ПРОЕКТ РІШЕННЯ МР ВІД 30.08.2013

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про     затвердження     порядку
відрахування     до     загального
фондуміського бюджетучастини
чистого      прибутку      (доходу)
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
 
 
З метою створення механізму відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 29 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
1.     Затвердити Порядок відрахування  до загального фонду міського 
бюджету частини чистого прибутку (доходу)комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що додається.
 
2.     Керівникам комунальних унітарних підприємств забезпечити сплату
до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим цим рішенням Порядком.
 
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
 
В.о.міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про  прийняття    бібліотечного
фонду  із  районної комунальної
власності в комунальну власності
територіальної громади м.Сіверська
 
          Розглянувши рішення сесії Артемівської районної ради від 26.06.2013   6/31-390 «Про клопотання щодо прийняття бібліотечного фонду у комунальну власність територіальних громад  місцевих рад районну», з метою організації  їх раціонального використання по цільовому призначенню, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України  від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів  права державної  і  комунальної власності», керуючись статтями 16, 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Прийняти бібліотечний фонд  із спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міста, що  перебуває в управлінні Артемівської районної ради (районної комунальної власності) з балансу Центральної районної бібліотеки Артемівського району у комунальну власність територіальної громади м. Сіверська  згідно додатків 1, 2.
        
         2. В.о. міського голови Гатченко Світлані Вікторівні  здійснити заходи, передбачені чинним законодавством, на виконання  пункту 1 цього рішення.
 
          3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню  підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
В.о.міського  голови                                                                 С.В.Гатченко
Додаток 1
 до рішення міської  ради
 30.08.2013  6/31 -
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
бібліотечного фонду для передачі у комунальну власність
територіальної громади Сіверської міської ради   
(Сіверська міська бібліотека для дорослих)
 
 
 
Рахунок
Найменування матеріальних цінностей
Кількість (шт.)
 Сума (грн.)
Знос
(грн.)
1
112
Книжковий фонд:
67
2146,00
1073,00
 
 
Суспільного характеру
11
 
 
 
 
природні
7
 
 
 
 
технічні
1
 
 
 
 
гуманітарні
1
 
 
 
 
художня
47
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                                             С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                Додаток  2
 до рішення міської  ради
 30.08.2013  6/31 -
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
бібліотечного фонду для передачі у комунальну власність
територіальної громади Сіверської міської ради   
(Сіверська міська бібліотека для дітей)
 
 
 
Рахунок
Найменування матеріальних цінностей
Кількість (шт.)
 Сума (грн.)
Знос
(грн.)
1
112
Книжковий фонд:
141
5345,00
2673,00
 
 
Суспільного характеру
6
 
 
 
 
природні
6
 
 
 
 
технічні
1
 
 
 
 
гуманітарні
6
 
 
 
 
художня
122
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                                             С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про делегування повноважень
 по     виконанню    робіт     по
 будівництву,      реконструкції,
 ремонту та утриманню вулиць
 та доріг комунальної власності
 на 2014 рік
 
 
З метою виконання робіт  по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню вулиць та доріг комунальної власності в 2014 році, на підставі статей 75, 92, 106 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Делегувати повноваження по виконанню робіт з будівництву, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності з одночасною передачею в Артемівський  районний бюджет в 2014 році коштів в сумі міжбюджетного трансферту, призначеного для бюджету міської ради на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання улиць і доріг комунальної власності на території Сіверської міської ради в 2014 році і розрахованого згідно формули розподілу об´єма субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 972 «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
2. Доручити в.о.міського голови Гатченко С.В. заключити з Артемівською районною радою договір про передачу та прийняття права на проведення витрат на виконання делегованих повноважень по виконанню робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню вулиць і доріг Артемівського району на 2014 рік.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про делегування     повноважень
по проведенню природоохоронних
заходів в 2014 році
 
 
З метою  проведення природоохоронних заходів в 2014 році, на підставі статей 75, 92, 106 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Делегувати повноваження по проведенню природоохоронних заходів в 2014 році з одночасним виділенням коштів у вигляді субвенції.
 
