17.06.2014

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

 Про   встановлення   ставок

 місцевих податків і зборів у

 м. Сіверську

 

 

Згідно з планом діяльності з підготовки проектів  регуляторних актів Сіверської міської ради на 2014 рік, затвердженим рішенням Сіверської міської ради від 29.11.2013 №  6/36 - 537, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 - VI із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 - VI із внесеними  до нього змінами, Закону України  від 11.09.2003 № 1160 - IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, з  метою впорядкування сплати податків та зборів, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Встановити у м. Сіверську розміри ставок місцевих податків і зборів по:

1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

1.1.1.    Для фізичних осіб:

 

а) у розмірі 1 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року - для квартири/квартир , житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

б) у розмірі 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

 

в) у розмірі 1 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року -  для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

 

г) у розмірі 2,7 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких  перевищує 740 кв. метрів.

 

1.1.2.    Для юридичних осіб:

 

а) у розмірі 1 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року — для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

б) у розмірі 2,7 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів та житлових будинків, житлова площа яких  перевищує 500 кв. метрів;

База оподаткування об’єкту житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи-платника зменшується:

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 250 кв. метрів;

 

в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) — на 370 кв. метрів».

 

1.2.          Єдиному податку:

 

1.2.1. Для юридичних осіб, зареєстрованих у м. Сіверську, в розмірах згідно Податкового кодексу України  від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами;

         
         1.2.2. Фіксовану ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих у м. Сіверську, за один календарний місяць залежно від виду діяльності, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного (податкового) року та у відсотках до доходу: 
          
          1.2.2.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10% розміру мінімальної заробітної плати;
          
          1.2.2.2. Для другої групи платників єдиного податку – 18% розміру мінімальної заробітної плати.
          
          1.2.2.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої  та четвертої груп платників єдиного податку у розмірі:
 
          - 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;
 
          - 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;
          
          1.2.2.4.Ставки єдиного податку встановити для платників єдиного податку першої, другої, третьої і четвертої груп у розмірі визначеному пунктами 293.4 - 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.
          
          1.2.2.5. Для п’ятої та шостої груп платників єдиного податку у відсотках до доходу:
 
          - 5 відсотків доходу – уразі сплати податку на додану вартість згідно з податковим  кодексом України;
 
          - 7 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
 

1.3.          Збору за місця для паркування транспортних засобів  - за кожний

день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

 

1.4.  Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

         

1.4.1. З надання платних послуг - з розрахунку на  календарний  місяць в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, незалежно від місцезнаходження пунктів з надання платних послуг та виду платних послуг;

           1.4.2. За провадження торговельної діяльності - з розрахунку на  календарний  місяць в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, незалежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів;

          

1.4.3. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах  в розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, незалежно від місця розташування таких пунктів продажу;

          

1.4.4. За здійснення торгівлі валютними цінностями - на календарний місяць становить  в розмірі 1,2 розміру мінімальної заробітної плати;

 

1.4.5 За здійснення діяльності у сфері розваг – на квартал становить:

 

- для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

 

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

 

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

 

- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

 

1.4.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно;

 

1.4.7. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить в розмірі 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

 

1.5. Туристичного збору - в розмірі 1,0 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

2.Відстеження результативності цього рішення здійснюється відділом економіки та торгівлі виконкому міської ради в терміни:

2.1.Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

2.2.Повторне - через рік з дня набрання ним чинності.

2.3.Періодичне - раз на кожні три роки.

3. Результати відстежень в 5 - денний термін після їх здійснення, розміщуються на сайті Сіверської міської ради.

4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Вважати таким, що втрачають чинність  з 01.01.2015 року рішення Сіверської міської ради від 13.06.2013  №6/29-460 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську» та від 29.11.2013 №6/36-532 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.06.2013 № 6/29 – 460 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську».

 

              6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко). 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

  Про   затвердження    Правил

 благоустрою  міста  Сіверська

 

З метою удосконалення форм і методів роботи по покращенню стану благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші у місті Сіверську, відповідно до Законів України: «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основи містобудування», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності»,   Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України: від 15.06.2006 № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою», від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України, «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», керуючись статями  26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Затвердити Правила благоустрою м. Сіверська (додаються).

 

2.     Встановити, що дане рішення набуває чинності з дати

оприлюднення  його у засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційному веб – сайті  Сіверської міської ради. 

 

3.     Відділу комунального господарства землекористування та екології

виконкому міської ради  (Пшенка) в термін до 01.08.2014 року розробити та винести на розгляд Сіверської міської ради  Положення про громадський контроль у сфері благоустрою  міста  Сіверська. 

 

4.     Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Масюженка В.А.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово - комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                               С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 до рішення міської  ради

 17.06.2014 № 6/42- 

 

 

 ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ  міста СІВЕРСЬКА

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила благоустрою ( далі - Правила) території міста Сіверська  містять загальнообов`язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території міста, організацію упорядкування, охорону об`єктів благоустрою міста, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.2.   Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, регулюють права та обов`язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в місті.

1.3. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил здійснюють :

-         Виконавчі органи Сіверської  міської ради;

-         Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (далі - СМСКП), ПП «Донжилсервіс»;

-         Артемівська районна філія державної установи «Донецький обласний лабораторний центр держепідемслужби України»;

-         Сіверський міський відділ міліції Артемівського МВ (по обслуговуванню м. Артемівська та Артемівського району)  ГУ МВС України в Донецькій області;

-         Державна екологічна інспекція у Донецькій області.

1.4. Правила включають загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких наступає відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.5. Терміни, які вживаються у цих Правилах мають такі значення :

благоустрій міста – стан чистоти, упорядкованості, налагодженості і зручності побуту в місті;

господарюючий суб”єкт – підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку і іншу господарську діяльність на території міста;

приватна територія – частина міської території, що має площі, границі, місце розташування, правовий статус і інші характеристики, враховані в державному земельному кадастрі, що перебуває у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

прилегла територія – територія, що перебуває за межами приватної території і яка включає в себе розташовані в безпосередній близькості до неї:

1) тротуари, об’єкти зовнішнього освітлення та зелені зони на всій дільниці домоволодіння, будинку, спорудження;

2) частини вулиць на всій дільниці приватної території будинку, спорудження, домоволодіння завширшки до проїзної частини вулиці.

3) ділянки домоволодінь, що виходять на проїзди, що примикають до скверів і бульварів ( при цьому вбирання проїзних частин провадиться на всю ширину, а тротуарів – уздовж домоволодінь );

Для житлово – експлуатаційних організацій   також проїзні частини доріг прибудинкової території з покриттям на всій дільниці   території будинку. 

 мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності  ( далі – мала архітектурна форма ) – невелика споруда, що виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

            будівельне сміття - всі відходи, що утворюються в процесі демонтажу, ремонту або будівництва будівель або споруд бита цегла, шматки металу і бетону, уламки штукатурки, дерева, шматки шпалер і старого лінолеуму, залишки лакофарбових матеріалів, старі вікна і двері, шматки гіпсокартону та керамічної плитки і т.д.

 Види малих архітектурних форм :

          тимчасова споруда торговельного, побутового, 
соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення 
підприємницької діяльності 
(далі - ТС) - одноповерхова споруда, що 
виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних 
вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних 
виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без 
улаштування фундаменту.

