Рішення міської ради

 

УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-460
 
 
 

 

Про встановлення  ставок
місцевих податків і зборіву
м. Сіверську
 
 
Згідно з планом діяльності з підготовки проектів  регуляторних актів Сіверської міської ради на 2013 рік, затвердженим рішенням Сіверської міської ради від 14.12.2012 №6/23-389, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010№ 2755-VI із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010№ 2456-VI із внесеними  до нього змінами, Закону України  від 11.09.20031160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, з метою впорядкування сплати податків та зборів, керуючись статтями26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»    міська рада
 
         В И Р І Ш И Л А:
 
         1.Встановити у м. Сіверську розміри ставок місцевих податків і зборів по:
1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – за
1 кв. метр житлової площі об’єкту житлової нерухомості:
 
1.1.1. Для квартир, житлова  площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів,   урозмірі 1,0 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
 
1.1.2. Для квартир, житлова  площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, в розмірі 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
База оподаткування об’єкту житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку зменшується:
а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.
 
1.2.          Єдиному податку:
1.2.1. Для юридичних осіб, зареєстрованих у м. Сіверську, в розмірах згідно Податкового кодексу України  від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами;

        

         1.2.2. Фіксовану ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих у м.Сіверську, за один календарний місяць залежно від виду діяльності, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного (податкового) року та у відсотках до доходу: 
          
          1.2.2.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10% розміру мінімальної заробітної плати;
          
          1.2.2.2. Для другої групи платників єдиного податку – 18% розміру мінімальної заробітної плати.
          
          1.2.2.3.Відсоткова ставка єдиного податку для третьої  та четвертої груп платників єдиного податку у розмірі:
          - 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;
          - 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;
          
          1.2.2.4.Ставки єдиного податку встановити для платників єдиного податку першої, другої, третьої і четвертої груп у розмірі визначеному пунктами 293.4-293.8 статті 293 Податкового кодексу України.
          
          1.2.2.5. Для п’ятої групи платників єдиного податку у відсотках до доходу:
          - 5 відсотків доходу – уразі сплати податку на додану вартість згідно з податковим  кодексом України;
          - 7 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
 

1.3.          Збору за місця для паркування транспортних засобів  - за кожний

день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.
 
1.4.  Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:
 
1.4.1. З надання платних послуг - з розрахунку на  календарний  місяць в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, незалежно від місцезнаходження пунктів з надання платних послуг та виду платних послуг;
 
1.4.2. За провадження торговельної діяльності - з розрахунку на  календарний  місяць в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, незалежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів;
 
1.4.3. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах  в розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, незалежно від місця розташування таких пунктів продажу;
 
1.4.4. За здійснення торгівлі валютними цінностями - на календарний місяць становить  в розмірі 1,2 розміру мінімальної заробітної плати;
 
1.4.5 За здійснення діяльності у сфері розваг – на квартал становить:
- для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;
- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);
- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.
 
1.4.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно;
1.4.7. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить в розмірі 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
 
1.5. Туристичного збору - в розмірі 1,0 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01січня 2014 року.
3. Вважати таким, що втрачають чинність  з 01.01.2014 року рішення Сіверської міської ради від 08.02.2011№6/4-70 «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів у м. Сіверську» та від 06.12.2011 №6/10-216 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.02.2011 № 6/4 – 70 «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів у м. Сіверську» .
 
              4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко). 
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-461
 
 
 

Прохідвиконання     Міської
 програми попередженнядитячої
 бездоглядності та профілактики
правопорушень серед неповно-
літніх на 2011–2015 роки
 
 
 
            Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про хід виконання Міськоїпрограми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011- 2015 роки (додається), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
 
В И Р І Ш И В
 

1.     Інформацію заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Жердій Людмили Юріївни про хід виконання Міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011- 2015 роки прийняти до відома.
 
2.     Рекомендувати керівникам навчальних закладів міста: ЗОШ                 
№ 1(Подоляк), ЗОШ № 2 (Череповська), ЗОШ № 3 (Малина), професійного ліцею (Стиранець), Центру культури (Драненко), Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик» (Олійник), Центру дитячої та юнацької творчості (Самкова), районного центру соціальної служби сім´ї дітей та молоді (Проценко) продовжити роботу по:
 
2.1. Своєчасному виявленню сімей в яких батьки ухиляються від своїх обов’язків стосовно виховання дітей;
2.2. Профілактиці негативних явищ, попередження алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії серед учнів;
 
2.3. Виконанню заходів в рамках програми.
 
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молодіжної політики, сім'ї, фізкультури та спорту (Баканов).
 
 

 

 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-462
 
 
 

Про  внесення    змін   до  рішення
міської ради від 14.12.2012 № 6/23-389
«Про затвердження Плану діяльності
з підготовки  проектів  регуляторних
актів   Сіверської   міської  ради  на  2013  рік»
 
         З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Доповнитидодаток до рішенняміської ради від 14.12.2012 № 6/23-389
«Про затвердження Плану діяльності з підготовки  проектів  регуляторних
актів Сіверської міської ради на 2013  рік» пунктом5 такого змісту:
 
 
5
Рішен-нямісь-кої ради
Про затвердження по-рядку відрахування до загального фонду місь-кого бюджету частини чистого прибутку (до-ходу) комунальними унітарними підприєм-ствами та їх об’єд-наннями
Збільшен-нянадход-жень до міського бюджету
ІІпівріч-чя2013 року
Відділ з пи-тань обліку та звітності
 
Іващенко Л.Г.
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-463
 
 
 

Про збільшення витрат на
харчування  дітей  в   ДНЗ
міста
 
 
           Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради Іващенко Л.Г. про збільшення витрат на харчування дітей в ДНЗ міста під час літнього оздоровлення в 2013 році, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради
(Іващенко) збільшити витрати на харчування у дошкільних навчальних закладах міста під час літнього оздоровлення дітей  (01.06.2013  –  31.08.2013) з розрахунку 5 грн. 50 коп. в день на дитину за рахунок коштів міського бюджету.
 