2. Доручити в.о.міського голови Гатченко С.В. заключити з Артемівською районною радою договір про передачу та прийняття права на проведення витрат на виконання делегованих повноважень по проведенню природоохоронних заходів в 2014 році.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко  
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про   спільне   фінансування
 Артемівського трудового архіву
 
          Для спільного фінансування Артемівського районного трудового архіву, з метою його утримання, керуючись статтями 75, 92, 101, 104 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Делегувати повноваження щодо тимчасового зберігання архівних
документів, які не належать до Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради з одночасною передачею до Артемівського районного бюджету в 2014 році коштів у вигляді субвенції на утримання Артемівського районного трудового архіву, як об’єкту спільного утримання, у розмірі 21,92 % від загальної суми видатків Артемівського трудового архіву, розташованих у бюджетному запиті на 2014 рік.
         
          2. Доручити  в.о. Сіверського міського голови Гатченко Світлані Вікторівні заключити з Артемівською районною радою (Кравченко) договір про передачу та прийняття права на проведення видатків з тимчасового зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду, нагромаджених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб, розташованих на території Сіверської міської ради на 2014 рік.
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко)
          
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про створення юридичних осіб
 
            Розглянувши заяви завідувачів Сіверської міської бібліотеки Вірченко Л.В. від 19.07.2013 та Сіверської бібліотеки для дітей Котинської В.В. від 24.07.2013 про створення юридичних осіб вищевказаних закладів, на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» від 01.07.2004 № 755-15, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Створити:
 
1.1. Юридичну особу  «Сіверська міська бібліотека» - завідувач Вірченко Любов Вікторівна.
 
1.2.  Юридичну особу  «Сіверська бібліотека для дітей»  - завідувач Котинська Віра Володимирівна.
 
         2. Сіверській міській бібліотеці (Вірченко) та Сіверській бібліотеці для дітей (Котинська) провести державну реєстрацію юридичної особи у відповідності до чинного законодавства.
 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (Баканов).
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про внесення змін до Статутів
 дошкільних        навчальних
 закладів    міста
 
 
Розглянувши листи завідувачів ДНЗ № 1 «Сонечко»                              Нечепуренко Т.Ю., ДНЗ № 2 «Світлячок» Ганкевич Л.Ю., ДНЗ № 3 «Золота рибка» Петренко О.І., ДНЗ № 4 «Червона гвоздика» Савченко О.В., про внесення змін до Статутів затверджених рішенням Сіверської міської ради від 03.11.2009 № 5/40-609, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1204 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад», статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись пунктом 30 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
1.     Затвердити  зміни до Статутів:
 
- дошкільного навчального закладу ясел-садка № 1 комбінованого типу  «Сонечко» Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області, (додаються);
 
- дошкільного навчального закладу ясел-садка № 2 комбінованого типу  «Світлячок» Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області, (додаються);
 
- до Статуту дошкільного навчального закладу ясел-садка № 3 комбінованого типу  «Золота рибка» Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області, (додаються);
 
- до Статуту дошкільного навчального закладу ясел-садка № 4 комбінованого типу  «Червона гвоздика» Сіверської міської ради  Артемівського району Донецької області,  (додаються).
 
