проект рішення від 18.07.2013

 http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/TSIGN.GIF/$file/TSIGN.GIF

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про    затвердження    Правил

 утримання зелених насаджень

 в м. Сіверську

 

 

З метою врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері утримання зелених насаджень у м. Сіверську та забезпечення відповідного санітарного та екологічного стану на території м. Сіверська, на виконання статті  28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», керуючись пунктом 44 статті 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Правила утримання зелених насаджень в м. Сіверську  згідно з додатком.

 

 2 . Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Пшенка) у 10-ти денний термін оприлюднити дане рішення на сторінках офіційного сайту міської ради.

  

          3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

ПРАВИЛА

утримання зелених насаджень на території м. Сіверська

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають правові та організаційні засади озеленення території м. Сіверська, спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини та розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища », «Про рослинний світ», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила розроблені з метою охорони та збереження зелених насаджень у місті і утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високо декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.

1.3. Правила є обов'язковими для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і утриманням зелених насаджень, розташованих на території міста Сіверська.

 

Розділ 2. Визначення термінів

 

2.1. Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Балансоутримувач - спеціально вповноважені на конкурсних засадах підприємства, організації, які відповідають за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства.

Власники земельних ділянок - це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на земельну ділянку.

Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міста.

Газон - певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням.

Зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території міста.

Зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території парку культури та відпочинку;  міжквартальнихжитлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах,  мають вільний доступ для відпочинку.

Зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.

Зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; кладовищ, ліній електропередач високої напруги; насадження розсадників,  пришляхові насадження в межах м. Сіверська.

Зелене будівництво - комплекс робіт щодо створення нових міських зелених насаджень і реконструкції наявних.

Квітник - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами.

Клумби - квітники правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо.

Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними.

Малі архітектурні форми - у зеленому господарстві штучні архітектурно-об'ємні елементи садово-паркової композиції: альтанки, бесідки, арки, кіоски, павільйони, палатки, знаки, які об'єднані загальним художнім задумом, що виконують утилітарні та декоративні функції, садово-паркові меблі, обладнання ігрових та господарських майданчиків, декоративні вази, паркові скульптури, урни, питні фонтанчики тощо.

Норма озеленення - площа озеленених територій загального користування, яка припадає на одного жителя.

Об'єкт благоустрою зеленого господарства - об'єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження.

Об'єкт озеленення - територія, призначена для озеленення, на якій передбачається реконструкція і проведення капітального або поточного ремонтів об'єктів зеленого фонду.

Озеленені території - ділянки землі, на яких розміщена рослинність природного чи штучного походження (садово-паркові комплекси та об'єкти зеленого будівництва).

Озеленення населених місць - комплекс робіт зі створення і використання зелених насаджень у місті, або інакше, система зелених насаджень міста.

Охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або покращання виконання зеленими насадженнями відповідних функцій.

Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення.

Пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.

Присадибна ділянка - це ділянка землі, що передається у власність громадян для обслуговування житлового будинку.

Приміська зелена зона - територія за межами міської зони, зайнята лісами, лісопарками та іншими озелененими територіями, яка виконує захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцями відпочинку населення.

Рабатки - квітники у вигляді вузької смуги завширшки 0,6-3 м, які влаштовують уздовж доріжок і фасадів будинків, навколо пам'ятників, партерів тощо.

Рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним планом і організована територія в місті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Сади - упорядковані масиви зелених насаджень площею від 2 до 6 га, призначені для короткочасного відпочинку населення.

Санітарно-захисна зона - озеленена територія спеціального призначення, яка розділяє (відокремлює) сельбищну частину міста від промислових підприємств.

Сквер - упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

Стійкість зелених насаджень - здатність насаджень зберігати характер функціонування в умовах дії як антропогенних факторів, так і природних негативних факторів.

Ступінь озеленення - відношення площі озеленених територій до загальної площі міста,  розрахована у відсотках.

Утримання зелених насаджень - дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

 

Розділ 3. Об'єкти благоустрою зеленого господарства та їх використання

 

До об'єктів благоустрою у сфері зеленого господарства міста належать:

- парк культури та відпочинку;

- сквери;

- зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах;

- прибережні зелені насадження;

- зелені насадження прибудинкової території.
            Прибудинкова територія- це  встановлена  за проектом поділу  території  мікрорайону  (кварталу)  та  проектом  забудови земельна  ділянка  багатоквартирної  не садибної житлової забудови, яка необхідна для розміщення та обслуговування  житлового  будинку (будинків)  і пов'язаних з ним господарських та технічних будівель і  споруд.  Прибудинкова  територія  встановлюється  для   будинку (будинків)  і  не  може  виділятися  для  частини  будинку (блоку, поверху, секцій квартир тощо).

             Прибудинкова територія включає:

     - територію під житловим будинком (житловими будинками);

     - території навколо житлових будинків,  пов'язані  з  утриманням та експлуатацією цих будинків

     - проїзди та тротуари;

     - озеленені території;

     - ігрові  майданчики  для  дітей  дошкільного  та   молодшого 
шкільного віку;

     - майданчики для відпочинку дорослого населення;

     - майданчики для занять фізичною культурою;

     - майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;

     - майданчики для господарських цілей;

     - майданчики для вигулу собак.

            3.1. Об'єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони і утримання відповідно до цих Правил.

3.2. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

- влаштовувати стоянки автомашин;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та припарковувати автотранспортні засоби на газонах;

- влаштовувати ігри на газонах;

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

рвати квіти, ламати гілки дерев;

-         випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених

для цього місцях;

-         здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів,

машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

 

Розділ 4. Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства

 

4.1. Міська рада своїм рішенням визначає організацію балансоутримувача (обслуговуюче підприємство) об'єктів благоустрою зеленого господарства комунальної власності міста.

4.2. Балансоутримувач  (обслуговуюче підприємство) забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником об'єкта.

4.3. На території об'єктів відповідно до містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд, обслуговуючі підприємства та організації, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки та закріпленої за ними прилеглої території  (прибудинкова територія).

4.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

- на об'єктах благоустрою комунальної власності - балансоутримувачі

( обслуговуюче підприємства) цих об'єктів;

-         на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих

територіях - установи, організації, підприємства;

-         на територіях земельних ділянках, які відведені під будівництво, -

забудовники чи власники цих територій;

-         на безхазяйних територіях, пустирях - міська рада;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

4.5. Елементи благоустрою входять до складу об'єктів благоустрою, за винятком меморіальних комплексів та об'єктів монументального мистецтва.

4.6. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші, які проходять через територію об'єкта благоустрою, не входять до його складу і перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, організацій.

4.7. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, майданах повинен проводитися спеціалізованим підприємством, яке укомплектовано спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

 

Розділ 5. Права та обов'язки балансоутримувача об'єктів благоустрою

зеленого господарства комунальної форми власності

 

5.1. Балансоутримувач  (обслуговуюче підприємство) об'єкта благоустрою зеленого господарства має право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань озеленення міста;

- залучати на договірних засадах підприємства і організації незалежно від форм власності до виконання окремих робіт на об'єктах зеленого господарства, у тому числі проведення інвентаризації;

- звертатись з позовом до суду на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок пошкодження об'єктів зеленого господарства.

5.2. Балансоутримувач (обслуговуюче підприємство) об'єкта зобов'язаний:

- утримувати в належному санітарно-технічному стані об'єкт благоустрою (виконання заходів, затверджених сесією міської ради та міськвиконкомом;

- дотримуватись технологій догляду, експлуатації та ремонту, регулярно проводити заходи щодо запобігання передчасному зносові об'єктів;

- проводити інвентаризацію та паспортизацію об'єктів благоустрою відповідно до планів та в межах бюджету;

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів;

- брати участь у роботі комісій з обстеження зелених насаджень з метою їх знесення;

- розробляти перспективні та пріоритетні напрями розвитку об'єктів благоустрою зеленого господарства;

- контролювати дотримання технології виконання робіт, правил охорони зелених насаджень підрядними організаціями на об'єктах благоустрою;

- готувати зведені звіти з питань розвитку та утримання об'єктів благоустрою та надання їх місцевим органам самоврядування;

- визначати обсяги збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об'єктів благоустрою зеленого господарства.

 

Розділ 6. Охорона зелених насаджень

 

6.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно видалені.

6.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок державного або місцевого бюджету залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок їх власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

6.3. Містобудівна діяльність у місті проводиться з дотриманням вимог охорони зелених насаджень.

6.4. Господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням коштів, необхідних для охорони, утримання та відновлення зелених насаджень. Кошти передбачаються  сесією міської ради на утримання об'єктів зеленого господарства комунальної форми власності, підприємства, організації, установи на утримання зелених насаджень на територіях, які їм належать на правах власності, довгострокової оренди, власники чи користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження.

