Рішення міської ради від 10.09.2015

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 736

 

 
 

 

 

 Про  виконання міського бюджету

за ІІ квартал 2015 року

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за ІІ квартал 2015 року, на виконання рішення міської ради від  15.01.2015 № 6/47-671 «Про міський бюджет на 2015 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності

виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за  ІІ квартал 2015 рік  прийняти до відома.

 

2.     Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 3 483 902,0

грн., в тому числі загального фонду 3 352 088,0грн.; спеціального фонду                       131 814,0грн. (додаток 1).

 

3.     Затвердити видатки міського бюджету у сумі 3 757 436,0грн., в

тому числі: загального фонду 3 387 106,0грн.; спеціального фонду  370 330,0 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                                О.М.Гура                                                                                      

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 737

 

 
 

 

 

 Про затвердження розпорядження

 міського голови

 

 

            На підставі рішення міської ради від 15.01.2015 6/47-471 «Про міський бюджет на 2015 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            Затвердити розпорядження міського голови:

 

-         від 03.08.2015 №66 «Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 738

 

 
 

 

 

 Про  внесення   змін  до  рішення

  міської    ради    від    15.01.2015

  №6/47-671 «Про міський бюджет

  на 2015 рік»

 

            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», враховуючи рішення Артемівської районної ради від 31.07.2015 № 6/62-654 «Про внесення змін до рішення Артемівської районної ради від 15.01.2015 №6/54-589 «Про районний бюджет на 2015рік», керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення міської ради від 15.01.2015 №6/47-671  «Про міський бюджет на 2015 рік» такі зміни:  

 

1.1.          Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

«1. Встановити:  доходи міського бюджету на 2015 рік  у сумі 6 740 730 грн.,  у тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету – 4761030 грн., дотації з  районного бюджету у сумі 700 600 грн.  Обсяг доходів загального фонду бюджету  визначити у сумі  6 518 730 грн., спеціального фонду  222 000грн. (додаток 1).

 

   1.2. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:

« 2. Затвердити загал ьний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у сумі 7 116 308 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 6 602 139 грн. і видатки спеціального фонду бюджету 514 169 грн., в тому числі бюджет розвитку у сумі  244 000 грн. (додаток 2)».

 

           1.3.  Додатки 1, 2, 3, 5 затвердити в новій  редакції (додаються).

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

Міський голова                                                                                 О.М. Гура

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 739

 

 
 

 

 

 Про   спільне   фінансування

 Артемівського      районного

 трудового архіву в 2016 році

 

            Для спільного фінансування Артемівського трудового архіву, з метою його утримання, на підставі статей 75, 92, 104, 104 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Делегувати повноваження Артемівській районній раді щодо тимчасового зберігання архівних документів, які не належать до національного архівного фонду, нагромаджених  у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради з одночасною передачею до Артемівського районного бюджету в 2016 році коштів у вигляді субвенції а утримання Артемівського районного трудового архіву, як об’єкту спільного утримання, у розмірі 21,92% від загальної суми видатків Артемівського районного трудового архіву, розташованих у бюджетному запиті на 2016 рік.

 

            2. Доручити міському голові Гурі Олександру Миколайовичу заключити з Артемівською районною радою (Пластун) договір про передачу та прийняття права на проведення видатків з тимчасового зберігання архівних документів, які не належать о Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради, на 2016 рік.

 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Гура

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 740

 

 
 

 

 

 Про подовження терміну дії порядку

 відрахування до загального фонду 

 міського бюджету частини чистого 

 прибутку  (доходу)  комунальними

 унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

 

 

З метою створення механізму відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, на підставі рішенням міської ради від 30.08.2013  № 6/ 31 - 503 «Про затвердження порядку відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», керуючись пунктом 29 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.      Подовжити термін дії  Порядку  відрахування  до загального фонду

міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями на 2016 рік (додається).

 

2.      Керівникам комунальних унітарних підприємств забезпечити сплату до

міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим  Порядком.

 

3.      Забезпечити оприлюднення рішення ради на офіційному сайті Сіверської

міської ради.

 

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

міської ради з питань  економічної політики бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

Міський голова                                                                                  О.М. Гура

Додаток

 до рішення міської  ради

 10.09.201 6/52 - 740

 

ПОРЯДОК

відрахування  до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку(доходу)  комунальними унітарними підприємствами

та  їх об’єднаннями

 

         1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 15 відсотків.

