Рішення 41

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 595

 

 
 

 

 

 Про   виконання   міського

 бюджету за 1 квартал  2014року

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за  1 квартал 2014 року, на виконання рішення міської ради від  04.02.2014  № 6/38-561 «Про міський бюджет на 2014 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності

виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за  1 квартал  2014 року  прийняти до відома.

 

2.     Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 2 137 426

грн., в тому числі загального фонду 1 904 588 грн.; спеціального фонду                       232 838 грн. (додаток 1).

 

3.     Затвердити видатки міського бюджету у сумі 1 964 281 грн., в

тому числі: загального фонду 1 911 688 грн.; спеціального фонду 52 593 грн. (додаток 2).

 

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                           С.В.Гатченко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 596

 

 
 

 

 

 Про  внесення змін до рішення

 міської   ради   від   04.02.2014

 № 6 / 38 – 561   «Про   міський

 бюджет на 2014 рік»

 

            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», враховуючи рішення районної ради від 30.04.2014, керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести до рішення міської ради від 04.02.2014 №6/38-561  «Про міський бюджет на 2014 рік» такі зміни:  

 

1.1.         Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

«1. Встановити:  доходи міського бюдежту на 2014 рік  у сумі 8 185 791 грн.,  у тому числі за рахунок дотації вирівнювання з районного бюджету у сумі 3 996 900 грн.  Обсяг доходів загального фонду бюджету  визначити у сумі  7 300 941 грн., спеціального фонду  884 850 грн., в тому числі бюджет розвитку у сумі 567 700 грн.   (додаток 1).

   1.2. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:

« 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі  9 303 125 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі                      7 869 300 грн. і видатки спеціального фонду бюджету 1 433 825 грн., в тому числі бюджет розвитку у сумі 1 072 600 грн., відповідно до функціональної структури  бюджету (додаток 2) і по головних розпорядниках коштів                         (додаток 3)».

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 В.о. міського голови                                                           С.В.Гатченко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 597

 

 
 

 

 

 Про   затвердження   Положення

 про      демонтаж       самовільно

 встановлених тимчасових споруд

 на  території   м. Сіверська

 

 

З метою встановлення в місті Сіверську  єдиного порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території                                        м. Сіверська відповідно до Законів України  «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статями  26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

         

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська   (додається).

 

2. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення  на сайті Сіверської міської ради.

 

   3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ комунального господарства, екології та землекористування виконкому міської ради (Пшенка), Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Рязанцев).

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 В.о. міського голови                                                           С.В.Гатченко

                                                                               

Додаток 

 до рішення міської  ради

 06.05.2014 № 6/41-  597

 

 

 

 

 

Положення про демонтаж самовільно встановлених

тимчасових споруд на території м. Сіверська

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська  (далі – Положення)  є місцевим регуляторним актом, яким установлюється єдиний порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська.

1.2. Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд на території м. Сіверська, що розміщені з порушенням вимог чинного законодавства України та подальше поводження з демонтованими тимчасовими спорудами з відшкодуванням витрат, пов’язаних з їх демонтажем.

1.3. Положення розроблено на підставі діючого законодавства України.

1.4. Положення містить загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно чинного законодавства України

1.5. Положення є обов’язковим для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.6. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

          До тимчасових споруд (далі –ТС) належать: тимчасові  споруди для     торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності, тимчасові гаражі, зовнішня реклама, інформаційні стенди, дошки, вивіски кіоски, павільйони та інші тимчасові конструкції.

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

гараж – капітальна або тимчасова будівля чи споруда для зберігання легкового автотранспорту;

тимчасовий (металевий) гараж -  тимчасова споруда для зберігання транспортних засобів з відповідним терміном експлуатації без улаштування фундаменту;

капітальний гараж – будівля з фундаментом для зберігання транспортних засобів з нерегламентованим терміном експлуатації.

            тимчасова     споруда для     торговельного,     побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

демонтаж ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС від місця її розташування, завантаження, розвантаження; транспортування та зберігання ТС, у випадках, передбачених у розділі 2 Положення, з приведенням місця розташування ТС в належний стан з відновленням його благоустрою.           особа – особа, яка є власником/користувачем встановленої ТС. 

Суб’єкт господарювання -  комунальне підприємство, організація, підприємство, що задіяне у демонтажі ТС та володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.  

