Проект рішення міської ради від 27.12.2013

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про визначення послуги зі збору

 та вивезення побутових відходів

 як окремої комунальної послуги,

 право  на   яку  виборюється   на

 конкурсних  засадах

 

          Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» (зі змінами), керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити послугу зі збору та вивезення побутових відходів як окрему комунальну послугу право на яку виборюється на конкурсних засадах.

        

2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг зі збору та  вивезення побутових відходів на території міста Сіверська (додаток).

 

3. Провести конкурс на визначення виконавця послуг зі збору та  вивезення побутових відходів.

 

4. Делегувати повноваження з організації проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збору та  вивезення побутових відходів на території міста Сіверська виконкому Сіверської міської ради.

 

5. Виконкому Сіверської міської ради (Масюженко):

- створити конкурсну комісію та затвердити її склад;

- затвердити конкурсну документацію;

- забезпечити проведення конкурсу відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг зі збору та вивезення побутових відходів на території Сіверської міської ради.

 

6. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення через засоби масової інформації та на сайті Сіверської міської ради.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 В.о. міського  голови                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Додаток

 до рішення міської  ради

 27.12.2013 № 6/37-

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на надання послуг зі збору та  вивезення  побутових відходів на території міста Сіверська

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»  , Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на надання послуг зі збору та  вивезення  побутових відходів на території міста Сіверська.

1.3.Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- дост         упність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

- конкурсна документація - комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

- конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

- організатор конкурсу – виконавчий комітет Сіверської  міської ради;

- учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги»,  «Про відходи».

2.Порядок проведення конкурсу на надання послуг зі збору та  вивезення  побутових відходів.

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором конкурсу.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг зі збору та  вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг зі збору та  вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- відомості про балансоутримувачів будинків;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних  побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів;

- характеристика під'їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

9) вимоги до конкурсних пропозицій;

10) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

11) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

12) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

13) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Конкурсна документація затверджується організатором конкурсу.

2.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

2.5.Склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується організатором конкурсу.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

         2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації або в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 - 4, 8 - 9, 12-13 пункту 2.2. цього Порядку.

2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший,ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.11. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. Про що повідомляється учасникам конкурсу.

3. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, твердих побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг зі збирання та  вивезення побутових відходів;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги зі збору та  вивезення побутових відходів належного рівня якості.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та  порядкового номеру реєстрації.

 

4. Проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на  засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Протокол засідання конкурсної комісії  затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу  підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу виконкомом  міською радою.

5.6. Договір про надання житлово-комунальних послуг з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії виконкомом міською ради протягом десяти календарних днів на строк не менш як п'ять років.

5.7. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

5.8. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

6. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок власних коштів.

 

7. Розгляд спорів

7.1.     Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про    затвердження     Порядку

 поховання,  функціонування  та

 утримання кладовищ і організацію

 ритуального   обслуговування

 у  м. Сіверську

 

З метою врегулювання Порядку поховання, функціонування та утримання кладовищ і організації ритуального обслуговування у м. Сіверську, згідно з Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сіверської  міської ради на 2013 рік, затвердженого рішенням  Сіверської  міської ради від 14.12.2012 № 6/23-389  із внесеними до нього змінами,  відповідно до Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу», Наказів  Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» та Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого», керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

     В И Р І Ш И Л А :

 

          1. Затвердити  Порядок поховання,  функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування  у м. Сіверську (додається).

 

          2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ комунального господарства, екології та землекористування виконкому міської ради (Пшенка), Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Рязанцев), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка В.А.

3. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення через засоби масової інформації та на сайті Сіверської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                              С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

 27.12.2013 № 6/37-

 

 

 

Порядок поховання, функціонування та утримання кладовищ і організація ритуального обслуговування  у м. Сіверську

 

Загальне положення.

 1. Порядок поховання, функціонування та утримання кладовищ і організація ритуального обслуговування у м. Сіверську (далі – Порядок) визначає загальні правові засади здійснення у місті Сіверську діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання, регламентує порядок утримання кладовищ і функціонування місць поховання у місті Сіверську. 

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу»,  з урахуванням наказів Держжитлокомунгоспу України від 19.11.03 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України  «Про поховання та похоронну справу», від 19.11.03 № 194 «Про затвердження єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово - комунального господарства України від 22.06.06 №208 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого» з метою удосконалення правових засад при наданні ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності на території міста Сіверська.

3. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності, будівництво, утримання і охорону місць поховання у місті здійснює Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство   (далі – Сіверське МСКП).

4. Порядок є обов'язковим для виконання Сіверським  МСКП та всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, які надають ритуальні послуги, здійснюють поховання померлих громадян у місті Сіверську, займаються виготовленням, торгівлею ритуальною атрибутикою, виготовленням надмогильних споруд, облаштуванням місць поховання та встановленням надмогильних споруд і їх демонтажем.

5. Надання ритуальних послуг, організацію поховання померлих та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі - суб'єкт господарювання), який згідно із Законом України «Про поховання та похоронну справу» уклав договір з Сіверським МСКП про надання цих послуг (додаток №1).