           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-464
 
 
 

Про  внесення  змін  до  рішення
 міської   ради    від   17. 12. 2012
 №6/24-396 «Про міський бюджет
 на 2013 рік»
 
          Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          Внести до рішення міської ради від 27.12.2012 №6/24-396  «Про міський бюджет на 2013 рік» такі зміни: 
 
         1.1.Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:
 
«1. Встановити доходи міського бюджету на 2013 рік у сумі 7834500грн.в тому числі за рахунок дотації вирівнювання з районного бюджету у сумі 3630200грн., додаткової дотації 265000грн.00коп.
          Обсяг доходів загального фонду бюджету  визначити у сумі 6996860грн., спеціального фонду 837640грн., в т.ч. бюджет розвитку у сумі 570740грн. (додаток 1).
 
          1.2.Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
 
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 8547511грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 7194160грн.і видатки спеціального фонду бюджету 1353351грн., в тому числі бюджет розвитку у сумі 1027222грн., відповідно до функціональної структури  бюджету (додаток 2) і по головних розпорядниках коштів (додаток 3)».
 
1.3Пункт 5 рішення викласти в такій редакції:
« 5.  Затвердити в складі видатків міського бюджету  кошти на реалізацію державних, регіональних та міських програм на загальну суму 1725956 грн. (додаток 4)».
 
1.4.      Додатки  1,2, 3, 4, 5  затвердити в новій редакції (додаються).
 
          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-465
 
 
 

Про фінансову підтримку
Сіверському МСКП
 
 
           Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому  міської ради Іващенко Л.Г. про необхідність виділення коштів для фінансової підтримки Сіверського МСКП, з метою стабільної роботи міського автобусу, керуючись  статтями 26,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Виділити кошти із загального фонду міського бюджету, для фінансової підтримки Сіверського МСКП, в розмірі 4 000 (чотири тисячі ) гривень 00 коп. напридбання автошин  24ОR508 в кількості 2-х штук для міського автобусу ПАЗ АН 4527 ЕР.
 
2.     Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради
(Іващенко) здійснити довідки про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету.
 
3.     Директору Сіверського МСКП Тимошенко  Ю.Г. виділенні кошти
спрямувати за цільовим призначенням згідно пункту 1 цього рішення.
 
          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій  діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
В.о.міського  голови                                                                  С.В.Гатченко
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-466
 
 
 

Про затвердження розпорядження
в.о. міського голови
 
 
         На підставі рішення міської ради від 17. 12. 2012 №6/24-396 «Про міський бюджет на 2013 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
          Затвердити розпорядження в.о. міського голови:
 
- від  30.04.2013 № 48 «Про облік у складі міського бюджету коштів дотації».
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-467
 
 
 

Про затвердження Положення
про порядок надання платних 
послуг закладами культури   
заснованиминадержавній та
комунальній власностіміста Сіверська
 
 
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженко В.А. про затвердження Положення про порядок надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,  заснованими на державній та комунальній формі власності», Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про порядок надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності міста Сіверська (додаток 1).
 
2. Затвердити Перелік послуг, які надаються закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності міста Сіверська (додаток 2).
 
3. Керівникам Центру культури (Драненко), міської бібліотеки (Вірченко)  та  міської дитячої бібліотеки (Котинська)надати до міської ради розрахунки витрат, пов’язаних з наданням платних послуг.
 
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Сіверської міської ради від 06.12.2011 № 6/10-214 «Про затвердження Положення про надання платних послуг в бібліотеках міста».
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко) та з питань законності, депутатської діяльності, зв’язків з громадськістю та захисту прав громадян (Мілько).
 
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
 до рішення міської  ради
13.06.2013 6/29-467
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності міста Сіверська
 
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Заклади культури, засновані на державній та комунальній власності (далі – заклади  культури)  мають право надавати платні послуги користувачам у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від  12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,  заснованими на державній та комунальній формі власності», та від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», згідно Державного класифікатору України «Класифікація видів економічної діяльності» затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту України від 22.10.1996 № 441, керуючись Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу».
1.2. Надання платних послуг заклади культури забезпечують ефективні умови їх отримання, сприяють скороченню втрат робочого часу, більш повному задоволенню культурних потреб населення, створюють сприятливе середовище для максимального залучення позабюджетних джерел фінансування діяльності закладів культури.
1.3. Положення визначає організаційно-правову форму надання платних послуг закладами культури населенню, підприємствам, установам, організаціям.
1.4. Забезпечують впровадження, надання, розвиток платних послуг, створення інструктивно-нормативної бази, здійснюють контроль за наданням платних послуг керівники закладів культури.
 
2.    ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
 
2.1.Види платних послуг, які надаються закладами культури визначаються в переліку платних послуг закладів культури, затвердженому Рішенням Сіверської міської ради.
2.2. Виконання платних послуг проводиться працівниками закладів культури. Прийом, оформлення і надання платних послуг здійснюється безпосередньо керівниками закладів культури.
2.3. Оплата послуг здійснюється через видання розрахункових квитанцій, обліково-фінансова робота, контроль за обліково-фінансовою дисципліною здійснюється відділом з питань обліку та звітності виконкому Сіверської міської ради.
2.4. Працівники закладів культури забезпечують якість, дотримання термінів виконання платних послуг, культури обслуговування. Загальну відповідальність несуть працівники, які безпосередньо надають платні послуги. Керівники закладів культури мають право накладати стягнення за порушення цього пункту на працівників закладів культури.
 
