Проект рішення

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про  виконання міського

 бюджету за 2014рік

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г.про виконання бюджету за 2014 рік, на виконання рішення міської ради від  04.02.2014                    № 6/38-561 «Про міський бюджет на 2014 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за  2014 рік  прийняти до відома.

 

            2.Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 7 656 134 грн., в тому числі загального фонду 6 899 092 грн.; спеціального фонду                       757 042 грн. (додаток 1).

 

            3.Затвердити видатки міського бюджету у сумі 8 295 975 грн., в тому числі: загального фонду 7 393 656 грн.; спеціального фонду  902  319 грн. (додаток 2).

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                         О.М. Гура                                                                                      

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про міський бюджет на 2015 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,  рішення районної ради від 15.01.2015  «Про районний бюджет на 2015рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Визначити на 2015 рік:

 

-  доходи міського бюджету у сумі 5 818 130 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету   5 618 130 грн., доходи спеціального фонду бюджету 200 000 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 5 818 130грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 5 618 130 грн., видатки спеціального фонду бюджету  200 000 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

 

2.     Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського

бюджету  у сумі  300 грн.

 

 3. Визначити такий перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

трансферти населенню;

 

4.     Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію

місцевих (регіональних) програм у сумі 122635 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.

 

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському  голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 69, 101 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 691 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що:

 

8.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

 

8.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2015 рік, з огляду на необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік управлінням Державної казначейської служби в Україні в м. Артемовську Донецької області.

У випадку наявності простроченої заборгованості по заробітній платі,  за спожиті комунальні послуги й енергоносії, розпорядники коштів міського  бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по інших заходах, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення такої заборгованості. 

 

8.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

 

9. Надати право голові міської ради:

 

9.1. В міжсесійний період на підставі звернень керівників бюджетних установ надавати розпорядження з наступним затвердженням на сесії міської ради

- про перерозподіл асигнувань між функціями;

- про облік у складі міського  бюджету з районного бюджету, виділених додатково на підставі законодавчих і нормативних актів.

 

9.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з наступним поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом складання договорів з установами банків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

10. Керівникам бюджетних установ :

 

10.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2015 році.

 

10.2.  Брати зобов'язання по спеціальному фонді бюджету лише в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

 

10.3.  Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до  встановленого чинним законодавством умовами оплати праці і розміром мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, споживані бюджетними установами, і послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за зазначені послуги.

 

10.4. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених у додатку 2 до даного рішення з урахуванням забезпечення виконання статті 51 Бюджетного кодексу України в частині, що стосується місцевих бюджетів.

 

11. Додатки 1, 2 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

          12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

Міський   голова                                                                        О.М. Гура                                                                                      

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про  прийняття   міською  радою

від  Артемівської  районної  ради

права  на  проведення  видатків  по

виконанню делегованих повноважень

в 2015 році

 

 

          З  метою організації дошкільного виховання населення  міської ради, із забезпеченням функціонування та розвитку сфери культури міської ради, на підставі статей 89, 93, пункту 20 заключних та перехідних положень Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Артемівської районної ради від 15.01.2015 «Про делегування Сіверському міському, Луганському селищному, сільським радам Артемівського району повноважень на проведення видатків в 2015 році», керуючись  статтями 25, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.             Прийняти від Артемівської  районної ради повноваження  на проведення  видатків по наданню дошкільної освіти населенню міської ради , по функціюванню закладів культури міської ради в 2015 році   одночасно прийнявши  з районного бюджету в бюджет міської ради коштів у вигляді субвенції.

 

 2.   Міському голові Гурі О.М. укласти угоду з Артемівською районною радою  договір про передачу та прийняття права на проведення видатків на виконання делегованих повноважень на надання дошкільної освіти населенню Сіверськї міської ради  та функціювання  закладів культури міської ради.

