 

1.4.          Пункти 11-12 вважати пунктами 12-13.

 

1.5.          Додатки 2, 3 викласти в новій радакції.

 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         А.О. Черняєв                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 56

 

 
 

 

 

 Про фінансову підтримку

 Сіверському МСКП

 

           Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу виконкому  міської ради Іващенко Л.Г. про необхідність виділення коштів для фінансової підтримки Сіверського МСКП з метою погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі, організації громадських робіт на території міста та придбання запасних частин для ремонту міського автобусу ПАЗ АН 4527 ЕР, керуючись  статтями 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Виділити кошти із загального фонду міського бюджету, для

фінансової підтримки Сіверського МСКП, в розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі, організації громадських робіт на території міста та придбання запасних частин для ремонту міського автобусу ПАЗ АН 4527 ЕР.

 

2.     Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

(Іващенко) здійснити довідки про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету.

 

3.     Директору Сіверського МСКП Пшенці О.В.:

 

3.1.          Спрямувати виділені кошти за цільовим призначенням згідно

пункту 1 цього рішення;

 

3.2.          Надати повний фінансовий звіт про використання бюджетних

коштів на сесії міської ради.

 

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

Міський  голова                                                                        А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 57

 

 

 
 

 

 

 Про  виконання рішення міської

 ради від 15.01. 2015  № 6/ 47-675

 «Про   затвердження    Програми

 соціально-економічного розвитку

 міста на 2015 рік»

 

           Заслухавши інформацію начальника відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради Капінус Н.В.  про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2015 рік (додається), керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             1.     Інформацію начальника відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради Капінус Н.В.  про виконання програми соціально - економічного розвитку міста за 2015 рік прийняти до відома.

 

           2. Рішення міської ради від 15.01.2015  № 6/48 - 675 «Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік» зняти з контролю у зв’язку з виконанням.

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                    А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 58

 

 

 
 

 

 

 Про    затвердження    Програми

 соціально - економічного розвитку

 міста   на   2016   рік

 

 

           Заслухавши інформацію начальника відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради Капінус Н.В.  щодо проекту Програми соціально - економічного розвитку міста на 2016 рік  (додається), керуючись  пунктом 22 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити  Програму  соціально - економічного  розвитку  міста

Сіверська на 2016 рік  (додається).

 

2.     Виконкому   Сіверської    міської   ради   (Черняєв)   забезпечити

виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Сіверська на 2016 рік.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.

 

 

 

 

 Міський голова                                                                   А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 59

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення  змін  до  рішення

 міської   ради   від   07. 07. 2015

 № 6/51 -729 «Про   встановлення    

 ставок  місцевих податків і зборів

  у  м. Сіверську»

 

У зв’язку із змінами внесеними до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести та затвердити наступні  зміни до рішення  міської ради від

07.07.2015 № 6/51-729 « Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську»:

 

1.1.Доповнити підпункт 1.1. пункту 1 підпунктом «г» наступного

змісту:

                  « За наявності  у власності податку об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадрадних метрів (для квартири) та /або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості ( його частку)».

 

           1.2. Абзац другий підпункту 1.2. пункту 1 рішення викласти в новій редакції:

           «Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше  п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року».

 

          2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

 

               3. Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Капінус) здійснити оприлюднення  цього рішення  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус). 

 

 

        

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 60

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення  змін  до  рішення

 міської   ради   від   23. 01. 2015

 № 6/48 -685 «Про  внесення змін

 до   рішення   міської   ради   від 

 08.02.2011 №6/4-69 «Про затвердження Положень про Порядок сплати   

 місцевих місцевих податків  і  зборів  у  м. Сіверську»

 

У зв’язку із змінами внесеними до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести  наступні  зміни до рішення  міської ради  від 23.01.2015

№ 6/48 - 685 «Про  внесення змін до рішення міської ради від  08.02.2011 №6/4-69  «Про затвердження Положень про  Порядок сплати місцевих місцевих   податків  і  зборів  у  м. Сіверську»:

 

           1.1.У Розділі  І  «Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»:

          1.1.1. Пункт 2. доповнити  підпунктом «и» такого змісту:

          «и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність».