        

          2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

        

         3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПА, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

        

          4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

        

5.     Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку

(доходу) відповідно до цього Порядку комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.В. Гатченко

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 741

 

 
 

 

 

 Про   присвоєння   звання

«Почесний громадянин міста

Сіверська»

 

 

         З нагоди свята «День міста – 2015», за значний внесок у патріотичне виховання молодого покоління міста Сіверська, на підставі рішення сесії міської ради від 24.05.2012 № 6/17-290 «Про затвердження Положення «Про почесного громадянина міста Сіверська»», протоколу засідання організаційного комітету по підготовці та проведенню свята «День міста - 2015» від 26.08.2015 (додається), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Присвоїти Гуляєвій Лідії Єгорівні, ветерану війни та праці, звання «Почесний громадянин міста Сіверська».

 

         2. Вручити знак та посвідчення «Почесний громадянин міста Сіверська»  на святі «День міста – 2015».

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, етики, законних інтересів громадян і соціальному захисту населення (Мілько).

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                   О.М.Гура

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 742

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення міської

 ради   від  07.07.2015  №  6/51 - 726

«Про надання згоди на добровільне

об’єднання територіальних громад»

 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи доповідну записку начальника відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради Левицької Г.Л., керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Внести зміни до рішення міської ради від 07.07.2015 № 6/51-726 «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад» виклавши пункт 1 та 2 в новій редакції:

 

          1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Верхньокам’янске, Івано-Дар’ївка, Новоселівка Верхньокам’янської сільської ради, сіл Серебрянка, Григорівка  Серебрянської сільської ради, сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради, сіл Різниківка, Кірове Різниківської сільської ради, сіл Званівка, Кузьминівка, Переїзне  Званівської сільської  ради Артемівського району, села Закітне, селища Ямпіль Ямпільської селищної ради Краснолиманського району в Сіверську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Сіверськ.

 

2. Міському голові Гурі Олександру Миколайовичу звернутися до сіл Верхньокам’янске, Івано-Дар’ївка, Новоселівка Верхньокам’янської сільської ради, сіл Серебрянка, Григорівка  Серебрянської сільської ради, сіл Дронівка, Платонівка Дронівської сільської ради, сіл Різниківка, Кірове Різниківської сільської ради, сіл Званівка, Кузьминівка, Переїзне  Званівської сільської  ради Артемівського району, села Закітне, селища Ямпіль Ямпільської селищної ради Краснолиманського району з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

 

 

Міський   голова                                                                                О.М. Гура 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 743

 

 
 

 

 

 Про  створення  робочої  групи щодо

організації  виконання у м. Сіверську

Закону  України  «Про  засудження

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

На виконання Закону України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                               

ВИРІШИЛА:

 

1. Cтворити робочу групу щодо організації виконання у м. Сіверську Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та затвердити її склад (додається).

2. Доручити робочій групі (Гатченко):

2.1. Розробити План заходів щодо організації виконання у м. Сіверську Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі - Закон).

 

2.2.  Організувати  проведення  громадських слухань з населенням 

м. Сіверська з питань, визначених Законом.

 

2.3. Узагальнити отримані під час  громадських слухань пропозиції та внести їх на розгляд Сіверської міської ради до 20.10.2015 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Сіверської міської ради та міського голову Гуру О.М.

  

 

Міський   голова                                                                                О.М. Гура

Додаток 

 до рішення міської  ради

 10.09.2015 № 6/51 - 743

 

 

 

С К Л А Д

робочої групи щодо організації виконання у м. Сіверську

Закону України «Про засудження комуністичного та

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

Гатченко Світлана Вікторівна

-       секретар Сіверської міської ради, голова робочої групи

Поливода Любов Василівна

-       керуючий справами виконкому міської ради, заступник голови робочої групи

Левицька Ганна Леонідівна

-       начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради, секретар робочої групи

Члени  робочої  групи:

Баканов Сергій Михайлович

-       депутат Сіверської міської ради

Вірченко Любов Вікторівна

-       завідувач Сіверської міської бібліотеки

Гогенко Олександр Володимирович 

-       голова Спілки воїнів афганців

м.Сіверська (за згодою)

Драголюбов Андрій Васильович

-       голова Спеціального козацько-го формування з охорони громад-ського порядку «Козацький щит», член виконкому (за згодою)

Замула Ірина Сергіївна

-       начальник загального відділу  виконкому міської ради, депутат Сіверської міської ради

