Рішення міської ради від 31.03.2015

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 689

 

 

 

 Про    хід   виконання    Програми 

розвитку житлово – комунального

господарства      м.  Сіверська     на

2012 - 2015 роки  у 2014 році

 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженко В.А. про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2014 році, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-

комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2014 році  прийняти до відома (додається).

 

2.     Відділу комунального господарства, землекористування та екології

виконкому міської ради (Пшенка), установам та організаціям міста всіх форм власності:

 

2.1.Проводити роботу по забезпеченню виконання  Програми

розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки в межах своїх планів  та  повноважень;

 

 2.2. Активізувати роботу з участі у проектах різного рівня з метою укріплення матеріально - технічної бази.

 

3.     Зобовязати Сіверське міське спеціалізоване комунальне

підприємство (Водоріз):

 

3.1.Закінчити роботу щодо паспортизації полігону ТПВ;

 

3.2.  Виконати роботи по благоустрою полігону ТПВ;

 

3.3   Активізувати роботу з будівництва нових контейнерних площадок;

 

3.4. Провести інвентаризацію житлового фонду міста (виявлення аварійно-небезпечних будинків та безхазяйного майна);

 

3.5. Провести роботи по забезпеченню правил безпеки систем газопостачання будинків житлового фонду (навчання спеціаліста, ремонт газових оголовків, перевірка димових вентиляційних каналів та інше);       

 

3.6. Усунути недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі на підходах до закладів освіти (розмітка  пішохідних переходів інше), здійснити  роботи з установлення дорожніх знаків в місті;

 

3.7.  Активізувати роботи щодо благоустрою кладовищ та прилеглих до них територій.

 

     4.  Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко) та з питань економічної політики , бюджету, фінансів, сприяння підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                   О.М.Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 690

 

 

 

 Про хід виконання Комплексної  програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015  роки

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну про  хід виконання комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки за 2014 рік (додається), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну про хід виконання комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки прийняти до відома.

 

2.                     Рекомендувати:

2.1.             Директорам навчальних закладів міста (Стиранець, Подоляк, Череповська, Малина,  Самкова) активізувати роботу по:

2.1.1.      Залученню батьків в проведенні навчально-виховних заходів.

2.1.2.      Формуванню здорового способу життя та зниження негативних проявників (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, злочинність) серед дітей та молоді.

 

2.2.             Сіверському професійному ліцею (Стиранець) зареєструвати Сіверську національно-патріотичну організацію козацької молоді «Слава і честь» згідно чинного законодавства.

 

2.3.             Артемівському районному спортивно оздоровчого комплексу «Доломітчик» (Волковинський) активізувати роботу по проведенню турнірів і матчевих зустрічей з різних видів спорту.

2.4.             Центру культури (Драненко) активізувати роботу по виявленню талановитих людей міста та залучати їх до участі культурно-масових заходах.

 

3.                     Зобовязати виконком міської ради (Жердій):

3.1.             Продовжити роботу по створенню музею.

3.2.             Продовжити роботу спільно з Артемівським районним центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Артемівської районної державної адміністрації (Проценко) по наданню соціальної допомоги сім’ям, які потребують особливої уваги.

 

4.                     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури і спорту (Баканов).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 691

 

 

 

  Про  внесення   змін  до   Статуту

 Сіверського міського спеціалізованого

 комунального   підприємства

 

 

Розглянувши листа директора Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства Водоріза С.І. від 27.02.2015 про внесення змін до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства затвердженого рішенням Сіверської міської ради від 26.12.2003 № 4/9-232, відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись пунктом 30 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  зміни до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства (додається).

 

           2. Директору Сіверського МСКП  Водорізу Сергію Івановичу провести державну реєстрацію змін до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства відповідно до діючого законодавства.

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко). 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 692

 

 

 

 Про   внесення   змін   до  рішення 

 міської    ради    від    17. 06. 2014

  6/42 - 604 «Про  встановлення  

 ставок місцевих  податків і зборів

 у  м. Сіверську»

        

 

У зв’язку із змінами внесеними до  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести та затвердити наступні зміни до рішення міської ради від

17.06.2014 № 6/42 – 604 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську»:

 

            1.1. Доповнити рішення пунктом 1.6:

 

  1.6. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх  нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на 01 січня поточного року:

 

1.6.1. За земельні ділянки ( в межах населеного пункту) під житловим фондом (у т.ч. для обслуговування житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражними кооперативами, гаражно- будівельними, дачно- будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно- побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  у розмірі 0,03 відсотка.