          2. Завідувачам  ДНЗ № 1 «Сонечко» Нечепуренко Таісії Юхимівні, ДНЗ № 2 «Світлячок» Ганкевич Леніні Юхимівні, ДНЗ № 3 Петренко Олені Іванівні, ДНЗ № 4 Савченко Олені В’ячеславівні провести державну реєстрацію змін до Статуту дошкільних навчальних закладів відповідно до діючого законодавства.
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (Баканов).
 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про  скасування  рішення   вико-
навчого  комітету від  22.01.2013
№  2    «Про   клопотання    перед
Артемівською райдержадміністрацією 
щодо представлення Макухіної Л.Д. до почесного звання «Мати-героїня»
 
 
З метою приведення до відповідності Конституції та законам України, іншим нормативно-правовим актам матеріалів щодо представлення Макухіної Л.Д. до почесного звання «Мати-героїня»,  керуючись пунктом 15 статті 26, статтею  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
Скасувати рішення виконкому Сіверської міської ради  від 22.01.2013 № 2 «Про клопотання перед Артемівською райдержадміністрацією щодо представлення Макухіної Л.Д. до присвоєння почесного звання «Мати –героїня» 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко     
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про  скасування  рішення  вико-
навчого  комітету від  22.01.2013
№  3    «Про   клопотання   перед
Артемівською райдержадміністрацією 
щодо представлення Маковецької Н.Я. до почесного звання «Мати-героїня»
 
 
З метою приведення до відповідності Конституції та законам України, іншим нормативно-правовим актам матеріалів щодо представлення Маковецької Н.Я.  до почесного звання «Мати-героїня»,  керуючись пунктом 15 статті 26, статтею  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
Скасувати рішення виконкому Сіверської міської ради  від 22.01.2013 № 3 «Про клопотання перед Артемівською райдержадміністрацією щодо представлення Маковецької Н.Я. до присвоєння почесного звання «Мати –героїня» 
 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про    затвердження     проекту
 землеустрою щодо відведення
 земельної   ділянки   в   оренду
 ПрАТ  «МТС   УКРАЇНА»
 
           Розглянувши  звернення представника ПрАТ «МТС УКРАЇНА» Сидоренка І.Б. від 17.07.2013 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду приватному акціонерному товариству «МТС УКРАЇНА» для розміщення та обслуговування контейнеру та опори з антенами мобільного зв’язку м. Сіверськ, вул. Леніна, 61, Артемівського району, Донецької областікеруючись статтями 12, 19, 38. 39, 93, 116, 124, 125, 126, 151, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
 
           1.   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду приватному акціонерному товариству «МТС УКРАЇНА» для розміщення та обслуговування контейнеру та опори з антенами мобільного зв’язку м. Сіверськ, вул. Леніна, 61, Артемівського району, Донецької області, площею 0,0029 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1399).
 
           2. Надати приватному акціонерному товариству «МТС УКРАЇНА» (юридична адреса: 01601,м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) в оренду земельну ділянку площею 0,0029 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1399) для розміщення та обслуговування контейнеру та опори з антенами мобільного зв’язку у м. Сіверську по вул. Леніна, 61 терміном на 49 років, зі складу  земель житлової та громадської забудови міста, в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області.
 
3. Визначити орендну плату на рік з розрахунку:
16 грн. 08 коп. за 1 м2  - 12 %  від нормативно грошової оцінки земель міста Сіверська (29 мх 16,08 грн. = 466,32 грн. на рік).
 
           4. Провідному спеціалісту відділу комунального господарства, землекористування та екології Верміяшу В.В. підготувати договір оренди землі з подальшою його державною реєстрацією.
 
           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про    затвердження    проекту
 землеустрою щодо відведення
 земельної  ділянки   в   оренду
 ПрАТ   «МТС   УКРАЇНА»
 
           Розглянувши  звернення представника ПрАТ «МТС УКРАЇНА» Сидоренка І.Б. від 17.07.2013 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду приватному акціонерному товариству «МТС УКРАЇНА» для розміщення та обслуговування контейнера мобільного зв’язку м. Сіверськ, пров. Заводський, 1, Артемівського району, Донецької областікеруючись статтями 12, 19, 38. 39, 93, 116, 124, 125, 126, 151, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
 
           1.   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду приватному акціонерному товариству «МТС УКРАЇНА» для розміщення та обслуговування контейнера мобільного зв’язку м. Сіверськ, пров. Заводський, 1 Артемівського району Донецької області, площею 0,0012 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:0999).
 