3.    ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ  ВАТОРСТІ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
 
3.1. Ціни на платні послуги закладів культури визначаються згідно постанов Кабінету Міністрів України «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» та від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
3.2. При віднесенні суми витрат до витрат виробництва послуг заклади культури керуються Податковим кодексом України.
3.3. Розмір плати за платні послуги визначається на підставі її ціни (тарифу). Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуг (калькуляція). До складу витрат виробництва належать: витрати на оплату праці , внески на соціальні заходи (загальнообов’язкове  державне страхування тощо), матеріальні витрати, у тому числі на придбання матеріалів, інструменту, пристроїв, на проведення поточного ремонту,технічний огляд та технічне обслуговування основних фондів, що використовуються на надання платних послуг, службові відрядження, на оплату послуг зв’язку, господарські та канцелярські витрати тощо; інші витрати,  зокрема витрати на реалізацію послуг.
3.4. Вартість (ціна) формується виходячи з витрат (собівартості) з урахуванням попиту та платоспроможності покупців.
3.5. Розрахунки цін на платні послуги закладами культури здійснюються шляхом складання калькуляцій по кожній послузі окремо. Калькуляції підписуються керівниками закладів культури. 
 
4.    ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИТСАННЯ ДОХОДІВ
ВІД ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
 
4.1. Планування витрат закладів культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
4.2. Після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, обов’язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів, прибуток, що залишається в розпорядженні закладів культури спрямовується на покриття витрат не профінансованих статей бюджетної класифікації згідно із затвердженими плановими призначеннями, в першу чергу, на покриття заборгованості з виплати заробітної плати, інших соціальних витрат.
4.3. Оплата праці залучених до виконання платних послуг працівників проводиться за фактично виконана ний обсяг роботи згідно з чинним законодавством.
4.4. За рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, може проводитися преміювання як працівників безпосередньо зайнятих їх виконанням, так і тих хто сприяє їх здійсненню, згідно з положенням, затвердженим керівником закладу культури та профспілковим комітетом.
4.5. Кошти одержані від платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриті в управлінні Державного казначейства в м. Артемівську. Одержання готівкових коштів за наданні послуги оформлюються  відповідно до чинного законодавства і здійснюється через оформлення розрахункових квитанцій.
 
5.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5.1. Отримання, розподіл та контроль за використанням коштів, що надійшли від реалізації заходів (робіт, послуг), здійснюється відповідно до Законів України.
5.2. Обліково-фінансове забезпечення надання платних послуг забезпечує відділ з питань обліку та звітності виконкому Сіверської міської ради.
5.3. Фактичний склад витрат виробництва (собівартості) визначається постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності».
5.4. При реалізації заходів (робіт, послуг) керівники закладів культури зобов’язані забезпечити їх високий якісний рівень.
5.5. Керівники закладів культури та їх працівники, які беруть безпосередню участь у процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за використання та збереження отриманих коштів згідно чинного законодавства.
 
 
 
Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
 до рішення міської  ради
13.06.2013 6/29-467
 
 
 
ПЕРЕЛІК
платних послуг закладами культури, заснованими на державній
та комунальній власності міста Сіверська
 
1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, оперних і балетних спектаклів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація відео- і кінофільмів.
2. Навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках.
3. Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).
4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.
5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.
6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.
7. Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.
8. Показ слайд-фільмів і кінопрограм.
9. Надання послуг з користування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, що передбачають отримання грошової винагороди), настільними і комп'ютерними іграми, тенісними кортами, більярдами, тирами, дитячими містечками безпеки руху, персональними комп'ютерами, глядацькими залами відеотек.
10. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.
11. Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів, експозицій, територій та об'єктів музейного типу.
12. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях музеїв, під час огляду експозицій, виставок.
13. Відвідування заповідників, музеїв та виставок.
14. Додаткові бібліотечні послуги:
- формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій;
- підготовка фактографічних, аналітичних, бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб;
- користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів), електронна доставка документів;
- надання послуг з оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотек.
15. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, у тому числі виїзної, культурних цінностей, які перебувають у приватній власності, придбані у художніх салонах, галереях, і таких, що в установленому порядку ввозяться або вивозяться через державний кордон.
16. Розроблення та оформлення інтер'єрів, дизайнерського оздоблення виставкових стендів.
17. Надання в оренду приміщень театрів, концертних залів, цирків, культурно-освітніх закладів, музеїв і заповідників у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури.
18. Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів.
19. Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко-, світло- та відеоапаратури.
20. Ремонт і реставрація творів (виробів) образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, друкованих видань, палітурні роботи, атрибуція пам'яток історії та культури, які перебувають в особистих колекціях і збірках.
21. Ремонт і реставрація нерухомих пам'яток культурної спадщини.
22. Виготовлення, ремонт і реалізація майстернями та іншими виробничими підрозділами закладів культури і мистецтв обладнання атракціонів, музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів, взуття, товарів широкого вжитку, квітів і квіткової продукції, гримерні послуги, столярні, слюсарні, будівельні, ремонтно-реставраційні та інші роботи, автотранспортні послуги.
23. Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.
24. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, мікрофільмування, мікрокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів, музейних експонатів, документів з фондів бібліотек, музеїв.
25. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів з фонотек театрів, музеїв, бібліотек, клубних закладів, парків культури та відпочинку, науково-методичних центрів, надання послуг студій звуко- і відеозапису.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-468
 
 
 

Про затвердження Положень про
 порядок зняття з балансу
Сіверського МСКП житлових
будинків
 
           З метою вдосконалення механізму зняття житлових будинків з балансу Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства, керуючись Положенням про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.09.1992 р. № 56, враховуючи рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004 № 4-рп/2004, Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити:
 
1.1. Положення про порядок зняття з балансу Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (додаток 1).
 
1.2.  Положення про порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи (додаток 2).
 