 

2. Порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових

споруд на території м. Сіверська

 

2.1. Тимчасова споруда підлягає демонтажу (знесенню), а відповідна територія приведенню у попередній стан, у випадках:

1) самовільне розміщення ТС, відсутності дозвільних документів, підтверджуючих право користування ТС або закінчення строку дії дозвільних документів; невідповідність встановленої ТС дозвільній документації; виявлення безхазяйної ТС, інш;

2) відсутність документів, підтверджуючих право користування (власності) земельною ділянкою під встановленою тимчасовою спорудою;

3) використання тимчасового гаражу власником (користувачем) для комерційної діяльності або іншої діяльності;

4) зміни місця проживання або смерті громадянина, якому була видана документація щодо встановлення тимчасової споруди, до набрання чинності цим Положенням;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Комісією з демонтажу ТС здійснюється виявлення ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства, що підлягає демонтажу, без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, або з частково оформленою дозвільною документацією.

2.3. Для проведення демонтажу ТС створюється комісія у складі представників відділу комунального господарства, землекористування та екології, Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства,  представників суб’єкту господарювання, які будуть проводити роботи з демонтажу ТС,  правоохоронних органів та інших. Склад комісії з демонтажу ТС (далі – комісія), затверджується розпорядженням голови Сіверської міської ради.

            2.4. У разі  виявлення порушень, зазначених у пункті 2.1 Положення, комісія розглядає матеріали, що підтверджують факти порушень чинного законодавства України і за наявності підстав для  демонтажу ТС приймає відповідне протокольне рішення. На підставі протокольного рішення комісії, за наявності підстав для демонтажу ТС відділом комунального господарства землекористування та екології, готується проект розпорядження голови Сіверської міської ради про демонтаж ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України.

2.5. Підставою для демонтажу є розпорядження голови Сіверської міської ради щодо демонтажу ТС (далі – наказ). В розпорядженні  повинно бути зазначено місце розташування ТС, відомості про особу (якщо вона відома), з визначенням для особи строку добровільного демонтажу, який становить тридцять календарних днів, та вимогою про приведення земельної ділянки в належний стан, з відновленням її благоустрою.

2.6.Копія розпорядження  протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надається під розписку (якщо вона відома), із зазначенням дати демонтажу ТС. У випадку, якщо неможливо повідомити особу шляхом поштового повідомлення, відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  розміщує таке повідомлення про дату та  час знесення у друкованих  засобах масової інформації, що є належним повідомленням особи про демонтаж ТС.  Також готується попередження з посиланням на розпорядження голови Сіверської міської ради про демонтаж ТС і наклеюється  на ТС з проведенням фотофіксації.

2.7.Протягом зазначеного терміну особа зобов'язана за власний рахунок здійснити демонтаж розміщеної ТС та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення ТС.

2.8.У разі невиконання особою вимог щодо добровільного усунення порушень вимог чинного законодавства України (демонтажу ТС) та відновлення благоустрою протягом терміну,  зазначеного у розпорядженні, комісія проводить  демонтаж ТС силами  суб’єкта господарювання. 

2.9.Для демонтажу (знесення) ТС, при необхідності, за рішенням голови комісії можуть залучатися представники державних органів, міських служб та організацій, депутати міської ради та інші. Дотримання громадського порядку під час демонтажу (знесення)  тимчасової  споруди  забезпечує Сіверський міський відділ міліції Артемівського міського відділу (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУМВС у Донецькій області.

2.10. Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо ТС не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, суб’єкт господарювання  проводить розділення ТС на конструктивні елементи. До ТС забезпечується доступ шляхом демонтажу кріплення (замків, тощо) у присутності всіх членів комісії та свідків. При цьому комісією складається відповідний акт.

2.11. У випадку наявності майна всередині ТС при її демонтажі, комісія складає опис такого майна, який є додатком до акту демонтажу.

 2.12. Для технічного забезпечення демонтажу залучається суб’єкт господарювання, який володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.

