Рішення міської ради від 23.01.2015

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

23.01.2015

Сіверськ

                6/48 - 683

 

 

 

 Про внесення змін до рішення  

 міської  ради  від  15. 01. 2015

 № 6/47 – 671  « Про    міський  

 бюджет   на  2015   рік»

 

Відповідно до статей 14, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до рішення міської ради від 15.01.2015 № 6/47 - 671

«Про міський бюджет на 2015 рік»:

 

         1.1. Пункт 1 рішення виклати в новій редакції:

«1. Визначити на 2015 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 5 818 130 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 5 618 130 грн., доходи спеціального фонду бюджету 200 000 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 6 301 354грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 5 701 539 грн., видатки спеціального фонду бюджету  599 815 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

- дефіцит  загального фонду міського бюджету у сумі 83409 грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 399815 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.».

 

1.2.         В пункті 4 цифри «122635» замінити цифрами «597616».

 

1.3.         Доповнити рішення пунктом 11 наступної редакції:

 

 

«11. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.»

 

1.4.         Пункти 11-12 вважати пунктами 12-13.

 

1.5.         Додатки 2, 3 викласти в новій радакції.

 

          2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

23.01.2015

Сіверськ

                6/48 - 684

 

 

 

 Про встановлення ставки акцизного

податку в частині реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів у м. Сіверську

 

              Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами,  керуючись статями   26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Встановити у м. Сіверську ставку акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості реалізованих підакцизних товарів (з податком на додану вартість).

        

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

 

3. Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Капінус) здійснити оприлюднення  цього рішення у шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності  (Фесенко).

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.М. Гура

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

23.01.2015

Сіверськ

                6/48 - 685

 

 

 

 Про   внесення   змін   до  рішення 

міської ради від 08.02.2011 № 6/4-69

«Про  затвердження  Положень про

порядок сплати місцевих податків і зборів»

 

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві України, відповідно  до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  керуючись статями  26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від  08.02.2011              № 6/4-69  «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків і зборів»:

 

         1.1. Викласти Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  у новій редакції (додаток 1).

         1.2. Викласти Положення про порядок сплати єдиного податку у новій редакції (додаток 2).

         1.3. Скасувати додаток 4 «Положення про порядок  сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності».

         1.4. Підпункт 1.4. викласти в новій редакції «Транспортному податку (додаток 4)».

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

 

3. Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Капінус) здійснити оприлюднення  цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

- від 06.12.2011 № 6/10-215 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.02.2011 № 6/4-69  «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків і зборів»;

 

- від 03.08.2012 № 6/19-336 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2011 № 6/10-215 «Про  внесення змін до рішення міської ради від 08.02.2011 № 6/4-69  «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків і зборів»;

 

- від 17.01.2013 № 6/25-423 « Про внесення змін до рішення міської 06.12.2011 № 6/10-215 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.02.2011 № 6/4-69  «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків і зборів».

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності  (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

                                                                                  23.01.2015 № 6/48 - 685                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1.     Платники  податку

 

            Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

           а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

          б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

         в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.     Об’єкт оподаткування

 

           Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

            Не є об'єктом оподаткування:

           а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

           б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

            в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

            г) гуртожитки;

            ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

           д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

            е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

            є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

            ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

            з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

3.База оподаткування

 

         Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Артемівською ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

         База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

  4.Пільги із сплати податку

 

           База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

          а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

          б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

          в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

           Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

           Сіверська  міська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування встановлена цим пунктом.

Сіверська міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на  території  м. Сіверська  з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на території м. Сіверська, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

             Пільги з податку, що сплачується на території м. Сіверська з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Сіверської  міської ради ;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

            Пільги з податку, що сплачується на території м. Сіверська з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

            Сіверська міська рада до 1 лютого поточного року подає до Артемівської ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг.

 

5. Ставка податку

 

 Ставки податку встановлюються Сіверською міською радою, відповідно до діючого законодавства.

 

6. Податковий період

 

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

 

         Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Артемівською ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

          а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4, та пільги з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

           б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4 та пільги з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

              в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 4 та пільги з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

              г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього пункту, розподіляється Артемівською ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

              Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Артемівською ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            Податкове/податкові повідомлення - рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Артемівською ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою - платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

            Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують  Артемівську ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку .

          Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює Артемівська ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

          Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Артемівської ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

            У разі виявлення розбіжностей між даними Артемівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, Артемівська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

           Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Артемівській ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

             Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Артемівській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

 

          У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

          Артемівська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

9.  Порядок сплати податку

 

 а) податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету м. Сіверська згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

   11. Відповідальність платників і контроль

 

   Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати збору покладається на платників збору, згідно діючого законодавства.

            Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування збору до міського бюджету  м. Сіверська  покладається на  Артемівську ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області в межах її повноважень, визначених діючим законодавством.

         

 

 
 
Секретар міської ради                                                           С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 до рішення міської  ради

                                                                                  23.01.2015 № 6/48 - 685                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  єдиного податку

 

1.Загальні засади

 

1.1.У цьому Положенні встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих у                             м. Сіверську.

1.2.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 8.1. розділу 8 Положення, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Положенням, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.3.Фізична особа – підприємець може самостійно обирати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному цим Положенням.

 

2.Платники податку

 

2.1. Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку: 
1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень; 
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 
- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень. 
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання  нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного    утворення     та напівдорогоцінного   каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп; 
2.1.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою - підприємцем, не  враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. 
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене  Податковим кодексом України ( Далі-Кодексом). 
2.2. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групою платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
            1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
            2) послуги з ремонту взуття;
            3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
            4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
            5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
            6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
            7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; 
            8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
            9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
            10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
            11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
            12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
            13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
            14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
            15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
            16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
            17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
            18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
            19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
            20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
            21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
            22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
            23) послуги з ремонту годинників;
            24) послуги з ремонту велосипедів;
            25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
            26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
            27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
            28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
            29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
            30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
            31) послуги з виконання фоторобіт;
            32) послуги з оброблення плівок;
            33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
            34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
            35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
            36) послуги перукарень;
            37) ритуальні послуги;
            38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
            39) послуги домашньої прислуги; 
            40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень
за індивідуальним замовленням. 
            2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку: 
            2.3.1.фізичні особи - підприємці, які здійснюють: 
            1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
            2) обмін іноземної валюти;
            3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 
            4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання,   продажу   (реалізації)  ювелірних  та побутових  виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення  та напівдорогоцінного каміння);
            5) видобуток, реалізацію корисних копалин крім реалізації корисних копалин місцевого значення; 
            6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом  України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу України (далі Кодекс); 
             7) діяльність з управління підприємствами;
            8) діяльність з надання послуг пошти (крім  кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім   діяльності,  що  не  підлягає ліцензуванню);
    9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
    10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 
2.3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
2.3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 
2.3.4. фізичні  особи - підприємці - нерезиденти;
2.3.5. фізичні особи - підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
2.4. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
 

 3.Об’єкт оподаткування (порядок визначення доходів та їх склад)

3.1. Доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 3.2 цього Положення. При цьому до доходу не  включаються отримані такою фізичною особою - підприємцем пасивні доходи у вигляді  процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі - підприємцю та використовується в її господарській діяльності.
         3.2. До  суми  доходу платника єдиного податку включається вартість  безоплатно  отриманих  протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
        Безоплатно  отриманими  вважаються  товари (роботи, послуги), надані  платнику  єдиного  податку  згідно з письмовими договорами дарування  та  іншими  письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством,   за  якими  не  передбачено  грошової  або  іншої компенсації   вартості   таких   товарів  (робіт,  послуг)  чи  їх повернення,  а  також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне  зберігання  і  використані  таким платником єдиного податку.
3.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
3.4. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу.
         3.5. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або   безготівковій)  формі,  дата  підписання  платником  єдиного податку   акта  приймання - передачі  безоплатно  отриманих  товарів (робіт,  послуг). 
3.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
3.7. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або  інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.
3.8. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням, не включаються до складу загального річного оподатковуваного  доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Кодексу.
3.9. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
3.10. До складу доходу, визначеного розділом 3 цього Положення, не включаються: 
1)  суми податку на додану вартість; 
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3)  суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня  її отримання, та суми кредитів;
4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;
7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом;
8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.
3.11. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу.
3.12. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права фізичної особи - підприємця зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
3.13. При визначенні обсягу доходу, що дає право фізичній особі - підприємцю  зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
3.14. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.
При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої  груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого  у пункті 2.1 розділу 2 цього Положення.
 