2. Ввести в дію Положення, вказані у пункті 1, з дня їх затвердження міською радою.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
Додаток 1
 до рішення міської  ради
13.06.2013 № 6/29-468
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок зняття з балансу Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства житлових будинків, у яких
приватизоване або викуплене житло та передачу
їх у власність громадянам, юридичним особам
 
           1. Положення про порядок зняття з балансуСіверського міського спеціалізованого комунального підприємства житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (надалі - Положення) складене відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» Положенням про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.012.2009р. № 396, та визначає порядок зняття з балансу Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.
           2.  Зняттю з балансу Сіверського МСКП житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам, підлягають як одно - так і багатоквартирні будинки.
           3. Передача житлового будинку власникам приватизованого або викупленого житла, нежитлових приміщень, здійснюється за письмовою заявою (додаток 1) всіх повнолітніх співвласників квартир, власників викуплених приміщень.
           4. Передача житлового будинку власникам приватизованого (викупленого) житла, нежитлового приміщення здійснюється безоплатно відповідно до рішення міської ради.
           5. Після прийняття рішення про зняття з балансу Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, Сіверське МСКП здійснює списання з основної діяльності приватизованого житла і передає будинок за актом приймання-передачі (додаток 2) власникам приватизованого житла, нежитлового приміщення.
           6. Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.
 
 
Додаток 1
до Положення про порядок зняття з балансу Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам

 
Міському голові Сіверської міської ради
____________________________

від власників приватизованого житла, що 
знаходитьсяза адресою:______________
прізвище, ім’я, по батькові____________
телефон ______________________

 
 

ЗАЯВА
 
 
Просимо зняти з балансу міської ради житловий будинок №____ на вул. _______________, у якому нами приватизоване (викуплене) житло, нежитлові приміщення, та передати його нам у власність у зв’язку з тим, що ми надалі хочемо самі експлуатувати будинок (або вказати інші аргументи). При оформлені  у власність будинку зобов’язуємося здійснювати утримання його відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій.

 
 
Підпис уповноваженого власника 
та повнолітніх членів сім’ї,
юридичнихосіб
 

“_____“ ______________ 20__р.


 
 
 
Додаток 2
до Положення про порядок зняття з
балансу міської ради житлового будинку,
у якому приватизоване або викуплене
житло, нежитлові приміщення, та
передачу його у власність громадянам
(юридичним особам)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства __________ (підпис)
«____» ____________ 20 __ р.


А К Т
передачі-приймання будинку №______ на вул._____________ у власність громадянам (юридичним особам)

Діючи на підставі (назва розпорядчого документа), комісія у складі: представників від організації, на балансі якої знаходиться житловий будинок, від мешканців, юридичних осіб здійснила передачу-приймання житлового будинку №____ на вул. ______________ у власність громадянам (юридичним особам):

I. Загальна характеристика будинку

1. Рік побудови 
2. Матеріал стін (цегляні, панельні тощо)
3. Кількість поверхів
4. Наявність підвалу, мезоніну 
5. Об’єм будинку 
6. Вартість будинку:
балансова вартість
залишкова вартість
фізичний знос
7. Загальна площа 
в т.ч.: підвалу
I поверху 
II поверху 
III поверху
8. Кількість квартир
9. Кількість мешканців
10. Площа нежитлова

II. Технічний стан частини будинку та конструкції

Основні конструктивні елементи знаходяться у задовільному стані
 
№№ з/п
Найменування
конструктивних
елементів
Характеристика
конструктивних
елементів
(матеріалів)
Техстан
конструктивних
елементів
Приміт-
ка
1
2
3
4
5
1
Фундамент
 
ecblank
ecblank
2
Стіни і перегородки
 
ecblank
ecblank
3
Фасади
 
ecblank
ecblank
4
Перекриття
 
ecblank
ecblank
5
Покрівля
 
ecblank
ecblank
6
Підлога
 
ecblank
ecblank
 
III. Технічний стан інженерного обладнання
 
№№
з/п
Найменування
інженерного
обладнання
Характеристика
інженерного
обладнання
Техстан
інженерного
обладнання
Приміт-
ка
1
2
3
4
5
1
Центральне опалення
 
ecblank
ecblank
2
Водопровід
 
ecblank
ecblank
3
Гаряче водопостачання
 
ecblank
ecblank
4
Каналізація
 
ecblank
ecblank
5
Газообладнання
 
ecblank
ecblank
6
Вентиляція
 
ecblank
ecblank
7
Електрообладнання
 
ecblank
ecblank
 
IV. Благоустрій
1.     Подвір’я
 
2.     Відмостка 

3.     Зелені насадження

4.     Прилегла територія

V. Висновок комісії щодо стану будинку

________________________________________________________________________________________________________________________________VІ. Рішення комісії

Будинок №______ на вул. ________________________ вважати переданим у власність громадянам (юридичним особам).

Зауваження:

Будинок передали:
Представники організації, на балансі якої знаходиться житловий будинок

___________________________

 
Будинок прийняли:
Представники від мешканців
(юридичних осіб) 
___________________________

 

Секретар міської ради                                                             С.В. Гатченко


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
 до рішення міської  ради
 __________2013 №_____
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі житлового комплексу 
або його частини з балансу міської ради на баланс 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
або іншої юридичної особи
 
1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р.  № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»:
1.2. Положення регулює процедуру передачі житлового комплексу на
баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання), а також житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, з балансу колишнього балансоутримувача.
1.3. Загальні збори об’єднання вирішують питання про:
1.3.1 прийняття житлового комплексу на баланс об’єднання;
1.3.2 залишення житлового комплексу або його частини на балансі
попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору);
1.3.3 передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою відповідного договору.
 
2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 
2.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі –
об’єднання) – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна.
2.2 Житловий комплекс – єдиний комплекс нерухомого майна, що
утворений земельною ділянкою у встановлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом зі спорудами та інженерними мережами, які створюють цілісний майновий комплекс.
2.3. Балансоутримувач – юридична особа, на балансі якої знаходиться
житловий комплекс.
 