          1.1.2. Абзац шостий  пункту 4.  виключити.

1.1.3. Внести зміни до пункту 7.:

- у підпунктах «а», «б» , «в»   слова «та пільги з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення)» виключити;

- доповнити підпунктом «д» такого змісту:

«д) за наявності у власності платника податку  об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів(для квартири) та/ або 500 квадратних метрів ( для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості ( його частку)».

 

1.2. У Розділі 4 «Положення про порядок сплати транспортного податку»:

1.2.1. Пункт 2. викласти у новій редакції:

« 2.Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб- сайті».

1.2.2. Пункт 4. доповнити наступним змістом:

« У разі спливу  п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного періоду податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг

(досягне) п'яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місця, в якому легковий автомобіль було повернуто відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов ' язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об'єкт Артемівською ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Артемівською ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області для проведення звірки даних щодо:

а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними Артемівської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів(зокрема документів, що підтверджують право власності  на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає ( вручає) йому нове податкове повідомлення - рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим ( відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом,звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування».

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус). 

 

 

 

        

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 61

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження Положеня про

порядок сплати земельного податку

 

              Відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010

№ 2755 - VI із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             1. Затвердити Положення   про порядок сплати земельного податку (додається).

 

                  2. Доручити відділу комунального господарства, землекористування та екології  виконкому міської ради  (Вороніна) здійснити оприлюднення  цього рішення  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології  (Шпулін). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                  21.01.2016 № 7/5 – 61

 

Положення

про порядок  сплати земельного податку

 

1.    Платники  податку.

           Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі.

         Платниками земельного податку є платники єдиного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

 

2.    Об’єкт оподаткування.

 

           Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3.    База оподаткування.

         Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до пункту 3.12 цього положення;

 

4.    Ставка податку.

 Ставки податку встановлюються Сіверською міською радою, відповідно до діючого законодавства.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до абзаців 2,3 цього пункту.

 

        5.Пільги із сплати податку.

 

          Від сплати податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб цим пунктом поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Від сплати  податку звільняються:

          -санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

          - громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

         У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

- бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не сплачується податок за:

- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

         - земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

         - землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

           а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

           б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

- земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

7.Особливості оподаткування земельним податком.

 

Сіверська  міська рада встановлює ставки земельного податку та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території м.Сіверська .

Сіверська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає до Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

8. Податковий період.

 

         Базовим податковим (звітним) періодом для сплати земельного податку є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Порядок обчислення земельного податку.

 

         Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області  за місцезнаходженням земельної ділянки подає інформацію, необхідну для обчислення і справляння земельного податку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника земельного податку) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник земельного податку має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник  земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться уповноваженим відділом Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області, який видає платникові до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року уповноважений відділ Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

а) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

б) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

в) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

            10. Строк сплати податку.

 

Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 01 травня.

Податкове зобов'язання щодо земельного податку, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з земельного податку, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

11. Орендна плата.

 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради повинен до 1 лютого подавати до Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати уповноважений відділ Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Для розрахунку розміру річної орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Сіверська, що надаються в оренду суб’єктам господарювання в залежності від цільового призначення земельних ділянок застосовуються коефіцієнти до ставки земельного податку, затверджені рішенням Сіверської міської ради від 22.01.2008 № 5/22 - 266 «Про внесення змін до договорів оренди землі в частині визначення орендної плати». 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 3. 8 - 3.10 цього Положення.

Плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності територіальної громади м.Сіверська за своєю суттю тотожна орендній платі за земельну ділянку.

 

12. Індексація нормативно грошової оцінки земель.

 

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

 

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,  не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

13.Відповідальність платників і контроль.

 

   Відповідальність за правильність обчислення (для юридичних осіб) та повноту і своєчасність сплати податку (для юридичних та фізичних осіб) покладається на платників податку, згідно діючого законодавства.

            Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку до міського бюджету  м. Сіверська  покладається на  Артемівську ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 62

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

 проекту   відведення   земельної

 ділянки в оренду громадянам

 

           Розглянувши заяви від 25.12.2015 гр. Шпуліна О.В. та Шпуліної І.В. про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок площею до 2,0000 га кожному в оренду терміном на 20 років для ведення особистого селянського господарства розташованих у м. Сіверську в районі вулиці Ювілейної, на підставі статей 12, 19, 22, 33, 93, 121, 124, 125, 126  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Шпуліну Олександру Вікторовичу (паспорт ВС 236541, виданий 07.04.2000, ідн. № 3073903235), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. О. Кошового, 5 на складання проекту відведення земельної ділянки  в оренду терміном 5 років площею до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства, яка розташована у місті Сіверську в районі вулиці Ювілейної зі складу земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), земель комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

           2. Надати дозвіл гр. Шпуліній Інні Володимирівні (паспорт ВК 677345, виданий 25.12.2009, ідн. № 3142500446), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. С. Кисиленка, 28 на складання проекту відведення земельної ділянки  в оренду терміном 5 років площею до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства, яка розташована у місті Сіверську в районі вулиці Ювілейної зі складу земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), земель комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

           3. Громадянам Шпуліну О.В. та Шпуліній І.В. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 63

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                             

 міського голови за ІV-й квартал  

 2015 р.

 

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження міського голови за  ІV - й  квартал 2015 року:

 

         - з особового складу з  №89 по № 112 (додаток 1);

                               

         - з основноїдіяльності з № 72 по № 98  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 46  по № 63 (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                  21.01.2016 № 7/5 – 63

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з особового складу

                                              за  ІV-й квартал 2015 року

 

Дата

Про що

89

02.11.2015

Про перенесення невикористаної частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (Гатченко)

90

04.11.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Косинцева)

91

10.11.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Пшенка)

92

11.11.2015

Про здійснення розрахунку із звільненим працівником (Гура)

93

11.11.2015

Про прийняття кочегарами міської ради

94

16.11.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Юрченко)

95

25.11.2015

Про премію за листопад 2015 року

96

27.11.2015

Про звільнення з посади (Юрченко)

97

27.11.2015

Про прийняття на посаду завідуючого господарством міської ради (Сабінін)

98

30.11.2015

Про прийняття на роботу водієм службового автомобіля  (Бойко)

99

30.11.2015

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Вороніна)

100

01.12.2015

Про звільнення з посади (Пшенка)

101

01.12.2015

Про зарахування на стажування (Вороніна)

102

07.12.2015

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Левицька)

103

11.12.2015

Про переведення на посаду начальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна)

104

14.12.2015

Про звільнення з посади (Замула)

105

14.12.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної   відпустки  (Косинцева)

106

15.12.2015

Про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (Головіна)

107

15.12.2015

Про зарахування на стажування (Андрющенко)


 

108

16.12.2015

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Левицька)

109

16.12.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Шемлєй)

110

17.12.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Левицька)

111

22.12.2015

Про премію за грудень 2015 року

112

28.12.2015

Про призначення за переводом на посаду начальника загального відділу виконкому міської ради (Андрющенко)

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                         С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                  21.01.2016 № 7/5 – 63

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

за ІV-й квартал  2015 року

 

Дата

Про що

92

02.11.2015

Про створення робочої депутатської групи з підготовки першої сесії міської ради 7-го скликання

93

11.11.2015

Про затвердження штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік

94

17.11.2015

Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

95

18.11.2015

Пронадання права підпису

96

23.11.2015

Про утворення інвентаризаційної комісії

97

25.11.2015

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради колективу Центру культури

98

25.11.2015

Про перенесення робочих днів у 2016 році

99

26.11.2015

Про нагородження Грамотою Сіверської міської ради Проценко І.О.