2.13. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в наступному порядку:

2.13.1.Під час демонтажу ТС комісією складається акт демонтажу ТС, який містить наступні відомості:

1) дата, час, місце складання акта;

2) прізвище, ім’я, по батькові, посади членів комісії з демонтажу ТС та осіб, які були присутніми при демонтажі;

3) місце розташування ТС, відомості про власника (користувача) якщо він відомий, та підстави для її демонтажу;

4) найменування підприємств, що виконують демонтаж ТС та відключення її від інженерних мереж;

5) опис ТС, що демонтується: геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена ТС, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан ТС, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування ТС та інше;

6) відомості щодо місця тимчасового зберігання ТС;

7) відомості про фото/ відеофіксацію демонтажу ТС.

2.13.2.Акт може містити й інші відомості, які члени комісії будуть вважати за необхідне зазначити в ньому.

2.13.3.Акт підписується усіма присутніми членами комісії, свідками та іншими особами, які були присутні при демотажі ТС. Після складання акта, ТС опечатується та скріпляється печаткою.

2.13.4. У разі відсутності особи під час процедур демонтажу (знесення) (або у разі не виявлення особи) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.

2.13.5.Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається особі (якщо така відома), другий примірник залишається у суб’єкта господарювання, який проводив демонтажні роботи, третій примірник залишається у комісії. Якщо особа не відома, то даний примірник зберігається у комісії.

2.13.6.Після складання акту демонтажу (знесення), ТС відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання суб’єкта господарювання. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню. Відповідальність згідно з законодавством за збереження ТС та всього майна, що знаходиться у ТС при їх демонтажі, транспортуванні до спеціально обладнаних майданчиків та зберіганні несе суб’єкт господарювання.

2.13.7. Суб’єкт господарювання не несе відповідальність за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови, тощо).         

2.13.8 Відповідальність за збереження (вивезення) майна, яке знаходиться у встановленій ТС, що підлягає демонтажу, несе особа. У випадку невжиття особою заходів щодо збереження (вивезення) майна, таке майно вивозиться суб’єктом господарювання  на зберігання.

2.14. Протягом трьох робочих днів з моменту демонтажу ТС відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  надсилає особі (якщо вона відома), у разі її відсутності при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надає під розписку повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання; та розміщує таку ж саму інформацію у друкованих  засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті Сіверської  міської ради.

2.15. Оплата робіт з демонтажу ТС проводиться за рахунок коштів суб’єкта господарювання, з подальшим відшкодуванням цих коштів особою, яка здійснила встановлення ТС, або з реалізації ТС.

2.16. Демонтована ТС та майно, що знаходилось всередині ТС (за наявності) повертається особі після надання ним на розгляд комісії наступних документів:

1) документів, що посвідчують особу;

2) документів, що підтверджують право власності на демонтовану ТС чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

3) документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем  ТС: по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, завантаженню (розвантаженню) та зберіганню ТС, відновленню благоустрою на місці демонтованої ТС.

2.17.Видача ТС здійснюється суб’єктом господарювання протягом двох днів з дня отримання протоколу комісії, в якому зазначається факт оплати особою послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем  ТС.

2.18. Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається особі, а інший залишається у суб’єкта господарювання. Повернення ТС без відшкодування витрат суб’єктів господарювання на проведення демонтажу не допускається.

  2.19. Витрати по знесенню (демонтажу) ТС, покладаються на відповідний суб'єкт господарювання, задіяний для демонтажу (знесення) ТС, та в подальшому - компенсуються власником (користувачем). Суб’єкт господарювання вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом, згідно з вимогами чинного законодавства.

2.20. У разі, якщо протягом 90 календарних днів з дати демонтажу від особи не надійде заява про повернення демонтованої ТС із підтверджуючими правовстановлюючими документами на неї та власник (користувач) не відшкодує витрат, пов’язаних з демонтажем ТС, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на ТС.

 

3. Розмір плати за демонтаж ТС

 

3.1. Для власників (користувачів) ТС розмір плати встановлюється та складається за:

1) демонтаж, завантаження та доставку до місця зберігання - у відповідності до калькуляції, наданої суб’єктом господарювання, яке безпосередньо займалось демонтажем (знесенням) ТС -

2) зберігання - в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання  - у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання;

3) відключення від інженерних мереж - у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням;

4) відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТГ - у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, який виконував роботи по відновленню благоустрою.