пересувна мала архітектурна форма – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

 стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, площею до 30 м2, висотою не більш 4м (кіоск, одноповерховий павільйон тощо);

 мала архітектурна форма та елементи зовнішнього благоустрою – урни,   лавки, забори, газонні огородження,     намети, малі спортивні спорудження, елементи дворового благоустрою, щити для   оголошення,   об’єкти зовнішнього освітлення ( опори, світильники ) і інші елементи;

відповідальні посадові особи – керівники і інші посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування;

відходи виробництва і споживання ( ВВС ) – залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів або продуктів, які утворилися в процесі виробництва або споживання, а також товари ( продукція ), що втратили свої споживчі властивості;

тверді побутові відходи ( ТПВ ) – дрібні побутові відходи споживання;

великогабаритне сміття ( ВГС ) – відходи ( побутова техніка, меблі ), завантаження яких, по своїх розмірах і характеру, вимагає додаткових механізмів, машин і т.д.;

 контейнер – стандартна ємкість для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 – 1,0  м3;

бункери – накопичувачі  –   сміттєзбиральний комплекс і комплекс збирання побутових відходів з обсягом  10 м3 і 17 м3;

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення території, збору випадкового сміття в контейнер і утилізація побутових відходів, великогабаритного сміття, зачищення контейнерних майданчиків;

договір на вивіз ТПВ, ВГС, поховання ВВС і на утримання зовнішнього освітлення – письмова угода, яка має юридичну чинність, укладена між замовником і підрядною організацією, що займається вивозом ТПВ, ВГС, ВВС;

навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС на контейнерному майданчику або на будь – якій іншій території, що виникло в результаті самовільного скидання, по обсягу не перевищуюче 1 – 2 м3;

звалище сміття - самовільне скидання або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва й будівництва, іншого сміття, що утворилося в процесі діяльності на площі понад 50 м2 і обсягом понад 30 м2;

підрядна організація – підприємство, що виконує на конкурсній основі спеціальні види робіт та має дозвіл на право  здійснення певних видів робіт;

утримування доріг – комплекс робіт, у результаті яких підтримується транспортно – експлуатаційний стан дороги, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів благоустрою дороги, організація і безпека руху, що відповідають вимогам законів України;

підтоплення – підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах та затоплення дороги, переходів і т.д. від атмосферних опадів,  сніготанення, неякісного укладення асфальту, скидання або витоку води з інженерних  систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення, що перешкоджає руху пішоходів, автотранспорту, міського пасажирського транспорту;

зелені насадження – сукупність парків, садів, скверів, лісопарків, захисних смуг відособлених територій і ділянок, в організації яких домінуючу роль грають елементи озеленення;

елементи озеленення – посадки дерев, чагарників, рослин що в’ються, квітники і газони, які створюються для постійного виростання на ділянках, призначених для озеленення;

ливневки – зливова каналізація, колодязі, інженерні спорудження, призначені для збору зливових вод;

утримування зовнішнього освітлення – комплексні роботи, спрямовані на утримання зовнішнього освітлення в робочому стані, забезпечення комфортних умов руху пішоходів і автотранспорту у нічний час;

безпечний стан – стан який не несе ризику,  будь якої шкоди для життя, здоров’я та майна громадян, а також для навколишнього природного середовища;

власник відходів – виробник відходів, інша фізична або юридична особа, у володінні якого перебувають відходи;

власник побутових відходів – власник об’єкта нерухомості, де здійснюється проживання, житлово – будівельний кооператив, ОСББ, об’єкт підприємницької діяльності, який займається обслуговуванням житлового фонду, власники дач ( садові товариства ), використовуваних як комерційні приміщення квартир.

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ У МІСТІ

 

2.1. Загальні положення

2.1.1. Юридичні і фізичні особи повинні підтримувати чистоту і   порядок на території міста, у тому числі на територіях приватних домоволодінь, утримувати в чистоті, порядку і безпечному стані багатоквартирні житлові будинки і інші об’єкти соціального призначення.

 

2.1.2. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спиляних дерев, листя, снігу, льоду та інше  у невстановлених місцях.

 

2.1.3. Проведення всіх видів земляних, будівельних, монтажних робіт, установка малих архітектурних форм,  тимчасових споруд для підприємницької діяльності, гаражів, опір, проведення будь – яких змін у квартирах житлового фонду ( перепланування, змін газового обладнання, електрообладнання ), яких – не будь змін у балконах, лоджіях повинне провадитися у встановленому порядку і при наявності відповідного дозволу.

 

2.1.4. Власники гаражів, розташованих на прибудинковій території міста, зобов’язані утримувати дані об’єкти  в чистоті і порядку, здійснювати їхнє фарбування і прибирання та покіс трави на прилеглій території.

 

2.1.5. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фасадах, споруд, житлових будинків, повинні утримуватися в справному стані суб’єктами господарювання.

 

2.1.6. Зміна плакатів на рекламних конструкціях, заміна обладнання зовнішнього освітлення та електропостачання повинна провадитися без заїзду автотранспорту на газони.

 

2.1.7. Установка дорожніх знаків повинна узгоджуватись з ВДАІ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області.

 

2.1.8. Утримування і догляд за дорожніми знаками, проведення розмітки на магістральних дорогах здійснюються ВДАІ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області та  СМСКП.

 

2.1.9. Суб’єкти господарювання зобов’язані укладати договори із спеціалізованими підприємствами на санітарне очищення власних і прилеглих територій та збирання і вивіз ТПВ із спеціалізованими підприємствами.

 

2.1.10. Власники приватних домобудівель зобов’язані укладати договори на  вивіз ТПВ із спеціалізованими підприємствами.

Створення несанкціонованих смітників забороняється.

 

2.1.11. Громадяни не повинні допускати псування міського транспорту, зупинок, лавок, урн, скульптур, огороджень та устаткування пляжів, парків, скверів і ін.

 

2.1.12. Торгівля з рук, з машин або іншим способом може здійснюватися тільки в спеціально встановлених для цього місцях.

Торгівля  в місцях масового відпочинку або в відведених місцях при проведенні загальноміських заходів здійснюється за узгодженням з виконавчими органами Сіверської  міської ради.

 

2.1.13. Роботи із прокладки телефонних, телевізійних і інших кабелів по фасадах і тильних частинах будинків, встановлення обладнання кабельного телебачення, мережі Інтернету, на дахах будинків житлового фонду відбувається після узгодження із власниками житлового фонду.

 

2.1.14. З метою забезпечення чистоти, порядку та безпеки в місті забороняється :

- самовільно встановлювати гаражі, кіоски, павільйони, тимчасові споруди, малі архітектурні форми, елементи зовнішньої реклами;

- загороджувати пожежні проїзди на територіях, що прилягають до житлових будинків;

- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обріз дерев на вулицях, площах, скверах, бульварах, квітниках і у дворах підприємств, установ, організацій і приватних домоволодінь і т.д., а також спалювати сміття в контейнерах;

- використовувати під городи вільні земельні ділянки;

- провадити посадку овочів всіх видів на газонах вулиць, самовільно висаджувати дерева, кущі, улаштовувати газони,   на міській території ( за винятком територій приватних домоволодінь ), якщо це не передбачено проектом благоустрою й не суперечить нормам і Правилам;

- згрібати листя до окоренкової частини дерев, чагарників;

- провадити висадку дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно – кабельних споруджень;

- мити проїзну частину дороги шляхом вимивання сміття на тротуари, газони, зупинні площадки;

-   виливати помиї, побутові та виробничі відходи на території дворів   і вулиць, користуватися поглинаючими отруйними речовинами, закапувати нечистоти у землю;

- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїзну частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

- скидати у водойоми побутові і виробничі відходи, що забруднюють воду;

- вивозити з будівництва будівельне сміття і грунт у які б то не було місця, крім спеціально відведених для цієї мети;

- утеплювати водопровідні стовпчики і крани матеріалами, підверженними  гниттю;

- звалювати пісок, глину і інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях прилеглих до будинків, що належить громадянам на праві особистої власності;

- виставляти та складувати тару, запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів, об’єктів  торгівлі і обслуговування населення та в інших  невстановлених місцях;

- залишати неприбраною територію на вулицях, у парках, скверах і інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів  та  іншого торговельного встаткування;

- розклеювати афіші, оголошення і іншу інформацію, здійснювати написи, малюнки на павільйонах, стінках будинків, споруджень, опорах зовнішнього освітлення, деревах, тротуарах, дорогах і інших об’єктах, не призначених для цих цілей;

- скидати сміття на проїзну частину вулиць, у колодязі зливової каналізації, теплові камери і вентиляційні колодязі;

- рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів безпеки, що запобігають забрудненню вулиць;

- викидати сміття у парках, скверах, на вулицях міста, з балконів, лоджій,   вікон будинків, а також захаращувати балкони різними предметами побуту;

- заправляти, ремонтувати, мити автотранспортні засоби, машини і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах водоймах і в інших не відведених для цього місцях;

- рух автомототранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста.

- будівництво місцевої каналізації без згоди відповідних органів;

- скидати ливневі води з каналізації житлових будинків у зливну каналізацію;

- підключати виробничі і побутові мережі до міського водопроводу і каналізації без відповідного дозволу балансоутримувача;

- переміщати існуючі комунікаційні спорудження без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж;

- улаштовувати приміщення для утримування свійських тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садків, шкіл і інших об’єктів права власності;

- випускати тварин, курей на вулицю і територію   парків, скверів, бульварів;

- розміщувати свійських тварин у підвалах, на балконах, лоджіях і у дворах будинків, що мають два і більше поверхи;

- встановлювати балони із скрапленим газом в культурно – видовищних, спортивних, торгових та інших приміщеннях з масовим перебуванням людей;

- складати у контейнери для збору твердих побутових відходів (ТПВ ) : листя, будсміття, великогабаритне сміття ( ВГС ), а також палити сміття в контейнерах, заливати контейнера рідиною;

- мешканцям приватного сектору   складати тверді побутові відходи в контейнери, встановлені в комунальному житловому фонді міста ( у дворах багатоквартирних будинків).