 

1.6.2. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно - побутові будівлі та інші споруди)  у розмірі 0,25 відсотка.

 

1.6.3.За земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції  у розмірі 0,25 відсотка.

 

1.6.4. За один гектар сільськогосподарських угідь ( в межах населених пунктів):

а) для ріллі, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,1 відсотка;

б) для багаторічних насаджень  у розмірі 0,03 відсотка.

 

1.6.5. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що знаходяться у власності, які надані для промисловості, виробництва, будівництва  у розмірі 1,0 відсотка.

 

1.6.6. За земельні ділянки  комунальної власності (в межах населеного пункту), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності  у розмірі 1,0 відсотка.

 

          1.6.7. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що перебувають у власності для комерційного використання (залежно від виду економічної діяльності платника податку з урахуванням цільового призначення земельної ділянки:

 

         а) під майстерні з надання послуг (пошив, ремонт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо)  у розмірі 1,0 відсотка;

 

         б) для торгівлі продовольчими товарами  у розмірі 1,0 відсотка;

 

         в) для торгівлі непродовольчими товарами  у розмірі 1,0 відсотка;

 

         г) під торговельні, торгово-розважальні та розважальні комплекси  у розмірі 1,0 відсотка;

 

          д) під адміністративні будівлі та приміщення   у розмірі 1,0 відсотка;

 

          е) під склади, СТО, приватні ремонтні майстерні, мийки машин, автостоянки у розмірі 1,0 відсотка;

 

          є) під їдальні та дитячі кафе  у розмірі 1,0 відсоток;

         

            ж) під кафе, бари, ресторани, літні майданчики у розмірі 1,0 відсотка;

 

           з) під міні-хлібопекарні, хлібопекарні у розмірі 1,0 відсоток;

 

           и) для інших земельних ділянок - у  розмірі 1,0 відсотків.

 

           1.6.8.Для власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно застосовується ставка земельного податку у розмірі 2,0 відсотків.

 

          1.6.9. За земельні ділянки комунальної власності  ( в межах населеного пункту), на яких розташовані об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності суб’єктів господарювання ( фізичних та юридичних осіб), але які не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки або знаходяться у стадії оформлення у розмірі 2,0 відсотків.

 

1.6.10. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земельних ділянок, зазначених в підпункті 1.6.1 пункту 1.6 та земельних ділянок державної та комунальної форми власності) у  розмірі 2,0 відсотків.

 

           1.6.11. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3,0 відсотків та не може перевищувати 12,0 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

            1.6.12. Плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності територіальної громади м. Сіверська за своєю суттю тотожна орендної платі за земельну ділянку.

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01. 2015 року.

 

3.     Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

(Капінус) здійснити в установленому порядку оприлюднення  цього рішення у місцевих засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 693

 

 

 

 Про     затвердження     проекту

землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки  у   власність

гр. Лемішці О.Я.

 

 

           Розглянувши заяву гр. Лемішки О.Я. від 03.02.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ, вул. ім. Г. Котовського, № 49 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 38, 39,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити  гр. Лемішці Олексію Ярославовичу (паспорт ВА 932984 від 08.10.1997,  ідн. номер 2939604438), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул Суворова, 28/6,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ, вул. ім. Г. Котовського, № 49 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, площею 0,1000 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1454).

 

           2. Передати гр. Лемішці О.Я. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ по вул. ім. Г. Котовського, № 49 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, площею 0,1000 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1454).

3. Рекомендувати гр. Лемішці О.Я. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 694

 

 

 

 Про    затвердження   проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Лемішка Т.Н.

