ПОЛОЖЕННЯ про житлову комісію

                                                                                                                Додаток   до  рішення виконкому міської ради 

                                                                                      22.10.2014    № 111

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про житлову  комісію при виконкомі

Сіверської  міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Житлова комісія, як громадський орган, утворюється при виконкомі  Сіверської міської ради ( далі Комісія).

Склад Комісії, а також її голова, заступник, секретар затверджуються на засіданні виконавчого комітету міської ради.

            Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, рішеннями сесії та  рішеннями виконавчого комітету Сіверської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Відповідно до покладених  завдань Комісія з житлових питань:

1. Приймає від громадян заяви про взяття на квартирний  облік при виконкомі міської ради, відповідні документи, перевіряє, розглядає їх та подає свої пропозиції виконкому для розгляду.

2. Розглядає питання, надає пропозиції щодо:

- взяття громадян на квартирний  облік;

          -  включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень;

- зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень;

- розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень;

- переоформлення особових рахунків на займану жилу площу (зміна договору найму);

- обміну квартир;

- затвердження рішень адміністрації та профспілкових комітетів підприємств та організацій з квартирних питань;

3. Готує проекти рішень виконкому з питань, що відносяться до її компетенції.

4. Оформляє  ордери на жилі приміщення.

5. Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян.

6. Надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню міста.

7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції комісії та вживає заходи щодо усунення  виявлених порушень.

8. Формує житлові справи.

            9. Впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету.

10. Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі.

11. Проводить реєстрацію  громадян,  взятих на квартирний облік, у книзі ведення квартирного обліку.

12. Вживає заходів щодо оформлення  документів та подання до суду позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями.

ІІІ. ПРАВА КОМІСІЇ

3.1. Відповідно до діючого законодавства співпрацювати з відділами  міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

3.2. Одержувати від посадових осіб виконкому міської ради, житлово-експлуатаційних організацій міста всіх форм власності інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії.

IV. РОБОТА КОМІСІЇ

4.1.Засідання комісії скликаються не рідше одного разу в місяць і оформляються протоколом. Протоколи підписують усі члени комісії.

4.2.Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Засідання є чинним при присутності не менше двох третин складу комісії.

4.3.В разі потреби на засідання комісії викликаються зацікавлені особи.

V. РОЗПОДІЛ  ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

- здійснює загальне керівництво роботою комісії і відповідає за діяльність комісії;

-  веде особистий прийом громадян;

- здійснює контроль щодо обліку громадян, які потребують покращення житлових умов;

- здійснює контроль щодо   впорядкування квартирної черги відповідно до рішень виконавчого комітету;

- здійснює контроль щодо проведення щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі;

- здійснює контроль  за заходами щодо оформлення  документів та подання до суду позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:

- виконує доручення голови комісії;

- у період відсутності голови комісії виконує його обов’язки.

 

СЕКРЕТАР ЖИТЛОВОЇ КОМІСІЇ:

-   готує проекти рішень виконкому;

-   веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов;

- впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;

- проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі;

- вживає заходів щодо оформлення  документів та подання до суду позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями.

відповідає за:

-          прийом документів від громадян;

-          ведення і оформлення протоколів засідань;

-          підготовку засідань;

-          оформлення та видачу ордерів;

-          формування житлових справ.

-          проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік.

          - проводить реєстрацію  громадян,  взятих на квартирний облік, у книзі ведення.

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

 

           - беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та виконують окремі доручення голови комісії.

 

 

Положення розроблено відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради

 

 

Начальник відділу                                                                          Г.Л. Левицька

 

Керуючий справами виконкому                                                 Л.В. Поливода 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...