3.2. Якщо в процесі демонтажу ТС виявлено майно. Матеріали, вироби, конструкції та інші  придатні для їх подальшого використання, від отримання яких особа відмовилась, або вчинила дії, які свідчать про її відмову, Сіверська міська рада здійснює приймання в комунальну власність територіальної громади. Непридатні для подальшого використання матеріали, які залишились після демонтажу ТС, ліквідуються суб’єктом господарювання,  який виконував роботи із знесення ТС (вивозяться на сміттєзвалище, спалюються, тощо).

3.3.Відшкодування вартості демонтованої ТС та майна, яке в ньому знаходилось, особі не здійснюється.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 598

 

 
 

 

 

 Про    хід   виконання    Програми

охорони навколишнього природного

середовища   по   Сіверській  міській

раді   на   2012 – 2015  роки

 

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Масюженка В.А. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2012 – 2015 роки у 2013 році, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

           Інформацію заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Масюженка В.А. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2012 – 2015 роки у 2013 році прийняти до відома.

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                         С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 599

 

 

 
 

 

 

 Про   заходи   боротьби   з

 каран­тинними рослинами

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. про ситуацію щодо розвитку та умови розповсюдження карантинних рослин, враховуючи запропонований міжрайонною карантинною інспекцією перелік заходів боротьби з карантинними рослинами, з метою закріплення тогорічних досягнень у питаннях ліквідації очагових утворень карантинних рослин, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати стан боротьби з карантинними рослинами на території міської ради, як задовільний.

2.     Затвердити заходи боротьби з карантинними рослинами (амброзією
полинолистною) (додаток 1).

3.     Затвердити  розподіл території міської ради за суб'єктами господарської діяльності   для  підтримання  земель   у    вільному від карантинних рослин стані. (додаток  2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                           С.В.Гатченко

                                                                              

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

 06.05.2014 № 6/41-  599

 

Заходи

боротьби з карантинними рослинами (амброзією полинолистною)

                                 

з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

 

Термін виконан-ня

1.

Виривання амброзії з корінням на ранніх стадіях розвитку до початку цвітіння

землевласники та землекористувачі

травень - жовтень

2.

Знищення амброзії із застосуванням агротехнічних засобів з висівом газонних багаторічних трав

сільгоспвиробники

березень-жовтень

3.

Знищення амброзії з використанням засобів хімічної боротьби (гербіцидів) повної дії

мікроради міста, землевласники та землекористувачі

квітень-листопад

 

На землях автошляхів та залізниць

 

 

4.

3-х кратне низьке косіння, в т.ч. механічне

підрозділи «Обл-автодору», підроз-діли Донецької залізниці

травень - жовтень

5.

 Знищення з використанням засобів хімічної боротьби (гербіциди) повної дії

адміністрації «Обл-автодору», Донець-кої залізниці, сільгоспвиробники

квітень-листопад

 

На землях сільгосппризначення

 

 

 

6.

Проведення заходів агротехнічної і хімічної боротьби після збору врожаю ранніх зернових

сільгоспвиробники всіх форм власності

липень -

листопад

7.

3-х кратне косіння до цвітіння країв ланів

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

червень-вересень

8.

Застосування елементів інтегрованої системи боротьби з амброзією в посівах

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

квітень -

жовтень

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко

 

Додаток  2

 до рішення міської  ради

 06.05.2014 № 6/41- 599

 

Розподіл території міської ради за

суб'єктами господарської діяльності для забезпечення заходів

боротьби з карантинними рослинами

 

з/п

Найменування підприємств, організацій та установ

Закріплена територія

 

 

1

 

 

Сіверське МСКП

Шляхопроводи Південний, Північний, вул. Шкільна, пров. ім. К. Тимірязєва, пров. Безіменний, вул. Бахмутська, вул. К. Білостоцького, вул. Садова, пров. Нагорний, вул. ім. О. Пушкіна, пішохідний міст через залізницю, кладовища міста та їх прилегла територія

 

 

2

 

ПП «Донжилсервіс»

територія житлового фонду (вул. Енергетиків, вул. ім. Суворова, вул. Ювілейна, вул. Молодіжна, вул. Червоноармійська, пров. Заводський, вул. ім. В. Сосюри, вул. ім. М. Калініна, вул. Садова (від вул. Садова, 10 до вул. Ювілейної), прибудинкові території

3

ПП «Сіверська ізоляція»

територія підприємства та прилегла територія

 

 

4

 

 

А/Ф «Тайвань»

вул. ім. В. Чапаєва, вул. ім. С. Кисіленка, вул. ім. О.Кошового, Лікарняна, пров. Дружби, вул. ім. В. Сосюри, вул.  Журби,вул.  Північна (від вул. Північної до вул.  Садової), провулок прилеглий до лісосмуги

 

5

ПП «Клива - 2006»

ФОП Пластун Є.Ю.

