Проект рішення виконкому

 ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

що виносяться на розгляд засідання  виконкому

Сіверської  міської  ради  11.12.2015

1. Про затвердження Регламенту роботи виконкому Сіверської міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В. - керуючий справами виконкому

 

2.Про затвердження плану роботи виконкому міської ради на  І квартал 2016

   року

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

3.Про затвердження плану основних заходів виконкому міської ради на 2016 рік

  ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

 

4.Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання проявів

   корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого

   комітету на 2016 рік

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

5. Про утворення постійних комісій при  виконкомі міської ради

    ДОПОВІДАЧ: Черняєв А.О. – міський голова

6.Про утворення адміністративної комісії при виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л. – начальник відділу соціальної та правової

                                                              політики виконкому міської ради

7.Про утворення житлової комісії  при виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

8.Про утворення постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з

   відключенням споживачів від мереж  централізованого опалення при

   виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

9.Про утворення  комісії з  обстеження  зелених  насаджень  при виконкомі

   міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

10.Про утворення постійної комісії з питань інвентаризації та обліку житлового

     та нежитлового фонду міста при виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

11.Про утворення комісії з питань поводження з безхазяйними відходами при

     виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

12.Про утворення комісії у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх при

     виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

13.Про  утворення постійної комісії з питань погашення заборгованості із

     заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень,

     страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання

     неплатежеспроможності при виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

14.Про утворення експертної комісії та призначення відповідальних за

     роботу архіву міської ради та її виконкому

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

15.Про надання повноважень особам для складання протоколів про

     адміністративне правопорушення

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

   

16.Про затвердження плану заходів щодо  соціального  захисту  осіб, які

     опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий період

     2015-2016 років на території міста Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

17.Про визначення уповноваженого з питань соціального захисту населення

     Сіверської міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

18.Про зняття з облікових даних домоволодіння по вулиці ім. Г Котовського, 45

     м. Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

19.Про виконання рішень виконкому, що знаходяться на контролі у

     начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

20.Про затвердження протипаводкових заходів на 2015-2016 рр.

     ДОПОВІДАЧ:Гатченко В.А. – заступник міського голови

 

21.Про закріплення  підприємств та організацій міста за вуличною мережею в

     зимовий  період  2015-2016рр.

     ДОПОВІДАЧ: Гатченко В.А.

 

22.Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних

     актів  виконкомом міської ради на 2016 рік

     ДОПОВІДАЧ: Гатченко В.А.

 

23.Про постановку на квартирний облік при виконкомі міської ради 

     Романова  Ю.Ю.

     ДОПОВІДАЧ: Воронина Н.В. – начальник відділу комунального господарства,

                                                                  землекористування та екології виконкому міської

                                                                  ради

24.Про виконання рішень виконкому, що знаходяться на контролі у відділі

     комунального господарства, землекористування  та екології виконкому

     міської  ради

    ДОПОВІДАЧ: Воронина Н.В.

 

25.Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення м.Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Капінус Н.В. – начальник відділу торгівлі та економіки

                                                          виконкому міської ради

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       Л.В.Поливода

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про затвердження Регламенту

роботи виконкому Сіверської

міської ради

 

          У зв’язку з формуванням Сіверською міською радою  нового складу виконавчого комітету після проведення чергових виборів в місцеві ради 25 жовтня 2015 року, з метою забезпечення завдань, визначених Конституцією України, вирішення питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконкому міської ради, підвищення рівня виконавської дисципліни, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:        

 

  1. Затвердити  Регламент роботи виконкому Сіверської міської ради

(додається), який набирає чинності з  11.12.2015

 

          2. Всім членам та посадовим особам виконавчого комітету  міської ради,

підприємствам, установам і організаціям, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Сіверської міської ради, у частині, що їх стосується, виконувати вимоги даного регламенту.

                  

        3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської   ради від 23.11.2010 № 136 «Про про затвердження регламенту роботи виконкому Сіверської міської ради» з 11.12.2015

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

            рішення виконкому

            міської ради

            _________2015  № _____

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконкому Сіверської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1   Регламент роботи виконкому Сіверської міської ради (далі - Регламент) розроблено на підставі Конституції України.

1.2   Регламент відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконкому Сіверської міської ради, визначає механізм підпорядкованості виконкому Сіверської міської ради по реалізації власних та делегованих йому органами виконавчої влади повноважень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому Сіверської міської ради.

1.3   Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.

1.4   Розгляд питань у виконкомі Сіверської міської ради, що належать до його повноважень, проводиться міським головою, виконкомом міської ради, заступниками голови, відділами, утвореними згідно з рішенням міської ради.

2. Виконавчий комітет

 

2.1  Виконавчий комітет Сіверської міської ради (далі виконком) – виконавчий орган ради, який відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється Сіверської міською радою відповідного скликання для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством.

2.2  Виконком утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконком.

2.3  Кількісний склад виконкому визначається та затверджується  міською радою. Персональний склад виконкому затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.4  Виконком утворюється у складі міського голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів ради (далі заступники), керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, начальників відділів виконавчих органів ради, інших осіб.

2.5  До складу виконкому не можуть входити депутати  відповідної ради, крім секретаря ради.

2.6  Очолює виконком міський голова.

2.7  У разі неможливості здійснення міським головою своїх повноважень, передбачених пунктом 2.6. Регламенту, їх здійснює секретар міської ради.

2.8  Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконкомі міської ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконкому, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

2.9  На осіб, які входять до складу виконкому і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

2.10        Виконком є підконтрольним і підзвітним Сіверській міській раді, що його утворила, підпорядковується міському голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний та підзвітний Артемівській районній державній адміністрації.

2.11        Виконком не менш як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.

2.12        Порядок діяльності виконкому визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

2.13        Виконком:

-         попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

-         координує діяльність виконавчих органів  ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

-         має право вносити зміни та доповнення до власних рішень.

3. Планування роботи  виконкому

 

3.1  Перспективне й поточне планування роботи виконкому міської ради є одним з основних інструментів організаційного забезпечення виконкомом реалізації завдань економічного та соціального розвитку міста.

3.2  Робота виконкому проводиться за перспективними (план основних заходів на   рік) та поточними (квартальними ) планами роботи, які затверджуються на засіданні виконкому.

3.3   За необхідністю до затвердженого плану роботи виконкому можуть бути внесені зміни та доповнення за поданням міського голови, постійних комісій при виконкомі, посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету.

3.4   У план основних заходів (перспективний) роботи виконкому на рік вносяться такі основні розділи:

-         основні напрями роботи виконкому;

-         організаційна робота;

-         робота по розробці та виконанню місцевих програм;

-         загальні заходи по міській раді;

-         робота з кадрами;

-         фінансово-економічна діяльність;

-         інші питання діяльності виконкому міської ради.

 Плани роботи розробляються на основі доручень та пропозицій міського

 голови, його заступників, членів виконавчого комітету. 

           Пропозиції повинні містити відповідні обґрунтування.

3.5  Формування планів роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами  виконкому.

3.6   Узагальнені керуючим справами виконкому пропозиції щодо плану роботи виконавчого комітету не пізніше, ніж за 20 днів до дати останнього засідання виконкому поточного року, вносяться на узгодження міському голові.

3.7   Після доопрацювання проекту плану, з урахуванням можливих зауважень, керуючий справами виконкому готує проект рішення виконкому міської ради про затвердження плану роботи та вносить його на останнє засідання виконкому поточного року.

           Затверджений рішенням виконкому план роботи не пізніше як у тижневий

           строк після затвердження доводиться до виконавців керуючим справами

           виконкому.

3.8   Поточні плани роботи виконкому затверджуються міським головою не пізніше ніж за чотири дні до початку періоду, що планується.

3.9   Плани діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджуються не пізніше 15 грудня поточного року.

3.10                    Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

3.11                    Загальний контроль перспективного плану роботи виконкому здійснює керуючий  справами виконкому.

3.12                    Додаткові (позапланові) питання включаються до порядку денного засідання виконкому  за рішенням міського голови на підставі службової записки заступників міського голови, керуючого справами виконкому, інших посадових осіб виконкому міської ради.

3.13                    Якщо проект регуляторного акта не внесено до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то розробник регуляторного акту вносить відповідні зміни до проекту або з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

4. Порядок підготовки і проведення засідань

виконкому

4.1   Скликання засідань виконкому здійснюється міським головою, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - заступником міського голови. Засідання виконавчого комітету проводяться, як правило, кожен  третій вівторок місяця. У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання виконавчого комітету. Засідання правомочне у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

На підставі плану роботи керуючий справами виконком формує проект порядку денного засідання виконкому та подає для розгляду міському голові, його заступникам.

4.2  Загальна підготовка засідань виконкому покладається на керуючого справами виконкому.

4.3  Питання на розгляд виконкому вносяться міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, членами  та комісіями виконкому .

4.4  При виникненні необхідності розгляду на засідання виконкому позапланового питання воно виноситься за тиждень до засідання. Порядок підготовки матеріалів такий само як і для планового.

Термінове питання може вноситься на засідання міським головою, його заступниками, керуючим справами виконкому, секретарем ради, членами, комісіями виконкому та постійними комісіями міської ради, при цьому матеріали повинні бути підготовленими, як виняток не пізніше ніж за два дні до засідання.

4.5  Підготовка питань на засідання виконкому здійснюється членами виконкому, заступниками міського голови, начальниками відділів виконкому міської ради. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій, рухів.

Довідки, проекти рішень з основних питань, що готуються до розгляду  на черговому засіданні виконкому, надаються керуючому справами виконкому не пізніше, ніж за п’ять днів до дня засідання.

4.6  Члени виконкому не пізніше, ніж за два дні до засідання, повинні бути ознайомлені із порядком денним і матеріалами з усіх основних питань, що вносяться на розгляд.

4.7  Склад учасників розгляду питання на засіданні виконкому визначається особою, що готувала питання, та узгоджувала з міським головою.

4.8  Сповіщення про час засідання виконкому проводить секретар керівника міської ради.

4.9  Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання, протоколювання здійснює начальник загального відділу виконкому міської ради.

4.10        Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - заступник міського голови.

4.11        Для доповіді з основного питання на засіданні виконкому надається не більше 10 хвилин, співдоповіді – 5 хвилин, виступів у дебатах – 5 хвилин, довідок – 3 хвилини.

4.12               Члени виконкому на засіданні мають право:

-         вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються;

-         брати участь в обговоренні всіх питань;

-         пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

-         вносити пропозиції до проекту рішення.