3. Порядок передачі житлового комплексу
або його частини з балансу на баланс

3.1. Для приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.
У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на баланс об’єднання утворюється комісія у складі представників попереднього балансоутримувача та об’єднання, а у разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, - у складі представників попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої передається майно, та об’єднання.
3.2. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.
3.3. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо).
3.4. Передача житлового будинку з балансу на баланс здійснюється безкоштовно при наявності документі:. 
3.4.1.  розпорядження голови районної адміністрації про передачу житлового будинку на баланс ОСББ - 1 примірник;
3.4.2.  акта приймання-передачі житлового будинку з балансу на баланс - 3 примірники;
3.4.3.  копії Статуту об’єднання - 1 примірник;
3.5. Передача житлового комплексу чи його частини з балансу на баланс здійснюється безкоштовно. 
3.6. Після затвердження акта приймання-передачі з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку об’єднання зобов’язане зареєструвати цей акт.
3.7. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні – передачі, надається примірник затвердженого акта приймання – передачі.
3.8. Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу
на баланс є дата затвердження акта приймання-передачі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до Положення про порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу
Сіверського МСКП на баланс об’єднанняспіввласників багатоквартирного будинку абоіншої юридичної особи
 
АКТ
приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс

Комісія у складі ________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові
«___» _____________ 20___ р. провела обстеження активів житлового комплексу (його частини)
за адресою _____________________________________________________,
що передається з балансу _________________________________________ (назва підприємства, установи, організації, що передає житловий комплекс)
на баланс ______________________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації, що приймає житловий комплекс)
і встановила:
активи житлового будинку мають такі показники:

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію _______________________________________
Матеріали стін ___________________________________________________
Матеріали покрівлі __________________ площа ______________ кв. метрів
Група капітальності _______________________________________________
Кількість поверхів ________________________________________________
Об'єм будівлі __________________________________________ куб. метрів
Кількість сходових кліток __________________________________________
2.    Відомості про площу житлового комплексу
(його частини), кв. метрів
 
Площа забудови __________________________________________________
Загальна площа будинку (частини будинку) ___________________________
Житлова площа квартир ___________________________________________
Загальна площа квартир ___________________________________________
Загальна площа допоміжних приміщень _____________________________
у тому числі, кв. метрів:
сходові клітки ____________________________________________________
вестибюлі _______________________________________________________
поза квартирні коридори __________________________________________
колясочині ________________________________________________________
комори __________________________________________________________
сміттєкамери ____________________________________________________
горища _________________________________________________________
підвали__________________________________________________________
інші технічні приміщення __________________________________________
Кількість квартир у будинку (частині будинку) _________________________
у тому числі, кв. метрів:
однокімнатних ____________ загальною площею ______________________
двокімнатних _____________ загальною площею ______________________
трикімнатних _____________ загальною площею ______________________
чотирикімнатних __________ загальною площею ______________________
п'ятикімнатних і більше __________ загальною площею ________________
Кількість мешканців ______________________________________________

3. Облаштування житлового комплексу (його частини)

Водопроводом ____________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
Каналізацією _____________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
Центральним опаленням ___________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
у тому числі:
від власної котельні _______________________________________ квартир
з довжиною мереж _________________________________________ метрів
від групової котельні _______________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
від ТЕЦ __________________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
Опаленням від по квартирних котлів, печей тощо _______________ квартир
Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
у тому числі:
від колонок _______________________________________________ квартир
від місцевої котельні ______________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
від ТЕЦ __________________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
Електроосвітленням _______________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
Газопостачанням __________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів
Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир
Газовими плитами _________________________________________ квартир
Сміттєпроводами _________________________________________ одиниць
з довжиною стволів _________________________________________ пог. м
Замково-переговорними пристроями _________________________ під'їздів
Найбільше теплове навантаження:
на опалення ___________________________________ Г/кал
на гаряче водопостачання _______________________ Г/кал
на вентиляцію _________________________________ Г/кал
4. Вартість активів ___________________________________________
Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)
__________________ гривень.
Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом на ___ ___________ 20__ року ____________ гривень.

5. Благоустрій прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників _______________________________ одиниць
Площа газонів та квітників ________________________________ кв. метрів
Площа асфальтових покрить ______________________________ кв. метрів
Площа прибудинкової території ____________________________ кв. метрів
Інші відомості про домоволодіння __________________________________
6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу (його частини). Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така технічна документація:
технічний паспорт на будинок
плани поверхів
схеми інженерного обладнання,у тому числі:
- холодного та гарячого водопостачання
- каналізації
- теплопостачання
- електропостачання
- газопостачання
- домові книги
інше _________________________(перелікдокументів)
 
Голова комісії
 
 
___________________
(посада)
_____________
(підпис)
_______________________
(ініціали та прізвище)
Члени комісії:
 
 
___________________ (посада)
_____________
(підпис)
_______________________
(ініціали та прізвище)
___________________
(посада)
_____________
(підпис)
_______________________
(ініціали та прізвище)
«___» _____________ __р.
ecblank
 
Від підприємства, установи, організації, з балансу якої передається житловий комплекс або його частина
Керівник
___________
(посада)
___________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)
М. П.
 
 
 
Від підприємства, установи, організації, на баланс якої передається житловий комплекс або його частина
Керівник
___________
(посада)
___________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)
М. П.
 
 
 
Від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Представник правління
__________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
М. П.
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-469
 
 
 

Про надання дозволу на
приватизаціюшляхом викупу
нежитлового приміщення(літній
кінотеатр), розташованого
повул. Суворова, м. Сіверська
 
 
Розглянувши заяву Стефанцевої В.А. від 07.05.2013 року про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу нежитлового приміщення, розташованого по вул. Суворова, м. Сіверська, на виконання рішення міської ради від 12.03.2013 № 6/27-436 «Про затвердження програми приватизації об’єктів міської комунальної власності на 2013 рік»,  враховуючи звіт про оцінку нежитлового приміщення (літній кінотеатр), керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1.Надати дозвіл Стефанцевій Велті Арнольдівні, (паспорт ВК 429568 від 04.12.2007, ідн. номер 2289117744), на приватизацію шляхом викупу нежитлового приміщення загальною площею 321кв.м, розташованого по вул. Суворова,  м. Сіверська,за 9985 (дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять) грн.
 