вул. ім. В. Менжинського, вул. ім. Л.Товстого, вул. ім. Ф. Енгельса, вул. Донецька, вул. ім. М. Остров-ського, вул. ім. Я. Свердлова.

6

ТОВ «Фірма «Домас»

вул. ім. М. Коцюбинського, вул. ім. М. Колеснікова, пров. Безіменний

 

 

7

ФОП Сєрокуров В.Г.,

ФГ «Журавушка 2006»

ФГ  «Прометей»

ФОП Калашніков О.О.

ТОВ «Техмашсервіс - 2006»

вул. ім. Артема (від пров. ім. Ф. Чернишевського до АЗС), вул. Павлова, ім. Н. Крупської, вул. ім. Леніна (пров. ім. Ф. Чернишевського до нафтобази), вул. Шкільна, територія, вул. ім. Леніна (від нафтобази), вул. ім. Д.  Менделєєва, вул. Залізнична (від підстанції до вул. Радивонівських патріотів)

8

ТОВ «Альянс»

вул. Молодіжна (ринок)

9

ТОВ «Сіверське телебачення»

прилегла територія по провулку Заводський, 4

10

ФОП Агаджанян А.М.

сквер між вул. ім. Артема та вул. ім. Леніна

11

ФОП Скорик А.В.

вул. Залізнична (прилегла територія)

12

ФОП Богданов В.С.

прилегла територія вулиць Залізнична та ім. О. Нахімова, пров. Нагорний

13

ТОВ «Сіверський цегельний завод»

прилегла територія, висячий міст через р.Бахмутка, вул. Зарічна,  пров. від мосту через р. Бахмутка до вул. Зарічна, вул. Партизанська, технологічна дорога

14

Залізнична станція Сіверськ та інші підрозділи дороги

територія  відчуження, водостічні канави, привокзальна площа, пішохідний перехідний міст через Залізницю (західна частина), вул. Залізнична (від вул. Поштової до вул. ім. О. Нахімова)

15

Міське споживче товариство

територія, прилегла до торгівельних підприємств і контори, вул. Залізнична (від № 46 до хлібокомбі-нату), територія ринку

16

Хлібокомбінат

прилегла територія вул. Залізнична

17

ПрАТ «Полтавське ХПП»

вул. Залізнична, водостічна канава (від вул. Пошто-вої до підстанції)

18

Склад ЦО

прилегла територія

19

Сіверська дільниця Артемівського сіль РЕМ

прилегла територія до підприємства (вул. ім. О. На-хімова) та споруд

20

СФГ «Рой»

прилегла територія вул. ім. О. Нахімова, вул. Залізнична (від  вул. Ім.К. . Білостоцького до № 46)

21

Підстанція Лисичанського ПЕМ

прилегла територія вул. ім. Т. Шевченко (від вул. Садової до вул. Енергетиків)

22

Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

прилегла територія, вул. ім. О. Пушкіна (від шляхо - проводу до Парка Перемоги) вул. ім. О. Пушкіна (від магазину «Мир продуктів»  до Південного шляхопроводу, вул. Північна (від вул. ім. О.  Пуш-кіна до житлового сектору)

23

ВО «Краснолиманська тепломережа»

прилегла територія, пров. Заводський, вул. Ювілей-на

24

Сіверськ дільниця Артемівського УГГ

прилегла територія підприємства та споруд, вул. ім. Б. Хмельницького (від вул. Садова до вул. Червоно-армійська), вул. ім. М. Калініна

25

Облавтодор

вул. ім. М. Гоголя, вул. Зарічна, вул. ім. Артема, вул. ім. В. Менжинського, вул. Шкільна, вул. ім. Ф. Ен-гельса

 

 

26

 

 

Сіверський професійний ліцей

прилегла територія до навчальних корпусів і гуртожитків, навчальний полігон з прилеглою територією, вул. ім. Ф. Дзержинського, вул. ім. О. Суворова, Червоноармійська (від вул. ім. О.Суво-рова до вул. Ювілейної)