6.5. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

- огороджує дерева на території будівництва;

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника;

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень;

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.

 

Розділ 7. Системи огляду міських зелених насаджень

 

З метою контролю за станом міських зелених насаджень здійснюються їх загальні, часткові та позачергові огляди.

Загальні огляди проводяться двічі на рік - навесні та восени. При загальному огляді обстежують усі елементи об'єктів благоустрою, а при частковому - лише окремі елементи. Позачергові огляди проводять після злив, ураганів, сильних вітрів, снігопадів, паводків тощо.

7.1. Весняний огляд проводять з метою перевірки стану насаджень, газонів, квітників, доріжок, площадок та інших елементів благоустрою. Під час огляду уточнюють обсяги робіт з поточного ремонту, садіння дерев та чагарників, багаторічних рослин, газонів. За даними обстежень складають акт та перелік заходів, необхідних для підготовки об'єктів до експлуатації в літній період.

7.2. Під час осіннього огляду перевіряється готовність об'єктів благоустрою до зими і складається акт.

Періодичність проведення часткових оглядів визначає балансоутримувач об'єкта, власник чи користувач земельних ділянок, на яких ростуть зелені насадження.

 

Розділ 8. Облік зелених насаджень

 

8.1. У місті  ведеться облік зелених насаджень та складається їхній реєстр за видовими складом та віком.

8.1.1. Облік проводиться з метою:

- одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території міста;

- визначення відповідності діяльності власників озеленених територій установленому функціональному призначенню території;

- створення інформаційної бази для організації раціонального використання озеленених територій;

- посилення відповідальності за збереження насаджень підприємствами, організаціями і установами;

- використання даних обліку для розроблення програм, заходів розвитку зелених зон міста;

- розроблення заходів щодо реконструкції об'єктів благоустрою зеленого господарства.

8.1.2. Обліку підлягають усі види зелених насаджень: дерева, кущі, газони, квітники.

8.1.3. Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування, балансоутримувачами, обслуговуючими підприємствами та  власниками чи користувачами земельних ділянок.

8.2. Важливе значення щодо обліку об'єктів зеленого господарства має ведення реєстру зелених насаджень, що являє собою узагальнення даних про типи, видовий склад, вік, якість та кількість зелених насаджень на території населеного пункту. Узагальнення даних проводиться на електронному та паперовому носіях.

8.2.1. Метою ведення реєстру зелених насаджень є:

- одержання достовірних комплексних даних про кількість і стан зелених насаджень;

- ведення моніторингу стану і кількості зелених насаджень;

- визначення основних напрямів міської політики в утриманні,

розвитку і захисту зелених насаджень;

-         розроблення програм, заходів з розвитку зелених зон міста.

 

Розділ 9. Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників

 

9.1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- реалізації генерального плану розвитку міста;

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

-         відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що

затіняється деревами;

-         проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні

повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

-         досягнення деревом вікової межі;

-         провадження господарської діяльності на території розсадників з

вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

9.2. Видалення зелених насаджень на території міста здійснюється за рішенням спеціальної комісії затвердженої виконавчим комітетом (далі - комісія) на підставі ордера.

 До складу комісії включаються представники заявника (власника земельної ділянки користувача), представників екологічної інспекції  міста, комунальних служб, депутатів міської ради, а також інших зацікавлених організацій.

9.3. Підставою для прийняття рішення комісією є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

Комісія у п'ятиденний строк визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

Акт складається у чотирьох примірниках і подається на погодження з територіальним органом Мінприроди у триденний строк. Три примірники погодженого акта повертається комісії, по одному з яких передається власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.

         Голова комісії готує в триденний строк проект рішення комісії про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Комісія у тижневий строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

9.4. Ордер на видалення зелених насаджень комісія видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

9.5. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

9.6. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.

9.7. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.

9.8. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

9.9. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

9.10. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

 

10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

 

За порушення вимог Правил та законодавства про утримання зелених насаджень в населених пунктах винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

  

Секретар міської ради                                                        С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про передачу  багатоквартирного

 будинку  по  вул. Залізничній,  15

 м. Сіверська з балансу Сіверського

 МСКП на баланс ОСББ «Привокзальний-1»

 

 

                Заслухавши інформацію начальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Пшенки О.В. з питання передачібагатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська з балансу Сіверського МСКП на баланс ОСББ «Привокзальний-1», враховуючи протокол №4 загальних зборів ОСББ «Привокзальний-1» від 24.01.2013  (додається), на підставі статті 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»,  Положення про порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу Сіверського МСКП  на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого рішенням сесії міської ради від 13.06.2013 № 6/26-468,керуючись  статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформаціюначальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Пшенки О.В. та рішення загальних зборів ОСББ «Привокзальний-1» прийняти до відома.

2. Дозволити Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Тимошенко) здійснити передачу багатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська з балансу підприємства на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Привокзальний-1» (Мартиненко).

3. Утворити комісію з питання приймання-передачі багатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська та затвердити її склад згідно додатку.

4. Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Тимошенко) здійснити передачу, а об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Привокзальний-1» (Мартиненко) здійснити прийманнябагатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська згідно акту приймання-передачі.

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

Склад комісії

 з питання приймання-передачі

багатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська з балансу Сіверського МСКП на баланс ОСББ «Привокзальний-1»

 

 

Масюженко Василь Анатолійович

– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

 

Вороніна Наталя Василівна

– спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Борисова Світлана Вікторівна

– спеціаліст відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

 

Мартиненко Тетяна Іванівна

– голова ОСББ «Привокзальний-1»

 

Перевозник Наталя Миколаївна

– головний бухгалтер Сіверського МСКП

 

Пшенка Олександр Валерійвоч

– начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

 

Тимошенко Юрій Григорович

– директор Сіверського МСКП

 

 

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                                  С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про затвердження                                                                                                  

розпорядженьв.о. міського

голови за ІІ-й квартал 2013 р.

 

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити розпорядження  в.о. міського голови за ІІ-й квартал 2013 року (додається).

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з особового складу

                                              за  ІІ-й квартал 2013 року

 

 

Дата

 

                                   Про що

33

05.04.2013                                                                                                                                                                                                                 

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Левицька)

34

08.04.2013

Про зарахування на практику

35

16.04.2013

Про звільнення з роботи (Рощупка)

36

17.04.2013

Про прийняття на роботу (Гутковський)

37

24.04.2013

Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток на 2013 рік

38

25.04.2013

Про перенесення робочого дня для провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану

39

26.04.2013

Про скасування дисциплінарного стягнення (Петренко)

40

29.04.2013

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Іващенко, Мозиловська)

41

29.04.2013

Про премію та надбавку за квітень 2013 року

42

07.05.2013

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Головіна)

43

14.05.2013

Про продовження відпустки у зв’язку з  вагітністю та пологами

44

20.05.2013

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Чикалова)

45

22.05.2013

Про надання частини щорічної відпустки (Чикалова)

46

22.05.2013

Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Чикалова)

47

23.05.2013

Про надання частини щорічної відпустки (Міщенко)

48

25.05.2013

Про перенесення робочого дня для провідного спеціаліста (Головіна)

49                           

29.05.2013

Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Лісова)

50

29.05.2013

Про прийняття на посаду за строковим трудовим договором (Шемлєй)

51

29.05.2013

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Мілько)

52

30.05.2013

Про премію та надбавку за травень 2013

53

30.06.2013

Про надання частини основної щорічної відпустки (Жердій)

54

01.06.2013

Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Верміяш)

55

03.06.2013

Про скасування дисциплінарного стягнення (Головіна)

56

05.06.2013

Про надання основної щорічної відпустки (Масюженко)

57

11.06.2013

Про надання основної щорічної відпустки (Міщенко)

58

11.06.2013

Про надання частини основної щорічної відпустки (Мозиловська)

60

25.06.2013

Про премію та надбавку за червень 2013

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                      С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013 № 6/30 -

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з основної діяльності

за  ІІ-й квартал 2013 року

 

Дата

Про що

39

05.04.2013

Про звільнення з роботи техпрацівника Сіверської міської бібліотек (Тишковська)

40

05.04.2013

Про прийняття на роботу технічним працівником Сіверської міської бібліотеки (Барнич)

41

12.04.2013

Про скликання чергової 28-ї сесії міської ради

42

17.04.2013

Про роботу виконкому міської ради 1-6 травня , 9-12 травня 2013 рр.

