Проекти рішень

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про  виконання міського

бюджету за  2013рік

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за  2013 рік, на виконання рішення міської ради від  27.12.2012 № 6/24-396 «Про міський бюджет на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності

виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за  2013 рік прийняти до відома.

 

            2. Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 8 741 168,0 грн., в тому числі загального фонду 7 734 770,0 грн.; спеціального фонду                       1 006 398,0 грн.(додаток 1).

 

2.     Затвердити видатки міського бюджету у сумі 8 330 397,0 грн., в

тому числі: загального фонду 7 354 157,0 грн.; спеціального фонду 976 240,0 грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В. Гатченко

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про міський бюджет на 2014 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення районної ради від 29.01.2014 №___ «Про районний бюджет на 2014рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити:

1.1. Доходи міського  бюджету на 2014 рік у сумі 8 466 450 грн., у тому числі за рахунок дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі                          4 131 400 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі                7 581 600 грн., спеціального фонду -  884 850 грн., в тому числі бюджет розвитку у сумі 567 700 грн. (додаток 1).

1.2. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського  бюджету в сумі 300 грн.

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського  бюджету на 2014 рік у сумі 8 466 450 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі          7 581 600 грн. і видатки спеціального фонду бюджету – 884 850 грн., в числі бюджет розвитку у сумі 567 700грн.,  тому відповідно до  функціональної структури бюджету (додаток 2) і по головних розпорядниках коштів (додаток 3).

 

3. Установити, що в 2014 році:

3.1. У доходи загального фонду міського  бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначений статей  64, 69 Бюджетного кодексу України.

 

3.2. У доходи спеціального фонду міського  бюджету зараховуються податки і надходження, перелік яких установлюється законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Доходи спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

 

         4. Визначити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського  бюджету на 2014 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

трансферти населенню;

трансферти місцевим бюджетам.

 

5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних, регіональних та міських  програм на загальну суму  1 043 416грн. (додаток 4).

 

         6. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

7. Установити, що:

 

7.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

 

7.2. Розпорядники коштів міського  бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2014 рік, з огляду на необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік управлінням Державної казначейської служби в Україні в м. Артемовську Донецької області.

У випадку наявності простроченої заборгованості по заробітній платі, а також за спожиті комунальні послуги й енергоносії, розпорядники коштів  міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по інших заходах, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення такої заборгованості. 

 

7.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників                     і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на                  премії та інші види заохочень чи винагород,матеріальну допомогу,  тільки в                                            

 

межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

 

8. Надати право голові міського ради:

8.1. В міжсесійний період на підставі звернень керівників бюджетних установ надавати розпорядження з наступним затвердженням на сесії міської ради

- про перерозподіл асигнувань між функціями;

- про облік у складі міського бюджету з районного бюджету, виділених додатково на підставі законодавчих і нормативних актів.

8.2. Укладати договори з управлінням Державної казначейської служби в Україні в м. Артемовську Донецької області на одержання за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка без нарахування відсотків за користування цими коштами:

8.2.1. позичок для покриття тимчасових касових розривів міського  бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ і нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

8.2.2. середньострокових позичок на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2014 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

8.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з наступним поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом складання договорів з установами банків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

9. Керівникам бюджетних установ :

9.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2014 році.

9.2. Брати зобов'язання по спеціальному фонді бюджету лише в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

9.3. Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до  встановленого чинним законодавством умовами оплати праці і розміром мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, споживані бюджетними установами, і послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за зазначені послуги.

9.4. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених у додатку 3 до даного рішення з урахуванням забезпечення виконання статті  51 Бюджетного кодексу України в частині, що стосується місцевих бюджетів.

 

10. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

11. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій  діяльності  (Фесенко)

 

 

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про   організацію харчування

 дітей в дошкільних закладах

 міста  в 2014 році

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про організацію харчування дітей в дошкільних закладах міста в 2014 році, згідно                        пункту 2.2 Наказу Міністерства  науки  і освіти України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку  встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до статей 33,35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту  1 статті 30 Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернативних навчальних закладів», статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 пунктом 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Встановити одноденну вартість харчування в дошкільних навчальних

закладах міста в 2014 році у таких розмірах:

1.1    в ясельних групах  -    9гривень 00 коп.

1.2    в садових групах    -  11гривень 00 коп.

         2.Визначити , що 50% від вартості харчування у дошкільних навчальних закладах м. Сіверська буде сплачуватись за рахунок  батьків    і  50%  за рахунок  міського бюджету  м.Сіверськ.