 

           Розглянувши  заяву гр. Лемішка Т.Н. від 03.02.2015  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) комунальної власності в межах населеного пункту м. Сіверськ на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області та надані документи, керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Лемішка Таїсії Нариманівні  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) комунальної власності в межах населеного пункту м. Сіверськ на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

           2. Надати гр. Лемішка Т.Н. (паспорт ВЕ 645277, виданий 15.02.2002, ідн. № 2076008683), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул Суворова, 28/6, у власність земельну ділянку площею 0,3055 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1453) для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

3. Рекомендувати гр. Лемішка Т.Н.  оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

Міський   голова                                                                                 О.М. Гура

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 695

 

 

 

 Про    затвердження    технічної

документації     із    землеустрою

щодо     складання      документів,

що посвідчують право на земельну

ділянку   гр. Алєшкова  О.Г.

 

 

           Розглянувши  заяву гр. Алєшкова О.Г. від 04.02.2015  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для обслуговування нежилого комплексу виробничого призначення (колишній цех підрощування птахів) м. Сіверськ, тупік Дачний, 1 Артемівського району Донецької області та надані документи, керуючись  статтями 12, 19, 65, 81, 116, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Алєшкову Олександру Германовичу (паспорт МЕ 413895, виданий 17.08.2004, ідн. № 2555300550), який мешкає за адресою: смт Олександрівка, вул. Шкільна, 2, Донецької області,  технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для обслуговування нежилого комплексу виробничого призначення (колишній цех підрощування птахів) м. Сіверськ, тупік Дачний, 1 Артемівського району Донецької області площею 0,3576 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1203).

 

           2. Замовити гр. Алєшкову О.Г.  виконання  експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3576 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1203), яка розташована у м. Сіверську, тупік Дачний, 1, для обслуговування нежилого комплексу виробничого призначення (колишній цех підрощування птахів)  із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення м. Сіверська, суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт згідно чинного законодавства та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                          О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 696

 

 

 

 Про  заміну  первісного  орендаря

ПрАТ «Полтавське ХПП» на нового

орендаря – ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО»

 

 

          Розглянувши листа директора ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО»  Бондаренка В.М. від 30.01.2015 № 2 щодо передачі в оренду підприємству шляхом заміни первісного орендаря ПрАТ «Полтавське ХПП» земельної ділянки площею 1,7714 га кадастровий номер 1420910400:00:002:0193, яка розташована у м. Сіверську по вул. Залізничній, 9, у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно до ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» та надані документи (додаються),  на підставі статей 12, 120, 124  Земельного Кодексу України, статті 7 Закону України «Про оренду землі», статті 337 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Замінити первісного орендаря ПрАТ «Полтавське ХПП»  (юридична адреса: 36014 Полтавська область, м. Полтава, вул. Рибчанська, 31 код ЄДРПОУ 05581898), який має в користуванні, згідно договору оренди земельної ділянки від 22.07.2012 № 141090004004553 земельну ділянку  площею 1,7714 га кадастровий номер 1420910400:00:002:0193, яка розташована у м. Сіверську по вул. Залізничній, 9,  на нового орендаря –

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» (юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, площа Павленківська, 24, код ЄДРПОУ - 39319936), який є власником нерухомого майна на даній земельній ділянці згідно договорів – продажу нерухомого майна від 27.01.2015 № 26 та від 27.01.2015 № 28.

 

           2. Провідному спеціалісту відділу комунального господарства, землекористування та екології Верміяшу В.В. підготувати угоду про заміну сторони в договорі оренди землі від 2207.2012 № 141090004004553.

         3. Провести ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» (Бондаренко) державну реєстрацію угоди про заміну сторони в договорі оренди, згідно чинного законодавства.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                          О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 697

 

 

 

 Про затвердження обґрунтування

використання земельної ділянки

гр. Пшонці Л.Г.

 

           Розглянувши заяву гр. Пшонки Л.Г.  від 26.02.2015 про затвердження обґрунтування використання земельної ділянки, прилеглої до нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») по вул. Артема, 1 у м. Сіверську та надані документи (додаються), на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Затвердити  гр. Пшонці Людмилі Григорівні (паспорт СВ 782685 від 30.07.2002,  ідн. номер 1927024301), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, проспект ім. Леніна, 7/4 обґрунтування використання земельної ділянки, прилеглої до нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») по вул. Артема, 1 у м. Сіверську, виконане Приватним підприємством «Фірма «Інженер».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                          О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 698

 

 

 

 Про   внесення  змін  до  рішення

міської    ради     від   23. 04. 2013

№ 6/28– 454 «Про надання дозволу

на  розробку  проекту  відведення земельної    ділянки   у   власність

Фесенко О.Д.»