100

26.11.2015

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів

101

30.11.2015

Про скликання позачергової ІІ-ї сесії міської ради 7-го скликання

102

01.12.2015

Про правове врегулювання трудових відносин з головним лікарем Сіверської міської лікарні

102/1

01.12.2015

Про звільнення з посади директора Сіверського МСКП

103

02.12.2015

Про призначення на посаду директора Сіверського МСКП

104

02.12.2015

Про затвердження проектно-кошторисних документацій по об’єктам «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць міста Сіверськ»

105

02.12.2015

Про затвердження проектно-кошторисних документацій по об’єктам «Капітальний ремонт азбоцементної покрівлі житлових будинків», «Капітальний ремонт житлового будинку»

106

03.12.2015

Про створення комітету з конкурсних торгів

107

03.12.2015

Про утворення комісії з обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, фактичного проживання громадян міста Сіверська

108

04.12.2015

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради

109

08.12.2015

Про дозвіл на попередню оплату капітальних видатків у 2015 році

110

14.12.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки

111

15.12.2015

Про призначення відповідального за збереження майна, стан охорони праці  техніку безпеки, пожежну безпеку в Сіверській міській раді

112

15.12.2015

Про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву при виконкомі Сіверської міської ради на 2016 рік

113

21.12.2015

Про скликання позачергової 3-ї сесії 7-го  скликання

114

21.12.2015

Про утворення конкурсної тимчасової комісії

115

21.12.2015

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

116

21.12.2015

Про внесення змін до штатного розкладу Сіверської міської ради

117

21.12.2015

Про внесення змін до штатного розкладу Сіверської міської ради

118

23.12.2015

Про скликання позачергової 4-ї сесії 7-го  скликання

119

23.12.2015

Про внесення змін до розпорядження від 02.01.2013 № 3 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Сіверській міській раді та її виконавчому комітеті»

120

24.12.2015

Про чергування працівників виконкому міської ради у святкові дні – 1,2,3,7,8,9,10 січня 2016 року (Новий рік та Різдво Христове)

121

24.12.2015

Про затвердження відповідальних за стан і експлуатацію водопровідних мереж, приборів обліку, збереження пломб, підписання актів, рахунків в комунальних бюджетних установах м. Сіверська

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                                  С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                  21.01.2016 № 7/5 – 63

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови про відрядження 

за ІV–й квартал 2015 року

 

 

 

                                                       з  № 46     по  № 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 64

 

 

 
 

 

 

 Про  внесення   змін  до   Статуту

 Сіверського міського спеціалізованого

 комунального   підприємства

 

 

Розглянувши листа директора Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства Пшенки О.В. від 15.01.2016 про внесення змін до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства, затвердженого рішенням Сіверської міської ради від 26.12.2003 № 4/9-232, відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись пунктом 30 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Доповнити  підпункт 2.2 пункту 2  Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства наступним змістом:

 

-                                                                                                                          проведення  боротьби  з дикими тваринами (лисицями, вовками та

єнотовидними собаками), бродячими собаками та котами в місті Сіверьку та прилеглій до нього території.

 

           2. Директору Сіверського МСКП  Пшенці Олександру Валерійовичу провести державну реєстрацію змін до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства відповідно до діючого законодавства.

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунального господарства, землекористування та екології                  (Шпулін). 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016

Сіверськ

                7/5 - 65

 

 

 
 

 

 

 Про виконання рішення міської

 ради від 02.12.215 № 7/2-35 «Про

 фінансову підтримку Сіверському

 МСКП»

 

Заслухавши інформацію директора Сіверського МСКП Пшенки О.В. про виконання рішення міської ради від 02.12.215 № 7/2-35 «Про фінансову підтримку Сіверському МСКП», керуючись  статтею  25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1.     Інформацію директора Сіверського МСКП Пшенки О.В. про

виконання рішення міської ради від 02.12.215 № 7/2-35 «Про фінансову підтримку Сіверському МСКП» (додається) прийняти до відома.

 

2.     Зняти з контролю рішення міської ради від 02.12.215 № 7/2-35 «Про

фінансову підтримку Сіверському МСКП» у зв’язку з його виконанням.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...