 

         3.Установити , що плата не справляється :

         3.1. за харчування дітей з діагнозом: загальний недорозвиток

мовлення згідно заключення психолого – медико – педагогічної комісії;

         3.2. з батьків або осіб ,що їх заміняють у сім’ях в яких сукупний

дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін  не перевищував  рівня забезпечення прожиткового мінімуму , який щороку установлюється законом  про Державний бюджет  України;

         3.3 за харчування дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського

піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

         3.4. за харчування дітей працівників  внутрішніх справ, які загинули

під час виконання службових обов’язків;

         3.5.за харчування дітей , які потерпіли від наслідків  Чорнобильської катастрофи, шляхом повернення Управлінням праці та соціального захисту населення на розрахунковий рахунок міської ради коштів, які фактично використані на харчування дитини, згідно наданих розрахунків;

         3.6.в інших випадках передбачених законодавством України.

 

         4. Зменшити  розмір  батьківської плати на 50 % для батьків у сім’ях,  які виховуються  троє і більше дітей.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про  виконання рішення міської

 ради від 17.01. 2013  № 6/ 25-411

 «Про   затвердження    Програми

 соціально-економічного розвитку

 міста на 2013 рік»

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2013 рік (додається), керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2013 рік прийняти до відома.

 

           2. Рішення міської ради від 17.01.2013  № 6/ 25 - 411 «Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік» зняти з контролю у зв’язку з виконанням.

 

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про    затвердження    Програми

 соціально - економічного розвитку

 міста   на   2014   рік

 

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. щодо проекту Програми соціально - економічного розвитку міста на 2014 рік  (додається), керуючись  пунктом 22 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста

Сіверська на 2014 рік  (додається).

 

2.     Виконкому Сіверської міської ради (Гатченко) забезпечити 

виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Сіверська на 2014 рік.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про структуру, загальну чисельність                                                                                

 та  витрати на утримання апарату

 Сіверської   міської   ради    та   її

 виконавчого комітету на 2014 рік

 

 

           Керуючись пунктом 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету у кількості 23 одиниці з 01.01.2014 року згідно додатку 1.

 

           2. Затвердити кошторис витрат на утримання апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік згідно коду функціональної класифікації 10116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі  _____________  грн. згідно додатку 2.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

 04.02.2014 № 6/38-

 

 

 

                                 СТРУКТУРА  ТА  ЗАГАЛЬНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

                 апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

 

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Міський голова

        1

2

Секретар ради

        1

3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

        2

4

Керуючий справами виконкому

        1

5

Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради

        6

 

Начальник  відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головний бухгалтер

          1

-

 

Заступник начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – заступник головного бухгалтера

          1

 

 

-

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

        4

        

6

Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради

        4

.-

Начальник відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

          1

-

 

 

Провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

          1

 

 

-

 

 

Провідний спеціаліст з питань державної реєстрації актів

цивільного стану відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

        1

 

 

-

Провідний спеціаліст по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу  соціальної та правової  політики виконкому міської ради

        1

7

Відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

        3

-

Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

          1

-

Провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

          1

-

Спеціаліст І категорії відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

 

        1

8

Загальний відділ виконкому міської ради

          1     

 

Начальник загального відділу виконкому міської ради

          1

9

Відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради

          2

-

Начальник відділу економіки та  торгівлі виконкому міської ради

          1

-

Провідний спеціаліст відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради

          1

 

Технічні службовці

          2

 

Секретар керівника

            1

 

Водій службового автомобіля

            1

 

ВСЬОГО:

          23 

 

 

 

 

 

            

Секретар міської ради                                                                 С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 до рішення міської  ради

                                                                             04.02.2014 № 6/38-

 

 

 

 

Кошторис

витрат на утримання апарату

Сіверської міської ради  та її виконавчого комітету

в 2014 році

 

 

КФКВ

Зміст запису

КЕКВ

Затверджено на 2014 рік, грн.

 

 

 

 

010116

«Органи місцевого самоврядування»

 

Утримання апарату Сіверської міської ради

та її виконавчого комітету

 

Оплата праці

 

1110

929981

Нарахування на заробітну платню

 

1120

337583

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

1160

65400

Інші витрати

 

5000

90211

ВСЬОГО:

 

 

1423175

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про встановлення надбавки

 за високі досягнення в праці

 на 2014 рік

 

З метою вдосконалення оплати праці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», «Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету», затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2012 № 6/ 24 - 399, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                  

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 50%  до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років на 2014 рік:

-    Гатченко Світлані Вікторівні - секретарю міської ради;

-         Жердій Людмилі Юріївні - заступнику міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради;

-         Масюженку Василю Анатолійовичу - заступнику міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради;

-         Поливоді Любові Василівні - керуючому справами виконкому міської

ради.