43

19.04.2013

Про перевірку фінансового стану Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства

44

22.04.2013

Про нагородження Грамотами міської ради

45

22.04.2013

Про внесення змін до розпорядження від 02.01.2013 №1 «Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану»

46

26.04.2013

Про нагородження грамотами міської ради на честь Всесвітнього Дня танцю

47

30.04.2013

Про призначення відповідальних за збереження та користування печаток та штампів ДНЗ міста

48

30.04.2013

Про облік у складі міського бюджету коштів дотації

49

13.05.2013

Про підготовку та проведення заходів, присвячених міжнародному дню захисту дітей

50

30.05.2013

Про висловлення Подяк міської ради

51

01.06.2013

Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток працівників виконкому міської ради на 2013 рік

52

03.06.2013

Про скликання чергової 29-ї сесії міської ради

53

12.06.2013

Про висловлення Подяк міської ради до Дня медичного працівника

54

11.06.2013

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності (Тимошенко)

55

18.06.2013

Про роботу виконкому міської ради у святкові та неробочі дні 23,24,28 червня 2013 День святої Трійці та День Конституції України

56

18.06.2013

Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

57

21.06.2013

Про підготовку матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів міста до роботи в новому навчальному 2013-2014 році та в осінньо-зимовий період

58

21.06.2013

Про призначення постійно-діючої комісії з придбання та списання матеріальних цінностей

59

27.06.2013

Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт опалювальної системи в ДНЗ «Світлячок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                    С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови про відрядження  за ІІ–й квартал 2013 року

 

 

 

 

                                                       з № 26  по № 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про   заходи   боротьби   з

каран­тинними рослинами

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. про ситуацію щодо розвитку та умови розповсюдження карантинних рослин, враховуючи запропонований міжрайонною карантинною інспекцією перелік заходів боротьби з карантинними рослинами, з метою закріплення тогорічних досягнень у питаннях ліквідації очагових утворень карантинних рослин, керуючись статтею26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати стан боротьби з карантинними рослинами на території міської ради, як задовільний.

2.      Затвердити заходи боротьби з карантинними рослинами (амброзією
полинолистною) (додаток 1).

3.      Затвердити розподіл території міської ради за суб'єктами господарської діяльності для підтримання земель у вільному від
карантинних рослин стані(
додаток 2).

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

Додаток 1

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

Заходи

боротьби з карантинними рослинами (амброзією полинолистною)

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

 

 

Термін виконання

 

 

 

 

1.

Виривання амброзії з корінням на ранніх стадіях розвитку до початку цвітіння

землевласники та землекористувачі

травень - жовтень

2.

Знищення амброзії із застосуванням агротехнічних засобів з висівом газонних багаторічних трав.

сільгоспвиробники

березень-жовтень

3.

Знищення амброзії з використанням засобів хімічної боротьби (гербіцидів) повної дії

мікроради міста, землевласники та землекористувачі

квітень-листопад

 

 

На землях автошляхів та залізниць

 

 

 

 

4.

3-х кратне низьке косіння, в т.ч. механічне

підрозділи «Облавтодору», підрозділи Донецької залізниці

травень - жовтень

5.

 Знищення з використанням засобів хімічної боротьби (гербіциди) повної дії

адміністрації «Облавтодору», Донецької залізниці, сільгоспвиробники

квітень-листопад

 

 

На землях сільгосппризначення

 

 

 

 

6.

Проведення заходів агротехнічної і хімічної боротьби після збору врожаю ранніх зернових

сільгоспвиробники

липень -

листопад

7.

3-х кратне косіння до цвітіння країв ланів

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

червень-вересень

8.

Застосування елементів інтегрованої системи боротьби з амброзією в посівах

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

квітень -

жовтень

 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В.Гатченко

 

 

Додаток 2

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

Розподіл території міської ради за

суб'єктами господарської діяльності для забезпечення заходів

боротьби з карантинними рослинами

 

з/п

Найменування підприємств, організацій та установ

Закріплена територія

 

 

 

Сіверське МСКП

Шляхопроводи Південний, Північний,

вул. Шкільна, Тімірязєва, провулок Безіменний, Бахмутська, вул.. К Білостоцького, вул. Садова, пр. Нагорний, вул. Пушкіна, пішохідний міст через залізницю, кладовища міста та їх прилегла територія

 

ПП «Донжилсервіс»

Територія житлового фонду (вул. Енергетиків, Суворова, Ювілейна, Молодіжна, Червоноармійсь-ка, провулок Заводський, Сосюри, Калініна, Садова (від Садова, 10 до Ювілейної), прибудинкові території

 

ПП «Сіверська ізоляція»

територія підприємства та прилегла території підприємства (вул. Пушкіна)

 

 

 

АФ «Тайвань»

 Чапаєва, Кисиленка, О.Кошового, Лікарняна, пров. Дружби, вул. Сосюри, Журби, Північна, Суворова (від вул. Північної до Садової), провулок прилеглий до лісосмуги

 

ПП «Клива-2006»

ФОП Пластун

Вул. Менжинського, Л.Товстого, Енгельса, Донецька, Островського, Свердлова

 

ТОВ «Фірма «Домас»

Коцюбинського, Колеснікова, пров. Безіменний

 

ФОП  Сєрокуров В.Г.

ФГ «Журавушка»

ФГ «Прометей»

ФОП Калашніков О.О.

ТОВ «Техмашсервіс 2006»

ТОВ «Октан ПК»

 

вул. Артема (від пров. Чернишевського до АЗС), вул. Павлова, Крупської

вул. Леніна (від пров. Чернишевського до нафтобази), вул. .Шкільна, територія, вул. Леніна (від нафтобази), вул. Менделєєва, Залізнична (від підстанції до вул. Радивонівських патріотів)

 

ТОВ «Альянс»

Вул. Молодіжна (ринок)

 

ТОВ «Сіверське телебачення»

Прилегла територія по провулку  Заводський, 4

 

ФОП  Агаджанян А.М.

сквер між вул. Артема та Леніна

 

ФОП  Скорик А.В.

вул. Залізнична (прилегла територія)

 

ФОП  Богданов В.С.

прилегла територія вулиць Залізнична та Нахімова, пров. Нагорний

 

ТОВ «Сіверський цегляний завод»

прилегла територія, висячий міст через р. Бахмутка, вул. Зарічна,  пров. від мосту через р. Бахмутка до вул. Зарічна, вул. Партизанська, технологічна дорога

 

Залізнична станція Сіверськ та інші підрозділи дороги

територія  відчуження, водостічні канави, привокзальна площа, пішохідний перехідний міст через Залізницю (західна частина), вул. Залізнична (від вул. Поштової до вул. Нахімова)

 

Міське споживче товариство

територія, прилегла до торгівельних підприємств і контори, вул. Залізнична (від № 46 до хлібокомбінату), територія ринку

 

Хлібокомбінат

прилегла територія вул. Залізнична

 

ПрАТ «Полтавське ХПП»

вул. Залізнична, водостічна канава (від вул. Поштової до підстанції)

 

Склад ЦО

прилегла територія

 

Сіверська дільниця Артемівського сільРЕМ

прилегла територія до підприємства (вул. Нахімова) та споруд

 

СФГ „Рой”

прилегла територія вул. Нахімова, вул. Залізнична (від  пров. Білостоцького до № 46)

 

Підстанція Лисичанського ПЕМ

прилегла територія вул. Шевченко (від вул. Садової до вул. Енергетиків)

 

Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

прилегла територія, вул. Пушкіна (від шляхо - проводу до Парка Перемоги), вул. Пушкіна (від магазину "Вітязь" і до в'їзду в місто Сіверськ), вул. Північна (від вул. Пушкіна до житлового сектору)

 

ВО «Краснолиманська тепломережа»

прилегла територія, пров. Заводський, вул. Ювілейна

 

Сіверська дільниця Артемівського УГГ

прилегла територія до підприємства та споруд, вул. Б. Хмельницького (від вул.Садова до вул.Червоно-армійська), Калініна

 

Облавтодор

вул. Гоголя, Зарічна, Артема, Менжинського, Шкільна, Енгельса

 

 

 

Сіверський професійний ліцей

прилегла територія до навчальних корпусів і гуртожитків, навчальний полігон з прилеглою територією, вул. Дзержинського, Суворова, Червоноармійська (від вул.Суворова до Ювілейної)

 

 

 

Загальноосвітня школа № 1

шкільний двір, вул. Поштова, Залізнична (від Поштової до К. Білостоцького), вул.К. Білостоць-кого, Леніна, Артема, пров.Чернишевського, Шкільна

 

 

Загальноосвітня школа № 2

Шкільний двір, прилегла територія, вул.Богдана Хмельницького (від вул.Червоноармійської до Енергетиків), вул.Калініна, Червоноармійська (від парку до вул.Суворова)

 

 

Загальноосвітня школа № 3

шкільний двір, прилегла територія, вул.Енергетиків (від вул.Суворова до Ювілейної), дитячий майданчик у жилому масиві

 

Артемівський районний центр дитячої та юнацької творчості

двір, прилегла територія по вул. Суворова

 

Міська лікарня

двір, прилеглі території по вул. Суворова, Північна, Сосюри

 

Школа естетичного виховання

прилегла територія, вул. Пушкіна

 

Дитячий садок „Сонечко”

територія двору, прилеглі території по вул. Леніна, пров. Маяковського

 