 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

Міський   голова                                                                                О.М.Гура                                                                                       

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про   організацію харчування

дітей в дошкільних закладах

міста  в 2015 році

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про організацію харчування дітей в дошкільних закладах міста в 2015 році, згідно                        пункту 2.2 Наказу Міністерства  науки  і освіти України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку  встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до статей 33,35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», статті 89 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України «Про внесення змін на визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 №76-VIII, на підставі рішень районної ради від 15.01.2015 №____ «Про районний бюджет на 2015 рік» та №____ «Про делегування повноважень Сіверському міському, Луганському  селищному, сільським радам Артемівського району повноважень на проведення видатків в 2015 році»,  керуючись статтею 26, пунктом 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Встановити одноденну вартість харчування в дошкільних навчальних

закладах міста в 2015році у таких розмірах:

1.1.         в ясельних групах  -    10 гривень 00 коп.

1.2.         в садових групах    -    12гривень 00 коп.

 

         2. Визначити , що 60% від вартості харчування у дошкільних навчальних закладах  міста  буде сплачуватись за рахунок  батьків    і  40% за рахунок   бюджету.

             3.Установити, що плата не справляється :

             3.1. З батьків або осіб, що їх заміняють у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував  рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом  про Державний бюджет  України;

             3.2. За харчування дітей сиріт, дітей позбавленних батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

             3.3. За харчування дітей працівників  внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

             3.4. В інших випадках передбачених законодавством України.

 

             4. Зменшити  розмір  батьківської плати на 50 % для батьків у сім’ях яких виховуються  троє і більше дітей.

 

              5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                       О.М.Гура                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про  виконання рішення міської

 ради від 04.02. 2014  № 6/ 38-564

 «Про   затвердження    Програми

 соціально-економічного розвитку

 міста на 2014 рік»

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2014 рік (додається), керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2014 рік прийняти до відома.

 

           2. Рішення міської ради від 04.02.2014  № 6/38 - 564 «Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік» зняти з контролю у зв’язку з виконанням.

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                   О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

  Про    затвердження    Програми

 соціально - економічного розвитку

 міста   на   2015   рік

 

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. щодо проекту Програми соціально - економічного розвитку міста на 2015 рік  (додається), керуючись  пунктом 22 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста

Сіверська на 2015 рік  (додається).

 

2.     Виконкому Сіверської міської ради (Гура) забезпечити виконання

Програми соціально-економічного розвитку міста Сіверська на 2015 рік.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.

 

 

 

 

 Міський голова                                                                    О.М. Гура

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

Про структуру, загальну чисельність                                                                               та  витрати  на  утримання апарату

Сіверської    міської    ради    та   її

виконавчого комітету на 2015 рік

 

 

           Керуючись пунктом 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету у кількості  23 (двадцять три) одиниці з 01.01.2015 року згідно додатку 1.

 

           2. Затвердити кошторис витрат на утримання апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік згідно коду функціональної класифікації 10116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі  739128  грн. згідно додатку 2.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Гура

                                                                                      

 

 

                                                                                            

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

                                                                             15.01.2015 № 6/47-

 

 

 

                                 СТРУКТУРА  ТА  ЗАГАЛЬНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

                 апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

 

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Міський голова

        1

2

Секретар ради

        1

3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

        2

4

Керуючий справами виконкому

        1

5

Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради

        6

-

Начальник  відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головний бухгалтер

          1

-

 

Заступник начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради –заступник головного бухгалтера

          1

 

 

-

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

        4

        

6

Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради

        4

.-

Начальник відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

          1

-

 

 

Провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

          1

 

 

-

 

 

Провідний спеціаліст з питань державної реєстрації актів

цивільного стану відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

        1

 

 

-

Провідний спеціаліст по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

        1

7

Відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

        3

-

Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

          1

-

Провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

          1

-

Спеціаліст І категорії відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

 

        1

8

Загальний відділ виконкому міської ради

          1     

 

Начальник загального відділу виконкому міської ради

          1

9

Відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради

          2

-

Начальник відділу економіки та  торгівлі виконкому міської ради

          1

-

Провідний спеціаліст відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

          1

 

Технічні службовці

          2

-

Секретар керівника

            1

-

Водій службового автомобіля

            1

 

ВСЬОГО:

          23 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 до рішення міської  ради

                                                                             15.01.2015 № 6/47-

 

 

 

 

Кошторис

витрат на утримання апарату

Сіверської міської ради  та її виконавчого комітету

в 2015 році

 

 

КФКВ

Зміст запису

КЕКВ

Затверджено на 2015 рік, грн.