 

2. Фінансовому відділу виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2014 рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

В.о. міського  голови                                                                       С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                                     

 в.о.  міського  голови  за  ІV - й

 квартал   2013  року

 

 

 

         

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити розпорядження  в.о. міського голови за  ІV - й  квартал 2013 року:

 

         - з особового складу з №  106 по № 128 (додаток 1);

 

         - з основної діяльності з № 84 по № 116  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 60  по № 83 (додаток 3).

 

 

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 до рішення міської  ради

                                                                             04.02.2014 № 6/38-

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з особового складу

                                              за  ІV-й квартал 2013 року

 

 

 

Дата

                                                                                                                                                                                               

                                   Про що

106

04.10.2013

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Верміяш )

107

07.10.2013

Про переведення на посаду (Головіна)

108

09.10.2013

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням

109

09.10.2013

Про надання основної та додаткової щорічної відпустки (Котинська В.В.)

110

10.10.2013

Про призупинення основної щорічної відпустки у зв’язку із настанням учбової відпустки (Котинська Н.Ф.)

111

14.10.2013

Про перенесення робочого дня для провідного спеціаліста відділу соціальної та правової політики (Шаповалова)

 

112

16.10.2013

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Борисова )

 

113

24.10.2013

Про прийняття на роботу  (Бойко)

 

114

25.10.2013

Про премію та надбавку за жовтень 2013 року

 

115

25.10.2013

Про надання додаткової оплачуваної щорічної відпустки за вислугу років (Капінус)

 

116

28.10.2013

Про надання основної щорічної відпустки (Вороніна)

 

117

28.10.2013

Про перенесення робочого дня для провідного спеціаліста відділу соціальної та правової політики (Шаповалова)

 

118

06.11.2013

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Чикалова)

 

119

19.11.2013

Про звільнення з посади (Вороніна)

 

120

20.11.2013

Про надання додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років (Мозиловська)

 

121

25.11.2013

Про премію та надбавку за листопад 2013

 

122

02.12.2013

Про премію до професійного свята (День місцевого самоврядування)

 

123

10.12.2013

Про зарахування на стажування (Косинцева)

 

 

124

26.12.2013

Про надання частини основної щорічної відпустки (Міщенко,Борисова,Мозиловська, Чикалова, Верміяш)

 

125

26.12.2013

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Бочерова)

 

126

26.12.2013

Про надання додаткової оплачуваної щорічної відпустки за вислугу років (Масюженко, Іващенко)

 

127

26.12.2013

Про надання частини основної щорічної відпустки (Замула)

 

128

26.12.2013

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Головіна)

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 до рішення міської  ради

                                                                             04.02.2014 № 6/38-

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з основної діяльності

за  ІV-й квартал 2013 року

 

 

Дата

Про що

84

01.10.2013

Про висловлення Подяк міської ради з нагоди професійного свята День працівників освіти

85

01.10.2013

Про початок опалювального періоду 2013-2014 рр.

86

07.10.2013

Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану на Шаповалову Г.І.

87

11.10.2013

Про скликання чергової 34-ї сесії міської ради

88

11.10.2013

Про надання відпустки (Драненко)

89

18.10.2013

Про висловлення Подяки Сіверської міської ради

90

18.10.2013

Про створення комісії щодо обстеження зелених насаджень в м. Сіверську 

91

22.10.2013

Про створення комітету з конкурсних торгів

92

22.10.2013

Про створення комісії з прийому-передачі бібліотечного фонду із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні Артемівської районної ради в комунальну власність територіальної громади Сіверської  міської ради

93

25.10.2013

Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток на 2013 рік

94

25.10.2013

Про закріплення територій обслуговування ДНЗ з організації та проведення обліку дітей дошкільного віку в м. Сіверську

95

30.10.2013

Про проведення річної інвентаризації

96

31.10.2013

Про призначення на посаду директора Сіверського МСКП (Рязанцев)

97

01.11.2013

Про визначення керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Л.В. уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції

98

02.11.2013

Про внесення змін до розпорядження в.о. міського голови від 08.10.2012 №77

99

05.11.2013

Про створення добровільного формування цивільного захисту

 

100

20.11.2013

Про скликання чергової 36-ї сесії міської ради 6-го скликання

101

22.11.2013

Про створення комісії щодо обстеження зелених насаджень в м. Сіверську

102

02.12.2013

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

103

02.12.2013

Про затвердження Положення про експертну комісію Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

