20.03.2015

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про    хід   виконання    Програми 

розвитку житлово – комунального

господарства      м.  Сіверська     на

2012 - 2015 роки  у 2014 році

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженко В.А. про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2014 році, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2014 році  прийняти до відома (додається).

          

2.  Протягом 10 днів з дня прийняття даного рішення заступнику міського голови Масюженку В.А. оприлюднити інформацію  про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2014 році.

 

3. Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Пшенка), установам та організаціям міста всіх форм власності:

- проводити роботу по забезпеченню виконання  Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки в межах своїх планів  та  повноважень;

- активізувати роботу з участі у проектах різного рівня з метою укріплення матеріально - технічної бази. 

 

      4.  Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко) та з питань економічної політики , бюджету, фінансів, сприяння підприємницької діяльності (Фесенко).

 

Міський  голова                                                                                  О.М.Гура

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про хід виконання Комплексної  програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015  роки

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну про  хід виконання комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки за 2014 рік (додається), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну про хід виконання комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки прийняти до відома.

 

2.                     Рекомендувати:

2.1.              Директорам навчальних закладів міста (Стиранець, Подоляк, Череповська, Малина,  Самкова) активізувати роботу по:

2.1.1.       Залученню батьків в проведенні навчально-виховних заходів.

2.1.2.       Формуванню здорового способу життя та зниження негативних проявників (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, злочинність) серед дітей та молоді.

 

2.2.              Сіверському професійному ліцею (Стиранець) зареєструвати Сіверську національно-патріотичну організацію козацької молоді «Слава і честь» згідно чинного законодавства.

 

2.3.              Артемівському районному спортивно оздоровчого комплексу «Доломітчик» (Волковинський) активізувати роботу по проведенню турнірів і матчевих зустрічей з різних видів спорту.

2.4.              Центру культури (Драненко) активізувати роботу по виявленню талановитих людей міста та залучати їх до участі культурно-масових заходах.

 

3.                     Зобовязати виконком міської ради (Жердій):

3.1.              Продовжити роботу по створенню музею.

3.2.              Продовжити роботу спільно з Артемівським районним центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Артемівської районної державної адміністрації (Проценко) по наданню соціальної допомоги сім’ям, які потребують особливої уваги.

 

4.                     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури і спорту (Баканов).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

  Про внесення змін до Статуту

 Сіверського міського спеціалізованого

 комунального підприємства

 

 

Розглянувши листа директора Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства Водоріза С.І. від 27.02.2015 про внесення змін до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства затвердженого рішенням Сіверської міської ради від 26.12.2003 № 4/9-232, відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись пунктом 30 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  зміни до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства (додається).

 

           2. Директору Сіверського МСКП  Водорізу Сергію Івановичу провести державну реєстрацію змін до Статуту Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства відповідно до діючого законодавства.

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко). 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про встановлення   пільги   щодо

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 

Розглянувши листа  Мороза О. М. від 19.02.2015  щодо встановлення пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  відповідно до статті 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

               

         1. Встановити пільгу  у розмірі 100 % щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки нежитловій будівлі (початкова школа № 4) розташованої по вул. Зарічній, 24а м. Сіверська, яка належить на праві приватної власності Морозу Олександру Миколайовичу.

 

         2.  Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності  (Фесенко).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура 

 

 

 

         

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про   внесення   змін   до  рішення 

 міської    ради    від    17. 06. 2014

  6/42 - 604 «П ро встановлення  

 ставок місцевих  податків і зборів

 у  м. Сіверську»

        

 

У зв’язку із змінами внесеними до  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести та затвердити наступні зміни до рішення міської ради від

17.06.2014 № 6/42 – 604 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську»:

 

            1.1. Доповнити рішення пунктом 1.6:

 

  1.6. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх  нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на 01 січня поточного року:

 

1.6.1. За земельні ділянки ( в межах населеного пункту) під житловим фондом (у т.ч. для обслуговування житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражними кооперативами, гаражно- будівельними, дачно- будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно- побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  у розмірі 0,03 відсотка.

 

1.6.2. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно - побутові будівлі та інші споруди)  у розмірі 0,25 відсотка.

 

1.6.3.За земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції  у розмірі 0,25 відсотка.

 

1.6.4. За один гектар сільськогосподарських угідь ( в межах населених пунктів):

а) для ріллі, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,1 відсотка;

б) для багаторічних насаджень  у розмірі 0,03 відсотка.

1.6.5. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що знаходяться у власності, які надані для промисловості, виробництва, будівництва  у розмірі 1,0 відсотка.

 

1.6.6. За земельні ділянки  комунальної власності (в межах населеного пункту), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності  у розмірі 1,0 відсотка.