4. База оподаткування, ставки єдиного податку, порядок обчислення податку

4.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Сіверською  міською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати згідно.

4.3.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої і другої групу розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 і 4 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
4.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку розділом 4 цього Положення.
4.7. Ставки, встановлені пунктами 4.3 розділу 4 цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1. розділу 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої або п’ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

       Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

       Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1 розділу 2 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої або п’ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

          Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

 

5. Податковий (звітній ) період

5.1. Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.
5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
5.3. Для фізичної особи - підприємця, яка перейшла на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано  свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
5.4. Для зареєстрованої в установленому порядку фізичної особи - підприємця, яка до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подала заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. 
Для зареєстрованої в установленому законом порядку фізичної особи - підприємця (новостворена), яка до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подала заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або шостої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація
5.5. Для фізичної особи - підприємця, яка утворилась в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий борг,  які  виникли до такої  реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо  обрання спрощеної системи оподаткування.
5.6. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітнім) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження  господарської діяльності.
5.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 
 

6.Порядок нарахування і термін сплати податку

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 
У разі якщо Сіверська  міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу.
6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо  терміну тимчасової втрати працездатності.
6.3. Сплата єдиного податку платниками першої і другої груп  здійснюється за місцем податкової адреси.
6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
6.5. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 6.1.та пункту 6.5.розділу 6 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Кодексом.
6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
 

7.     Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного

податку

7.1. Платники єдиного податку першої і другої групи ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 7.1.1 розділу 7 цього Положення.
7.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірника Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

7.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1.розділу 6 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1.розділу 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої  групи.

7.3. Податкова декларація подається до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції ГУ Міндоходів у Донецькій області за місцем податкової адреси.
7.4. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1 розділу 2 цього  Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 7.4.1-7.4.2 розділу 7 цього Положення.
7.4.1. Платники єдиного податку першої  та  другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1. розділу 2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої  групи.
При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 6.1. розділу 6 цього Положення.
Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
7.4.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають: 
- щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1 розділу 6 цього Положення; 
- обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
- обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
            7.4.3. У разі застосування іншого способу розрахунків,  ніж зазначений у цьому розділі, здійснення видів діяльності, які не дають права  застосовувати  спрощену систему оподаткування,  провадження діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платників  єдиного  податку першої  і  другої  груп,  платники єдиного податку  в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
            7.5. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. 
            При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.
            7.6. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 7.4 і 7.5 розділу 7 цього Положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Кодексом.
            7.7. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
            Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 7.4 і 7.5 розділу 7 цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.
            7.8. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 7.2. та 7.3. розділу 7 цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Кодексу.
            7.9. Платники єдиного податку другої групи (фізичні особи-підприємці) при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібно роздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
 

8.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену абзацом 1) пункту 4.3 розділу 4 цього Положення; 
4)  податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої і другої груп для провадження господарської діяльності.
8.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 8.1 розділу 8 цього Положення , здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Кодексом. 
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.
8.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

       9.Порядок обрання або переходу на прощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

9.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування здійснюється відповідно до підпунктів 9.1.1 - 9.1.4 пункту 9.1. розділу 9 цього Положення.

         9.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування  фізична особа - підприємець подає до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Заява  подається за вибором платника податків в один із таких способів:

           1)  особисто  платником  податків  або  уповноваженою  на  це особою; 

           2)  надсилається  поштою  з  повідомленням  про вручення та з описом  вкладення; 

           3) засобами  електронного  зв'язку  в  електронній  формі  з дотриманням  умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб  у  порядку,  визначеному  законодавством;

         4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця з урахуванням вимог пункту 2.3 розділу 2 цього Положення. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