Іващенко Людмила Григорівна

-       начальник відділу обліку та звітності виконкому міської ради

Івченко Наталя Вікторівна

-       голова Громадської організація «Молодіжний масів» (за згодою)

Капінус Наталя Вікторівна

-       начальник відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

Коломійцева Світлана Анатоліївна

-       голова Міської організації ветеранів війни і праці, депутат Сіверської міської ради

Масюженко Василь Анатолійович

-       директор Артемівського район-ного спортивно - оздоровчого комплексу «Доломітчик» (за згодою)

Мілько Сергій Андрійович

-       депутат Сіверської міської ради

Міндзяк Сергій Васильович

-       депутат Сіверської міської ради

Назаренко Ольга Володимирівна

-       вчитель історії Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, за згодою

Олійник Володимир Вікторович

-       голова Сіверського міського відділення Спілки «Чорнобиль» України (за згодою)

Пшенка Олександр Валерійович

-       начальник відділу комуналь-ного господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради, депутат Сіверської міської ради

Самкова Ніна Вікторівна

-       директор Артемівського район-ного Центру дитячої та юнацької творчості (за згодою)

Ткаченко Сергій Михайлович

-       вчитель історії Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1(за згодою)

Фесенко Олександра Дмитрівна

-       депутат Сіверської міської ради

Череповська Людмила Іванівна

-       директор Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, депутат Артемівсь-кої районної ради (за згодою)

 

 

 

                                          

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 744

 

 
 

 

 

 Про визначення виконавця послуг

 з    централізованого       опалення,

 водопостачання  і  водовідведення,

 газо –   та     електропостачання   в

 багатоквартирних будинках житлового  фонду  м. Сіверська  на  2015 рік

 

 

З  метою  задоволення  потреб  фізичних  та  юридичних  осіб, які  проживають  чи  знаходяться  в  багатоквартирних  будинках, у забезпеченні  холодною чи  гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням,  враховуючи  доповідну  записку начальника відділу комунального господарства, землекористування та екології Пшенки О.В. ( додається), враховуючи результати конкурсу з визначення виконавця послуг  утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у житловому фонді комунальної власності міста Сіверська від 20.07.2015 (протокол додається ),  на  підставі Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про  теплопостачання», «Про  питну  воду та  питне  водопостачання», « Про  електроенергетику»,  постанови  КМУ  № 1729  від  27.12.2001 « Про  забезпечення  споживачів  природним  газом», наказу Держкомітету України з питань житлово - комунального господарства  № 60 від  25.04.2005 «Порядок  визначення  житлово-комунальних  послуг»,керуючись  статтею 26  Закону  України «Про місцеве

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити виконавцем  комунальних послуг  (в межах встановленої балансової та експлуатаційної відповідальності) з централізованого опалення, водопостачання  та  водовідведення, газо- та електропостачання в багатоквартирних будинках житлового фонду м. Сіверська приватне підприємство «Донжилсервіс Плюс» на 2015 рік.

 

2.     Директору ПП «Донжилсервіс Плюс»   Стеценку  К.А.   укласти 

договори:  

- про співробітництво з виробниками послуг з теплопостачання, водопостачання і водовідведення, газо – та електропостачання з 01.08.2015;

 

-        з власниками та користувачами квартир в багатоквартирних

будинках до 01.10. 2015 року.

 

3.     Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради «Про

визначення виконавця послуг з централізованого опалення, водопостачан-ня  і  водовідведення,  газо – та електропостачання   в багатоквартирних будинках житлового фонду м. Сіверська на 2015 рік»  від 23.01.2015 № 6/48-687».

 

4.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з

питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

Міський  голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 745

 

 
 

 

 

 Про визначення виконавця послуг

з водопостачання  і водовідведення,

газо –   та   електропостачання   в

багатоквартирному будинку № 10

по  вул. Садова   на  2015 рік

 

 

Розглянувши  листа  голови  ОСББ «Гранат» Пивоварової  А.В. від  02.09.2015  № 3  про  визначення  виконавця  послуг  з  водопостачання  та  водовідведення, газо – та  електропостачання, з  метою  задоволення  потреб  фізичних  осіб, які  проживають  чи  знаходяться  в  багатоквартирному  будинку  по   вул. Садова, 10, м. Сіверська  у  забезпеченні  холодною  водою, водовідведенням, газо – та  електропостачанням, на  підставі  Законів  України  « Про  житлово-комунальні  послуги», «Про питну воду  та  питне  водопостачання», «Про  електроенергетику», постанови  КМУ  № 1729  від  27.12.2001  «Про  забезпечення  споживачів  природним  газом», наказу  Держкомітету  України  з  питань  житлово-комунального  господарства       № 60  від  25.04.2005  « Порядок  визначення  житлово-комунальних  послуг», керуючись  статтею  26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», міська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.     Визначити  виконавцем  комунальних  послуг  ( в  межах встановле-