 

 

 

 

010116

«Органи місцевого самоврядування»

 

Утримання апарату Сіверської міської ради

та її виконавчого комітету

 

Оплата праці

 

2111

527607

Нарахування на заробітну платню

 

2120

191521

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

2270

10000

Інші витрати

 

5000

10000

ВСЬОГО:

 

 

739128

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -  

 

 

 

 

 Про встановлення надбавки

 за високі досягнення в праці

 на 2015 рік

 

З метою вдосконалення оплати праці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», «Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету», затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2012 № 6/ 24 - 399, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

             

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 50%  до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років на 2015 рік:

-    Гурі Олександру Миколайовичу – міському голові;

-    Гатченко Світлані Вікторівні - секретарю міської ради;

-         Жердій Людмилі Юріївні - заступнику міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради;

-         Масюженку Василю Анатолійовичу - заступнику міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради;

-         Поливоді Любові Василівні - керуючому справами виконкому міської

ради.

 

2. Фінансовому відділу виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2015 рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

Міський голова                                                                                  О.М.Гура

     

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                             

 міського голови та в.о. міського

 голови за ІV-й квартал   2014 р.

 

 

 

         

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження  міського голови та в.о.  міського голови за  ІV - й  квартал 2014 року:

 

         - з особового складу з  №  57 по № 102 (додаток 1);

                               

         - з основної діяльності з № 72 по № 98  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 30  по № 35 (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Гура

     

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

          Додаток  1

          до рішення міської  ради

                                                                                     15.01.2015 № 6/47-

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з особового складу

                                              за  ІV-й квартал 2014 року

 

Дата

                                                                                                                                                                                                

                                   Про що

103

02.10.2014

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Борисова)

104

03.10.2014

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Пшенка)

105

03.10.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Борисова)

106

20.10.2014

Про надання додаткової щорічної  оплачуваної відпустки (Іващенко)

107

28.10.2014

Про преміювання до ювілею (Замула)

108

28.10.2014

Про премію та надбавку за жовтень 2014 року

109

31.10.2014

Про преміювання до ювілею (Іващенко)

110

18.11.2014

Про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Юрченко)

111

19.11.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Іващенко)

112

20.11.2014

Про скасування дисциплінарного стягнення (Верміяш)

113

20.11.2014

Про скасування дисциплінарного стягнення (Юрченко)

114

25.11.2014

Про премію та надбавку за листопад 2014

115

26.11.2014

Про надання додаткової оплачуваної щорічної відпустки за вислугу років (Масюженко)

116

26.11.2014

Про преміювання до професійного свята Дня місцевого самоврядування

117

27.11.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Косинцева)

118

09.12.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної та додаткової  відпустки  (Бойко)

119

12.12.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної   відпустки  (Левицька)

120

12.12.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Бочерова)

121

12.12.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Мозиловська)

122

15.12.2014

Про премію та надбавку за грудень 2014

 

123

15.12.2014

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Головіна)

124

17.12.2014

Про присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування (Бочерова)

125

19.12.2014

Про перенесення вихідного дня для провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики (Шаповалова)

126

22.12.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Верміяш)

127

23.12.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Котинська)

128

24.12.2014

Про присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування (Масюженко)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                             С.В.Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток  2

 до рішення міської  ради

                                                                             15.01.2015 № 6/47-

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови та в.о. міського голови з основної діяльності

за ІV-й квартал  2014 року

 

