28.08.2014
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про хід  виконання рішення  міської   
 ради   від   04. 02. 2014   № 6/ 38-564
 «Про      затвердження      Програми
 соціально - економічного    розвитку
 міста на 2014 рік» за І півріччя 2014 року
 
           Заслухавши інформацію в.о. міського голови Гатченко С.В. про хід виконання Програми соціально - економічного розвитку міста за І півріччя 2014 року (додається), керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.      Інформацію в.о. міського голови Гатченко С.В. про виконання Програми
соціально - економічного розвитку міста за І півріччя 2014 року прийняти до відома.
 
2.      Керівникам підприємств, установ та організацій різних форм власності
провести роботу по забезпеченню виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на  2014 рік в межах своїх планів та стабільної роботи підприємств.
 
           3. Начальнику відділу комунального господарства, землекористування та екології Пшенці О.В.  забезпечити виконання пункту 6 розділу X «Реформування земельних відносин, землеустрій та охорона земель».
 
4.      Директору міського спеціалізованого комунального підприємства
Кузнецову І.М. вжити заходи по недопущенню порушення терміну  виплати поточної заробітної плати робітникам підприємства.
 
5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
В.о. міського  голови                                                                        С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про  виконання  міського
 бюджету за II квартал  2014року
 
 
          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за  ІІ квартал 2014 року, на виконання рішення міської ради від  04.02.2014  № 6/38 - 561 «Про міський бюджет на 2014 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
            1.Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за  II квартал  2014 року  прийняти до відома.
 
            2.Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 4 044 166 грн., в тому числі загального фонду 3 642 459 грн.; спеціального фонду                       401 707 грн. (додаток 1).
 
            3.Затвердити видатки міського бюджету у сумі 3 725 226 грн., в тому числі: загального фонду 3 535 045 грн.; спеціального фонду  190 181 грн. (додаток 2).
 
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про  внесення змін до рішення
 міської ради від 04.02.2014
 №6/38-561 «Про міський бюджет
 на 2014 рік»
 
            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», враховуючи рішення Артемівської районної ради від 12.06.2014 № 6/46-510 «Про внесення змін до рішення Артемівської районної ради від 29.01.2014 №6/40-476 «Про районний бюджет на 2014рік», керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Внести до рішення міської ради від 04.02.2014 №6/38-561  «Про
міський бюджет на 2014 рік» такі зміни:
 
1.1.  Додатки 2, 3 затвердити в новій  редакції (додаються).
 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про подовження терміну дії порядку
 відрахування до загального фонду 
 міського бюджетучастини чистого  
 прибутку  (доходу)  комунальними
 унітарними підприємствамита їх об’єднаннями
 
 
З метою створення механізму відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, на підставі рішенням міської ради від 30.08.2013  № 6/ 31 - 503 «Про затвердження порядку відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», керуючись пунктом 29 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1.      Подовжити термін дії  Порядку  відрахування  до загального фонду
міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями на 2015 рік (додається).
 
2.      Керівникам комунальних унітарних підприємств забезпечити сплату до
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим  Порядком.
 
3.      Забезпечити оприлюднення рішення ради на офіційному сайті Сіверської
міської ради.
 
4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань  економічної політики бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).
 
 
В.о. міського  голови                                                                         С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про надання згоди на прийняття
 бібліотечного фонду в комунальну
 власність територіальної громади
 м. Сіверська
 
          Розглянувши рішення сесії Артемівської районної ради від 12.06.2014   6/46-517 «Про клопотання щодо прийняття бібліотечного фонду у комунальну власність територіальних громад  місцевих рад районну», з метою організації  їх раціонального використання за  цільовим  призначенням, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України  від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів  права державної  і  комунальної власності», керуючись статтями 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Надати згоду на прийняття  із спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міста, яка  знаходиться в управлінні Артемівської районної ради (районної комунальної власності) з балансу Центральної районної бібліотеки Артемівського району у комунальну власність територіальної громади м. Сіверська  бібліотечний фонд  (додаток 1, 2).
        
         2. В.о. міського голови Гатченко Світлані Вікторівні   організувати прийняття – передачу бібліотечного фонду, згідно додатків 1, 2 цього рішення, відповідно чинному законодавству, після прийняття рішення Артемівської районної ради.
 