 

                Враховуючи доповідну записку провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. від 10.03.2015 про внесення змін до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 454 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 454 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.» такі зміни:

 

          - у пункті 1 замість слів та цифри «земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0800 га» слід читати слова та цифри «земельної ділянки в оренду терміном 10 років площею 0,0450 га».

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 699

 

 

 

 Про  внесення   змін   до  рішення

міської   ради    від    23. 04. 2013

№ 6/28- 455 «Про надання дозволу

на  розробку  проекту   відведення земельної    ділянки    у   власність

Ставінській Т.В.»

 

        Враховуючи доповідну записку провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. від 10.03.2015 про внесення змін до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.» такі зміни:

 

 - у пункті 1 замість слів та цифри «земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0800 га» слід читати слова та цифри «земельної ділянки в оренду терміном 10 років площею 0,0300 га».

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 700

 

 

 

 Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

щодо   проведення   інвентаризації

земельної    ділянки    Сіверському

професійному   ліцею 

 

           Розглянувши листа директора Сіверського професійного ліцею Стиранця В.І. від 12.06.2015 № 67 про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки Сіверському професійному ліцею  площею 9,9500 га для функціонування навчального полігону, керуючись пунктом 7 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Сіверському професійному ліцею (юридична адреса: 84522, Донецька область, Артемівський район, м. Сіверськ, вул. Суворова, 32, ідентифікаційний код 02542426) на розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки  площею 9,9500 га для функціонування навчального полігону, яка розташована у м. Сіверську в районі вул. ім. Ф.  Дзержинського.

 

           2. Рекомендувати Сіверському професійному ліцею (Стиранець) замовити виконання технічної  документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Гура

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 701

 

 

 

  Про внесення змін до рішення  

 міської  ради  від  15. 01. 2015

 № 6/47 – 671  « Про    міський  

 бюджет   на  2015   рік»

 

 

Відповідно до статей 14, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до рішення міської ради від 15.01.2015 № 6/47 - 671

«Про міський бюджет на 2015 рік»:

 

1.1.         Додатки 1, 2 викласти в новій редакції.

 

          2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 702

 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Гуру Олександра Миколайовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за січень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за лютий 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу;

          - за березень 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу.  

 

2. Преміювати секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за грудень 2014 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за січень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за лютий 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу;

          - за березень 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу.  

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за грудень 2014 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за січень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за лютий 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу;

          - за березень 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу.  

 

4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за грудень 2014 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за січень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за лютий 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу;

          - за березень 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу.  

 

5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за грудень 2014 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за січень 2015 року у розмірі 10 % посадового окладу;

- за лютий 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу;

          - за березень 2015 року у розмірі   10 % посадового окладу.  

 

          6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2014 - 2015 роки.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 703

 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                             

 міського  голови  за  І-й  квартал                                                                                 

 2015 р.

 

 

 

         

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити розпорядження   міського  голови за  І - й  квартал 2015 року:

 

         - з особового складу з  №  1 по № 21 (додаток 1);

                               

         - з основної діяльності з № 1 по № 25  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 1  по № 13 (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Гура

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток  1

          до рішення міської  ради

                                                                                     31.03.2015 № 6/49- 703

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 міського голови з особового складу

                                              за  І-й квартал 2015 року

 

 

Дата

                                                                                                                                                                                                

                                   Про що

 

1

 

06.01.2015 

 

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Гатченко С.В.)

2

15.01.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Капінус Н.В.)

3

19.01.2015

Про  присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування (Левицька ГЛ)

4

19.01.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Верміяш В.В.)

5

23.01.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Котинська Н.Ф.)

6

29.01.2015

Про преміювання до ювілею (Котинська Н.Ф.)

7

29.01.2015

Про премію за січень 2015 року

8

30.01.2015

Про надання додаткової оплачуваної щорічної відпустки (Міщенко О.А.)

9

04.02.2015

Про надання частини  основної щорічної відпустки (Юрченко О.В.)

10

06.02.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Борисова С.В.)