 

1. Сіверське МСКП.

1. Сіверське МСКП або інший виконавець послуг у своїй діяльності при наданні ритуальних послуг  керується Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу»,  іншими законами України та нормативно-правовими актами з питань похоронного обслуговування, утримання та збереження місць поховань, рішеннями міської ради та її виконкому, а також цим Порядком.

2. Надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, може також здійснювати виконавець послуг, який згідно із Законом України «Про поховання та похоронну справу» уклав договори з Сіверським МСКП про надання цих послуг. Надання ритуальних послуг, не передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати виконавець послуг самостійно.

3.  Основними завданнями Сіверського  МСКП є:

-         здійснення організації поховання померлих;

-         надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих

видів ритуальних послуг;

-         надання інших ритуальних послуг, не передбачених мінімальним

переліком;

-         реалізація предметів ритуальної належності.

4. Сіверське МСКП, відповідно до покладених на нього завдань, зобов'язане:

-         укладати договори - замовлення на організацію та проведення

поховання (далі – договір - замовлення);

-         організовувати поховання померлих згідно з договорами

замовленнями;

-         створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси,

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

-         розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними

фінансовими можливостями;

-         у разі відсутності на ринку послуг міста необхідної Замовнику

ритуальної послуги – забезпечувати надання цієї послуги власними силами;

-         забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

-         організовувати виконання роботи по наданню всіх видів послуг

відповідно до кошторису;

-         забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до статті 23

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

-         безоплатно виділяти місця для поховання померлого  на кладовищі;

-         реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації

поховань та перепоховань;

-         видавати свідоцтво про поховання на замовлення громадян, довідки

про наявність поховання померлого на кладовищах в місті Сіверську;

-         реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

-         у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного

руйнування намогильних споруд готувати та подавати до виконавчого органу Сіверської міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

-         на підставі договору - замовлення (додаток 2) забезпечувати

безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарської діяльності (далі – виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг (додаток  1 );

-         здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про

поховання та похоронну справу».

5. Сіверське МСКП забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

-         виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх

адреси та режиму роботи;

-         переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та

термінів виконання замовлення;

-         необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із

зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

-         необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації

поховання та ритуального обслуговування населення;

-         порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;

-         вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

-         реєстрації поховань померлих та перепоховань;

-         організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

-         пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону

України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно - правових актів);

-         режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання,

відповідно до чинного законодавства України;

-         режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої

влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

-         книги заяв, пропозицій та скарг.

6. Сіверське МСКП забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання (надалі СГ), що виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг ( додаток 1)

 

2. Надання ритуальних послуг.

1.       Надання ритуальних послуг здійснюється Сіверським міським спеціалізованим комунальним підприємством або суб’єктом господарювання, за умови укладання договору-замовлення  між  замовником та виконавцем послуг та дотримання вимог даного порядку. Без укладання договору - замовлення може здійснюватися тільки виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності.

2. Оформлення Свідоцтва про поховання, реєстрацію намогильної споруди, монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу, здійснюється виключно силами Сіверського МСКП.

3. Перевезення тіл померлих громадян на кладовища здійснюється автотранспортними засобами, які відповідають вимогам чинного законодавства, у т.ч. санітарно - епідеміологічного, і мають нанесену ритуальну символіку.

4. Суб’єкт господарювання для організації виконання заявлених послуг зобов’язаний залучати тільки тих працівників,  що перебувають з ним у трудових відносинах, та забезпечувати їх спецодягом. Виконання працівниками робіт на кладовищах контролює Сіверське МСКП.

5. Суб’єктам господарювання забороняється надавати ритуальні послуги на території міста без укладання з Сіверським МСКП договору про надання  ритуальних послуг та без укладання  договору - замовлення  з  виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого  на підставі свідоцтва про смерть (додаток  1, 2).

 

3. Організація та проведення поховання.

1. Поховання померлого – це комплекс заходів і обрядових дій, що здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом померлого у могилу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв і традицій, що не суперечать чинному законодавству України.

2. Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого. Особа, яка зобов’язалася поховати померлого (далі - Замовник), повинна отримати свідоцтво про смерть на підставі довідки про смерть та паспорту померлого в відділі соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради.

3. Замовник, на підставі Свідоцтва про смерть звертається до Сіверське МСКП або СГ (далі - Виконавці послуг) з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Як виняток, у разі наявності підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

Замовник має право вибирати виконавців послуг серед СГ, які уклали договори про надання послуг з Сіверським МСКП (якщо такі є).

4. Договір - замовлення укладається у двох примірниках, один з яких залишається у Замовника проведення поховання, другий – у Виконавця послуг. У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, не передбачених укладеним договором - замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформлюється окремим договором -замовленням. Забороняється надання послуг без оформлення договору -замовлення.

5. Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення.

6. За зверненням особи, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі Свідоцтва про смерть на території кладовища виділяється безоплатне місце для поховання померлого. За бажанням одного з родичів, визначених у Законі України «Про поховання та похоронну справу», для поховання двох чи більше померлих виділяється безоплатне місце для родинного поховання.