Дитячий садок „Золота Рибка”

прилегла територія

 

Дитячий садок „Світлячок”

прилегла територія

 

Дитсадок „Червона гвоздика”

прилегла територія по вул. Садовій та Молодіжній

 

Поштове відділення (центр)

прилегла територія  по вул. Поштова

 

Поштове відділення № 1

прилегла територія по вул. Енергетиків

 

 Філія Ощадбанку 21/0104

прилегла територія

 

 Філія Ощадбанку 21/0105

прилегла територія

 

Аптека «Добрі ліки»

прилегла територія

 

Аптека «Альфа-фарм»

прилегла територія

 

Центр культури

прилегла територія, проспект Леніна (площа)

 

АРСОК «Доломітчик»

прилегла територія, сквер, стадіон

 

Бібліотека для дітей

прилегла територія

 

Гаражний кооператив „Авангард”

територія гаражів та прилегла територія, двір

 

Об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг

прилеглі території до торгових приміщень і місць

 

ППЧ-112

прилегла територія вул. Садової (від вул. Пушкіна до  вул. Б. Хмельницького)

 

 

МВМ

господарчий двір, вул. Леніна (від Чернишевського до Маяковського), пров. Маяковського (від вул.  Залізнична до вул. Леніна)

 

Свято - Пантелеймонівський Храм

територія двору,  вул. Артема (від пров. Маяковсь-кого до вул. Поштова)

 

Свято-Казанський Храм

прилегла територія, водовідвідна канава біля храму

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Прозатвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельних ділянок у власність

 громадянам

 

 

  Розглянувши  заяви від 21.06.2013 Ворони С.І. та Єрмакової Л.С. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області, виконаний Донецькою Торгово – промисловою палатою (Відділ земельних відносин сектору у м. Артемівську) та надані документи, керуючись статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області, виконаний Донецькою Торгово – промисловою палатою (Відділ земельних відносин сектору у м. Артемівську).

 

           2. Надати у власність земельні ділянки площею по 2 гектари кожному для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) в районі автошляху Сіверськ - Лисичанськв межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області таким громадянам:

 

-  Вороні Світлані Іванівні (паспорт ВЕ 300904, виданий 06.11.2001, ідн. № 1437821202), яка мешкає м. Сіверськ, вул. Енергетиків, 34/6 (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:001:1234);

-  Єрмаковій Лідії Степанівні (паспорт ВЕ 300994, виданий 09.11.2001, ідн. № 1301505122), яка мешкає с. Дронівка Артемівського району, вул. Шкільна, 14, (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:001:1235).

 

3.Запропонувати претендентам  отримати свідоцтва на право власності

на нерухоме майно.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про    затвердження    технічної

 документації   із   землеустрою

 щодо складання документів, що

 посвідчують право на земельну 

 ділянку Бобришевій Г.С.

 

           Розглянувши заяву Бобришевої Г.С. від 20.06.2013 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд на території міста Сіверськ, вул. Західна, 16/2 Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 22, 33,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Бобришевій Галині Сергіївні (паспорт ВС 837813 від 16.03.2001 року,  ідн. номер 2100117286) технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд на території міста Сіверськ, вул. Західна, 16/2 Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області,  площею 0,0853 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:0997) для обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови по вул. Західна, 16/2 у м. Сіверську Донецької області.

 

2. Передати безоплатно Бобришевій Г.С. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність.

 

3.Рекомендувати Боборишевій Г.С. оформити право власності на землю

згідно чинного законодавства.

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про внесення  змін  до  рішення

міської    ради    від  08. 04. 2011

№ 6/5 - 102 «Про клопотання  до

Артемівської РДА щодо надання

у власність земельної ділянки Хрестенко Л.Г.»

 

 

        Розглянувши заяву Хрестенко Л.Г. від 21.06.2013 про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2011 № № 6/5 - 102 «Про клопотання до Артемівської РДА щодо надання у власність земельної ділянки Хрестенко Л.Г.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести  до  пункуту 1 рішення міської ради від 08.04.2011 № 6/5 – 102 «Про клопотання до Артемівської РДА щодо надання у власність земельної ділянки Хрестенко Л.Г.» такі зміни:

 

         - замість слів   «резервного фонду» -  слід читати слова «землі запасу».

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на складання

технічної документації щодо

встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

ХакімовійО.С.

 

 

           Розглянувши заяву Хакімової О.С. від 31.05.2013 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    вул. Чапаєва, 22 у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 81, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл Хакімовій Олені Степанівні (паспорт ВК 713896, виданий 07.06.2010, ідн. № 2421224586), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Червоноармійська, 19/11, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Чапаєва, 22, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Хакімовій О.С. замовити виконання технічної документації із землеустрою ліцензованій землевпорядній організації та надати її на розгляд та затвердження до міської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про надання  дозволу  на  розробку

проекту     відведення       земельної

ділянки у власність Дмитрієву Є.В.

 

           Розглянувши заяву Дмитрієва Є.В. від 18.06.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність, для будівництва індивідуального гаражу, на підставі  статей 12, 19, 38, 39, 80, 81,118, 121, 125, 126,151 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом  34  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати дозвіл Дмитрієву Євгену Володимировичу  ( паспорт  КС 165841, виданий 24.12.2002, інд. №  2934408997), який мешкає за адресою м. Сіверськ, вул. Енергетиків, 31/17, на розробку  проекту відведення земельної ділянки у власність з безоплатною передачею, площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу, яка розташована в місті Сіверську районі вул. Суворова, 15, зі складу земель житлової та громадської забудови в межах міста Сіверська.

 

           2. Дмирієву Є.В. замовити ліцензованій землевпорядній організації розробку  проекту відведення земельної ділянки та  надати його на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку

проекту відведення земельної

ділянки у власність Руденко О.А.

 

 

           Розглянувши заяву Руденко О.А. від 02.07.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність для обслуговування нежилого приміщення по вул. Артема, 7, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл Руденко Олені Анатоліївні (паспорт ВА 396614, виданий 19.07.1996, ідн. № 2629802361), яка мешкає за адресою: Донецька область, Артемівський район, с. Григорівка, на розробку проекту відведення земельної ділянки  у власність шляхом викупу площею 0,0642га, розташованої у м. Сіверську по вул. Артема, 7, для  обслуговування нежилого приміщення, зі складу земель житлової та громадської забудови міста в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Руденко О.А. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за червень 2013 року у розмірі 80% посадового окладу.

 

2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за червень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за червень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

- за червень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2013 рік.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

18.07.2013

Сіверськ

№  6/30-

 

 

 


Про  виконання міського

бюджету за IІ-й квартал 2013року

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за IІ - й квартал 2013 року, на виконання рішення міської ради від  27.12.2012 № 6 / 24 - 396 «Про міський бюджет на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності

виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за IІ - й  квартал  2013 року прийняти до відома.

 

2.     Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 4203387,0

грн., в тому числі загального фонду 3764832,0грн.; спеціального фонду 438555,0грн. (додаток 1).

 

3.     Затвердити видатки міського бюджету у сумі 3676842,0грн., в

тому числі: загального фонду 3370006,0грн.; спеціального фонду 306836,0грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

В.о.міського  голови                                                                 С.В.Гатченко                                                                                     

 

УКРАЇНА

 

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

18.07.2013

Сіверськ

№  6/30-

 

 

 


Про  внесення   змін  до  рішення

міської   ради    від    27. 12. 2012

№ 6/24-396 «Про міський бюджет

на  2013  рік»

 

            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

           ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-396  «Про міський бюджет на 2013 рік» такі зміни:  

 

 

1.1.          Пункт 5 рішення викласти в наступній редакції:

 

« 5.  Затвердити в складі видатків міського бюджету  кошти на

реалізацію державних, регіональних та міських програм на загальну суму 1723350 грн. (додаток 4)».

 

1.2.          Додатки 2, 3, 4, 5  затвердити в новій редакції (додаються).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                  С.В. Гатченко

 

 

 

УКРАЇНА

 

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

18.07.2013

Сіверськ

№  6/30-

 

 

 


Про  внесення   змін  до  рішення

міської   ради    від    17. 01. 2013

№ 6/25-409 «Про  внесення   змін 

до  рішення міської   ради    від   

27.12.2012 № 6/24-396 «Про міський бюджет на 2013 рік»

 

 

            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

           ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення міської ради від 17. 01. 2013  № 6/25-409 «Про  внесення   змін  до  рішення міської   ради    від 27.12.2012 № 6/24-396 «Про міський бюджет на 2013 рік» такі зміни:  

 

1.1.          Пункт 1.3.викласти в такій редакції:

           «10.Установити:

           10.1. Дефіцит  міського бюджету у сумі 713405 грн.в тому числі:

 

           - по спеціальному фонду у сумі 516105 грн. джерелом покриття якого визначити вільні залишки  на 01.01.2013 (додаток 6);

 

- по загальному фонду в сумі 197300грн., джерелом покриття якого

визначити залишки коштів на 01.01.2013 (додаток 6).»