 

2.1.15. Правила утримання собак та котів у  місті:

 

Підприємства, установи, організації і громадяни - власники собак,  котів і  зобов'язані  суворо  дотримуватися санітарно-гігієнічних   норм   і  правил  їх  утримання  при  умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.

Власникам собак та котів дозволяється тримати:

     -  собак  і  котів  - у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;

     - у  квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише при згоді всіх жильців квартири;

    - собак   у   населених  пунктах  -  у  вільному  вигулі  на ізольованій,  добре   обгородженій   території   (в   ізольованому приміщенні), на прив'язі або без неї;

    -  собак  на  підприємствах,  в установах і організаціях для охорони - на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах або в розплідниках.

         Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак при отарах і гуртах тварин, при оперативному використанні спеціальними організаціями,  собак спеціального призначення,  а також собак підчас муштри, на полюванні, на учбово - дресирувальних майданчиках.

         Підприємствам  і  організаціям  утримання  собак  і   котів допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.

         Власники собак та котів зобов'язані:

  -  щороку доставляти собак,  а у випадках,  коли  ветеринарна служба  визнає  за  необхідне,  -  також  і  котів,  у ветеринарну установу    для    огляду,    імунізації     проти     сказу   і лікувально-профілактичних обробок;

  -  тримати  сторожових  собак  на  прив'язі  і спускати їх з прив'язі  лише  в закритих дворах, що виключають можливість втечі;

   -  не  допускати,  щоб  собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин;

             -   регулювати приплід собак і котів;

           -   про  захворювання  собаки чи кота  негайно повідомляти ветеринарну установу.

Власникам собак і котів дозволяється:

            -  виводити  собак з жилих та ізольованих приміщень,  а також ізольованих  територій  в  загальні  двори  або   на   вулицю   (з обов'язковим  забезпеченням  безпеки  людей)  тільки  на короткому повідку і в наморднику,  крім  собак  дрібних  порід;

  -  перевозити  собак  і  котів  усіма   видами   громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

          -  вигулювати  собак  на  пустирях,  задніх  дворах і в інших місцях,  спеціально відведених для цієї мети  житлово-комунальними організаціями  або  виконавчими  комітетами  Сіверської  міської ради.

Забороняється:

    - тримати собак, котів незареєстрованими;

    - продавати собак,  котів у  невстановлених місцях;

    - тримати собак і котів  у  місцях  загального  користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах тощо);

    - приводити собак і котів у приміщення  магазинів,  їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;

     - купувати,  продавати,  а  також  перевозити  всіма  видами транспорту  собак  в  інші  населені  пункти   без   ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;

     - жорстоко поводитись з собаками, котами, залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;

    - викидати трупи собак,  котів або закопувати їх у землю.

 

2.2. Розміщення, утримання і ремонт елементів зовнішнього благоустрою та малих архітектурних форм

для   підприємницької діяльності

         2.2.1. Розміщення і установка елементів зовнішнього благоустрою, тимчасових споруд, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності,  незалежно від їхнього розміру і належності, установка декоративного підсвітлення будинків і пам’ятників, опорних стовпів допускається з дозволу виконавчих органів Сіверської  міської ради.

         2.2.2. Розміщення кіосків, павільйонів, літніх кафе, павільйонів, тимчасових споруд на зупинках транспорту та інших малих архітектурних форм, що вимагають оформлення власності провадиться за рішенням  Сіверської  міської ради відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту.

         2.2.3. Розміщення елементів зовнішньої реклами ( об’ємних, фасадних і ін.) провадиться відповідно до діючого законодавства України.

         2.2.4. Господарюючі суб’єкти зобов’язані тримати в зразковому порядку та безпечному стані тимчасові споруди і малі архітектурні форми, постійно провадити їхній поточний ремонт і фарбування, відповідно до затвердженого проекту або паспорту зовнішньої обробки (фарбування).

         2.2.5. Фарбування малих архітектурних форм, тимчасових споруд  для підприємницької діяльності та елементів зовнішнього благоустрою повинне провадитися не менш одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

         2.2.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинне провадитися не рідше одного разу на рік.

         2.2.7. Власники малих архітектурних форм, тимчасових споруд для підприємницької діяльності зобов’язані :

         -  проводити збирання власної й прилеглої територій у міру забруднення, але не рідше одного разу в день;

- установити урни і проводити їхнє очищення в міру забруднення, але не рідше одного разу на  день;

         - укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз ТПВ;

         - придбати або взяти в оренду та встановити в необхідній кількості сміттєві контейнери, у разі відсутності стаціонарних туалетів  – встановити  біотуалети і проводити їх обслуговування.

проводити чищення скла і вітрин не рідше одного разу у два тижні в літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більше інтенсивного забруднення – у міру необхідності;

          

2.3. Утримання фасадів і покрівель

 

                2.3.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких перебувають будинки і спорудження, зобов’язані:

- забезпечити своєчасне провадження робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів, а також ремонту їхніх окремих елементів ( покрівель, балконів, лоджій, водозливних труб та інше);

- підтримувати в чистоті і у безпечному стані, розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки;

- вживати заходи щодо встановлення тимчасових огорож небезпечних зон при загрозі здоров’ю та життю людей у разі можливості обрушення елементів будинків, споруджень.

2.3.2. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки крім того – покажчиками номерів під’їздів і квартир, які повинні втримуватися в чистоті і належному стані.

         2.3.3. У зимовий період власниками і балансоутримувачами будинків, повинне бути організоване своєчасне очищення покрівель від снігу і бурульок.

         2.3.4. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від бурульок повинне провадитися негайно в міру їхнього утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках, що забезпечить безпеку руху пішоходів. Очищення дахів будинків провадиться в денний час доби.

         2.3.5. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

                           

2.4. Організація прибирання території міста

 

2.4.1. Прибиральні роботи в місті проводяться відповідно до вимог дійсних Правил.

Організація прибирання території покладається на підприємства, установи, організації,  їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватних підприємців, що здійснюють підприємницьку і іншу господарську діяльність на території міста згідно з закріпленими за ними територіями.

         2.4.2. Визначення меж прибирання територій між організаціями, підприємствами, установами, орендарями здійснюється виконкомом Сіверської міської ради на підставі прийнятого рішення (з урахуванням договорів землекористування і прилеглих територій ).

         2.4.3. Прибирання територій центральних вулиць, доріг проводиться у робочі дні (крім вихідних).

Прибудинкова територія згідно з графіком.

Прибирання місць масового перебування людей – підходи до залізничного вокзалу, території ринку, магазинів, кіосків та інше здійснюється протягом усього робочого часу.

2.4.4. Прибирання і утримування проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць, мостів, шляхопроводів, здійснюють підприємства, на балансі яких перебувають дорожні покриття або зазначені об’єкти.

2.4.5. Механізоване прибирання проїзної частини вулиць, площ у літню пору проводиться планово за узгодженням з виконкомом Сіверської  міської ради і у межах виділених лімітів підприємствами, з якими укладені відповідні договори.

2.4.6. Ручне прибирання доріг протягом усього року здійснюється спеціалізованими підприємствами відповідно до договорів, згідно обсягам і графікам, погодженим з виконавчими органами Сіверської  міської ради, а також підприємствами і організаціями.

2.4.7. Прибирання вулиць,   водоохоронних зон, мостів, тротуарів, парків, скверів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними ділянками, неогороджених санітарно – захисних зон  проводиться підприємствами, організаціями, установами,   комунальними підприємствами,  орендарями і забудовниками будь – якої форми власності, у веденні яких вони перебувають або за ким вони закріплені, у межах 15 метрів прилеглої території.

2.4.8. Всі власники тимчасових споруд, малих архітектурних форм для впровадження підприємницької діяльності, магазинів, елементів зовнішньої реклами, торгівельних рядів  зобов’язані проводити прибирання не тільки біля своїх споруджень, але прибирати прилеглу територію в радіусі до 15 м з облаштуванням   газонів, створенням квітників,  а при розташуванні об’єкта фасадом на вулицю провадити прибирання до проїзної частини вулиці.