7. Відведення земельних ділянок для поховання на кладовищах виконується Сіверське МСКП.

8. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі. Поховання померлих може здійснюватися шляхом закопування в могилі труни з тілом померлого або закопування в могилі урни з прахом померлого.

9. Під кожне поховання надається ділянка наступних розмірів:

НАЗВА

ПОХОВАННЯ

Р О З М І Р

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

МОГИЛИ

довжина,м

ширина, м

площа, кв. м

Довжина,м

глибина,м

ширина, м

Одинарне

2,2

 1,5

3,3

2,0

не менш 1,8

1,0

Подвійне

2,2

2,2

4,8

2,0

не менш 1,8

1,0

Родинне

2,2

3,0

6,6

2,0

не менш 1,8

1,0

Примітка: У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені. У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно від довжини труни. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлих від поверхні землі має бути не меншою за 1,5 метр.

10. Подвійне поховання надається у разі одночасної смерті двох членів родини. Родинне поховання надається в разі одночасної смерті двох або більше членів родини.

11. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється з відома органів внутрішніх справ за рахунок коштів міського бюджету.

У разі смерті громадянина на території іноземної держави і при наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, поховання здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

12. Кожне поховання та перепоховання реєструється Сіверським МСКП в спеціальних Книгах реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян, які є документом суворої звітності та зберігаються на підприємстві постійно, а в разі його ліквідації  – передаються на зберігання до архівного відділу Артемівської  районної державної адміністрації.

Запис до Книги реєстрації здійснюється в хронологічному порядку, за роками, в цілому по кожному кладовищу окремо, усі графи Книги реєстрації обов'язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного в Книзі реєстрації не допускається.

Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою.

13. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як Користувачу місця поховання видається відповідне Свідоцтво про поховання. Свідоцтво про поховання дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

14. Перепоховання останків померлих дозволяється у виняткових випадках при наявності обґрунтованих причин.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає до Сіверського МСКП такі документи:

-         заява користувача з обґрунтуванням причин перепоховання;

-         висновок Артемівської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції

про можливості ексгумації;

-         лікарське свідоцтво про смерть померлого.

За результатами розгляду поданих документів Сіверське МСКП приймає відповідне рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видає користувачу обґрунтовану письмову відмову.

Сіверське МСКП забезпечує оформлення договору – замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних  могил здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про охорону культурної спадщини» та «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Під час перепоховання останків померлих контроль за дотриманням безпечних умов праці протягом усього терміну ведення робіт здійснює керівництво Сіверське МСКП.

Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із статтею 192 Кримінально - процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

При проведенні перепоховання у Книзі реєстрації робиться відповідний запис.

15. Поховання померлих (підпоховання) чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору – замовлення на організацію та проведення поховання (підпоховання).

Поховання урн з прахом проводиться по письмовій заяві користувача місця поховання, відповідального за поховання, з відповідним записом у Книзі реєстрації поховань.

Для поховання урни з прахом у землі надається місце розміром 0,8 х 0,8 м, де можливе розміщення декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі, глибина поховання не нормується.

Забороняється здійснювати поховання інших померлих (під поховання) без згоди користувача місця поховання (користувача місця  родинного поховання).

16. Для одержання послуги з оформлення Свідоцтва про поховання до Сіверського МСКП  подаються  наступні документи:

-         паспорт особи - користувача місця поховання (оригінал та копія);

-         лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

-         свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

-         документ, що підтверджує про сплату коштів за отриману послугу.

17. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили. Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до Сіверського МСКП такі документи:

-         оригінал свідоцтва про смерть похованого;

-         свідоцтво про поховання, при відсутності надати письмову згоду користувача місця поховання на встановлення намогильної споруди; 

-         документи, що підтверджують  придбання  намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

-         реквізити виконавця намогильної споруди.

18. Після закінчення робіт по демонтажу, монтажу намогильної споруди, замощування плиткою, встановлення огорожі, насадження квітів та низькорослих кущів виконавець робіт зобов’язаний вивезти за межі кладовища, а саме на полігон твердих побутових відходів демонтовані деталі старих намогильних споруд, залишків будівельних матеріалів та сміття. При руйнуванні під час виконання робіт прилеглих намогильних споруд, доріжок та елементів благоустрою кладовища виконати реставраційні роботи по їх відновленню за власний рахунок.

19. Після виконання робіт з прибирання могили у весняно - осінній період користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

20. Установлені намогильні споруди реєструються Сіверським МСКП в Книзі обліку намогильних споруд.

21. Встановлені громадянами (організаціями) намогильні споруди (пам'ятники, декоративна плитка, огорожі, квітники та ін.) є їх власністю.

22. Висаджувати дерева в межах території кладовища без погодження з адміністрацією забороняється.

 

4.     Порядок  облаштування та утримання місць поховання.

1.        Кладовища міста Сіверська  є комунальною власністю громади та обслуговуються Сіверським міським спеціалізованим комунальним підприємством.