ної  балансової  та  експлуатаційної  відповідальності) з  водопостачання  та  водовідведення, газо -  та  електропостачання  в  багатоквартирному  будинку  по  вул. Садова, 10, м. Сіверська  приватне  підприємство  «Донжилсервіс» на  2015  рік.

 

2.  Директору  ПП «Донжилсервіс» ( Шишко) укласти  договори:

 

-         про  співробітництво  з  виробниками  послуг  водопостачання,

водовідведення, газо – та  електропостачання  з  дати  набрання  чинності   даного  рішення;

 

-         з  власниками  та  користувачами  квартир  в  багатоквартирних 

будинках  до  01.10.2015 року.

 

4.     Начальнику відділу комунального господарства Пшенці О.В.,

директору Сіверського МСКП Калініну В.В. та голові ОСББ «Гранат» Пивоваровій А.В. здійснити прийом – передачу житлового будинку № 10 по вул. Садова з балансу Сіверського МСКП на баланс ОСББ «Гранат» до 31.12.2015 згідно чинного законодавства.

 

5.     Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

з  питань  житлово-комунального  господарства, транспорту  та  зв’язку

( Тимошенко).

 

 

 

Міський голова                                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 746

 

 
 

 

 

 Про   встановлення    пільг   щодо земельного податку, що сплачується

на  території  м. Сіверська

Розглянувши службову записку провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо встановлення пільг по сплаті земельного податку (додається) органів державної влади, місцевого самоврядування інших бюджетних установ, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Звільнити від сплати земельного податку: ограни державної

влади та місцевого самоврядування, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, науки, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, інші бюджетні установи які повністю утримуються (фінансуються) за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

           2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

 

3. Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради (Капінус) здійснити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної        політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко)

 

Міський голова                                                                         О.М.Гура

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 747

 

 
 

 

 

 Про  затвердження   технічної

документації   із   землеустрою

щодо встановлення меж земельної

ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

гр. Краснокутській Р. П.

 

           Розглянувши  заяву гр. Краснокутської Р.П. від 09.07.2015 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Сіверськ, вул. ім. Н. Крупської, 36 Артемівського району Донецької області та надані документи (додаються ), керуючись  статтями 12, 19, 38, 39, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити гр. Краснокутській Раїсі Петрівні (паспорт ВС 837841, виданий 16.03.2001, ідн. № 1310406208), яка мешкає: м. Сіверськ, вул. ім. Н. Крупської, 36, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Сіверськ, вул. ім. Н. Крупської, 36 Артемівського району Донецької області площею 0,0700га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1457) із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради, виконаний ТОВ «Терра».    

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.М.Гура

 1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 748

 

 
 

 

 

 Про    затвердження    проекту

 землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність

 гр. Міщенко І.В.

 

           Розглянувши  заяву гр. Міщенко І.В. від 09.07.2015  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) комунальної власності міста Сіверська Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, виконаний ПП «Фірма «Інженер» та надані документи (додаються), керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Міщенко І.В. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) комунальної власності міста Сіверська Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, виконаний ПП «Фірма «Інженер».

 

           2. Надати гр. Міщенко Ірині Василівні (паспорт ВС 195204, виданий 18.02.2000, ідн. № 2736308226), яка мешкає за адресою: с. Дронівка Артемівського району, вул. Мічуріна, 16, у власність земельну ділянку площею 2,000 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1315) для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради, яка розташована з південного боку автошляху Сіверськ – Лисичанськ на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

3. Запропонувати гр. Міщенко І.В. отримати свідоцтво на право власності на нерухоме майно.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

Міський голова                                                                                        О.М.Гура

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 749

 

 
 

 

 

 Про   затвердження     проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Пшонці Л.Г.

Розглянувши заяву гр. Пшонки Л.Г.  від  19.08.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу  для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  м. Сіверськ, вул. ім. Артема, 1 в межах території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області та надані документи (додаються), на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 116, 125, 126,  151, 186 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

          

                1.   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу гр. Пшонці Людмилі Григорівні, яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, пр-кт  ім. Леніна, 7/4, для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  м. Сіверськ, вул. ім. Артема, 1 в межах території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області площею  0,0800 га  (кадастровий № 1420910400:00:002:1313).