 При наявності  природних меж ( водойми, дороги, стіни і інше ) прибирання проводиться до цих меж.

2.4.9. Підприємства, організації, установи,   комунальні підприємства,  орендарі і забудовники будь – якої форми власності, а також власники приватних житлових будинків зобов’язані прибирати прилеглі території.

2.4.10. Вважати відповідальними за утримування в чистоті та безпечному стані міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку :

керівника Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства -- на території парків, скверів, майданчиків,   доріг, тротуарів, міських цвинтарів і інших зелених зон, і прилеглих до них територій з урахуванням закріпленої території;

- керівника ПП «Донжилсервіс» - на ділянках житлових будинків міської ради, відомств, прибудинкових територій, а також прилеглих до них вулиць, тротуарів і газонів з урахуванням закріпленої території;

- керівників або відповідальних інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, навчальних закладів  -  на ділянках підприємств, установ, організацій і прилеглих до них територіях ;

власників будинків – на території домоволодінь, що належать громадянам на праві приватної власності й прилеглих до них ділянок, тротуарів до проїзної частини вулиці або природних меж (за їх наявністю);

організації, у веденні яких вони перебувають -  території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що перебувають у межах міста;

 

підприємства, організації, відомства, у веденні яких вони перебувають, а також підприємства, закріплені рішенням виконкому - на водоймах, а також територіях берегових смуг і водоохоронних зон;

  відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради - на територіях, не освоєних під забудову, або що звільнилися після знесення аварійних будівель;

  - керівників підприємств, власників земельних ділянок, організації, у чиєму веденні перебувають ці земельні ділянки - на територіях, відведених під забудову;

- керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності - на територіях прилеглих до малих архітектурних форм для підприємницької діяльності відповідно до паспорту прив’язки тимчасової споруди;

- власників, балансоутримувачів, організації, що експлуатують   об’єкти - на територіях   паркувань, автостоянок, гаражів, прилеглих до обєктів та закріплених за ними;

  балансоутримувачів   об’єктів - на територіях в’їздів і виїздів АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їздів до них;

рекламодавців - на територіях прилеглих до окремо встановлених об’єктів зовнішньої реклами; 

-  підприємства, затверджені рішенням виконкому міської ради -  на зупинках міського транспорту;

електропостачальні організації - на територіях прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій (пунктів), опор;

підприємства, що є постачальниками газу  - на територіях, прилеглих до газорозподільних пунктів  та мереж газопостачання;  

підприємства, що є постачальниками теплової енергії - на територіях, прилеглих до котельних, теплових пунктів, мереж теплопостачання та комунікаційних колодязів.

власників  водоводів та мереж водовідведення  - на територіях санітарно – захисних зон   водоводів та каналізаційних мереж, комунікаційних колодязів.

2.4.11. Прибирання і очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і ливневої каналізації, дощеприємників, що перебувають на балансі   або у власності підприємств  провадяться цим підприємством; у дворах житлових будинків – житловими організаціями.

2.4.12. Відповідальність за стан оглядових і дощеприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних грат, люків і водостоків   покладається на підприємство, у віданні яких вони знаходяться.

 Видалення відходів з ливневої каналізації, оглядових  і дощеприємних колодязів проводиться підприємствами, що експлуатують ці спорудження, у міру необхідності з негайним їхнім вивозом у спеціально відведені місця.

 

2.4.13. Будівельні і інші організації при виконанні будівельних, ремонтно – будівельних робіт, зобов’язані прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях   будівельний матеріал і будівельне сміття.

Місця виконання будівельно – монтажних та ремонтно – будівельних робіт повинні бути огороджені згідно встановленим вимогам.

2.4.14. Власник відходів не має права укладати договір про поводження з відходами або передавати відходи особі, що не має дозволу на право поводження з відходами.

2.4.15. Користувач територій, підприємства по користуванню і обслуговуванню нерухомості і власники відходів – юридичні особи,  зобов’язані інформувати мешканців будівель або працівників своїх підприємств про діючу у місті систему поводження з  відходами й вимоги дійсних Правил :

- видалення відходів, вивезених у непризначене для цих цілей місце ( навколишнє середовище),  і ліквідацію викликаного ними забруднення навколишнього середовища здійснює особа, яка незаконно вивезла відходи в навколишнє середовище (надалі Забруднювач), за свій рахунок на підставі припису Артемівської районної філії державної установи «Донецької обласної лабораторії центра держепідемслужби України», відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому  міської ради, СМСКП  та інших відповідних організацій;

 - у випадку невиконання Забруднювачем цих обов’язків, видалення відходів і викликаного ними забруднення організовує Власник або Користувач території забрудненого об’єкта нерухомості за рахунок Забруднювача.

Якщо Забруднювача встановити неможливо, то Власник або Користувач забрудненого об’єкта нерухомості організує ліквідацію забруднення і його наслідків за свій рахунок;

- якщо Забруднювача, Власника або Користувача території забрудненого об’єкта нерухомості встановити не представляється можливим, то ліквідацію забруднення й викликаних ним наслідків організовує спеціалізоване підприємство, що здійснює вивіз відходів з даної території, за рахунок місцевого бюджету.

 

2.5. Прибирання міських територій у зимовий період

 

2.5.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил.

2.5.2. Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 31 березня. У випадку різкої зміни погодних умов, строки початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися виконавчими органами Сіверської  міської ради.

 

2.5.3. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період провадиться балансоутримувачем техніки у термін до 1 листопада поточного року.

Організації, відповідальні за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

2.5.4. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах і інших зелених зонах допускається  складування снігу, що не містить хімічних реагентів, вздовж чищених доріг, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку поталих вод.

2.5.5. Малі архітектурні форми, а також територія перед  ними і по обидва боки, підходи до них повинні бути очищені від снігу (підприємствами, організаціями, установами,   комунальними підприємствами,  орендарями і забудовниками будь – якої форми власності, у веденні яких вони перебувають або за ким вони закріплені).

2.5.6. Технологія і режими проводження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів та прибудинкових територій повинні забезпечувати безперешкодний та безпечний рух транспортних засобів і пішоходів незалежно від погодних умов.

2.5.7. Обробка проїзної частини міських доріг, зупинок пасажирського транспорту, території прилеглої до установ, закладів, підприємств, території  перед   магазинами, елементами зовнішньої реклами, торгівельними рядами протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду та  виникнення ожеледі.

2.5.8. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїздної частини підйомів, спусків доріг, естакад, мостових споруджень проводиться підприємством балансоутримувачем доріг.

2.5.9. Всі машини для розподілу протиожеледних матеріалів, що перебувають у цілодобовому чергуванні, закріплюються за певними вулицями й проїздами ( маршрутні графіки роботи ); копія маршрутного графіка видається водієві разом зі шляховим аркушем.

 

2.5.10. Забороняється :

 

- переміщати на проїзну частину доріг та вулиць сніг, який зчищається  з пішохідних доріжок, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

-         перекидати і складувати забруднений і засолений сніг, а також відколи льоду на газони, квітники і інші зелені насадження.

До  операцій зимового прибирання вулиць належать :

-         згрібання і підмітання снігу;

-         обробка проїзної частини доріг протиожеледнимиматеріалами;

-         сколювання льоду і видалення  сніжно – крижаних утворень.

 

2.5.11. Механізоване очищення проїзної частини повинне починатися при висоті пухкого снігу на дорожньому полотні 2,5 – 3 см, що відповідає 5 см свіжовипавшого не ущільненого снігу

2.5.12. У першу чергу очищаються і обробляються найнебезпечніші і відповідальні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту.

2.5.13. Згрібання снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, під’їздів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне згрібання проводиться по закінченню першочергового.

2.5.14. При залитті доріг і тротуарів у зимовий період і утворенні ожеледі  в результаті теч відповідальність за очищення доріг і тротуарів від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких перебувають комунікаційні мережі.

2.5.15. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу. У разі необхідності проводиться обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.

2.5.16. Сніг, очищений з дворових територій і внутріквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, що не перешкоджають вільному проїзду транспорту і руху пішоходів.

Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрідворових територіях повинне передбачати відвід поталих вод.

 

2.6. Санітарне утримання і організація санітарного очищення міста

 

         2.6.1. Господарюючі суб’єкти, що здійснюють свою діяльність на території міста, власники приватних домоволодінь зобов’язані укласти договірна вивіз ТПВ і відходів, що підлягають похованню, зі спеціалізованим підприємством   відповідно до затверджених середньорічних норм їхнього накоплення.