2.        Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.        В м. Сіверську функціонують кладовища за адресами:

вул. Донецька, б/н;

вул.  Шкільна, б/н;

вул.  Тімірязєва, б/н;

4.        На території кладовищ не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів, елементів благоустрою, які є власністю осіб, що придбали їх за власні кошти.

5.        Рішенням виконавчого комітету Сіверської  міської ради у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

6.        Виконавчий комітет Сіверської міської ради має право прийняти рішення про часткове або повне припинення поховань померлих (закриття кладовищ) у разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил, а поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом під поховання в могилах за згодою користувачів місць поховання.

7.        Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

8.        З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, огорожі поховань встановлюються виключно в межах виділеної ділянки. У разі самовільного встановлення намогильних споруд, огорож, інших елементів благоустрою поховань з порушеннями вимог даного Порядку, Сіверське МСКП проводить роботи по демонтажу споруди за рахунок користувача поховання.

9.        З метою запобігання засміченню кладовищ міста рекомендується  висадка зелених насаджень лише низьких форм росту.

10.   На території кладовищ забороняється:

-         порушувати тишу та порядок;

-         кататися на велосипедах, санках, ковзанах та лижах;

-         вирубувати, саджати та пересаджувати дерева без узгодження з

Сіверським МСКП;

-         вигулювати та пасти тварин;

-         накопичувати сміття в невизначених для цього місцях;

-         розпалювати вогнища, зберігати будівельні матеріали;

-         здійснювати будь - які роботи та надавати послуги без узгодження з

Сіверським МСКП.

11.   Сіверське МСКП забезпечує на території кладовищ:

-         безперешкодний доступ СГ на територію кладовища на підставі

укладених договорів - замовлень;

-         утримання могил і пам’ятників видатних діячів держави, науки та

культури, воїнів та мирних мешканців, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, могил і пам’ятників, які мають історичну або художню цінність, які передані йому на утримання;

-         прибирання доріг, алей, проїздів, доріжок та вивіз сміття;

-         догляд за зеленими насадженнями (крім висаджених на місцях

захоронення);

-         дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування.

12.   Кладовища та прилегла територія повинні регулярно прибиратися, очищатися від зів’ялих квітів, вінків, опалого листя, проїзди та пішохідні доріжки зимою повинні бути очищенні від снігу та посипатися піском.

13. На кладовищах повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів по збору зів’ялих квітів, вінків, опалого листя. В разі недостатньої кількості контейнерів дозволяється тимчасово накопичувати сміття (зів’ялі квіти, вінки, опале листя) в накопичувальних ямах з подальшим вивозом на полігон твердих побутових відходів.

14. Благоустрій територій кладовищ суб'єкти підприємницької діяльності і громадяни зобов'язані здійснювати лише відповідно до проектів і норм, які передбачають весь комплекс робіт, які впливають на художню виразність, що не обмежують і не перешкоджають прибиранню територій сучасним  механізованим засобам.

15. Кладовища мають бути обгороджені по периметру, забезпечені транспортним зв'язком з містом і сплановані з урахуванням необхідного швидкого видалення води атмосферних опадів, мати впорядковані під'їзні шляхи. Вхідна зона,  адміністративно-господарська зона і центральні дороги кладовищ мають бути обладнані освітленням.

16. Допускається облаштування на території кладовища родинних склепів. Виділення ділянок під будівництво, архітектурно-планові рішення і умови поховання у кожному окремому випадку узгоджуються з місцевими закладами санепідемслужби..

17. Здійснення благоустрою кладовищ повинне проводитися у відповідності з «Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом Державним комітетом України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003г. № 154, згідно кошторису витрат на вміст міських цивільних кладовищ.

 

5. Утримання могил, намогильних споруд

1. Утримання у належному естетичному і санітарному стані могил, місць сімейних поховань, намогильних споруд здійснюється користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Громадяни (організації) зобов'язані утримувати могилу, намогильні споруди і зелені насадження в належному санітарному стані власними силами.

Громадянами і організаціями може бути укладений договір з Сіверським  МСКП  про прийняття намогильної споруди на обслуговування.

2. При відсутності відомостей про поховання, а також не належного догляду за могилою, вона вважається невпізнаною.

Для визнання невпізнаного поховання адміністрація Сіверського МСКП зобов'язана:

-         видати наказ про створення комісії для складання акту про невпізнанність поховання і надмогильних споруджень;

-         зафіксувати дане поховання в спеціальній книзі та надати акт про невпізнананність поховання і надмогильних споруд до відділу  комунального господарства, екології та землекористування виконкому  міської ради;

-         адміністрація Сіверського МСКП письмово повідомляє особу, відповідальну за облаштування поховання, якщо намогильна споруда зареєстрована в книзі обліку намогильних споруд;

-         на намогильному пагорбі установлюється трафарет попередження про необхідність облаштування могили і звертання за зазначеною адресою до адміністрації Сіверського МСКП.

Після закінчення дворічного терміну з моменту отримання користувачем місця поховання письмового звернення адміністрації кладовища та встановленого на могилі трафарету, у випадку незадовільного утримання могили, комісія за участю представників відділу  комунального господарства, екології та землекористування виконкому  міської ради, Сіверського МСКП та Артемівської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції складає акт про визнання могили безгосподарною та використання даного місця для поховання на загальних підставах.

