РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ ВІД 15.12.2014

  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
позачергового засідання  виконкому
міської  ради  15.12.2014
1.Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення
   ДОПОВІДАЧ: Котинська Н.Ф.– провідний спеціаліст відділу економіки
                                                             та торгівлі
2.Про рекомендації щодо продажу  алкогольних напоїв в  роздрібній
   торгівлі  м. Сіверська
   ДОПОВІДАЧ: Котинська Н.Ф
3.Про затвердження плану основних заходів виконкому міської ради на
   2015 рік
   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В. – керуючий справами виконкому
4.Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання
   проявів корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її
   виконавчого комітету на 2015 рік.
   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.    
5.Про затвердження плану роботи виконкому міської ради на І квартал
  2015 року
   ДОПОВІДАЧ: Поливода Л.В.    
6.Про призупинення роботи груп у дошкільних навчальних
   закладах міста
   ДОПОВІДАЧ: Жердій Л.Ю. – заступник міського голови
 
Керуючий справами виконкому                                              Л.В.Поливода
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
15.12.2014
Сіверськ
127
 
 
 Про затвердження плану
 основних заходів виконкому
 міської ради на 2015 рік
 
          Враховуючи квартальні плани роботи виконкому міської ради за 2014 рік, керуючись статтею 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
         1. Затвердити план основних заходів виконкому Сіверської міської ради на 2015 рік (додається).
 
         2. Забезпечити заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, начальникам відділів виконкому міської ради планування заходів згідно затвердженого плану і контроль за їх виконанням.
 
Заступник міського голови                                                      Л.Ю. Жердій
 
Додаток
до рішення виконкому
міської ради
15.12.2014  № 127
 
ПЛАН
основних заходів виконкому Сіверської міської ради
на 2015 рік
п/п
Найменування заходів
Дата проведення
1
2
3
1.
Проведення засідань виконкому міської ради
щомісяця ІІІ вівторок
2.
Засідання комісій:
 
 
- житлової
Згідно плану роботи
 
- адміністративної
Згідно плану роботи
 
- комісії у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх
Згідно плану роботи
 
- постійної комісії по роботі з керівниками
  підприємств міста з бюджетних питань
У разі потреби
3.
Проведення занять, нарад
вівторок
4.
Інформаційні дні
кожного понеділка
5.
Апаратні наради
кожного понеділка
6.
Координаційні наради з керівниками організацій, установ, які належать до комунальної власності
1-й, 3-й понеділок щомісяця
7.
Навчання начальників відділів виконкому міської ради з питань діловодства
Кожного місяця
8.
Надання інформації керівництвом виконкому міської ради, начальниками відділів на сайт міської ради
протягом року
9.
Робота по забезпеченню громадських відносин, формування інформаційного простору в місті
протягом року
10.
Інші заходи:
 
10.1.
Особистий прийом громадян міста міським головою,заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради, керуючим справами виконкому, начальниками відділів
згідно графіку
10.2.
«Пряма лінія»
1 п’ятниця місяця
10.3.
Забезпечення контролю за розглядом звернень громадян
постійно
10.4.
Забезпечення контролю за строками виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної, районної держадміністрацій, розпоряджень міського голови, рішень виконкому
постійно
10.5.
Прийняття участі у сходах громадян міста
протягом року
10.6.
Розроблення заходів з метою проведення державних, професійних свят та пам’ятних дат
протягом року
10.7.
Організація виїзних прийомів управлінь пенсійного фонду та праці і соціального захисту населення
у разі потреби
        
 
      Керуючий справами виконкому                                                     Л.В.Поливода           
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
15.12.2014
Сіверськ
129
 
 

 Про затвердження плану роботи
 виконкому міської ради на
 І квартал 2015 року
 
       На підставі регламенту роботи виконкому міської ради, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
 ВИРІШИВ:
 
         Затвердити план роботи виконкому міської ради на І квартал 2015 року згідно з додатком (додається).
 