Запрошені на засідання мають право:

-         приймати участь в обговоренні винесеного питання;

-         давати довідки з питань, що розглядаються;

-         задавати доповідачу питання.

4.13        Рішення виконкому  приймаються на засіданнях більшістю від загального складу виконкому та підписується міським головою, а додатки – керуючим справами виконкому.

4.14        Рішення, по яких у ході обговорення були зроблені зауваження остаточно редагуються відповідними посадовими особами і подаються на підпис міському голові.

4.15        Рішення виконкому протягом 10 днів після засідання направляються тим суб’єктам, яких вони стосуються, організаціям, підприємствам та установам, яким доручено їх виконання, а з планових питань – апарату виконкому.

4.16        Відправлення рішень здійснюється керуючим справами виконкому, начальниками відділів згідно з реєстром розсилки, підписаним посадовою особою, що готувала проект рішення.

4.17        Протокол засідання виконкому підписується міським головою, керуючим справами виконкому, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - заступником міського голови .

 

5. Постійні комісії при виконкомі

 

5.1  Комісії при виконкомі є підзвітними і підконтрольними виконкому, який їх утворив.

5.2  Комісії діють за дорученням міського голови, міської ради, членів виконкому, заступників міського голови, керуючого справами виконкому або з особистої ініціативи.

5.3  Питання утворення комісій розглядається на засіданні виконкому нового скликання. Кількість комісій та їх назву визначає виконком за пропозицією міського голови, про що приймається відповідне рішення.

5.4  Комісії утворюються виконкомом на строк його повноважень за пропозицією міського голови у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

5.5  Протягом строку повноважень  виконкому до персонального складу комісій можуть бути внесені зміни.

Зміни до складу комісій вносяться на засіданні виконкому за пропозицією міського голови або заступників міського голови, що оформляється відповідним рішенням виконкому.

6. Організація роботи постійних комісій

при виконкомі

 

6.1  Робота комісій здійснюється на основі колективного, вільного, ділового обміркування та вирішення питань в межах компетенції і відповідно до положень про відповідну комісію, затверджених виконкомом.

6.2  Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з виконання рішень висновків і рекомендацій комісії.

6.3  У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших підстав, виконання його функцій покладається на заступника або секретаря комісії.

6.4  Засідання комісії скликається за окремим планом роботи і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.

6.5  Плани роботи комісії складаються на півріччя з урахуванням планів роботи виконкому та міської ради, програм економічного та соціального розвитку ради, цільових комплексних програм, рішень виконкому та ради.

6.6  Контроль за виконанням планів роботи комісій здійснюють міський голова, заступники міського голови.

6.7  Члени комісії зобов’язані особисто приймати участь у роботі комісії, до складу якої його обрано.

6.8  На засідання комісії можуть бути запрошені представники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадові особи, члени територіальної громади, представники засобів масової інформації.

6.9  Члени комісії мають право знайомитися з усіма офіційними документами, які надходять і зберігаються в комісії, а також робити виписки, копіювання цих документів.

6.10        За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні комісії приймаються рішення, готуються висновки або рекомендації та складається протокол засідання. Рішення, висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

6.11        Рішення комісій, прийняті в межах їхньої компетенції, підлягають обов’язковому виконанню, а рекомендації – обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею термін.

6.12        Для реалізації покладених на них завдань, комісії мають право:

-         вносити для розгляду на засідання виконкому, сесії міської ради питання згідно з функціональними напрямками роботи комісії;

-         виступати на засіданнях виконкому, сесії міської ради з докладами з питань, віднесених до їх компетенції;

-         заслуховувати інформацію, а також отримувати в установленому законодавством порядку документи і матеріали від керівників підприємств, закладів, організацій, незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції комісії.

6.13        За рішенням комісії документи та матеріали її роботи можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації.

 

7. Організація роботи з документами

7.1 Загальні положення

 

7.1.1Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до

         Інструкції з діловодства  в Сіверській міській раді та її виконавчому комітеті,

         затвердженої розпорядженням в.о. міського голови від 02.01.2013 № 3 та даного

         Регламенту.

7.1.2 Документи з терміновим строком виконання, адресовані міському голові,

         після їх реєстрації негайно передаються міському голові для розгляду.

7.1.3 Відповідальність за організацію виконання документів несуть міський

         голова, секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами

         виконкому, керівники підприємств комунальної власності.

 

7.2 Підготовка проектів рішень виконкому

 

При підготовці проектів рішень потрібно дотримуватись таких правил:

7.2.1 Текст проекту рішення виконкому  повинен бути гранично коротким, суть документа мусить бути викладена чітко і виключати можливість двоїстого тлумачення. Преамбула рішення має містити чітке зазначення норм права, на підставі якої приймається рішення.

7.2.2 Проект рішення має бути погоджений з усіма заінтересованими суб’єктами, яким він адресований, а проекти рішень з фінансових і бюджетних питань обов’язково погоджується з начальником відділу з питань обліку та звітності виконкому  міської ради - головний бухгалтер. З керуючим справами виконкому обов’язково погоджуються всі проекти рішень.

7.2.3 Проекти рішень у розпорядчій частині повинні обов’язково містити пункти, що передбачають:

            - конкретні завдання виконавцям із зазначенням  остаточних термінів їх виконання, а при тривалих термінах виконання – із зазначенням проміжних контрольних строків;

            - точні назви осіб і організацій – виконавців;

            - доручення про контроль відповідним виконавцям.

                        У випадку, якщо організація виконання рішення покладена одночасно на декількох виконавців, необхідно зазначати одного – відповідального за організацію виконання рішення в цілому, а також відповідальних (виконавців) кожного із пунктів доручень, що містяться в рішенні.

7.2.4 При розробці проекту рішення виконавець повинен провести аналіз на предмет наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше по даному питанню рішень. Якщо рішення, що приймається, включає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення, що втратило чинність.

                        У випадку виконання раніше прийнятого рішення до проекту рішення, що приймається, вноситься пропозиція про зняття його з контролю.

7.2.5 Проекти рішень, що мають ознаки регуляторного акту, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглядаються згідно діючого законодавства.

7.2.6 При підготовці проектів нормативно-правових актів, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, посадова особа, що готує проект рішення, обов’язково погоджує його з відповіними органами.

 

7.3 Організація виконання та контролю за виконанням розпорядчих документів, доручень міського голови, службових документів

та звернень громадян, підприємств, установ і організацій

 

7.3.1 Загальні положення

 

7.3.1.1 Виконання документів органів виконавчої влади, рішень виконкому, розпоряджень міського голови, доручень міського голови по суті питань покладається на посадових осіб, до компетенції яких входить вирішення поставлених у документах завдань.

7.3.1.2 Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного і своєчасного виконання.

                        Контроль за виконанням документів передбачає інформування керівництва ради про хід їх реалізації та отримання від виконавців підсумкової інформації про їх виконання.

Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України й Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Донецької обласної і Артемівської районної державних адміністрацій, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Необхідність взяття на контроль документа, який надійшов до міської ради, визначає міський голова.

 

7.3.2. Рішення виконкому та розпорядження міського голови.

 

7.3.2.1.Організація виконання рішень виконкому здійснюється міським головою,

            заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

            керуючим справами виконкому.

            Безпосередній виконавець по рішенню виконкому міської ради забезпечує

            його виконання.

              Про хід та результати він інформує посадову особу, на яку відповідним документом покладена  організація виконання даного рішення виконкому.

                        Посадова особа, на яку відповідним документом покладена організація його виконання в цілому, доповідає про результати виконання міському голові і направляє з відміткою про виконання керуючому справами виконкому для зняття з контролю.

7.3.2.2. Рішення виконкому вважається виконаним, якщо всі питання, поставлені в ньому, виконані по суті, про що письмово інформований міський голова і інформація направлена керуючому справами виконкому для зняття з контролю.

7.3.2.3  На контроль беруться рішення виконкому, по яким зазначені конкретні строки виконання та конкретні виконавці доручень.

7.3.2.4. Рішення виконкому знімається з контролю після відповідного рішення виконавчого комітету.

7.3.2.5. Зняття з контролю рішення виконкому або його пунктів не означає припинення його дії.

7.3.2.6. Хід виконання рішень виконкому при необхідності розглядається на апаратних нарадах та заслуховуються на засіданні виконкому.

                        При несвоєчасному виконанні документу виконавець разом з інформацією представляє пояснення про причини порушення строків виконання.

7.3.2.7. Підготовка та оформлення розпоряджень міського голови здійснюється на підставі розпорядження міського голови «Про затвердження Положення про розпорядження Сіверського міського голови».

 

7.3.3. Службові документи та звернення підприємств

 

7.3.3.1. Кореспонденція, що надходить, реєструється секретарем керівника в журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

7.3.3.2. Після реєстрації документи передаються на розгляд міському голові, після чого з резолюцією міського голови протягом дня направляються секретарем керівника виконавцям і беруться на контроль для забезпечення їх виконання в зазначені в документі або резолюції строки.

7.3.3.3. Коли в документах або резолюціях щодо їх виконання мають місце конкретні завдання, але строки їх виконання не встановлені, то встановлюються такі терміни виконання:

- календарний місяць з дня надходження документів до виконкому, якщо їх виконання пов’язане із значним обсягом аналітичної або підготовчої роботи, вивченням стану справ на місцях, проведенням інших організаційних заходів;

-10-15 календарних днів з дня надходження документів до виконкому, виконання яких не пов’язано з обставинами, зазначеними в попередньому пункті;

- терміново, протягом 3 днів виконуються документи, якщо інше не визначене самими документами або резолюціями. Це також стосується документів, строки виконання яких закінчилися до або в день їх надходження до міської ради.

7.3.3.4. По документам, які не містили  конкретних завдань, не вимагали відповіді по строках і по яких не давались доручення, робота проводиться протягом місяця з дня надходження до міської ради і у разі необхідності надається відповідь чи інформація.

7.3.3.5. Документи без установлених строків виконуються протягом місяця з дня їх реєстрації.

7.3.3.6. Відповідальність за своєчасне та правильне виконання документів несуть безпосередні виконавці.

                        У випадках, коли зазначено декількох виконавців, відповідальною є особа, зазначена у резолюції першою. Вона готує письмову відповідь на усі поставлені у зверненні питання. Інші виконавці приймають участь у підготовці відповіді в робочому порядку та надають свої відповіді особі, зазначеній у резолюції першою, не пізніше ніж за три дні до указаного в резолюції терміну.

7.3.3.7. Після виконання вимог резолюції виконавець доповідає про результати та подає на затвердження відповідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, планів заходів, доповідні записки, довідки, листи тощо) міському голові.