3. Утримання кладовищ, військових братерських і одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, а також могил померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань непізнаних трупів і охорона всіх місць поховань забезпечується Сіверським МСКП за рахунок коштів міського бюджету.

4. У разі наруги над могилами, сімейними похованнями, навмисного руйнування нагробних споруд і склепів Сіверського МСКП повідомляє про це відділ комунального господарства, екології та землекористування виконкому  міської ради.

У випадку природного руйнування, псування намогильних споруд, встановлених без дозволу Сіверського МСКП та незареєстрованих в Книзі обліку намогильних споруд біля дерев, при їх падінні, відновлення намогильних споруд та огорож здійснюється за рахунок коштів власника намогильної споруди (користувача місця поховання).

У разі крадіжок, осквернення або ушкодження намогильних споруд, що не зареєстровані у встановленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.

 

6. Правила відвідування кладовищ

1. На території кладовища забороняється:

-         порушувати тишу та встановлений порядок;

-         проводити підрізання, посадку та пересадку дерев, кущів без погодження з адміністрацією кладовища;

-         розміщувати сміття після прибирання могил не у відведених для цього місцях;

-         розпалювати багаття, брати  грунт, різати дерн, довго зберігати будівельні та інші матеріали (крім спеціально відведених для цієї мети місць);

-         користуватися автомобільним транспортом, мотоциклами без дозволу адміністрації;

-         кататись на велосипедах, санках, лижах та ковзанах;

-         вигулювати або випасати тварин;

-         перебування на території місця поховання після дозволеного розпорядком дня для виконання робіт по облаштуванню могил та встановлення намогильних споруд.

2. Забороняється займатися комерційною діяльністю на території кладовища:

-         торгівлею квітами, вінками та ритуальною атрибутикою;

-         торгівлею декоративним піском;

-         торгівлею продуктами харчування.

3. Відвідувачі кладовища зобов'язані:

- дотримувати встановлений порядок поховання;

- при облаштуванні місця поховання (огорожа, пам'ятник, інші споруди) не виходити за кордони відведеної ділянки;

- виносити сміття лише у відведених для цього місця.

4. Наруга над могилами, а також викрадання предметів, які знаходяться в могилі або на ній, карається законом. Винні в здійсненні зазначених злочинів підлягають затриманню і передачі представникам органів внутрішніх справ для притягнення до карної відповідальності.

5. Облаштування могил може здійснюватися тільки з відома Сіверського МСКП згідно з договором на демонтаж, монтаж намогильної споруди, замощування декоративною плиткою, встановлення огорожі.

6. Виникаючі майнові та інші суперечки між громадянами і працівниками Сіверського МСКП вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

7. Правила руху транспортних засобів по території кладовищ

1. В'їзд на територію кладовища автотранспортних засобів може бути здійснений лише з дозволу адміністрації кладовища.

2. Спеціальний автокатафальний транспортний засіб, а також супровідний його транспорт суб’єктів господарювання, особистий автотранспорт, що перевозить інвалідів та маломобільних груп населення, незалежно від форм власності, у яких укладено договір на ритуальні послуги з Сіверським  МСКП, який здійснює похоронну процесію, має право проїзду на територію кладовищ.

3. У святкові дні (День Перемоги, Святкування Великодня, Дня Пам’яті, Різдва Хрестового та Пресвятої Трійці) рух будь-якого транспорту  на території кладовищ заборонено.

4. За порушення порядку на кладовищ винні особи несуть адміністративну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

 

8.     Заключні положення.

1.     Контроль за дотриманням Порядку надання ритуальних послуг на території міста Сіверська здійснює Сіверське МСКП разом з відділом комунального господарства, екології та землекористування виконкому  міської ради. У разі необхідності до роботи залучаються спеціалісти інших установ та організацій міста.

     2.Питання діяльності Сіверського МСКП, не відображені в Порядку, вирішуються у спосіб, визначений чинним законодавством.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

  Додаток  1

   до Порядку

 

 

ДОГОВІР

про надання ритуальних послуг

 

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (надалі Сіверське МСКП) в особі директора ____________, що діє на підставі статуту з одного боку, та суб’єкта господарської діяльності в особі, ___________________________що діє на підставі __________ з другого боку (далі – Виконавець) уклали цей договір про таке:

 

І. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

1.2. Взаємовідносини між Сіверським МСКП і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншим законодавством України  та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Сіверським МСКП та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 

ІІ. Права сторін

2.1. Сіверське МСКП має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення на організацію та проведення поховання надавати наступні ритуальні послуги:

__________________________________________________________________

 2.2.2. Самостійно, на підставі звернення особи, яка зобов’язалася поховати померлого (далі – Замовник), виготовляти та реалізувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством( ст.12 Закону України «про поховання та похоронну справу»).

 ІІІ. Обов’язки сторін

         3.1. Сіверське МСКП зобов’язана:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов’язалася поховати померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень на організацію та проведення поховання, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Надати Замовнику наочну інформацію стосовно Виконавця послуг.

3.1.3.  Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етичного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.4. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родини померлого.