 2.В.о. міського голови Гатченко С.В. забезпечити підготовку та укладання договору купівлі-продажу об’єкту приватизації  згідно чинного законодавства.
        
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету фінансів, сприяння  підприємницької діяльності (Фесенко).
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-470
 
 
 

Про уповноваження товариства з
обмеженою відповідальністю «Бюро
приватизації житла «Мансарда» на
здійснення приватизації державного
житлового фонду»
 
 
З метою реалізації права громадян на приватизацію державного житлового фонду, розташованого на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, оперативного і ефективного здійснення необхідних заходів з приватизації державного житлового фонду, на підставі Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України  «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 №396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Уповноважити товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро приватизації житла «Мансарда» на здійснення приватизації державного житлового фонду, переданого у власність територіальної громади міста Сіверська в особі Сіверської міської ради та розташованого на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.
 
         2. Визначити товариствоз обмеженою відповідальністю «Бюро приватизації житла «Мансарда» органом з підготовки та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на території Сіверської міської ради.
 
         3. Надати директору товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро приватизації житла «Мансарда» Скрипка О.А. право підпису:
 
3.1.          Свідоцтв про право власності на житло;
 
3.2.          Розпоряджень органу приватизації.
 
         4. Зобов’язати директора ТОВ «Бюро приватизації житла «Мансарда» Скрипка О.А. щоквартально інформувати про хід приватизації державного житлового фонду на території Сіверської міської ради з наданням відповідних копій розпоряджень органу приватизації.
 
         5. Організаційне виконання цього рішення покласти на директора ТОВ  «Бюро приватизації житла «Мансарда» Скрипка О.А.
 
          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-471
 
 
 

Про  хід  виконання  програми
охорони       навколишнього
природнього    середовища     на
території Сіверської міської ради
на  2012 – 2015  роки
 
         Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка В.А. про хід виконання програми охорони навколишнього природнього середовища на території міської ради на 2012 - 2015 роки за 2012 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
        
1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича про хід виконання програми охорони навколишнього природнього середовища на території міської ради на 2012-2015 роки за 2012 рік прийняти до відома.
 
2. Затвердити схему санітарного очищення м. Сіверська у 2013 році (додається).
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
Додаток
 до рішення міської  ради
13.06.2013 6/29-471
 
 
Схема
                         санітарного очищення міста Сіверська
 
 
 
1. Єдиний санітарний день кожну П’ЯТНИЦЮ  тижня.
 
2. Вивіз сміття з міста на полігон ТПВ  (проводиться транспортом Сіверського МСКП,  ПП «Донжилсервіс» протягомтижня крім неділі).
 
3. Список закріплених організацій, підприємств, установ, депутатів та громадськості за вулицями  міста по їх очищенню (додаток  1).
 
4. Графік вивезення сміття з дворів громадян та утримання вулиць в належному стані  (Сіверське МСКП  (додаток  2 ).
 
5. Графік вивезення сміття з дворів багатоповерхових будинків та  утриманняприбудинкової території в належному станіПП «Донжилсервис»(додаток  3).
 
6. Виявлення стихійних, несанкціонованих,неконтрольованих звалищ сміття постійно,  ліквідація виявлених звалищ сміття в весняний, літній, осінній періоди року (організації, підприємства, установи, громадяни).
 
7. Очищення  міста від  бур’яну та листя в весняний, літній, осінній періоди року  (Сіверське МСКП, ПП «Донжилсервіс» інші організації,  підприємства, установи закріплені за вулицями,  громадяни біля приватних будинків).
 
8.  Утримання полігону ТПВ в належному стані (СіверськеМСКП).
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко
 
 
 
Додаток 1
                                                                                              до схеми санітарного
                                                                                              очищення м. Сіверська
 
Закріплення підприємств міста за територією м. Сіверська
 
№ п/п
Підприємства
Закріплена територія
1
Сіверське МСКП
Шляхопроводи Південний, Північний,
вул. Шкільна, Тімірязєва, пров. Безіменний, Бахмутська
2
ПП «Донжилсервіс»
Територія житлового фонду (вул. Енергетиків, Суворова, Ювілейна, Молодіжна, Червоноармійська, пров. Заводський, Сосюри, Калініна,. Садова (від Садова, 10 до Ювілейної)), прибудинкові тротуари.
3
ТОВ «Сіверський цегляний завод»
Технологічна дорога, вул. Партизанська
4
КФГ «РОЙ»
Залізнична, Орджонікідзе, К.Білостоцького, прилегла територія
5
ПП «Сіверська ізоляція»
Прилегла територія до ЦБТ, прохідна, контора, їдальня (вул. Пушкіна)
6
Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»
Вул. Пушкіна напроти підприємства до шляхопроводу Північного, вул. Північна (від вул. Пушкіна до житлового сектору)
7
Сіверське міськСТ
Провулок від вул. Залізничної до Орджонікідзе
 
8
Склад будівельних матеріалів вул. Пушкіна (ФОП Біленко)
Вул. Пушкіна
9
ФОП Дмитрієв
ФОП Савченко
ФОП Агаджанян
Прилеглі території по вул. Артема, територія під розібраним двоповерховим будинком
10
ФОП Калашніков
ФОП Сєрокуров
ФОП Журавльов
Прилеглі території по вул. Артема
11
ПП «Журавушка»
Вул. Леніна
 
12
ТОВ «Полтавське ХПП»
Вул. Залізнична, провулки Чернишевського, Маяковського (до вул. Артема)
13
ПП «Клива-2006»
ФОП Пластун
Вул. Менжинського, Л.Товстого, Енгельса, Донецька, Островського, Свердлова
14
ТОВ «Фірма «Домас»
Вул.Коцюбинського, Колеснікова, провул. Безіменний
15
ПП «МіДВ»
АЗС вул. Артема, Шкільна
 
16
Сіверські дільниці УГГ, РЕМ
Прилеглі до підприємств та споруд території
 
17
Сіверська дільниця ВО «Красно-лиманська тепломережа»
Вул.Ювілейна, пров. Заводський
18
Облавтодор
Вул. Шкільна, Артема, Зарічна, Гоголя
 