          3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
Додаток  1
 до рішення міської  ради
 28.08.2014 № 6/43-
 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
бібліотечного фонду для передачі у комунальну власність
територіальної громади Сіверської міської ради   
(Сіверська міська бібліотека для дорослих)
 
 
 
Рахунок
Найменування матеріальних цінностей
Кількість (шт.)
 Сума (грн.)
Знос
(грн.)
1
112
Книжковий фонд:
72
2033,00
1020,00
 
 
Суспільного характеру
29
 
 
 
 
природні
7
 
 
 
 
технічні
-
 
 
 
 
гуманітарні
2
 
 
 
 
художня
34
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                                              С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  2
 до рішення міської  ради
 28.08.2014 № 6/43-
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
бібліотечного фонду для передачі у комунальну власність
територіальної громади Сіверської міської ради   
(Сіверська міська бібліотека для дітей)
 
 
 
Рахунок
Найменування матеріальних цінностей
Кількість (шт.)
 Сума (грн.)
Знос
(грн.)
1
112
Книжковий фонд:
35
951,00
477,00
 
 
Суспільного характеру
3
 
 
 
 
природні
1
 
 
 
 
технічні
-
 
 
 
 
гуманітарні
2
 
 
 
 
художня
29
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                                             С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про   спільне   фінансування
 Артемівського     районного  
 трудового   архіву в 2015 році
 
          Для спільного фінансування Артемівського районного трудового архіву, з метою його утримання, на підставі статей 75, 92, 101, 104 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Делегувати повноваження Артемівській районній раді щодо тимчасового зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради з одночасною передачею до Артемівського районного бюджету в 2015 році коштів у вигляді субвенції на утримання Артемівського районного трудового архіву, як об’єкту спільного утримання, у розмірі 21,92 % від загальної суми видатків Артемівського районного трудового архіву, розташованих у бюджетному запиті на 2015 рік.
         
          2. Доручити  в.о. Сіверського міського голови Гатченко Світлані Вікторівні заключити з Артемівською районною радою (Данилов) договір про передачу та прийняття права на проведення видатків з тимчасового зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради на               2015 рік.
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко)
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про делегування повноважень
  по     виконанню    робіт     по
  будівництву,      реконструкції,
  ремонту та утриманню вулиць
  та доріг комунальної власності
  на 2015 рік
 
 
З метою виконання робіт  по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню вулиць та доріг комунальної власності в 2015 році, на підставі статей 75, 92, 106 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Делегувати повноваження Артемівській районній раді по виконанню робіт з будівництву, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності з одночасною передачею в Артемівський  районний бюджет в 2015 році коштів в сумі міжбюджетного трансферту, призначеного для бюджету міської ради на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання улиць і доріг комунальної власності на території Сіверської міської ради в 2015 році і розрахованого згідно формули розподілу об’єма субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 972 «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
2. Доручити в.о. міського голови Гатченко Світлані Вікторовні заключити з Артемівською районною радою (Данилов) договір про передачу та прийняття права на проведення витрат на виконання делегованих повноважень по виконанню робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню вулиць і доріг Артемівського району на 2015 рік.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про делегування     повноважень
по проведенню природоохоронних
заходів в 2015 році
 
 
З метою  проведення природоохоронних заходів в 2015 році, на підставі статей 75, 92, 106 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Делегувати повноваження Артемівській районній раді по проведенню природоохоронних заходів в 2015 році з одночасним виділенням коштів у вигляді субвенції.
 
2. Доручити в.о. міського голови Гатченко Світлані Вікторовні заключити з Артемівською районною радою (Данилов) договір про передачу та прийняття права на проведення витрат на виконання делегованих повноважень по проведенню природоохоронних заходів в 2015 році.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про  прийняття   міською   радою
від   Дронівської   сільської   ради
права   на  проведення видатків по
виконанню делегованих повноважень
по забезпеченню здобуття малолітніми
дітьми дошкільної освіти на 2015 рік
 
         Враховуючи рішення Дронівської сільської ради від 14.08.2014                   № 6/46-220 «Про передачу Дронівською сільською радою Сіверській міській раді права на проведення видатків по виконанню власних повноважень по забезпеченню здобуття малолітніми дітьми дошкільної освіти на 2015 рік»,
відповідно до статті 88 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Прийняти від Дронівської сільської ради право на проведення
видатків по виконанню делегованих повноважень по забезпеченню здобуття малолітніми дітьми сільської ради дошкільної освіти на 2015 рік.
 
2.     В.о. міського голови Гатченко С.В. укласти угоду з Дронівською
сільською радою про передачу та прийняття права на проведення видатків по виконанню делегованих повноважень по забезпеченню здобуття малолітніми дітьми сільської ради дошкільної освіти на 2015 рік.
 