         Вивіз рідких нечистот за   заявою   житлових організацій, домовласників, підприємств соціально – культурного напрямку провадиться спеціалізованим підприємством, що здійснює послуги з водопостачання та водовідведення на території міста, по мірі необхідності.

         Мешканці комунального житлового сектора (квартиронаймачі) зобов’язані укласти договори на вивіз твердих побутових відходів з  спеціалізованим підприємством та вносити у встановленому порядку плату за користування послугами підприємства, що займається збором, зберіганням, перевезенням, знешкодженням і похованням відходів.

         Відмова від виконання дійсної вимог розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання і тягне цивільно – правову і адміністративну відповідальність.

 

         2.6.2. Відповідальність за збір ТПВ у контейнери, прибирання контейнерних майданчиків та їхнє утримування покладається на спеціалізовані підприємства.

По інших територіях, що перебувають в оренді, володінні, користуванні – на підприємства, організації, відомства та  інші суб’єкти господарювання.

2.6.3. Підприємства, що здійснюють збір та вивіз ТПВ  зобов’язані :

-         не допускати переповнення контейнерів - накопичувачів ТПВ;

-          утримувати в порядку під’їзні колії до контейнерних майданчиків ( у зимовий час очищати від снігу й робити посипання матеріалом з метою запобігання пробуксовки автомобілів ).

2.6.4. З метою попередження забруднення, комунальні установи та організації, підприємства, організації всіх форм власності, що торгують встановлюють на вулицях, площах, громадських місцях, біля входу і виходу в торговельні об’єкти урни.

Очищення урн вздовж вулиць, скверів, у парках, на вокзалі, ринках, у місцях масового відпочинку, на зупинках міського пасажирського транспорту провадиться балансоутримувачами, власниками в міру їхнього заповнення, але не рідше одного разу в день. Фарбування урн здійснюється балансоутримувачами один раз на рік, а також у міру необхідності, у тому числі по приписах.

 2.6.5. Збір і тимчасове зберігання відходів виробництва промислових підприємств, що утворяться в результаті господарської діяльності, здійснюється силами цих підприємств на спеціально обладнані для цієї мети місцях.

Дозволи на розміщення відходів і час їхнього зберігання в обов’язковому порядку узгоджуються з виконкомом міської ради.

Складування відходів на території підприємства поза спеціально відведених місць   забороняється.

Тимчасове складування рослинного ґрунту дозволяється виконкомом міської ради на спеціально відведених ділянках.

2.6.6. Комунальні підприємства  та суб’єкти господарювання, що мають на балансі житловий фонд,  зобов’язані :

- вимагати від мешканців, власників свійських тварин, проведення своєчасних щеплень тварин проти сказу, дотримання правил утримування собак і кішок, вживати заходи громадського впливу за їхні порушення;

- утримувати  підвали, горища, віконні прорізи житлових будинків, інші підсобні приміщення закритими або обладнати їх сітками для попередження проникнення тварин;

- провадити оплату вивозу відходів відповідно до фактичного нагромадження і вивезеного обсягу за договірною ціною

2.6.7. Домовласники індивідуальних будинків зобов’язані:

- провадити оплату вивозу відходів відповідно до фактичного нагромадження і вивезеного обсягу за договірною ціною.

 

2.6.8. Власники відходів повинні мати або орендувати в достатній кількості контейнери для відходів, або використати на підставі договору про обіг з відходами, загальні контейнери.

Контейнери для відходів і місця збору відходів повинні відповідати вимогам Правил.

2.6.9. Якщо, відходи що утворилися на об’єкті нерухомості або на земельній ділянці не входять до складу твердих побутових відходів,  такі як будсміття, листя, великогабаритні матеріали й не підлягають організованому вивозу ТПВ, то їхній вивіз організовує власник відходів, підприємство по управлінню або обслуговуванню нерухомості або користувач території відповідно до вимог Правил.

2.6.10. Власник побутових відходів вважається таким, що приєднався  до організованого в районі його місця проживання або діяльності вивозу відходів незалежно від того, чи уклав він договір на вивіз відходів з перевізником відходів чи ні.

        

2.7. Вивіз твердих побутових відходів ( ТПВ ), великогабаритного сміття ( ВГС ) і відходів виробництва і споживання ( ВВС )

 

         2.7.1. Вивіз ТПВ і ВГС провадять спеціалізовані підприємства, які відповідно до укладених договорів зобов’язані:

- розділити   територію міста  на сектори, останні – на ділянки відповідно до норм нагромадження побутового сміття, закріпити за кожною ділянкою певний вид транспорту, скласти графік його роботи, що повинен узгоджуватися із санітарно – епідеміологічною станцією і відділом комунального господарства, землекористування та екології  Сіверської   міської ради;

- вивозити побутові відходи згідно з укладеними договорами, регулярно, відповідно до фактичного нагромадження;

- здійснювати систематичний контроль за роботою екіпажів на лінії, за виконанням графіка роботи, виявляти і усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів;

- проводити систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму та вимагати безумовне його виконання.

         2.7.2. Відповідальність за технічний і санітарний стан, капітальний ремонт громадських туалетів, що перебувають у комунальній власності міста, покладається на підприємства, з якими укладений договір у встановленому порядку.

Туалети, що перебувають у власності підприємств і інших юридичних і  фізичних осіб – на керівників цих підприємств або власників туалетів.

         2.7.3. Вилов і знищення бродячих собак і кішок, збирання трупів полеглих і виловлених тварин, знищення собак і кішок у вогнищах сказу за вказівкою ветеринарного нагляду провадить підприємство, з яким у встановленому порядку укладений договір.

         2.7.4. Вивіз і поховання промислових відходів на звалищі промвідходів здійснюють спеціалізовані підприємства на підставі укладених договорів із замовниками.

Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів при їхньому перевезенні.

2.7.5. Контейнери ТПВ – повинні відповідати санітарно – технічним нормам і розміщуватися ( встановлюватися ) на спеціально обладнаних майданчиках.

Кількість майданчиків, контейнерів на них повинна відповідати затвердженим виконкомом нормам нагромадження ТПВ і ВГС.

2.7.6. Забороняється встановлювати контейнери і бункери – накопичувачі на проїзній частині доріг, тротуарах, газонах, у прохідних арках будинків.

2.7.7. Майданчики для розміщення контейнерів для збору ТВП повинні бути з асфальтовим або бетонним покриттям, ухилом у бік проїзної частини і зручним під’їздом спецавтотранспорту.

2.7.8. Контейнерні майданчики, як правило, повинні бути віддалені  від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків і від місць відпочинку населення на відстані не більше 100 м.

2.7.9. Контейнерні майданчики і місця розміщення повинні   постійно очищатися від побутового і великогабаритного сміття, утримуватися в чистоті і порядку власниками будинків і територій.

2.7.10. Контейнери повинні бути в технічно справному стані, пофарбовані і мати маркування із вказівкою назви власника.

2.7.11. Контейнери і майданчики під ними повинні не рідше одного разу в 10 днів, окрім зимового періоду, промиватися і оброблятися дезінфікуючими засобами  їх власниками.

2.7.12. Керівники житлових організацій, підприємств і установ, навчальних закладів, підприємств торгівлі і громадського харчування, медичних, дитячих  установ і інших підприємств зобов’язані укладати договір з підприємствами, які мають право на проведення робіт щодо боротьби з комахами і гризунами.

2.7.13. Керівники підприємств, організацій будь – якої форми власності, домовласники індивідуальних будинків зобов’язані підтримувати необхідний рівень чистоти на території міста, у тому числі вчасно видаляти утворені  в них ТПВ і ВВС.

2.7.14. Власники об’єктів, що вводяться знову в експлуатацію, зобов’язані укласти договір на вивіз з спеціалізованими підприємствами.

2.7.15. Плата за вивіз проводиться по затвердженим, у встановленому порядку тарифам і нормам у строки, відповідно до договору.

2.7.17. Вивіз твердих побутових відходів  може провадитися власним спеціалізованим транспортом на діючі полігони по збору відходів, із придбанням відповідних талонів у спеціалізованого підприємства.

2.7.18. Відповідальність за обіг з будівельними відходами відповідно до  вимог дійсних Правил несе власник відходів.

Власником будівельних відходів є власник будівлі, якщо договір між ним і виконуючим ремонт, знесення або реставрацію будівлі юридичною або фізичною особою не передбачає інше, або інша особа, у розпорядженні якої перебувають ці відходи.

Будівельні матеріали не повинні передаватися для вивозу, видалення або повторного використання особі, що не має відповідного, пов’язаного з відходами дозволу, або не зареєстрованого як перевізник відходів.