Заступник міського голови                                                      Л.Ю. Жердій
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
15.12.2014
Сіверськ
128
 
 
 Про затвердження Комплексного
плану заходів щодо запобігання
проявів корупції серед посадових
осіб Сіверської міської ради та її
виконавчого комітету на 2015 рік
 
 
З метою протидії злочинним проявам і корупції в Сіверській міській ради та структурних підрозділах її виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції », статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
         1.Затвердити Комплексний план заходів щодо запобігання проявів корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік (додається).
                                              
         2. Посадовим особам Сіверської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити виконання Комплексного плану заходів щодо запобігання проявів корупції на 2015 рік.
 
         3. Керуючому справами виконкому міської ради Поливоді Любов Василівні протягом року провести навчання щодо вивчення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» з посадовими особами Сіверської міської ради та її виконавчого комітету.
 
         4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
 
 
Заступник міського голови                                                     Л.Ю.Жердій
 
Додаток
до рішення виконкому
міської ради
15.12. 2014   № 128
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
заходів щодо запобігання проявів корупції серед  посадових осіб
Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік
 
№з/п
Найменування заходів
Термін виконан-
ня
Відповідальні за виконання
1.
Забезпечити неухильне дотримання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції».
Постій
но
Посадові особи Сіверської міської ради та її виконавчого комітету
2.
Використовувати можливості офіційного сайту Сіверської міської ради для оперативного інформування населення міста про роботу Сіверської міської ради та її виконавчого комітету:
- публікації важливих документів
міської ради та її виконкому;
- висвітлення фактів звільнення посадових осіб міської ради та її виконкому за скоєння корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язані з корупцією.
 
Протя
гом року
Секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, начальники  відділів.
3.
На виконання чинного законодавства, не допускати призначення на керівні посади  в  органи    місцевого самоврядування та на керівні посади комунальних підприємств міста, яких було звільнено з  керівних посад  за погіршенням фінансово-економічних показників діяльності підприємств, порушення умов контрактів та чинного законодавства, за корупційні діяння.
Протя
гом року
Секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому,
начальник загального відділу.
4.
Проводити навчання з посадовими особами міської ради та її виконкому, особами з їх кадрового резерву по вивченню чинного законодавства з питань боротьби з корупцією
Протя
гом року
Керуючий справами виконкому,начальник відділу соціальної та правової політики та начальник загального
відділу виконкому міської ради
5.
Проводити аналіз стану виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»
1 раз на рік
Керуючий справами виконкому
6.
Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивну атестацію посадових осіб виконкому міської ради.
протягом року
Заступники міського голови,   керуючий справами, начальники відділів.
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                              Л.В.Поливода
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
15.12.2014
Сіверськ
126
 
 

 Про рекомендації щодо продажу
 алкогольних  напоїв в  роздрібній
 торгівлі  м. Сіверська
 
У зв’язку з тим, що продаж  алкогольних напоїв у нічний час створює напружений соціально-психологічний стан серед жителів міста, значно збільшує ризики скоєння правопорушень та настання нещасних випадків, внаслідок зловживання алкоголем, враховуючи, що  в Донецькій області проводиться АТО і у місті зосереджена велика кількість військових, з метою поліпшення криміногенної обстановки у м. Сіверську, на підставі листа Артемівської районної державної адміністрації   від  05.12.2014  вх. № 05/1414 -2 «Щодо обмеження продажу спиртних напоїв», керуючись статтями 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
          1.Рекомендувати, фізичним особами – підприємцям на час проведення антитерористичної операції в Донецькій області здійснювати продаж алкогольних напоїв на території міста Сіверська:
 
           1.1.Цивільному населенню за графіком -   з 08.00 до 20.00 ;
           1.2.Особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового  формування (наявність військової форми, озброєння) – не здійснювати.
 
           2. Відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради  (Котинська):
 
           2.1.Ознайомити суб’єктів господарювання, що реалізують алкогольні напої з даним рішенням.
 
           2.2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Сіверської міської ради.
 