11

10.02.2015

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Косинцева Н.В.)

12

 

13

13.02.2015

 

23.02.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Левицька Г.Л.)

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

(Котинська Н.Ф.)

14

26.02.2015

Про премію за лютий 2015

15

04.03.2015

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Гатченко С.В.)

16

10.03.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Жердій Л.Ю.)

17

11.03.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Масюженко В.А.)

18

12.03.2015

Про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника


 

19

18.03.2015

Про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Борисова С.В.)


20

26.03.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Мілько Н.В.)

21

30.03.2015

Про звільнення з  роботи (Бойко Н.Є.)

22

30.03.2015

Про звільнення з посади секретаря керівника (Юрченко О.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток  2

          до рішення міської  ради

                                                                                     31.03.2015 № 6/49 - 703

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

за І-й квартал  2015 року

 

Дата

                                      Про що

 

1

 

02.01.2015

 

Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану

2

05.01.2015

Про затвердження графіку прийому громадян на 2015 рік керівних працівників виконкому міської ради

3

05.01.2015

Про затвердження графіку проведення телефонного зв’язку з населенням міста «Пряма лінія» міського голови на 2015 рік

4

05.01.2015

Про зберігання і користування гербовими, канцелярськими печатками, штампами Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

5

05.01.2015

Про затвердження графіку основних та додаткових щорічних відпусток працівників міської ради та її виконкому на 2015 рік

6

06.01.2015

Про заходи щодо збереження майна та безперервного функціонування комунікаційних систем міської ради

7

13.01.2015

Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому міської ради покладених на них завдань та обов’язків за 2014 рік

8

14.01.2015

Про скликання позачергової  47-ї сесії міської ради

9

16.01.2015

Про затвердження штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконкому на 2015 рік

10

20.01.2015

Про звільнення з посади директора Сіверського МСКП (Стеценко К.А.)

11

21.01.2015

Про призначення на посаду директора Сіверського МСКП (Водоріз С.І.)

12

21.01.2015

Про встановлення лімітів на споживання енергоносіїв

13

21.01.2015

Про встановлення лімітів витрат бензину для службового автомобіля CHERY AMULET A 15

14

21.01.2015

Про скликання позачергової 48-ї сесії міської ради

15

11.02.2015

Про надання права підпису


 

16

02.03.2015

Про роботу виконкому міської ради  у святковий та неробочий дні 8 Березня 2015 р. (Міжнародний жіночий день)

17

02.03.2015

Про підсумки щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань за 2014р.

18

04.03.2015

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради на честь свята Міжнародного жіночого дня

19

10.03.2015

Про скликання 49-ї сесії міської ради 6-го скликання

20

12.03.2015

Про здійснення контролю за роботою підприємств, установ та організацій сфери обслуговування міста незалежно від форм власності

21

16.03.2015

Про надання частини основної щорічної відпустки (Котинська В.В.)

22

19.03.2015

Про перенесення чергової 49-ї сесії міської ради 6-го скликання

23

26.03.2015

Про закінчення опалювального сезону 2014-2015 рр.

24

31.03.2015

Про призначення відповідального за збереження майна міської ради

25

31.03.2015

Про призначення  відповідального за стан охорони праці, техніку безпеки, пожежну безпеку в Сіверській міській раді

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток  3

         до рішення міської  ради

                                                                                      31.03.2015 № 6/49 -  703

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                міського голови про відрядження  за І–й квартал 2015 року

 

 

 

                                                       з № 1     по № 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 704

 

 

 

  Про надання частини основної                                                                         

  щорічної відпустки

 

        

           Розглянувши особисту заяву міського голови  Гури О.М,  про надання  частини основної щорічної відпустки, відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 6, 12 Закону України «Про відпустки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             Надати Гурі Олександру Миколайовичу, міському голові, невикористану частину основної щорічної відпустки кількістю 3 календарних дні з 08.04.2015 по 10.04.2015 за період роботи з 27.06.2011 по 26.06.2012.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      О.М.Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 705

 

 

 

 Про звільнення з посади  заступника

 міського голови з питань діяльності

 виконавчих   органів   ради

 

        Розглянувши особисту заяву заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Жердій Л.Ю.  про звільнення з посади у зв’язку із виходом на пенсію,  враховуючи частину 9 розділу 1 Закон України від 02.03.2015 № 213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення»,  відповідно до статті 15, частини 7 статті 21  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   статей 38, 47 КЗпП України,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

              1. Звільнити  31.03.2015 Жердій Людмилу Юріївну, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за власним бажанням у зв’язку із виходом на пенсію.