При передачі небезпечних будівельних відходів, крім дозволу, пов’язаного з відходами, необхідно додатково мати ліцензію на обіг з небезпечними відходами.

 

3. РОЗВИТОК,  УТРИМУВАННЯ І ОХОРОНА

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ

3.1. Загальні положення

         3.1.1. Всі зелені насадження на землях як громадського, так і відомчого користування утворюють недоторканий міський зелений фонд міста, крім Держлісфонду.

3.1.2. На підставі Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” всі зелені насадження підлягають державній охороні.

 За самовільне знищення і ушкодження зелених насаджень керівники організацій, підприємств, установ,  кооперативів і інших структур, незалежно від форм власності, а також фізичні особи, безпосередньо винні в заподіянні збитку зеленим насадженням, залучаються до відповідальності у встановленому порядку зі стягненням з них заподіяного збитку.

         3.1.3. Землекористувачі і всі організації, підприємства, установи, кооперативи, юридичні особи незалежно від форм власності зобов’язані проводити ефективні заходи по підвищенню родючості ґрунту, не допускати забруднення зелених насаджень відходами, сміттям, заболочування, заростання бур’янами і поросллю.

         3.1.4. Будівельні і інші організації, що здійснюють промислове або інше будівництво, пов’язане з порушенням ґрунтового покриву, зобов’язані знімати і зберігати родючу верству ґрунту для його використання в зеленому будівництві.

         3.1.5. Дійсні вимоги є обов’язковими до виконання керівниками всіх підприємств, організацій, установ, кооперативів незалежно від форм власності, фізичних осіб, а також організацій, громадян, що займаються проектуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом, утримуванням всіх видів зелених насаджень, розташованих на території міста.

3.2. Відповідальність за охорону зеленого фонду

         3.2.1. Відповідальність за збереження зелених насаджень протягом усього року, за виконання санітарного мінімуму по боротьбі зі шкідниками і хворобами, у тому числі і за збирання сухостою, вирізки сухих і поломаних суків, замазку ран, ошмигів на деревах несуть власники – керівники підприємств, організацій, установ, кооперативів, фізичні особи, а також окремі громадяни, власники індивідуальних житлових будинків.

         3.2.2. Державний контроль і нагляд за виконанням дійсних вимог здійснює виконком міської ради,  відділ екологічного контролю природних ресурсів Торецького  регіону Державної екологічної інспекції  у Донецькій області.

         3.2.3. Постійний оперативний контроль за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення обліку, планування озеленення і благоустрій здійснює відділ комунального господарства і відділ архітектури та містобудування Сіверської   міської ради.

                   3.2.4. Всі власники зелених насаджень зобов’язані мати паспорт на кожний зелений об’єкт, згідно з наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству Наказами Мінбуду України: “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України ” від 10.04.2006 № 105.

         3.2.5. У відповідності з чинним законодавством, всі суб’єкти господарювання зобов’язані:

- забезпечувати повне збереження і кваліфікований догляд, полив існуючих зелених насаджень, а також вживати заходи щодо розширення площі озеленення;

- нові посадки дерев, чагарників, троянд, квітників, посів газонів провадять і забезпечують організації, підприємства, всі юридичні і фізичні особи, що є користувачами, власниками або орендарями землі при дотриманні агротехнічних заходів і погоджень із відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради та з спеціалізованим підприємством зеленого будівництва;

- видалення і пересадження дерев, чагарників, квітників і інших видів зелених насаджень, зміна планування, реконструкції та ремонтні роботи можна провадити при наявності ордера на виробництво цих робіт, виданого відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради;

- вирубка сухостою проводиться силами власника зелених насаджень після отримання ордера або згоди наданих виконкомом міської ради;

3.2.6. За самовільне псування, збиток і знищення зелених насаджень керівники, фізичні особи й окремі громадяни, безпосередньо винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, залучаються до відповідальності й відшкодовують збиток у встановленому законодавством порядку.

3.2.7. Працівники комунальних служб, керівники підприємств, установ  і організацій, фізичні особи - приватні підприємці, громадяни, які мешкають в будинках приватного сектору в літню пору зобов’язані провадити знищення карантинних рослин та покіс бур’янистих трав, а в осінній період збір і компостування листя.

3.3. Організація прибирання, утримування і експлуатація зелених насаджень

3.3.1. Виконання заходів щодо розвитку і утримування зеленого господарства міста покладається на виконком Сіверської  міської ради.

3.3.2. Безпосереднє керування зеленим господарством міста покладається на відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, який  зобов’язаний:

- контролювати стан експлуатації і утримування об’єктів зеленого господарства незалежно від форм власності, відомчого підпорядкування на території міста;

- здійснювати розробку перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

- здійснювати обстеження зелених насаджень і вживати заходи щодо поліпшення їх стану, або видалення сухостійних, ушкоджених, захворілих дерев і чагарників;

-         провадити перевірки правильності вирубки зелених насаджень;

-         контролювати виконання озеленювальних робіт при будівництві.

3.3.3. Підприємства можуть здійснювати догляд за зеленими насадженнями на основі договорів з іншими спеціалізованими підприємствами.

3.3.4. Підприємства, організації, установи, незалежно від форм власності, а також фізичні особи, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані :

-  при виконанні будівельних і ремонтних робіт обгороджувати дерева, а коріння – настилами на лагах;

-  при проведенні мощень і асфальтуванні проїздів залишати навколо дерев і чагарників вільні простори;

-         при виробництві грабарств не допускати оголення коріння і засипання кореневої шийки дерев;

- у садах, скверах, парках забороняється без узгодження з підприємством зеленого будівництва відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, ділянки під вантажно – розвантажувальні роботи.

На території зелених насаджень забороняється:

-         складування будівельних, паливно – мастильних і інших матеріалів;

-         стоянка транспортних засобів, велосипедів і інших механізмів;

-         самовільна висадка дерев, чагарників, устрій городів;

-         устрій звалищ сміття, забрудненого снігу, льоду;

-         розпалення багать;

-         здійснення діяльності по видобутку з дерев соку, смоли;

-         виконання написів, надрізів, забивання цвяхів, нанесення інших механічних ушкоджень.

При проведенні робіт підкопом у зоні кореневої системи дерев і чагарників роботи провадити нижче кореневої системи на 1,5 – 2 м.

Власники будівель на території зелених насаджень, організації, що торгують, а також фізичні особи, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані все своє майно і будівлі вчасно ремонтувати і тримати в справному стані, не залишати на зелених насадженнях після закінчення торгівлі сміття, бруд, контейнери і інші приналежності до торгівлі.

3.3.6. Закріпити і вважати відповідальними:

- Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство, ПП «Дожилсервіс» - за території міських цвинтарів, утримування в чистоті об’єктів благоустрою, відповідно до рішення виконкому міської ради, зобов’язані забезпечувати чистоту і порядок, своєчасний догляд за зеленими насадженнями, що перебувають на їхньому балансі: ремонт і посів газонів, висадку дерев, чагарників, троянд, квітників, покіс трави, прополка квітників, розаріїв, обрізка дерев і чагарників, обробка проти хвороб і шкідників, підготовляти молоді саджанці, корчування пнів, ліквідація порослі і бур’янів, вивіз сміття, що утворилося, гілок,  не тільки  в робочі дні, але і у дні народних гулянок та державних свят у межах кошторису і виділених лімітів фінансування;

-  суб’єктів господарювання різних форм власності - за утримування в чистоті об’єктів благоустрою та озеленення  на власних та закріплених територіях,    забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що перебувають на їхньому балансі: ремонт і посів газонів, висадка дерев, чагарників, троянд, квітників, покіс трави та карантинних рослин, прополка квітників, розаріїв, обрізка дерев і чагарників,  корчування пнів, ліквідація порослі і бур’янів, вивіз сміття, що утворилося, гілок та інше;

- залізничні організації, у  веденні яких вони перебувають - за території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів, канав  через шляхи, території захисних насаджень (живзахисту) у межах міста;  

-         підприємства і організації, у веденні яких вони перебувають - водойми, водостоки і території, що підлягають до них.

 

3.3.7. При будівництві, прокладці комунікацій підприємства, установи, організації і інші особи за змушений знос або ушкодження зелених насаджень зобов’язані сплатити їх відновну ( балансову ) вартість у дохід місцевого бюджету, з наступною витратою цих сум на відновлення ( капітальний ремонт, реконструкцію ) зелених насаджень.

3.3.8. Видалення та пересадження зелених насаджень здійснюється за рахунок  коштів забудовників.