 
 
Заступник міського голови                                                               Л.Ю.Жердій
                                                            
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
15.12.2014
Сіверськ
125
 
 Про стан торгівельного та
 побутового обслуговування
 населення
 
                                  Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради Котинської Н.Ф. про  стан торгівельного та побутового обслуговування в місті, на підставі акту  перевірки начальника управління економічного розвитку і торгівлі Артемівської райдержадміністрації Юхно М.А. щодо здійснення Сіверською міською радою делегованих повноважень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (додаються), керуючись статтею 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
          1.Інформацію провідного спеціаліста відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради Котинської Ніни Федорівни про стан торгівельного та
 побутового обслуговування населення прийняти до відома.
 
          2. Відділу економіки та торгівлі  виконкому міської ради Котинська):
 
          2.1.Продовжити здійснення контролю за  об’єктами суб’єктів  підприємницької діяльності сфери обслуговування щодо дотриманням  рішення  ради від 17.06.2014 № 6/42-606 «Про затвердження правил благоустрою  м. Сіверська».
          2.2.Сприяти розширенню сфери торгівельного та побутового обслуговування в місті.
          2. 3. Надавати інформацію на офіційному сайті  міської ради стосовно сфери обслуговування.
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну.
 
Заступник міського голови                                                                  Л.Ю. Жердій
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
15.12.2014
Сіверськ
130
 
 
  Про призупинення роботи груп
  у дошкільних навчальних
  закладах міста
 
            На виконання рішень Сіверської міської ради від 04.02.2014 № 6/38-561 
«Про міський бюджет на 2014 рік», від 12.02.2014 № 6/39-577 «Про внесення змін до рішення міської ради 04.02.2014 № 6/38-561 «Про міський бюджет на 2014 рік», рішення Артемівської районної ради від 10.02.2014 № 6/41-480 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 29.01.2014 №6/40-476  «Про районний бюджет на 2014 рік»,  розпорядження в.о. міського голови від 05.02.2014 №17 «Про план заходів щодо забезпечення виконання доходів місцевого бюджету Сіверської міської ради у 2014 році, економічного та раціонального використання коштів місцевого бюджету», відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів», від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», враховуючи Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про  економію  державних коштів та недопущення втрат бюджету,  від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», враховуючи акти перевірок наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах протягом серпня – грудня 2014 року (додаються), керуючись статтею 32 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
         1.Призупини роботу ясельних груп у дошкільних навчальних  закладах «Світлячок» (Пипенко), «Золота рибка» (Петренко), «Червона гвоздика» (Савченко), другої молодшої  групи -  «Сонечко» (Нечепуренко). 
         
         2. Керівникам дошкільних навчальних закладів:
 
         2.1. Провести роботу щодо наповнюваності груп згідно норм діючого законодавства.
 
          2.2. Попередити працівників дошкільних закладів про суттєві зміни навантаження, оплату праці та скорочення штатів.
 
          2.3. Довести  до відома батьків дітей про  тимчасове призупинення дії груп.
 
          3. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко), дошкільним навчальним закладам міста (Нечепуренко, Пипенко, Петренко, Савченко) внести зміни до штатних розписів дошкільних навчальних  закладів.
 
          4. Дане рішення вступає в дію з дати його прийняття.
 
          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну
 
Заступник міського голови                                                      Л.Ю.Жердій
 
 

Додаток дорішеннявиконкому міської ради 15.12.2014 № 129
 
П Л А Н   РОБОТИ виконкому  міської ради на I квартал 2015 року
 
№№
Назва   питання
Дата проведення
Готують матеріали
Відповідальний за підготовку питання
Доповідач
1
2
3
4
5
6
1.          Питання для вивчення та внесення на розгляд засідання виконавчого комітетуміської ради
 