7.3.3.8. Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаним, то не пізніше ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це довести до відома особи, що наклала резолюцію, і має право просити продовження терміну виконання.

7.3.3.9. Вихідні документи реєструються в журналах реєстрації

 

7.3.3.10.Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій вважається закінченим після того, коли питання вирішене по суті, а заявнику дана відповідь про результати, або подано роз’яснення щодо порядку вирішення.

 

8. Підготовка і проведення нарад, семінарів та інших заходів

у виконкомі

 

8.1  Наради, семінари та інші заходи у виконкомі проводяться у відповідності до планів роботи виконкому або за вказівкою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому.

8.2  Розроблення планів проведення нарад, семінарів та інших заходів, визначення й узгодження часу та місця їх проведення, сповіщення учасників, протоколювання заходу здійснюють заступники міського голови, керуючий справами виконкому міської ради згідно розподілу обов’язків між ними.

8.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах міського голови, здійснюється начальником загального відділу, яка у визначені терміни інформує міського голову про стан виконання цих рішень.

 

8.4.  Офіційне повідомлення засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати міський голова особисто або керуючий справами виконкому, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

9. Організація особистого прийому громадян

 

9.1. Прийом громадян здійснюється міським головою, заступниками міського голови

       з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, керуючим

       справами виконкому, начальниками відділів виконкому міської ради відповідно

       до графіку прийому, що затверджується розпорядженням міського голови.

9.2. Усі звернення на особистому прийомі міського голови еєструються і

       розглядаються з дотриманням порядку, встановленому Законом України «Про

       звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненням громадян в

      органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на

      підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах

      масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від

      07.02.2008р. № 109/2008. Якщо вирішити порушене у зверненні питання

      безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж

      порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянин

      повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 

10. Розгляд листів громадян

 

10.1. Організація розгляду письмових звернень громадян здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами та указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення».

10.2. Заяви, скарги, листи громадян та надані ними пропозиції, розглядаються в строк не більше тридцяти днів від дня їх надходження. Пропозиції, заяви і скарги громадян, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються у строк до п’ятнадцяти днів. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, міський голова встановлює необхідний термін для його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають згідно законодавству пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

10.3. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються міським головою особисто. Відповіді за результатами розгляду звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичного Парці, інвалідів Великої Вітчизняної війни в обов’язковому порядку підписуються міським головою або особою, яка виконує його обов’язки.

10.4 Прийом і реєстрація звернень громадян, контроль за термінами проходження листів із зверненнями громадян у міській раді і виконкомі, здійснюється секретарем керівника під контролем начальника загального відділу виконкому міської ради.

11. Взаємодія виконкому

з депутатами міської ради

 

11.1.Порядок взаємодії виконкому з депутатами визначається Регламентом міської ради.

11.2.Виконавчі органи міської ради приймають необхідні заходи щодо                реалізації депутатських запитів, пропозицій і зауважень депутатів на адресу виконкому, рекомендацій постійних комісій ради, сприяють депутатам у роботі по реалізації переліку робіт, запланованих до виконання за пропозиціями виборців, вирішенню питань, які порушуються в їх зверненнях, забезпечують депутатів довідковими й методичними матеріалами, необхідними для роботи та звітів перед виборцями.

             Виконавчі органи міської ради надають відповіді на питання, порушені у зверненнях депутатів міської ради, у десятиденний строк, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше як у місячний строк з дня реєстрації.

11.3 На підставі аналізу і узагальнення пропозицій виборців розробляється перелік робіт, запланованих до виконання за пропозиціями виборців в наступному році й проект плану заходів щодо їх виконання.

11.4 Заходи з виконання переліку робіт, запланованих до виконання за пропозиціями виборців, враховуються виконкомом при розробці програм економічного і соціального розвитку ради, цільових програм і при складанні бюджету міської ради.

 

12. Організація взаємодії виконкому

з органами виконавчої влади, підприємствами,

установами і організаціями

 

12.1.Взаємодія виконкому з центральними органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності здійснюється згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України.

12.2.Представляють інтереси виконкому у взаємовідносинах з центральними органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями міський голова, керуючий справами виконкому, заступники міського голови.

12.3. Контроль за виконанням виконавчими органами міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

12.4. Контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями комунальної власності Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Артемівської районної державної адміністрації здійснюється виконавчими органами міської ради в межах наданих повноважень.

12.5. З метою інформування територіальної громади про діяльність міської ради та її виконкому, вдосконалення та прозорості роботи міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови і рішень виконкому, що стосуються інтересів громади, а також інформація з актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя міста, територіальної громади, доводяться до відома населення шляхом розміщення інформації на офеційному веб –сайті та на інформаційних дошках в адміністративній будівлі міської ради .

 

13. Організація використання робочого часу

 

13.1.Тривалість робочого тижня становить 40 годин. Початок роботи виконкому міської ради о 8.00 годині, закінчення – о 17.00 годині, в п’ятницю – з 8.00 години до 15.45 години, обідня перерва з 12.00 години до 12.45 години. Вихідні – субота, неділя.

13.2.Відлучення у службових справах відповідальні працівники міської ради та її виконкому погоджують з міським головою з обов’язковим повідомленням про місце і термін перебування в книзі обліку робочого часу.

 

14. Матеріально-технічне забезпечення

діяльності виконкому міської ради

 

14.1.Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому проводиться начальниками загального та відділу з питань обліку та звітності виконкому.

14.2.Начальники загального та відділу з питань обліку та звітності  виконкому

        здійснюють заходи для утримання в належному стані приміщення будинку,

        проведення поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів,

        обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення

        працівників канцелярським приладом, папером, телефонним зв’язком, квитками

        для від’їздів у відрядження тощо.

14.3.Начальник загального відділу виконкому забезпечує підготовку залів засідань до проведення засідань виконкому, нарад, семінарів та інших заходів.

14.4 Майно, що знаходиться у робочих кабінетах, закріпляється за працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за збереження і цільове використання майна. При звільненні з роботи здають його відділу з питань обліку та звітності виконкому, про що роблять відповідні відмітки в обхідному листі.

              Перенесення майна з однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу  відділу з питань обліку та звітності виконкому.

14.5 Чергування в адміністративному будинку виконкому здійснюється сторожами цілодобово у диспетчерській.

              В окремих випадках за розпорядженням міського голови до чергування можуть залучатися посадові особи, які працюють у виконкомі.

 

              Заступники міського голови, керуючий справами виконкому, секретар ради, начальники відділів чергують у вихідні та святкові дні згідно графіку, затвердженого міським головою (з правом находження вдома).

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконкому                                               Л.В.Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про утворення комісії з питань

поводження з безхазяйними відходами

при виконкомі міської ради

 
          У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, з метою виявлення та обліку безхазяйних відходів,  керуючись статтею 40 закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 

1. Утворити комісію з питань  поводження з безхазяйними відходами при виконкомі міської ради у складі 7 чоловік.

 

2.Затвердити персональний склад:

 

1.Гатченко Віталій

   Анатолійович       

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2.Пшенка Олександр

   Валерійович

- директор Сіверського МСКП, заступник голови комісії

3.Вороніна Наталя Василівна

- начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

4. Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

5. Пипенко Олександр

    Олексійович

- депутат міської ради

 

6. Руденко Олена Анатоліївна 

- депутат міської ради

7. Цой Світлана Анатоліївна

- начальник ЖЕД ПП «Донжилсервіс Плюс» (за згодою)

 

3. Вважати таким, що втратили чинність:

- пункт 1 та додаток 1 до рішення виконкому міської ради від 27.06.2013 № 95 «Про утворення комісію з питань  поводження з безхазяйними відходами при виконкомі міської ради та затвердження Положення про комісію»;

 

- рішення виконкому міської ради від 27.12.2013 № 185 . Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.06.2013 № 95 «Про утворення комісію з питань  поводження з безхазяйними відходами при виконкомі міської ради та затвердження Положення про комісію»;

 

- рішення виконкому міської ради від 23.09.2014 № 94  Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.06.2013 № 95 «Про утворення комісію з питань  поводження з безхазяйними відходами при виконкомі міської ради та затвердження Положення про комісію».

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

 Про утворення  комісії з  обстеження 

 зелених  насаджень  при виконкомі

 міської ради

 
            У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, з метою інвентаризації і обстеження зелених насаджень щодо визначення серед них аварійно-небезпечних та своєчасного їх видалення,  керуючись статтею 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 

1. Утворити  комісію з обстеження зелених насаджень при виконкомі міської ради у складі 7 чоловік.

 

     2. Затвердити персональний склад:
 

1.Гатченко Віталій

   Анатолійович       

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2. Вороніна Наталя Василівна

- начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, заступник голови комісії

3.Верміяш Василь

   Володимирович

 

- провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії

 

            Члени комісії:

 

4.Капінус Наталя Вікторівна

- депутат міської ради

 

5.Коцарь Вячеслав Євгенійович

- депутат міської ради

 

 

6. Пшенка Олекчсандр

    Валерійович

 

- директор Сіверського МСКП.

7. Цой Світлана Анатоліївна

- начальник ЖЕД ПП «Донжилсервіс

  Плюс» (за згодою)

 

 

 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконкому міської ради від:

 

- 29.11.2013  № 170  «Про утворення  комісії з обстеження зелених насаджень при виконкомі Сіверської  міської ради»;

 

- 23.09.2014  № 92  «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 29.11.2013  № 170  «Про утворення  комісії з обстеження зелених насаджень при виконкомі Сіверської  міської ради»;

 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                      А.О.Черняєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

 Про утворення житлової комісії

 при виконкомі міської ради

 
           У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, з метою здійснення громадського контролю за рішеннями виконкому міської ради з питань квартирного обліку та надання житлових приміщень, на підставі статей 22, 39, 51 Житлового кодексу України,  керуючись статтею 40 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 

1. Утворити житлову комісію при виконкомі міської ради у складі 7 чоловік.

2. Затвердити персональний склад:
 

1.Гатченко Віталій

   Анатолійович       

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2.Пшенка Олександр

   Валерійович

 

- директор Сіверського МСКП, заступник голови комісії

3. Вороніна Наталя Василівна

- начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії

 

Члени комісії:

     

 

4. Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

5. Пипенко Олександр

    Олексійович

- депутат міської ради

 

6. Руденко Олена Анатоліївна 

- депутат міської ради

7. Цой Світлана Анатоліївна

- начальник ЖЕД ПП «Донжилсервіс Плюс» (за згодою)

 

 

3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому міської ради від:

 

- 29.11.2013 № 169 «Про утворення житлової комісії  при виконкомі Сіверської міської ради»;

 

- 23.09.2014 № 91 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 29.11.2013 №169 «Про утворення житлової комісії  при виконкомі Сіверської міської ради».