Дата

Про що

99

03.10.2014

Про чергування посадових осіб виконкому міської ради у вихідні дні в приміщенні міської ради

100

06.10.2014

Про початок опалювального періоду 2014-2015 рр в м. Сіверську

101

07.10.2014

Про організацію та проведення опалювального періоду 2014-2015рр. в м. Сіверську

102

10.10.2014

Про чергування посадових осіб виконкому міської ради у вихідні дні в приміщенні міської ради

103

14.10.2014

Про включення до обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів

104

14.10.2014

Про виключення з обліку у складі міського бюджету коштів трансфертів

105

15.10.2014

Про створення комісії з прийому-передачі бібліотечного фонду із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні Артемівської районної ради в комунальну власність територіальної громади Сіверської міської ради

106

15.10.2014

Про внесення змін до розпорядження від 06.10.2014 №100 «Про початок опалювального періоду 2014-2015 рр. в м. Сіверську»

107

17.10.2014

Про чергування посадових осіб виконкому міської ради у вихідні дні в приміщенні міської ради

108

20.10.2014

Про затвердження акту прийому-передачі бібліотечного фонду із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні Артемівської районної ради в комунальну власність територіальної громади Сіверської міської ради

109

24.10.2014

Про чергування посадових осіб виконкому міської ради під час проведення виборів народних депутатів України

110

24.10.2014

Про закріплення територій обслуговування ДНЗ щодо організації та проведення обліку дітей дошкільного віку м. Сіверська на 2015 рік

 

 

 

111

24.10.2014

Про проведення річної інвентаризації

112

04.11.2014

Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт опалювальної системи в ДНЗ №2 «Світлячок» м. Сіверська, пров. Заводський,8 Артемівського району (корегування)

113

04.11.2014

Про атестацію робочих місць у дошкільних  навчальних закладах

114

13.11.2014

Про покладання обов’язків щодо ведення реєстру та видачі довідок особам, які прибули з тимчасово окупованих територій або районів проведення АТО

115

13.11.2014

Про перенесення робочого дня у 2015 році

116

21.11.2014

Про скликання чергової 45-ї сесії міської ради 6-го скликання

117

25.11.2014

Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради з нагоди свята «День місцевого самоврядування»

118

27.11.2014

Про призупинення робочого процесу ДНЗ №2 «Світлячок»

119

05.12.2014

Про економію та недопущення втрат бюджету

120

05.12.2014

Про перевірку харчування в дошкільних навчальних закладах

121

10.12.2014

Про скликання позачергової 46- сесії міської ради 6-го  скликання

122

11.12.2014

Про упорядкування наповнюваності груп штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

123

11.12.2014

Про виведення осіб з кадрового резерву при виконкомі Сіверської міської ради на 2014 рік

124

11.12.2014

Про введення осіб до кадрового резерву при виконкомі Сіверської міської ради на 2015 рік

125

11.12.2014

Про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву при виконкомі Сіверської міської ради на 2015 рік

126

12.12.2014

Про призупинення дії розпорядження від 11.12.2014 № 122 «Про упорядкування наповнюваності груп штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

127

17.12.2014

Про чергування відповідальних працівників Сіверського МСКП та ПП «Донжилсервіс» у святкові та неробочі дні 1,2,3,4,7 січня 2015 р. (Новий рік та Різдво Христове)

128

17.12.2014

Про чергування працівників виконкому міської ради у святкові дні -1,2,7 січня 2015 р. (Новий рік та Різдво Христове)

 

129

18.12.2014

Про висловлення Подяк Сіверської міської ради з нагоди свята «День міліції»

130

26.12.2014

Про припинення заходу забезпечення кримінального провадження щодо відсторонення від посади Сіверського міського голови

131

29.12.2014

Про організацію роботи дошкільних навчальних закладів та закладів культури міста на період святкових та вихідних днів

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                              С.В.Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

 до рішення міської  ради

                                                                             15.01.2015 № 6/47-

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови та в.о. міського голови про відрядження 

за ІV–й квартал 2014 року

 

 

 

                                                       з  № 36     по  № 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про  внесення   змін   до  рішення

 міської    ради    від    12. 12. 2014

№ 6/46 – 665 «Про надання земельної ділянки у власність гр. Мороз Т.М.»