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

В.о. міського голови                                                                  С.В. Гатченко

 http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/TSIGN.GIF/$file/TSIGN.GIF

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про    затвердження    Правил

 утримання зелених насаджень

 в м. Сіверську

 

 

З метою врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері утримання зелених насаджень у м. Сіверську та забезпечення відповідного санітарного та екологічного стану на території м. Сіверська, на виконання статті  28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», керуючись пунктом 44 статті 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Правила утримання зелених насаджень в м. Сіверську  згідно з додатком.

 

 2 . Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Пшенка) у 10-ти денний термін оприлюднити дане рішення на сторінках офіційного сайту міської ради.

  

          3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

ПРАВИЛА

утримання зелених насаджень на території м. Сіверська

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають правові та організаційні засади озеленення території м. Сіверська, спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини та розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища », «Про рослинний світ», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила розроблені з метою охорони та збереження зелених насаджень у місті і утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високо декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.

1.3. Правила є обов'язковими для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і утриманням зелених насаджень, розташованих на території міста Сіверська.

 

Розділ 2. Визначення термінів

 

2.1. Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Балансоутримувач - спеціально вповноважені на конкурсних засадах підприємства, організації, які відповідають за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства.

Власники земельних ділянок - це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на земельну ділянку.

Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міста.

Газон - певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням.

Зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території міста.

Зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території парку культури та відпочинку;  міжквартальнихжитлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах,  мають вільний доступ для відпочинку.

Зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.

Зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; кладовищ, ліній електропередач високої напруги; насадження розсадників,  пришляхові насадження в межах м. Сіверська.

Зелене будівництво - комплекс робіт щодо створення нових міських зелених насаджень і реконструкції наявних.

Квітник - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами.

Клумби - квітники правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо.

Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними.

Малі архітектурні форми - у зеленому господарстві штучні архітектурно-об'ємні елементи садово-паркової композиції: альтанки, бесідки, арки, кіоски, павільйони, палатки, знаки, які об'єднані загальним художнім задумом, що виконують утилітарні та декоративні функції, садово-паркові меблі, обладнання ігрових та господарських майданчиків, декоративні вази, паркові скульптури, урни, питні фонтанчики тощо.

Норма озеленення - площа озеленених територій загального користування, яка припадає на одного жителя.

Об'єкт благоустрою зеленого господарства - об'єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження.

Об'єкт озеленення - територія, призначена для озеленення, на якій передбачається реконструкція і проведення капітального або поточного ремонтів об'єктів зеленого фонду.

Озеленені території - ділянки землі, на яких розміщена рослинність природного чи штучного походження (садово-паркові комплекси та об'єкти зеленого будівництва).

Озеленення населених місць - комплекс робіт зі створення і використання зелених насаджень у місті, або інакше, система зелених насаджень міста.

Охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або покращання виконання зеленими насадженнями відповідних функцій.

Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення.

Пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.

Присадибна ділянка - це ділянка землі, що передається у власність громадян для обслуговування житлового будинку.

Приміська зелена зона - територія за межами міської зони, зайнята лісами, лісопарками та іншими озелененими територіями, яка виконує захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцями відпочинку населення.

Рабатки - квітники у вигляді вузької смуги завширшки 0,6-3 м, які влаштовують уздовж доріжок і фасадів будинків, навколо пам'ятників, партерів тощо.

Рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним планом і організована територія в місті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Сади - упорядковані масиви зелених насаджень площею від 2 до 6 га, призначені для короткочасного відпочинку населення.

Санітарно-захисна зона - озеленена територія спеціального призначення, яка розділяє (відокремлює) сельбищну частину міста від промислових підприємств.

Сквер - упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

Стійкість зелених насаджень - здатність насаджень зберігати характер функціонування в умовах дії як антропогенних факторів, так і природних негативних факторів.

Ступінь озеленення - відношення площі озеленених територій до загальної площі міста,  розрахована у відсотках.

Утримання зелених насаджень - дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

 

Розділ 3. Об'єкти благоустрою зеленого господарства та їх використання

 

До об'єктів благоустрою у сфері зеленого господарства міста належать:

- парк культури та відпочинку;

- сквери;

- зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах;

- прибережні зелені насадження;

- зелені насадження прибудинкової території.
            Прибудинкова територія- це  встановлена  за проектом поділу  території  мікрорайону  (кварталу)  та  проектом  забудови земельна  ділянка  багатоквартирної  не садибної житлової забудови, яка необхідна для розміщення та обслуговування  житлового  будинку (будинків)  і пов'язаних з ним господарських та технічних будівель і  споруд.  Прибудинкова  територія  встановлюється  для   будинку (будинків)  і  не  може  виділятися  для  частини  будинку (блоку, поверху, секцій квартир тощо).

             Прибудинкова територія включає:

     - територію під житловим будинком (житловими будинками);

     - території навколо житлових будинків,  пов'язані  з  утриманням та експлуатацією цих будинків

     - проїзди та тротуари;

     - озеленені території;

     - ігрові  майданчики  для  дітей  дошкільного  та   молодшого 
шкільного віку;

     - майданчики для відпочинку дорослого населення;

     - майданчики для занять фізичною культурою;

     - майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;

     - майданчики для господарських цілей;

     - майданчики для вигулу собак.

            3.1. Об'єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони і утримання відповідно до цих Правил.

3.2. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

- влаштовувати стоянки автомашин;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та припарковувати автотранспортні засоби на газонах;

- влаштовувати ігри на газонах;

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

рвати квіти, ламати гілки дерев;

-         випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених

для цього місцях;

-         здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів,

машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

 

Розділ 4. Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства

 

4.1. Міська рада своїм рішенням визначає організацію балансоутримувача (обслуговуюче підприємство) об'єктів благоустрою зеленого господарства комунальної власності міста.

4.2. Балансоутримувач  (обслуговуюче підприємство) забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником об'єкта.

4.3. На території об'єктів відповідно до містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд, обслуговуючі підприємства та організації, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки та закріпленої за ними прилеглої території  (прибудинкова територія).

4.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

- на об'єктах благоустрою комунальної власності - балансоутримувачі

( обслуговуюче підприємства) цих об'єктів;

-         на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих

територіях - установи, організації, підприємства;

-         на територіях земельних ділянках, які відведені під будівництво, -

забудовники чи власники цих територій;

-         на безхазяйних територіях, пустирях - міська рада;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

4.5. Елементи благоустрою входять до складу об'єктів благоустрою, за винятком меморіальних комплексів та об'єктів монументального мистецтва.

4.6. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші, які проходять через територію об'єкта благоустрою, не входять до його складу і перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, організацій.

4.7. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, майданах повинен проводитися спеціалізованим підприємством, яке укомплектовано спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

 

Розділ 5. Права та обов'язки балансоутримувача об'єктів благоустрою

зеленого господарства комунальної форми власності

 

5.1. Балансоутримувач  (обслуговуюче підприємство) об'єкта благоустрою зеленого господарства має право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань озеленення міста;

- залучати на договірних засадах підприємства і організації незалежно від форм власності до виконання окремих робіт на об'єктах зеленого господарства, у тому числі проведення інвентаризації;

- звертатись з позовом до суду на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок пошкодження об'єктів зеленого господарства.

5.2. Балансоутримувач (обслуговуюче підприємство) об'єкта зобов'язаний:

- утримувати в належному санітарно-технічному стані об'єкт благоустрою (виконання заходів, затверджених сесією міської ради та міськвиконкомом;

- дотримуватись технологій догляду, експлуатації та ремонту, регулярно проводити заходи щодо запобігання передчасному зносові об'єктів;

- проводити інвентаризацію та паспортизацію об'єктів благоустрою відповідно до планів та в межах бюджету;

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів;

- брати участь у роботі комісій з обстеження зелених насаджень з метою їх знесення;

- розробляти перспективні та пріоритетні напрями розвитку об'єктів благоустрою зеленого господарства;

- контролювати дотримання технології виконання робіт, правил охорони зелених насаджень підрядними організаціями на об'єктах благоустрою;

- готувати зведені звіти з питань розвитку та утримання об'єктів благоустрою та надання їх місцевим органам самоврядування;

- визначати обсяги збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об'єктів благоустрою зеленого господарства.

 

Розділ 6. Охорона зелених насаджень

 

6.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно видалені.

6.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок державного або місцевого бюджету залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок їх власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

6.3. Містобудівна діяльність у місті проводиться з дотриманням вимог охорони зелених насаджень.

6.4. Господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням коштів, необхідних для охорони, утримання та відновлення зелених насаджень. Кошти передбачаються  сесією міської ради на утримання об'єктів зеленого господарства комунальної форми власності, підприємства, організації, установи на утримання зелених насаджень на територіях, які їм належать на правах власності, довгострокової оренди, власники чи користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження.