 

 

 
 
 
 
Міський голова                                                                     А.О.Черняєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про утворення постійної комісії

з розгляду питань, пов’язаних з

відключенням споживачів від мереж 

централізованого опалення при

виконкомі міської ради

 
          У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, керуючись статтею 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 

    1.Утворити постійну комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення при виконкомі міської ради  у складі 7 чоловік.

 
     2. Затвердити персональний склад:
 

1.Гатченко Віталій

   Анатолійович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2. Вороніна Наталя

    Василівна

- начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

3.Андріуца Микола

   Миколайович

- начальник Сіверської дільниці Артемівського УГГ (за згодою)

4.Діденко Галина

   Миколаївна

- старший майстер Сіверської дільниці ВО «Краснолиманська тепломережа» (за згодою)

 

5.Пшенка Олександр

   Валерійович

- директор Сіверського МСКП

 

6. Нижник Олександр Іванович

- начальник Сіверської дільниці Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» (за згодою)

 

7. Ревака Олександр

   Федорович  

- старший майстер Сіверської дільниці Артемівського сільського РЕМ (за згодою)

 

  

         3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому міської ради від:

     - 23.12.2013  № 186 «Про утворення постійної  комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення при виконкомі Сіверської  міської ради »

 

    - 23.09.2014 № 65 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 23.12.2013  № 186 «Про утворення постійної  комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення при виконкомі Сіверської  міської ради »

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про утворення комісії у справах

 сім’ї, молоді та неповнолітніх при

 виконкомі міської ради

 

 
         У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, керуючись статтею 40 закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 

    1. Утворити комісію у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх при виконкомі  міської ради у складі 9 чоловік.

 
     2. Затвердити персональний склад:
 

1.Грек Віктор Васильович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

 

2.Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, заступник голови комісії

3.Головіна Олена Євгенівна

- провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської

ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

     

 

4. Баканов Сергій Михайлович

- депутат міської ради

5. Климчук Тетяна Василівна

- практичний психолог ЗОШ І -ІІI ступенів № 1(за згодою)

 

6. Козакова Яна Миколаївна

- заступник директора з навчальної роботи Сіверського професійного ліцею

 (за згодою)

7. Мілько Надія Василівна

- провідний спеціаліст по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

8.Назаренко Ольга

   Володимирівна

- заступник з виховної роботи ЗОШ І-ІІI ступенів № 2 (за згодою) 

 

9 Ширітвас Галина Миколаївна

- громадський інспектор з охорони прав дітей ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 (за згодою)

 

 

 

 

         3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від:

          - 29.11.2013 № 179 «Про утворення комісії у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх при виконкомі Сіверської міської ради»

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      А.О.Черняєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про утворення постійної комісії

з питань інвентаризації та обліку

житлового та нежитлового фонду

міста при виконкомі міської ради

 
          У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради та комунальних установах міста, керуючись статтею 40 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 

   1. Утворити постійну комісію з питань інвентаризації та обліку житлового та нежитлового фонду міста при виконкомі міської ради  у складі 9 чоловік.

 
   2. Затвердити персональний склад:
 

1.Гатченко Віталій

   Анатолійович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2.Шаповалова Ганна Іванівна

- провідний спеціаліст з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

3.Борисова Світлана

   Вікторівна  

- спеціаліст І категорії відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – бухгалтер

4.Верміяш Василь

   Володимирович

- провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

5.Вороніна Наталя Василівна

 начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

6.Колесникова Світлана

   Миколаївна

- депутат Сіверської міської ради

 

7.Маліч Наталя Миколаївна 

- провідний спеціаліст з питань будівництва та архітектури відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства АРДА (за згодою)

8.Пшенка Олександр

   Валерійович

- директор Сіверського МСКП

 

9.Цой Світлана Анатоліївна

- начальник ЖЕД  ПП «Донжилсервіс

   Плюс» (за згодою)

 

 

         3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому міської ради від:

   - 27.12.2013  № 184 «Про створення постійної комісії з питань інвентаризації та обліку житлового та нежитлового фонду міста»;

 

 

- 22.04.2014 № 56 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.12.2013  № 184 «Про створення постійної комісії питань інвентаризації та обліку житлового та нежитлового фонду міста»;

 

- 23.09.2014 № 93 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.12.2013  № 184 «Про створення постійної комісії питань інвентаризації та обліку житлового та нежитлового фонду міста»

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про утворення адміністративної

комісії при виконкомі міської ради

 

 

         У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, керуючись статтею 40 закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Утворити адміністративну комісію при виконкомі Сіверської міської ради у складі 11 чоловік.

   

          2. Затвердити персональний склад:

 

1.Гатченко Віталій

  Анатолійович       

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії.

2.Тужикова Ольга

   Володимирівна

- пенсіонер, заступник голови комісії (за згодою)

3.Косинцева Наталя

   Володимирівна

- спеціаліст I категорії відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

 

 

4.Вороніна Наталя Василівна

начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

5. Дерикорчма Валерій

    Сергійович

- інспектор Артемівського    відділу

  поліції Головного управління

  Національної поліції в Донецькій

  області (за згодою)

6. Діденко Галина Миколаївна

- старший майстер Сіверської дільниці  ВО «Краснолиманська тепломережа» (за згодою)

7. Капінус Наталя Вікторівна

- депутат Сіверської міської ради

8.Левицька Ганна Леонідівна

 - начальник відділу соціальної та

   правової політики виконкому міської

   ради

9.Лемішка Олексій

   Ярославович

- викладач Сіверського професійного

  ліцею (за згодою)

10.Перепьолкін Володимир

     Володимирович

- пенсіонер (за згодою).

11. Цой Світлана Анатоліївна

- начальник ЖЕД ПП «Донжилсервіс

  Плюс» (за згодою).

 

 

    3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому міської ради від:

 

    -29.11.2013 № 168 «Про утворення адміністративної комісії при виконкомі Сіверської міської ради»;

 

    - 22.10.2014 № 106 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 29.11.2014 № 168 «Про утворення адміністративної комісії при виконкомі Сіверської міської ради»

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       А.О.Черняєв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про затвердження плану заходів

 щодо  соціального  захисту  осіб,

 які опинилися в складних життєвих

 обставинах в осінньо-зимовий період

 2015-2016 років на території міста

 Сіверська

 

         З метою забезпечення соціального захисту осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та в умовах надзвичайних ситуацій в осінньо - зимовий період 2015-2016 років, своєчасного реагування і запобігання загибелі цих громадян від переохолодження, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1.Затвердити план заходів щодо соціального захисту осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на території міста Сіверська. (Додаток  1).

 

  2.Створити при міській раді оперативний штаб щодо соціального захисту осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на території міста Сіверська та затвердити його склад.

 (Додаток 2).

 

         3.Інформувати управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації  (Точена) про хід виконання  заходів  щомісячно до 5 числа місяця після звітного періоду.

 

        4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Грека  Віктора Васильовича.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

                                                                                    Додаток                          

                                                                                до рішення  виконкому

                                                              міської ради

                                                                                         _______ 2015 № ___

  

СКЛАД

оперативного штабу щодо соціального захисту осіб,

які опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий

 період 2015-2016 років на території міста Сіверська

 

 

Грек Віктор Васильович                         -   заступник міського голови з питань

                                                                         діяльності виконавчих органів ради,

                                                                         голова штабу;

Гатченко Віталій Анатолійович              -   заступник міського голови з питань

                                                                         діяльності виконавчих органів ради,

                                                                         заступник голови штабу                      

Члени оперативного штабу:

 

Коломійцева Світлана Анатоліївна          -  депутат міської ради, голова міської

                                                                         організації ветеранів війни та праці

                                                                         міської 

Курилко Тетяна Семенівна                        -  головний лікар Сіверської міської

                                                                         лікарні  (за згодою)       

Мілько Надія Василівна                             - провідний спеціаліст по роботі з

                                                                         військовозобов’язаними та

                                                                         пільговими категоріями населення

                                                                         виконкому міської ради

Понамаренко Дмитро Володимирович    -  старший інспектор Артемівського

                                                                         відділу поліції Головного

                                                                         управління Національної поліції в

                                                                         Донецькій області (за згодою) 

Пшенка Олександр Валерійович              -  директор Сіверського міського

                                                                         спеціалізованого комунального

                                                                         підприємства

Ревака Віктор Олександрович                   - начальник 89 професійної пожежної

                                                                         частини державного пожежно –

                                                                         рятувального загону Головного

                                                                         управління Державної служби з

                                                                         Надзвичайних ситуацій України в

                                                                         Донецькій області (за згодою) 

Трубачова Алла Миколаївна                     -  в.о. завідуючої Сіверської

                                                                         амбулаторії  (за  згодою)

 

                                                      

 

Керуючий справами виконкому                                               Л.В. Поливода

                                                                                     Додаток  1

                                                                                      до рішення виконкому

                                                       міської ради

                                                                                     _______ 2015 № ___

 

План

заходів  щодо   соціального захисту осіб,

які опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий

                                період 2015-2016 років на території  міста Сіверська       

 

 

з/п

 

Заходи

 

 

Термін виконання

 

Виконавці

1

Утворити оперативний штаб  по підготовці та проведенню заходів щодо соціального захисту осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на території  міста Сіверська

 

До

01.12.2015

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грек В.В.