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про затвердження проекту
 землеустрою щодо відведення
 земельних ділянок у власність
 гр. Олійнику Р.В.
 
           Розглянувши  заяву гр. Олійника Р.В. від 13.08.2014  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарсь-кого призначення в районі вул. Залізничної м. Сіверськ Артемівського району Донецької області, виконаний відділом земельних відносин сектором в місті Артемівську Донецької Торгово - промислової палати та надані документи, керуючись статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
 
           1.   Затвердити гр. Олійнику Роману Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в районі вул. Залізничної м. Сіверськ Артемівського району Донецької області, виконаний відділом земельних відносин сектором в місті Артемівську Донецької Торгово - промислової палати.
 
2.     Надати гр. Олійнику Р.В. (паспорт ВА 170201, виданий 16.08.1995,
ідн. № 2837304237), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. Д. Мєндєлєєва, 1а, у власність земельні ділянки:
 
         -  № 1 площею 0,1431 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1445);
 
-         № 2 площею 0,0508 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1444)
для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Сіверської міської ради, які розташовані в районі вул. Залізничної міста Сіверська, Артемівського району Донецької області.
 
3.Запропонувати гр. Олійнику Р.В.  отримати свідоцтво на право
власності на нерухоме майно.
 
4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про надання дозволу на складання
 проекту   відведення   земельної
 ділянки  в оренду гр. Кравченку В.Д.
 
 
           Розглянувши заяву гр. Кравченка В.Д. від 15.08.2014 про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки в оренду терміном на 40 років для обслуговування нежитлового приміщення по    вул. Поштовій, 7 у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 93, 116, 124, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл гр. Кравченку Віталію Дмитровичу  (паспорт ВС 236501, виданий 20.03.2000, ідн. № 2704704713), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. Леніна, 119, на складання проекту відведення земельної ділянки  в оренду терміном 40 років площею 0,0090 га  для обслуговування нежитлового приміщення, яке належить йому  на підставі договору купівлі - продажу від 26.11.2013 № 3402, та розташоване за адресою: м. Сіверськ, вул. Поштова, 7, зі складу земель житлової та громадської забудови, в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Гр. Кравченку В.Д. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону, та надати виготовлений проект на розгляд і затвердження до міської ради.
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про надання дозволу на розробку
 проекту   відведення    земельної
 ділянки у власність гр. Пшонці Л.Г.
 
               Розглянувши  заяву Пшонки Л.Г. від 18.08.2014 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу для обслуговування нежитлової будівлі, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Надати дозвіл гр. Пшонці Людмили Григорівни (паспорт СВ 782685, виданий 30.07.2002, ідн. № 1927024301), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, пр-кт ім. Леніна, 7/4, на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу, площею  0,0115 га, розташованої у м. Сіверську по вул. ім. О. Пушкіна, 5а, для обслуговування нежилої будівлі (магазин – торговий павільйон), яка належить їй на підставі договору дарування нежитлової будівлі від 23.04.2013 № 871, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Гр. Пшонці Л.Г. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.
 
           3. Рішення міської ради від 31.10.2012 № 6/22-375 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Пшенці О.В.» вважати таким, що втратило чинність.
 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про надання дозволу на розробку
 проекту   відведення    земельної
 ділянки у власність гр. Пшонці Л.Г.
 
               Розглянувши  заяву гр. Пшонки Л.Г. від 18.08.2014 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу для обслуговування нежитлової будівлі, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Надати дозвіл гр. Пшонці Людмили Григорівни (паспорт СВ 782685, виданий 30.07.2002, ідн. № 1927024301), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, пр-кт ім. Леніна, 7/4, на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу, площею 0,0900 га, розташованої у м. Сіверську по вул. ім. Артема, 1, для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок»), яка належить їй на підставі договору дарування нежитлової будівлі від 23.04.2013 № 873, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Гр. Пшонці Л.Г. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону, та надати виготовлений проект на розгляд і затвердження до міської ради.
 
           3. Рішення міської ради від 31.10.2012 № 6/22-376 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Пшенці О.В.» вважати таким, що втратило чинність.
 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про надання дозволу на розробку
 проекту   відведення    земельної
ділянки в оренду гр. Олійнику О.І.
 