6.5. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

- огороджує дерева на території будівництва;

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника;

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень;

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.

 

Розділ 7. Системи огляду міських зелених насаджень

 

З метою контролю за станом міських зелених насаджень здійснюються їх загальні, часткові та позачергові огляди.

Загальні огляди проводяться двічі на рік - навесні та восени. При загальному огляді обстежують усі елементи об'єктів благоустрою, а при частковому - лише окремі елементи. Позачергові огляди проводять після злив, ураганів, сильних вітрів, снігопадів, паводків тощо.

7.1. Весняний огляд проводять з метою перевірки стану насаджень, газонів, квітників, доріжок, площадок та інших елементів благоустрою. Під час огляду уточнюють обсяги робіт з поточного ремонту, садіння дерев та чагарників, багаторічних рослин, газонів. За даними обстежень складають акт та перелік заходів, необхідних для підготовки об'єктів до експлуатації в літній період.

7.2. Під час осіннього огляду перевіряється готовність об'єктів благоустрою до зими і складається акт.

Періодичність проведення часткових оглядів визначає балансоутримувач об'єкта, власник чи користувач земельних ділянок, на яких ростуть зелені насадження.

 

Розділ 8. Облік зелених насаджень

 

8.1. У місті  ведеться облік зелених насаджень та складається їхній реєстр за видовими складом та віком.

8.1.1. Облік проводиться з метою:

- одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території міста;

- визначення відповідності діяльності власників озеленених територій установленому функціональному призначенню території;

- створення інформаційної бази для організації раціонального використання озеленених територій;

- посилення відповідальності за збереження насаджень підприємствами, організаціями і установами;

- використання даних обліку для розроблення програм, заходів розвитку зелених зон міста;

- розроблення заходів щодо реконструкції об'єктів благоустрою зеленого господарства.

8.1.2. Обліку підлягають усі види зелених насаджень: дерева, кущі, газони, квітники.

8.1.3. Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування, балансоутримувачами, обслуговуючими підприємствами та  власниками чи користувачами земельних ділянок.

8.2. Важливе значення щодо обліку об'єктів зеленого господарства має ведення реєстру зелених насаджень, що являє собою узагальнення даних про типи, видовий склад, вік, якість та кількість зелених насаджень на території населеного пункту. Узагальнення даних проводиться на електронному та паперовому носіях.

8.2.1. Метою ведення реєстру зелених насаджень є:

- одержання достовірних комплексних даних про кількість і стан зелених насаджень;

- ведення моніторингу стану і кількості зелених насаджень;

- визначення основних напрямів міської політики в утриманні,

розвитку і захисту зелених насаджень;

-         розроблення програм, заходів з розвитку зелених зон міста.

 

Розділ 9. Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників

 

9.1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- реалізації генерального плану розвитку міста;

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

-         відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що

затіняється деревами;

-         проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні

повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

-         досягнення деревом вікової межі;

-         провадження господарської діяльності на території розсадників з

вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

9.2. Видалення зелених насаджень на території міста здійснюється за рішенням спеціальної комісії затвердженої виконавчим комітетом (далі - комісія) на підставі ордера.

 До складу комісії включаються представники заявника (власника земельної ділянки користувача), представників екологічної інспекції  міста, комунальних служб, депутатів міської ради, а також інших зацікавлених організацій.

9.3. Підставою для прийняття рішення комісією є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

Комісія у п'ятиденний строк визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

Акт складається у чотирьох примірниках і подається на погодження з територіальним органом Мінприроди у триденний строк. Три примірники погодженого акта повертається комісії, по одному з яких передається власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.

         Голова комісії готує в триденний строк проект рішення комісії про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Комісія у тижневий строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

9.4. Ордер на видалення зелених насаджень комісія видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

9.5. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

9.6. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.

9.7. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.

9.8. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

9.9. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

9.10. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

 

10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

 

За порушення вимог Правил та законодавства про утримання зелених насаджень в населених пунктах винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

  

Секретар міської ради                                                        С.В.Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про передачу  багатоквартирного

 будинку  по  вул. Залізничній,  15

 м. Сіверська з балансу Сіверського

 МСКП на баланс ОСББ «Привокзальний-1»

 

 

                Заслухавши інформацію начальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Пшенки О.В. з питання передачібагатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська з балансу Сіверського МСКП на баланс ОСББ «Привокзальний-1», враховуючи протокол №4 загальних зборів ОСББ «Привокзальний-1» від 24.01.2013  (додається), на підставі статті 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»,  Положення про порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу Сіверського МСКП  на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого рішенням сесії міської ради від 13.06.2013 № 6/26-468,керуючись  статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформаціюначальника відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Пшенки О.В. та рішення загальних зборів ОСББ «Привокзальний-1» прийняти до відома.

2. Дозволити Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Тимошенко) здійснити передачу багатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська з балансу підприємства на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Привокзальний-1» (Мартиненко).

3. Утворити комісію з питання приймання-передачі багатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська та затвердити її склад згідно додатку.

4. Сіверському міському спеціалізованому комунальному підприємству (Тимошенко) здійснити передачу, а об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Привокзальний-1» (Мартиненко) здійснити прийманнябагатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська згідно акту приймання-передачі.

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

Склад комісії

 з питання приймання-передачі

багатоквартирного будинку по вул. Залізничній, 15 м. Сіверська з балансу Сіверського МСКП на баланс ОСББ «Привокзальний-1»

 

 

Масюженко Василь Анатолійович

– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

 

Вороніна Наталя Василівна

– спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Борисова Світлана Вікторівна

– спеціаліст відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

 

Мартиненко Тетяна Іванівна

– голова ОСББ «Привокзальний-1»

 

Перевозник Наталя Миколаївна

– головний бухгалтер Сіверського МСКП

 

Пшенка Олександр Валерійвоч

– начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

 

Тимошенко Юрій Григорович

– директор Сіверського МСКП

 

 

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                                  С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про затвердження                                                                                                  

розпорядженьв.о. міського

голови за ІІ-й квартал 2013 р.

 

 

 

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити розпорядження  в.о. міського голови за ІІ-й квартал 2013 року (додається).

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з особового складу

                                              за  ІІ-й квартал 2013 року

 

 

Дата

 

                                   Про що

33

05.04.2013                                                                                                                                                                                                                 

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Левицька)

34

08.04.2013

Про зарахування на практику

35

16.04.2013

Про звільнення з роботи (Рощупка)

36

17.04.2013

Про прийняття на роботу (Гутковський)

37

24.04.2013

Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток на 2013 рік

38

25.04.2013

Про перенесення робочого дня для провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану

39

26.04.2013

Про скасування дисциплінарного стягнення (Петренко)

40

29.04.2013

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Іващенко, Мозиловська)

41

29.04.2013

Про премію та надбавку за квітень 2013 року

42

07.05.2013

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Головіна)

43

14.05.2013

Про продовження відпустки у зв’язку з  вагітністю та пологами

44

20.05.2013

Про надання оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням (Чикалова)

45

22.05.2013

Про надання частини щорічної відпустки (Чикалова)

46

22.05.2013

Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Чикалова)

47

23.05.2013

Про надання частини щорічної відпустки (Міщенко)

48

25.05.2013

Про перенесення робочого дня для провідного спеціаліста (Головіна)

49                           

29.05.2013

Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Лісова)

50

29.05.2013

Про прийняття на посаду за строковим трудовим договором (Шемлєй)

51

29.05.2013

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Мілько)

52

30.05.2013

Про премію та надбавку за травень 2013

53

30.06.2013

Про надання частини основної щорічної відпустки (Жердій)

54

01.06.2013

Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (Верміяш)

55

03.06.2013

Про скасування дисциплінарного стягнення (Головіна)

56

05.06.2013

Про надання основної щорічної відпустки (Масюженко)

57

11.06.2013

Про надання основної щорічної відпустки (Міщенко)

58

11.06.2013

Про надання частини основної щорічної відпустки (Мозиловська)

60

25.06.2013

Про премію та надбавку за червень 2013

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                      С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013 № 6/30 -

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови з основної діяльності

за  ІІ-й квартал 2013 року

 

Дата

Про що

39

05.04.2013

Про звільнення з роботи техпрацівника Сіверської міської бібліотек (Тишковська)

40

05.04.2013

Про прийняття на роботу технічним працівником Сіверської міської бібліотеки (Барнич)

41

12.04.2013

Про скликання чергової 28-ї сесії міської ради

42

17.04.2013

Про роботу виконкому міської ради 1-6 травня , 9-12 травня 2013 рр.