 

          1.6.7. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що перебувають у власності для комерційного використання (залежно від виду економічної діяльності платника податку з урахуванням цільового призначення земельної ділянки:

 

         а) під майстерні з надання послуг (пошив, ремонт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо)  у розмірі 1,1 відсотка;

 

         б) для торгівлі продовольчими товарами  у розмірі 1,2 відсотка;

 

         в) для торгівлі непродовольчими товарами  у розмірі 1,4 відсотка;

 

         г) під торговельні, торгово-розважальні та розважальні комплекси  у розмірі 1,2 відсотка;

 

          д) під адміністративні будівлі та приміщення   у розмірі 1,2 відсотка;

 

          є) під склади, СТО, приватні ремонтні майстерні, мийки машин, автостоянки у розмірі 1,5 відсотка;

 

          ж) під їдальні та дитячі кафе  у розмірі 1,0 відсоток;

         

            з) під кафе, бари, ресторани, літні майданчики у розмірі 1,5 відсотка;

 

           и) для інших земельних ділянок - у  розмірі 2,0 відсотків.

 

           1.6.8.Для власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно застосовується ставка земельного податку у розмірі 2,0 відсотків.

 

          1.6.9. За земельні ділянки комунальної власності  ( в межах населеного пункту), на яких розташовані об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності суб’єктів господарювання ( фізичних та юридичних осіб), але які не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки або знаходяться у стадії оформлення у розмірі 2,0 відсотків.

 

1.6.10.За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земельних ділянок, зазначених в підпункті 1.6.1 пункту 1.6 та земельних ділянок державної та комунальної форми власності) у  розмірі 2,0 відсотків.

 

           1.6.11. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3,0 відсотків та не може перевищувати 12,0 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

            1.6.12. Плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності територіальної громади м. Сіверська за своєю суттю тотожна орендної платі за земельну ділянку.

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01. 2015 року.

 

3.     Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

(Капінус) здійснити в установленому порядку оприлюднення  цього рішення у місцевих засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про ліквідацію заборгованості

зі сплати земельного податку

 

          Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо заборгованості зі сплати земельного податку власниками об’єктів нерухомого майна розташованого на території міста Сіверська, з метою сприяння наповнення прибуткової частини міського бюджету, враховуючи тривалу відсутність реагування з боку боржників та злісне ігноруванні з їхнього боку вимог міської ради з приводу ліквідації заборгованості та оформлення земельних ділянок , на підставі статтей 12, 125, 126, 141 Земельного Кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо заборгованості зі сплати земельного податку власниками об’єктів нерухомого майна розташованого на території міста Сіверська прийняти до відома.

 

           2. Запропонувати землекористувачам (згідно додатку), якими утворено заборгованість зі сплати земельного податку за фактичне користування земельними ділянками, в 15 денний термін ліквідувати заборгованість та розпочати оформлення документації на право користування земельними ділянками.

 

           3. Виконкому міської ради (Масюженко), в разі не виконання боржниками пункту 2 цього рішення, звернутися до районної прокуратури із заявою про порушення кримінальної справи з приводу використання земельних ділянок землекористувачами без правовстановлюючих документів на землю та не сплату земельного податку протягом двох та більше років.

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

Міський   голова                                                                                О.М. Гура

Додаток  

 до рішення міської  ради

                                                                                  20.03.2015 № 6/49 -                                      

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

землекористувачів, які не сплачують земельний податок

та не оформлюють землю, станом на 01.02.2015 рік

 

з/п

 

Землекористувач

Кількість об’єктів

заборгованість

за 2014 рік, грн.

Заборгованість за 3 роки, грн.

1.

Міщенко Данііл Дмитрович

13

17291,30

51873,90

2.

Лінник Сергій Іванович

5

6600,17

11600,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про     затвердження     проекту

землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки  у   власність

гр. Лемішці О.Я.

 

 

           Розглянувши заяву гр. Лемішки О.Я. від 03.02.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ, вул. ім. Г. Котовського, № 49 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 38, 39,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити  гр. Лемішці Олексію Ярославовичу (паспорт ВА 932984 від 08.10.1997,  ідн. номер 2939604438), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул Суворова, 28/6,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ, вул. ім. Г. Котовського, № 49 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, площею 0,1000 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1454).

 

           2. Передати гр. Лемішці О.Я. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ по вул. ім. Г. Котовського, № 49 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, площею 0,1000 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1454).

3. Рекомендувати гр. Лемішці О.Я. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про    затвердження   проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Лемішка Т.Н.

 

           Розглянувши  заяву гр. Лемішка Т.Н. від 03.02.2015  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) комунальної власності в межах населеного пункту м. Сіверськ на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області та надані документи, керуючись  статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Лемішка Таїсії Нариманівні  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) комунальної власності в межах населеного пункту м. Сіверськ на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

           2. Надати гр. Лемішка Т.Н. (паспорт ВЕ 645277, виданий 15.02.2002, ідн. № 2076008683), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул Суворова, 28/6, у власність земельну ділянку площею 0,3055 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1453) для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

3. Рекомендувати гр. Лемішка Т.Н.  оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

Міський   голова                                                                               О.М. Гура

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про    затвердження    технічної

документації     із    землеустрою

щодо     складання      документів,

що посвідчують право на земельну

ділянку   гр. Алєшкова  О.Г.