 

2

Організувати пункт прийому від населення гуманітарної допомоги (одягу, взуття, білизни зимового асортименту) бездомним громадянам

Постійно

Міська організація ветеранів війни та праці, Сіверська міськрада

3

Забезпечити функціонування пунктів обігріву та роздачі гарячих напоїв, їжи

Осінньо-зимовий період 2015-2016  років

Міська рада, міська лікарня, амбулаторія, міська організація ветеранів війни та праці

4

Забезпечити організацію та

проведення соціального патрулювання на вулицях міста в осінньо-зимовий період, залучивши до цієї роботи представників громадських, релігійних організацій

 

Осінньо-зимовий період  2015-2016 років

Сіверська дільниця поліції

5

Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги особам, які опинилися у складних обставинах

 

Осінньо-зимовий період 2015-2016 років

Сіверська міська лікарня, амбулаторія

6

Забезпечити організацію та проведення раннього виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, інвалідів, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в осінньо-зимовий період, залучивши до цієї роботи  на добровільних засадах представників громадських, релігійних організацій

Постійно

Сіверська дільниця поліції, Сіверська міська лікарня, амбулаторія,  ППЧ - 89

7

Запобігати виникненню та забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а також впровадження системи їх раннього виявлення та оповіщення

 

Осінньо-зимовий період 2015-2016 років

Міська рада, міська лікарня, амбулаторія,

міська організація ветеранів війни та праці,  Сіверська дільниця поліції, ППЧ-89

8

Посилити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед населення щодо  дій органів соціального захисту населення в осінньо-зимовий період, можливості отримання особами, у тому числі бездомними, необхідної допомоги, зокрема у період надзвичайних ситуацій (сильних морозів тощо)

 

Постійно

Міська рада, міська лікарня, амбулаторія,

міська організація ветеранів війни та праці,  Сіверська дільниця поліції, ППЧ-89

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                             Л.В. Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про надання повноважень особам

для складання протоколів про

адміністративне правопорушення

         

          Заслухавши інформацію начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицької Г.Л. про надання повноважень особам для складання протоколів про адміністративне правопорушення в місті, з метою забезпечення належного порядку мешкацями міста, на підставі статті 255 КУпАП, керуючись підпунктом 4 пункту б) статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати право на складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовим особам виконкому Сіверської міської ради:

 

- провідному спеціалісту відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради – статті 155, 155², 156, 156¹, 159,160;

 

         - начальнику, провідному спеціалісту, спеціалісту І категорії відділу комунального господарства, екології та землекористування виконкому міської ради –  статті 96, 96¹, 104, 150, 151, 152, 153, 154;

 

- провідному спеціалісту з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики  виконкому міської ради  -  стаття  212¹.

 

2. Надати право на складання протоколів про адміністративні правопорушення керівникам підприємств міста:

 

- директору та заступнику директора Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства – статті 82, 82¹, 82³, 824 , 825 , 150, 151, 152, 154;

 

- директору, начальнику житлово-експлуатаційної дільниці ПП «Донжилсервіс Плюс» - статті 150, 151,  152, 154;

 

- начальнику та майстру Сіверської дільниці Артемівського управління та газифікації та газозабезпечення – статті 103¹, 103²;

 

- майстру Сіверської дільниці ВО «Краснолиманська тепломережа» - стаття  103¹.

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 29.11.2013 № 167 «Про надання повноважень особам для складання протоколів про адміністративне правопорушення »

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

 Про утворення експертної комісії

 та призначення відповідальних за

 роботу архіву міської ради та її

 виконкому

 

          У зв’язку з кадровими змінами в апараті міської ради та її виконкому, на підставі Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи  цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004,  керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

    1.Утворити експертну комісію у складі:

 

Гатченко Світлана Вікторівна   - секретар ради, голова комісії.

Поливода Любов Василівна      - керуючий справами виконкому міської ради,

                                                        секретар комісії.

         Члени комісії:

Бочерова Алла Віталіївна          - затупник начальника відділу з питань обліку та

                                                        звітності виконкому міської ради – заступник

                                                        головного бухгалтера

Замула Ірина Сергіївна              - начальник загального відділу виконкому

                                                        міської ради.

 

Іващенко Людмила Григорівна - начальник відділу з питань обліку та звітності

                                                        виконкому міської ради – головний бухгалтер

 

         2. Призначити відповідальними за збереження архівних документів:

 

                2.1. Міської ради – Гатченко Світлану Вікторівну, секретаря ради.

             

         2.2. Виконавчого комітету міської ради - Поливоду Любов Василівну, керуючого справами виконкому міської ради (крім документів відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради).

 

         2.3 Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської  ради -

Іващенко Людмилу Григорівну, начальника відділу з питань обліку та звітності

виконкому міської ради – головного бухгалтера.

 

       3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської

ради від 29.04.2013 № 74 «Про утворення експертної комісії та призначення відповідальних за роботу архіву міської ради та її виконкому»

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

  Про утворення постійних комісій

при  виконкомі міської ради

 

 

          Заслухавши пропозицію міського голови  Черняєва А.О. про утворення постійних комісій при виконкомі міської ради, керуючись пунктом 5.3  розділу 5 Регламенту роботи виконкому сіверської міської ради, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

    Утворити  постійні комісії  при виконкомі міської ради :

 

    1. Адміністративну.

    2. Житлову.

          3. З розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж

             централізованого опалення.

          4. З обстеження зелених насаджень.

          5. З питань інвентаризації та обліку житлового та нежитлового фонду

                      міста.

          6. З питань поводження з безхазяйними відходами.

          7. У справах сім’ї, молоді та неповнолітніх.

          8. З питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення

              податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до

              пенсійного фонду та запобігання неплатежеспроможності при

              виконкомі Сіверської міської ради.

          9. Експертну.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

 

Про  утворення постійної комісії

з питань погашення заборгованості

із заробітної плати, забезпечення

податкових та інших бюджетних надходжень,

страхових внесків до пенсійного фонду

та запобігання неплатежеспроможності

при виконкомі Сіверської міської ради

 

          У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

            1. Утворити постійну комісію з питань погашення заборгованості

із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатежеспроможності при виконкомі Сіверської міської ради у складі 9 чоловік.

 

            2. Затвердити  персональний склад комісії.

 

1.Грек Віктор Васильович      

- заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, голова комісії.

2.Гатченко Віталій Анатолійович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії

3.Капінус Наталя Вікторівна

- начальник відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради,  секретар комісії

Члени комісії:

 

4.Борисова Світлана Вікторівна

- спеціаліст I-ї категорії відділу з питань  обліку та звітності виконкому міської ради, депутат міської ради

5.Верміяш Василь    Володимирович

- провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

6.Іващенко Людмила Григорівна

- начальник відділу з питань  обліку та звітності виконкому міської ради – головний бухгалтер

7. Левицька Ганна Леонідівна

- начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

8. Міщенко Олена Анатоліївна

- провідний спеціаліст  відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

9.Радченко Сергій Володимирович

- депутат міської ради

 

 

            3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому міської ради від:

            - 25.09.2012  № 112 «Про утворення постійної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатежеспроможності при виконкомі Сіверської міської ради»;

 

             - 19.02.2013 № 19 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від  25.09.2013 № 112 «Про  утворення постійної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатежеспроможності при виконкомі Сіверської міської ради».

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

                                                                                                                                      

 Про затвердження протипавод-

 кових заходів на 2015-2016 рр.

 

           З метою  попередження  підтоплення паводковими  водами  житлових

будинків, підприємств, споруд і комунікацій  у весняний період та створення безпечних умов життєдіяльності громадян міста, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити склад протипаводкової комісії. (Додаток 1).

 

         2. Затвердити  заходи на період весняного паводку 2016 року. (Додаток 2).

 

       3. Рекомендувати ПП «Донжилсервіс Плюс» (Шишко) та забов'язати Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Пшенка) розробити і надати до виконкому міської ради (Гатченко) протипаводкові заходи на 2016 рік згідно додатку 2 цього рішення.

 

                                                                                                 Термін 01.01.2016

 

                      4. Керівникам підприємств, організацій, установ, фермерських господарств та фізичним особам – підприємцям міста за вимогою протипаводкової комісії надавати в її розпорядження транспортні засоби і механізми. (Додаток 3).

             

          5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Гатченку Віталію Анатолійовичу забезпечити контроль за виконанням заходів усіма

підприємствами  міста.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 1

                                                                                             до рішення виконкому

                                                                                             міської ради

                                                                                             __________ 2015 №____

СКЛАД

протипаводкової комісії

 

Черняєв Андрій Олександрович          - міський  голова, голова комісії

 

Гатченко Віталій Анатолійович         -  заступник міського голови з  питань

                                                                  діяльності виконавчих органів ради, заступник

Вороніна Наталя Вікторівна                - начальник відділу комунального

                                                                   господарства, землекористування та екології

                                                                   виконкому міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

Біленко Володимир Миколайович      - начальник залізничної станції  Сіверськ

                                                                  (за згодою)

Діденко Галина Миколаївна              -  старший майстер Сіверської дільниці ВО

                                                                «Краснолиманська тепломережа»  (за згодою)

Котенко Віктор Вікторович                 - електромеханік електрозв’язку  Донецької

                                                                  філії ПАТ Укртелеком  АТС – 5 (за згодою)

Курилко Тетяна Семенівна                  - головний лікар міської лікарні (за згодою)

 

Нижник Олександр Іванович              - начальник Сіверської дільниці

                                                                  Часовоярського  РВУ КП  «Компанія «Вода

                                                                  Донбасу» (за згодою)

Пономаренко Дмитро                          - старший інспектор Артемівського  відділу

Володимирович                                      поліції Головного управління Національної

                                                                 поліції в Донецькій області (за згодою)                                  

Пшенка Олександр Валерійович        - директор Сіверського МСКП   

                                                                                          

Ревака  Віктор  Олександрович          - начальник 89 професійної пожежної частини

                                                                  державного пожежно –   рятувального загону

                                                                  Головного управління Державної служби з

                                                                  Надзвичайних ситуацій України в  Донецькій

                                                                  області (за згодою)

Ревака Олександр Федорович            - майстер дільниці Артемівської сільРЕМ

                                                                 (за згодою)

Трубачова Алла Миколаївна               - в.о. завідуючої Сіверської амбулаторії

                                                                  (первинна медико-санітарна допомога) (за

                                                                  згодою)

Цой Світлана Анатоліївна                   - начальник ЖЕД ПП  «Донжилсервіс Плюс»

                                                                  ( за згодою)

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л.В. Поливода

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                                        до рішення виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        __________2015  №____

 

ЗАХОДИ

 на період весняного паводку 2016 року.

 

з/п

Найменування заходів

Термін

виконання

Виконавець

1

Утворити міську паводкову комісію

03.12.2015

Черняєв А.О.