 
19
Бюджетні організації (дитячі садки «Сонечко», «Золота рибка», «Червона гвоздика», «Світлячок», ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3, професійний ліцей, Центр культури, Артемівський районний СОК «Доломітчик», Артемівський районний ЦДЮТ, школа естетичного виховання
Прилеглі території
20
АФ «Тайвань»,
ФОП  Даннікова, Літвінюк
Вул.Північна, Лікарняна, Чапаєва, Кисиленко, Дружби, О.Кошового, Журби, Західна, Мічуріна, Теплична, Сосюри, Приозерний
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                               С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
                                                                                              до схеми санітарного
                                                                                              очищення м. Сіверська
 
Графік вивезення ТПВ Сіверським МСКП
 
Понеділок
Зарічна, Свердлова, Коцюбинського, Колеснікова, Енгельса, Донецька, Островського, Л. Товстого, К.Лібкнехта, З.Космодем’янської, Кірова, Котовського, провул. Радянський
Вівторок
Поштова, Нижня, Набережна, пров. Чернишевсь-кого, Маяковського,  Артема, Шкільна, Леніна, Залізнична, Чайковського, РадивонівськихПат-ріотів, Крупської, Павлова, Сіверська міська рада, д/с «Сонечко», ЗОШ №1
Середа
Садова, Суворова, Сосюри, О.Кошевого, Кисиленка, Чапаєва, 40 років Перемоги, Мічуріна, Журби, Північна, Лікарняна, пров. Дружби,  ДНЗ «Золота рибка», ДНЗ «Червона гвоздика», ДНЗ «Світлячок», ЗОШ№2, ЗОШ№3, професійний ліцей, Сіверська міська лікарня
Четвер
 
Перемоги, Суворова, Чехова, Кутузова, Клубна, Дзержинського, Матросова, Чкалова, Шевченка, Димитрова, Червонопрапорна, Першотравнева, Червоноармійська, Комсомольська, Новодрана, Полева, Горького, Куйбишева
П’ятниця
Гагаріна, Гоголя, Новоселецька, Віноградна, Сільськогосподарська, Пролетарська, Робітнича, Ціолковського, Пушкіна, Нова, Південна, Бахмутська, Орджонікідзе, К. Маркса, Жовтнева, Нахімова
 
 
Санітарний день – п’ятниця
 
 Згідно укладених договорів вивозяться ТПВ з підприємств міста різних форм власності (виробничі підприємства, приватні підприємства, фізичні особи-підприємці, бюджетні організації).
 
Вивезення ТПВ з міста на полігон виконується автомобілем ГАЗ 3309 СБЗ 7,5 (сміттєвоз)
 
 
 
Секретар міської ради                                                        С.В. Гатченко
Додаток 3
                                                                                              до схеми санітарного
                                                                                              очищення м. Сіверська
 
 
 
 
 
Графік вивезення ТПВ з багатоповерхових будинків
та утримання прибудинкової території ПП «Донжилсервіс»
 
 
Санітарний день – п’ятниця
 
Вивезення ТПВ з міста на полігон виконується транспортом, який наймається по трудовому договору.
 
Вивезення ТПВ з багатоповерхових будинків проводиться щоденно протягом тижня, крім неділі.
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                        С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-472
 
 
 

Про погодження клопотання
ТОВ «Сіверський цегельний завод»
щодо надання надр у використування
 
 
           Розглянувши листа директора ТОВ   «Сіверський цегельний завод» Ванханена П.І. від 25.04.2013 про погодження клопотання ТОВ «Сіверський цегельний завод» щодо надання надр у використання, а саме земельної ділянки під кар’єром цегельно-черепичної сировини площею 8,94 га,  розташованої в районі автодороги Сіверськ - Дронівка, на підставі статей 12  Земельного Кодексу України, статті 10 Кодексу України «Про надра»,  керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Погодити клопотання ТОВ   «Сіверський цегельний завод»  (Ванханен ) щодо надання надр у використування, а саме земельної ділянки під кар’єром цегельно-черепичної сировини площею 8,94 га, розташованої в районі автодороги Сіверськ – Дронівка (за межами м. Сіверська), терміном на 20 років для ведення видобувальних робіт.
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-473
 
 
 

Про поновлення договору
оренди  земельної ділянки
з ФОПКутовою В.М.
 
           Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Кутової В.М. від 31.05.2013 щодо поновлення договору оренду земельної ділянки від 17.01.2008  № 040814800011 у зв’язку із закінченням терміну його дії, на підставі статей 12, 93, 96 Земельного кодексу України, статті 27 Закону України «Про оренду землі»,  статті 2 Закону України «Про плату за землю», керуючись пунктом  34 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1.  Поновити на 10 років термін дії договору оренди земельної ділянки від 17.01.2008  № 040814800011 (кадастровий № 1420910400:00:002:1085) площею 0,0749 га, для комерційної діяльності (обслуговування салону ритуальних послуг, розташованого в межах м. Сіверська за адресою: м. Сіверськ, вул. Залізнична, 102, Артемівського району Донецької області), який укладено між орендодавцем Сіверською міською радою та фізичною особою - підприємцем Кутовою Валентиною Михайлівною (свідоцтво про державну реєстрацію 22370000000000173 від 15.05.2005).
 
           2. Затвердити ставку орендної плати з розрахунку  9,00 грн. за 1м2 на рік, що складає 5% від нормативно-грошової оцінки земель міста.
 
           3. Зобов’язати орендаря за цим рішенням виконати технічні умови щодо благоустрою прилеглої території, погоджені з відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради.
 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з питань  землекористування та екології  (Рибачук).
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-474
 
 
 

Про надання дозволу на розробку
проектувідведення земельної
ділянки в оренду Савченку В.І.
 