1
2
3
 
4
5
6
1
Про  підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян в міській раді на підприємствах, установах міста за II півріччя 2014 року
27.01.2015
Керівники підприємств, установ міста,начальник загального відділу
Начальник загального відділу
Начальник загального відділу
2.
Про роботу комісії у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх при виконкомі міської ради за 2015 рік
27.01.2015
Голова та секретар комісії
Голова комісії
Голова комісії
3.
Про роботу постійної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду, та запобігання неплатежеспроможності при виконкомі Сіверської міської ради за 2015 рік
27.01.2015
Голова та секретар комісії
Голова комісії
Голова комісії
4.
Про затвердження списку громадян, що знаходяться на квартирному обліку при виконкомі міської ради
24.02.2015
Нач. від. ком. госп., землекористування  та екології виконкому міської ради
Заступник міського голови
Заступник міського голови
5.
Про роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради за 2015 рік
24.02.2015
Голова та секретар комісії
Голова комісії
Голова комісії
 
6.
Про роботу житлової комісії при виконкомі міської ради за 2015 рік
24.02.2015
Голова та секретар комісії
 Голова комісії
Голова комісії
7.
Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку міста Сіверська на 2015 рік
24.03.2015
Керівники загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста
Заступник міського голови
Заступник міського голови
8.
Про затвердження плану роботи виконкому міської ради на ІI квартал 2015 року
24.03.2015
Керуючий справами виконкому, заступники міського  голови
Керуючий справами виконкому, заступники міського голови
Керуючий справами виконкому
2.  Додаткові робочі питання для розгляду  на  засіданні  виконкому (підготовка проектів рішень)
'1
2
3
4
5
6
1
Про видачу правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології, нач. від. соц. та правової політики відділу
Заст. міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
2
Про благоустрій вулиць міста
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
Заступник  міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
3
Про надання дозволу на виконання проектної документації на перебудову квартир під магазини
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землек. та екології
Заст. міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
4
Про затвердження актів прийомки в експлуатацію  житлових будинків
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землек. та екології
Заст. міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
5
Про постановку на квартирний облік при виконкомі  міської ради
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землек. та екології
Заст. міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
6
Про виключення із списку службового житла та видачу ордеру на квартиру
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землек. та екології
Заст. міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
7
Про проведення водопроводу
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землек. та екології
Заст. міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
8
Про надання згоди на розробку містобудівних умов та обмежень на будівництво
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землек. та екології
Заст. міського голови
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
9
Про внесення змін та доповнень до рішень виконкому міської ради
протягом кварталу
Начальники відділів згідно функціональних обов'язків
Заст. міського голови
Начальники відділів згідно  функціональних обов'язків
10
Про встановлення  режиму роботи об’єктів торгівлі та побут. обслуг. населення
протягом кварталу
Пров. спец. від. економіки та торгівлі
Заст. міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Пров. спец. від. економіки та торгівлі
11
Про виділення коштів малозабезпеченим мешканцям міста, пільговій категорії громадян
протягом кварталу
Нач. від.з питань обліку та звітності – головний бухгалтер
Нач. від. з питань обліку та звітності-головний бухгалтер
Нач. від. з питань обліку та звітності – головний бухгалтер
 
3. Розгляд питань на засіданні виконкому, що знаходяться на контролі
 
 
1
2
3
4
5
6
 
Про виконання рішень виконкому від:
 
 
 
 
1.
19.02.2013 № 16 «Про затвердження   плану заходів щодо  посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей на період до 2015 року на території м. Сіверська»
27.01.2015
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови
2.
27.12.2013 № 196 «Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання проявів корупції серед посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік»
27.01.2015
Керуючий справами виконкому
Керуючий справами виконкому
Керуючий справами виконкому
3.
 18.02.2014 № 9 «Про проведення невідкладних заходів щодо  недопущення   виникнення африканської чуми свиней на території міської ради в 2014 році»
27.01.2015
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови
4.
28.08.2014 № 77 «Про підготовку учбових та дошкільних закладів міста до нового навчального року»
27.01.2015
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови
5.
28.08.2014 № 80 «Про визначення відповідального за збереження житла, закріпленого за неповнолітніми Рагузом В.В. та Рагузом С.В.»
27.01.2015
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови
4. Питання для  розгляду в  робочому порядку (підготовка  проектів розпоряджень)
 
