Проект рішення міської ради

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про міський бюджет на 2016 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»,  рішення районної ради від 23.12.2015 № ____ «Про районний бюджет на 2016рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Визначити на 2016 рік:

 

-  доходи міського бюджету у сумі 7 199 264 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету   6 946 714 грн., доходи спеціального фонду бюджету 252 500 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 7 199 264  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 6 946 714 грн., видатки спеціального фонду бюджету  252 500 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

 

2.     Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського

бюджету  у сумі  300 грн.

 

 3. Визначити такий перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

трансферти населенню;

 

4.     Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію

місцевих (регіональних) програм у сумі 140 000 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському  голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 69, 101 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 691 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що:

 

8.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

 

8.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2016 рік, з огляду на необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік управлінням Державної казначейської служби в Україні в м. Артемовську Донецької області.

У випадку наявності простроченої заборгованості по заробітній платі,  за спожиті комунальні послуги й енергоносії, розпорядники коштів міського  бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по інших заходах, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення такої заборгованості. 

 

8.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

 

9. Надати право голові міської ради:

9.1. В міжсесійний період на підставі звернень керівників бюджетних установ надавати розпорядження з наступним затвердженням на сесії міської ради

- про перерозподіл асигнувань між функціями;

- про облік у складі міського  бюджету з районного бюджету, виділених додатково на підставі законодавчих і нормативних актів.

 

9.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з наступним поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом складання договорів з установами банків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

10. Керівникам бюджетних установ :

 

10.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2016 році.

 

10.2.  Брати зобов'язання по спеціальному фонді бюджету лише в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

 

10.3.  Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до  встановленого чинним законодавством умовами оплати праці і розміром мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, споживані бюджетними установами, і послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за зазначені послуги.

 

10.4. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених у додатку 2 до даного рішення з урахуванням забезпечення виконання статті 51 Бюджетного кодексу України в частині, що стосується місцевих бюджетів.

 

11. Додатки 1, 2, 3 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

          12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О. Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про   організацію  харчування

 дітей  в  дошкільних  закладах

 міста  в  2016  році

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про організацію харчування дітей в дошкільних закладах міста в 2016 році, згідно                        пункту 2.2 Наказу Міністерства  науки  і освіти України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку  встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», статті 89 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26, пунктом 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Встановити одноденну вартість харчування в дошкільних

навчальних закладах міста в 2016році у таких розмірах:

1.1.     в ясельних групах  -    13 гривень 00 коп.

1.2.     в садових групах    -    15 гривень 00 коп.

 

         2. Визначити, що 60% від вартості харчування у дошкільних навчальних закладах  міста  буде сплачуватись за рахунок  батьків    і  40% за рахунок   бюджету.

 

             3.Установити, що плата не справляється :

 

             3.1. З батьків або осіб, що їх заміняють у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував  рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом  про Державний бюджет  України;

 

             3.2. За харчування дітей сиріт, дітей позбавленних батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

 

             3.3. За харчування дітей працівників  внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

 

             3.4. В інших випадках передбачених законодавством України.

 

             4. Зменшити  розмір  батьківської плати на 50 % для батьків у сім’ях яких виховуються  троє і більше дітей.

 

              5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про структуру, загальну чисельність                                                                                  та  витрати  на  утримання апарату

Сіверської    міської    ради    та   її

виконавчого комітету на 2016 рік

 

 

           Керуючись пунктом 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету у кількості  30 (тридцять) одиниць з 01.01.2016 року згідно додатку 1.

 

           2. Затвердити кошторис витрат на утримання апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік згідно коду функціональної класифікації 10116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі  1092500 грн. згідно додатку 2.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О. Черняєв

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                                            

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

                                                                             24.12.2015 № 7/4 -

 

 

 

                                 СТРУКТУРА  ТА  ЗАГАЛЬНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

                 апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

 

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Міський голова

1

2

Секретар ради

1

3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

2

4

Керуючий справами виконкому

1

5

Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради

5

 

Начальник  відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головний бухгалтер

1

-

 

Заступник начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради –заступник головного бухгалтера

1

 

 

-

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

3

 

6

Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради

4

.-

Начальник відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

1

-

 

 

Провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

1

 

 

-

 

 

Провідний спеціаліст з питань державної реєстрації актів

цивільного стану відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

1

 

 

-

Провідний спеціаліст по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

1

7

Відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

3

-

Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

1

 

Спеціаліст І категорії відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

 

1

8

Відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради

2

-

Начальник відділу економіки та  торгівлі виконкому міської ради

1

-

Провідний спеціаліст відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

1

9

Загальний відділ виконкому міської ради

11

-

Начальник загального відділу

1

-

Секретар керівника

1

-

Завідуючий господарством

1

-

Водій службового автомобіля

1

-

Охоронець

3

-

Кочегар

2

-

Прибиральник службових приміщень

1

-

Двірник

1

 

ВСЬОГО:

30

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 до рішення міської  ради

                                                                             24.12.2015 № 7/4 -

 

 

 

 

Кошторис

витрат на утримання апарату

Сіверської міської ради  та її виконавчого комітету

в 2016 році

 

 

КФКВ

Зміст запису

КЕКВ

Затверджено на 2016 рік, грн.

 

 

 

 

010116

«Органи місцевого самоврядування»

 

Утримання апарату Сіверської міської ради

та її виконавчого комітету

 

Оплата праці

 

2111

680338

Нарахування на заробітну платню

 

2120

246962

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

2270

98200

Інші витрати

 

5000

67000

ВСЬОГО:

 

 

1092500

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 

 
 

 

 

 Про встановлення надбавки

 за високі досягнення в праці

 на 2016 рік

 

З метою вдосконалення оплати праці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», «Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету», затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2012 № 6/ 24 - 399, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

             

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 50%  до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років на 2016 рік:

-    Черняєву Андрію Олександровичу – міському голові;

-    Гатченко Світлані Вікторівні - секретарю міської ради;

-         Греку Віктору Васильовичу - заступнику міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради;

-         Гатченку Віталію Анатолійовичу - заступнику міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради;

-         Поливоді Любові Василівні - керуючому справами виконкому міської

ради.