3.1.5. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого) наочну інформацію, передбачену п. II  Порядку поховання, функціонування та утримання кладовищ і організація ритуального обслуговування  у м. Сіверську.

3.1.6. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

3.1.8.Впродовж 24 годин з моменту отримання письмового підтвердження від  Виконавця послуг на нову ціну, внести зміни до наочної інформації для Замовника та при оформленні договору-замовлення використовувати нову ціну на зазначену послугу.

3.2. Виконавець послуг зобов’язаний:

3.2.1. Подати до Сіверського МСКП перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує  протягом трьох діб письмове доведення нової ціни на послуги до Сіверського МСКП.

3.2.2. При наданні послуг на території кладовища гарантувати збереження всіх могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою, що розміщені поруч з новим похованнями, а в разі їх пошкодження, відшкодувати матеріальні збитки.

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення та спеціальну форму.

IV. Відповідальність сторін

         4.1. Сіверське МСКП несе відповідальність:

4.1.1.За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг,що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну та не своєчасну організацію оформлення договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених  договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих осіб.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2. цього договору, Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

 

V. Порядок вирішення спорів.

         5.1.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

 

VI. Інші умови.

         6.1.1. Для підписання даного договору Виконавець послуг повинен надати Сіверському МСКП наступний пакет документів:

-    копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або

довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного  номера  для  фізичної  особи;

      -   копію свідоцтва    про    державну    реєстрацію     суб'єкта

підприємницької діяльності;

      - перелік послуг, що пропонуються для надання СГ;

           - режим роботи та номер телефону.

Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви Сіверське МСКП укладає з суб’єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

 

VII. Прикінцеві положення.

 

7.1.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до _________________ року.

7.1.2. Договір укладається в двох примірниках (по одному для кожної сторони) які мають однакову юридичну силу.

VIIІ. Місце знаходження сторін. 

Сіверське  МСКП                                           Суб'єкт господарської діяльності

__________________________                  ____________________________

____________________________                   ____________________________

____________________________                   ____________________________

____________________________                 ______________________________

 (підпис керівника)    печатка                        (підпис керівника)   печатка

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.В. Гатченко

    

 

 

                                                                                                         Додаток  2

         до Порядку

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

«__»___________20__                                                                             №___________

Цей договір-замовлення відповідно до положень ЗУ «Про поховання та похоронну справу» укладено між

Замовником ________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання)

Виконавцем _________________________________________________________________________________________________________________________

Предметом укладання договору-замовлення є організація та проведення поховання померлого

__________________________________________________________________

                                             (прізвище, ім’я, по-батькові померлого)

__________________________________________________________________

                                         (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на кладовищі _________________________, сектор __________, ряд _______,

                                            (вулиця)

місце ________________.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: закопування в могилі труни з тілом померлого/ закопування в могилі урни з прахом померлого (необхідне підкреслити).

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання:

Найменування послуг

К-ть

Ціна/од.

ПДВ

Загальна сума

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) ________________________________ о ____ годині «__»________20__ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою _______________ ________________________________ о ____ годині «__»________20__ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою ____ ________________________________ о ____ годині «__»_________20__ року.

6.Інші зобов’язання:

__________________________________________________________________

Замовник зобов’язаний: вчасно забезпечити оплату послуг та надати                          Виконавцю  необхідні документи для організації поховання.

Відповідальність Виконавця: за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами ЗУ «Про захист прав споживачів».

Порядок вирішення спорів: спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі не урегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

         З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений __________________________________________________________________

підпис замовника

Вартість послуг становить:

__________________________________________________________________

сума прописом

Договір-замовлення укладено:

__________________________________________________________________

(дата та час укладання договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

 

ПІДПИС СТОРІН:

 

ЗАМОВНИК                                                                         ВИКОНАВЕЦЬ 

_________________________                                               __________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                         С.В. Гатченко

   

 

 

                                                                                                  

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 Про визначення виконавця послуг

 з централізованого опалення,

 водопостачання і водовідведення,

 газо - та електропостачання в

 багатоквартирних  будинках  житлового  фонду м. Сіверська на 2014 рік

 

З метою задоволення потреб фізичних чи юридичних осіб, які проживають чи знаходяться в багатоквартирних будинках, у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, на підставі Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про електроенергетику», постанови КМУ №1729 від 27.12.2001 «Про забезпечення споживачів природним газом», наказу Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства № 60 від 25.04.2005 «Порядок визначення житлово-комунальних послуг», враховуючи протоколи засідань комісії з проведення конкурсу на право обслуговування житлового фонду м. Сіверська (додаються), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити виконавцем комунальних послуг (в межах встановленої балансової та експлуатаційної відповідальності) з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання в багатоквартирних будинках житлового фонду м. Сіверська ПП «Донжилсервіс» на 2014 рік.

 

2. Директору ПП «Донжилсервіс» Шишко Н.М. заключити договори про співробітництво з виробниками послуг з теплопостачання, водопостачання і водовідведення, газо- та електропостачання.