43

19.04.2013

Про перевірку фінансового стану Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства

44

22.04.2013

Про нагородження Грамотами міської ради

45

22.04.2013

Про внесення змін до розпорядження від 02.01.2013 №1 «Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану»

46

26.04.2013

Про нагородження грамотами міської ради на честь Всесвітнього Дня танцю

47

30.04.2013

Про призначення відповідальних за збереження та користування печаток та штампів ДНЗ міста

48

30.04.2013

Про облік у складі міського бюджету коштів дотації

49

13.05.2013

Про підготовку та проведення заходів, присвячених міжнародному дню захисту дітей

50

30.05.2013

Про висловлення Подяк міської ради

51

01.06.2013

Про внесення змін до графіку основних щорічних відпусток працівників виконкому міської ради на 2013 рік

52

03.06.2013

Про скликання чергової 29-ї сесії міської ради

53

12.06.2013

Про висловлення Подяк міської ради до Дня медичного працівника

54

11.06.2013

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності (Тимошенко)

55

18.06.2013

Про роботу виконкому міської ради у святкові та неробочі дні 23,24,28 червня 2013 День святої Трійці та День Конституції України

56

18.06.2013

Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

57

21.06.2013

Про підготовку матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів міста до роботи в новому навчальному 2013-2014 році та в осінньо-зимовий період

58

21.06.2013

Про призначення постійно-діючої комісії з придбання та списання матеріальних цінностей

59

27.06.2013

Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт опалювальної системи в ДНЗ «Світлячок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                    С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в.о. міського голови про відрядження  за ІІ–й квартал 2013 року

 

 

 

 

                                                       з № 26  по № 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про   заходи   боротьби   з

каран­тинними рослинами

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. про ситуацію щодо розвитку та умови розповсюдження карантинних рослин, враховуючи запропонований міжрайонною карантинною інспекцією перелік заходів боротьби з карантинними рослинами, з метою закріплення тогорічних досягнень у питаннях ліквідації очагових утворень карантинних рослин, керуючись статтею26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати стан боротьби з карантинними рослинами на території міської ради, як задовільний.

2.      Затвердити заходи боротьби з карантинними рослинами (амброзією
полинолистною) (додаток 1).

3.      Затвердити розподіл території міської ради за суб'єктами господарської діяльності для підтримання земель у вільному від
карантинних рослин стані(
додаток 2).

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

Додаток 1

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

Заходи

боротьби з карантинними рослинами (амброзією полинолистною)

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

 

 

Термін виконання

 

 

 

 

1.

Виривання амброзії з корінням на ранніх стадіях розвитку до початку цвітіння

землевласники та землекористувачі

травень - жовтень

2.

Знищення амброзії із застосуванням агротехнічних засобів з висівом газонних багаторічних трав.

сільгоспвиробники

березень-жовтень

3.

Знищення амброзії з використанням засобів хімічної боротьби (гербіцидів) повної дії

мікроради міста, землевласники та землекористувачі

квітень-листопад

 

 

На землях автошляхів та залізниць

 

 

 

 

4.

3-х кратне низьке косіння, в т.ч. механічне

підрозділи «Облавтодору», підрозділи Донецької залізниці

травень - жовтень

5.

 Знищення з використанням засобів хімічної боротьби (гербіциди) повної дії

адміністрації «Облавтодору», Донецької залізниці, сільгоспвиробники

квітень-листопад

 

 

На землях сільгосппризначення

 

 

 

 

6.

Проведення заходів агротехнічної і хімічної боротьби після збору врожаю ранніх зернових

сільгоспвиробники

липень -

листопад

7.

3-х кратне косіння до цвітіння країв ланів

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

червень-вересень

8.

Застосування елементів інтегрованої системи боротьби з амброзією в посівах

сільгоспвиробники та інші землекористувачі

квітень -

жовтень

 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В.Гатченко

 

 

Додаток 2

 до рішення міської  ради

18.07.2013  6/30 -

 

Розподіл території міської ради за

суб'єктами господарської діяльності для забезпечення заходів

боротьби з карантинними рослинами

 

з/п

Найменування підприємств, організацій та установ

Закріплена територія

 

 

 

Сіверське МСКП

Шляхопроводи Південний, Північний,

вул. Шкільна, Тімірязєва, провулок Безіменний, Бахмутська, вул.. К Білостоцького, вул. Садова, пр. Нагорний, вул. Пушкіна, пішохідний міст через залізницю, кладовища міста та їх прилегла територія

 

ПП «Донжилсервіс»

Територія житлового фонду (вул. Енергетиків, Суворова, Ювілейна, Молодіжна, Червоноармійсь-ка, провулок Заводський, Сосюри, Калініна, Садова (від Садова, 10 до Ювілейної), прибудинкові території

 

ПП «Сіверська ізоляція»

територія підприємства та прилегла території підприємства (вул. Пушкіна)

 

 

 

АФ «Тайвань»

 Чапаєва, Кисиленка, О.Кошового, Лікарняна, пров. Дружби, вул. Сосюри, Журби, Північна, Суворова (від вул. Північної до Садової), провулок прилеглий до лісосмуги

 

ПП «Клива-2006»

ФОП Пластун

Вул. Менжинського, Л.Товстого, Енгельса, Донецька, Островського, Свердлова

 

ТОВ «Фірма «Домас»

Коцюбинського, Колеснікова, пров. Безіменний

 

ФОП  Сєрокуров В.Г.

ФГ «Журавушка»

ФГ «Прометей»

ФОП Калашніков О.О.

ТОВ «Техмашсервіс 2006»

ТОВ «Октан ПК»

 

вул. Артема (від пров. Чернишевського до АЗС), вул. Павлова, Крупської

вул. Леніна (від пров. Чернишевського до нафтобази), вул. .Шкільна, територія, вул. Леніна (від нафтобази), вул. Менделєєва, Залізнична (від підстанції до вул. Радивонівських патріотів)

 

ТОВ «Альянс»

Вул. Молодіжна (ринок)

 

ТОВ «Сіверське телебачення»

Прилегла територія по провулку  Заводський, 4

 

ФОП  Агаджанян А.М.

сквер між вул. Артема та Леніна

 

ФОП  Скорик А.В.

вул. Залізнична (прилегла територія)

 

ФОП  Богданов В.С.

прилегла територія вулиць Залізнична та Нахімова, пров. Нагорний

 

ТОВ «Сіверський цегляний завод»

прилегла територія, висячий міст через р. Бахмутка, вул. Зарічна,  пров. від мосту через р. Бахмутка до вул. Зарічна, вул. Партизанська, технологічна дорога

 

Залізнична станція Сіверськ та інші підрозділи дороги

територія  відчуження, водостічні канави, привокзальна площа, пішохідний перехідний міст через Залізницю (західна частина), вул. Залізнична (від вул. Поштової до вул. Нахімова)

 

Міське споживче товариство

територія, прилегла до торгівельних підприємств і контори, вул. Залізнична (від № 46 до хлібокомбінату), територія ринку

 

Хлібокомбінат

прилегла територія вул. Залізнична

 

ПрАТ «Полтавське ХПП»

вул. Залізнична, водостічна канава (від вул. Поштової до підстанції)

 

Склад ЦО

прилегла територія

 

Сіверська дільниця Артемівського сільРЕМ

прилегла територія до підприємства (вул. Нахімова) та споруд

 

СФГ „Рой”

прилегла територія вул. Нахімова, вул. Залізнична (від  пров. Білостоцького до № 46)

 

Підстанція Лисичанського ПЕМ

прилегла територія вул. Шевченко (від вул. Садової до вул. Енергетиків)

 

Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

прилегла територія, вул. Пушкіна (від шляхо - проводу до Парка Перемоги), вул. Пушкіна (від магазину "Вітязь" і до в'їзду в місто Сіверськ), вул. Північна (від вул. Пушкіна до житлового сектору)

 

ВО «Краснолиманська тепломережа»

прилегла територія, пров. Заводський, вул. Ювілейна

 

Сіверська дільниця Артемівського УГГ

прилегла територія до підприємства та споруд, вул. Б. Хмельницького (від вул.Садова до вул.Червоно-армійська), Калініна

 

Облавтодор

вул. Гоголя, Зарічна, Артема, Менжинського, Шкільна, Енгельса

 

 

 

Сіверський професійний ліцей

прилегла територія до навчальних корпусів і гуртожитків, навчальний полігон з прилеглою територією, вул. Дзержинського, Суворова, Червоноармійська (від вул.Суворова до Ювілейної)

 

 

 

Загальноосвітня школа № 1

шкільний двір, вул. Поштова, Залізнична (від Поштової до К. Білостоцького), вул.К. Білостоць-кого, Леніна, Артема, пров.Чернишевського, Шкільна

 

 

Загальноосвітня школа № 2

Шкільний двір, прилегла територія, вул.Богдана Хмельницького (від вул.Червоноармійської до Енергетиків), вул.Калініна, Червоноармійська (від парку до вул.Суворова)

 

 