 

2.      Присвоїти з 31.03.2015  Жердій Людмилі Юріївні  позачерговий  8

ранг посадової особи органів місцевого  самоврядування поза межами 5 категорії посад за багатолітню  і добросовісну працю та у зв’язку із виходом на пенсію.

 

3.      Преміювати  Жердій Людмилу Юріївну, заступника міського голови з

питань діяльності виконавчих органів  ради,  у розмірі 100% посадового окладу у зв’язку з виходом на пенсію.

 

            4.  Жердій Л.Ю. передати по акту  прийому - передачі матеріальні цінності та справи, згідно номенклатури, Левицькій Ганні Леонідівні, начальнику відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради.

 

            5.  Відділу з питань обліку та звітності (Іващенко) здійснити розрахунок із звільненим працівником та виплатити кошти за невикористані дні основної щорічної  відпустки за період роботи з 23.01.2015 по день звільнення (3 календарних дні відпустки за період з 23.01.2015 по 22.01.2016 використано згідно розпорядження від 10.03.2015 №16).

 

Міський голова                                                                                  О.М.Гура

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 706

 

 

 

 Про звільнення з посади  заступника

 міського голови з питань діяльності

 виконавчих   органів   ради

 

          Розглянувши особисту заяву заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Масюженко В.А.  про звільнення з посади у зв’язку із виходом на пенсію,  враховуючи частину 9 розділу 1 Закон України від 02.03.2015 № 213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення»,  відповідно до статті 15, частини 7 статті 21   Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   статей 38, 47 КЗпП України,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звільнити  31.03.2015 Масюженка Василя Анатолійовича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за власним бажанням у зв’язку із виходом на пенсію.

 

2.      Присвоїти з 31.03.2015 Масюженку Василю Анатолійовичу позачерговий 

9 ранг посадової особи органів місцевого  самоврядування в межах 5 категорії посад, за добросовісну, сумлінну  працю та у зв’язку із виходом на пенсію.

 

3.      Преміювати  Масюженка Василя Анатолійовича, заступника міського

голови з питань діяльності виконавчих органів  ради,  у розмірі 100% посадового окладу у зв’язку з виходом на пенсію.

 

            4. Масюженку В.А. передати по акту  прийому - передачі матеріальні цінності та справи, згідно номенклатури, Левицькій Г.Л., начальнику відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради та Пшенці О.В., начальнику відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради.

 

            5.  Відділу з питань обліку та звітності (Іващенко) здійснити розрахунок із звільненим працівником та виплатити кошти за невикористані дні основної щорічної  відпустки за період роботи  з 15.06.2014  по день звільнення  (3 календарних дні відпустки за  період з 15.06.2014 по 14.06.2015 використано згідно розпорядження від 11.03.2015 №17).

 

 

Міський голова                                                                                            О.М.Гура    

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.03.2015

Сіверськ

                6/49 - 707

 

 

 

 Про виведення зі складу виконавчого 

 комітету  Сіверської   міської   ради

 заступників міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів ради

 

 

Розглянувши пропозицію міського голови Гури О.М. про виведення зі

складу виконавчого  комітету Сіверської міської ради заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. та Масюженка В.А. у зв’язку з виходом на пенсію за власним бажанням, враховуючи службову записку керуючого справами виконкому міської ради Поливоди Л.В. з цього питання (додається), керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Вивести зі складу виконавчого комітету Сіверської міської ради заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Жердій Людмилу Юріївну та Масюженка Василя Анатолійовича у зв’язку з виходом на пенсію за власним бажанням.

 

         2.  На виконання пункту 1 даного рішення внести до рішення міської ради від 12.11.2010 № 6/1-9 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сіверської міської ради» такі зміни:

 

         - в пункті 3 слова «Жердій Людмила Юріївна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» виключити;

 

         - в пункті 9 слова «Масюженко Василь Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» виключити.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.М.Гура

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...