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

В.о. міського голови                                                             С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про  зміни до штатного розкладу

 Сіверської міської бібліотеки  для

 дітей

 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про зміни до штатного розкладу Сіверської міської бібліотеки для дітей у зв’язку з дією програми «Бібліоміст» та входженням до проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету II», враховуючи листа завідувача бібліотеки для дітей Котинської В.В. (додається), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Ввести з 01.01.2014  до штатного розкладу Сіверської міської

бібліотеки для дітей 0,5 ставки бібліотекаря.

 

2.     На виконання пункту 1 цього рішення завідувача бібліотеки для

дітей Котинській В.В. внести зміни до штатного розкладу.

 

3.      Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

(Іващенко) оплату праці введеної  0,5 ставки штатної одиниці здійснювати 

за рахунок коштів міського бюджету в межах фонду оплати праці по КФК 110201 «Бібліотеки».

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  економічної політики бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко)

 

 

В.о. міського голови                                                             С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про     виділення      коштів      на

 придбання новорічних подарунків

 для     дошкільних      навчальних

 закладів   міської   ради

 

 

          З метою забезпечення дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади міста, враховуючи листи завідувачів ДНЗ №1 «Сонечко» Нечепуренко Т.Ю., ДНЗ №2 «Світлячок»  Пипенко С.М., ДНЗ №3 «Золота рибка» Петренко О.І. та ДНЗ №4 «Червона гвоздика» Савченко О.В. про виділення коштів на придбання новорічних подарунків (даються), керуючись  статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Виділити кошти на придбання новорічних подарунків в сумі 8418

грн. (вісім тисяч чотириста вісімнадцять грн.) з розрахунку 23 грн. 00 коп. на одну дитину за рахунок коштів міського бюджету.

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  економічної політики бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко)

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                             С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про   затвердження    технічної

 документації   із    землеустрою

 щодо проведення інвентаризації

 земель КП «Компанія «Вода Донбасу»

 

 

           Розглянувши листа директора ТОВ «Земельно-кадастровий центр» Зайчикова О.В. від 02.12.2013 № 326 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів та за межами населених пунктів, в тому числі під об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл,селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, а саме під об’єктами комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» на території Артемівського району Донецької області та надану документацію (додається), на підставі статей 12, 186 Земельного Кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів та за межами населених пунктів, в тому числі під об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл,селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, а саме під об’єктами комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» на території Артемівського району Донецької області, розроблену ТОВ «Земельно - кадастровий центр», загальною площею 9,0143 га земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, в тому числі:

 

- 0,0203 га під каналізаційною насосною станцією № 1 (кадастровий номер 1420910400 000011266 );

 

- 0,3234 під промисловою базою (кадастровий номер 1420910400000011268);

 

- 0,0939 га під каналізаційною насосною станцією № 3 (кадастровий номер 1420910400 00 001 1267);

 

- 6,8000 га під очисними спорудами (кадастровий номер 1420989200011590024);

 

- 0,0090 га під водо-насосною станцією 2-го підйому с. Рудник (кадастровий номер 1420910400000011270);

 

- 1,1950 га під резервуарами чистої води (кадастровий номер

1420910400000011269);

 

- 0,0927 га під Чорногорівським водозабором (Свердловина № 269) (кадастровий номер 1420910400000021422);

 

- 0,4800 га під Чорногорівським водозабором (резервуари чистої води)  (кадастровий номер 1420910400000021423), які розташовані на території Сіверської міської ради.

 

           2. Земельні ділянки загальною площею 9,0143 га зі складу земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомості КП «Вода «Донбасу» віднести до земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           3. Відділу Держземагенства в Артемівському районі Донецької області (Бойченко) внести відповідні зміни до облікових даних державного земельного кадастру.

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                   С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про надання дозволу на складання

 проекту      землеустрою      щодо

 відведення    земельної     ділянки

 комунальної  власності  в постійне

 користування Сіверському МСКП

 

 

           Розглянувши листа директора Сіверського МСКП Рязанцева О.М. від 12.12.2013 № 286 про надання дозволу на виготовлення проекту відведення в постійне користування земельної ділянки площею 1,3000 га для обслуговування парку Слави, на підставі статей 12, 38, 92, 116, 122, 123, 126, 186 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Дати дозвіл Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству  (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 03.02.2004, № 1 237120 0000 000131, ідн. код 32714284, юридична адреса: 84522, Донецька область, Артемівський район, м. Сіверськ, вул. Артема, 3, на складання проекту відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування площею 1,3000 га для обслуговування парку Слави розташованого у м. Сіверську по проспекту ім. Леніна, зі складу земель житлової та громадської забудови міста (землі загального користування), в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Сіверському МСКП (Рязанцев) замовити виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ліцензованій землевпорядній організації та надати його на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                                          С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

 проекту   відведення    земельної

 ділянки у власність Лемішці О.Я.