 

            2. Гр. Пшонці Л.Г. замовити виконання  експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0800 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1313), яка розташована у м. Сіверську, вул. ім. Артема, 1 для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  м. Сіверськ, в межах території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію мicької ради з питань землекористування та екології    (Рибачук).

 

 

Міський голова                                                                                  О.М.Гура  

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 750

 

 
 

 

 

 Про    затвердження     проекту

 землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність

 гр. Пшонці Л.Г.

Розглянувши заяву гр. Пшонки Л.Г.  від  19.08.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу  для обслуговування нежитлової будівлі (магазин-торговий павільйон) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  м. Сіверськ, вул. ім. О.Пушкіна, 5а  в межах території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області та надані документи (додаються), на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 116, 125, 126,  151, 186 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

           1.   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу гр. Пшонці Людмилі Григорівні, яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, пр-кт  ім. Леніна, 7/4, для обслуговування нежитлової будівлі (магазин-торговий павільйон) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  м. Сіверськ, вул. ім. О.Пушкіна, 5а в межах території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області площею  0,0114 га  (кадастровий № 1420910400:00:001:1199).

 

            2. Гр. Пшонці Л.Г. замовити виконання  експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0114 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1199), яка розташована у м. Сіверську, вул. ім. О.Пушкіна, 5а для обслуговування нежитлової будівлі (магазин-торговий павільйон) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  м. Сіверськ, в межах території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію мicької ради з питань землекористування та екології  (Рибачук).

 

Міський голова                                                                                    О.М.Гура  

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 751

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

 міської  ради  від  23.04.2013

 № 6/28-454 «Про надання дозволу

 на   розробку  проекту  відведення

 земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.»

 

Розглянувши заяву гр. Фесенко О.Д. від 08.09.2015 про внесення змін до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 - 454 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.», на підставі статті 12 Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:  

1.   Внести до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 - 454 «Про

надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.» такі зміни:

 

- у пункті 1 замість слів та цифр «земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0800 га» слід читати слова та цифри «земельної ділянки в оренду терміном 10 років площею 0,0561 га».

 

                   2. Рішення міської ради від 31.03.2015 року № 6/49 – 698 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.04.2013 № 6/28 – 454 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.»   вважати таким, що втратило чинність.           

 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

Міський  голова                                                                              О.М.Гура

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 752

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської  ради  від  23.04.2013

№ 6/28-455 «Про надання дозволу

на  розробку  проекту   відведення

земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.»

 

Розглянувши заяву гр. Ставінської Т.В. від 08.09.2015 про внесення змін до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 - 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.», на підставі статті 12 Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 - 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.» такі зміни:

 

- у пункті 1 замість слів та цифр «земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0800 га» слід читати слова та цифри «земельної ділянки в оренду терміном 10 років площею 0,0366 га».

 

2. Рішення міської ради від 31.03.2015 року № 6/49 – 699 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.04.2013 № 6/28 – 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.»  вважати таким,  що втратило чинність.      

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

Міський  голова                                                                                                О.М.Гура

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 753

 

 
 

 

 

 Про  внесення  змін до рішення

міської   ради   від   15.01.2015

№  6/47- 675 «Про    затвердження    

Програми соціально - економічного

розвитку міста   на   2015   рік»

                           

 

           З метою підготовки до нового опалювального сезону 2015 – 2016 р.р. та покращення умов перебування дітей в ДНЗ № 1 «Сонечко», враховуючи листа від 03.09.2015 № вх.22/1340-2 Артемівської районної державної адміністрації про виділення коштів, керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести доповнення до рішення міської ради від 15.01.2015 №  6/47- 675 «Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку міста на 2015   рік» доповнивши пунктом 3 розділ IV «Бюджет міської ради»  таким змістом:

 

 

Дотація

Капітальний ремонт котельної ДНЗ № 1 «Сонечко»

190 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Міський голова                                                                     О.М.Гура

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.09.2015

Сіверськ

                6/52 - 754

 

 
 

 

 

 Про   преміювання

 

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

 

1.     Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду

Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за липень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за серпень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу.

 

 

2.     Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

(Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на  2015 рік.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

Міський   голова                                                                                О.М. Гура


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...