 

 

           Розглянувши  заяву гр. Алєшкова О.Г. від 04.02.2015  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для обслуговування нежилого комплексу виробничого призначення (колишній цех підрощування птахів) м. Сіверськ, тупік Дачний, 1 Артемівського району Донецької області та надані документи, керуючись  статтями 12, 19, 65, 81, 116, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1.   Затвердити гр. Алєшкову Олександру Германовичу (паспорт МЕ 413895, виданий 17.08.2004, ідн. № 2555300550), який мешкає за адресою: смт Олександрівка, вул. Шкільна, 2, Донецької області,  технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для обслуговування нежилого комплексу виробничого призначення (колишній цех підрощування птахів) м. Сіверськ, тупік Дачний, 1 Артемівського району Донецької області площею 0,3576 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1203).

 

           2. Замовити гр. Алєшкову О.Г.  виконання  експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3576 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1203), яка розташована у м. Сіверську, тупік Дачний, 1, для обслуговування нежилого комплексу виробничого призначення (колишній цех підрощування птахів)  із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення м. Сіверська, суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт згідно чинного законодавства та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про  заміну  первісного  орендаря

ПрАТ «Полтавське ХПП» на нового

орендаря – ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО»

 

 

          Розглянувши листа директора ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО»  Бондаренка В.М. від 30.01.2015 № 2 щодо передачі в оренду підприємству шляхом заміни первісного орендаря ПрАТ «Полтавське ХПП» земельної ділянки площею 1,7714 га кадастровий номер 1420910400:00:002:0193, яка розташована у м. Сіверську по вул. Залізничній, 9, у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно до ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» та надані документи (додаються),  на підставі статей 12, 120, 124  Земельного Кодексу України, статті 7 Закону України «Про оренду землі», статті 337 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Замінити первісного орендаря ПрАТ «Полтавське ХПП»  (юридична адреса: 36014 Полтавська область, м. Полтава, вул. Рибчанська, 31 код ЄДРПОУ 05581898), який має в користуванні, згідно договору оренди земельної ділянки від 22.07.2012 № 141090004004553 земельну ділянку  площею 1,7714 га кадастровий номер 1420910400:00:002:0193, яка розташована у м. Сіверську по вул. Залізничній, 9,  на нового орендаря –

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» (юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, площа Павленківська, 24, код ЄДРПОУ - 39319936), який є власником нерухомого майна на даній земельній ділянці згідно договорів – продажу нерухомого майна від 27.01.2015 № 26 та від 27.01.2015 № 28.

 

           2. Провідному спеціалісту відділу комунального господарства, землекористування та екології Верміяшу В.В. підготувати угоду про заміну сторони в договорі оренди землі від 2207.2012 № 141090004004553.

         3. Провести ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» (Бондаренко) державну реєстрацію угоди про заміну сторони в договорі оренди, згідно чинного законодавства.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про затвердження обґрунтування

використання земельної ділянки

гр. Пшонці Л.Г.

 

           Розглянувши заяву гр. Пшонки Л.Г.  від 26.02.2015 про затвердження обґрунтування використання земельної ділянки, прилеглої до нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») по вул. Артема, 1 у м. Сіверську та надані документи (додаються), на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Затвердити  гр. Пшонці Людмилі Григорівні (паспорт СВ 782685 від 30.07.2002,  ідн. номер 1927024301), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, проспект ім. Леніна, 7/4 обґрунтування використання земельної ділянки, прилеглої до нежитлової будівлі (кафе «Сніжок») по вул. Артема, 1 у м. Сіверську, виконане Приватним підприємством «Фірма «Інженер».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про   внесення  змін  до  рішення

міської    ради     від   23. 04. 2013

№ 6/28– 454 «Про надання дозволу

на  розробку  проекту  відведення земельної    ділянки   у   власність

Фесенко О.Д.»

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. про внесення змін до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 454 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 454 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Фесенко О.Д.» такі зміни:

 

          - у пункті 1 замість слів та цифри «земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0800 га» слід читати слова та цифри «земельної ділянки в оренду терміном 10 років площею 0,0450 га».

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

20.03.2015

Сіверськ

                6/49 -

 

 

 

 Про  внесення   змін   до  рішення

міської   ради    від    23. 04. 2013

№ 6/28- 455 «Про надання дозволу

на  розробку  проекту   відведення земельної    ділянки    у   власність

Ставінській Т.В.»

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. про внесення змін до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до рішення міської ради від 23. 04.2013 № 6/28 – 455 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ставінській Т.В.» такі зміни:

 

 - у пункті 1 замість слів та цифри «земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0800 га» слід читати слова та цифри «земельної ділянки в оренду терміном 10 років площею 0,0300 га».

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...