 

2. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2016 рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 

 
 

 

 

 Про скасування рішення виконкому

міської ради №196 від 17.12.2008

«Про   погодження   тарифів  на

послуги   з   водопостачання   та

водовідведення, що надаються РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

 

         На виконання листа Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» від 14.12.2015 №05/3770 про скасування рішення виконкому міської ради №196 від 17.12.2008 «Про погодження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються РВУКП «Компанія «Вода Донбасу», на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг від 26.11.2015 № 2869 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Компанія «Вода Донбасу», заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. (додається), керуючись підпунктом 15 пункту 1 статті 26 та пунктом 9 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Скасувати рішення виконкому міської ради №196 від 17.12.2008 «Про погодження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу».

 

        

 

 

 

Міський голова                                                                       А.О. Черняєв

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про продовження терміну дії

договору    оренди  земельної

ділянки  з ПП «Автотрейдінг»

 

           Розглянувши листа директора ПП «Автотрейдінг» Бучакчийського Ю.Д. від 16.12.2015 № 01/12 про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 09.02.2006  № 040614800001 у зв’язку із закінченням терміну його дії, на підставі статей 12, 93, 96 Земельного кодексу України, статті 27 Закону України «Про оренду землі», статті 2 Закону України «Про плату за землю», керуючись пунктом  34 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1.  Продовжити на 17 років термін дії договору оренди земельної ділянки від 09.02.2006  № 040614800001 (кадастровий № 1420910400:00:002: 1405) площею 0,8100 га, для обслуговування майданчика під розміщення та відвантаження агрелітових глин, який знаходиться в межах м. Сіверська в районі шляхопроводу «Північний», Артемівського району Донецької області, який укладено між орендодавцем Сіверською міською радою та ПП «Автотрейдінг» (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи  1 381 107 0004 000821 від 15.11.2007).

 

           2. Затвердити ставку орендної плати з розрахунку 4,20 грн. за 1м 2  на рік.

 

           3. Зобов’язати орендаря за цим рішенням виконати технічні умови щодо благоустрою прилеглої території, погоджені з відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                    А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про   затвердження    проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Мокрозубу С.Г.

 

           Розглянувши заяву гр. Мокрозуба С.Г. від 18.12.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у запасі в межах міста Сіверська Артемівського району Донецької області та надані документи (додаються), керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Мокрозубу С.Г. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у запасі в межах міста Сіверська Артемівського району Донецької області.

 

           2. Надати гр. Мокрозубу Сергію Григоровичу  (паспорт ВЕ 646620, виданий 15.06.2002, ідн. № 2547406114), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул Зарічна, 60, у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1244) для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля) землі запасу комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

3. Запропонувати гр. Мокрозубу С.Г. отримати свідоцтво на право власності на землю, згідно чинного законодавства.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про   надання  дозволу  на  розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної  ділянки в постійне користування

Сіверському МСКП  під кладовище

«Чорногорівське»

 

           Розглянувши листа директора Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства Пшенки О.В. від 21.12.2015 № 156 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству для організації та обслуговування кладовища «Чорногорівське», на підставі статей 12, 92, 122, 123 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (свідоцтво про державну реєстрацію від 03.02.2004 № 1 237 120 0000 000131, ідн. код 32714284), юридична адреса: 24522, Донецька область, Артемівський район, м. Сіверськ, вул. Артема, 3 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування орієнтовною площею 2,5000 га для організації та обслуговування кладовища «Чорногорівське», розташованої у м. Сіверську в районі вул. Донецької,  із земель комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області..

 

           2. Рекомендувати Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Пшенка) замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати його на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015

Сіверськ

                7/4 -

 

 
 

 

 

 Про    затвердження    проекту

 землеустрою щодо відведення

 земельних ділянок у власність

 громадянам

 

           Розглянувши  заяви від 16.10.2015 громадян Лісіченко К.М., Тутової Т.М., Єня В.М. та Єнь Г.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) в межах м. Сіверська, Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області, виконаний ПП «Фірма  «Інженер» та надані документи (додаються), керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити громадянам Лісіченко К.М., Тутовій Т.М., Єню В.М. та Єнь Г.М. проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) в межах м. Сіверська, Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області, виконаний ПП «Фірма  «Інженер».

 

           2. Надати у власність земельні ділянки площею по 2 гектари кожному для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області таким громадянам:

 

    -  Лісіченко Катерині Миколаївні (паспорт ВС 329399, виданий 22.07.2000, ідн. № 1874811241), яка мешкає м. Сіверськ, вул. Павлова, 41(земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:002:1344);

    -  Тутовій Тетяні Миколаївні (паспорт ВВ 850557, виданий 10.06.1999, ідн. № 2871501285), яка мешкає м. Рубіжне Луганської області, вул. Строителей, 20 /70, (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:002:1341);

 

    -  Єню Василю Миколайовчу (паспорт ВЕ 061919, виданий 28.08.2001, ідн. № 1158902570), який мешкає м. Сіверськ, пров. Ломоносова, 9, (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:002:1343);

 

    -  Єнь Галині Миколаївні (паспорт ВЕ 061920, виданий 28.08.2001, ідн. № 1433913640), яка мешкає м. Сіверськ, пров. Ломоносова, 9,  (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:002:1342).

 

3. Запропонувати претендентам  отримати свідоцтва на право власності на нерухоме майно.

 

          4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О. Черняєв

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...