 
           Розглянувши заяву гр. Олійника О.І. від 18.08.2014 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду  для обслуговування нежитлової будівлі по вул. Журби, 5, на підставі статей 12, 19, 22, 93, 116, 124, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл гр. Олійнику Олександру Івановичу (паспорт ВК 221935, виданий 04.01.2006, ідн. № 2266106979), який мешкає за адресою:                  м. Сіверськ, вул. Садова, 40/35, на розробку проекту відведення земельної ділянки  в оренду на 10 років площею 0,1000га, розташованої у м. Сіверську по вул. Журби, 5, для  обслуговування нежитлової будівлі, зі складу земель сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя) міста в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Гр. Олійнику О.І. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону, та надати виготовлений проект на розгляд і затвердження до міської ради.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про затвердженнярозпоряджень                                                                                                    
 в. о.  міського   голови   за   ІІ-й
 квартал   2014   року
 
 
 
         
          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
                    Затвердити розпорядження  в.о.  міського голови за  ІІ - й  квартал 2014 року:
 
         - з особового складу з  №  31 по № 56 (додаток 1);
 
         - з основної діяльності з № 49 по № 71  (додаток 2);
 
         - про відрядження з № 19  по № 29 (додаток 3).
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  1
 до рішення міської  ради
 28.08.2014 № 6/43- 
 
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
в.о. міського голови з особового складу
                                              за  ІІ-й квартал 2014 року
 
Дата
                                                                                                                                                                                               
                                   Про що
31
01.04.2014
Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Поливода)
32
02.04.2014
Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Капінус)
33
08.04.2014
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності (Левицька)
34
14.04.2014
Про надання соціальної відпустки одинокій матері (Міщенко)
35
22.04.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Бочерова)
36
24.04.2014
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності (Пшенка)
37
25.04.2014
Про надання основної щорічної відпустки (Пшенка)
38
25.04.2014
Про премію та надбавку за квітень 2014 р.
39
30.04.2014
Про присвоєння рангу (Косинцева)
40
30.04.2014
Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Головіна)
41
08.05.2014
Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Мозиловська, Чикалова)
42
08.05.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Драненко)
43
12.05.2014
Про скасування дисциплінарного стягнення (догана) з Пшенки, Левицької, Верміяша
44
14.05.2014
Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Мілько)
45
21.05.2014
Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням
46
26.05.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки
47
26.05.2014
Про премію та надбавку за травень 2014 р.
48
11.06.2014
Про надання частини основної щорічної та додаткової відпустки (Косинцева)
49
16.06.2014
Про надання основної щорічної відпустки (Мілько)
50
18.06.2014
Про надання основної щорічної відпустки (Шаповалова)
51
20.06.2014
Про надання основної щорічної відпустки (Верміяш)
52
20.06.2014
Про звільнення з посади (Чикалова)
53
20.06.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Міщенко)
54
25.06.2014
Про преміювання до ювілею (Мілько)
55
25.06.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Поливода)
56
26.06.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Борисова)
 
 
 
 
 
       Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Додаток  2
 до рішення міської  ради
                                                             28.08.2014 № 6/43-  
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
в.о. міського голови з основної діяльності
за ІІ-й квартал  2014 року
 
Дата
Про що
49
01.04.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Драненко)
50
08.04.2014
Про план заходів щодо збалансування місцевого бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів міської ради у 2014 році
51
14.04.2014
Про чергування відповідальних працівників Сіверського МСКП та ПП «Донжилсервіс» у святковий та неробочий дні 20, 21 квітня 2014 (Великдень)
52
14.04.2014
Про роботу виконкому міської ради у святковий та неробочий  дні 20, 21 квітня 2014 (Великдень)
53
14.04.2014
Про сприяння дільничним виборчим комісіям
54
14.04.2014
Про надання частини основної щорічної відпустки (Вірченко)
55
14.04.2014
Про підготовку та проведення заходів до 28-х роковин Чорнобильської катастрофи на території м. Сіверська
56
18.04.2014
Про скликання чергової 41-ї сесії міської ради 6-го скликання
57
23.04.2014
Про нагородження Грамотами Сіверської міської ради
58
28.04.2014
Про роботу виконкому міської ради у святкові та неробочі дні 1- 4, 9 - 11 травня 2014р. (Міжнародний день солідарності трудящих, День Перемоги)
59
28.04.2014
Про чергування відповідальних працівників Сіверського МСКП та ПП «Донжилсервіс» у святкові та неробочі дні 1 - 4 травня (Міжнародний день солідарності трудящих), 9 - 11 травня (День Перемоги)
60
08.05.2014
Про створення комісії щодо проведення огляду та обстеження будівлі (колишній гуртожиток) за адресою: м. Сіверськ, вул. Північна, 35
61
21.05.2014
Про погодження виділення місць для поховання
62
03.06.2014
Про підсумки проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дітей
63
04.06.2014
Про роботу виконкому міської ради у святковий та неробочі  дні 7, 8, 9 червня 2014 (Трійця)
64
04.06.2014
Про чергування відповідальних працівників Сіверського МСКП та ПП «Донжилсервіс» у святковий та неробочі дні 7, 8, 9 червня 2014 р. (День Святої Трійці)
65
04.06.2014
Про перенесення вихідного дня для провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної  та правової політики виконкому міської ради
66
06.06.2014
Про скликання чергової 42-ї сесії міської ради 6-го скликання
67
16.06.2014
Про утворення комісії з питань підготовки та проведення опалювального періоду 2014 - 2015 рр
68
18.06.2014
Про надання основної та додаткової щорічної відпустки (Котинська ВВ)
69
24.06.2014
Про роботу виконкому міської ради у святковий та неробочі дні 28, 29, 30 червня 2014 (День Конституції України)
70
24.06.2014
Про чергування відповідальних працівників Сіверського МСКП та ПП «Донжилсервіс» у святковий та неробочі дні 28, 29, 30 червня 2014 (День Конституції України)
71
26.06.2014
Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток на 2014 р.
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Додаток  3
 до рішення міської  ради
                                                                                  28.08.2014 № 6/43-  
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
в.о. міського голови про відрядження
                                              за  ІІ-й квартал 2014 року
 