2

Розробити план заходів щодо попередження затоплень і руйнувань паводковими водами і надати до виконкому міської ради

01.01.2016

 

 

Керівники комунальних підприємств міста

3

Взяти на облік мешканців вулиць, які підлягають підтопленню, на випадок необхідності їх відселення. Списки надати до паводкової комісії

01.01.2016

Голови вуличних комітетів

4

Привести в робочий стан і постійно утримувати в справності механізми, транспортні засоби, грейдери, бульдозери, екскаватори, насоси-силові, водовідчувальні агрегати і при потребі направляти паводковій комісії в її розпорядження

01.02.2016

ВО «Краснолиманська тепломережа», міська дільниця Часовоярського  РВУ КП  «Компанія  «Вода Донбасу», СМСКП, ППЧ-89, ПП «Донжилсервіс Плюс», професійний ліцей

5

Привести до робочого стану шибер на водовідводній канаві з боку вул. Залізничної і шлюзи на греблі

01.02.2016

ТОВ «Енергетичний Альянс Східної Європи» (Грачев)

6

Зробити ревізію шиберів на водовідводній канаві з боку вул. Залізничної на дамбі р. Бахмутка по вул. Поштовій

01.02.2016

ТОВ «Енергетичний Альянс Східної Європи» (Грачев)

7

Під час паводку організувати чергування

 

Керівники підприємств, організацій, закладів і господарств міста

8

Здійснити очищення водовідвідних канав і водопропускних труб по вул. Пушкіна, Леніна, Залізничній, Павлова, Б. Хмельницького, Садовій, Ціолковського, Зарічній, Артема, Менжинського, Шкільній

07.03.2016

СМСКП, райавтодор, вуличні комітети, Краснолиманське відділення залізниці, міська дільниця Часовоярського  РВУ КП  «Компанія  «Вода Донбасу»

9

Привести до робочого стану вуличне освітлення, в першу чергу в районах затоплення

01.02.2016

Відділ ком. господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, Артемівський сільРЕМ, СМСКП, ПП «Донжилсервіс Плюс»

10

При необхідності організувати надання оголошення та необхідної інформації для населення

Постійно

Протипаводкова комісія

11

Відремонтувати та забезпечити безперебійний телефонний зв’язок

01.01.2016

ПАТ Укртелеком АТС-5, ПРАТ  МТС «УКРАЇНА»  СТУ

12

Вирішити питання  щодо зливу води в зимовий та весняний періоди 2016-2017 рр.

За  потребою

Відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради.

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       Л.В. Поливода

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток  3

                                                                                         до рішення виконкому

                                                                                         міської ради

                                                                                         __________2015 №____

 

 

ПЕРЕЛІК

транспортних засобів  та механізмів,

що виділяються в розпорядження паводкової комісії

 

 

Підприємство

 

Вид транспорту

 

К-ть

 

Відповідальний        

 

Сіверське МСКП

Пасажировантажний автомобіль

Автобус ПАЗ

1

 

1

Пшенка О.В.

Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

Экскаватор

АС машина

САК

Автомобіль вантажний

1

1

1

1

Нижник О.І.

 ВО «Краснолиманська тепломережа»

Екскаватор

САК

Автомобіль вантажний

1

1

1

Діденко Г.М.

Професійний ліцей

Екскаватор

Автомобіль самоскид

Автомобіль вантажний бортовий

1

1

1

Стиранець В.І.

  СФГ «Рой»

Автомобіль самоскид

Трактор з причепом

Роторний снігозбиральний автомобіль

1

1

1

Соколенко В.І.

Донецька залізниця

Наявний транспорт

 

Біленко В.М.

«Журавушка – 2006»

Трактор з причепом

    1

 

1

Журавльов А.В.

ТОВ «Тайвань»

Трактор з причепом

Автомобіль вантажний бортовий

1

1

Ворона Ю.А.

ПП Журавльов

СФГ «Прометей»

Автомобіль самоскид

Трактор з причепом (2)

1

1

Журавльов О.М.

ПП «Клива-2006»

Екскаватор

Автомобіль самоскид

1

1

Матієшина В.О.

ТОВ «Фірма «Домас»

Екскаватор

1

Ляшенко В.В.

 

 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                          Л.В.Поливода

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

 

Про закріплення  підприємств та

організацій міста за вуличною мережею

в зимовий  період 2015-2016рр.

 

         З метою забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту, утримання у належному стані вуличної мережі м. Сіверська в зимовий період 2015-2016рр., на підставі статті 6 Закону України «Про дорожній рух», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити склад оперативного штабу з реагування за ускладненням дорожньої обстановки у зимовий період 2015-2016рр. (Додаток 1).

 

         2. Закріпити підприємства та організації міста за вуличною мережею

м. Сіверська в зимовий період 2015-2016рр. з метою залучення робочої сили та транспорту. (Додаток 2).

 

         3. Керівникам закріплених підприємств та організацій міста вжити заходи щодо утримання в належному стані закріплених вулиць, виконувати ліквідацію снігових заносів, здійснювати регулярне чищення снігу в зимовий період.

 

         4. Рекомендувати філії «Артемівський автодор» (Тарапура) та зобов’язати Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Пшенка), ПП «Донжилсервіс Плюс» (Шишко) виконувати посипку доріг гран-шлаком в період ожеледиці згідно додатку 2.

 

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича.

 

 

Міський голова                                                                                   А.О.Черняєв

 

 

 

                                                                                         Додаток 1

                                                                                         до рішення

                                                                                         виконкому міської ради

                                                                                         _________2015 №____

 

 

Склад

оперативного штабу з реагування за ускладненням дорожньої обстановки

у зимовий період 2015-2016рр.

 

Гатченко Віталій Анатолійович

– заступник міського голови,

   голова  оперативного штабу

Вороніна Наталя Василівна

– начальник відділу комунального                                                                            

   господарства, землекористування та                                                                     

   екології виконкому міської ради,   

   заступник голови  оперативного  

   штабу

Члени оперативного штабу:

 

 

 

Діденко Галина Миколаївна

– майстер Сіверської дільниці ВО       

   «Краснолиманська тепломережа»

   (за згодою)

Косинцева  Наталія  Володимирівна

–спеціаліст I категорії відділу

  комунального господарства,

  землекористування та екології

  виконкому міської ради

Нижник Олександр  Іванович   

– начальник Сіверської дільниці

  Часовоярського РВУ КП «Компанія                                                                      

  «Вода Донбасу» (за згодою)

Пшенка Олександр Валерійович        

– директор Сіверського МСКП

 

Цой Світлана Анатоліївна      

– начальник ЖЕД ПП«Донжилсервіс

   Плюс» (за згодою)

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Л.В. Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток 2

                                                                                                                    до рішення 

                                                                                                                    виконкому міської ради

                                                                                                                    _________2015 №____

Закріплення підприємств та організацій міста

за вуличною мережею м. Сіверська в зимовий період 2015-2016 рр.

 

з/п

Найменування підприємства, організації

Закріплення вулиць

1

Філія «Артемівський автодор» ДП «Донецький облавтодор»

вул. Шкільна, Артема, Зарічна, Менжинського, Донецька, Енгельса (частина, яка обслуговується райавтодором), Гоголя, автодорога Сіверськ-Серебрянка-Григорівка з під’їздом до сел. Рудник, провул. Безіменний (від р. Бахмутка до вул. Зарічної)

2

Сіверське МСКП

вул. Леніна (від «Журавушка-2006» до вул. Рад. Патриотів), 

Тімірязєва, Павлова, Колгоспна, Крупської, Степова,

Р.Патріотів, Менделєєва, Чайковського, провул. Ватутіна, Фрунзе, Шевченко, Перемоги, Некрасова, провул. Черняховського

3

ПП   «Донжилсервіс Плюс»

вул.Садова,Сосюри, Молодіжна,Червоноармійська (від

Ювелейної до Пионерська), Суворова, Енергетиків, Ювілейна,Калініна,Б.Хмельницького  провул. Заводський, Нагорний

4

Сіверська дільниця

Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

вул. Пушкіна(від вул. Гоголя до Південного шляхопроводу), Горького, Південна,Виноградна,Пролетарська, Робітнича, Новоселецька, Нова, Ціолковського,Сільськогосподарська, пр-т  Леніна,провул. Квітковий, Клубна

6

СФГ «Оберіг»

вул. Куйбишева, Комсомольська, Першотравнева, Димитрова, Гагаріна, Горького, Суворова (приватний сектор)

7

ПП «Клива 2006»

СПД Пластун

вул. Л.Товстого, З.Космодем’янської, К.Лібкнехта, Кірова, Котовського, пров. Радянський, Донецька, Партизанська, технологічна робота, Жовтнева, Лермонтова, К.Маркса, Північний шляхопровід, Островського, Свердлова, Колеснікова

8

КФГ «Рой»

Вул. Залізнична (до підстанції), Нахімова, Орджонікідзе, Бахмутська, К.Білостоцького

10

ТОВ «Фірма «Домас»

 

селище Рудник,вул.Коцюбинського, провул. Безіменний

( від вул. Зарічна до крейдового родовища)

11

Сіверська дільниця ВО«Краснолиманська тепломережа»

вул. Новодрана, Кутузова, Чехова, Піонерська, Матросова, Червонопрапорна, Тургенєва, Чкалова, Польова, провул. Щербакова

12

Професійний ліцей

вул. Дзержинського, Червоноармійська (від Піонерської 

до Шевченко), Суворова (прилегла територія до ліцею), Енергетиків

13

ТОВ «Тайвань»

провул. Приозерний, вул. 40-років Перемоги,Журби, Мічуріна, провул.Дружби Північна, Західна, Теплична, Кісиленка, О.Кошового, Чапаєва, Лікарняна

14

ФГ «Журавушка-2006»

вул. Леніна ( від вул. Поштова до ФГ « Журавушка-2006»), вул. Поштова, Нижня, Набережна, провул. Ломоносова, Чернишевського, маяковського, тупик Дачний

15

СФГ «Прометей»

вул. Залізнична ( від підстанції до вул. Радивонівських патріотів), вул. Крупської,Леніна,від «Журавушка-2006»

до  вул.Радивонівських патріотів

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.В. Поливода

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 Про виконання рішення виконкому,

 що знаходиться на контролі у відділі

комунального  господарства,

землекористування  та екології

виконкому міської  ради

 

         На контролі у відділі комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  знаходиться рішення виконкому міської ради від 21.04.2015 № 29 «Про встановлення за погодженням  з РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» графіку  подачі питної води в  місті Сіверську на період з 01.05.2015 по 30.09.2015».

          Заслухавши інформацію відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) з цього питання, враховуючи службову записку (додається), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         Зняти з контроля відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради рішення виконкому міської ради від 21.04.2015 № 29 «Про встановлення за погодженням  з РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» графіку  подачі питної води в місті Сіверську на період з 01.05.2015 по 30.09.2015» у зв’язку з його виконанням.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Сіверськ

 

 

       
   
 

 

 

 Про постановку на квартирний

 облік при виконкомі міської

 ради  Романова  Ю.Ю.(учасник АТО)

 

         Розглянувши заяву Романова Ю.Ю. про постановку на квартирний облік при виконкомі Сіверської міської ради, на підставі статей 15, 34, 36,45 Житлового кодексу України, пунктів 3, 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання житлових приміщень в Україні, враховуючи протокол житлової комісії при виконкомі міської ради  від 16.11.2015  № 3  та надані документи (додаються), керуючись  статтею  40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

         Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) поставити на квартирний облік при виконкомі міської ради до першочергової черги  на одержання житла Романова  Юрія  Юрійовича, 1970 року  (учасник АТО).