 

 

27

 

 

Загальноосвітня школа № 1

шкільний двір, вул. Поштова, вул. Залізнична (від вул. Поштової до вул. ім. К. Білостоцького), вул.ім. К. Білостоцького, вул. ім. Леніна, Артема, пров. ім. Ф. Чернишевського, вул. Шкільна

 

28

 

Загальноосвітня школа № 2

шкільний двір, прилегла територія, вул. вул. ім.Б. Хмельницького (від вул.Червоноармійської до вул. Енергетиків), вул. ім. М. Калініна, вул. Червоно -армійська (від парку до вул. ім. О. Суворова)

 

29

 

Загальноосвітня школа № 3

шкільний двір, прилегла територія, вул. Енергетиків (від вул. ім. О. Суворова до вул. Ювілейної) дитячий майданчик у жилому масиві

30

Артемівський районний центр дитячої та юнацької творчості

двір, прилегла територія, по вул. ім. О. Суворова

31

Міська лікарня

двір, прилегла територія, вул. цім. О. Суворова, вул. Північна, вул. ім. В. Сосюри

32

Школа естетичного виховання

прилегла територія, вул. ім. О. Пушкіна

33

ДНЗ «Сонечко»

територія двору, вул. ім. Леніна, пров. ім. В. Мая-ковського

34

ДНЗ «Золота Рибка»

прилегла територія

35

ДНЗ «Світлячок»

прилегла територія

36

ДНЗ «Червона гвоздика»

прилегла територія

37

Поштове відділення (центр)

прилегла територія по вул. Поштова

38

Поштове відділення № 1

прилегла територія, вул. Енергетиків

39

 Філія Ощадбанку 21/0104

прилегла територія

40

 Філія Ощадбанку 21/0105

прилегла територія

41

Аптека «Добрі ліки»

прилегла територія

42

Аптека «Альфа-фарм»

прилегла територія

43

Центр культури

прилегла територія, пр-кт ім. Леніна (площа)

44

АРСОК «Доломітчик»

прилегла територія, сквер, стадіон

45

Бібліотека для дітей

прилегла територія

46

Гаражний кооператив «Авангард»

територія гаражів та прилегла територія, двір

47

Об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг

прилеглі території до торгових будинків і місць

48

ПЧ-112

прилегла територія вул. Садової (від вул. ім. О. Пушкіна до  вул. ім. Б. Хмельницького)

 

49

 

МВМ

господарчий двір, вул. ім. Леніна (від пров. ім Ф. Чернишевського до пров. ім. В. Маяковського), пров. ім. В. Маяковського (від вул. Залізнична до вул. ім. Леніна)

50

Свято - Пантелеймонівський Храм

територія двора,  вул. ім. Артема (від пров. ім. В. Маяковського до вул. Поштова)

51

Свято-Казанський Храм

прилегла територія, водовідвідна канава біля храму

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 600

 

 
 

 

 

 Про   затвердження      проекту  

 землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність

 Дмитрієву Є.В.

 

           Розглянувши  заяву Дмитрієва Є.В. від 08.04.2014 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу із земель житлової та громадської забудови вул. Суворова, 15б  м. Сіверськ Артемівського району Донецької області та надану документацію (додається ), керуючись  статтями 12, 19, 38, 39, 80, 81, 116, 121, 125, 126, 151, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

 

1.                                                                                                                                                                                  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність для будівництва індивідуального гаражу із земель житлової та громадської забудови вул. Суворова, 15б  м. Сіверськ Артемівського району Донецької області, площею 0,0035 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1289), виконаний Донецькою Торгово-промисловою палатою.  

 

           2. Надати Дмитрієву Євгену Володимировичу (паспорт КС 165841, виданий 24.12.2002, ідн. № 2934408997), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Енергетиків, 31/17, у власність земельну ділянку площею 0,0035 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1289), яка розташована у м. Сіверську по вул. Суворова, 15б для будівництва індивідуального гаража зі складу  земель житлової та громадської забудови міста, на території Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області.

           3. Рекомендувати Дмитрієву Є.В. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

В.о. міського голови                                                                                 С.В. Гатченко

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 601

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на розробку

 проекту    землеустрою    щодо

 відведення   земельних  ділянок

 для     встановлення     сервітуту

 гр. Овсяницькому А.І.