 
 
 
з № 19  по №  29
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про скасування рішення виконавчого
комітету Сіверської міської ради  від
11.06.2014 № 71 «Про затвердження
проектно - кошторисної документації»
 
 
На виконання Подання заступника Артемівського міжрайонного прокурора молодшого радника юстиції Замотаєва В.  від 15.08.2014 № 71-311 вих. 14 «Про усунення порушень вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (додається), керуючись пунктом 15 статті 26, статтею  59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          Скасувати рішення виконавчого комітету Сіверської міської ради 
від 11.06.2014 № 71 «Про затвердження проектно – кошторисної
документації».
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

  Про виведення   зі  складу
 виконавчого комітету Сіверської
 міської радиСіроуса В.Л.
 
 
              Розглянувши пропозицію в.о. міського голови Гатченко С.В. про виведення зі складу виконавчого  комітету Сіверської міської ради
     Сіроуса В. Л. у зв’язку зі зміною місця проживання, враховуючи службову записку керуючого справами виконкому міської ради Поливоди Л.В. з цього питання (додається), керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26, пунктом 2 статті 51 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Вивести зі складу виконавчого комітету Сіверської міської ради
Сіроуса Віктора Леонідовича, начальника Сіверської дільниці Артемівського управління по газопостачанню та газифікації у зв’язку зі зміною місця проживання.
 
         2.  На виконання пункту 1 даного рішення внести до рішення міської ради від 12.11.2010 № 6/1-9 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сіверської міської ради» такі зміни:
 
         - в пункті 10 слова «Сіроус Віктор Леонідович – начальник Сіверської дільниці Артемівського управління по газопостачанню та газифікації» виключити.
 
 
 
 
В.о. міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
28.08.2014
Сіверськ
                6/43 -
 
 

 

 Про введення до персонального
 складу виконавчого  комітету
 Сіверської міської ради
 
 
         Розглянувши пропозицію в. о. міського голови Гатченко С.В.  про   введення до персонального складу виконавчого  комітету Сіверської міської ради Реваки В.О., начальника 89 професійної пожежної частини 8 державного пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з Надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, враховуючи рішення сесії міської ради від 28.08.2014 № ________ «Про виведення зі складу виконавчого  комітету Сіверської міської ради Сіроуса В.Л., службову записку керуючого справами виконкому міської ради Поливоди Л.В. (додається), керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26, пунктом 2 статті 51 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада
 
   ВИРІШИЛА:
 
         1. Ввести до персонального складу виконавчого комітету Сіверської міської ради Реваку Віктора Олександровича, начальника 89 професійної пожежної частини 8 державного пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з Надзвичайних ситуацій України в Донецькій області.
 
            2. На виконання пункту 1 даного рішення внести до рішення міської ради від 12.11.2010 № 6/1-9 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сіверської міської ради» такі зміни:
 
        - в пункті 10 слід читати слова «Ревака Віктор Олександрович - начальник 89 професійної пожежної частини 8 державного пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з Надзвичайних ситуацій України в Донецькій області».
 
 
В.о. міського голови                                                                         С.В. Гатченко
 

 

 

 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...