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                         А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

              

                                                                                                                      

Про стан торгівельного та

 побутового обслуговування

 населення м.Сіверська

 

                           Заслухавши нформацію начальнику відділу економіки та торгівлі виконкому  міської ради Капінус Н. В. про стан торгівельного та побутового обслуговування населення м. Сіверська  (додається), з метою забезпечення належного рівня торгівельного обслуговування населення та захисту прав споживачів, на підставі розпорядження в.о. голови Артемівської райдержадміністрації Панкової Р.М. від 25.11.2015 № 347 «Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення Артемівського району», керуючись статтею 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради.

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Інформацію начальнику відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради Капінус Наталії Вікторівні про стан торгівельного та побутового обслуговування населення м.Сіверська  прийняти до відома.

 

          2. Відділу економіки та торгівлі  виконкому міської ради (Міщенко):

 

          2.1. Продовжити здійснення контролю за  об’єктами суб’єктів  підприємницької діяльності сфери обслуговування щодо дотриманням  рішення  ради від 17.06.2014 № 6/42-606 «Про затвердження правил благоустрою  м. Сіверська». 

 

          2.2.Сприяти розширенню сфери торгівельного та побутового обслуговування в місті.

 

          2.3. Надавати інформацію на офіційному сайті  міської ради стосовно сфери обслуговування.

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Грека Віктора Васильовича.

 

 

 

Міський голова                                                                                 А.О.Черняєв

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

 Про затвердження плану основних

заходів виконкому міської ради

на 2016 рік

 

 

         Враховуючи квартальні плани роботи виконкому міської ради за 2015 рік, на підставі п. 3.2 розділу 3 Регламенту роботи виконкому Сіверської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити план основних заходів виконкому Сіверської міської ради на 2016 рік (додається).

 

         2. Забезпечити заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, начальникам відділів виконкому міської ради планування заходів згідно затвердженого плану і контроль за їх виконанням.

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                         А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                        до рішення виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        __________2015  №____

 

 

 

ПЛАН

основних заходів виконкому Сіверської міської ради

на 2016 рік

 

п/п

Найменування заходів

Дата проведення

1

2

3

1.

Проведення засідань виконкому міської ради

щомісяця ІІІ вівторок

2.

Засідання комісій:

 

  2.1

- житлової

Згідно плану роботи

 2.2

- адміністративної

Згідно плану роботи

  2.3

- у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх

Згідно плану роботи

  2.4

- з розгляду питань, пов’язаних з

   відключенням споживачів від мереж

   централізованого опалення

У разі потреби

  2.5

- з обстеження зелених насаджень

У разі потреби

 

- з питань інвентаризації та обліку житлового

  та нежитлового фонду міста

 

2.6

- з питань поводження з безхазяйними

  відходами

У разі потреби

  2.7

- з питань погашення заборгованості із    

   заробітної плати, забезпечення податкових 

  та інших бюджетних надходжень, страхових

  внесків до пенсійного фонду та запобігання

  неплатежеспроможності         

Згідно плану роботи

  2.8

- експертної

У разі потреби

3.

Проведення нарад

У разі потреби

4.

Інформаційні дні

кожного понеділка

5.

Апаратні наради

кожного понеділка

6.

Координаційні наради з керівниками організацій, установ, які належать до комунальної власності

1-й, 3-й понеділок щомісяця

7.

Надання інформації керівництвом виконкому міської ради, начальниками відділів на сайт міської ради

протягом року

8.

Робота по забезпеченню громадських відносин, формування інформаційного простору в місті

протягом року

9.

Інші заходи:

 

9.1.

Особистий прийом громадян міста міським головою,заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради, керуючим справами виконкому, начальниками відділів

згідно графіку

9.2.

«Пряма лінія»

1 п’ятниця місяця

9.3.

Забезпечення контролю за розглядом звернень громадян

постійно

9.4.

Забезпечення контролю за строками виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної, районної держадміністрацій, розпоряджень міського голови, рішень виконкому

постійно

9.5.

Прийняття участі у сходах громадян міста

протягом року

9.6.

Розроблення заходів з метою проведення державних, професійних свят та пам’ятних дат

протягом року

9.7.

Організація виїзних прийомів управлінь пенсійного фонду та праці і соціального захисту населення

у разі потреби

        

 

 

 

 

 

 

      Керуючий справами виконкому                                                     Л.В.Поливода           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

 Про затвердження плану роботи

 виконкому міської ради на

 І квартал 2016 року

 

 

 

       На підставі пункту 3.2. розділу 3 Регламенту роботи виконкому міської

ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

         Затвердити план роботи виконкому міської ради на І квартал 2016 року згідно з додатком (додається).

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                         А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

 

 Про затвердження Комплексного

плану заходів щодо запобігання

проявів корупції серед посадових

осіб Сіверської міської ради та її

виконавчого комітету на 2016 рік

 

 

З метою протидії злочинним проявам і корупції в Сіверській міській раді та структурних підрозділах її виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про запобігання корупції », статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1.Затвердити Комплексний план заходів щодо запобігання проявів корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік (додається).

                                              

         2. Посадовим особам Сіверської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити виконання Комплексного плану заходів щодо запобігання проявів корупції на 2016 рік.

 

         3. Керуючому справами виконкому міської ради Поливоді Любові Василівні протягом року провести навчання щодо вивчення Закону України «Про запобігання корупції» з посадовими особами Сіверської міської ради та її виконавчого комітету.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв            

 

 

                                                               

                                                                                           Додаток

                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                           міської ради

                                                                                            ________2015   № ____

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів щодо запобігання проявів корупції серед  посадових осіб

Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік

 

 

№з/п

Найменування заходів

Термін виконан-

ня

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечити неухильне дотримання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

Постій

но

Посадові особи Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

2.

Використовувати можливості офіційного сайту Сіверської міської ради для оперативного інформування населення міста про роботу Сіверської міської ради та її виконавчого комітету:

- публікації важливих документів

міської ради та її виконкому;

- висвітлення фактів звільнення посадових осіб міської ради та її виконкому за скоєння корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язані з корупцією.

 

Протя

гом року

Секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, начальники  відділів.

3.

На виконання чинного законодавства, не допускати призначення на керівні посади  в  органи    місцевого самоврядування та на керівні посади комунальних підприємств міста,осіб яких було звільнено з  керівних посад  за погіршення фінансово-економічних показників діяльності підприємств, порушення умов контрактів та чинного законодавства, за корупційні діяння.

Протя

гом року

Секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому,

начальник загального відділу.

4.

Проводити навчання з посадовими особами міської ради та її виконкому, особами з їх кадрового резерву по вивченню чинного законодавства з питань боротьби з корупцією

Протя

гом року

Керуючий справами виконкому,начальник відділу соціальної та правової політики та начальник загального

відділу виконкому міської ради

5.

Проводити аналіз стану виконання Закону України «Про запобігання корупції»

 

1 раз на рік

Керуючий справами виконкому

6.

Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивну атестацію посадових осіб виконкому міської ради.

протягом року

Заступники міського голови,   керуючий справами, начальники відділів.

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Л.В.Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

 Про затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів  виконкомом міської ради

на 2016 рік

 

         З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики виконкомом міської ради, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 27, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити план  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконкомом міської ради на 2016 рік (додається).

 

         2. Доручити відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) здійснити оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконкомом міської ради на 2016 рік, затвердженого цим рішенням.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

   

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Додаток                                                                                                                                                                         до рішення виконкому                                                                                                                                                                                              міської ради                                                                                                                                                                                                     ___________2015  № ___

                                                                

П Л А Н

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконкому

Сіверської міської ради на 2016 рік

 

Вид документа

 

Назва проекту регуляторного акта

 

Мета прийняття

 

Термін

підготовки

 

Найменування органу розробників проекту

 

Відповідальний за підготовку

1

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для

населення міста

Упорядкуван-ня тарифів згідно категорії житлових будинків, ефективне та якісне надання послуг,

вчасно і в повному обсязі розрахунки населенням міста за послуги

 

 

Про

тя

гом

року

 

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

 

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

 

 

2

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з перевезення пасажирів в міському транспорті

Затвердження тарифів згідно категорії перевезення пасажирів, ефективне та якісне надання послуг щодо перевезення пасажирів.

 

 

Про

тя

гом

 року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

3

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з вивезення ТПВ для населення, бюджетних та інших установ міста

Упорядкування тарифів згідно діючо-го законо-давства, ефективне та якісне надання послуг з вивезення ТПВ

 

 

Про

тя

гом

року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

4

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з  розміщення

ТПВ на полігоні

Упорядкуван-ня тарифів згідно діючо-го законо-давства, якісне надання послуг з розміщення ТПВ на полігоні

 

Про

тягом

року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

5

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення Сіверсь-кому міському спеціалізованому комунальному підприєм-ству міні-мального переліку окремих видів ритуальних послуг

Подолання збитковості підприємства, якісне надання ритуальних послуг

 

 

Про

тягом року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                  Л.В.Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

                 Сіверськ

№ __________________

 

 

Про визначення уповноваженого

з питань соціального захисту

населення Сіверської міської ради

 

 

         З метою належного забезпечення організації прийому заяв та документів від громадян для призначення всіх видів соціальних допомог, повноцінного функціонування «мобільного соціального офісу», створеного розпорядженням голови Артемівської районної державної адміністрації від 29.12.2012 № 878, керуючись статтею 34 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Визначити уповноваженого з питань соціального захисту населення Сіверської міської ради начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицьку Ганну Леонідівну.

 

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 22.10.2013 № 160 «Про визначення уповноваженого з питань соціального захисту населення Сіверської міської ради».

 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Черняєв

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про зняття з облікових даних

домоволодіння по вулиці

ім Г. Котовського, 45 м. Сіверська

 

         Розглянувши заяву Сущової Т.О. щодо обстеження домоволодіння  по вул. ім. Г. Котовського, 45 м. Сіверська, яке належить їй на праві приватної власності, та зняття його з державного обліку, враховуючи акт обстеження даної будівлі від 03.12.2015, на підставі статей 25, 346, 349 Цивільного Кодексу України, пункту 39 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обстежень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 303, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити акт обстеження домоволодіння, розташованого по вул. ім. Г. Котовського, будинок  № 45,  м. Сіверська на предмет зняття його з облікових даних.