3.3.9. За незаконну порубку або ушкодження дерев з винних стягується заподіяний збиток і штраф у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3.10. Своєчасну обрізку дерев в охоронній зоні струмоведучих проводів, а також  дерев, що закривають покажчики вулиць і номерних знаків будинків забезпечують балансоутримувачі або власники зелених насаджень.

Обрізка провадиться за графіком, погодженим із власниками ліній електропередач і під їхнім контролем, крім Держлісфонду.

3.3.11. Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування і послуг на територіях міських скверів проводиться після розробки проектів благоустрою та паспорту прив’язки розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності або проектів детального планування територій, затверджених у встановленому порядку при будівництві об’єктів.

 

3.4. Порядок оформлення ордера на видалення зелених насаджень

3.4.1. Знесення зелених насаджень на території міста здійснюється в наступному порядку:

- підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності і фізичним особам знесення зелених насаджень дозволяється провадити в осінньо – зимовий період, у безлистному стані тільки при наявності ордера на знесення зелених насаджень, що видається відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради;

-         для оформлення ордера господарюючий суб’єкт надає наступні документи :

·        Заяву;

·        Довідку про балансову належність (для юридичної особи), або копію технічного паспорту на житловий будинок (для фізичної особи);

·        Оформлений акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню.

3.4.2. На підставі рішення виконкому про затвердження акту обстеження зелених насаджень що підлягають видаленню, відділом  комунального господарства, землекористування та екології виконкому  міської ради видається спеціальний дозвіл ( ордер ) установленого зразка на знесення зелених насаджень.

3.5. Обов’язок населення по охороні  зелених насаджень у місті

         3.5.1. Охорона зелених насаджень міста включає систему правових, організаційних, економічних і інших мір, спрямованих на раціональне використання з обліком природоохоронного, рекреаційного, історико – культурного і інших призначень.

         3.5.2. Охорона зелених насаджень міста є обов’язковим і громадським обов’язком кожного мешканці міста.

Всі громадяни, що відвідують зони відпочинку, лісопарки, парки, сади, сквери та інші місця масового відпочинку, зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, дбайливо ставитися до зелених насаджень, сприяти запобіганню ламанню і псуванню дерев, чагарників, квітів, троянд, газонів, сприяти органам міліції, виконкому міської ради, підприємствам зеленого будівництва і власникам зелених насаджень у боротьбі з порушеннями дійсних Правил.

         3.5.3. За ушкодження зелених насаджень або самовільну порубку, а також неприйняття мір щодо їх охорони, халатне і недбале поводження з зеленими насадженнями винні особи притягаються  до відповідальності відповідно до законодавства.

         3.5.4. Особи, винні в крадіжці ( розкраданні ) троянд, квітів, дерев, чагарників із садів, парків, скверів, а також винні в навмисному псуванні дерев, чагарників, квітів, садово – паркового встаткування, поливального водовода,  притягаються  до кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ДОРОЖНІХ ТА УПОРЯДКОВАНИХ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

         4.1. Роботи з нового будівництва, перебудови або капітального ремонту підземних інженерних споруджень, доріг, тротуарів, а також по благоустрою і розміщення малих архітектурних форм для підприємницької діяльності та елементів зовнішнього благоустрою, елементів зовнішньої реклами можуть проводитися тільки після узгодження з  відділом комунального господарства та відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому  міської ради, комунальними службами міста.

         4.2. Для одержання дозволу на право проведення робіт, незалежно від місця знаходження підземних комунікацій зобов’язані оформити через дозвіл встановленого зразку на проведення земляних робіт у відділі комунального господарства Сіверської  міської ради.

         4.3. Дозвіл встановленого зразку оформляється при проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням існуючого благоустрою у разі:

-         ремонту дорожніх покриттів ( крім поточних );

-         забиванні паль і шпунтів, буравлінні шпар;

-         установці тимчасових і постійних заборів і огороджень;

-         установці малих архітектурних форм, тимчасових споруд для підприємницької діяльності;

-         установці елементів зовнішньої реклами;

-         будівництві і капітальному ремонті будинків, споруджень, підземних і надземних мереж комунікацій, озелененні та іншого.

 Контроль за відновленням благоустрою покладається на відділ комунального господарства  Сіверської міської ради.

4.4. Роботи, проведені без дозволу повинні бути негайно припинені із складанням протоколу про залучення до адміністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.

4.5. При проведенні земляних робіт в місцях,  пов’язаних з рухом транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів, а також при проведенні грабарств повинне бути виставлене огородження зони робіт із вказівкою на щитах оголошень про тимчасову незручність.

У темний час доби обов’язкова наявність освітлення.

4.6. Відновлення дорожніх покриттів, зелених насаджень і інших наземних об’єктів провадиться підприємствами, які виконують роботи, або організаціями, з якими укладені договори  на відбудовні роботи.

4.7. Повну відповідальність за дорожнє втримування люків, ливневок несуть керівники підприємств, організацій, служб і відомств, на чиїм балансі вони перебувають.

4.8. При проведенні земляних робіт на проїзній частині вулиці з перекриття дорожнього руху погоджувати з ВДАІ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА

5.1. Устрій та експлуатація зовнішнього освітлення в місті здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил та діючого законодавства України.

5.2. Застосовувані в установках зовнішнього освітлення електроустаткування матеріали повинні бути промислового виготовлення, відповідати вимогам діючих державних стандартів і технічних умов, відповідати номінальній напрузі в мережі і умовам навколишнього середовища.

5.3. Експлуатація ліній зовнішнього освітлення здійснюється спеціалізованою організацією, на балансі якої перебувають міські лінії зовнішнього освітлення.

5.4. Всі міські організації, підприємства, установи, юридичні особи незалежно від форми власності забезпечують належне освітлення об’єктів та територій, прилеглих  до їхніх об’єктів,  відповідно до діючих державних стандартів.

5.5. Установки зовнішнього освітлення міста повинні будуватися та реконструюватися по проектам і забезпечувати встановлені діючими нормами рівні освітленості або яскравості об’єктів.

 

6. ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Забороняється :

6.1. Голосний спів, включення на більшу гучність радіоприймачів, телевізорів і інших гучномовних установок, а також інший шум, що порушує спокій громадян на вулицях, у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях і в зонах відпочинку – з 22.00 до 08.00 ранку.

6.2. Установлення включених на більшу гучність гучномовних приладів на балконах, відкритих вікнах будинків і інших місцях.

6.3. Користування радіоапаратурою та іншими гучномовними приладами, включеними на більшу гучність, а також голосний спів, шум, що порушують спокій громадян у парках, скверах, лісопаркових зонах, зонах відпочинку, на пляжах і  в інших місцях відпочинку громадян.

6.4. Виробнича і побутова діяльність, у результаті якої в прилеглих житлових квартирах рівень шуму перевищує в денний час 40 децибелів, нічний час – 30 децибелів.

6.5. Експлуатація автотранспортних засобів з несправними глушниками і незакріпленими вантажами.

6.6. Проїзд на прибудинкові території з 22.00 до 7.00 автомототранспорту, що перевищує кількість оборотів 2000 об./хв., на підвищених оборотах мотора, ремонт, прогрівання мотора, які порушують тишу.

6.7. Музичним ансамблям на танцювальних площадках, у парках і скверах обмежити час роботи до 23.00 і забезпечити необхідну гучність звучання – не більше 80 децибелів.

6.8. Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, побутового обслуговування, повинні забезпечити рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях закладів та на відкритих майданчиках, а також у прилеглих до них житлових і громадських будівлях, в межах, які не перевищують рівень шуму встановлених санітарними нормами.

У нічний час з 22-00 до 8-00 на захищених об’єктах забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

 

7. Відповідальність за порушення Правил

7.1. Порушення Правил благоустрою території міста, а також недотримання цих Правил по забезпеченню чистоти та громадського порядку у місті тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.2. Уповноважити відповідно до статті  255 Адміністративного Кодексу України здійснення складання протоколів за порушення цих Правил  виконавчі органи Сіверської  міської ради, комунальні підприємства міста.

7.3. Кошти, які стягуються з порушників цих Правил, зараховуються до міського бюджету.

7.4. Керівникам підприємств, організацій, установ, учбових закладів та громадських організацій систематично проводити роз’яснювальну роботу в своїх колективах з питань дотримання Правил утримання території.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

 Про хід виконання Міської  програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед непов-нолітніх на 2011 – 2015 роки

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмили Юріївни про  хід виконання Міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011 – 2015 роки (додається), враховуючи результати перевірки Артемівської міжрайонної прокуратури щодо дотримання органів місцевого самоврядування виконання Закону України «Про захист суспільної моралі», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                 Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмили Юріївни про хід виконання Програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011 – 2015 роки прийняти до відома.