Загальноосвітня школа № 3

шкільний двір, прилегла територія, вул.Енергетиків (від вул.Суворова до Ювілейної), дитячий майданчик у жилому масиві

 

Артемівський районний центр дитячої та юнацької творчості

двір, прилегла територія по вул. Суворова

 

Міська лікарня

двір, прилеглі території по вул. Суворова, Північна, Сосюри

 

Школа естетичного виховання

прилегла територія, вул. Пушкіна

 

Дитячий садок „Сонечко”

територія двору, прилеглі території по вул. Леніна, пров. Маяковського

 

Дитячий садок „Золота Рибка”

прилегла територія

 

Дитячий садок „Світлячок”

прилегла територія

 

Дитсадок „Червона гвоздика”

прилегла територія по вул. Садовій та Молодіжній

 

Поштове відділення (центр)

прилегла територія  по вул. Поштова

 

Поштове відділення № 1

прилегла територія по вул. Енергетиків

 

 Філія Ощадбанку 21/0104

прилегла територія

 

 Філія Ощадбанку 21/0105

прилегла територія

 

Аптека «Добрі ліки»

прилегла територія

 

Аптека «Альфа-фарм»

прилегла територія

 

Центр культури

прилегла територія, проспект Леніна (площа)

 

АРСОК «Доломітчик»

прилегла територія, сквер, стадіон

 

Бібліотека для дітей

прилегла територія

 

Гаражний кооператив „Авангард”

територія гаражів та прилегла територія, двір

 

Об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг

прилеглі території до торгових приміщень і місць

 

ППЧ-112

прилегла територія вул. Садової (від вул. Пушкіна до  вул. Б. Хмельницького)

 

 

МВМ

господарчий двір, вул. Леніна (від Чернишевського до Маяковського), пров. Маяковського (від вул.  Залізнична до вул. Леніна)

 

Свято - Пантелеймонівський Храм

територія двору,  вул. Артема (від пров. Маяковсь-кого до вул. Поштова)

 

Свято-Казанський Храм

прилегла територія, водовідвідна канава біля храму

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Прозатвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельних ділянок у власність

 громадянам

 

 

  Розглянувши  заяви від 21.06.2013 Ворони С.І. та Єрмакової Л.С. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області, виконаний Донецькою Торгово – промисловою палатою (Відділ земельних відносин сектору у м. Артемівську) та надані документи, керуючись статтями 12, 19, 22, 33, 81, 116, 118, 121, 151, 186 Земельного кодексу України, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запас) в межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області, виконаний Донецькою Торгово – промисловою палатою (Відділ земельних відносин сектору у м. Артемівську).

 

           2. Надати у власність земельні ділянки площею по 2 гектари кожному для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) в районі автошляху Сіверськ - Лисичанськв межах м. Сіверська Артемівського району Донецької області таким громадянам:

 

-  Вороні Світлані Іванівні (паспорт ВЕ 300904, виданий 06.11.2001, ідн. № 1437821202), яка мешкає м. Сіверськ, вул. Енергетиків, 34/6 (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:001:1234);

-  Єрмаковій Лідії Степанівні (паспорт ВЕ 300994, виданий 09.11.2001, ідн. № 1301505122), яка мешкає с. Дронівка Артемівського району, вул. Шкільна, 14, (земельна ділянка кадастровий номер 1420910400:00:001:1235).

 

3.Запропонувати претендентам  отримати свідоцтва на право власності

на нерухоме майно.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про    затвердження    технічної

 документації   із   землеустрою

 щодо складання документів, що

 посвідчують право на земельну 

 ділянку Бобришевій Г.С.

 

           Розглянувши заяву Бобришевої Г.С. від 20.06.2013 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд на території міста Сіверськ, вул. Західна, 16/2 Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 22, 33,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Бобришевій Галині Сергіївні (паспорт ВС 837813 від 16.03.2001 року,  ідн. номер 2100117286) технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд на території міста Сіверськ, вул. Західна, 16/2 Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області,  площею 0,0853 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:0997) для обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови по вул. Західна, 16/2 у м. Сіверську Донецької області.

 

2. Передати безоплатно Бобришевій Г.С. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність.

 

3.Рекомендувати Боборишевій Г.С. оформити право власності на землю

згідно чинного законодавства.

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про внесення  змін  до  рішення

міської    ради    від  08. 04. 2011

№ 6/5 - 102 «Про клопотання  до

Артемівської РДА щодо надання

у власність земельної ділянки Хрестенко Л.Г.»

 

 

        Розглянувши заяву Хрестенко Л.Г. від 21.06.2013 про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2011 № № 6/5 - 102 «Про клопотання до Артемівської РДА щодо надання у власність земельної ділянки Хрестенко Л.Г.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести  до  пункуту 1 рішення міської ради від 08.04.2011 № 6/5 – 102 «Про клопотання до Артемівської РДА щодо надання у власність земельної ділянки Хрестенко Л.Г.» такі зміни:

 

         - замість слів   «резервного фонду» -  слід читати слова «землі запасу».

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на складання

технічної документації щодо

встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

ХакімовійО.С.

 

 

           Розглянувши заяву Хакімової О.С. від 31.05.2013 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    вул. Чапаєва, 22 у м. Сіверську, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40, 81, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл Хакімовій Олені Степанівні (паспорт ВК 713896, виданий 07.06.2010, ідн. № 2421224586), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. Червоноармійська, 19/11, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська з безоплатною її передачею у власність  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Чапаєва, 22, в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Хакімовій О.С. замовити виконання технічної документації із землеустрою ліцензованій землевпорядній організації та надати її на розгляд та затвердження до міської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про надання  дозволу  на  розробку

проекту     відведення       земельної

ділянки у власність Дмитрієву Є.В.

 

           Розглянувши заяву Дмитрієва Є.В. від 18.06.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність, для будівництва індивідуального гаражу, на підставі  статей 12, 19, 38, 39, 80, 81,118, 121, 125, 126,151 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом  34  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати дозвіл Дмитрієву Євгену Володимировичу  ( паспорт  КС 165841, виданий 24.12.2002, інд. №  2934408997), який мешкає за адресою м. Сіверськ, вул. Енергетиків, 31/17, на розробку  проекту відведення земельної ділянки у власність з безоплатною передачею, площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу, яка розташована в місті Сіверську районі вул. Суворова, 15, зі складу земель житлової та громадської забудови в межах міста Сіверська.

 

           2. Дмирієву Є.В. замовити ліцензованій землевпорядній організації розробку  проекту відведення земельної ділянки та  надати його на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку

проекту відведення земельної

ділянки у власність Руденко О.А.

 

 

           Розглянувши заяву Руденко О.А. від 02.07.2013 про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність для обслуговування нежилого приміщення по вул. Артема, 7, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 125, 126, 151 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл Руденко Олені Анатоліївні (паспорт ВА 396614, виданий 19.07.1996, ідн. № 2629802361), яка мешкає за адресою: Донецька область, Артемівський район, с. Григорівка, на розробку проекту відведення земельної ділянки  у власність шляхом викупу площею 0,0642га, розташованої у м. Сіверську по вул. Артема, 7, для  обслуговування нежилого приміщення, зі складу земель житлової та громадської забудови міста в межах території Сіверської міської ради.

 

           2. Руденко О.А. за цим рішенням замовити проект відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

18.07.2013

Сіверськ

  6/30-

 

 

 

 

 

 

Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за червень 2013 року у розмірі 80% посадового окладу.

 

2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за червень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за червень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

- за червень 2013 року у розмірі 50% посадового окладу.

 

          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2013 рік.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

В.о.  міського голови                                                                 С.В. Гатченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

18.07.2013

Сіверськ

№  6/30-

 

 

 


Про  виконання міського

бюджету за IІ-й квартал 2013року

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за IІ - й квартал 2013 року, на виконання рішення міської ради від  27.12.2012 № 6 / 24 - 396 «Про міський бюджет на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності

виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за IІ - й  квартал  2013 року прийняти до відома.

 

2.     Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 4203387,0

грн., в тому числі загального фонду 3764832,0грн.; спеціального фонду 438555,0грн. (додаток 1).

 

3.     Затвердити видатки міського бюджету у сумі 3676842,0грн., в

тому числі: загального фонду 3370006,0грн.; спеціального фонду 306836,0грн. (додаток 2)

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій  діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

В.о.міського  голови                                                                 С.В.Гатченко                                                                                     

 

УКРАЇНА

 

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

18.07.2013

Сіверськ

№  6/30-

 

 

 


Про  внесення   змін  до  рішення

міської   ради    від    27. 12. 2012

№ 6/24-396 «Про міський бюджет

на  2013  рік»

 

            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

           ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-396  «Про міський бюджет на 2013 рік» такі зміни:  

 

 

1.1.          Пункт 5 рішення викласти в наступній редакції:

 

« 5.  Затвердити в складі видатків міського бюджету  кошти на

реалізацію державних, регіонал