 

 

           Розглянувши заяву  гр. Овсяницького А.І. від 17.04.2014  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення сервітуту, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 98, 100 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл гр. Овсяницькому Анатолію Івановичу (паспорт ВВ 646726, виданий 11.12.1998, ідн. № 2675505291), який мешкає за адресою:

м. Сіверськ, вул. Садова, 53/4, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення сервітуту із земель житлової та громадської забудови комунальної власності м. Сіверська загальною площею 0,1800 га, у тому числі:

- споруда № 1 – 0,0030 га;

- споруда № 2 – 0,0030 га;

- споруда № 3 – 0,0030 га;

- споруда № 4 – 0,0030 га;

- споруда № 5 – 0,0030 га;

 для розміщення та обслуговування  тимчасових споруд, з цільовим призначенням – торгівля змішаною групою товарів, які знаходяться за адресою: м. Сіверськ, вул. Молодіжна, в межах території Сіверської міської ради.

          

           2. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передбачити вимоги природоохоронного, санітарного та інших чинних законодавств України.

 

           3. Рекомендувати гр. Овсяницькому А.І. замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 602

 

 
 

 

 

 Про затвердження  розпоряджень                                                                                              в.о. міського голови за І-й квартал

2014 р.

 

 

 

         

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                    Затвердити розпорядження  в.о. міського голови за  І - й  квартал 2014 року:

 

         - з особового складу з №  106 по № 128 (додаток 1);

 

         - з основної діяльності з № 84 по № 116  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 60  по № 83 (додаток 3).

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

 06.05.2014 № 6/41-  602

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з особового складу

                                              за  І-й квартал 2014 року

 

Дата

Про що

 

1

02.01.2014

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Бочерова)

2

06.01.2014

Про  надання додаткової оплачуваної щорічної відпустки за вислугу років (Жердій)

3

06.01.2014

Про надання додаткової оплачуваної щорічної відпустки за вислугу років (Поливода)

4

09.01.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Міщенко)

5

09.01.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Борисова)

6

16.01.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної  відпустки (Котинська НФ)

7

16.01.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки та виплату матеріальної допомоги  для вирішення соціально-побутових питань (Бочерова)

8

17.01.2014

Про перенесення вихідного дня для Шаповалової ГІ.

9

20.01.2014

Про прийняття на посаду за строковим трудовим договором (Юрченко)

10

29.01.2014

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Жердій)

11

29.01.2014

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Жердій)

12

03.02.2014

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням

13

04.02.2014

Про призначення на посаду (Косинцева)

14

11.02.2014

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності (Верміяш)

15

13.02.2014

Про звільнення з посади (Юрченко)

16

14.02.2014

Про прийняття на посаду за строковим трудовим договором (Юрченко)

17

14.02.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Шемлєй)

18

21.02.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки                                            (Міщенко)

19

20

04.03.2014

04.03.2014

Про премію та надбавку за лютий 2014 року

Про звільнення з посади (Юрченко)

21

05.03.2014

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Головіна)

22

11.03.2014

Про надання частини основної щорічної відпустки (Чикалова)

23

14.03.2014

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Левицька)

24

18.03.2014

Про надання основної щорічної відпустки (Жердій)

25

21.03.2014

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Левицька)

26

21.03.2014

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

27

24.03.2014

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Іващенко)

28

26.03.2014

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Борисова)

29

26.03.2014

Про премію та надбавку за березень 2014

30

31.03.2014

Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Замула)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                Додаток  2

 до рішення міської  ради

 06.05.2014 № 6/41-  602

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з основної діяльності

за І-й квартал  2014 року

 

Дата

Про що

 

1

02.01.2014

Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану

2

02.01.2014

Про затвердження графіку прийому громадян на 2014 р. керівних працівників виконкому міської ради

3

02.01.2014

Про затвердження графіку проведення телефонного зв’язку з населенням міста «Пряма лінія»

4

02.01.2014

Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Маринович)

5

02.01.2014

Про прийняття на роботу  за строковим трудовим договором (Тімоніна)

6

02.01.2014

Про затвердження графіку основних та додаткових щорічних відпусток працівників міської ради та її виконкому на 2014 рік

7

23.01.2014

Про створення  комісії щодо проведення обстеження стану системи водопроводу за адресою

вул. Садова, 38

8

23.01.2014

Про створення комісії щодо обстеження будинку по вул. Маяковського,14а

9

24.01.2014

Про скликання чергової 38-ї сесії міської ради

10

28.01.2014

Про премію та надбавку за січень 2014р.