 

2.                 Відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради (Левицька), Сіверському міському відділу міліції Артемівського МВ (по обслуговуванню міста та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецької області (Борщов) та Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Рязанцев) посилити контроль за дотриманням житлових прав неповнолітніх, особливо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 

3.                 Відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради (Капінус) та Сіверському міському відділу міліції Артемівського МВ (по обслуговуванню міста та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецької області (Борщов) посилити контроль за розповсюдженням без дозволу продукції сексуального та еротичного характеру.

 

4.                 Рекомендувати навчальним закладам міста ЗОШ № 1 (Подоляк), ЗОШ № 2 (Череповська), ЗОШ №3 (Малина), професійного ліцею (Стиранець),  Артемівському районному центру дитячої та юнацької творчості (Самкова), Центру культури (Драненко), Артемівського районного спортивно - оздоровчого комплексу «Доломітчик» (Лаба), районному центру  соціальної служби сім’ї, дітей та молоді (Проценко) продовжити роботу по:

 

4.1.          Своєчасному виявленню дітей в яких батьки ухиляються від своїх обов’язків стосовно виховання дітей;

 

4.2.          Профілактиці негативних явищ, попередження алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, насильства, жорстокості серед учнів;

 

4.3.          Посиленню індивідуальної роботи з дітьми та учнівською молоддю з проблем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, вживання наркотичних та психотропних речовин.

 

4.4.          Не допущенню пропаганди культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інформації, що підриває суспільну мораль.

 

4.5.          Забезпеченню збереження та розширення мережі гуртків, факультативів, спортивних секцій.

 

4.6.          Інформуванню виконкому міської ради про дітей, які не навчаються, скоїли злочин, правопорушення, вживають алкогольні напої, наркотичні речовини, бродяжать та жебракують.

 

5.                 Своєчасно висвітлювати на сайті міської ради інформацію про хід виконання Програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011 – 2015 роки.

 

 

 

 

В. о. міського голови                                                                  С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

 Про хід виконання   міської

 комплексної програми «Ветеран»

 на 2013-2017 роки        

 

 

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради  Мілько Н.В. (додається),  про хід виконання міської комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:       

 

1.     Інформацію  про хід виконання міської  комплексної програми

«Ветеран» на 2013-2017 роки провідного спеціаліста по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу соціальної та правової політики  виконкому міської ради  Мілько Н.В.  прийняти до відома.

 

         2.   Відділу соціальної та правової політики (Левицька) :

 

2.1.  Забезпечити контроль за наданням якісної допомоги  та соціальних послуг тяжкохворим ветеранам війни та праці, які обслуговуються на дому.

 

2.2. Роз’яснювати своєчасно та в повному обсязі про пільги, які стосуються ветеранів.    

   

 2.3. Надавати допомогу ветеранам в оформленні документів для отримання всіх видів соціальної допомоги.

 

2.4. Сприяти  діяльності  громадській організації «Міська організація ветеранів війни і праці м. Сіверська» щодо створення умов для підвищення активного дозвілля ветеранів війни та праці.

 

          2.5. Своєчасно висвітлювати на сайті Сіверської міської ради інформацію про хід виконання міської комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки.

 

           3. Рекомендувати:

 

         3.1. Сіверській міській лікарні (Курилко) та Сіверській амбулаторії (Трубачовій) посилити контроль щодо підтримки життєвої активності людей похилого віку засобами реабілітаційного та оздоровчого характеру, визначення та задоволення потреб ветеранів в соціально-медичній допомозі.

         3.2. Керівникам навчальних закладів продовжити патріотичне виховання підростаючого покоління, базованого на спогадах ветеранів Великої Вітчизняної війни.

 

 

В.о. міського  голови                                                           С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

  Про збільшення витрат на

  харчування  дітей  в   ДНЗ

  міста

 

 

           Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради Іващенко Л.Г. про збільшення витрат на харчування дітей в ДНЗ міста під час літнього оздоровлення в 2014 році, на виконання рішення виконкому міської ради від 27.05.2014 № 61 «Про літнє оздоровлення дітей в місті», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

(Іващенко) збільшити витрати на харчування у дошкільних навчальних закладах міста під час літнього оздоровлення дітей  (01.06.2014  –  31.08.2014) з розрахунку в день на дитину за рахунок коштів міського бюджету:

-         в ясельних групах – 5 грн. 00 коп.;

-         в садових групах – 6 грн. 00 коп.

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

  Про    затвердження    проекту

 землеустрою  щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність

 Мороз А.М.

 

           Розглянувши заяву Мороз А.М. від 28.05.2014 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ, вул. Пушкіна, 95 Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 22, 33,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити  Мороз Аллі Михайлівні (паспорт ВВ 477285 від 26.04.2006 року,  ідн. номер 2232419321) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ, вул. Пушкіна, 95 Артемівського району Донецької області, площею 0,0754 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1291).

 

2. Передати Мороз А.М. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність.

 

3. Рекомендувати Мороз А.М. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

  Про   припинення    договору

 оренди землі з Богдановим В.С.

 у   зв’язку   з   його   смертю

 

 

 

Розглянувши заяву Богданової З.І. від 26.05.20014 про розірвання договору оренди від 12.04.2012 № 142090004004032 у зв’язку зі смертю орендаря Богданова В.С. і  відмовою її як спадкоємиці від укладення договору оренди та у зв’язку з переходом права власності на нежиле приміщення  до іншого власника, на підставі статті 12 Земельного Кодексу України, Закону «Про оренду землі», статей 652, 654 Цивільного Кодексу України, пункту 5.2 договору оренди земельної ділянки, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Припинити  договір оренди земельної ділянки від 12.04.2012 № 142090004004032, який було укладено з Богдановим Володимиром Семеновичем, у зв’язку з його смертю (свідоцтво про смерть І- НО № 726053 і відмовою його спадкоємців від переукладення цього договору.

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

 Про надання дозволу на розробку

 проекту     землеустрою     щодо

 відведення   земельної   ділянки

 у    власність   Решетілову К.В.

 

           Розглянувши заяву Решетілова К.В. від 26.05.2014 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, на підставі статей 12, 19, 22, 33, 80, 81, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл Решетілову Костянтину Вікторовичу (паспорт ВЕ 301146, виданий 20.11.2001, ідн. № 2696212032), який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Рокосовського, 8а, кім. 10, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1210 га,  для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в місті Сіверську в районі вул. ім. Артема, зі складу земель запасу міста сільськогосподарського призначення (рілля), в межах території Сіверської міської ради.

          

           2. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передбачити вимоги природоохоронного, санітарного та інших чинних законодавств України.

 

           3. Рекомендувати Решетілову К.В. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                                  С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

 проекту    землеустрою     щодо

 відведення земельної  ділянки у

 власність   Єлізаровій Т.М.

 

               Розглянувши  заяву Єлізарової Т.М.  від 22.05.2014 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 121, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл Єлізаровій Тетяні Михайлівні (паспорт ВА 932669, виданий 30.09.1997, ідн. № 2236720926), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. 40 – років Перемоги, 7/1, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею  0,1000 га, розташованої у м. Сіверську по вул. Західній, 17/2, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передбачити вимоги природоохоронного, санітарного та інших чинних законодавств України.

 

           3. Рекомендувати Єлізаровій Т.М. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                                         С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2014

Сіверськ

                6/42 -

 

 

 

  Про основну  щорічну відпустку                                                                               

 

        

             Розглянувши особисту заяву секретаря міської ради Гатченко С.В., яка на теперішній час виконує обов’язки міського голови, про надання  основної щорічної відпустки, відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 12 Закону України «Про відпустки», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             1. Надати Гатченко Світлані Вікторівні, секретарю міської ради, в. о. міського голови, невикористану частину основної щорічної відпустки кількістю 8 календарних днів за період роботи з 01.07.2012 по 30.06.2013  та частину основної щорічної відпустки за період роботи з 01.07.2013 по 30.06.2014 кількістю 11 календарних днів. Всього відпустка на 19 календарних днів з 07.07.2014 по 25.07.2014.

         

              2. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити Гатченко С.В. матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2014 рік за рахунок фонду оплати праці.

 

 

              

В.о. міського голови                                                                      С.В.Гатченко

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...