           2. Надати приватному акціонерному товариству «МТС УКРАЇНА» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) в оренду земельну ділянку площею 0,0012 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:0999) для розміщення та обслуговування контейнера мобільного зв’язку у м. Сіверську, пров. Заводський, 1 терміном на 49 років, зі складу  земель житлової та громадської забудови міста, в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області.
 
3. Визначити орендну плату на рік з розрахунку:
28 грн. 32 коп. за 1 м2  - 12%  від нормативно грошової оцінки земель міста Сіверська (12 мх 28,32 грн. = 339,84 грн. на рік).
 
           4. Провідному спеціалісту відділу комунального господарства, землекористування та екології Верміяшу В.В. підготувати договір оренди землі з подальшою його державною реєстрацією.
 
           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про надання дозволу  на розробку
 проекту   відведення    земельної
 ділянки у власність Шишко Н.М.
 
               Розглянувши  заяву Шишко Н.М. від 26.07.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність для обслуговування нежилого приміщення по вул. Пушкіна б/н, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Надати дозвіл Шишко Наталі Михайлівні (паспорт ВВ 447446, виданий 23.05.1998, ідн. № 2438708887), яка мешкає за адресою: Донецька область, Артемівський район, с. Званівка, вул. Лісковатська, 5,  на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу, площею  108,7 м2, розташованої у м. Сіверську по вул. Пушкіна, б/н,  для обслуговування нежилого приміщення, зі складу земель житлової та громадської забудови міста, в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Шишко Н.М. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про  внесення   змін  до   рішення
міської    ради    від    31. 10. 2012
№ 6/22– 379 «Про надання дозволу
на   розробку  проекту   відведення земельної    ділянки      в    постійне
користування державному підприємству «Донецька залізниця»
 
 
        Розглянувши клопотання начальника БМЕУ-1 ДП «Донецька залізниця » Скорика Ю.В. від 05.08.2013 про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2012 № 6/22 – 379 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в постійне користування державному підприємству «Донецька залізниця», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              
 
ВИРІШИЛА:
 
            Внести до пункту 2 рішення міської ради від 31.10.2012 № 6/22 – 379 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в постійне користування державному підприємству «Донецька залізниця» такі зміни:
 
 - виключити слова «в трьохмісячний термін».
 
 
 
 
 
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко       
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про надання дозволу на складання
 технічної    документації     щодо
 встановлення    меж     земельної
 ділянки   в  натурі  (на місцевості)
 Лемішці О.Я.
 
 
           Розглянувши заяву Лемішки О.Я. від 19.08.2013 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    вул. Котовського, 49 у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 81, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл Лемішці Олексію Ярославовичу (паспорт ВА 932984, виданий 08.10.1997, ідн. № 2939604438), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Суворова, 28/6, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Котовського, 49 в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Лемішці О.Я. замовити виконання технічної документації із землеустрою ліцензованій землевпорядній організації та надати її на розгляд та затвердження до міської ради.
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
В.о. міського  голови                                                                 С.В.Гатченко            
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30.08.2013
Сіверськ
                6/31-
 
 
 

 

 Про преміювання
             
 
          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
                         
ВИРІШИЛА:
                                           
1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
                                                 
- за липень 2013 року у розмірі 100% посадового окладу;
- за серпень 2013 року у розмірі 100% посадового окладу.
 
2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за липень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу;
- за серпень 2013 року у розмірі 80% посадового окладу.
 
3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за липень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу;
- за серпень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.
4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за липень 2013 року у розмірі 80% посадового окладу;
- за серпень 2013 року у розмірі 80% посадового окладу.
 
          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2013 рік.
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
 
 

В.о.міського  голови                                                                 С.В.Гатченко 

 

 

 

 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...