 

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2014 № 6/46 «Про надання земельної ділянки у власність гр. Мороз Т.М.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести до рішення міської ради від 12.12.2014 № 6/46 «Про надання земельної ділянки у власність гр. Мороз Т.М.»  такі зміни:

 

         - в преамбулі  замість слова «Набережній» слід читати слово «Нижній»;

 

- пункт 1 цього рішення доповнити словами «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.М. Гура     

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

 проекту    відведення     земельної

 ділянки у власність неповнолітньому

 Міщенку Д.Д.

 

           Розглянувши  заяву неповнолітнього Міщенка Д.Д. від 12.12.2014 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу для обслуговування нежилого приміщення ринку, враховуючи нотаріально посвідчену заяву його батьків Міщенка Дмитра Володимировича та Міщенко Ірини Василівни щодо надання йому згоди на купівлю земельної ділянки (додається), на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», статті 32 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл неповнолітньому Міщенку Даніілу Дмитровичу (свідоцтво про народження серія І – НО № 358791, видане 20.12.2010), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Клубна, 1 на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу, площею 0,04632 га, розташованої у м. Сіверську по вул. Молодіжній, 6а, для обслуговування нежилого приміщення ринку, яке належить йому  на підставі договору дарування нежилого приміщення ринку від 07.12.2000 № 7497, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати Міщенку Д.Д.:

 

         2.1. Провести реєстрацію нерухомого майна розташованого за адресою: м. Сіверськ,  вул. Молодіжна, 6а, в реєстраційній службі та одержати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття його на облік.

2.2. Замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Рішення міської ради від 24.05.2012 № 6/17 – 303 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Міщенко І.В.» вважати таким що втратило чинність.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.М.Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про надання дозволу на розробку

проекту  відведення      земельних

ділянок у власність гр. Демченко Т.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Демченко Т.В. від 08.01.2015 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, на підставі статей 12, 19, 22, 33, 80, 81, 118, 121, 151 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Дати дозвіл гр. Демченко Тетяні Василівні (паспорт ВС 923027, виданий 03.04.2001, ідн. № 2708820300), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Радивонівських патріотів, 6, на виготовлення проекту відведення земельних ділянок у власність загальною площею до 2,0 га у т.ч.:

- рілля – до 1,5000 га ;

- сіножаті – до 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, які розташовані у м. Сіверську в районі вул. ім. Артема, зі складу земель сільськогосподарського призначення, землі запасу (рілля та сіножаті) міста, на території Сіверської міської ради.

 

2. Рекомендувати гр. Демченко Т.В.  замовити виконання проекту відведення земельних ділянок суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  землекористування та екології (Рибачук).

 

 

Міський  голова                                                                   О.М.Гура

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2015

Сіверськ

                6/47 -

 

 

 

 Про     затвердження       технічної

документації із землеустрою щодо 

встановлення     меж      земельної

ділянки   в  натурі  (на  місцевості)

гр.  Іваненко Л.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Іваненко Л.В. від 12.01.2015 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Сіверськ, вул. Червоноармійська, 9/2 Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 38, 39,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  гр. Іваненко Людмилі Василівні (паспорт ВС 551787, виданий 16.01.2001,  ідн. номер 2033407245), яка мешкає за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченка, 81/77, технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Сіверськ, вул. Червоноармійська, 9/2 Артемівського району Донецької області площею 0,0598 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1310).

 

2. Передати гр. Іваненко Л.В. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Сіверськ, вул. Червоноармійська, 9/2 Артемівського району Донецької області площею 0,0598 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1310), зі складу земель житлової та громадської забудови міста, на території Сіверської міської ради. .

 

3. Рекомендувати гр. Іваненко Л.В. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.М.Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...