 

         Розглянувши  заяву Лемішки О.Я.  від 12.12.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною її передачею у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 121, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,  керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл Лемішці Олексію Ярославовичу (паспорт ВА 932984, виданий 08.10.1997, ідн. № 2939604438), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. О. Суворова, 28/6, на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною передачею йому у власність площею  0,1000 га, розташованої у м. Сіверську по вул. ім. Г. Котовського, 49, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Лемішці О.Я. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Рішення міської ради від 30.08.2013 № 6/31 – 515 «Про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лемішці О.Я. » вважати таким, що втратило чинність.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                                        С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про надання дозволу  на розробку

 проекту   відведення   земельної

 ділянки у власність Пипенко О.О.

 

          Розглянувши  заяву Пипенко О.О.  від 09.12.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною її передачею у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 121, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл Пипенко Ользі Олексіївні (паспорт ВК 870278, виданий 01.12.2011, ідн. № 3482101427), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. М. Коцюбинського, 19, на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною передачею їй у власність площею  0,1000 га, розташованої у м. Сіверську по вул. ім. М. Коцюбинського, 17, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Пипенко О.О. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

В.о. міського голови                                                                  С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про надання дозволу на складання

 проекту    відведення    земельної

 ділянки  в оренду Демченку М.Д.

 

 

           Розглянувши заяву Демченка М.Д. від 13.12.2013 про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років для обслуговування нежитлової будівлі (гаражі, сарай) по                        вул. Бахмутській, 72 у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 38. 39, 93, 116, 124, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл Демченку Максиму Дмитровичу  (паспорт ВК 779391, виданий 17.02.2011, ідн. № 3454101336), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Павлова, 34 на складання проекту відведення земельної ділянки  в оренду терміном 5 років площею 0,1700 га  для обслуговування нежитлового приміщення (гаражі, сарай), яке належить йому  на підставі договору купівлі - продажу від 11.12.2013 № 1282, та розташоване за адресою: м. Сіверськ, вул. Бахмутська, 72, зі складу земель житлової та громадської забудови, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Демченку М.Д. замовити виконання проекту відведення земельної ділянки ліцензованій землевпорядній організації та надати його на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о. міського голови                                                                   С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про     розірвання      договору

оренди землі з Богдановою З.І.

за взаємною згодою сторін

 

 

 

Розглянувши заяву Богданової З.І. від 13.12.2013 про розірвання договору оренди від 29.12.2012 за взаємною згодою сторін, у зв’язку з переходом права власності на нежитлове приміщення  до іншого власника, на підставі статті 12 Земельного Кодексу України, Закону «Про оренду землі», статей 652, 654 Цивільного Кодексу України, пункту 5.3 договору оренди земельної ділянки, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Дати згоду на дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки від 29.12.2012 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.05.2013 № 1150838), за взаємною згодою сторін, який було укладено з Богдановою Зоєю Іванівною  на оренду земельної ділянки площею 0,2867 га, яка надавалась для обслуговування нежитлового приміщення та розташована у м. Сіверську по вул. Бахмутській, 72 (кадастровий номер 1420910400:00:002:1316).

 

2. В.о. міського голови Гатченко С.В., на виконання пункту 1 цього рішення, підписати договір про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук). 

 

 

В.о. міського голови                                                                          С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про припинення права власності  

 на земельну ділянку Костенку С.О.

 

 

Розглянувши заяву Довгаленко Л.І. від 12.12.2013 про припинення права власності на земельну ділянку Костенку С.О. у зв’язку зі смертю на користь територіальної громади міста Сіверська, на підставі статей 12, 19, 40, 140 Земельного Кодексу України, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Припинити право власності Костенку Сергію Олександровичу на

земельну ділянку площею 0,1270 га по вул. ім. М. Коцюбинського, 17 у                        м. Сіверську, яка належала йому на підставі державного акту на право власності на землю  (серія ІІІ- ДН № 128846 від 27.10.1999),  у зв’язку з його смертю та відсутністю спадкоємців.

 

2.Провідному спеціалісту комунального господарств, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяшу В.В. означену земельну ділянку перевести до земель запасу міста та внести відповідні зміни до облікових даних.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук). 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В.Гатченко

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про внесення змін до рішення

міської   ради від 03.08.2012 № 6/19

– 342 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ніколаєвій Л.А.

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 03.08.2012 № 6/19 – 342 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ніколаєвій Л.А.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

          Внести до пункту 1 рішення міської ради від 03.08.2012 № 6/19 – 342 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Ніколаєвій Л.А.» такі зміни:

 

        - замість слова «викупу» слід читати слово «продажу.

 

 

 

В.о. міського голови                                                                           С.В.Гатченко

 

 

     

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про план роботи міської ради

 на І півріччя 2014 року

                                     

 

           Заслухавши інформацію секретаря міської ради Гатченко Світлани Вікторівни про план роботи міської ради на І півріччя 2014 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2014 року (додається).

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Гатченко С.В. та голів постійних комісій міської ради.

 

 

 

 

 

В.о. міського   голови                                                                  С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

27.12.2013

Сіверськ

                6/37 -  

 

 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за грудень 2013 року у розмірі 100% посадового окладу.

 

2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за грудень 2013 року у розмірі 70% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за грудень 2013 року у розмірі 70% посадового окладу.

 

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за грудень 2013 року у розмірі 70% посадового окладу.

 

          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2013 рік.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

В.о.міського  голови                                                            С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...