           Розглянувши заяву Савченка В.І. від 03.06.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки в оренду  для обслуговування нежилого приміщення по вул. Артема, 55, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл Савченку Володимиру Івановичу (паспорт ВС 837624, виданий 27.02.2001, ідн. № 1596105856), який мешкає за адресою:                  м. Сіверськ, вул. Комсомольська, 15а, на розробку проекту відведення земельної ділянки  в оренду  площею 0,2000га, розташованої у м. Сіверську по вул. Артема, 55 для  обслуговування нежилого приміщення, зі складу земель житлової та громадської забудови міста в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Савченку В.І. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.
 
3. Вважати таким, що рішення міської ради від 12.10.2011 № 6/9-194 «Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки у власність Савченку В.І.» втратило чинність.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-475
 
 
 

Про надання дозволу на розробку
проекту    відведення     земельної
ділянки у власність Драголюбову І.Д.
 
           Розглянувши заяву Драголюбова І.Д. від 05.06.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність для обслуговування нежилого приміщення, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл Драголюбову  Ігорю Дмитровичу  (паспорт ВЕ 645606, виданий 01.03.2002, ідн. № 2532706013), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Перемоги, 47, на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,2000га, розташованої у м. Сіверську по вул. Пушкіна, 1 для  обслуговування нежилого приміщення, зі складу земель житлової та громадської забудови міста в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Драголюбову І.Д. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.
 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 08.08.2008 № 5/29-377 «Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки Драголюбову І.Д.».
 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-476
 
 
 

Про надання дозволу на складання
технічної документації щодо
встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)
Івкову М.П.
 
           Розглянувши заяву Івкова М.П. від 22.05.2013 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    вул. Донецькій, 117 у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 81, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл Івкову Миколі Петровичу (паспорт ВЕ 646429, виданий 01.06.2002, ідн. № 1057116019), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Донецька, 117, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Донецька, 117 в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Івкову М.П. замовити виконання технічної документації із землеустрою ліцензованій землевпорядній організації та надати її на розгляд та затвердження до міської ради.
 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-477
 
 
 

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)
Опришко А.О.
 
           Розглянувши заяву Опришко А.О. від 24.05.2013 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    пров. Мічуріна, 14/1  у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 22, 33,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Опришко Антоніні Олександрівні (паспорт  ВА 171248  від 16.04.1996 року,  ідн. номер 1872513301),  площею 0,0768 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:0996) для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови по пров. Мічуріна 14/1 ум. Сіверську Донецької області.
 
2. Передати Опришко А.О. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність
 
3. Рекомендувати Опришко А.О. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.
 
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-478
 
 
 

Про надання дозволу на розробку
проекту   відведення   земельної
ділянки   у   власність
 
 
           Розглянувши заяви Міщенко І.В., Міщенко Л.І., Божко В.С. від 28.02.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною її передачею у власність для ведення особистого селянського господарства, на підставі статей 12, 19, 22, 33, 80, 81, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Надати дозвіл Міщенко Ірині Василівні (паспорт ВС 195204, виданий 18.02.2000, ідн. № 2736308926),  яка мешкає за адресою: с. Дронівка, вул. Мічуріна, 16, на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною її передачею  у власність площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, розташованої з південного боку автошляху Сіверськ - Лисичанськ, зі складу земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), в межах території Сіверської міської ради.
 
           2. Надати дозвіл Міщенко Людмилі Іванівні (паспорт ВВ 477283, виданий 15.07.1998, ідн. № 1606204701), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, пров. Заводський, 4/20,  на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною її передачею  у власність площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, розташованої з південного боку автошляху Сіверськ - Лисичанськ, зі складу земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), в межах території Сіверської міської ради.
 
           3. Надати дозвіл Божко Вікторії Сергіївні (паспорт ВА 170321, виданий 12.09.1995, ідн. № 2721909661), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Енергетиків, 32/62, на розробку проекту відведення земельної ділянки з безоплатною її передачею  у власність площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, розташованої з південного боку автошляху Сіверськ - Лисичанськ, зі складу земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), в межах території Сіверської міської ради.
 
           4. При розробці проекту відведення земельних ділянок передбачити вимоги природоохоронного, санітарного та інших чинних законодавств України.
 
           5. Міщенко І.В., Міщенко Л.І., Божко В.С. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.
 
           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-479
 
 
 

Про план роботи міської ради
 на ІІ півріччя 2013 року
 
 
           Заслухавши інформацію секретаря міської ради Гатченко Світлани Вікторівни про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2013 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити план роботи міської ради на ІІ півріччя 2013 року (додається).
 
           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Гатченко С.В. та голів постійних комісій міської ради.
 
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-480
 
 
 

Про основну  щорічну відпустку
 
 
 
             Розглянувши особисту заяву секретаря міської ради Гатченко С.В., яка на теперішній час виконує обов’язки міського голови, про надання основної щорічної відпустки, відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.206 №  268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2012 №6/24-399, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
             1. Надати Гатченко Світлані Вікторівні, секретарю міської ради, в. о. міського голови, основну щорічну відпустку кількістю 30 календарних днів з 22.07.2013 по 20.08.2013 за період роботи з 01.07.2012 по 30.06.2013 .
 
             2. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити Гатченко С.В.  матеріальну допомогу на оздоровлення  за 2013 рік за  рахунок фонду оплати праці.
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
13.06.2013
Сіверськ
  6/29-481
 
 
 

Про преміювання
             
 
          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
                         
ВИРІШИЛА:
                                           
1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
                                                 
- за квітень 2013 року у розмірі 100% посадового окладу;
- за травень 2013 року у розмірі 80% посадового окладу.
 
2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за квітень 2013 року у розмірі 100% посадового окладу;
- за травень 2013 року у розмірі 100% посадового окладу.
 
3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за квітень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу;
- за травень 2013 року у розмірі 30% посадового окладу.
4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:
 
- за квітень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу;
- за травень 2013 року у розмірі 30% посадового окладу.
 
          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2013 рік.
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).
 
 
 
 
 
 
В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...