104

22.11.2013

Про надання основної щорічної відпустки (Драненко)

105

02.12.2013

Про затвердження відповідальних за стан і експлуатацію водопровідних мереж, приборів обліку

106

12.12.2013

Про створення комісії щодо обстеження ділянок міських доріг, тротуарів та газонів

107

16.12.2013

Про скликання чергової 37-ї сесії міської ради

108

17.12.2013

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування у Сіверській міській раді

109

18.12.2013

Про висловлення Подяк Сіверської міської ради з нагоди свята День міліції

110

18.12.2013

Про затвердження Порядку вибору постачальників товарів, робіт, послуг відносно нерегламентованого законодавством закупівель у виконкомі Сіверської міської ради

111

18.12.2013

Про утворення постійно діючої комісії та затвердження Положення про комісію з вибору постачальників

112

20.12.2013

Про створення комісії щодо проведення обстеження будинку за адресою вул. Гагаріна, 23

113

23.12.2013

Про формування тимчасового розпису

114

25.12.2013

Про чергування відповідальних працівників у святкові та  неробочі дні (Новий рік, Різдво Христове)

115

26.12.2013

Про створення комісії щодо обстеження будинку

№ 28 по вул. Енергетиків

116

26.12.2013

Про створення комісії щодо обстеження зелених насаджень в місті

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко

 

Додаток  3

 до рішення міської  ради

                                                                             04.02.2014 № 6/38-

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови про відрядження  за ІV–й квартал 2013 року

 

 

 

                                                       з № 60   по № 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                С.В. Гатченко                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про  уповноваженого   представника

Сіверської   міської  ради  в   органах

управління Місцевої асоціації органів

місцевого самоврядування Донецької

області                              

 

 

            Заслухавши інформацію секретаря міської ради  Гатченко С.В. про  уповноваженого   представника Сіверської міської ради в органах управління Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області, на підставі рішення Сіверської міської ради від 31.08.2009 № 5/ 38 – 570 «Про ініціювання створення Місцевої асоціації  органів місцевого самоврядування Донецької області» та пункту 4.3. Статуту Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.     Доручити в.о. міського голови Гатченко Світлані Вікторівні бути

уповноваженим представником Сіверської міської ради в органах управління Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області, у тому числі:

 

-         приймати участь в Загальних зборах уповноважених представників 

органів місцевого самоврядування -  членів Асоціації, у складі її органів управління в порядку, визначеному Статутом Асоціації;

 

-          приймати участь в усіх заходах, що проводяться  Асоціацією;

 

-         вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;

 

-    здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту Асоціації.

 

2.     Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від

26.05.2011 № 6/6 – 121 «Про  уповноваженого   представника Сіверської   міської  ради  в   органах управління Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області».

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про     затвердження       технічної

 документації із землеустрою щодо 

 встановлення      меж     земельної

 ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

 Хакімовій  О.С.

 

           Розглянувши заяву Хакімової О.С. від 20.01.2014 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд землі житлової та громадської забудови вул. Чапаєва, 22 м. Сіверськ Артемівського району Донецької області  з безоплатною її передачею у власність, на підставі статей 12, 19, 22, 33,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Хакімовій Олені Степанівні (паспорт ВК 713896 виданий 07.06.2010,  ідн. номер 2421224586),  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0778 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1279) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови по вул. Чапаєва, 22 м. Сіверськ Артемівського району Донецької області.

 

2. Передати Хакімовій О.С. безоплатно означену у пункті 1 земельну ділянку у власність.

 

3. Рекомендувати Хакімовій О.С. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського  голови                                                                          С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про   скасування    рішення 

 виконавчого   комітету

 

 

З метою приведення до відповідності Конституції, законам України та іншим нормативно - правовим актам,  керуючись пунктом 15 статті 26, статтею  59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Скасувати рішення виконкому Сіверської міської ради: 

 

-         від 19.02.2013 № 17 «Про клопотання перед Артемівською

райдержадміністрацією щодо представлення Білоченко К.І. до присвоєння почесного звання «Мати –героїня»;

 

-         від 18.12.2012 № 145 «Про клопотання перед Артемівською

райдержадміністрацією щодо представлення Дмітрієвої Г.П. до присвоєння почесного звання «Мати –героїня».

 

 

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

04.02.2014

Сіверськ

                6/38 -  

 

 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за січень 2014 року у розмірі 80% посадового окладу.

 

2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за січень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за січень 2014 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за січень 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

 

          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2014 рік.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...