1
2
3
4
5
1
Про прийом на роботу
протягом кварталу
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами  виконкому
2
Про звільнення з роботи
Протягом кварталу
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
3
Про надання основної відпустки
протягом кварталу
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами  виконкому
 
4
Про переведення на іншу роботу та на інше підприємство
протягом кварталу
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами  виконкому
 
5
Про преміювання працівників
протягом кварталу
Заступники  міського голови,
керуючий справами виконкому, начальники відділів виконкому міськради
Заст. міського голови, керуючий справами виконкому, начальник від. з питань обліку та звітності
 
6
Про дисциплінарне стягнення щодо працівників
протягом кварталу
Заст. міського голови, керуючий справами  виконкому, нач. відділу з питань обліку та звітності, загальний відділ виконкому міськради
Заст. міського голови, керуючий справами апарату виконкому, нач. від. з питань обліку та звітн., загальний відділ виконкому міськради
 
7
Про відрядження
протягом кварталу
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
 
8
3 фінансових питань
протягом кварталу
Нач. відділ з питань обліку та звітності
Заст. міського голови
 
9
3 комунальних питань
протягом кварталу
Нач. від. ком. госп., землекористування та екології
Заст. міського голови
 
10
Про проведення інвентаризації
протягом кварталу
Нач. відділу з питань обліку та звітності
Заст. міського голови
5.   Засідання комісій, наради
 
1
2
3
4
5
1
Комісія у справах сім'ї , молоді та неповнолітніх
Згідно плану роботи
Заст. міського голови
Заст. міського голови
2
Адміністративна комісія
Згідно плану роботи
Заст. міського голови
Заст. міського голови
3
Житлова комісія
Згідно плану роботи
Секретар комісії
Заст. міського голови
4
Координаційна нарада з керівниками підприємств, які належать до комунальної власності
1 -3 понеділок щомісяця
Нач. від. ком. госп., землекор. та екології, директор СМСКП, ПП «Донжилсервіс»
Заст. міського голови
5
Координаційні наради з керівниками бюджетних установ міста
1-3 понеділок щомісяця
Заст. міського голови, керівники бюджетних організацій.
Заст. міського голови
6
Апаратні наради
кожен понеділок
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
7
Інформаційні дні
1 раз на місяць
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
8
Навчання апарату виконкому з ведення діловодства
1 раз на місяць
Загальний відділ, відділ соціальної та правової політики виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
9
Надання методичної допомоги начальникам відділів, провідним спеціалістам
протягом року
Загальний відділ, відділ соціальної та правової політики виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
6. Робота по забезпеченню громадських відносин – формування інформаційного простору в місті
 
1
2
3
4
5
1
Висвітлення на сайті міської ради проведеннязасідань виконкому, "Прямих ліній", інших заходів в виконкомі
щотижня
Заст. міського голови, керуючий справами виконкому, начальники відділів
Заст. міського голови,  керуючий справами виконкому, начальникивідділів
7.   Інші заходи
 
І
2
3
4
5
1
Організаційне забезпечення особистого прийому громадян міським головою
згідно графіку
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
2
Організаційне забезпечення "Прямої лінії"" з міським головою
1 п’ятниця щомісяця
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами  виконкому
3
Забезпечення контролю за розглядом звернень громадян
постійно
Загальний відділ виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
4
Забезпечення контролю за строками виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій, міського голови
постійно
Загальний відділ, відділ соціальної та  правової політики виконкому міськради
Керуючий справами виконкому
5
Прийняття участі у сходах громадян, сесіях, засіданнях виконкому
згідно графіку
Начальники відділів виконкому міської ради
Заступники  міського голови, секретар ради, керуючий справами  виконкому
6.
Заходи у зв’язку з державними, професійними святами та пам’ятними датами:
Новий рік
Різдво Хрестове
День захисника Вітчизни
Міжнародний жіночій день
Протягом кварталу
 
01.01.2015
07.01.2015
23.02.2015
08.03.2015
Заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому
Заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому
 
 
Керуючий справами виконкому               Л.В.Поливода

 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...