9.1.2. Зареєстрована в установленому порядку фізичні особи - підприємці, яка до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подала заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
9.1.3. Фізична особа - підприємець, яка утворилася в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрована як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця,  наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.
9.1.4. Фізична особа - підприємець, яка є платниками інших податків і зборів відповідно до норм  Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції ГУ Міндоходів у Донецькій області не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
Перехід на спрощену систему оподаткування фізичною особою - підприємцем, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, фізичною особою - підприємцем  дотримано вимоги, встановлені в пункті 2.1.розділу 2 цього Положення. 
До поданої заяви додається розрахунок  доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Положенням.
При цьому якщо фізична особа - підприємець  протягом  календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняла рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при  переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.
         Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
            9.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених  цим Положенням для  обраної ним групи, такий платник може  самостійно  перейти на сплату єдиного податку, встановленого для  інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. датку на додану вартість у порядку, встановленому Кодексом. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку  на додану вартість, анулюється  реєстрація платника податку на додану вартість, встановлену Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставка єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.
            9.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої і другої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 9.2.1-9.2.3 розділу 9 цього Положення.
            9.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування фізична особа - підприємець не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового  календарного кварталу (року) подає до Артемівської об’єднаної державної  податкової інспекції ГУ Міндоходів  у Донецькій області заяву.
            9.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на  сплату  інших  податків  і зборів.
9.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених  Кодексом, у таких випадках та в строки:
1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
2) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 2.4 розділу 2  цього Положення, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
3) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
4) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
5) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
6) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів, - в останній день другого із двох послідовних кварталів;
7) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2.пункту 2.1 розділу 2 цього Положення. 
9.3. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:
1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця відповідно до закону;
3) податкову адресу фізичної особи - підприємця;
4) місце провадження господарської діяльності;

         5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп

види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

        6) обрані фізичною особою - підприємцем група та ставка єдиного

податку  або  зміна  групи та ставки єдиного податку;
7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах;
8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
9.3.1. До заяви включаються відомості (за наявності) про:
1) зміну прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) зміну податкової адреси фізичної особи - підприємця ; 
3) зміну місця провадження господарської діяльності;
         4) зміну видів господарської діяльності;
         5) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом;
         6) дату (період) припинення платником  єдиного податку провадження господарської діяльності;
         7) дату  (період)  припинення   платником   єдиного   податку
провадження господарської діяльності;
         8) зміну групи та ставки платника єдиного податку.
9.3.2. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.
9.4. У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.
9.5. У разі зміни податкової адреси фізичної особи - підприємця, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
9.6. У разі зміни податкової адреси фізичної особи - підприємця, місця  провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного  податку третьої або п’ятої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

         9.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

       10. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

10.1. Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

10.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

10.3. У разі відсутності визначених Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

10.4. У випадках, передбачених підпунктом 9.1.2 пункту 9.1 глави 9 цього Положення, контролюючий орган, у разі відсутності визначених Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

10.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

10.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим главою 1,2 цього Положення;

2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених підпунктом 9.1.4 пункту 9.1 глави 9 цього Положення.

10.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб'єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

10.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 - 5 пункту 10.7 цієї глави, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

10.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

10.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених  Кодексом та цим Положенням, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 9.2.3 пункту 9.2 глави 9 цього Положення;

10.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої і другої  груп вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої і другої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

10.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II  Кодексу.

10.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:

податковий номер (для юридичної особи);

найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи;

дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставку єдиного податку;

групу платника податку;

види господарської діяльності;

дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

 

11. Відповідальність платника єдиного податку

11.1.Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 
 
 
Секретар  міської ради                                                                     С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

 до рішення міської  ради

                                                                                  23.01.2015 № 6/48 - 685                                     

    

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  транспортного податку

 

 

1. Платники податку

          Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.

 

           2. Об'єкт  та база оподаткування

         Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

          Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

          Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

4. Ставки збору

Ставки збору встановлюються Сіверською міською радою, відповідно до діючого законодавства

 

5. Порядок обчислення податку

         Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється Артемівською ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем реєстрації платника податку.

          Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Артемівською ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Артемівська ОДПЇ Головного управління Міндоходів у Донецькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює Артемівська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

      Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати  Артемівській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

         З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати Артемівській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Артемівській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

           Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

           У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

            Артемівська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

           За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

6. Порядок  сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету м. Сіверська згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7. Строки сплати податку

          Транспортний податок сплачується:

          а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

9.Відповідальність платників і контроль

  Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати податку покладається на платників збору, згідно діючого законодавства.

          Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування збору до міського бюджету  м. Сіверська покладається на Артемівську ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області ,  в межах її повноважень, визначених діючим законодавством.