                                                                      

2. Рекомендувати бюро технічної інвентаризації м. Артемівська (Атаманченко) та реєстраційній службі Артемівського міськрайонного управління юстиції (Букрей) зняти з державного обліку домоволодіння, розташоване по вул. ім Г. Котовського, будинок № 45 м. Сіверська, яке належить Сущовій Тетяні Олександрівні  на праві приватної власності.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія  Анатолійовича.

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про виконання рішень виконкому,

що знаходяться на контролі у

начальника відділу соціальної та

правової політики виконкому

міської ради

 

         На контролі у начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради  Левицької Г.Л. знаходяться рішення виконкому міської ради від: 10.09.2015 № 59 «Про підготовку учбових та дошкільних закладів міста до нового навчального року»; 10.09.2015 № 60 «Про харчування в дошкільних та навчальних закладах міста»; 10.09.2015 № 61 «Про затвердження списків дітей  віком від 5 до 18 років, які мешкають  на території міста Сіверська»; 07.08.2015 № 49  «Про   проведення   свят «День незалежності України», «День визволення міста Сіверська», «День  міста - 2015». Заслухавши інформацію начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради  Левицької Г.Л. про виконання вищевказаних рішень, враховуючи службову записку з цього питання (додається), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         Зняти з контроля начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицької Ганни Леонідівни рішення виконкому міської ради від:  10.09.2015 № 59 «Про підготовку учбових та дошкільних закладів міста до нового навчального року»; 10.09.2015 № 60 «Про харчування в дошкільних та навчальних закладах міста»; 10.09.2015 № 61 «Про затвердження списків дітей  віком від 5 до 18 років, які мешкають  на території міста Сіверська»; 07.08.2015 № 49  «Про   проведення   свят «День незалежності України», «День визволення міста Сіверська», «День  міста - 2015» у зв’язку їх виконанням.

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

що виносяться на розгляд засідання  виконкому

Сіверської  міської  ради  11.12.2015

1. Про затвердження Регламенту роботи виконкому Сіверської міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В. - керуючий справами виконкому

 

2.Про затвердження плану роботи виконкому міської ради на  І квартал 2016

   року

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

3.Про затвердження плану основних заходів виконкому міської ради на 2016 рік

  ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

 

4.Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання проявів

   корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого

   комітету на 2016 рік

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

5. Про утворення постійних комісій при  виконкомі міської ради

    ДОПОВІДАЧ: Черняєв А.О. – міський голова

6.Про утворення адміністративної комісії при виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л. – начальник відділу соціальної та правової

                                                              політики виконкому міської ради

7.Про утворення житлової комісії  при виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

8.Про утворення постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з

   відключенням споживачів від мереж  централізованого опалення при

   виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

9.Про утворення  комісії з  обстеження  зелених  насаджень  при виконкомі

   міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

10.Про утворення постійної комісії з питань інвентаризації та обліку житлового

     та нежитлового фонду міста при виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

11.Про утворення комісії з питань поводження з безхазяйними відходами при

     виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

12.Про утворення комісії у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх при

     виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

13.Про  утворення постійної комісії з питань погашення заборгованості із

     заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень,

     страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання

     неплатежеспроможності при виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

14.Про утворення експертної комісії та призначення відповідальних за

     роботу архіву міської ради та її виконкому

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

15.Про надання повноважень особам для складання протоколів про

     адміністративне правопорушення

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

   

16.Про затвердження плану заходів щодо  соціального  захисту  осіб, які

     опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий період

     2015-2016 років на території міста Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

17.Про визначення уповноваженого з питань соціального захисту населення

     Сіверської міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

18.Про зняття з облікових даних домоволодіння по вулиці ім. Г Котовського, 45

     м. Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

19.Про виконання рішень виконкому, що знаходяться на контролі у

     начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

20.Про затвердження протипаводкових заходів на 2015-2016 рр.

     ДОПОВІДАЧ:Гатченко В.А. – заступник міського голови

 

21.Про закріплення  підприємств та організацій міста за вуличною мережею в

     зимовий  період  2015-2016рр.

     ДОПОВІДАЧ: Гатченко В.А.

 

22.Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних

     актів  виконкомом міської ради на 2016 рік

     ДОПОВІДАЧ: Гатченко В.А.

 

23.Про постановку на квартирний облік при виконкомі міської ради 

     Романова  Ю.Ю.

     ДОПОВІДАЧ: Воронина Н.В. – начальник відділу комунального господарства,

                                                                  землекористування та екології виконкому міської

                                                                  ради

24.Про виконання рішень виконкому, що знаходяться на контролі у відділі

     комунального господарства, землекористування  та екології виконкому

     міської  ради

    ДОПОВІДАЧ: Воронина Н.В.

 

25.Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення м.Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Капінус Н.В. – начальник відділу торгівлі та економіки

                                                          виконкому міської ради

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       Л.В.Поливода

 

ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

що виносяться на розгляд засідання  виконкому

Сіверської  міської  ради  11.12.2015

1. Про затвердження Регламенту роботи виконкому Сіверської міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В. - керуючий справами виконкому

 

2.Про затвердження плану роботи виконкому міської ради на  І квартал 2016

   року

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

3.Про затвердження плану основних заходів виконкому міської ради на 2016 рік

  ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

 

4.Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання проявів

   корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого

   комітету на 2016 рік

   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.

 

5. Про утворення постійних комісій при  виконкомі міської ради

    ДОПОВІДАЧ: Черняєв А.О. – міський голова

6.Про утворення адміністративної комісії при виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л. – начальник відділу соціальної та правової

                                                              політики виконкому міської ради

7.Про утворення житлової комісії  при виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

8.Про утворення постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з

   відключенням споживачів від мереж  централізованого опалення при

   виконкомі міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

9.Про утворення  комісії з  обстеження  зелених  насаджень  при виконкомі

   міської ради

   ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

10.Про утворення постійної комісії з питань інвентаризації та обліку житлового

     та нежитлового фонду міста при виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

11.Про утворення комісії з питань поводження з безхазяйними відходами при

     виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

12.Про утворення комісії у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх при

     виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

13.Про  утворення постійної комісії з питань погашення заборгованості із

     заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень,

     страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання

     неплатежеспроможності при виконкомі міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

14.Про утворення експертної комісії та призначення відповідальних за

     роботу архіву міської ради та її виконкому

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

15.Про надання повноважень особам для складання протоколів про

     адміністративне правопорушення

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

   

16.Про затвердження плану заходів щодо  соціального  захисту  осіб, які

     опинилися в складних життєвих обставинах в осінньо-зимовий період

     2015-2016 років на території міста Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

17.Про визначення уповноваженого з питань соціального захисту населення

     Сіверської міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

18.Про зняття з облікових даних домоволодіння по вулиці ім. Г Котовського, 45

     м. Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

19.Про виконання рішень виконкому, що знаходяться на контролі у

     начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради

     ДОПОВІДАЧ: Левицька Г.Л.

 

20.Про затвердження протипаводкових заходів на 2015-2016 рр.

     ДОПОВІДАЧ:Гатченко В.А. – заступник міського голови

 

21.Про закріплення  підприємств та організацій міста за вуличною мережею в

     зимовий  період  2015-2016рр.

     ДОПОВІДАЧ: Гатченко В.А.

 

22.Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних

     актів  виконкомом міської ради на 2016 рік

     ДОПОВІДАЧ: Гатченко В.А.

 

23.Про постановку на квартирний облік при виконкомі міської ради 

     Романова  Ю.Ю.

     ДОПОВІДАЧ: Воронина Н.В. – начальник відділу комунального господарства,

                                                                  землекористування та екології виконкому міської

                                                                  ради

24.Про виконання рішень виконкому, що знаходяться на контролі у відділі

     комунального господарства, землекористування  та екології виконкому

     міської  ради

    ДОПОВІДАЧ: Воронина Н.В.

 

25.Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення м.Сіверська

     ДОПОВІДАЧ: Капінус Н.В. – начальник відділу торгівлі та економіки

                                                          виконкому міської ради

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       Л.В.Поливода

 

 

 

1\clip_image002.emz" o:title="" />

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

       
   
 

 

 

Про затвердження Регламенту

роботи виконкому Сіверської

міської ради

 

          У зв’язку з формуванням Сіверською міською радою  нового складу виконавчого комітету після проведення чергових виборів в місцеві ради 25 жовтня 2015 року, з метою забезпечення завдань, визначених Конституцією України, вирішення питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконкому міської ради, підвищення рівня виконавської дисципліни, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:        

 

  1. Затвердити  Регламент роботи виконкому Сіверської міської ради

(додається), який набирає чинності з  11.12.2015

 

          2. Всім членам та посадовим особам виконавчого комітету  міської ради,

підприємствам, установам і організаціям, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Сіверської міської ради, у частині, що їх стосується, виконувати вимоги даного регламенту.

                  

        3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської   ради від 23.11.2010 № 136 «Про про затвердження регламенту роботи виконкому Сіверської міської ради» з 11.12.2015

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

            рішення виконкому

            міської ради

            _________2015  № _____

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконкому Сіверської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1   Регламент роботи виконкому Сіверської міської ради (далі - Регламент) розроблено на підставі Конституції України.

1.2   Регламент відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконкому Сіверської міської ради, визначає механізм підпорядкованості виконкому Сіверської міської ради по реалізації власних та делегованих йому органами виконавчої влади повноважень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому Сіверської міської ради.

1.3   Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.

1.4   Розгляд питань у виконкомі Сіверської міської ради, що належать до його повноважень, проводиться міським головою, виконкомом міської ради, заступниками голови, відділами, утвореними згідно з рішенням міської ради.

2. Виконавчий комітет

 

2.1  Виконавчий комітет Сіверської міської ради (далі виконком) – виконавчий орган ради, який відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється Сіверської міською радою відповідного скликання для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством.

2.2  Виконком утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконком.

2.3  Кількісний склад виконкому визначається та затверджується  міською радою. Персональний склад виконкому затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.4  Виконком утворюється у складі міського голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів ради (далі заступники), керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, начальників відділів виконавчих органів ради, інших осіб.

2.5  До складу виконкому не можуть входити депутати  відповідної ради, крім секретаря ради.

2.6  Очолює виконком міський голова.

2.7  У разі неможливості здійснення міським головою своїх повноважень, передбачених пунктом 2.6. Регламенту, їх здійснює секретар міської ради.

2.8  Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконкомі міської ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконкому, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

<