11

28.01.2014

Про затвердження плану-графіку навчання в обласному ЦППК на 2014 рік

12

03.02.2014

Про призначення відповідальної особи для отримання сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису

13

04.02.2014

Про переведення на повну ставку бібліотекаря

14

05.02.2014

Про затвердження штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконкому на 2014 р.

15

05.02.2014

Про встановлення лімітів на споживання енергоносіїв бюджетними установами міської ради у 2014 р.

16

05.02.2014

Про  встановлення лімітів витрат бензину для службового автомобілю

17

05.02.2014

Про план заходів щодо забезпечення виконання доходів місцевого бюджету міської ради у 2014 р.

18

10.02.2014

Про проведення  щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому міської ради покладених на них завдань та обов’язків за 2013 р.

19

10.02.2014

Про підготовку плану заходів з відзначення Дня Європи в м. Сіверську в 2014 р.

20

10.02.2014

Про проведення у 2014 р. огляду з охорони праці в Сіверській міській раді та її виконкомі

21

10.02.2014

Про скликання позачергової 39-ї сесії міської ради

22

18.02.2014

Про нагородження Грамотами міської ради з нагоди Дня захисника Вітчизни

23

25.02.2014

Про призначення уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації

24

25.02.2014

Про призначення персонального складу спеціальної міської комісії з ліквідації надзвичайної ситуації

25

25.02.2014

Про створення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації

26

25.02.2014

Про початок проведення евакуації

27

25.02.2014

Про чергування технічних працівників у святковий та неробочий дні

28

05.03.2014

Про чергування відповідальних працівників Сіверського МСКП та ПП «Донжилсервіс» у святковий та неробочий дні 8,10 березня 2014

29

05.03.2014

Про роботу виконкому міської ради у святковий та неробочий день 8 березня 2014 р.

30

05.03.2014

Про призначення відповідального за збереження майна міської ради

31

11.03.2014

Про скликання позачергової сесії міської ради

32

11.03.2014

Про заходи щодо виконання розпорядження голови РДА від 21.02.2014 №68

33

11.03.2014

Про виконання протокольного доручення голови Артемівської РДА

34

11.03.2014

Про затвердження заходів щодо проведення робіт з благоустрою в місті Сіверську

35

13.03.2014

Про створення робочої групи для обстеження вулично-дорожньої мережі в м. Сіверську

36

14.03.2014

Про підсумки щорічної оцінки за 2013 рік

37

18.03.2014

Про призначення персонального складу спеціальної міської комісії з ліквідації надзвичайної ситуації

38

18.03.2014

Про призначення уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації

39

18.03.2014

Про створення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації

40

18.03.2014

Про початок проведення евакуації

 

 

 

41

18.03.2014

Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток на 2014 р.

42

18.03.2014

Про внесення змін до розпорядження в.о. міського голови від 02.01.2013 №2 «Про затвердження номенклатури справ Сіверської міської ради та її виконкому на 2013 рік»

43

18.03.2014

Про внесення змін до розпорядження від 21.06.2013 №58 «Про  призначення постійно діючої комісії з придбання та списання матеріальних цінностей»

44

18.03.2014

Про надання права підпису

45

18.03.2014

Про проведення службового розслідування

46

27.03.2014

Про закінчення опалювального періоду 2013-2014 рр.

47

28.03.2014

Про визначення місця розташування об’єктів вуличного освітлення

48

27.03.2014

Про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву при виконкомі Сіверської міської ради на 2014 рік

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

 до рішення міської  ради

 06.05.2014 № 6/41-  602

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови про відрядження

                                              за  І-й квартал 2014 року

 

 

 

 

з № 1  по №  22

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

06.05.2014

Сіверськ

                6/41 - 603

 

 

 
 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за березень 2014 року у розмірі 50% посадового окладу;

- за квітень 2014 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за березень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу;

- за квітень 2014 року у розмірі 10% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за березень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу;

- за квітень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за березень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу;

- за квітень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

 

          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2014 рік.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...