        

 

 

 

 
Секретар  міської ради                                                                     С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

23.01.2015

Сіверськ

                6/48 - 686

 

 

 

 Про   внесення   змін   до  рішення 

 міської    ради    від    17. 06. 2014

  6/42 - 604 «П ро встановлення  

 ставок місцевих  податків і зборів

 у  м. Сіверську»

 

У зв’язку із змінами внесеними до  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести до рішення  міської ради від 17.06.2014 № 6/42 - 604  «Про

встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську» наступні зміни:

 

1.1.         Викласти  підпункт 1.1. пункту 1  у новій редакції:

«1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — за

1 кв. метр бази оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі 1 (одного) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

База  оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв.метрів.

Базовий податковий (звітний період) дорівнює календарному року.

Звільнити від сплати податку осіб, будівлі яких було пошкоджено під час проведення АТО, згідно додатку 1».

 

         1.2. У підпункті 1.2.:  

1.2.1. Виключити підпункти 1.2.1., 1.2.2.3, 1.2.2.4, 1.2.2.5.

1.2.2. Підпункти 1.2.2., 1.2.2.1, 1.2.2.2. вважати підпунктами 1.2.1.,

1.2.1.1., 1.2.1.2.

 

1.3.         Пункт 1.4. викласти у новій  редакції:

«1.4. Транспортному податку - з розрахунку на календарний рік у

розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.».

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01. 2015 року.

 

3. Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Капінус) здійснити оприлюднення  цього рішення  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності  (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

23.01.2015

Сіверськ

                6/48 - 687

 

 

 

 Про визначення виконавця послуг

 з    централізованого       опалення,

 водопостачання  і  водовідведення,

 газо –   та     електропостачання   в

 багатоквартирних будинках житлового  фонду  м. Сіверська  на  2015 рік

 

 

З  метою  задоволення  потреб  фізичних  та  юридичних  осіб, які  проживають  чи  знаходяться  в  багатоквартирних  будинках, у забезпеченні  холодною чи  гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням,

опаленням,  враховуючи  доповідну  записку  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Масюженко  В.А. ( додається),  на  підставі Законів України «Про  житлово-комунальні послуги»,« Про  теплопостачання», «Про  питну  воду та  питне  водопостачання»,  « Про  електроенергетику», постанови  КМУ  № 1729  від  27.12.2001  « Про  забезпечення  споживачів  природним  газом», наказу  Держкомітету  України  з  питань   житлово-комунального  господарства  № 60 від  25.04.2005 «Порядок  визначення  житлово-комунальних  послуг», керуючись  статтею  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Визначити  виконавцем  комунальних  послуг ( в межах

встановленої балансової  та  експлуатаційної  відповідальності) з  централізованого  опалення, водопостачання  та  водовідведення, газо- та електропостачання  в  багатоквартирних  будинках  житлового  фонду  м. Сіверська  Сіверське  міське  спеціалізоване  комунальне  підприємство  (СМСКП)  на  2015 рік.

 

2.     Директору  Сіверського  МСКП   (Водоріз С.І.)  укласти  договори:  

 

-         про співробітництво з виробниками послуг з теплопостачання,

водопостачання  і  водовідведення, газо – та  електропостачання  з  01.02.2015р.  до  кінця  поточного  року;

 

-         з власниками та користувачами квартир в багатоквартирних

будинках до 01.07.2015 року.

 

3.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з

питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

23.01.2015

Сіверськ

                6/48 - 688

 

 

 

 Про   встановлення    пільг   щодо

 земельного податку, що сплачується

 на   території   м. Сіверська

 

Розглянувши листи керівників закладів та установ, враховуючи доповідну записку заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженко В.А. щодо встановлення пільги по сплаті земельного податку (додається), відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

               

         1. Встановити пільги щодо земельного податку, що сплачується на території м. Сіверська, звільнивши від сплати земельного податку юридичні особи  на 100 %:

1.1.  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3, Артемівський районний Центр дитячої та юнацької творчості;

1.2.  Сіверський професійний ліцей:

1.3.  Сіверська міська лікарня;

1.4. Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»;

1.5. Сіверський міський Центр культури;

1.6. Дитяча музична школа;

1.7. Дошкільний навчальний заклад № 1 «Сонечко», дошкільний навчальний заклад № 2 «Світлячок», дошкільний навчальний заклад № 3 «Золота рибка», дошкільний навчальний заклад № 4 «Червона гвоздика»;

1.8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

         2.  Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 

3. Доручити відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Капінус) здійснити оприлюднення  цього рішення у шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  політики, бюджету і фінансів, сприянню підприємницької діяльності  (Фесенко).

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...